Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting av data for bærbar PC ( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte kvalifiserte produkter ( støttede produkter som definert under) i overensstemmelse med dette dokumentet ( tjenestebeskrivelsen ). Sporing og gjenoppretting for bærbar PC gir sporings- og gjenopprettingstjenester for støttede produkter for den perioden som er angitt i fakturaen din. Ekstern sletting av data gir kvalifiserte kunder en tjeneste for ekstern sletting av data for kvalifiserte produkter for den perioden som er angitt i fakturaen. Støttede produkter: Denne tjenesten er tilgjengelig på utvalgte Dell Precision bærbare PC-er og Dell Latitude datasystemer. Det støttede produktet som dekkes av denne tjenestebeskrivelsen, er angitt på kundens faktura fra Dell. Kunden må kjøpe en egen tjeneste for hvert støttet produkt. Vennligst les denne tjenestebeskrivelsen nøye, og merk deg at Dell forbeholder seg retten til å endre betingelsene som er nedfelt i denne tjenestebeskrivelsen, når som helst. Dell forbeholder seg også retten til å avgjøre om og når disse endringene skal gjelde for eksisterende og fremtidige kunder. Detaljerte tjenestetrinn og ekstra betingelser for bruk av tjenesten Gjenoppretting for bærbar PC og tjenesten Gjenoppretting for Denne tjenesten leveres av Dell via en tredjeparts tjenesteleverandør. Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("avtalen" eller "tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom kunden ("du" eller "kunden") og den Dell-enheten som er beskrevet på kundens faktura ("Dell"). Ved å kjøpe disse tjenestene (som her er beskrevet) fra Dell forplikter kunden seg til å overholde de vilkårene og betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet. Kunden samtykker i at fornyelse, endring, utvidelse eller fortsatt bruk av tjenestene utover den originale perioden er underlagt den da gjeldende tjenestebeskrivelsen. Den er tilgjengelig på den adressen som er gitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor. Hovedavtale. Dell har gleden av å kunne tilby denne tjenestebeskrivelsen i forbindelse med kundens inngåelse av en egen underskrevet hovedavtale med Dell. Hvis en slik avtale mangler, legges følgende avtale med i sin helhet via referanse: Direktekunder & sluttbrukere: Dells Hovedavtale for kundetjenester er tilgjengelig på den adressen som er gitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor PartnerDirect-sertifiserte partnere eller registrerte forhandlere: Dells salgsbetingelser for personer eller enheter som kjøper for videresalg, er tilgengelige på den adressen som er angitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor. Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester. All bruk av programvare, nettjenester eller programvareaktiverte tjenester i sammenheng med Tjenestene er underlagt betingelsene som er nedfelt i Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester ("AUP"). Disse er tilgjengelige på den adressen som er gitt i tabellen Informasjon om globale websider nedenfor og som legges med i sin helhet via referanse her. PartnerDirect-sertifiserte partnere eller registrerte forhandlere, videreforhandlere og tjenestetilbydere er Side 1 av5

2 forpliktet til å sikre seg at deres sluttbrukere godtar betingelsene i AUP før disse tjenestene blir tatt i bruk av sluttbrukere. Prosedyrer for kundestøtte Kunder med tjenesten Sporing og gjenoppretting for bærbar PC Datamaskiner leveres med programvare for sporing og gjenoppretting for bærbar PC og en modul innebygd i BIOS-en. Dette fører til at programvaren overlever ny installering av operativsystemet, omformateringer av harddisken og til og med utskifting av harddisken. Programvaren kan koble seg til via Internett når PC-en meldes som savnet. Dessuten, for systemer med GPS-teknologi inkludert, oppfanger og rapporterer Sporing og gjenoppretting for bærbar PC lokasjonsinformasjon. Denne tjenesten aktiveres av et programvarebasert verktøy for datamaskinsikkerhet og -sporing, og en overvåkingsserver. Overvåking av alle datamaskiner skjer gjennom et overvåkingssenter. For å sikre full funksjonalitet kan det forekomme regelmessige oppdateringer av programvaren når den kommuniserer med overvåkingssenteret. Tjenesteperioden begynner på den datoen tjenesten Sporing og gjenoppretting for bærbar PC blir kjøpt, og gjelder for perioden angitt på fakturaen. Programvaren i sporing og gjenoppretting for bærbar PC har et elektronisk serienummer som unikt identifiserer datamaskinen. Når en datamaskin med programvaren installert kobler seg til Internett eller benytter en direkte oppringt modemforbindelse, kontakter programvaren overvåkingssenteret for å rapportere om datamaskinens plassering (enten dens Internett-protokoll IP-adresse eller telefonnummeret den ringer fra). Denne meldingen er kort, stille og krever ingen spørring fra eller samhandling med kunden. All informasjon som leveres av programvaren blir arkivert, oppbevart konfidensielt, lagret på et fysisk sikkert sted og det gis bare tilgang slik det kreves for å utføre denne tjenesten. Kundene har mulighet til å gå inn på kontoinformasjon om egen datamaskin, online, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken gjennom et SSL- og passordbeskyttet nettsted som ligger på Kundene godtar at programvaren og tjenestene er utformet for å spore hvor den bærbare befinner seg, og kan dermed, i tillegg, spore oppholdsstedet til den personen som bruker den bærbare datamaskinen. Det er kundens ansvar å bare bruke tjenesten i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern, og å innhente alle tillatelser og samtykker som kreves under gjeldende lover om databeskyttelse og personvern når kunden engasjerer Dell for å spore de bærbare datamaskinene i samsvar med betingelsene nedenunder. Kundene må kontakte Dells støtte for sporing og gjenoppretting for bærbar datamaskin eller støtte for maskinvaregaranti i samsvar med kundens gjeldende tjenesteavtale når de opplever at en bærbar mistes eller blir stålet. Kontaktinformasjon finnes på Tjenesten for sporing og gjenoppretting begynner når en kunde registrerer en rapport online på Den ferdig utfylte rapporten vil inneholde detaljer fra tyverirapporten lagret hos kundens lokale polititjeneste. Hvis kunden av én aller annen grunn ikke kan lagre rapporten online, kan han ringe Dells støtte for sporing og gjenoppretting for bærbar PC for å fakse eller formidle informasjonen over telefon. Dells team for sporing og gjenoppretting for bærbar PC vil gå gjennom informasjonen som er logget i overvåkingssenteret vårt. Hvis et svar mottas fra den bærbare PC-en, vil Dell forsøke å identifisere hvor systemet befinner seg ved sporing av stedet for IP-adressen, GPS-lokasjon (hvis det er tilgjengelig på støttet produkt) osv. Dell garanterer ikke at Dell vil være i stand til å gjenfinne hver eneste datamaskin som er berettiget til denne tjenesten. Teamet for sporing og gjenoppretting for bærbar PC vil fremskaffe informasjon som kan hjelpe lokale juridiske tjenestemenn med å gjenfinne datamaskinen. Kunden vil bli informert om status for gjenfinning av datamaskinen gjennom e-post eller nettbasert sporing på Kunder med tjenesten Ekstern sletting av data Tjenesten blir aktivert av en programvare for datamaskinsikkerhet og -sporing, og en overvåkingsserver. Overvåking av alle datamaskiner skjer gjennom et overvåkingssenter. For å sikre full funksjonalitet kan det forekomme regelmessige oppdateringer av programvaren når den kommuniserer med overvåkingssenteret. Side 2 av5

3 Tjenesteperioden begynner på den datoen tjenesten Ekstern sletting av data blir kjøpt, og gjelder for perioden angitt på fakturaen. All informasjon som leveres av programvaren blir arkivert, oppbevart konfidensielt, lagret på et fysisk sikkert sted og det gis bare tilgang slik det kreves for å utføre denne tjenesten. Kundene har mulighet til å gå inn på kontoinformasjon om egen datamaskin, online, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken gjennom et SSL- og passordbeskyttet nettsted som ligger på Kunder kan sette opp en forespørsel om sletting av data eksternt, slik at sensitive data på en stjålet eller savnet datamaskin slettes neste gang datamaskinen ringer inn til overvåkingssenteret. Dette vil starte opp en algoritme som begynner med fjerning av data. Så snart data er fjernet, kan ikke data på noen måte gjenopprettes. Når en dataslettingsfunksjon fullføres, kan en loggfil ses på kundesenterets nettsted, som bekrefter at alle sensitive data er slettet og det hjelper selskaper og organisasjoner med å overholde lover og forskrifter for databeskyttelse. Kunder kan også benytte denne tjenesten når et system har nådd slutten av levetiden og det kreves sikker fjerning av data. Denne tjenesten omfatter ikke: Forsikring av stjålne bærbare PC-er. Garanti for at alle produkter med denne tjenesten vil bli gjenopprettet Gjenoppretting av eksternt slettede data Kundens ansvar Kunder med tjenesten Sporing og gjenoppretting for bærbar PC For å kunne levere Sporing og gjenoppretting for bærbar PC må kunden installere programvaren levert sammen med kjøp av tjenesten Sporing og gjenoppretting for bærbar PC. Kunden må samtykke i lisensavtalen for Sporing og gjenoppretting for bærbar PC som finnes på Kunden må aktivere tjenesten online på og koble til Internett fra tid til annen. Det kreves at kunden hemmeligholder eventuelle passord for tilgang til nettstedet for administrasjon av tjenesten online og kunden må holde passord og annet kontoaktiveringsmateriell atskilt fra den beskyttede datamaskinen. For sporings- og gjenopprettingstjenesten må kunden fylle ut og sende en offisiell politirapport med håndhevelse av loven i den jurisdiksjonen der datamaskinen ble stjålet og skaffe en registrering av denne rapporten, inkludert politiets registreringsnummer innen 7 dager etter at tyveriet ble oppdaget og ikke i noe tilfelle mer enn (14) dager etter den faktiske datoen for tyveriet. Rapporten er tilgjengelig ved innlogging gjennom kundens konto online på eller ved å ringe Dells støtte for sporing og gjenoppretting for bærbar PC. en gjenopprettingsforespørsel for bærbar PC fra Dell. Kunder med Ekstern sletting av data For å kunne levere Ekstern sletting av data må kunden installere programvaren for ekstern sletting av data som leveres sammen med kjøp av Ekstern sletting av data. Kunden må samtykke i lisensavtalen for ekstern sletting av data som finnes på Kunden må aktivere tjenesten online på og koble til Internett fra tid til annen. Side 3 av5

4 Det kreves at kunden hemmeligholder eventuelle passord for tilgang til nettstedet for administrasjon av tjenesten online og kunden må holde passord og annet kontoaktiveringsmateriell atskilt fra den beskyttede datamaskinen. en forespørsel om ekstern sletting av data fra Dell. Kundene vil sikre at de er i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern når det gjelder levering av denne tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav om melding til berørte ansatte. Alle kunder med tjenestene Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Ta en fullstendig sikkerhetskopi av alle eksisterende data og programmer på de berørte systemene før tjenesten leveres. DELL ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER eller tap av system(er) som følge av tjenestene eller kundestøtte eller noen form for utelatelse, inkludert skjødesløshet, av Dell eller en tredjeparts tjenesteleverandør. en forespørsel om gjenoppretting av bærbar PC eller ekstern sletting av data fra Dell. Kundene må sikre at de er i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern når det gjelder levering av denne tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle krav om melding til berørte ansatte. Viktig ekstrainformasjon Tildeling. Dell kan sette ut disse tjenestene og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte eksterne tjenestetilbydere. Avbestilling. Avhengig av reglene for retur til det gjeldende produktet og tilhørende tjenester samt kundens geografiske plassering, kan kunden avslutte denne tjenesten innen et gitt antall dager etter at kunden har mottatt det støttede produktet, ved å sende en skriftlig oppsigelse til Dell. Hvis kunden avbestiller tjenesten innen denne perioden vil Dell refundere kunden fullt ut, minus de kostnadene som er oppstått fra eventuelle kundestøttekrav som er fremsatt under denne tjenestebeskrivelsen. Hvis kunden derimot har mottatt det støttede produktet og perioden har utløpt, kan ikke kunden avbestille tjenesten. Dette avhenger av de gjeldende lovene for staten/landet/regionen kunden befinner seg i, som eventuelt ikke kan endres av denne avtalen. Dell kan avbryte denne tjenesten i løpet av tjenesteperioden av følgende grunner: Kunden har ikke betalt det fulle beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden nekter å samarbeide med kundestøtten eller teknikeren på stedet. Kunden overholder ikke betingelsene som er nedsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter tjenesten vil Dell sende en skriftlig oppsigelse til den adressen som står på kundens faktura. Oppsigelsen vil inneholde grunnen til at avtalen ble avbrutt og datoen som oppsigelsen gjelder fra. Denne vil ikke være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sender oppsigelsen til kunden, hvis ikke statlige lover har andre regler for oppsigelser som ikke kan endres av denne avtalen. HVIS DELL AVBRYTER DENNE TJENESTEN I HENHOLD TIL DET SOM ER NEVNT I DETTE AVSNITTET, ER IKKE KUNDEN BERETTIGET TIL REFUSJON AV BETALTE AVGIFTER ELLER TIL ETTERGIVELSE AV UTESTÅENDE GJELD TIL DELL. Flytting. Denne tjenesten leveres til de(n) adressen(e) som står på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig alle steder. Dells forpliktelse til å tilby tjenestene til støttede produkter som flyttes til et annet sted, avhenger av om denne tjenesten er tilgjengelig på dette stedet. Dette kan medføre ytterligere kostnader, Side 4 av5

5 inspeksjon og sertifisering av støttede produkter som flyttes, til Dells gjeldende konsultasjonssatser for tidsbruk og materialer. Kunden må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til kundens fasiliteter slik at Dell skal kunne oppfylle sine forpliktelser uten at det påløper Dell noen kostnader. Varighet og fornyelse. Kunden vil motta tjenester i den perioden som er beskrevet på kundens Dell-faktura. Før tjenesteperioden utløper kan kunden få anledning til å forlenge perioden avhengig av tilgjengelige alternativer som gjelder på det tidspunkt i samsvar med Dells gjeldende prosedyrer. Dessuten kan Dell velge å foreslå en fornyelse av avtalen ved å sende kunden en faktura for å fornye tjenesten. Kunden kan da velge (der det er tillatt ifølge loven), å akseptere en slik fornyelse av tjenesten ved å betale denne fakturaen innen betalingsfristen. Betaling av fornyingsfakturaer indikerer også at kunden godtar at varigheten til denne tjenesten forlenges. Ved å fornye denne tjenesten godtar også kunden at de gjeldende betingelsene fortsetter å gjelde i den utvidede perioden. Hvis kunden velger å ikke betale fornyelsesfakturaen, vil tjenesten avsluttes fra utløpsdatoen som er angitt i kundens opprinnelige eller sist betalte faktura. Overføring av tjeneste. Avhengig av de begrensningene som er nedlagt i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens fullstendige støttede produkt før tjenesteperioden er utløpt. Dette avhenger av at kunden er den originale kjøperen av produktet og denne tjenesten, eller at kunden kjøpte det støttede produktet og denne tjenesten fra sin originale eier (eller en tidligere overfører), samt at reglende for overføring er fulgt. Overføringsgebyr kan påbeløpe. Vennligst merk at hvis kunden eller kundens overfører flytter det støttede produktet til en geografisk plassering hvor denne tjenesten ikke er tilgjengelig eller ikke er tilgjengelig til den samme prisen som kunden betalte for tjenesten, kan det hende kunden ikke har samme dekningsgrad, eller det kan påbeløpe ytterligere kostnader for å opprettholde de samme kategoriene for kundestøttedekning på den nye plasseringen. Hvis kunden velger å ikke betale disse ekstra kostnadene, kan kundens tjenestenivå bli justert automatisk til de kundestøttekategoriene som er tilgjengelige til samme eller lavere pris på den nye plasseringen, uten refusjonsmuligheter. Informasjon om globale websider Kundeplasser ing Hovedavtale og servicekontrakter PartnerDirect og videreforhandler Vilkår og betingelser Regler for akseptabel bruk av Dells tjenester. USA, Latin- Amerika og Karibia Canada Europa, Midtøsten og Afrika Asia, Stillehavet og Japan euro.dell.com/service-descriptions *Vennligst bruk rullegardinmenyen Velg et land, som du finner på Dell Precision og Dell Latitude er varemerker for Dell, Inc. Side 5 av5

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer