Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning"

Transkript

1 Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering og konfigurering av HP X5520 G2-nettverkslagringssystemet og aktuelle eksterne komponenter. En HPtjenestespesialist vil installere og kable HP X5520 G2-nettverkslagringssystemet sammen med opptil fire ekstra HP D2600- eller D2700-diskkabinetter og fullføre installeringen av operativsystemet for organisasjonen via HP Integrated Lights-Out (ilo) eller direkte tilkobling med de inkluderte SUV-kablene. Når installeringen av operativsystemet er fullført, vil dessuten HP-tjenestespesialisten kjøre den nødvendige HP-støttede programvaren som finnes på den første noden av de to X5460sb G2-serverbladene. Spesialisten vil kontrollere firmware/nivåer og oppdatere disse til de påkrevde nivåene. Denne installerings- og oppstartstjenesten vil opprette den anbefalte HPstandardkonfigurasjonen. I tillegg vil denne tjenesten også omfatte planlegging før levering og et kort kundeorienteringsmøte. Fordeler med tjenesten Levering av tjenesten på et gjensidig avtalt tidspunkt som er gunstig for organisasjonen Hurtig installering, forutsatt at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt før oppstart av tjenesten Gjør at IT-ressursene kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og prioriteringer Redusert implementeringstid og -kostnader Installering og oppstart utført av en teknisk spesialist fra HP Tilgjengelighet av en HP-tjenestespesialist til å svare på grunnleggende spørsmål ved levering av tjenesten Kontroll før installering av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt Hovedpunkter om tjenesten Tjenesteplanlegging Igangsetting av tjenesten Installasjonsverifiseringstester (IVT) Kundeorienteringsmøte

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Tjenesteplanlegging Igangsetting av tjenesten Installasjonsverifiseringstester (IVT) Leveransespesifikasjoner En HP-tjenestespesialist vil planlegge alle nødvendige aktiviteter, inkludert identifisering av alle forutsetninger, og tidfeste levering av tjenesten til et tidspunkt som avtales mellom HP og kunden, som skal være i HPs vanlige lokale kontortid utenom HPs fridager, hvis ikke noe annet er avtalt av HP. Alle tjenester som ytes utenom HPs vanlige kontortid, kan være gjenstand for tilleggskostnader. Planleggings- og koordineringsaktiviteter for installeringen inkluderer: Kommunikasjon med kunden, inkludert henvendelser fra kunden angående levering av tjenesten Verifisering, ved hjelp av en før-leveringssjekkliste, av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt Tidfesting av utplassering av nettverkslagringssystemet til et gjensidig avtalt tidspunkt En kort konsultasjon for å hjelpe kunden med å definere konfigurasjonsmålene på grunnlag av applikasjonsytelse, tilgjengelighetsbehov og anbefalt HP-praksis Utarbeiding av en implementeringsplan, som skal tjene som veiledning for koordinering av installerings- og oppstartsleveransene Igangsettingsaktivitetene for tjenesten omfatter: Utpakking og inspeksjon av bestillingen Installering av HP X5520 G2-nettverkslagringssystemet i en rack som kunden sørger for Installering og kabling av opptil fire eksterne lagringsutvidelseskabinetter (D2600- eller D2700-kabinett) hvis de bestilles og installeres samtidig med HP X5520 G2-nettverkslagringssystemet Installering av en Fibre Channel HBA og kobling av denne til et SAN-tilkoblet båndsikkerhetskopieringssystem, der det er aktuelt Kobling av nettverkskabling til chassiset, som er besørget og trukket på forhånd av kunden Fullføring av operativsysteminstallasjonen Fullføring av innledende konfigureringsoppgaver (ICT) etter først pålogging, som inkluderer følgende: Nettverkskonfigurering på nodene Generering av nøkler for kommunikasjon med HP X5520 G2 Enclosure Manager Konfigurering av Enclosure Manager Konfigurering av ilo for hver node Stilling av dato og klokkeslett Registrering av klyngenavn og domene Aktivering av automatiske oppdateringer, om ønskelig Opprettelse av en "cluster witness"-disk Validering og opprettelse av klyngen Opprettelse av en klyngefilserver (prøve) og konfigurering av et vertsbrukerkart for å gjøre delingen tilgjengelig med henholdsvis CIFS og NFS. Opprettelse, eksponering og verifisering av et diskbilde (snapshot) Tjenestespesialisten vil utføre de nødvendige installasjonsverifiseringstestene for å kontrollere produktfunksjonalitet, inkludert: Utføre nødvendige installasjonsverifiseringstester (opprette filserver i klynge) Utføre ekstra tester for å påse at den nyopprettede fildelingen og fildelingsdatakopien er tilgjengelig fra en klient 2 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

3 Tjenestespesialisten vil holde et kundeorienteringsmøte for å gå gjennom installasjonen og demonstrere grunnleggende funksjoner ved det installerte HP X5520 G2-nettverkslagringssystemet. Emnene på orienteringsmøtet omfatter vanligvis: En gjennomgang av hovedfunksjoner og funksjonalitet i X5520 G2-nettverkslagringssystemet En gjennomgang av HP X5520 G2 System Manager og drift av denne, inkludert grunnleggende administrative og vedlikeholdsoperasjoner som LUN-oppretting og -fjerning, reservestasjonsadministrasjon, LUN-utvidelse, varsel- og e-postoppsett og systemstatusovervåking Lokalisere HP-nettsiden for HP X5500 G2-nettverkslagringssystemet Lokalisere og bruke HP X5500 G2 Network Storage System Administrator Guide En demonstrasjon av omkonfigurering av X5520 G2-nettverkslagringssystemet (legge til diskkabinetter og NFS-eksporter) Kundeorienteringsmøte En demonstrasjon av bruk av System Management Homepage (SMH) til å overvåke systemet En forklaring av riktig påslåings- og avslåingsrekkefølge for et system med eksterne lagringsutvidelseskabinetter tilkoblet En forklaring av SR- (Service Release) og firmware-oppdateringsprosessen Informasjon om hvor SR og firmware-oppdateringer kan finnes En forklaring av kunderådgivningsprosessen Problemløsingsinformasjon for tjenestesupport og en forklaring på hvordan HP support kan kontaktes En oversikt over enheter som kan skiftes ut av kunden Lokalisere og bruke elektronisk hjelp En kort runde med spørsmål og svar Kundeorienteringen er uformell og holdes vanligvis på en administrasjonskonsoll med utvalgte medlemmer av kundens personale, og er ikke tenkt som en klasseromsaktivitet eller som en erstatning for formell produktopplæring. Berettigelse til tjenesten Kunder er kvalifisert for å motta denne tjenesten hvis de oppfyller følgende forutsetninger: Eksisterende installerte racker har tilstrekkelige PDUer og rack-plass til HP X5520 G2- nettverkslagringssystemet og eventuelle ekstra bestilte D2600- eller D2700-diskkabinetter. Det nødvendige nettverksopplegget er konfigurert og tilgjengelig for kabinettet. Kunden er ansvarlig for å sørge for en (valgfri) server som oppfyller minimumskravene til HPs fjernsupportverktøy. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 3

4 Begrensninger av tjenesten Følgende aktiviteter utelukkes fra denne tjenesten: Enhver periode av utilgjengelighet som ikke skyldes en maskinvarefeil Applikasjonsintegrering eller integrering av tredjeparts produkter eller periferutstyr som ikke er inkludert i systemet Sikkerhetskopiering, gjenoppretting og support for operativsystemet, annen programvare og data Driftstesting av programmer, eller ekstratester forespurt eller krevd av kunden Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installering, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Reisesoner og kostnader kan variere i enkelte geografiske områder; ta kontakt med den lokale HPrepresentanten for nærmere detaljer. Alle tjenester som ikke er klart spesifisert i dette dokumentet eller i en tilhørende arbeidsbeskrivelse, er utelukket fra denne tjenesten. Kundens ansvar Kunden må: Kontakte en HP-tjenestespesialist innen 90 dager etter kjøpsdatoen for å planlegge leveringen av tjenesten Koordinere iverksetting av tjenesten på tredjepartsvedlikeholdte produkter (der det er aktuelt) med HP Påse at alle forutsetninger for tjenesten, slik de er beskrevet i avsnittet Berettigelse til tjenesten, er oppfylt Fylle ut og returnere den forutsatte før-leveringssjekklisten fra HP til tjenestespesialisten minst to uker før oppstart av tjenesten Utpeke en person i kundens personale som på vegne av kunden skal sørge for alle godkjenninger, skaffe til veie informasjon, sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som HP-tjenestespesialisten vil trenge for å levere denne tjenesten, er tilgjengelig og at programvareproduktene er riktig lisensiert, og ellers være tilgjengelig for å bistå HP med å legge til rette for levering av tjenesten Sørge for IT-administrasjonsressurser (server, lagring, database og nettverk) for å innhente nødvendig informasjon, legge til rette for workshops og intervjuer ved behov og utføre eventuelle konfigureringsaktiviteter som kreves for å støtte levering av tjenesten, inkludert men ikke begrenset til: Domenerettigheter for å opprette klyngen IP-adresser (ved bruk av statiske) for hver node i systemet pluss kabinettadministrasjonsenheten og klyngen (minst fem IP-adresser er nødvendig) Til enhver tid under levering av tjenesten sørge for tilgjengelighet av en eller flere personer som kan gi tilgang på administratornivå til systemene hvor arbeidet skal utføres Sørge for all nødvendig nettverks- og administrasjonsassistanse, slik at HPs fjernovervåkings- og supportverktøy kan koble seg til HP Support Center Sørge for at alle mulige forutsatte firmware- eller driveravhengighetsforhold i miljøet er fullført før levering av tjenesten på stedet starter Pakke ut produkter og plassere boksene i umiddelbar nærhet av stedet hvor installeringstjenesten skal finne sted Overholde lisensieringsvilkår og -betingelser angående bruk av eventuelle HP-tjenesteverktøy som brukes til levering av denne tjenesten, der det er aktuelt Være ansvarlig for alle datasikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner Sørge for et egnet arbeidsområde for levering av tjenesten, inkludert tilgang til en ekstern telefonlinje, strøm og eventuelle nettverkstilkoblinger som kreves Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle steder der tjenesten skal utføres Utføre andre rimelige aktiviteter for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemer, på forespørsel fra HP 4 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

5 Generelle bestemmelser/andre utelukkelser HP forbeholder seg retten til å belaste kunden, basert på tid og materiell, for eventuelt ekstra arbeid ut over tjenestepakkens pris som kan følge av arbeid som kreves for å håndtere tjenesteforutsetninger eller andre krav som ikke er oppfylt av kunden. HP forbeholder seg retten til å endre pris på denne tjenesten hvis kunden ikke tidfester og legger til rette for påfølgende levering innen 90 dager etter kjøpet. HPs evne til å levere tjenesten er avhengig av kundens fulle og presise samarbeid med HP, i tillegg til nøyaktigheten og fullstendigheten av eventuell informasjon og data som kunden gir HP. Unntak fra denne tjenesten er blant annet følgende tjenester (listen er ikke utfyllende): Igangsetting av tjeneste på maskinvare som ikke dekkes av HP-garanti eller servicevedlikeholdskontrakt Igangsetting av tjeneste på maskinvare som dekkes av tredjeparts vedlikeholdskontrakt Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installering, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Tjenester som kreves av årsaker som ikke har med HP-vedlikeholdt maskinvare eller programvare å gjøre Integrering med maskinvare- eller programvarekomponenter som ikke støttes av X5520 G2- nettverkslagringssystemet Utplassering av flere X5520 G2-nettverkslagringssystemer; flere eksemplarer av tjenesten kan bestilles for større konfigurasjoner eller flere steder Innlegging, administrasjon eller manipulering av kundedata; finjustering av ytelse; eller support etter installering Driftstesting av applikasjoner eller løsing av sammenkoblings-, nettverks- eller kompatibilitetsproblemer eller maskinvarerelaterte problemer Planlegging, design eller implementering av kundens totale SAN- eller fiberarkitektur Implementering av maskinvare og programvareapplikasjons-, database-, lagrings-, SAN- og nettverksprodukter ut over det som er spesifisert i dette dokumentet; kundens applikasjoner, databaser, lagrings- og nettverkskomponenter som brukes med X5520-systemet, må være installert før levering av installerings- og oppstartstjenesten; implementeringstjenester for lagring og nettverk er tilgjengelig som egne tjenester fra HP mot et tillegg i prisen Datamigreringstjenester er tilgjengelig som egne tjenester fra HP mot et tillegg i prisen Datagjenoppretting som skyldes svikt i kundens sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosedyrer Ytelsestesting eller modellering Alle tjenester som ikke er klart spesifisert i dette dokumentet HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 5

6 Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke følgende nettsteder: Vær tilkoblet hp.com/go/getconnected Aktuelle driver-, support- og sikkerhetsvarsler fra HP leveres direkte til skrivebordet Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er fastsatt i den uttrykte erklæringen om begrenset garanti, som følger med hvert produkt og hver tjeneste. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes på den måten at det utgjør en tilleggsgaranti eller et ekstra vilkår, verken uttrykt eller underforstått og verken i sak eller juridisk sett. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 4AA4-0127NOE, mars 2012 Dette er et digitalt HP Indigo-trykk.

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer