HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)"

Transkript

1 HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur sørger for installering av en HP BladeSystem c-class-hylle, c- Class ProLiant og Integrity serverblader, DAS-blader (Direct Attach Storage), Virtual Connect moduler (Ethernet og Fibre Channel) og Ethernet nettverkstilkoblinger, implementering av programvare og konfigurering av HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition. Denne tjenesten omfatter også installering og konfigurering av HP Service Essentials Remote Support Pack og Open Service Event Manager (OSEM), som er verktøy for fjernovervåking og analyse. Disse sørger for kontinuerlig overvåking av maskinvarehendelser og automatisert varsling som er utformet for å identifisere, diagnostisere og hindre potensielt kritiske problemer innenfor det dekningsvinduet som er spesifisert av garanti eller vedlikeholdskontrakt. Basert på de behovene vi har sett hos majoriteten av HP BladeSystem c-class kundene våre, har denne tjenesten en fast leveranse og en fast pris. Tilpasset installering er tilgjengelig hvis du ønsker mer avansert installasjon og konfigurering. Rask installasjon under forutsetning av at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt før tjenesten utføres Verifisering av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt før installasjon Redusert implementeringstid og -kostnader Mer effektiv planlegging av IT-ressurser Økt datasentereffektivitet på grunn av færre manuelt intensive oppgaver Lar IT-ressurser fokusere på sine kjerneoppgaver og prioriterte oppgaver Forbedrer oppetid for IT-infrastrukturen Automatisert diagnostikk og fjernstøtte for maskinvareproblemer (via HP Service Essentials Remote Support Pack) Tjenesteplanlegging Tjenesteutføring (maskinvare og programvare) Test av installasjonen (IVT Installation Verification Test) Kundeorientering Fordeler med tjenesten Effektiv installering av HP BladeSystem c-class infrastruktur, tilkobling av server og administrasjon Levering av tjenesten på et avtalt tidspunkt som passer for din organisasjon

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Tjenesteplanlegging Tjenesteutføring - maskinvare Tjenesteutføring - programvare Test av installasjonen (IVT) Leveransespesifikasjoner En representant fra HP vil avholde et fjernplanleggings- og vurderingsmøte for å gjennomgå Kundens miljø, diskutere aktiviteter før installering, inkludert Kundens utfylte sjekkliste, og få bekreftet av Kunden at alle tjenesteforutsetninger er oppfylt. HP vil planlegge levering av tjenesten på et tidspunkt som er avtalt mellom HP og Kunden. Dette tidspunktet skal være innenfor HPs lokale åpningstider, med unntak av HP-fridager, med mindre annet er godkjent av HP. Tilleggskostnader kan påløpe for tjenester som leveres utenom HPs vanlige arbeidstid. Utplassering av maskinvare vil omfatte installering av følgende maskinvare i henhold til prosedyrene i produktets oppsett- og installasjonsveiledning: En (1) c-class-hylle, inkludert strømforsyninger og vifter Konfigurering av c-class-hylle inkluderer installasjon av Onboard Administrator Ethernet-tilkoblinger, inkludert Virtual Connect Ethernet- og Virtual Connect Fibre Channel-moduler c-class ProLiant- eller Integrity-serverblade (og Direct Attach Storage-blade), inkludert serverbladekvalifisert tilleggsutstyr, i en enkelt bladehylle Maskinvareutplasseringen vil i tillegg inkludere konfigurering av HP Integrated Lights-Out (ilo)- administrasjonsprosessorer og kontroll av at eksisterende maskinvare er oppdatert. Serviceteknikerens programvareimplementering på HP ProLiant-serveren som er angitt av kunden, vil omfatte: Installering og konfigurering av HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition-programvare, inkludert følgende komponenter: HP Systems Insight Manager (HP SIM)-server og -agenter HP ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack (RDP) HP ProLiant Essentials Performance Management Pack (PMP) HP ProLiant Essentials Vulnerability and Patch Management Pack (VPM) Bruke installasjonsprogrammet for Insight Control Data Center Edition til å installere og konfigurere alle programmene som er oppført ovenfor Sette opp Administrator-kontoene for tilgang til RDP, HP SIM og c-class Onboard Administrator Kontrollere riktig installasjon av HP SIM Kontrollere riktig installasjon av RDP, PMP og VPM innenfor HP SIM Licence Manager, og verifisere integrasjon fra HP SIM Kontrollere at RDP-installasjonen inkluderer skriptede jobber for å aktivere konfigureringen av HP serverblademaskinvare og implementering av Kundens foretrukne operativsystem via RDP Kjøre en systemgjenkjenning for å etablere tilgjengelige ressurser i BladeSystem-infrastrukturen (HP-servere, nettverksswitcher og lokal lagring) som en del av det integrerte installasjonsprogrammet i Insight Control Data Center Edition Installere og konfigurere Rapid Deployment Pack (RDP), inkludert klargjøring av RDP for å bruke opptil to versjoner av Microsoft Windows eller to versjoner av Linux. Hvis Kunden krever at både Linux og Microsoft Windows brukes, må Kunden kjøpe den ekstra installasjons- og oppstartstjenesten for operativsystemet. Forhåndskonfigurere HP Management Agenter og drivere Konfigurere serveren for å inkludere initiell automatisk gjenkjenning av de administrerte serverne Sette opp de nødvendige parameterne for nettverksadministrasjon for switchene, i henhold til detaljopplysningene fra Kunden Fullføre VPM-installering, implementere VPM-agenter og kjøre patch aquisition og vulnerability scan på ett enkelt serverblade Fullføre PMP-installering og konfigurere overvåkingsinnstillinger for servermaskinvaren Installere og konfigurere, på HP SIM-serveren, HP Service Essentials Remote Support Pack og OSEMserviceverktøy, hvis Kunden aksepterer å sørge for en ekstern Internett-tilkobling (valgfritt) Testing av installasjonen vil omfatte følgende: Kontrollere at Virtual Connect Administrator kobler til profilveiviseren Logge på administrasjonsserveren og kontrollere tilkoblingen til de administrerte serverne ved å vise de gjenkjente enhetene i ''All Systems''-listen Konfigurere SIM-sikkerhetsparameterne i henhold til Kundens krav Konfigurere hendelsene i ''Alle hendelser''-listen For RDP, kontrollere at deployment-profilene fungerer riktig Vise generell informasjon om de gjenkjente systemene, som HP Management Agents og datainnsamlingsrapporter Kontrollere at alle data i BladeSystem-infrastrukturen vises riktig i BladeSystem Integrated Manager innenfor HP SIM, og inkluderer hylle, servere, strøm, nettverkstilkoblinger og HP BladeSystem-lagringsblade i hyllen Kontrollere overvåkingsoperasjonene for VPM og PMP 2

3 Kontrollere riktig oppsett for OSEM SNMP-analyse og HP Service Essentials Remote Support Pack: Sikre at innstillingene for SNMP community string er riktige, hvis ikke standarden Public brukes Legge inn valgfri Managed System Page-informasjon i OSEM Legge inn konfigurasjonsalternativer i HP Service Essentials Remote Support Pack basert på område Sjekke OSEM, HP Remote Support Essentials Pack og HP back-end-tilkobling ved å sende test traps fra hvert administrerte system, og påse at de har statusen Delivered på OSEM-varslingsskjermen Kontrollere at enheten er registrert for fjernovervåking av HP Service Essentials Remote Support Pack Kontrollere at servicehendelser vises riktig i HP SIM Kundeorientering HP Services-spesialisten vil orientere, på stedet, om bruk av produktet og spesielle funksjoner, og vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål der det er aktuelt. Deling av informasjon om bruk av produktet inkluderer følgende: Navigere gjennom LCD Onboard Administrator: Førstegangsoppsett av hyllen og første blade Installering av flere BladeSystem c-class-komponenter Koble en PC til hyllen for feilsøking eller administrasjon Installerings- og konfigureringsfeil for Onboard Administrator LCD Navigere gjennom HP SIM-konsollen, inkludert administrasjon og redigering av innstillinger som er konfigurert av det integrerte installeringsprogrammet for Insight Control Data Center Edition, inkludert: Installere SSH på Windows-systemer (hvis Kunden ønsker å bruke kommandolinjefunksjoner eller utføre skript på eksterne maskiner) Konfigurere administrerte servere for å sende SNMP traps Sette opp og redigere standard WBEM-innstillinger Konfigurere og redigere protokollinnstillinger Legge til nye administratorer, operatører eller brukere (maksimalt to brukere per funksjon) Konfigurere brukerrettigheter fra toolbox collection Konfigurere automatisk eller manuell discovery Sette opp discovery Sette opp intervaller for polling og datainnsamling Legge til administrerte servere Sette opp e-post og paging Sette opp autorisasjoner Konfigurere Automatic Event Handling Fastsette standardvisning ved pålogging på CMS Demonstrere SIM-funksjonalitet, som feil- og utstyrsadministrasjon Navigere gjennom RDP-konsollen: Hvordan sette opp administrator-, operatør- og brukerkontoer En oversikt over konsollen En oversikt over forhåndskonfigurerte hendelser og skript En gjennomgang av PXE-oppstartsprosessen En forklaring av RDP-lisensieringsskjemaet og hvordan Kunden kan kjøpe flere lisenser Gi en oversikt over VPM- og PMP-operasjoner: Vise Kunden hvordan patch aqusition for tilleggsserverne skal utføres Gi en operasjonsoversikt over HP Service Essentials Remote Support Pack, OSEM-analyse og integrering med HP SIM: Vise Kunden, ved bruk av tidligere test trap, hvordan tjenestehendelser vises i HP SIM og hvordan koble til OSEM og HP Service Essentials Remote Support Pack for flere detaljer Vise Kunden hvordan OSEM Managed System Page brukes 3

4 Berettigelse til tjenesten For å være berettiget til å motta denne tjenesten må Kunden: Tilfredsstille kriteriene som er angitt under "Kundens ansvar" i dette dokumentet Ha tilstrekkelig lisens for HP BladeSystem Essentials Insight Control Data Center Edition Ha en eksisterende eller ny funksjonell/operativ server som er forhåndskonfigurert med et operativsystem og relevante Service packs og rettelser, der Systems Insight Manager og Rapid Deployment Pack kan installeres og konfigureres Sørge for at brannmurer blir satt opp slik at det er mulig for SIM å kommunisere mellom servere innenfor System Management-miljøet Ha aktivert IP forwarding Sørge for at SIM/RDP-serveren(serverne) er i samme subnett som HP BladeSystem-serverne som skal implementeres og administreres Kunden må oppfylle følgende forutsetninger med hensyn til nettverksinfrastruktur: RDP-serveren må være i samme VLAN eller subnett som målserverne. Det er støtte for flere subnett eller VLAN-konfigurasjoner, men konfigurering av slike miljøer faller utenfor denne tjenesten. DHCP må være installert og konfigurert for dette subnettet. Kunden må oppfylle følgende forutsetninger for Insight Control Data Center Edition (HP SIM og RDP)- server (mer informasjon finnes i støttetabellen og forutsetningsdokumentasjonen for Insight Control Data Center Edition): 2,4 GHz prosessor med 2 GB RAM (påkrevd) eller 4 GB RAM (anbefalt) DVD-ROM-stasjon Minst 8 GB ledig harddiskplass Kunden må oppfylle følgende programvareforutsetninger for HP Insight Control Data Center Edition: Microsoft Windows 2003 Server Standard eller Enterprise Edition SP1 Nyeste Windows-rettelser må være i bruk før installering av RDP ProLiant Support Pack for Windows må være installert TCP/IP må være konfigurert med en statisk IPadresse og ha DNS riktig installert slik at systemnavn kan slås opp SNMP (påkrevd) Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 eller nyere ASP.NET 1.1 med.net 1.1 Framework FTP-tjeneste som kjører på IIS (påkrevd kun for Linux) Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere Adobe Acrobat Reader For denne tjenesten, for at tjenesteverktøyene HP Service Essentials Remote Support Pack og OSEM skal fungere må de være implementert på samme server som SIM-serveren, og serveren må kjøre Windows 2003 SP4 eller nyere. Kunden må også ha en gyldig systemgaranti eller vedlikeholdskontrakt på maskinvare. Begrensninger av tjenesten Unntatt fra denne tjenesten er blant annet følgende aktiviteter (listen er ikke utfyllende): Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installasjon, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Utføring av tjeneste på maskinvare som dekkes av vedlikeholdskontrakt med en tredjepart Løsing av maskinvarerelaterte problemer som oppdages under verifiseringstesting, hvis ikke det er dekket av en aktiv HP-garanti eller en HP maskinvareservicekontrakt Tjenester som er nødvendig av årsaker som ligger utenfor maskin- eller programvaren som vedlikeholdes av HP Utføring av tjenester på maskinvare som ikke dekkes av HPs garanti eller støtteavtale Alle tjenester som ikke er tydelig spesifisert i dette dokumentet Installasjon og konfigurering av Microsoft SQL Server eller VMware er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separate tjenester fra HP. Installasjons- og konfigureringstjenester for Storage Area Networks (SAN) er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separate tjenester fra HP. Nettverksdesign og konfigureringstjenester for integrering av nettverksenheter, inkludert IO-moduler for Virtual Connect Ethernet og Virtual Connect Fibre Channel, i Kundens miljø er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig fra HP sammen med BladeSystem Utvidet nettverksinstallasjons- og oppstartstjenester (se bestillingsinformasjon nedenfor). Installasjon og oppstart av HP-UX på Integrityserverblade er ikke inkludert i denne tjenesten, men er tilgjengelig som separat tjeneste fra HP (se bestillingsinformasjon nedenfor). 4

5 Kundens ansvar Kunden må: Kontakte HP Norge sitt oppdragskontor innen 90 dager etter kjøpet for å tidfeste levering av tjenesten Pakke ut produkter og plassere eskene i umiddelbar nærhet av der tjenesten skal utføres Sørge for at alle forutsetninger for tjenesten, slik det er angitt under "Berettigelse til tjenesten", er oppfylt Være ansvarlig for all sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data Utpeke en person i Kundens stab som, på vegne av Kunden, kan gi alle godkjenninger, gi informasjon, sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som HP sin representant trenger for å utføre tjenesten, er tilgjengelig, og at programvaren er riktig lisensiert, og ellers være tilgjengelig for HP under utføringen av denne tjenesten Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle lokaler der tjenesten skal leveres Følge lisensvilkår og betingelser angående bruk av HPs serviceverktøy som brukes i forbindelse med levering av denne tjenesten, hvis aktuelt Sørge for tilstrekkelig strøm til hylla Sørge for effektiv nettverkstilkobling og at all nødvendig nettverkstilkobling (LAN og VLAN) er konfigurert og tilgjengelig i hylla for å støtte switch og/eller pass-through før installeringsdatoen Sørge for en egen HP ProLiant-server for implementering og administrasjon Sørge for at Insight Control Data Center Edition- DVDen og operativsystemmediene (og alle tilknyttede produktnøkler) er tilgjengelig Sørge for lokal nettverkstilgang til serveren der programmene som følger med Insight Control Data Center Edition, skal installeres (Merk: RDP kan ikke installeres ved hjelp av Remote Console) Sørge for en tjenestekonto som har lokale administratorrettigheter på administrasjonsserveren. Denne kontoen må ha følgende egenskaper: sikkert passord, passord utløper aldri, bruker kan ikke endre passord Sørge for at enten MSDE eller SQL er tilgjengelig. Hvis SQL 2000 SP3 eller høyere ikke er installert, blir MSDE installert automatisk fra Insight Control Data Center Edition-mediene. SQL må være konfigurert for å bruke autentisering i mixed mode. Sørge for at en fullt funksjonell NFS- eller FTP-server er tilgjengelig for installasjon av Linuxoperativsystem ved hjelp av RDP Sørge for at DHCP er installert og tilgjengelig i nettverket for riktig installasjon av RDP PXE-tjenester Sørge for et nettverksmiljø som kjører og er i god stand, og som målklientene skal kobles til Sørge for ekstern Internett-tilkobling og nødvendige innstillinger for å legge til rette for anskaffelse av VPM-patcher For å aktivere HP Service Essentials Remote Support Pack: Sørge for en kontinuerlig ekstern Internett-tilkobling slik at HP kan levere automatisert fjernstøtte Sørge for SMTP-støtte for varsling via e-post Sørge for at eventuelt nødvendig SAN-lagring og LUN er konfigurert og tilgjengelig før installeringsdatoen Kunden må gå gjennom, fylle ut og levere sjekklisten til serviceteknikeren som skal utføre tjenesten. Bestillingsinformasjon Hvis du ønsker ytterligere informasjon eller vil bestille denne tjenesten, kan du kontakte HP Norge sitt oppdragskontor eller en HP Preferred Partner. Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP Services, kan du kontakte ditt lokale HP-salgskontor eller HP Prefered Partner-salgskontor, eller besøke våre nettsteder på: Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP produkter og tjenester er nedfelt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med disse produktene og tjenestene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Hvis du vil vite mer, kan du besøke 4AA0-5964NOE, April 2007

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok

juli 2009 Xerox SMARTsend versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok juli 2009 Xerox versjon 3 Installasjons- og administrasjonshåndbok 2001-2009 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og X-globusen, CentreWare, Document Centre, WorkCentre Pro, DocuShare,

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38)

HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig (Fastvare V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det er forbudt å reprodusere, bearbeide eller oversette dette materialet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Installeringsveiledning Revisjon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare

Installeringsveiledning Revisjon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare Installeringsveiledning Revisjon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/862631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC

Detaljer

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk Innholdsfortegnelse Om BioStar Systemet... 1 1.1 Logisk konfigurasjon... 3 1.2 Funksjoner for adgangskontroll... 5 1.2.1 Brukerautentisering... 5 1.2.2 Brukeradministrasjon...

Detaljer

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere.

Detaljer

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig

Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9. Håndbok for systemansvarlig Norman Virus Control for arbeidsstasjoner Versjon 5.9 Håndbok for systemansvarlig ii NVC for arbeidsstasjoner Håndbok for systemansvarlig Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte CD-ROM og dokumentasjon

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00

DB2. Begynnerbok for DB2-tjenere. DB2 versjon 9 GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 DB2 DB2 versjon 9 for Linux, UNIX og Windows Begynnerbok for DB2-tjenere GA15-5854-00 Før du bruker opplysningene

Detaljer