Oversikt over maskinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over maskinen"

Transkript

1 Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Januar 2007 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Identifisere maskinvare 2 Komponenter på oversiden Styrepute... 2 Taster... 3 Hurtigreferanse for direktetaster Skjerm Komponenter på skjermen... 5 Skjermlamper... 6 Quick Launch-knapper... 7 Medieknapper... 8 Trådløsantenne (kun på enkelte modeller)... 9 WWAN-antenne (kun på enkelte modeller) Komponenter på fremsiden 5 Komponenter på baksiden 6 Komponenter på høyre side 7 Komponenter på venstre side 8 Komponenter på undersiden 9 Ekstra maskinvarekomponenter 10 Etiketter Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Identifisere maskinvare Slik viser du en liste over maskinvare som er installert på datamaskinen: 1. Velg Start > Datamaskin > Systemegenskaper. 2. Klikk på Enhetsbehandling i den venstre ruten. Du kan også legge til maskinvare eller endre enhetskonfigurasjoner ved hjelp av Enhetsbehandling. NOWW 1

6 2 Komponenter på oversiden Styrepute Komponent (1) På/av-knapp for styrepute Aktiverer/deaktiverer styreputen. (2) Styrepute* Flytter pekeren og merker eller aktiverer elementene på skjermen. (3) Venstre styreputeknapp* Fungerer på samme måte som venstre knapp på en ekstern mus. (4) Høyre styreputeknapp* Fungerer på samme måte som høyre knapp på en ekstern mus. (5) Styreputens rulleområde* Ruller opp eller ned. (6) Styreputelampe Blå: Styreputen er aktivert. Ravgul: Styreputen er deaktivert. *Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Velg Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus for å vise og endre innstillinger for pekeutstyr. 2 Kapittel 2 Komponenter på oversiden NOWW

7 Taster Komponent (1) esc-tast Viser systeminformasjon når den trykkes inn sammen med fntasten. (2) fn-tast Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på den samtidig med en funksjonstast eller med esc-tasten. (3) Windows -logotast Viser Start-menyen i Windows. (4) Windows-programtast Viser hurtigmenyen for elementet under pekeren. (5) Innebygd numerisk tastatur Kan brukes på samme måte som tastene på et eksternt numerisk tastatur. (6) Funksjonstaster Utfører vanlige systemkommandoer når du trykker på dem samtidig med fn-tasten. NOWW Taster 3

8 Hurtigreferanse for direktetaster Funksjon Vise informasjon Åpne Hjelp og støtte Åpne vinduet med utskriftsalternativer Åpne en nettleser Bytte mellom visning på datamaskinens skjerm og en ekstern skjerm Starte dvalemodus Aktivere hurtiglåsing (QuickLock) Redusere lysstyrken på skjermen Øke lysstyrken på skjermen Spille av, ta en pause i eller fortsette avspillingen av en musikk-cd eller en DVD Stoppe en musikk-cd eller en DVD Spille forrige spor eller sekvens på en musikk-cd eller en DVD Spille neste spor eller sekvens på en musikk-cd eller en DVD Direktetast fn+esc fn+f1 fn+f2 fn+f3 fn+f4 fn+f5 fn+f6 fn+f7 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 fn+12 4 Kapittel 2 Komponenter på oversiden NOWW

9 3 Skjerm Komponenter på skjermen Komponent (1) Konverteringshengsel Kan dreies for å gjøre om datamaskinen fra en tradisjonell bærbar PC til tavlemodus, og omvendt. I tavlemodus er skjermen rotert og lagt flatt, slik at du kan se innhold mens du bærer datamaskinen. (2) Infrarødlinse Mottar signaler fra HP-fjernkontrollen. (3) Intern skjermbryter Slår av skjermen og starter hvilemodus hvis skjermen lukkes mens maskinen er slått på. (4) Fingeravtrykksleser (kun på enkelte modeller) Gjør det mulig å logge seg på Windows med fingeravtrykk i stedet for med passord. (5) Integrert kamera (kun på enkelte modeller) Spiller inn video og tar stillbilder. (6) Skjermutløser Åpner datamaskinen. (7) Interne mikrofoner For opptak av lyd. NOWW Komponenter på skjermen 5

10 Skjermlamper Komponent (1) Av/på-lampe På: Datamaskinen er på. Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus. Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. (2) Batterilampe På: Et batteri lades. Blinker: Et batteri som er eneste tilgjengelige strømkilde, har lav batterispenning. Når batteriet har kritisk lav batterispenning, begynner batterilampen å blinke raskt. Av: Hvis datamaskinen er koblet til en ekstern strømkilde, slår lampen seg av når alle batteriene i datamaskinen er fulladet. Hvis datamaskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, vil lampen være avslått helt til batterispenningen blir lav. (3) Stasjonslampe Blinker: Harddisken eller den optiske stasjonen er i bruk. 6 Kapittel 3 Skjerm NOWW

11 Quick Launch-knapper Komponent (1) Roteringsknapp Roterer skjermbildet med klokken i fire retninger: landskap primær, landskap sekundær, portrett primær og portrett sekundær. (2) Mobilitetssenter-knapp Åpner Mobilitetssenter. (3) Medieknapp Starter QuickPlay-programmet. (4) DVD-knapp Starter DVD-avspillingsfunksjonen i QuickPlay-programmet. Merk Hvis datamaskinen er konfigurert for å kreve påloggingspassord, kan du bli bedt om å logge deg på Windows. QuickPlay startes etter at du har logget deg på. Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen til QuickPlay. NOWW Quick Launch-knapper 7

12 Medieknapper Komponent (1) Forrige/spol tilbake-knapp Spiller forrige spor eller kapittel når du trykker på knappen én gang. Spoler tilbake medier når knappen trykkes samtidig med fntasten. (2) Spill av/pause-knapp Spiller av og stanser medier midlertidig. (3) Neste/spol forover-knapp Spiller neste spor eller kapittel når du trykker på knappen én gang. Spoler frem medier når knappen trykkes samtidig med fntasten. (4) Stopp-knapp Stopper avspilling. 8 Kapittel 3 Skjerm NOWW

13 Trådløsantenne (kun på enkelte modeller) Noen datamaskinmodeller har minst to antenner som sender og mottar signaler fra en eller flere trådløse enheter. Disse antennene er ikke synlige på utsiden av datamaskinen. Du finner opplysninger om forskrifter for trådløsenheter i avsnittet for ditt land i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø i Hjelp og støtte. Merk For å få best mulig overføring bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene. NOWW Trådløsantenne (kun på enkelte modeller) 9

14 WWAN-antenne (kun på enkelte modeller) Med WWAN-antennen kan du koble til et trådløst nettverk (WWAN) og deretter Internett ved hjelp av den integrerte HP trådløs bredbåndsmodul og tjenestene til en mobiloperatør som støttes. En trådløs antenne er plassert på innsiden av skjermkabinettet (1). En annen trådløs antenne er ekstern og koblet til den eksterne WWAN-antennekontakten på datamaskinen (2). Den eksterne WWANantennen må være tilkoblet ved tilkobling til et WWAN-nettverk. Ved tilkobling til et WWAN-nettverk bør den eksterne WWAN-antennen være plassert stående, slik illustrasjonen viser. Merk For å få best mulig overføring bør du unngå å dekke til områdene rundt antennene. Du finner mer informasjon om HP trådløst bredbånd og hvordan du abonnerer på tjenesten, og informasjon om hvordan du kobler til den eksterne trådløse antennen, i håndboken Komme i gang med HP trådløst bredbånd, som fulgte med datamaskinen. 10 Kapittel 3 Skjerm NOWW

15 4 Komponenter på fremsiden Komponent (1) Skjermutløser Åpner datamaskinen. (2) Av/på-bryter* Når datamaskinen er slått av, skyver du av/på-bryteren mot høyre for å slå den på. Når datamaskinen er på, skyver du av/på-bryteren mot høyre for å starte hvilemodus. Når datamaskinen er i hvilemodus, skyver du av/på-bryteren kort mot høyre for å avslutte hvilemodus. Når datamaskinen er i dvalemodus, skyver du av/på-bryteren kort mot høyre for å avslutte dvalemodus. (3) Av/på-lampe På: Datamaskinen er på. Hvis datamaskinen har sluttet å reagere og avslutningsprosedyrene i Windows ikke kan brukes, skyver du av/ på-bryteren mot høyre og holder den der i minst 5 sekunder for å slå maskinen av. Blinker: Datamaskinen er i hvilemodus. Av: Datamaskinen er av eller i dvalemodus. (4) Infrarødlinse Mottar signaler fra HP-fjernkontrollen. (5) S/PDIF-lydutgang (hodetelefonkontakt) (kun på enkelte modeller) Gir en bedre lydopplevelse, inkludert surroundlyd og andre former for kvalitetslyd. (6) Lydutgang (hodetelefonkontakt) Gjengir lyd når du kobler til stereohøyttalere, hodetelefoner, øreplugger eller fjernsynslyd. NOWW 11

16 Komponent (7) Lydinngang (mikrofonkontakt) Her kan du eventuelt koble til en hodetelefonmikrofon, stereomikrofon eller monomikrofon. (8) Trådløsbryter Slår den trådløse funksjonen på eller av, men oppretter ikke noen trådløs tilkobling. Merk Du må sette opp et trådløst nettverk før du kan opprette en trådløs tilkobling. (9) Trådløslampe Blå: En integrert trådløs enhet, for eksempel en enhet for trådløst nettverk (LAN) og/eller en Bluetooth -enhet, er slått på. Gul: Alle trådløse enheter er slått av. *Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Du finner informasjon om hvordan du endrer fabrikkinnstillingene i brukerhåndbøkene under Hjelp og støtte. 12 Kapittel 4 Komponenter på fremsiden NOWW

17 5 Komponenter på baksiden Komponent (1) Ventilasjonsåpning Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. FORSIKTIG Ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til på grunn av faren for overoppheting. Plasser maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard overflate, for eksempel en tilgrensende skriver, eller en myk overflate, for eksempel en pute eller et teppe, blokkerer for luftstrømmen. (2) RJ-11-kontakt (modem) Brukes til tilkobling av modemkabel. Merk Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. (3) USB-porter (2) Brukes til tilkobling av ekstra USB-enheter. (4) Feste for tyverisikringskabel Brukes for å koble en eventuell tyverisikringskabel til maskinen. Merk Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen blir skadet eller stjålet. NOWW 13

18 6 Komponenter på høyre side Komponent (1) Forrige/spol tilbake-knapp Spiller forrige spor eller kapittel når du trykker på knappen én gang. Spoler tilbake medier når knappen trykkes samtidig med fntasten. (2) Spill av/pause-knapp Spiller av og stanser medier midlertidig. (3) Neste/spol forover-knapp Spiller av neste spor eller kapittel. Spoler frem medier når knappen trykkes samtidig med fntasten. (4) Stopp-knapp Stopper avspilling. (5) Pennholder Brukes til oppbevaring av pennen (kun på enkelte modeller). (6) USB-port Brukes for å koble til en eventuell USB-enhet. (7) Penntjoringshull Brukes til tjoring av pennen (kun på enkelte modeller). (8) RJ-45-nettverkskontakt Brukes for å koble til en nettverkskabel. (9) Utvidelsesport 3 Brukes for å koble et eventuelt utvidelsesprodukt til maskinen. 14 Kapittel 6 Komponenter på høyre side NOWW

19 Komponent Merk Datamaskinen har bare én utvidelsesport. Termen utvidelsesport 3 beskriver typen utvidelsesport. (10) Kontakt for ekstern skjerm Her kan du koble til en ekstern VGA-skjerm eller projektor. (11) S-Video-utgang Brukes for å koble til S-Video-enheter, for eksempel TV, overheadprojektor, videospiller eller videoopptakskort. (12) Ventilasjonsåpning Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. FORSIKTIG Ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til på grunn av faren for overoppheting. Plasser maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ingen annen hard overflate, for eksempel en tilgrensende skriver, eller en myk overflate, for eksempel en pute eller et teppe, blokkerer for luftstrømmen. Merk Viften på datamaskinen starter opp automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og forhindre overoppheting. Det er vanlig at den interne viften slår seg av og på med jevne mellomrom. NOWW 15

20 7 Komponenter på venstre side Komponent (1) Ekstern WWAN-antennekontakt Brukes til tilkobling av ekstern WWAN-antenne. (2) Strømkontakt Kontakt for strømadapteren. (3) ExpressCard-spor Støtter eventuelle ExpressCard/34-kort. (4) Spor for digitale medier Støtter følgende digitale minnekortformater: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSP), xd-picture Card (XD), xd-picture Card (XD) type M. (5) Sporlampe for digitale medier På: Et digitalkort er i bruk. (6) Optisk stasjon Brukes til lesing av optiske plater. (7) Utløserknapp for optisk stasjon Brukes til å utløse den optiske stasjonsskuffen. 16 Kapittel 7 Komponenter på venstre side NOWW

21 8 Komponenter på undersiden Komponent (1) Ventilasjonsåpninger (3) Kjøler ned interne komponenter ved hjelp av luftgjennomstrømning. FORSIKTIG Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til på grunn av fare for overoppheting. Plasser datamaskinen på en fast, plan overflate ved bruk. Pass på at ingen annen hard overflate, for eksempel en tilstøtende skriver, eller en myk overflate, for eksempel en pute eller et teppe, blokkerer luftgjennomstrømningen. Merk Datamaskinens vifte starter automatisk for å kjøle ned de interne komponentene og hindre overoppheting. Det er normalt at den interne viften slår seg på og av ved vanlig bruk. (2) Rom for harddisk, SIM-kort og WWAN-minikort Gir plass til harddisken, et SIM-kort (kun på enkelte modeller) og et WWAN-minikort (kun på enkelte modeller). FORSIKTIG WWAN-minikort og WLAN-minikort kan ikke brukes om hverandre. (3) Utløser for optisk stasjon Løser ut den optiske stasjonen fra stasjonsrommet. NOWW 17

22 Komponent (4) Minnemodulrom Inneholder spor for minnemoduler. (5) WLAN-minikortrom Gir plass til et WLAN-minikort (kun på enkelte modeller). FORSIKTIG WWAN-minikort og WLAN-minikort kan ikke brukes om hverandre. (6) Batteriutløser Løser ut batteriet fra batterirommet. (7) Batterirom Inneholder batteriet. Merk For å unngå et system som ikke reagerer og varselmeldinger bør det bare benyttes minikortenheter som er autorisert for bruk på datamaskinen av forvaltningsorganer som regulerer bruken av trådløse enheter i landet. Hvis du bytter ut enheten og får en varselmelding, tar du ut enheten igjen for å gjenopprette datamaskinens funksjonalitet. Ta deretter kontakt med kundestøtte via Hjelp og støtte. 18 Kapittel 8 Komponenter på undersiden NOWW

23 9 Ekstra maskinvarekomponenter Komponent (1) Strømledning* Brukes for å koble vekselstrømadapteren til en stikkontakt. (2) Vekselstrømadapter Konverterer vekselstrøm til likestrøm. (3) Batteri* Forsyner datamaskinen med strøm når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. (4) Optisk stasjonsdeksel Erstatter den optiske stasjonen for å redusere datamaskinens vekt. *Utseendet på batterier og strømledninger varierer i ulike regioner og land. NOWW 19

24 10 Etiketter Etikettene på maskinen inneholder informasjon som kan være nyttig ved feilsøking av problemer, og hvis du skal bruke maskinen i utlandet. Serviceetiketten Viser produkt- og serienavnet, serienummeret (S/N) og produktnummeret (P/N) til datamaskinen. Ha denne informasjonen tilgjengelig når du kontakter kundestøtte. Serviceetiketten er festet på undersiden av maskinen. Microsofts ekthetsgaranti (Microsoft Certificate of Authenticity) Inneholder produktnøkkelen for Windows. Du kan få bruk for produktnøkkelen hvis du skal oppdatere eller feilsøke operativsystemet. Denne garantien er festet på undersiden av maskinen. Reguleringsopplysningsetiketten Viser reguleringsinformasjon for maskinen. Forskriftsetiketten er plassert på innsiden av harddiskrommet. Modemgodkjenningsetiketten Viser reguleringsopplysninger for modemet og viser godkjenningsmerkene som kreves av enkelte land der modemet er godkjent for bruk. Du kan få bruk for disse opplysningene ved reise i utlandet. Modemgodkjenningsetiketten er plassert på innsiden av harddiskrommet. Etikett(er) for trådløssertifisering (kun på enkelte modeller) Inneholder informasjon om trådløse enheter (tilbehør), og godkjenningsmerker for noen av landene der enhetene er godkjent for bruk. En slik tilleggsenhet kan være en enhet for trådløst lokalnett (WLAN) eller en Bluetooth -enhet. Hvis maskinen leveres med en eller flere trådløse enheter, leveres en eller flere sertifiseringsetiketter sammen med maskinen. Du kan få bruk for disse opplysningene ved reise i utlandet. Trådløssertifiseringsetikettene er festet på innsiden av WLAN-minikortrommet og harddiskrommet. 20 Kapittel 10 Etiketter NOWW

25 Stikkordregister A antenne 9, 10 av/på-bryter, plassering 11 av/på-lampe, plassering 6, 11 B batteri, plassering 19 batteribrønn 20 batterilampe, plassering 6 batterirom, plassering 18 batteriutløser, plassering 18 Bluetooth-etikett 20 bryter, strøm 11 brønner batteri 20 D direktetaster, hurtigreferanse 4 DVD-knapp, plassering 7 E ekstern WWANantennekontakt 10 ekstern WWAN-antennekontakt, plassering 16 ekthetsgaranti 20 esc-tast, plassering 3 etiketter Bluetooth 20 Microsofts ekthetsgaranti 20 modemgodkjenning 20 reguleringsopplysninger 20 serviceetikett 20 trådløssertifisering 20 WLAN 20 ExpressCard-spor, plassering 16 F fingeravtrykksleser, plassering 5 fn-tast, plassering 3 forrige/spol tilbake-knapp, plassering 8, 14 funksjonstaster, plassering 3 H harddiskrom, plassering 17 hengsel, konvertering 5 hodetelefonkontakt (lydutgang) 11 hodetelefonkontakt (S/PDIFlydutgang) 11 I infrarødlinse, plassering 5, 11 intern mikrofon, plassering 5 intern skjermbryter, plassering 5 K kamera, plassering 5 knapper DVD 7 forrige/spol tilbake 8, 14 medier 7 Mobilitetssenter 7 neste/spol forover 8, 14 på/av-knapp for styrepute 2 rotering 7 spill av/pause 8, 14 stopp 8, 14 styrepute 2 komponenter baksiden 13 fremsiden 11 høyre side 14 oversiden 2 skjerm 5 tilleggsmaskinvare 19 undersiden 17 venstre side 16 kontakter ekstern WWAN-antenne 16 ekstern WWAN-antenne, plassering 10 lydinngang (mikrofon) 12 lydutgang (hodetelefoner) 11 lydutgang (hodetelefonkontakt), S/PDIF 11 RJ-11 (modem) 13 RJ-45 (nettverk) 14 strøm 16 S-Video-utgang 15 kontakt for ekstern skjerm, plassering 15 konverteringshengsel, plassering 5 L lamper batteri 6 spor for digitale medier 16 stasjon 6 strøm 6, 11 styrepute 2 trådløst 12 ledning, strøm 19 leser, fingeravtrykk 5 lydinngang (mikrofonkontakt), plassering 12 lydutgang (hodetelefonkontakt), plassering 11 lås batteriutløser 18 skjermutløser 5, 11 utløser for optisk stasjon 17 M medieaktivitetsknapper, plassering 8, 14 medieknapp, plassering 7 NOWW Stikkordregister 21

26 Microsofts ekthetsgaranti (Certificate of Authenticity) 20 mikrofon, intern 5 mikrofonkontakt (lydinngang) 12 minnemodulspor, plassering 18 Mobilitetssenter-knapp, plassering 7 modemgodkjenningsetikett 20 N neste/spol forover-knapp, plassering 8, 14 numeriske taster, plassering 3 O operativsystem Microsofts ekthetsgaranti (Certificate of Authenticity) 20 produktnøkkel 20 optisk stasjon, plassering 16 optisk stasjonsdeksel, plassering 19 P pennholder, plassering 14 penntjoringshull, plassering 14 porter ekstern skjerm 15 USB 13, 14 utvidelse 14 produktnavn og -nummer, datamaskin 20 produktnøkkel 20 programtast, Windows 3 på/av-knapp for styrepute, plassering 2 R reguleringsopplysninger modemgodkjenningsetikett 20 reguleringsetikett 20 trådløssertifisering 20 reise med datamaskinen modemgodkjenningsetikett 20 trådløssertifisering 20 RJ-11-kontakt (modem), plassering 13 RJ-45-nettverkskontakt, plassering 14 rom batteri 18 harddisk 17 minnemodul 18 SIM-kort 17 WLAN-minikort 18 WWAN-minikort 17 roteringsknapp, plassering 7 rulleområder, styrepute 2 S S/PDIF-lydutgang (hodetelefonkontakt), plassering 11 serienummer, datamaskin 20 serviceetikett 20 SIM-kortrom, plassering 17 skjermbryter, plassering 5 skjermkontakt, for ekstern skjerm 15 skjermutløser, plassering 5, 11 spill av/pause-knapp, plassering 8, 14 spor digitale medier 16 ExpressCard 16 minnemodul 18 tyverisikringskabel 13 spor for digitale medier, plassering 16 spor for tyverisikringskabel, plassering 13 sporlampe for digitale medier, plassering 16 stasjoner harddisk 17 stasjonslampe, plassering 6 stopp-knapp, plassering 8, 14 strømkontakt, plassering 16 strømledning, plassering 19 styrepute knapper 2 plassering 2 rulleområder 2 styreputelampe, plassering 2 S-Video-utgang, plassering 15 T taster esc 3 fn 3 funksjon 3 numeriske 3 programtast 3 Windows-logo 3 trådløsantenne 9 trådløslampe, plassering 12 trådløssertifiseringsetikett 20 U USB-porter, plassering 13, 14 utløser for optisk stasjon, plassering 17 utvidelsesport, plassering 14 V vekselstrømadapter, plassering 19 ventilasjonsåpninger, plassering 13, 15, 17 W Windows-logotast, plassering 3 Windows-programtast, plassering 3 WLAN-enhet 20 WLAN-etikett 20 WLAN-minikortrom, plassering 18 WWAN-antenne 10 WWAN-minikortrom, plassering Stikkordregister NOWW

27

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. SD Logo er et varemerke for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Dokumentdelenummer: 393523-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver de ulike maskinvarekomponentene på maskinen. Innhold 1 Komponenter Komponenter på oversiden.........................

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok

Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Oversikt over datamaskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Java er et varemerke

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur Brukerhåndbok

Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller)

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP ProBook Brukerhåndbok

HP ProBook Brukerhåndbok HP ProBook Brukerhåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel er et varemerke for Intel

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Dokumentdelenummer: 406849-091 April 2006 Denne håndboken beskriver de ulike maskinvarekomponentene på maskinen. Innhold 1 er er på oversiden...................... 1 2 Lamper...................................

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Media Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Komme i gang. HP bærbar PC

Komme i gang. HP bærbar PC Komme i gang HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Microsoft og Windows er registrerte

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur

Pekeutstyr og tastatur Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer