HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2"

Transkript

1 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server. Tjenesten kan utfylles av Factory Express-tjenester for å få ekstra tjenester for design og integrering fra fabrikk. Denne tjenesten leverer omfattende evaluering, klargjøring og verifisering av kundens sted, installeringsplanlegging og -administrasjon, konsolidert levering, utpakking, flytting til endelig sted og tilkobling av systemet, og fjerning av emballasjemateriell, og oppstart, testing av grunnleggende tilkobling og (hvis oppstartsdisker ble aktivert fra fabrikk) oppstart av operativsystemet. Fordeler med tjenesten En utplasseringsleder som administrerer implementeringen av tjenesteengasjementet Kontroll før installering av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt Installering og oppstart utført av en teknisk spesialist fra HP Tilgjengelighet av en HP-tjenestespesialist til å svare på grunnleggende spørsmål ved levering av tjenesten Hurtig installering, forutsatt at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt før oppstart av tjenesten Mer effektiv utnyttelse av HP-produktet med kunnskap formidlet av HP-tjenestespesialist ved levering av tjenesten på stedet Hovedpunkter om tjenesten Administrasjon av utplassering Omfattende gjennomgang av miljøet på stedet Tilpasset installeringsplan Installering og oppstart Installasjonsverifiseringstester (IVT) Overføring av kunnskap

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Administrasjon av utplassering Omfattende gjennomgang av miljøet på stedet Tilpasset installeringsplan Installering og oppstart Leveransespesifikasjoner Når den ønskede konfigurasjonen er fastsatt, utpeker HP en utplasseringsleder som skal verifisere vellykket utplassering av HP Superdome 2-løsningen. I tett samarbeid med kunden vil denne lederen: Bestemme foretrukket leveringsstrategi Koordinere og spore gjennomføringen av alle utplasseringsaktiviteter (klargjøring av sted, produksjons-/byggstatus, leveringsplaner og installeringsressurser) Løse eventuelle problemer i forbindelse med levering og installering Legge til rette for en problemfri overgang til drift En installeringsspesialist fra HP vil arbeide sammen med kunden for å evaluere stedet og sørge for at det kan håndtere de fysiske kravene til HP Superdome 2-løsningen. Evalueringsområder inkluderer: Romstørrelse, gulvstruktur og åpninger for strøm og kabler Tilgjengelighet fra bygningens inngang til utpekt plassering i datasenter Brannvarslings- og slokkeutstyr Elektriske/statiske egenskaper, jording, strøm, overspenningsvern og reserveløsninger Strøminfrastruktur i datasenter for adekvat og riktig strømforsyning til SD2-racket Forstyrrelser (RMI, EMI, osv.) Luftkondisjonering Vedlikeholdspraksis og utstyrsbehandling Ved slutten av denne gjennomgangen lages det en rapport med detaljerte anbefalinger om hva som må gjøres før installering av Superdome 2. HP-utplasseringslederen vil: Planlegge og organisere serverinstallering på stedet Bekrefte installeringsdatoer med kunden og HP-tjenestespesialisten Kommunisere og bekrefte planlagt leveringsdato for maskinvare med kunden og HPtjenestespesialisten Når systemet er konfigurert på fabrikken og levert til kundens sted, ankommer HP-tjenestespesialisten kundens sted for å sørge for at HP Superdome 2-løsningen settes i drift raskt i henhold til kundens forventninger. Aktivitene inkluderer: Bekrefte leveringsdato for Superdome 2 og koordinere logistikken ved installeringen på stedet Pakke ut, plassere og slå på systemet Starte opp hver fabrikkonfigurerte partisjon og kontrollere at alle aktuelle rettelser er tatt i bruk Etablere tilkobling til viktige periferenheter i systemet Konfigurere eksterne støtteverktøy (HP Insight Remote Support) Konfigurere kundens nettverk i henhold til spesifikasjoner, og kontrollere komplett dataoverføring mellom Superdome 2 og ett annet lokalt system (hvis det er kjøpt nettverkskonfigurasjon) Rydde opp og avhende unødvendig emballasje 2 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

3 Installasjonsverifiseringstester Overføring av kunnskap HP vil utføre de nødvendige installasjonsverifiseringstestene som kreves for denne tjenesten. HP-tjenestespesialisten vil: Kontrollere at alle kabler er tilkoblet ved å utføre en visuell inspeksjon Kontrollere at maskinvaren fungerer i driftsmodus ved å se på LED-status Kontrollere installasjonen ved å få tilgang til HP Superdome 2-serveren fra en ekstern tilkobling Kontrollere at operativsystemet kjører riktig (hvis det ble lastet fra fabrikk og konfigurert) Kontrollere nettverkstilkobling Kontrollere HP Instant Capacity (icap)-konfigurasjonen (hvis aktuelt) Kontrollere at de nyeste firmware-revisjonene for alle Superdome 2-komponenter (server, Onboard Administrator, Integrated Lights-Out [ilo], osv.) er installert Når tjenesteleveringen er fullført, vil HP-tjenestespesialisten avholde en orientering om bruk av produktet og spesielle funksjoner, og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål, som aktuelt. Kunnskapsoverføringen vil inkludere, men er ikke begrenset til: Tilgang til HP Superdome 2 Server Gjennomgang av HP Superdome 2 User Service Guide og administrasjonsverktøyene for Superdome 2 Oppstart av Onboard Administrator-grensesnittet Demonstrasjon av tilgang til konsollen for hver fabrikkonfigurerte partisjon fra ilo Gjennomgang av riktig systemoppstart og -avslåing, og vedlikeholdsprosedyrer Gi kunden tilgang til den tekniske dokumentasjonen Berettigelse til tjenesten Kunder er kvalifisert for å motta denne tjenesten hvis de oppfyller følgende forutsetninger: Kunden må ha bestilt en ny Superdome 2 Server med et støttet HP-operativsystem med gyldig lisens. Kunden må ha alle strøm- og datakabler på plass og i fungerende stand. Kunden må sørge for at sted, kabelføringer og strømuttak er i samsvar med alle lokale brann- og elektriske forskrifter og HPs anbefalte spesifikasjoner. Kunden må ha dokumentert grunnleggende krav til server- og nettverkstilpassing, som nettverksinnstillinger (vertsnavn, IP-adresse, delnett og gateway), før HP-tjenestespesialisten ankommer. Kunden må følge anbefalingene fra rapporten for stedsklargjøring. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 3

4 Kundens ansvar Kunden må: Kontakte en HP-tjenestespesialist innen 90 dager etter kjøpet for å avtale levering av tjenesten Sørge for at alle forutsetninger for tjenesten, slik de er angitt i avsnittet "Berettigelse til tjenesten", er oppfylt Utpeke en person i kundens personale som på vegne av kunden skal sørge for alle godkjenninger, skaffe til veie informasjon, sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som HP-tjenestespesialisten vil trenge for å levere denne tjenesten, er tilgjengelig og at programvareproduktene er riktig lisensiert, og ellers være tilgjengelig for å bistå HP med å legge til rette for levering av tjenesten Overholde lisensvilkår og -betingelser med hensyn til bruk av HP-verktøy som brukes i leveringen av denne tjenesten, hvis aktuelt Være ansvarlig for alle sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner Sørge for et egnet arbeidsområde for levering av tjenesten, inkludert tilgang til en ekstern telefonlinje, strøm og eventuelle nettverkstilkoblinger som kreves Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle steder der tjenesten skal utføres Fullføre alle klargjøringsaktiviteter som er nevnt i stedsklargjøringsgjennomgangen før avtalt installeringsdato Generelle bestemmelser/andre utelukkelser HP forbeholder seg retten til å belaste kunden utover prisen på tjenestepakken, på grunnlag av tid og medgåtte materialer, for alt tilleggsarbeid som blir nødvendig for å adressere forutsetninger for tjenesten eller andre krav som kunden ikke har oppfylt. HP forbeholder seg retten til å endre prisen på denne tjenesten hvis kunden ikke avtaler og sørger for påfølgende levering innen 90 dager etter kjøpet. HPs mulighet til å levere denne tjenesten avhenger av at kunden fullt ut og til riktig tid samarbeider med HP, samt at informasjon og data som kunden gir HP, er nøyaktig og fullstendig. Deler av tjenesten fjernleveres eller leveres på stedet, etter HPs avgjørelse. Unntak fra denne tjenesten er blant annet følgende tjenester (listen er ikke utfyllende): Tjenesteutføring på maskinvare som ikke dekkes av en garanti eller vedlikeholdskontrakt med HP Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installering, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Alle tjenester som ikke uttrykkelig er spesifisert i dette dokumentet 4 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

5 Bestillingsinformasjon Tjenester kan bestilles ved å henvise til følgende delenumre for tjenestepakker: HP Oppstartstjeneste for Superdome 2: For første server i bestillingen: HA124A1#571 For tilleggsservere i samme bestilling: HA124A1#5QP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 32s Starter Pkg Upgrade: HA114A1#5RD Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 16s til 32s Upgrade: HA114A1#5RE Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke vårt nettsted: Vær tilkoblet hp.com/go/getconnected Oppdatert HP-driver, støtte og sikkerhetsvarsler levert direkte til skrivebordet Copyright 2010, 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 4AA0-9635NOE, 1. utagve, september 2012 Dette er et digitalt HP Indigo-trykk.

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)

HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere.

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

hp innebygd Web-server LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp

hp innebygd Web-server LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp bruk use hp innebygd Web-server hp LaserJet 9055mfp hp LaserJet 9065mfp hp innebygd Web-server brukerhåndbok Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller

Detaljer