Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare"

Transkript

1 Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet. First Edition: March 2006 Delenummer for dokument:

3 Innhold 1 Programvareoppdateringer Motta HP-programvareoppdateringer automatisk... 1 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet... 2 Informasjon om datamaskin... 2 Laste ned en BIOS-oppdatering... 3 Installere en BIOS-oppdatering... 4 Laste ned og installere annen programvare Sikkerhetskopi Beskytte dine data... 7 Sikkerhetskopiere systemet... 8 Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper... 8 Sikkerhetskopiere hele systemet... 9 Sikkerhetskopiere endringer i systemet Gjenoppretting Lage gjenopprettingsdisker Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Utføre en gjenoppretting fra harddisken Utføre en gjenoppretting i Windows Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen Stikkordregister NOWW iii

4 iv NOWW

5 1 Programvareoppdateringer Du kan få tak i oppdateringer av programvaren som fulgte med datamaskinen, ved hjelp av HP Software Update-verktøyet eller via HP-webstedet. FORSIKTIG Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, bør du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOSoppdateringer. Motta HP-programvareoppdateringer automatisk HP Software Update (programvareoppdatering) er et verktøy som følger med datamaskinen, som automatisk søker etter programvareoppdateringer fra HP. Det kjøres som standard automatisk hver 30. dag og lager en liste over programvareoppdateringer og varslinger om støtte for datamaskinen. Slik får du tilgang til HP Software Update: 1. Velg Start > Hjelp og støtte > Oppdatere programvare og drivere. 2. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere programvaren og driverne. NOWW Motta HP-programvareoppdateringer automatisk 1

6 Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet Størstedelen av programvaren på HP-webstedet er pakket i komprimerte filer som kalles SoftPaqs. Enkelte BIOS-oppdateringer kan være pakket i komprimerte filer som kalles ROMPaqs. Merk BIOS starter operativsystemet, bestemmer hvordan datamaskinen skal samvirke med maskinvareenhetene, og muliggjør informasjonsutveksling mellom maskinvareenhetene, for eksempel klokkeslett og dato. Datamaskinens BIOS er lagret i systemets ROM. Enkelte nedlastingspakker inneholder filen Viktig.txt, som inneholder informasjon om hvordan filen installeres og feilsøkes. (Viktig-filene i ROMPaqene er bare tilgjengelige på engelsk.) Du kan også få tilgang til programvareoppdateringer ved å anskaffe CDen Support Software (støtteprogramvare). Den må kjøpes separat. CDen inneholder også enhetsdrivere, BIOSoppdateringer og verktøy. Du kan kjøpe den nyeste Support Software-CDen eller et abonnement på gjeldende og fremtidige versjoner av CDen, på HPs websted: Informasjon om datamaskin Før du kan hente oppdateringene for datamaskinen, må du ha følgende informasjon tilgjengelig: Produktkategorien er Notebook. Produktets familienavn, series-nummer og serienummer (S/N) finner du på serviceetiketten. Du må vite hvilken BIOS-versjon som er installert, for å finne ut om BIOS-oppdateringen som er tilgjengelige, inneholder en nyere BIOS-versjon enn versjonen som er installert på datamaskinen. Hvis du vil vise versjonsinformasjon for BIOS (også kalt ROM-dato og system-bios), kan du trykke på fn+esc (hvis du allerede er i Microsoft Windows ), eller bruke Computer Setup. Slik bruker du Computer Setup til å vise BIOS-informasjon: 1. Åpne Computer Setup-programmet ved å slå på eller starte maskinen på nytt, og deretter trykke på f10 mens meldingen "Trykk på <F10> for å starte oppsett" vises nederst i venstre hjørne på skjermen. 2. Bruk piltastene til å velge File > System Information (fil > systeminformasjon), og trykk deretter på Enter. Det vises informasjon om ROM-dato. 3. Hvis du vil avslutte Computer Setup-programmet, bruker du piltastene til å velge File > Ignore changes and Exit (fil > ignorer endringer og avslutt). Følg deretter instruksjonene på skjermen. 2 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

7 Laste ned en BIOS-oppdatering FORSIKTIG For å unngå skade på datamaskinen eller en mislykket installering skal en BIOSoppdatering lastes ned og installeres bare når datamaskinen er koblet til en pålitelig ekstern strømkilde ved hjelp av strømadapteren. Ikke last ned eller installer en BIOS-oppdatering mens datamaskinen går på batteri, er dokket i en eventuell dokkenhet, eller er koblet til en ekstern strømkilde (ekstrautstyr). Pass på følgende under nedlasting og installering: Ikke koble strømmen fra datamaskinen ved å dra strømledningen ut av stikkontakten. Ikke slå av datamaskinen eller sett den i hvile- eller dvalemodus. Ikke sett inn, fjern, koble til eller koble fra enheter, kabler eller ledninger. Slik laster du ned en BIOS-oppdatering: Merk BIOS-oppdateringer legges ut ved behov. Det er ikke sikkert at det finnes en nyere BIOSoppdatering for datamaskinen din. Vi anbefaler at du regelmessig sjekker om det er lagt til BIOSoppdateringer på HPs websted. 1. Gå til siden på HPs websted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling til programvareoppdateringer i Hjelp og støtte. eller Besøk HPs websted: 2. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å identifisere datamaskinen din og finne BIOSoppdateringen du vil laste ned. 3. På nedlastingsområdet: a. Finn BIOS-oppdateringen som er nyere enn BIOS-versjonen som er installert på datamaskinen din. b. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned oppdateringen til harddisken. Merk Noter deg banen til plasseringen på harddisken hvor BIOS-oppdateringen lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere oppdateringen. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet 3

8 Installere en BIOS-oppdatering Merk Hvis datamaskinen er koblet til et firmanettverk, bør du kontakte nettverksadministratoren før du installerer programvareoppdateringer, spesielt BIOS-oppdateringer. Prosedyrene for installering av BIOS varierer. Følg instruksjonene som vises på skjermen når nedlastingen er fullført. Hvis det ikke vises instruksjoner, gjør du følgende: 1. Åpne Windows Utforsker ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker. 2. I den venstre ruten i Windows Utforsker-vinduet: a. Klikk på Min datamaskin, og klikk deretter på ønsket lagringssted på harddisken. Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C. b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 3. Dobbeltklikk på filen EXE (for eksempel filnavn.exe). BIOS-installeringen starter. 4. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er vellykket, kan du slette filen du lastet ned til harddisken. 4 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

9 Laste ned og installere annen programvare Slik laster du ned og installerer annen programvare enn en BIOS-oppdatering: 1. Gå til siden på HPs websted som inneholder programvare for datamaskinen din: Klikk på en kobling til programvareoppdateringer i Hjelp og støtte. eller Besøk HPs websted på og klikk på Download drivers and software (programvare og drivere nedlasting) for å laste ned programvaren for din datamaskin. 2. Følg instruksjonene på skjermen for å finne programvaren du vil oppdatere. 3. På nedlastingsområdet velger du programvaren du ønsker, og følger instruksjonene for nedlasting på websiden. Merk Noter deg banen til plasseringen på harddisken hvor programvaren skal lastes ned. Du må finne frem til denne banen når du er klar til å installere programvaren. 4. Når nedlastingen er fullført, åpner du Windows Utforsker ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Windows Utforsker. 5. I den venstre ruten i Windows Utforsker-vinduet: a. Klikk på Min datamaskin, og klikk deretter på ønsket lagringssted på harddisken. (Det vanligste lagringsstedet er Lokal disk C.) b. Gå til harddiskbanen du noterte tidligere, og åpne mappen som inneholder oppdateringen. 6. Dobbeltklikk på filen EXE (for eksempel filnavn.exe). Installeringen starter. 7. Fullfør installeringen ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk Når du får en melding på skjermen om at installeringen er vellykket, kan du slette nedlastingspakken fra harddisken. NOWW Laste ned programvareoppdateringer fra HP-webstedet 5

10 6 Kapittel 1 Programvareoppdateringer NOWW

11 2 Sikkerhetskopi Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager (sikkerhetskopiering og gjenoppretting) kan du sikkerhetskopiere systemet og gjenopprette optimal systemfunksjonalitet på flere måter. Hvis du vil vite hvordan du gjenoppretter systemfunksjonalitet, kan du gå til kapitlet "Gjenoppretting". Merk Drivere, verktøy og programmer som er installert av HP, kan kopieres til en CD eller DVD ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager. Merk DVD±RW/R og andre dobbeltlags DVD±RW-disker er ikke kompatible med HP Backup and Recovery Manager-programvaren. Beskytte dine data Programvare eller enheter som installeres på datamaskinen, kan gjøre systemet ustabilt. Du bør lagre personlige dokumenter i mappen Mine dokumenter og lage en sikkerhetskopi av mappen for å beskytte dokumentene dine. NOWW Beskytte dine data 7

12 Sikkerhetskopiere systemet Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager (sikkerhetskopiering og gjenoppretting) kan du sikkerhetskopiere følgende: Bestemte filer og mapper. Hele systemet. Endringer du har gjort siden forrige sikkerhetskopi, ved hjelp av HPs gjenopprettingspunkter for systemet. Sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper Du kan sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper på harddisken til en eventuell ekstern harddisk eller til disker. Slik sikkerhetskopierer du bestemte filer eller mapper: 1. Velg Start > Alle programmer > Backup and Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect user system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte brukerens systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Back up specific files and folders (sikkerhetskopier bestemte filer og mapper), og klikk deretter på Next (neste). Veiviseren for sikkerhetskopiering åpnes. 5. Klikk på Back up selected files from most common locations (Recommended) (sikkerhetskopier valgte filer fra de vanligste plasseringene) (anbefalt). eller Klikk på Advanced Backup (Experienced users) (avansert sikkerhetskopiering (erfarne brukere)) for å få tilgang til avanserte filtreringsmetoder. 6. Klikk på Next (neste). 7. Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere bestemte filer eller mapper. 8 Kapittel 2 Sikkerhetskopi NOWW

13 Sikkerhetskopiere hele systemet Når du sikkerhetskopierer hele systemet, lagrer du hele systemet slik det ble levert fra fabrikken, inkludert Windows-operativsystemet, programmer og personlige filer og mapper. Merk Dette kan lagres på en annen harddisk, på en nettverksstasjon eller på gjenopprettingsdisker du lager. Du finner mer informasjon om hvordan du lager gjenopprettingsdisker under "Lage gjenopprettingsdisker". Slik sikkerhetskopierer du hele systemet: 1. Velg Start > Alle programmer > Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect user system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte brukerens systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Make a complete backup of my system (opprett en fullstendig sikkerhetskopi av systemet), og klikk deretter på Next (neste). Siden "Welcome to Full Image Manager" (fullstendig sikkerhetskopiering) åpnes. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere hele systemet. Merk Denne prosessen kan ta flere minutter avhengig av hastigheten på datamaskinen og mengden data som skal lagres. NOWW Sikkerhetskopiere systemet 9

14 Sikkerhetskopiere endringer i systemet Når du sikkerhetskopierer endringer som er gjort i systemet, lager du gjenopprettingspunkter for systemet. Dette gjør at du kan lagre et øyeblikksbilde av harddisken på et bestemt tidpunkt. Du kan deretter gjenopprette til dette punktet hvis du vil reversere systemendringer du har utført i ettertid. Merk Det første gjenopprettingspunktet for systemet (et øyeblikksbilde av hele systemet) opprettes som standard automatisk den første gangen du sikkerhetskopierer. Etterfølgende gjenopprettingspunkter lager en kopi av endringer som er gjort etter dette tidspunktet. HP anbefaler at du lager gjenopprettingspunkter Før du legger til eller gjør store endringer på programvare eller maskinvare. Med jevne mellomrom, når systemet yter optimalt. Merk Gjenoppretting til et tidligere gjenopprettingspunkt påvirker ikke datafiler eller e-post som er opprettet etter det siste gjenopprettingspunktet. Når du har laget et gjenopprettingspunkt, blir du bedt om å planlegge påfølgende gjenopprettingspunkter. Du kan planlegge gjenopprettingspunkter på et bestemt tidspunkt eller ved en bestemt hendelse i systemet. Slik lager og planlegger du et gjenopprettingspunkt for systemet: 1. Velg Start > Alle programmer > Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Back up to protect user system settings and important data files (sikkerhetskopier for å beskytte brukerens systeminnstillinger og viktige datafiler), og klikk deretter på Next (neste). 4. Klikk på Back up the modifications made on your system since your last recovery point or your first complete backup (sikkerhetskopier endringene som er gjort i systemet siden siste gjenopprettingspunkt eller første fullstendige sikkerhetskopi), og klikk deretter på Next (neste). Recovery Point Manager (programmet for gjenopprettingspunkt) åpnes. 5. Følg instruksjonene på skjermen for å lage eller behandle gjenopprettingspunkter. 10 Kapittel 2 Sikkerhetskopi NOWW

15 3 Gjenoppretting HP Backup and Recovery Manager analyserer harddisken, lager en dedikert harddiskpartisjon for gjenoppretting på harddisken, og lagrer en fullstendig kopi av systemet på denne partisjonen. Du kan velge å beholde kopien på den gjenopprettingspartisjonen, eller å lagre den på en ekstern gjenopprettingsdisk eller på en annen stasjon. Merk Før du bruker HP Backup and Recovery Manager, bør du prøve å reparere systemet ved å kjøre Microsoft Windows Systemgjenoppretting. Du finner mer informasjon om dette ved å velge Start > Hjelp og støtte, og deretter søke etter "Systemgjenoppretting". Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager kan du gjøre følgende: Lage gjenopprettingsdisker (anbefales på det sterkeste). Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte datamaskinen og til å gjenopprette hele systemet (operativsystemet og programvare) hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Du finner mer informasjon under "Lage gjenopprettingsdisker". Utføre en gjenoppretting. Ved hjelp av HP Backup and Recovery Manager kan du utføre en fullstendig systemgjenoppretting eller gjenopprette viktige filer. Dette programmet arbeider fra en gjenopprettingspartisjon på harddisken eller fra gjenopprettingsdisker du lager. Du finner mer informasjon under "Utføre en gjenoppretting." NOWW 11

16 Lage gjenopprettingsdisker HP anbefaler at du lager fullstendige gjenopprettingsdisker for hele systemet etter at du har satt opp datamaskinen første gang. Merk Når du har laget gjenopprettingsdiskene, kan du lage mer plass på harddisken ved å slette gjenopprettingspartisjonen. Vi anbefaler imidlertid at du ikke gjør dette. Ved hjelp av HP Recovery CD/DVD Creator kan du lage et sett med gjenopprettingsdisker for datamaskinen. Gjenopprettingsdiskene brukes til å starte datamaskinen og til å gjenopprette operativsystemet og programmer til standardinnstillingene hvis systemet krasjer eller blir ustabilt. Vær oppmerksom på følgende før du lager gjenopprettingsdisker: Du må kjøpe disker av typen CD-R, DVD-R eller DVD+R av høy kvalitet. Det er bare mulig å lage ett sett med gjenopprettingsdisker per datamaskin. Nummerer hver disk før du setter den inn i den optiske stasjonen på datamaskinen. Hvis det er nødvendig, kan du avbryte programmet før du har fullført opprettingen av gjenopprettingsdiskene. Neste gang du åpner HP Recovery CD/DVD Creator, blir du spurt om du vil fortsette opprettingen av diskene der du avbrøt. Slik lager du et sett med gjenopprettingsdisker: 1. Velg Start > Alle programmer > Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 2. Klikk på Next (neste). 3. Klikk på Create factory software recovery CDs or DVDs to restore the system (highly recommended) (lag systemgjenopprettings-cder eller DVDer (anbefales på det sterkeste)). 4. Klikk på Next (neste). Recovery CD/DVD Creator Wizard åpnes. 5. Klikk på Next (neste). 6. Følg instruksjonene på skjermen for å lage gjenopprettingsdiskene. Merk Veiviseren angir hvor mange disker som trengs før diskopprettingen begynner. 12 Kapittel 3 Gjenoppretting NOWW

17 Utføre en gjenoppretting Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene Slik utfører du en gjenoppretting fra gjenopprettingsdiskene: 1. Ta sikkerhetskopi av alle personlige filer. Du finner mer informasjon under "Sikkerhetskopiere systemet." 2. Sett inn den første gjenopprettingsdisken i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette fra gjenopprettingsdiskene. Utføre en gjenoppretting fra harddisken Det finnes to metoder for å utføre en gjenoppretting fra harddisken: Fra Microsoft Windows. Fra gjenopprettingspartisjonen. Utføre en gjenoppretting i Windows Slik utfører du en gjenoppretting i Windows: 1. Ta en sikkerhetskopi av alle personlige filer før du utfører en gjenoppretting. Du finner mer informasjon under "Sikkerhetskopiere systemet." 2. Hvis datamaskinen er på, velger du Start > Alle programmer > Backup & Recovery Manager > HP Backup and Recovery Manager. 3. Klikk på Next (neste). 4. Klikk på Recover important files or the entire system (gjenopprett viktige filer eller hele systemet), og klikk deretter på Next (neste). 5. Velg et gjenopprettingspunkt, og klikk deretter på Next (neste). Merk Hvis du velger å gjenopprette systemet, starter datamaskinen på nytt og gjenopprettingen begynner. 6. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette fra Windows. Utføre en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen Slik utfører du en gjenoppretting fra gjenopprettingspartisjonen: 1. Ta en sikkerhetskopi av alle personlige filer før du utfører en gjenoppretting. Du finner mer informasjon under "Sikkerhetskopiere systemet." 2. Slå på datamaskinen eller start den på nytt, og trykk deretter på f11 før Windows-operativsystemet lastes. 3. Velg et gjenopprettingspunkt, og klikk deretter på Next (neste). 4. Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette fra gjenopprettingspartisjonen. NOWW Utføre en gjenoppretting 13

18 14 Kapittel 3 Gjenoppretting NOWW

19 Stikkordregister B BIOS-oppdatering installere 4 laste ned 3 D datamaskininformasjon 2 G gjenoppretting, system 11 H HP Software Update 1 O oppdateringer, programvare 1 P programvare beskytte informasjon 11 BIOS-oppdatering 3 HP Software Update 1 HP-webstedet 2 laste ned/installere annen programvare 5 oppdateringer 1 SoftPaq 2 S SoftPaq 2 systemgjenoppretting 11 V vedlikehold HP Software Update 1 NOWW Stikkordregister 15

20 16 Stikkordregister NOWW

21

22

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer:

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer: Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting Dokumentdelenummer: 405533-091 Januar 2006 Innhold 1 Programvareoppdateringer Motta automatiske programvareoppdateringer fra HP.. 1 1 Laste

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Setup-programmet. Brukerhåndbok

Setup-programmet. Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave

Programvarehåndbok. HP SimpleSave. Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Sikkerhetskopiering Brukerhåndbok Programvarehåndbok SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Setup-programmet Brukerhåndbok

Setup-programmet Brukerhåndbok Setup-programmet Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc

Abonnementstjenester for bærbar forretnings-pc Komme i gang Du finner informasjon om HPs produkter og tjenester på HPs nettsted på http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker

Detaljer

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok

HP ThinUpdate. Administratorhåndbok HP ThinUpdate Administratorhåndbok Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate

Administratorhåndbok. HP ThinUpdate Administratorhåndbok HP ThinUpdate Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land. Konfidensiell

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok

Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Administrasjon og utskrift

Administrasjon og utskrift Administrasjon og utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Intel og Centrino er varemerker eller

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer