HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok"

Transkript

1 HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

2 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Mai 2008 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Komponenter Komponenter på oversiden... 1 Komponenter på venstre side... 2 Komponenter på høyre side... 3 Komponenter på baksiden... 3 Finne mer informasjon Forankre og frakoble Koble til vekselstrøm... 5 Forankre datamaskinen... 6 Koble fra datamaskinen Bruke forankringsstasjonen Slå datamaskinen på og av... 9 Montere HP/Kensington-kabellåsen... 9 Tillegg A Problemløsing Løse vanlige problemer Problemer og løsninger i forbindelse med forankring og frakobling Problemer og løsninger for eksterne enheter Stikkordregister iii

4 iv

5 1 Komponenter Komponenter på oversiden Komponent Beskrivelse (1) Av/på-knapp Slår på strømmen til datamaskinen. (2) Av/på-lampe Indikerer tilstanden til datamaskinen og er slått på når datamaskinen er slått på. (3) Visuell justeringsindikator Hjelper deg med å justere datamaskinen når den kobles til forankringsstasjonen. (4) Forankringslampe På: Datamaskinen er riktig justert. (5) Utløserknapp for datamaskin Løser ut datamaskinen fra forankringsstasjonen. (6) Forankringspinner (2) Juster og fest datamaskinen for riktig tilkobling til forankringsstasjonen. (7) Utløsermekanismer for datamaskin (4) Koble datamaskinen fra forankringsstasjonen ved å trykke inn utløserknappen. (8) Forankringskontakt Kobler datamaskinen til forankringsstasjonen. Komponenter på oversiden 1

6 Komponenter på venstre side Komponenter Beskrivelse (1) Av/på-knapp og av/på-lampe Slår på strømmen til datamaskinen. Lampen er på når datamaskinen er slått på. (2) USB 2.0-port med strøm Gjør det mulig å koble til en HP MultiBay II optisk stasjon eller harddisk. Andre USB-harddisker kan kobles til denne porten selv om datamaskinen er av eller ikke forankret. MERK: Denne USB-porten slås av når datamaskinen er av eller ikke forankret. (3) USB 2.0-port Gjør det mulig å koble til og lade USB-enheter selv om datamaskinen er av eller ikke forankret. MERK: Hvis en ekstra USB-harddisk blir koblet til denne USBporten, vil harddisken ikke bli slått av. Denne USB-porten slås ikke av når datamaskinen er av eller ikke forankret. 2 Kapittel 1 Komponenter

7 Komponenter på høyre side Komponenter (1) Utløserknapp for datamaskin og forankringslampe Beskrivelse Løser ut datamaskinen fra forankringsstasjonen. Forankringslampen slås på når datamaskinen er riktig justert. (2) Integrert spor for kabellås Støtter HP/Kensington-kabellåsen som sikrer forankringsstasjonen og den tilkoblede datamaskinen. MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen eller forankringsstasjonen blir skadet eller stjålet. Komponenter på baksiden Komponenter på høyre side 3

8 Komponenter Komponenter (1) Spor for tyverisikringskabel Brukes til festing av tilleggsutstyret tyverisikringskabel. MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen og forankringsstasjonen blir skadet eller stjålet. (2) Skjermstativport Brukes til tilkobling av tilleggsutstyret HP skjermstativ til forankringsstasjonen. (3) Lydutgang (hodetelefoner) Brukes til tilkobling av utenheter for lyd, som hodetelefoner og høyttalere. (4) Musekontakt Brukes til tilkobling av en PS/2-mus. (5) Parallellport Brukes til tilkobling av en parallellenhet, for eksempel en skriver. (6) RJ-11-kontakt (modem) Brukes til tilkobling av telefonkabel. (7) RJ-45-kontakt (nettverk) Brukes til tilkobling av en nettverkskabel. (8) Av/på-lampe På: Forankringsstasjonen er koblet til vekselstrøm. (9) Lydinngang (mikrofon) Her kan du eventuelt koble til en hodetelefonmikrofon, stereomikrofon eller monomikrofon. (10) Tastaturkontakt Brukes til tilkobling av et PS/2-tastatur. (11) Seriell port Brukes til tilkobling av en seriell enhet, for eksempel en mus. (12) Kontakt for ekstern skjerm Brukes til tilkobling av en ekstern VGA-skjerm. (13) DVI-port (digital video) Brukes til tilkobling av en DVI-enhet, for eksempel en flatskjerm. (14) Strømkontakt Kobler forankringsstasjonen til strømadapteren. (15) USB 2.0-porter (2) Gjør det mulig å koble til og lade USB-enheter selv om datamaskinen er av eller ikke forankret. MERK: Hvis en ekstra USB-harddisk blir koblet til denne USBporten, vil harddisken ikke bli slått av. Denne USB-porten slås ikke av når datamaskinen er av eller ikke forankret. Finne mer informasjon ADVARSEL: Les håndboken Sikkerhet og komfort for å redusere faren for alvorlig skade. Den beskriver riktig oppsett av arbeidsstasjonen og riktige vaner med hensyn til holdning, helse og arbeid for brukere av bærbare PCer. I håndboken Sikkerhet og komfort finner du også viktige opplysninger om sikkerhet. Du finner dette dokumentet ved å velge Start > Hjelp og støtte eller ved å åpne CD-platen User Guides (brukerhåndbøker) som følger med enkelte modeller. Sikkerhet og komfort-håndboken er også tilgjengelig på Internett på adressen Brukerhåndbøkene som følger med datamaskinen, inneholder mye informasjon om datamaskinen i tillegg til forskrifts- og sikkerhetsinformasjon som gjelder bruk av datamaskinen. CD-platen Accessory Documentation (tilleggsdokumentasjon), som følger med forankringsstasjonen, inneholder forskrifts- og sikkerhetsinformasjon angående bruk av denne enheten. Se HP-nettstedet for å finne produktnyheter og programoppdateringer. 4 Kapittel 1 Komponenter

9 2 Forankre og frakoble Koble til vekselstrøm Ha forankringsstasjonen koblet til vekselstrøm til enhver tid. Forankringsstasjonen krever vekselstrøm for at alle porter og kontakter skal ha full funksjonalitet. ADVARSEL: Slik reduserer du risikoen for elektrisk støt og skade på utstyret: Koble strømledningen til en stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig. Koble strømmen fra produktet ved å trekke strømledningen ut av stikkontakten. Hvis strømledningen leveres med 3-pinners plugg, setter du pluggen inn i en jordet 3-pinners stikkontakt. Ikke deaktiver strømledningens jordingspinne, for eksempel ved å koble til en 2-pinners adapter. Jordingspinnen har en viktig sikkerhetsfunksjon. Ikke plasser noe oppå strømledninger eller kabler. Plasser dem slik at ingen tråkker på dem eller snubler i dem. Ikke dra i kabler eller ledninger. Når du skal trekke en ledning ut av stikkontakten, må du ta tak i pluggen. ADVARSEL: Reduser faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret ved å unngå å bruke datamaskinen og forankringsstasjonen sammen med en spenningsomformer. Bruk bare strømledningen som fulgte med forankringsstasjonen. 1. Sett inn strømadapteren (1) i strømkontakten på forankringsstasjonen. 2. Plugg en ende av strømledningen (2) i strømadapteren. Koble til vekselstrøm 5

10 3. Plugg den andre enden av strømledningen (3) i en stikkontakt. MERK: Lampen over strømkontakten tennes når forankringsstasjonen kobles til vekselstrøm. Forankre datamaskinen 1. Lukk datamaskinen. Hvis du lukker datamaskinen mens strømmen er på, kan datamaskinen gå i hvile- eller ventemodus. Åpne datamaskinen og trykk på av/på-knappen for å gjenoppta etter forankring. 2. Drei fronten av datamaskinen nedover. 6 Kapittel 2 Forankre og frakoble

11 3. Sett den visuelle justeringsindikatoren på datamaskinen på linje med indikatoren på forankringsstasjonen. 4. Plasser pinnene på forankringsstasjonen i hullene på undersiden av datamaskinen, og trykk datamaskinen forsiktig ned på forankringsstasjonen til du hører et klikk. Når datamaskinen er riktig på plass, slås forankringslampen på forankringsstasjonen på. MERK: Kontroller at datamaskinen er riktig plassert og fullt forankret. Se tillegg A, "Problemløsing", for å få hjelp til vanlige forankringsproblemer. MERK: Hvis ikke strømadapteren er koblet til forankringsstasjonen, vil ikke forankringslampen slå seg på når du forankrer datamaskinen. Forankre datamaskinen 7

12 Koble fra datamaskinen 1. Lukk datamaskinen. Hvis du lukker datamaskinen mens strømmen er på, kan datamaskinen gå i hvile- eller ventemodus. Åpne datamaskinen og trykk på av/på-knappen for å gjenoppta etter frakobling. 2. Trykk på utløserknappen (1). Datamaskinen kobles fra forankringsstasjonen. 3. Løft opp datamaskinen (2). 8 Kapittel 2 Forankre og frakoble

13 3 Bruke forankringsstasjonen Slå datamaskinen på og av Når du kobler en datamaskin til forankringsstasjonen, kan du slå datamaskinen på og av enten med datamaskinens av/på-knapp eller forankringsstasjonens av/på-knapp (1). Når du slår på systemet, slås av/på-lampen på (2). Når datamaskinen er riktig plassert i forankringsstasjonen, slås forankringslampen (3) på. MERK: Hvis ikke strømadapteren er koblet til forankringsstasjonen, vil ikke forankringslampen slå seg på når du forankrer datamaskinen. Se tillegg A, "Problemløsing", for å få hjelp til vanlige forankringsproblemer. Montere HP/Kensington-kabellåsen MERK: Tyverisikringskabelen er ment å virke avskrekkende, men kan ikke alltid hindre at datamaskinen eller forankringsstasjonen blir skadet eller stjålet. Ved hjelp av HP/Kensington-kabellåsen (kjøpes separat) kan du sikre forankringsstasjonen og en forankret datamaskin. Monter kabellåsen i det integrerte sporet for kabellås på høyre side av forankringsstasjonen, slik denne fremgangsmåten viser. Slå datamaskinen på og av 9

14 Slik monterer du kabellåsen: 1. Legg kabelen rundt et fast objekt. 2. Snu forankringsstasjonen på hodet, og skru deretter ut skruene i kabellåsinnfatningen (1). 3. Fjern kabellåsinnfatningen fra forankringsstasjonen (2), og fjern deretter blindinnsatsen fra kabellåsinnfatningen (3). 4. Sett låsen i den midtre utsparingen til forankringsstasjonens spor for kabellås (1) med låsen og nøkkelen i ulåst stilling og T-profilen på baksiden av låsen i loddrett stilling. 10 Kapittel 3 Bruke forankringsstasjonen

15 5. Sett kabelen i den innfelte kabelkanalen på undersiden av forankringsstasjonen (2). 6. Vri nøkkelen mot urviseren for å låse (1). 7. Ta nøkkelen ut av låsen (2). 8. Sett kabellåsinnfatningen tilbake på forankringsstasjonen (3). 9. Skru i skruene som fester innfatningen (4). Montere HP/Kensington-kabellåsen 11

16 Illustrasjonen nedenfor viser en forankringsstasjon med HP/Kensington-kabellåsen montert. 12 Kapittel 3 Bruke forankringsstasjonen

17 A Problemløsing Dette avsnittet beskriver tre ressurser som brukes til å løse problemer du kan møte ved bruk av forankringsstasjonen. Forsøk disse ressursene i denne rekkefølgen: Mange problemer kan være enkle å løse, som beskrevet i neste avsnitt, "Løse vanlige problemer". Velg Start > Hjelp og støtte for å få tilgang til hjelp og kundestøtte. I tillegg til å gi informasjon om operativsystemet inneholder Hjelp og støtte en søkbar database med hjelpeemner, som oppdateres jevnlig av HP og Microsoft. Oppgi navnet på tilleggsutstyret, for eksempel docking station (forankringsstasjon), for å søke etter relevante emner i HP Knowledge Base og Microsoft Knowledge Base. Hvis du trenger ytterligere assistanse, kan du se HPs nettsted på adressen Der velger du land eller region. Løse vanlige problemer Problemer og løsninger i forbindelse med forankring og frakobling Problem Mulig årsak Løsning Datamaskinen er ikke koblet ordentlig til forankringsstasjonen. Datamaskinen er slått på og riktig forankret, men strømlampen og forankringslampen er ikke på. Noen av portene eller kontaktene virker ikke selv om forankringslampen er på. Datamaskinen kan være riktig plassert, men er ikke helt på plass eller forankret i forankringsstasjonen. Strømledningen er ikke plugget i forankringsstasjonen eller stikkontakten. Datamaskinen kan være riktig plassert, men er ikke helt på plass eller forankret i forankringsstasjonen. Løft datamaskinen av forankringsstasjonen. Plasser datamaskinens visuelle justeringsindikator på linje med indikatoren på forankringsstasjonen, og koble datamaskinen til igjen. Sørg for at datamaskinen er riktig plassert og ordentlig forankret ved å presse datamaskinen forsiktig ned til du hører et klikk. Hvis tilleggsutstyr er tilkoblet, skal det fungere ordentlig nå. Sett strømledningen ordentlig i. Løft datamaskinen av forankringsstasjonen. Plasser datamaskinens visuelle justeringsindikator på linje med indikatoren på forankringsstasjonen, og koble datamaskinen til igjen. Sørg for at datamaskinen er riktig plassert og ordentlig forankret ved å presse datamaskinen forsiktig ned til du hører et klikk. Hvis tilleggsutstyr er tilkoblet, skal det fungere ordentlig nå. Løse vanlige problemer 13

18 Datamaskinen kan ikke kobles fra forankringsstasjonen. Kontaktene kan ha kilt seg fast. HP/Kensington-kabellåsen er i låst stilling. Trykk utløserknappen helt inn. Hvis datamaskinen ikke løses ut, gjentar du fremgangsmåten for å koble fra datamaskinen. FORSIKTIG: Bruk av for mye kraft kan skade kontaktpinnene. Lås opp låsen og koble deretter datamaskinen fra. Problemer og løsninger for eksterne enheter Problem Mulig årsak Løsning En ny enhet gjenkjennes ikke som en del av systemet Datamaskinen kan være riktig plassert, men er ikke helt på plass eller forankret i forankringsstasjonen. Løft datamaskinen av forankringsstasjonen. Plasser datamaskinens visuelle justeringsindikator på linje med indikatoren på forankringsstasjonen, og koble datamaskinen til igjen. Sørg for at datamaskinen er riktig plassert og ordentlig forankret ved å presse datamaskinen forsiktig ned til du hører et klikk. Hvis tilleggsutstyr er tilkoblet, skal det nå bli gjenkjent av systemet. Enhetskabelen eller strømledningen er løs. Kontroller at alle kabler er godt festet til enheten og til forankringsstasjonen. Kontroller at alle strømledninger er plugget ordentlig i enheten eller forankringsstasjonen og i en stikkontakt. Enheten ble koblet til mens systemet var slått på. Kablingen er feil. Du må kanskje installere enhetsdrivere på datamaskinen. Slå av datamaskinen, slå av enheten (hvis det er aktuelt) og start datamaskinen på nytt. Kontroller at enhetskabelen er koblet til riktig kontakt på forankringsstasjonen. Installer drivere i henhold til enhetsprodusentens veiledning. 14 Tillegg A Problemløsing

19 Stikkordregister A av/på-knapp, plassering 1, 2 av/på-lampe, plassering 1, 2, 4 D datamaskin forankring 6 frakobling 8 slå på og av 9 DVI-port (digital video), plassering 4 E ekstern enhet, problemløsing 14 F forankre datamaskinen 6 forankring, problemløsing 13 forankringskontakt, plassering 1 forankringslampe, plassering 1, 3 forankringspinner, plassering 1 frakobling, problemløsing 13 H hodetelefonkontakt, plassering 4 HP/Kensington-kabellås, montere 9 I integrert spor for kabellås, plassering 3 K kabellåsspor, plassering 3 knapper datamaskinutløser 1, 3 strøm 1, 2 koble fra datamaskinen 8 koble til strømadapter 5 kontakter forankring 1 lydinngang 4 lydutgang (hodetelefoner) 4 mus 4 RJ-11 (modem) 4 RJ-45 (nettverk) 4 strøm 4 tastatur 4 kontakt for ekstern skjerm, plassering 4 L lamper forankring 1, 3 strøm 1, 2, 4 lydinngang (mikrofonkontakt), plassering 4 lydutgang (hodetelefonkontakt), plassering 4 M mikrofonkontakt, plassering 4 modemkontakt, plassering 4 musekontakt, plassering 4 N nettverkskontakt, plassering 4 P parallellport, plassering 4 porter digital video (DVI) 4 ekstern skjerm 4 parallell- 4 serielle 4 skjermstativ 4 USB 2, 4 USB med strøm 2 problemløsing eksterne enheter 14 forankringsproblemer 13 frakobling 13 R RJ-11-kontakt (modem), plassering 4 RJ-45-kontakt (nettverk), plassering 4 S seriell port, plassering 4 Sikkerhet og komfort 4 skjermstativport, plassering 4 slå av datamaskinen 9 slå på datamaskinen 9 spor kabellås 3 tyverisikringskabel 4 spor for tyverisikringskabel, plassering 4 strømadapter, koble til 5 strømkontakt, plassering 4 T tastaturkontakt, plassering 4 U USB-porter, plassering 2, 4 USB-port med strøm 2 utløserknapp for datamaskin, plassering 1, 3 utløsermekanismer for datamaskin, plassering 1 V visuell justeringsindikator, plassering 1 Stikkordregister 15

20

HP Advanced Docking Station (avansert forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Advanced Docking Station (avansert forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Advanced Docking Station (avansert forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok

Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Microsoft og Windows

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Oversikt over maskinen

Oversikt over maskinen Oversikt over maskinen Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett Brukerhåndbok

Modem og lokalnett Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Merknad om produktet

Merknad om produktet Brukerhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt

Detaljer

Dokumentdelenummer:

Dokumentdelenummer: Multimedia Dokumentdelenummer: 405774-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du maskinvaren og programvaren for multimedia på maskinen. Hvilke multimediafunksjoner som er tilgjengelig, avhenger

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP USB-C Reiseforankringsstasjon. Brukerhåndbok

HP USB-C Reiseforankringsstasjon. Brukerhåndbok HP USB-C Reiseforankringsstasjon Brukerhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Modem og lokalt nettverk Brukerhåndbok

Modem og lokalt nettverk Brukerhåndbok Modem og lokalt nettverk Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer