Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov"

Transkript

1 Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og den Dell-enheten som er angitt på Kundens faktura. Ved å kjøpe tjenesten Behold harddisken ved behov, som definert i dette dokumentet ("KYHD-tjenesten") fra Dell, forplikter kunden seg til å overholde de vilkårene og betingelsene som er beskrevet i denne avtalen. Kunden samtykker i at KYHD-tjenesten er en éngangstjeneste (og kostnad) for det støttede produktet (som definert i dette dokumentet) i henhold til denne avtalen. Tjenesteoversikt Med KYHD-tjenesten kan forbrukere og små og mellomstore bedriftskunder beholde harddisken (standard- og SATA-harddisker) ved mottak av erstatningsharddisk i henhold til en avtalefestet reparasjon. En "Avtalefestet reparasjon" omfatter en reparasjon og/eller en erstatning av defekt(er) i arbeid som har oppstått under den begrensede maskinvaregarantien som gjelder kundens støttede produkt. Kundestøttede produkter omfatter Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Equal Logic, Dell Compellent, utvalgte PowerVault - og Dell EMC Enterprise Storage -systemer med standardkonfigurasjon samt OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio og Inspiron. Dell leverer bare avtalefestede erstatninger for kundestøttede produkter kjøpt direkte fra Dell og installert i et Dell-system, og utelukker artikler kjøpt gjennom Dell-gruppen for programvare og eksterne enheter, på kjøpstidspunktet for systemet eller som tilleggsutstyr, og som fremdeles er dekket av den begrensede maskinvaregarantien. På kjøpstidspunktet må kunden må betale Dell et gebyr for KYHD-tjenesten for hvert kundestøttede produkt som kunden ønsker å beholde den utskiftede harddisken for, KYHD-tjenesten vil ikke være tilgjengelig for kunden før et produkt anses som kvalifisert for en avtalefestet erstatning. KYHD ved behov er en éngangskostnad, og kjøpes når det oppstår feil på harddisken. Den er ikke tilgjengelig for salg før systemet opplever en harddiskfeil. En egen avtale for KYHD ved behov må kjøpes for hver harddisk som kunden ønsker å beholde. Tjenesten Behold harddisken ved behov omfatter ikke: Datadestruksjon eller -sletting. Gjenvinning, avhending eller resirkulering av utstyr. Beholdte harddisker som er gjenstand for produkttilbakekallinger på grunn av helse- og sikkerhetsrisikoer. Erstatning av defekte harddisker betydelig oftere enn standard feilprosent for det aktuelle systemet.

2 Ikke-standard harddisker bestilt som del av Dell-tjenesten Tilpasset integrering fra fabrikk. Støtte for defekte/beholdte harddisker. (Støtten fortsetter utelukkende på erstatningsharddisken i henhold til gjeldende tjenesteavtale.) Alle aktiviteter som ikke er uttrykkelig beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen. Prosedyrer for kundestøtte Kunden må kontakte Dells tekniske støttetjeneste i henhold til kundens begrensede maskinvaregaranti eller gjeldende tjenesteavtale når det oppstår en feil eller det er mistanke om feil på et kundestøttet produkt. Kundene vil motta støtte i samsvar med gjeldende begrensede maskinvaregaranti eller tjenesteavtale. Hvis teknikeren avgjør at harddisken krever en avtalefestet reparasjon, sender Dell erstatningsharddisken til kunden i henhold til kundens gjeldende begrensede maskinvaregaranti eller tjenesteavtale. Kunden kan kjøpe KYHD-tjenesten eller returnere det defekte produktet til Dell i samsvar med vilkårene i den gjeldende begrensede maskinvaregarantien eller tjenesteavtalen. Kundens ansvar Sikkerhetskopiering av data og programvare. Det er Kundens ansvar å ta en fullstendig sikkerhetskopi av alle eksisterende data, programvare og programmer på Støttede produkter før Dell utfører KYHD-tjenester. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER ELLER TAP AV SYSTEM(ER) SOM FØLGE AV KYHD-TJENESTENE ELLER KUNDESTØTTE ELLER NOEN FORM FOR UTELATELSE, INKLUDERT SKJØDESLØSHET, AV DELL ELLER EN TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØR. Tillatelse til å gi tilgang. Kunden garanterer å ha innhentet tillatelse for både kunden og Dell til å få tilgang til og bruke det støttede produktet, dataene og alle maskinvare- og programvarekomponenter som befinner seg på det, i forbindelse med levering av KYHD-tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente den, for egen regning, før kunden ber Dell utføre KYHD-tjenestene. Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker på stedet. Kunden aksepterer å samarbeide med og følge instruksjonene som gis av Dells telefonanalytiker og teknikere på stedet. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og -feil kan rettes opp over telefon gjennom tett samarbeid mellom bruker og analytiker eller tekniker. Rapportere harddiskfeil. Rapportere hvert tilfelle av harddisksvikt til Dells begrensede maskinvaregarantistøtte i samsvar med vilkårene i en slik begrenset maskinvaregaranti eller kundens gjeldende tjenesteavtale. Service på stedet. Informer teknikeren om at KYHD-tjenesten er kjøpt for det kundestøttede produktet. Fysisk kontroll. Behold fysisk kontroll over harddisker fra systemer som dekkes av KYHD-tjenester. Dell er ikke ansvarlig for data på harddisker som returneres til Dell.

3 Avhending. Avhending eller destruksjon av den defekte/beholdte harddisken og/eller sikring av at følsomme, hemmeligstemplede eller eiendomsrettsbeskyttede data ødelegges eller beskyttes. Støttede versjoner. Kunden må holde programvare og kundestøttede produkter på Dells angitte minsteversjoner eller konfigurasjoner som er spesifisert på PowerLink for Dell EMC-lagring eller som spesifisert på for støttede produkter. Kunden må sørge for installasjon av reservedeler, oppdateringer eller nyere versjoner som anvist av Dell, for å sikre at de(t) støttede systemet/systemene fortsatt vil være kvalifisert for denne KYHD-tjenesten. Garantier fra tredjepart. Disse KYHD-tjenestene kan innebære at Dell trenger tilgang til maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Dell. Garantien fra enkelte produsenter kan bli ugyldig dersom Dell eller noen andre enn produsenten selv utfører arbeid på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenesteytelser ikke påvirker slike garantier, eller, dersom garantiene påvirkes, at en slik påvirkning er akseptabel for kunden. DELL TAR IKKE ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FOR EN EVENTUELL INNVIRKNING DELLS KYHD-TJENESTER KAN HA PÅ DISSE GARANTIENE. Forpliktelser på stedet. Når KYHD-tjenestene krever tiltak på stedet, må kunden sørge for fri, sikker og tilstrekkelig tilgang til kundens fasiliteter og støttede produkter. Tilstrekkelig tilgang omfatter rikelig med plass til arbeidet, tilgang til strøm og en telefonlinje. Skjerm, mus (eller styreenhet) og tastatur må også stilles til disposisjon (uten NOEN kostnad for Dell) hvis systemet ikke allerede omfatter slikt utstyr. MERK: Hvis Kunden ikke overholder ansvaret og vilkårene som er angitt i denne Tjenestebeskrivelsen, er ikke Dell forpliktet til å utføre KYHD-tjenesten. Viktig tilleggsinformasjon Overdragelse. Dell kan sette ut KYHD-tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjeparts tjenesteleverandører. Kansellering. Med mindre annet er angitt i gjeldende lov, kan kunden avslutte denne KYHD-tjenesten innen de første ti (10) dagene etter at kunden mottar erstatningsharddisken som del av en avtalefestet reparasjon. Hvis kunden ønsker å si opp denne avtalen, må kunden kontakte Dell på for å si opp avtalen og returnere den defekte harddisken til Dell i henhold til vilkårene i kundens begrensede maskinvaregaranti eller tjenesteavtale. Hvis den defekte delen ikke returneres til Dell til riktig tid i henhold til de skriftlige instruksjonene som blir gitt, kan det føre til ugyldiggjøring av kundens begrensede maskinvaregarantistøtte eller en belastning av kredittkort eller faktura på det beløpet som er gjeldende Dell-pris for den aktuelle delen. En ugyldiggjøring av den begrensede maskinvaregarantien på grunn av manglende retur av en delprodukt, forlenger ikke vilkårene for den begrensede maskinvaregarantien, og den begrensede maskinvaregarantien utløper fremdeles i henhold til de opprinnelige vilkårene.

4 Dell kan kansellere KYHD-tjenesten når som helst av følgende årsaker: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for KYHD-tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtte eller tekniker på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene som går fram av denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell kansellerer KYHD-tjenesten, vil Dell sende en skriftlig melding til adressen som står på Kundens faktura. Oppsigelsesmeldingen skal inneholde en begrunnelse for oppsigelsen og datoen oppsigelsen gjelder fra, og denne skal ikke være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke gjeldende lovgivning gir andre regler for oppsigelse som ikke kan fravikes av denne avtalen. HVIS DELL SIER OPP KYHD-TJENESTEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I DETTE AVSNITTET, HAR IKKE KUNDEN KRAV PÅ Å FÅ REFUNDERT BETALTE AVGIFTER ELLER FÅ ETTERGITT UTESTÅENDE BETALINGER TIL DELL. Krav om konfidensialitet eller eiendomsrettigheter. Kunden samtykker i at all informasjon eller data som gjøres tilgjengelig for eller sendes til Dell over telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke er konfidensiell eller beskyttet. Tjenesteavtaler fra tredjepart. Kunden er klar over i at tjenester for støttede produkter kan være tilgjengelige fra forhandlere av støttede produkter, og tjenestene i denne tjenestebeskrivelsen kan være like eller identiske med tjenester som er tilgjengelige fra slike forhandlere. Kunden er videre klar over at med mindre annet er uttrykkelig oppgitt, er Dells levering av tjenester i henhold til denne tjenestebeskrivelsen, atskilt fra tjenester levert av en forhandler av støttede produkter. Gjeldende lovgivning. PARTENE ER ENIGE I AT DENNE AVTALEN, EVENTUELLE SALG I HENHOLD TIL DENNE, ELLER EVENTUELLE KRAV, KONFLIKTER ELLER TVISTER (ENTEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, UTENFOR KONTRAKT ELLER ANNET, ENTEN FORUTGÅENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE, SEDVANERETTSLITE OG RETTFERDIG KRAV) MELLOM KUNDEN OG DELL som skyldes eller er relatert til denne tjenestebeskrivelsen, tolkningen av denne eller brudd på, opphør av eller gyldighet av denne, forholdene som resulterer av denne tjenestebeskrivelsen, Dells annonsering eller eventuelle relaterte kjøp, SKAL, I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, STYRES AV LOVENE I STATEN TEXAS, UTEN HENSYN TIL KONFLIKTER I LOVBESTEMMELSER. Bindende voldgift. EVENTUELLE KRAV, KONFLIKTER ELLER TVISTER (ENTEN I HENHOLD TIL KONTRAKT, UTENFOR KONTRAKT ELLER ANNET, ENTEN FORUTGÅENDE, NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG, OG INKLUDERT LOVBESTEMTE, SEDVANERETTSLITE OG RETTFERDIG KRAV) MELLOM KUNDEN OG DELL som skyldes eller er relatert til denne tjenestebeskrivelsen, tolkningen av denne eller brudd på, opphør av eller gyldighet av denne, forholdene som resulterer av denne tjenestebeskrivelsen, Dells annonsering eller eventuelle relaterte kjøp, SKAL LØSES UTELUKKENDE OG ENDELIG GJENNOM BINDENDE VOLDGIFT ADMINISTRERT AV DET NASJONALE VOLDGIFTSFORUM ("NAF") i henhold til retningslinjene for behandling av klagemål på det aktuelle tidspunktet (tilgjengelig via Internett på eller via telefon på ). Voldgiften vil utelukkende være begrenset til tvisten eller konflikten mellom kunden og Dell. VERKEN KUNDEN ELLER DELL HAR RETT TIL Å TA DEL I ELLER KONSOLIDERE KRAV AV ELLER MOT ANDRE KUNDER ELLER MEGLE I EVENTUELLE KRAV SOM REPRESENTANT ELLER I GRUPPESØKSMÅL ELLER SOM ADVOKAT. Denne transaksjonen

5 involverer mellomstatlig handel, og denne bestemmelsen skal styres av Federal Arbitration Act 9 U.S.C. sec (FAA). En eventuell voldgiftsdom skal være endelig og bindene for begge partene, og kan anses som en dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. Dell er ansvarlig for å betale eventuelle voldgiftsdokumentavgift og nødvendige høringsgebyrer i den utstrekning slike gebyrer overskrider beløpet for dokumentavgiften for igangsetting av et krav i den ordinære domstolen i staten som kunden bor i. Hver part skal betale for sine egne kostnader og eventuelle advokatsalærer. Men hvis en av partene vinner frem med et lovbestemt krav som gir den vinnende partens advokatsalærer eller hvis det foreligger en skriftlig avtale om omkostninger, kan voldgiftsdommen tildele rimelige omkostninger til den vinnende parten i henhold til gjeldende lov. Informasjon kan innhentes og krav kan fremlegges hos NAF på adressen P.O. Box 50191, Minneapolis, MN Ingen garantier. KUNDEN ER KLAR OVER OG SAMTYKKER I AT MED TANKE PÅ TYPEN TJENESTE, LEVERES DISSE TJENESTENE "SOM DE ER", OG DELL GIR INGEN GARANTIER NÅR DET GJELDER TJENESTEN ELLER RESULTATET AV TJENESTEN. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR MANGLENDE ELLER FORSINKET YTELSE SOM SKYLDES OMSTENDIGHETER UTENFOR DELLS KONTROLL. Ansvarsbegrensning. KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE LØSNING OG DELLS HELE, SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, UTENFOR KONTRAKT ELLER ANNET, I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, ER EN PROPORSJONALT FORDELT REFUSJON AV BELØPENE SOM ER INNBETALT TIL DELL FOR TJENESTEN SOM LIGGER TIL GRUNN FOR KRAVET. Diverse Hvis en bestemmelse i denne tjenestebeskrivelsen er ugyldig eller ikke mulig å håndheve, er partene enige om å slette den og i at gjenværende bestemmelser fortsatt skal gjelde. Vilkår. Dell leverer disse tjenestene i henhold til denne tjenestebeskrivelsen og vilkårene i Dells standard fakturabetingelser og vilkår for salg (se Overføring av tjenesten. Kunden kan ikke overføre denne KYHD-tjenesten. Dell PowerEdge, Dell PowerEdge SC, PowerConnect, Dell Compellent,Dell Equal Logic, utvalgte PowerVault og Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude, Dimension, Vostro, XPS, Alienware, Adamo, Studio og Inspiron er varemerker for Dell Inc.

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer