Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare"

Transkript

1 Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok

2 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. Første utgave: Januar 2007 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Programvareoppdateringer Oppdatere programvaren... 1 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-nettstedet... 2 Få tilgang til informasjon om datamaskin... 2 Laste ned en BIOS-oppdatering... 3 Installere en BIOS-oppdatering... 4 Laste ned og installere annen programvare Sikkerhetskopiering Beskytte data... 6 Sikkerhetskopiere systemet... 7 Sikkerhetskopiering av filer eller mapper... 7 Sikkerhetskopiering av hele harddisken... 8 Sikkerhetskopiering av endringer du har gjort i systemet... 9 Planlegge sikkerhetskopieringer Gjenoppretting Lage gjenopprettingsplater (anbefales sterkt) Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsplatene Utføre en gjenoppretting fra harddisken Starte gjenoppretting i Windows Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Programvareoppdateringer Oppdateringer til programvaren som fulgte med datamaskinen, er tilgjengelige via HPs programvareoppdateringsverktøy eller på HPs nettsted. FORSIKTIG Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOSoppdateringer. Merk Windows inneholder en kontrollfunksjon for brukerkontoen (User Account Control), som forbedrer sikkerheten for datamaskinen din. Du kan bli bedt om å gi tillatelse til eller angi passord for enkelte oppgaver, for eksempel installering av programmer, bruk av verktøy eller endring av Windows-innstillinger. Du finner mer informasjon i Hjelp for Windows. Oppdatere programvaren Datamaskinen inneholder et verktøy som automatisk ser etter programvareoppdateringer fra HP. Verktøyet kjører en gang hver 30. dag og gir deg en liste over varslinger, for eksempel sikkerhetsutvidelser og valgfrie programvare- og driveroppdateringer. Du kan se etter oppdateringer manuelt ved å velge Start > Hjelp og støtte > Oppdater programvare og drivere og følge instruksjonene på skjermen. NOWW Oppdatere programvaren 1

6 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-nettstedet Størstedelen av programvaren på HP-nettstedet er pakket i komprimerte filer som kalles SoftPaqs. Enkelte BIOS-oppdateringer kan være pakket i komprimerte filer som kalles ROMPaqs. Merk BIOS starter operativsystemet, bestemmer hvordan datamaskinen skal samvirke med maskinvareenhetene, og muliggjør informasjonsutveksling mellom maskinvareenhetene, for eksempel klokkeslett og dato. Datamaskinens BIOS er lagret i systemets ROM. Enkelte nedlastingspakker inneholder filen Readme.txt, som inneholder informasjon om installering av filen og problemløsing. (Readme-filene i ROMPaqene er bare tilgjengelige på engelsk.) Du kan også få tilgang til programvareoppdateringer ved å skaffe deg CDen Support Software (Ekstra programvare) (kjøpes separat). CDen inneholder enhetsdrivere, BIOS-oppdateringer og verktøy. Hvis du vil kjøpe den nyeste Support Software-CDen eller et abonnement som gir deg både den nyeste versjonen og fremtidige versjoner av CDen, kan du gå til HPs nettsted på Få tilgang til informasjon om datamaskin Finn frem følgende informasjon før du henter oppdateringene for datamaskinen: Kategorien for produktet er Notebook. Produktets familienavn, serienummer og serienummer (S/N) står på serviceetiketten. Du må vite hvilken BIOS-versjon som er installert, for å finne ut om en tilgjengelig BIOS-oppdatering inneholder en nyere BIOS-versjon enn versjonen som er installert på datamaskinen. Hvis du vil vise versjonsinformasjon for BIOS (også kalt ROM-dato og system-bios), kan du trykke på fn+esc (hvis du allerede er i Windows ), eller bruke Computer Setup. Slik bruker du Computer Setup til å vise BIOS-informasjon: 1. Åpne Computer Setup ved å slå på eller starte maskinen på nytt, og deretter trykke på f10 mens meldingen "Press <f10> to enter Setup" (Trykk f10 for å gå til oppsett) vises nederst i det venstre hjørnet på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge File > System Information (Fil >Systeminformasjon), og trykk deretter på enter. ROM-datoinformasjonen vises. 3. Du kan avslutte Computer Setup ved å bruke piltastene til å velge File > Ignore Changes and Exit (Fil > Ignorer endringer og avslutt). Følg deretter instruksjonene på skjermen. 2 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

7 Laste ned en BIOS-oppdatering FORSIKTIG For å unngå skade på datamaskinen eller en mislykket installering skal en BIOSoppdatering lastes ned og installeres bare når datamaskinen er koblet til en pålitelig ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren. Ikke last ned eller installer en BIOS-oppdatering mens datamaskinen kjører på batteri, står i koblet til en eventuell forankringsenhet eller er koblet til en tilleggsstrømkilde. Pass på følgende under nedlasting og installering: Ikke koble strømmen fra datamaskinen ved å dra strømledningen ut av stikkontakten. Ikke slå av datamaskinen eller sett den i hvile- eller dvalemodus. Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger. Slik laster du ned en BIOS-oppdatering: Merk BIOS-oppdateringer er oppført etter behov. En nyere BIOS-oppdatering er ikke alltid tilgjengelig for datamaskinen. Vi anbefaler at du regelmessig ser etter BIOS-oppdateringer på HPs nettsted. 1. Gå til siden på HPs nettsted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling for programvareoppdatering i Hjelp og støtte. eller Gå til HPs nettsted på 2. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å identifisere datamaskinen din og finne BIOSoppdateringen du vil laste ned. 3. På nedlastingsområdet: a. Finn BIOS-oppdateringen som er nyere enn BIOS-versjonen som er installert på datamaskinen din. b. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken. Merk Noter deg banen på harddisken hvor BIOS-oppdateringen lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-nettstedet 3

8 Installere en BIOS-oppdatering Merk Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, må du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer. Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg instruksjonene som vises på skjermen når nedlastingen er fullført. Hvis det ikke vises instruksjoner, gjør du følgende: 1. Åpne Windows Utforsker ved å velge Start > Datamaskin. 2. I Windows Utforsker-vinduet: a. Dobbeltklikk på ønsket lagringssted på harddisken. (Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C.) b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 3. Dobbeltklikk på filen som har filtypen EXE (for eksempel filnavn.exe). BIOS-installeringen starter. 4. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette filen du lastet ned til harddisken. 4 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

9 Laste ned og installere annen programvare Slik laster du ned og installerer annen programvare enn en BIOS-oppdatering: 1. Gå til siden på HPs nettsted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling for programvareoppdatering i Hjelp og støtte. eller Gå til HPs nettsted på og klikk på Software & Driver Downloads (Programvare og drivere - nedlasting) for å laste ned programvaren for datamaskinmodellen din. 2. Følg instruksjonene på skjermen for å finne programvaren du vil oppdatere. 3. På nedlastingsområdet velger du programvaren du ønsker, og følger instruksjonene for nedlasting. Merk Noter deg banen på harddisken hvor programvaren skal lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere programvaren. 4. Når nedlastingen er fullført, åpner du Windows Utforsker ved å velge Start > Datamaskin. 5. I Windows Utforsker-vinduet: a. Dobbeltklikk på ønsket lagringssted på harddisken. (Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C.) b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 6. Dobbeltklikk på filen som har filtypen EXE (for eksempel filnavn.exe). Installeringen starter. 7. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er utført, kan du slette nedlastingspakken fra harddisken. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-nettstedet 5

10 2 Sikkerhetskopiering HP Backup and Recovery Manager inneholder flere metoder for å sikkerhetskopiere systemet og gjenopprette optimal systemfunksjonalitet. Merk Du kan bruke HP Backup and Recovery Manager til å kopiere HPs installerte drivere, verktøy og programmer til CD eller DVD. Merk Formaterte DVD±RW-plater og andre dobbeltlags DVD±RW-plater er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Merk Datamaskinen må være tilkoblet en ekstern strømkilde før du utfører sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Beskytte data Lagre personlige filer i mappen Mine dokumenter, og ta sikkerhetskopier av denne mappen regelmessig for å beskytte dokumentene dine. 6 Kapittel 2 Sikkerhetskopiering NOWW

11 Sikkerhetskopiere systemet Med HP Backup and Recovery Manager kan du gjøre følgende: Sikkerhetskopiere filer og mapper. Sikkerhetskopiere hele harddisken. Sikkerhetskopiere endringer gjort etter forrige sikkerhetskopiering ved hjelp av HPs systemgjenopprettingspunkt. Planlegge sikkerhetskopieringer. Sikkerhetskopiering av filer eller mapper Du kan sikkerhetskopiere filer eller mapper til gjenopprettingspartisjonen på harddisken, til en eventuell ekstern harddisk eller til plater. Merk Denne prosessen vil ta flere minutter, avhengig av filstørrelsen og datamaskinens hastighet. Slik sikkerhetskopierer du filer eller mapper: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminstillingene og viktige datafiler og deretter på Neste. 4. Klikk på Ta backup av individuelle filer og mapper og deretter på Neste. Veiviseren for sikkerhetskopiering åpnes. 5. Klikk på Neste. 6. Klikk på Ta backup av valgte filer fra de mest brukte lagersteder (Anbefalt). eller Klikk på Avansert backup (Erfarne brukere) for å få tilgang til avanserte filtreringsteknikker. 7. Klikk på Neste. 8. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiere systemet 7

12 Sikkerhetskopiering av hele harddisken Når du sikkerhetskopierer hele harddisken, lagrer du hele programvarebildet, inkludert Windowsoperativsystemet, programmer og alle personlige filer og mapper. Merk Du kan lagre en kopi av det fullstendige harddiskbildet på en annen harddisk, nettverksstasjon eller gjenopprettingsplater som du oppretter. Merk Denne prosessen kan ta over en time, avhengig av datamaskinens hastighet og mengden data som blir lagret. Slik sikkerhetskopierer du hele harddisken: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminnstillingene og viktige datafiler og deretter på Neste. 4. Klikk på Ta backup av hele harddisken og deretter på Neste. Siden for sikkerhetskopiering av hele harddisken åpnes. 5. Klikk på Neste. 6. Velg hvor du vil plassere sikkerhetskopien, og klikk deretter på Neste. 7. Merk av i boksen Beskytt tilgang til data med passord og skriv inn passordet i boksene Passord og Bekreft. 8. Klikk på Neste. Merk Dette trinnet er valgfritt. Hvis du ikke vil beskytte datatilgangen med passord, fjerner du avmerkingen i boksen Beskytt tilgang til data med passord. 9. Følg instruksjonene på skjermen. 8 Kapittel 2 Sikkerhetskopiering NOWW

13 Sikkerhetskopiering av endringer du har gjort i systemet Når du sikkerhetskopierer endringer gjort etter forrige sikkerhetskopiering, lager du systemgjenopprettingspunkt. Dermed kan du lagre et øyeblikksbilde av harddisken på et bestemt tidspunkt. Senere kan du tilbakestille maskinen til dette punktet hvis du vil oppheve systemendringer du har gjort i mellomtiden. Merk Det første systemgjenopprettingspunktet, som er et øyeblikksbilde av hele bildet, lages automatisk første gang du sikkerhetskopierer. Senere gjenopprettingspunkt lager en kopi av endringer gjort etter dette tidspunktet. HP anbefaler deg å lage gjenopprettingspunkt i følgende tilfeller: før du legger til eller gjør store endringer på programvare eller maskinvare med jevne mellomrom, når systemet fungerer optimalt Merk Gjenoppretting til et tidligere gjenopprettingspunkt påvirker ikke datafiler eller e- postmeldinger som er opprettet etter dette gjenopprettingspunktet. Når du har laget et gjenopprettingspunkt, blir du bedt om å planlegge senere gjenopprettingspunkt. Du kan planlegge gjenopprettingspunkt for et bestemt tidspunkt eller en bestemt hendelse i systemet. Slik lager og planlegger du et systemgjenopprettingspunkt: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Ta backup for å beskytte systeminstillingene og viktige datafiler og deretter på Neste. 4. Klikk på Opprett eller administrer gjenopprettingspunkter og deretter på Neste. Siden for behandling av gjenopprettingspunkt åpnes. 5. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Sikkerhetskopiere systemet 9

14 Planlegge sikkerhetskopieringer Slik planlegger du sikkerhetskopieringer: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup Scheduler. Siden for planlegging av sikkerhetskopiering åpnes. 2. Klikk på Neste. 3. Planlegg systemgjenopprettingspunkt ved bestemte intervaller (nå, daglig, ukentlig eller månedlig) eller ved bestemte hendelser, for eksempel ved systemstart eller når du kobler til en eventuell forankringsenhet (kun på enkelte modeller), eller ved å klikke på ett av de tilgjengelige alternativene. Klikk på Neste for å definere innstillingene mer detaljert. En oppsummering av innstillingene for systemgjenopprettingspunkt vises. 4. Følg instruksjonene på skjermen. 10 Kapittel 2 Sikkerhetskopiering NOWW

15 3 Gjenoppretting HP Backup and Recovery Manager analyserer harddisken og lager en gjenopprettingspartisjon på harddisken som er stor nok til å lagre en kopi av hele programvarebildet. Du kan velge om du vil lagre denne kopien på gjenopprettingspartisjonen, på en annen stasjon eller på eksterne gjenopprettingsplater. Merk Før du bruker HP Backup and Recovery Manager, kan du prøve å reparere systemet ved å kjøre Windows System Restore. Velg Start > Hjelp og støtte og søk etter systemgjenoppretting hvis du vil ha mer informasjon. Med HP Backup and Recovery Manager kan du gjøre følgende: Lage gjenopprettingsplater (anbefales sterkt). Gjenopprettingsplatene brukes til å starte opp datamaskinen og til å gjenopprette det fullstendige programvarebildet (operativsystemet og programmer) hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Merk Hvis du ikke har CD- eller DVD-brenner, kan du lagre en kopi av det fullstendige harddiskbildet på en annen harddisk eller på en nettverksstasjon. Utføre en gjenoppretting. Du kan utføre en fullstendig systemgjenoppretting eller gjenopprette viktige filer fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken, fra en annen stasjon eller fra gjenopprettingsplater du lager. NOWW 11

16 Lage gjenopprettingsplater (anbefales sterkt) Når du har konfigurert datamaskinen for første gang, kan du lage et sett med gjenopprettingsplater av det fullstendige programvarebildet ved hjelp av Recovery Media Creator i HP Backup and Recovery Manager. Gjenopprettingsplatene brukes til å starte opp datamaskinen og til å gjenopprette operativsystemet og programvaren til standardinnstillingene hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. FORSIKTIG Når du har laget gjenopprettingsplatene, kan du øke mengden tilgjengelig plass på harddisken ved å slette gjenopprettingspartisjonen. Vi anbefaler imidlertid ikke å gjøre dette. Hvis du sletter denne partisjonen, mister du alle data som er lagret på partisjonen. Merk Det er bare mulig å lage ett sett med gjenopprettingsplater for denne datamaskinen. Før du lager gjenopprettingsplater, må du gjøre følgende: Skaffe plater av typen CD-R, DVD-R eller DVD+R av høy kvalitet, kjøpes separat. Merk Formaterte DVD±RW-plater og andre dobbeltlags DVD±RW-plater er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager. Nummerere hver plate før du setter den inn i den optiske stasjonen på datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du avbryte Recovery Media Creator før du har fullført opprettingen av gjenopprettingsplatene. Neste gang du åpner Recovery Media Creator, blir du spurt om du vil fortsette opprettingen av platene der du avbrøt. Slik lager du et sett med gjenopprettingsplater: 1. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Neste. 3. Klikk på Lag gjenopprettingsplater for å gjenopprette systemet med opprinnelige innstillinger og programvare (anbefales sterkt) og deretter på Neste. Siden for Recovery Media Creator åpnes. 4. Klikk på Neste. 5. Klikk på Skriv til CD/DVD og deretter på Neste. 6. Følg instruksjonene på skjermen. 12 Kapittel 3 Gjenoppretting NOWW

17 Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsplatene Slik utfører du en gjenoppretting fra gjenopprettingsplatene: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Sett inn den første gjenopprettingsplaten i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Utføre en gjenoppretting fra harddisken Det finnes to måter du kan starte gjenoppretting fra harddisken på: Fra Windows Fra gjenopprettingspartisjonen Starte gjenoppretting i Windows Slik starter du gjenoppretting i Windows: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Velg Start > Alle programmer > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klikk på Neste. 4. Klikk på Recover important files or the entire system (Gjenopprett viktige filer eller hele systemet) og deretter på Neste. 5. Klikk på et gjenopprettingsalternativ og deretter på Neste. Merk Hvis du velger å gjenopprette systemet, starter datamaskinen på nytt og gjenopprettingen starter. 6. Følg instruksjonene på skjermen. Starte en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken Slik starter du en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen på harddisken: 1. Ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. 2. Start datamaskinen på nytt, og trykk deretter på f11 før Windows-operativsystemet lastes inn. 3. Klikk på et gjenopprettingsalternativ og deretter på Neste. 4. Følg instruksjonene på skjermen. NOWW Utføre en gjenoppretting 13

18 Stikkordregister B BIOS-oppdatering installere 4 laste ned 3 D data, beskytte 6 datamaskininformasjon 2 filer og mapper 7 harddisk 8 planlegging 10 sikkerhetskopiering av harddisk 8 SoftPaq 2 systemgjenoppretting 11 systemgjenopprettingspunkt 7, 9 G gjenoppretting, system 11 gjenoppretting fra harddisk 13 gjenopprettingspartisjon 11, 12, 13 gjenopprettingsplater bruke 13 lage 12 gjenopprettingspunkt 7, 9 O oppdateringer, programvare 1 P planlegge sikkerhetskopieringer 10 programvare beskytte informasjon 11 BIOS-oppdatering 3 HP-nettstedet 2 laste ned / installere annen programvare 5 oppdatere 1 oppdateringer 1 SoftPaq 2 S sikkerhetskopi av systemet 7 sikkerhetskopiering endringer du har gjort i systemet 9 14 Stikkordregister NOWW

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer:

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer: Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting Dokumentdelenummer: 405533-091 Januar 2006 Innhold 1 Programvareoppdateringer Motta automatiske programvareoppdateringer fra HP.. 1 1 Laste

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows er et varemerke for Microsoftkonsernet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok HP ThinUpdate Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok Programvarehåndbok SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005

Computer Setup. Dokumentdelenummer: Mai 2005 Computer Setup Dokumentdelenummer: 383705-091 Mai 2005 Innhold Computer Setup Register Starte Computer Setup.......................... 2 Standardinnstillinger i Computer Setup............ 3 Fil-menyen...................................

Detaljer

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mini Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc Komme i gang Du finner informasjon om HPs produkter og tjenester på HPs nettsted på http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer