Sikkerhet Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet Brukerhåndbok"

Transkript

1 Sikkerhet Brukerhåndbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: November 2007 Delenummer for dokument:

3 Produktmerknad Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Det kan være at noen funksjoner ikke er tilgjengelige på din datamaskin. iii

4 iv Produktmerknad

5 Innhold 1 Beskytte datamaskinen 2 Bruke passord Angi passord... 3 Setup password (Setup-passord)... 4 Angi Setup-passord... 4 Skrive inn Setup-passord... 5 Oppstartspassord... 5 Angi oppstartspassord... 5 Skrive inn oppstartspassord Bruke antivirusprogramvare 4 Bruke brannmurprogramvare 5 Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer 6 Installere en tyverisikringskabel (tilbehør) 7 Bruke fingeravtrykksleseren Finne fingeravtrykksleseren Registrering av fingeravtrykk Bruke det registrerte fingeravtrykket til å logge på Windows Stikkordregister v

6 vi

7 1 Beskytte datamaskinen Standardsikkerhetsfunksjonene som finnes i Windows -operativsystemet og Computer Setup (ikke Windows), kan beskytte personlige innstillinger og data mot mange forskjellige farer. Følg fremgangsmåtene i denne håndboken for å bruke følgende funksjoner: Passord Antivirusprogramvare Brannmurprogramvare Kritiske sikkerhetsoppdateringer Valgfri tyverisikringskabel Fingeravtrykksleser MERK: Sikkerhetsløsningene er laget for å ha en preventiv effekt, men de kan ikke alltid forhindre programvareangrep eller hindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. MERK: Før du sender inn datamaskinen til service, sletter du alle passord- og fingeravtrykksinnstillinger. Datamaskinrisiko Sikkerhetsfunksjon Uautorisert bruk av datamaskinen QuickLock Power-On Password (oppstartspassord) Datavirus Norton Internet Security-programvare Uautorisert tilgang til data Brannmurprogramvare Windows-oppdateringer Uautorisert tilgang til Computer Setup, BIOSinnstillinger og annen systemidentifiserende informasjon Aktuelle eller fremtidige trusler mot datamaskinen Uautorisert tilgang til en Windows-brukerkonto Uautorisert fjerning av datamaskinen Setup password (Setup-passord) Viktige sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft Brukerpassord Spor for tyverisikringskabel (brukes til tyverisikringskabel (tilbehør)) 1

8 2 Bruke passord De fleste sikkerhetsfunksjonene bruker passord. Når du angir et passord, bør du skrive det ned og oppbevare det på et trygt sted borte, ikke i en fil på datamaskinen. Vær oppmerksom på følgende passordhensyn: Oppsett- og oppstartspassord angis i Computer Setup og styres av system-bios. Windows-passord angis i Windows-operativsystemet. Hvis du glemmer Setup-passordet som du angav i Computer Setup, kan du ikke starte programmet. Hvis du glemmer oppstartspassordet og Setup-passordet du har angitt i Computer Setup, kan du ikke slå på datamaskinen eller avslutte dvalemodus. Kontakt teknisk brukerstøtte eller din autoriserte tjenesteleverandør hvis du trenger ytterligere informasjon. Tabellene nedenfor viser passord som ofte brukes i Computer Setup og Windows, og beskriver funksjonene deres. Computer Setup-passord Setup password (Setup-passord) Oppstartspassord Funksjon Beskytter tilgangen til Computer Setup. Hindrer tilgang til innholdet på datamaskinen når maskinen starter, starter på nytt eller avslutter dvalemodus. Windows-passord Administratorpassord* Brukerpassord Funksjon Beskytter tilgangen til en konto på Windows-administratornivå. Det beskytter også tilgangen til innholdet på datamaskinen, og hvis passordbeskyttelse ved reaktivering er aktivert, må det skrives inn når du avslutter hvilemodus eller dvalemodus. Beskytter tilgangen til en brukerkonto i Windows. Det beskytter også tilgangen til innholdet på datamaskinen, og hvis passordbeskyttelse ved reaktivering er aktivert, må det skrives inn når du avslutter hvilemodus eller dvalemodus. *Hvis du vil vite hvordan du angir et administrator- eller brukerpassord i Windows, velger du Start > Hjelp og støtte. 2 Kapittel 2 Bruke passord

9 Angi passord Du kan bruke det samme passordet for en funksjon i Computer Setup og for en sikkerhetsfunksjon i Windows. Du kan også bruke det samme passordet for mer enn én funksjon i Computer Setup. Et passord som er angitt i Computer Setup, har følgende kjennetegn og krav: Det kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av opp til 32 bokstaver og sifre, og skiller ikke mellom store og små bokstaver. Det må angis og skrives inn med de samme tastene. Hvis du for eksempel angir et passord med talltastene på tastaturet, kommer ikke passordet til å bli gjenkjent hvis du i etterkant forsøker å skrive det inn med det integrerte numeriske tastaturet. Det må oppgis når Computer Setup ber om det. Et passord som er angitt i Windows, må oppgis når Windows ber om det. Bruk følgende tips når du skal opprette og lagre passord: Når du skal opprette et passord, må du følge kravene som er angitt i programmet. Skriv ned passordene og oppbevar dem på et trygt sted, ikke i en fil på datamaskinen. Ikke bruk navn eller andre personlig opplysninger som lett kan oppdages av uvedkommende. Angi passord 3

10 Setup password (Setup-passord) Setup-passordet beskytter konfigurasjonsinnstillingene og systemidentifiserende informasjon i Computer Setup. Når dette passordet er angitt, må det skrives inn for å få tilgang til Computer Setup og gjøre endringer ved hjelp av Computer Setup. Setup-passordet kar følgende kjennetegn og krav: Det må ikke forveksles med et administratorpassord i Windows, selv om passordene kan være identiske. Det vises ikke når det angis, skrives inn, endres eller slettes. Det må angis og skrives inn med de samme tastene. Hvis du for eksempel angir et passord med talltastene på tastaturet, kommer ikke passordet til å bli gjenkjent hvis du i etterkant forsøker å skrive det inn med det integrerte numeriske tastaturet. Det kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av opp til 32 bokstaver og sifre, og skiller ikke mellom store og små bokstaver. Angi Setup-passord Angi, endre eller slett Setup-passordet i Computer Setup. Slik behandler du dette passordet: 1. Åpne Computer Setup-programmet ved å slå på datamaskinen eller starte den på nytt og deretter trykke på f10 mens meldingen "f10 = ROM Based Setup" (f10 = ROM-basert oppsett) vises nederst i det venstre hjørnet på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge Security (Sikkerhet) > Setup Password (Oppsettpassord), og trykk deretter på enter. Slik angir du Setup-passord: Skriv inn passordet i feltene New password (nytt passord) og Verify new password (bekreft nytt passord), og trykk deretter på f10. Slik endrer du administratorpassordet: Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Old password (Gammelt passord), skriv inn et nytt passord i feltene New password (Nytt passord) og Verify new password (Bekreft nytt passord), og trykk deretter på f10. Slik sletter du Setup-passordet: Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Old password (gammelt passord), og trykk deretter på f Når du skal lagre innstillingene, bruker du piltastene til å velge File (Fil) > Save Changes And Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykker på enter. Følg deretter veiledningen på skjermen. Innstillingene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. 4 Kapittel 2 Bruke passord

11 Skrive inn Setup-passord Når meldingen Setup Password (Setup-passord) vises, skriver du inn oppsettpassordet (med de samme tastene som du brukte til å angi passordet), og trykker på enter. Hvis du skriver inn feil Setuppassord tre ganger, må du starte datamaskinen på nytt og prøve igjen. Oppstartspassord Oppstartspassordet hindrer uautorisert bruk av datamaskinen. Når dette passordet er angitt, må det skrives inn hver gang du starter datamaskinen. Et oppstartspassord har følgende kjennetegn og krav: Det vises ikke når det angis, skrives inn, endres eller slettes. Det må angis og skrives inn med de samme tastene. Et oppstartspassord angitt med talltastene på tastaturet blir for eksempel ikke gjenkjent hvis du i etterkant forsøker å skrive det inn med det integrerte numeriske tastaturet. Det kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av opp til 32 bokstaver og sifre, og skiller ikke mellom store og små bokstaver. Angi oppstartspassord Angi, endre eller slett oppstartspassordet i Computer Setup. Slik behandler du dette passordet: 1. Åpne Computer Setup-programmet ved å slå på datamaskinen eller starte den på nytt og deretter trykke på f10 mens meldingen "f10 = ROM Based Setup" (f10 = ROM-basert oppsett) vises nederst i det venstre hjørnet på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge Security > Power-on Password (sikkerhet > oppstartspassord), og trykk deretter på enter. Slik angir du oppstartspassord: Skriv inn passordet i feltene New password (nytt passord) og Verify new password (bekreft nytt passord), og trykk deretter på f10. Slik endrer du oppstartspassord: Skriv inn det gjeldende passordet i feltet Old password (Gammelt passord), skriv inn det nye passordet i feltene New password (Nytt passord) og Verify new password (Bekreft nytt passord), og trykk deretter på f10. Slik sletter du oppstartspassord: Skriv inn det gjeldende passordet i feltene Old password (gammelt passord), og trykk deretter på f Når du skal lagre innstillingene, bruker du piltastene til å velge File (Fil) > Save Changes And Exit (Lagre endringer og avslutt), og trykker på enter. Følg deretter veiledningen på skjermen. Innstillingene trer i kraft når datamaskinen startes på nytt. Oppstartspassord 5

12 Skrive inn oppstartspassord Når meldingen Power-on Password (Oppstartspassord) vises, skriver du inn oppstartspassordet (med de samme tastene som du brukte til å angi passordet), og trykker på enter. Hvis du skriver inn feil passord tre ganger, må du slå av datamaskinen og på og prøve igjen. 6 Kapittel 2 Bruke passord

13 3 Bruke antivirusprogramvare Når du bruker datamaskinen til å bruke Internett eller koble til et nettverk, utsetter du den for virus som kan deaktivere datamaskinen og skade datafiler. Antivirusprogrammer kan oppdage de fleste virus, uskadeliggjøre dem og i de fleste tilfeller reparere eventuelle skader de har forårsaket. Sørg for å holde antivirusprogramvaren oppdatert slik at datamaskinen alltid er beskyttet mot virus. Antivirusprogrammet Norton Internet Security er forhåndsinstallert på datamaskinen. Programvaren omfatter 60 dagers kostnadsfri oppdatering. Vi anbefaler sterkt at du kjøper en forlengelse av oppdateringstjenesten ut over disse 60 dagene. Veiledning om bruk og oppdatering av Norton Internet Security-programvaren og kjøp av utvidet oppdateringstjeneste finner du i programmet. Velg Start > Alle programmer for å vise og åpne Norton Internet Security. Hvis du ønsker mer informasjon om datavirus, skriver du virus i søkefeltet i Hjelp og støtte. 7

14 4 Bruke brannmurprogramvare Når du bruker e-post eller surfer på Internett, er datamaskinen sårbar for uautorisert tilgang eller eksterne trusler. Bruk den forhåndsinstallerte brannmurprogramvaren til å beskytte informasjon og personvern. Brannmurer overvåker og logger innkommende og utgående trafikk, og varsler deg når tvilsomme nettsteder forsøker å få tilgang til datamaskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken til brannmuren eller kontakte produsenten. MERK: En brannmur kan også blokkere tilgang til et e-postvedlegg, et Internett-spill eller et nettsted du ønsker tilgang til. Du kan få tilgang ved å deaktivere brannmuren midlertidig, utføre oppgaven du ønsker å utføre og deretter aktivere brannmuren igjen. Hvis du vil ha en permanent løsning på problemet, må du konfigurere brannmuren på nytt. 8 Kapittel 4 Bruke brannmurprogramvare

15 5 Installere kritiske sikkerhetsoppdateringer FORSIKTIG: For å redusere risikoen for tap av informasjon forårsaket av en sikkerhetssvikt eller et datavirus, bør du installere alle viktige oppdateringer fra Microsoft så snart du mottar et varsel. Oppdateringer til operativsystemet og annen programvare kan ha blitt tilgjengelig etter at datamaskinen ble levert. Du kan hente de siste oppdateringene fra Microsoft-nettstedet ved å velge Start > Alle programmer > Windows Update, eller du kan bruke oppdateringslenken i Hjelp og støtte. Last ned og installer alle tilgjengelige oppdateringer en gang i måneden for å holde datamaskinen oppdatert. 9

16 6 Installere en tyverisikringskabel (tilbehør) MERK: En tyverisikringskabel skal fungere som et hinder, men kan ikke alltid forhindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. 1. Legg tyverisikringskabelen i en sløyfe rundt et sikret objekt. 2. Sett nøkkelen (1) inn i kabellåsen (2). 3. Sett kabellåsen i sporet for tyverisikringskabelen (3) på datamaskinen, og lås deretter kabellåsen med nøkkelen. Ta ut nøkkelen og oppbevar den på et trygt sted. 10 Kapittel 6 Installere en tyverisikringskabel (tilbehør)

17 7 Bruke fingeravtrykksleseren Finne fingeravtrykksleseren Fingeravtrykksleseren er en liten metallsensor som er plassert ovenfor tastaturet. Finne fingeravtrykksleseren 11

18 Registrering av fingeravtrykk Med fingeravtrykksleseren kan du logge deg på Windows med et fingeravtrykk som du har registrert ved hjelp av DigitalPersona Personal-programvaren, i stedet for å bruke et Windows-passord. Slik registrerer du ett eller flere fingeravtrykk: 1. I Windows dobbeltklikker du på DigitalPersona Personal-ikonet i systemstatusfeltet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. 2. Les velkomstteksten og klikk deretter på Neste. Siden Verify Your Identity (Bekreft identitet) åpnes. 3. Skriv Windows-passordet ditt, hvis det er fastsatt et, og klikk på Neste. MERK: Hvis du ikke har et Windows-passord, åpnes siden Protect Your Windows Account (Beskytt Windows-kontoen). Du kan opprette et Windows-passord eller hoppe over dette trinnet ved å klikke på Neste. Men du optimaliserer datamaskinsikkerheten ved å fastsette et Windows-passord. Siden Fingerprint Registration Training (Opplæring i fingeravtrykksregistrering) åpnes. 4. Se på demonstrasjonen og klikk deretter på Neste. Siden Register a Fingerprint (Registrer et fingeravtrykk) åpnes. 5. Klikk på fingeren på skjermen som tilsvarer fingeren du vil registrere. Neste side åpnes, med angitt finger merket med grønt. 6. Før langsomt den valgte fingeren over fingeravtrykkssensoren. MERK: Hvis avlesingen ikke fullføres riktig, vises en melding som forklarer hvorfor. 7. Fortsett med å føre samme finger over fingeravtrykkssensoren til du har fullført 4 vellykkede avlesinger. Når fingeravtrykket er registrert, åpnes siden Register a Fingerprint (Registrer et fingeravtrykk) igjen slik at du kan registrere flere fingeravtrykk. Gjenta trinnene 5 til og med 7 hvis du vil registrere flere fingeravtrykk. 8. Klikk på Neste når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk. Hvis du registrerer bare ett fingeravtrykk, vises en melding som anbefaler at du registrerer flere. Klikk på Ja for å registrere flere fingeravtrykk. Klikk på Nei hvis du ikke vil registrere flere fingeravtrykk. Siden Registration Complete (Registrering fullført) åpnes. 9. Klikk på Fullfør. MERK: med 9. Hver bruker som ønsker tilgang til datamaskinen via fingeravtrykk, må gjenta trinnene 1 til og 12 Kapittel 7 Bruke fingeravtrykksleseren

19 Bruke det registrerte fingeravtrykket til å logge på Windows Slik logger du på Windows med det registrerte fingeravtrykket: 1. Start Windows på nytt rett etter at du har registrert fingeravtrykkene dine. 2. Før en av de registrerte fingrene over fingeravtrykksleseren til å logge deg på Windows. Bruke det registrerte fingeravtrykket til å logge på Windows 13

20 Stikkordregister A administratorpassord 2 antivirusprogramvare 7 B brannmurprogramvare 8 brukerpassord 2 funksjoner 1 passord 2 T tyverisikringskabel 10 C Computer Setup oppsettpassord 4 oppstartspassord 5 F fingeravtrykksleser 11 fingeravtrykksleser, plassering 11 K kabel, tyverisikring 10 kritiske oppdateringer, programvare 9 P passord administrator 2 angi passord 3 bruker 2 oppsett 4 oppstart 5 programvare antivirus 7 brannmur 8 kritiske oppdateringer 9 R registrere fingeravtrykk 12 S sikkerhet angi passord 3 14 Stikkordregister

21

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006

Sikkerhet. Dokumentdelenummer: 405531-091. Januar 2006 Sikkerhet Dokumentdelenummer: 405531-091 Januar 2006 Innhold 1 Sikkerhetsfunksjoner 2 Passord Computer Setup- og Windows-passord............. 2 1 Samordne passord........................... 2 4 Velge passord..............................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer