HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)"

Transkript

1 HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur sørger for installering av en HP BladeSystem c-class-hylle, c- Class ProLiant og Integrity serverblader, DAS-blader (Direct Attach Storage), Virtual Connect moduler (Ethernet og Fibre Channel) og Ethernet nettverkstilkoblinger, implementering av programvare og konfigurering av HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition. Denne tjenesten omfatter også installering og konfigurering av HP Service Essentials Remote Support Pack og Open Service Event Manager (OSEM), som er verktøy for fjernovervåking og analyse. Disse sørger for kontinuerlig overvåking av maskinvarehendelser og automatisert varsling som er utformet for å identifisere, diagnostisere og hindre potensielt kritiske problemer innenfor det dekningsvinduet som er spesifisert av garanti eller vedlikeholdskontrakt. Basert på de behovene vi har sett hos majoriteten av HP BladeSystem c-class kundene våre, har denne tjenesten en fast leveranse og en fast pris. Tilpasset installering er tilgjengelig hvis du ønsker mer avansert installasjon og konfigurering. Rask installasjon under forutsetning av at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt før tjenesten utføres Verifisering av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt før installasjon Redusert implementeringstid og -kostnader Mer effektiv planlegging av IT-ressurser Økt datasentereffektivitet på grunn av færre manuelt intensive oppgaver Lar IT-ressurser fokusere på sine kjerneoppgaver og prioriterte oppgaver Forbedrer oppetid for IT-infrastrukturen Automatisert diagnostikk og fjernstøtte for maskinvareproblemer (via HP Service Essentials Remote Support Pack) Tjenesteplanlegging Tjenesteutføring (maskinvare og programvare) Test av installasjonen (IVT Installation Verification Test) Kundeorientering Fordeler med tjenesten Effektiv installering av HP BladeSystem c-class infrastruktur, tilkobling av server og administrasjon Levering av tjenesten på et avtalt tidspunkt som passer for din organisasjon

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Tjenesteplanlegging Tjenesteutføring - maskinvare Tjenesteutføring - programvare Test av installasjonen (IVT) Leveransespesifikasjoner En representant fra HP vil avholde et fjernplanleggings- og vurderingsmøte for å gjennomgå Kundens miljø, diskutere aktiviteter før installering, inkludert Kundens utfylte sjekkliste, og få bekreftet av Kunden at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt. HP vil planlegge levering av tjenesten på et tidspunkt som er avtalt mellom HP og Kunden. Dette tidspunktet skal være innenfor HPs lokale åpningstider, med unntak av HP-fridager, med mindre annet er godkjent av HP. Tilleggskostnader kan påløpe for tjenester som leveres utenom HPs vanlige arbeidstid. Utplassering av maskinvare vil omfatte installering av følgende maskinvare i henhold til prosedyrene i produktets oppsett- og installasjonsveiledning: En (1) c-class-hylle, inkludert strømforsyninger og vifter Konfigurering av c-class-hylle inkluderer installasjon av Onboard Administrator Ethernet-tilkoblinger, inkludert Virtual Connect Ethernet- og Virtual Connect Fibre Channel-moduler c-class ProLiant- eller Integrity-serverblade (og Direct Attach Storage-blade), inkludert serverbladekvalifisert tilleggsutstyr, i en enkelt bladehylle Maskinvareutplasseringen vil i tillegg inkludere konfigurering av HP Integrated Lights-Out (ilo)- administrasjonsprosessorer og kontroll av at eksisterende maskinvare er oppdatert. Serviceteknikerens programvareimplementering på HP ProLiant-serveren som er angitt av kunden, vil omfatte: Installering og konfigurering av HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition-programvare, inkludert følgende komponenter: HP Systems Insight Manager (HP SIM)-server og -agenter HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack (RDP) HP ProLiant Essentials Performance Management Pack (PMP) HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack (VPM) Bruke installasjonsprogrammet for Insight Control Data Center Edition til å installere og konfigurere alle programmene som er oppført ovenfor Sette opp Administrator-kontoene for tilgang til RDP, HP SIM og c-class Onboard Administrator Kontrollere riktig installasjon av HP SIM Kontrollere riktig installasjon av RDP, PMP og VPM innenfor HP SIM Licence Manager, og verifisere integrasjon fra HP SIM Kontrollere at RDP-installasjonen inkluderer skriptede jobber for å aktivere konfigureringen av HP serverblademaskinvare og implementering av Kundens foretrukne operativsystem via RDP Kjøre en systemgjenkjenning for å etablere tilgjengelige ressurser i BladeSystem-infrastrukturen (HP-servere, nettverksswitcher og lokal lagring) som en del av det integrerte installasjonsprogrammet i Insight Control Data Center Edition Installere og konfigurere Rapid Deployment Pack (RDP), inkludert klargjøring av RDP for å bruke opptil to versjoner av Microsoft Windows eller to versjoner av Linux. Hvis Kunden krever at både Linux og Microsoft Windows brukes, må Kunden kjøpe den ekstra installasjons- og oppstartstjenesten for operativsystemet. Forhåndskonfigurere HP Management Agenter og drivere Konfigurere serveren for å inkludere initiell automatisk gjenkjenning av de administrerte serverne Sette opp de nødvendige parameterne for nettverksadministrasjon for switchene, i henhold til detaljopplysningene fra Kunden Fullføre VPM-installering, implementere VPM-agenter og kjøre patch aquisition og vulnerability scan på ett enkelt serverblade Fullføre PMP-installering og konfigurere overvåkingsinnstillinger for servermaskinvaren Installere og konfigurere, på HP SIM-serveren, HP Service Essentials Remote Support Pack og OSEMserviceverktøy, hvis Kunden aksepterer å sørge for en ekstern Internett-tilkobling (valgfritt) Testing av installasjonen vil omfatte følgende: Kontrollere at Virtual Connect Administrator kobler til profilveiviseren Logge på administrasjonsserveren og kontrollere tilkoblingen til de administrerte serverne ved å vise de gjenkjente enhetene i ''All Systems''-listen Konfigurere SIM-sikkerhetsparameterne i henhold til Kundens krav Konfigurere hendelsene i ''Alle hendelser''-listen For RDP, kontrollere at deployment-profilene fungerer riktig Vise generell informasjon om de gjenkjente systemene, som HP Management Agents og datainnsamlingsrapporter Kontrollere at alle data i BladeSystem-infrastrukturen vises riktig i BladeSystem Integrated Manager innenfor HP SIM, og inkluderer hylle, servere, strøm, nettverkstilkoblinger og HP BladeSystem-lagringsblade i hyllen Kontrollere overvåkingsoperasjonene for VPM og PMP 2

3 Kontrollere riktig oppsett for OSEM SNMP-analyse og HP Service Essentials Remote Support Pack: Sikre at innstillingene for SNMP community string er riktige, hvis ikke standarden Public brukes Legge inn valgfri Managed System Page-informasjon i OSEM Legge inn konfigurasjonsalternativer i HP Service Essentials Remote Support Pack basert på område Sjekke OSEM, HP Remote Support Essentials Pack og HP back-end-tilkobling ved å sende test traps fra hvert administrerte system, og påse at de har statusen Delivered på OSEM-varslingsskjermen Kontrollere at enheten er registrert for fjernovervåking av HP Service Essentials Remote Support Pack Kontrollere at servicehendelser vises riktig i HP SIM Kundeorientering HP Services-spesialisten vil orientere, på stedet, om bruk av produktet og spesielle funksjoner, og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål der det er aktuelt. Deling av informasjon om bruk av produktet inkluderer følgende: Navigere gjennom LCD Onboard Administrator: Førstegangsoppsett av hyllen og første blade Installering av flere BladeSystem c-class-komponenter Koble en PC til hyllen for feilsøking eller administrasjon Installerings- og konfigureringsfeil for Onboard Administrator LCD Navigere gjennom HP SIM-konsollen, inkludert administrasjon og redigering av innstillinger som er konfigurert av det integrerte installeringsprogrammet for Insight Control Data Center Edition, inkludert: Installere SSH på Windows-systemer (hvis Kunden ønsker å bruke kommandolinjefunksjoner eller utføre skript på eksterne maskiner) Konfigurere administrerte servere for å sende SNMP traps Sette opp og redigere standard WBEM-innstillinger Konfigurere og redigere protokollinnstillinger Legge til nye administratorer, operatører eller brukere (maksimalt to brukere per funksjon) Konfigurere brukerrettigheter fra toolbox collection Konfigurere automatisk eller manuell discovery Sette opp discovery Sette opp intervaller for polling og datainnsamling Legge til administrerte servere Sette opp e-post og paging Sette opp autorisasjoner Konfigurere Automatic Event Handling Fastsette standardvisning ved pålogging på CMS Demonstrere SIM-funksjonalitet, som feil- og utstyrsadministrasjon Navigere gjennom RDP-konsollen: Hvordan sette opp administrator-, operatør- og brukerkontoer En oversikt over konsollen En oversikt over forhåndskonfigurerte hendelser og skript En gjennomgang av PXE-oppstartsprosessen En forklaring av RDP-lisensieringsskjemaet og hvordan Kunden kan kjøpe flere lisenser Gi en oversikt over VPM- og PMP-operasjoner: Vise Kunden hvordan patch aqusition for tilleggsserverne skal utføres Gi en operasjonsoversikt over HP Service Essentials Remote Support Pack, OSEM-analyse og integrering med HP SIM: Vise Kunden, ved bruk av tidligere test trap, hvordan tjenestehendelser vises i HP SIM og hvordan koble til OSEM og HP Service Essentials Remote Support Pack for flere detaljer Vise Kunden hvordan OSEM Managed System Page brukes 3

4 Berettigelse til tjenesten For å være berettiget til å motta denne tjenesten må Kunden: Tilfredsstille kriteriene som er angitt under "Kundens ansvar" i dette dokumentet Ha tilstrekkelig lisens for HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition Ha en eksisterende eller ny funksjonell/operativ server som er forhåndskonfigurert med et operativsystem og relevante Service packs og rettelser, der Systems Insight Manager og Rapid Deployment Pack kan installeres og konfigureres Sørge for at brannmurer blir satt opp slik at det er mulig for SIM å kommunisere mellom servere innenfor System Management-miljøet Ha aktivert IP forwarding Sørge for at SIM/RDP-serveren(serverne) er i samme subnett som HP BladeSystem-serverne som skal implementeres og administreres Kunden må oppfylle følgende forutsetninger med hensyn til nettverksinfrastruktur: RDP-serveren må være i samme VLAN eller subnett som målserverne. Det er støtte for flere subnett eller VLAN-konfigurasjoner, men konfigurering av slike miljøer faller utenfor denne tjenesten. DHCP må være installert og konfigurert for dette subnettet. Kunden må oppfylle følgende forutsetninger for Insight Control Data Center Edition (HP SIM og RDP)- server (mer informasjon finnes i støttetabellen og forutsetningsdokumentasjonen for Insight Control Data Center Edition): 2,4 GHz prosessor med 2 GB RAM (påkrevd) eller 4 GB RAM (anbefalt) DVD-ROM-stasjon Minst 8 GB ledig harddiskplass Kunden må oppfylle følgende programvareforutsetninger for HP Insight Control Data Center Edition: Microsoft Windows 2003 Server Standard eller Enterprise Edition SP1 Nyeste Windows-rettelser må være i bruk før installering av RDP ProLiant Support Pack for Windows må være installert TCP/IP må være konfigurert med en statisk IPadresse og ha DNS riktig installert slik at systemnavn kan slås opp SNMP (påkrevd) Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 eller nyere ASP.NET 1.1 med.net 1.1 Framework FTP-tjeneste som kjører på IIS (påkrevd kun for Linux) Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere Adobe Acrobat Reader For denne tjenesten, for at tjenesteverktøyene HP Service Essentials Remote Support Pack og OSEM skal fungere må de være implementert på samme server som SIM-serveren, og serveren må kjøre Windows 2003 SP4 eller nyere. Kunden må også ha en gyldig systemgaranti eller vedlikeholdskontrakt på maskinvare. Begrensninger av tjenesten Unntatt fra denne tjenesten er blant annet følgende aktiviteter (listen er ikke utfyllende): Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installasjon, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Utføring av tjeneste på maskinvare som dekkes av vedlikeholdskontrakt med en tredjepart Løsing av maskinvarerelaterte problemer som oppdages under verifiseringstesting, hvis ikke det er dekket av en aktiv HP-garanti eller en HP maskinvareservicekontrakt Tjenester som er nødvendig av årsaker som ligger utenfor maskin- eller programvaren som vedlikeholdes av HP Utføring av tjenester på maskinvare som ikke dekkes av HPs garanti eller støtteavtale Alle tjenester som ikke er tydelig spesifisert i dette dokumentet Installasjon og konfigurering av Microsoft SQL Server eller VMware er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separate tjenester fra HP. Installasjons- og konfigureringstjenester for Storage Area Networks (SAN) er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separate tjenester fra HP. Nettverksdesign og konfigureringstjenester for integrering av nettverksenheter, inkludert IO-moduler for Virtual Connect Ethernet og Virtual Connect Fibre Channel, i Kundens miljø er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig fra HP sammen med BladeSystem Utvidet nettverksinstallasjons- og oppstartstjenester (se bestillingsinformasjon nedenfor). Installasjon og oppstart av HP-UX på Integrityserverblade er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separat tjeneste fra HP (se bestillingsinformasjon nedenfor). 4

5 Kundens ansvar Kunden må: Kontakte HP Norge sitt oppdragskontor innen 90 dager etter kjøpet for å tidfeste levering av tjenesten Pakke ut produkter og plassere eskene i umiddelbar nærhet av der tjenesten skal utføres Sørge for at alle forutsetninger for tjenesten, slik det er angitt under "Berettigelse til tjenesten", er oppfylt Være ansvarlig for all sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data Utpeke en person i Kundens stab som, på vegne av Kunden, kan gi alle godkjenninger, gi informasjon, sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som HP sin representant trenger for å utføre tjenesten, er tilgjengelig, og at programvaren er riktig lisensiert, og ellers være tilgjengelig for HP under utføringen av denne tjenesten Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle lokaler der tjenesten skal leveres Følge lisensvilkår og betingelser angående bruk av HPs serviceverktøy som brukes i forbindelse med levering av denne tjenesten, hvis aktuelt Sørge for tilstrekkelig strøm til hylla Sørge for effektiv nettverkstilkobling og at all nødvendig nettverkstilkobling (LAN og VLAN) er konfigurert og tilgjengelig i hylla for å støtte switch og/eller pass-through før installeringsdatoen Sørge for en egen HP ProLiant-server for implementering og administrasjon Sørge for at Insight Control Data Center Edition- DVDen og operativsystemmediene (og alle tilknyttede produktnøkler) er tilgjengelig Sørge for lokal nettverkstilgang til serveren der programmene som følger med Insight Control Data Center Edition, skal installeres (Merk: RDP kan ikke installeres ved hjelp av Remote Console) Sørge for en tjenestekonto som har lokale administratorrettigheter på administrasjonsserveren. Denne kontoen må ha følgende egenskaper: sikkert passord, passord utløper aldri, bruker kan ikke endre passord Sørge for at enten MSDE eller SQL er tilgjengelig. Hvis SQL 2000 SP3 eller høyere ikke er installert, blir MSDE installert automatisk fra Insight Control Data Center Edition-mediene. SQL må være konfigurert for å bruke autentisering i mixed mode. Sørge for at en fullt funksjonell NFS- eller FTP-server er tilgjengelig for installasjon av Linuxoperativsystem ved hjelp av RDP Sørge for at DHCP er installert og tilgjengelig i nettverket for riktig installasjon av RDP PXE-tjenester Sørge for et nettverksmiljø som kjører og er i god stand, og som målklientene skal kobles til Sørge for ekstern Internett-tilkobling og nødvendige innstillinger for å legge til rette for anskaffelse av VPM-patcher For å aktivere HP Service Essentials Remote Support Pack: Sørge for en kontinuerlig ekstern Internett-tilkobling slik at HP kan levere automatisert fjernstøtte Sørge for SMTP-støtte for varsling via e-post Sørge for at eventuelt nødvendig SAN-lagring og LUN er konfigurert og tilgjengelig før installeringsdatoen Kunden må gå gjennom, fylle ut og levere sjekklisten til serviceteknikeren som skal utføre tjenesten. Bestillingsinformasjon Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller vil bestille denne tjenesten, kan du kontakte HP Norge sitt oppdragskontor eller en HP Preferred Partner. Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP Services, kan du kontakte ditt lokale HP-salgskontor eller HP Prefered Partner-salgskontor, eller besøke våre nettsteder på: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Hvis du vil vite mer, kan du besøke 4AA0-5964NOE, April 2007

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene.

Detaljer

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste

HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP 3PAR programvareinstalleringsog oppstartstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR programvareinstallerings- og oppstartstjeneste bidrar til en uproblematisk oppstart ved å sørge for distribusjon

Detaljer

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien

HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access P9000 XP Disk-serien HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP datareplikeringstjeneste for Continuous Access sørger for implementering av CA-funksjonen

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse INSTALLERE ANSATTPORTAL... 3 TEKNISKE KRAV (WINDOWS OG WEB)... 3 SERVERE OG NETTVERK... 3 MICROSOFT.NET RAMMEVERK 4.0 MÅ VÆRE INSTALLERT...

Detaljer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer

HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP ytelsesanalysetjeneste for HP-disksystemer sørger for datainnsamling, detaljert I/O-analyse og anbefalte forbedringer

Detaljer

HP Infrastruktur BladesSystem c7000 hylle

HP Infrastruktur BladesSystem c7000 hylle HP Infrastruktur BladesSystem c7000 hylle Spesifikasjoner Hylle for c-class server Gir plass til inntil 16 stk. halvhøyde Blade servere 8 stk. fullhøyde server Installeres i rack 10U Inntil 4 forskjellige

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer

Prosjekt nr. 4 Olga Mosand

Prosjekt nr. 4 Olga Mosand Prosjekt nr. 4 Olga Mosand Del 1 Problemstilling Deployment av Windows operativsystem 1. Dagens system hos Rambøll, Acronis bruker for stor båndbredde 2. Fordi Acronis kjøres på eget nettverk, kan klienten

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum

HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum HP ConvergedSystem 700 Vidar Audum Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Visjon møter virkelighet Virtualisering

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. Dersom din bedrift allerede har MS-SQL server installert, så kan dere hoppe over installasjonsveiledningen

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Installasjonsveiledning Lønn 5.0

Installasjonsveiledning Lønn 5.0 Installasjonsveiledning Lønn 5.0 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SQL Server 2012 Express... 3 Krav til systemet:... 3 Nedlasting av installasjonsfil for SQL Server 2012 Express... 3 Installasjon

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Innhold. Installasjon av SQL server 2012/14... 1 Installasjon og konfigurasjon... 2 Port-konfigurasjon... 14

Innhold. Installasjon av SQL server 2012/14... 1 Installasjon og konfigurasjon... 2 Port-konfigurasjon... 14 IDRI2001 Drift av datasystemer side 1 av 14 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SQL server 2012/14 Stein Meisingseth 10.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er varemerker for selskaper i Microsoft-gruppen. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Endringer rundt aktivering av Microsoft Windows Vista

Endringer rundt aktivering av Microsoft Windows Vista Endringer rundt aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activiation 2.0 Rutinene rundt håndtering av lisensnøkler og aktivering av Microsoft Windows Vista er nå ute i ny versjon. I forrige versjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Administrasjon og utskrift

Administrasjon og utskrift Administrasjon og utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Intel og Centrino er varemerker eller

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 28.09.2005. Innholdsfortegnelse Installere System

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer

Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Kom i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software - IT-administratorer Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.6. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok

HP Hotkey Filter. Administratorhåndbok HP Hotkey Filter Administratorhåndbok Copyright 2013-2014, 2016 HP Development Company, L.P. Citrix er et registrert varemerke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller ett eller flere av deres datterselskaper,

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

ProLiant ML10 v2. Entry Level Server for små nettverk. Spesifikasjoner HP Service Pack for ProLiant (SPP) Bruksområder

ProLiant ML10 v2. Entry Level Server for små nettverk. Spesifikasjoner HP Service Pack for ProLiant (SPP) Bruksområder ProLiant ML10 v2 Entry Level Server for små nettverk Bruksområder Fil/Print Backup E-Mail Delt aksess til nett og LAN HP Service Pack for ProLiant (SPP) Siste versjon av SPP: 2014.09.0 Les mer og last

Detaljer

HP datareplikeringstjeneste for HP 3PAR Remote Copy

HP datareplikeringstjeneste for HP 3PAR Remote Copy HP datareplikeringstjeneste for HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP datareplikeringstjeneste for HP 3PAR Remote Copy sørger for implementering av HP 3PAR-lagringssystemets Remote

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 16 Po we ro ffice AS - v5.1.6 PowerOffice WIN - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie b Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Dokumentets delenummer: 177922-094 Mai 2002 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren (NIC) som er

Detaljer

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur

HP StoreVirtual Spesifikasjoner HP StoreVirtual 4000 arkitektur 4300 iscsi baserte SAN løsninger med avanserte egenskaper Alle StoreVirtual 4000 SAN støtter RAID over flere systemer og synkron fjernspeiling 4000 SAN (LeftHand) benytter innovativ teknologi og egenskaper

Detaljer

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede.

Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. IT Online Problemfri IT for bedrifter som ikke får ligge nede. Hvis du skal nå dine bedriftsmål, må du kunne stole på at effektiviteten ikke forstyrres av kompliserte prosedyrer, systemer eller applikasjoner

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

HP Cloud Connection Manager. Administratorhåndbok

HP Cloud Connection Manager. Administratorhåndbok HP Cloud Connection Manager Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer