Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified"

Transkript

1 Tjenestebeskrivelse Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Introduksjon Dell er stolt av å kunne tilby fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified ("tjenesten") i henhold til tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse"). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller inngåtte avtaler i form av faktura eller kunnskap om bestilling (det som gjelder, kalt "bestillingsskjema") vil bestå av tjenesten(e)s navn samt hvilke tilgjengelige tjenester du har kjøpt. For hjelp utover dette, eller for å be om en kopi av din(e) servicekontrakt(er), kontakt Dells teknisk støtte eller din salgsrepresentant. Omfanget av tjenesten Denne tjenesten gir grunnleggende implementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (DVS Simplified) og de støttede produktene (det "støttede produktet" eller "støttede produkter") som kjøpes i forbindelse med denne tjenesten inntil antallet som defineres i SKU-beskrivelsen og som beskrives i mer detalj i denne tjenestebeskrivelsen ("tjenesten" eller "tjenester"). Denne tjenesten inkluderer følgende ekstern konfigurasjonsstøtte via telefon: Planlegging og utforming av DVS-løsningen Konfigurasjon av én av følgende Hypervisors: 1. Microsoft Hyper-V 2. Citrix XenServer 3. VMware VSphere Konfigurasjon av programmet VDI-in-a-Box Vise forbindelsen til en støttet Thin-klient Sørge for dokumentasjon til prosjektavslutning En Dell-representant kontakter kunden for å planlegge denne tjenesten, hvor en leveringstid på minst ti arbeidsdager må beregnes før start av tjenesten, basert på gjensidig avtalt ressurstilgjengelighet. Tjenesten tilbys i Dells ordinære arbeidstid mandag til fredag (8.00 til 6.00 lokal tid for kunden), hvis ikke annet er spesifisert i tillegg B. Alle tjenester utenom Dells ordinære arbeidstid føres på kundens faktura. Ingen tjenester skal utføres på offentlige fridager med mindre noe annet er avtalt med salgsteamet og Dells prosjektleder. 1 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

2 Tjenesten utløper 1 år etter innkjøp. MED UNNTAK AV DET SOM ELLERS KREVES AV GJELDENDE LOVER, KAN DU BRUKE DENNE TJENESTEN ÉN GANG I LØPET AV 1-ÅRSPERIODEN SOM FØLGER DATOEN FOR DET OPPRINNELIGE KJØPET ("UTLØPSDATO"). DEN OPPRINNELIGE KJØPSDATOEN DEFINERES SOM DEN DATOEN SOM KOMMER FØRST AV ENTEN FAKTURADATOEN FOR TJENESTEN ELLER BESTILLINGSBEKREFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AV TJENESTEN SKAL ANSES FOR Å VÆRE OPPFYLT ETTER UTLØPSDATOEN, SELV OM DU IKKE BRUKER TJENESTEN. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenesteenheter Se tillegg A Viktige tjenestetrinn omfatter Planlegging og utforming: 1. Gjennomgå planleggingsspørreskjemaet og kravene til teknisk beredskap. 2. Lese gjennom denne tjenestebeskrivelsen med kunden for å få oversikt over arbeidets omfang. 3. Planlegge denne tjenesten med kunden. Fjernimplementering og testing: 1. Konfigurer Hypervisor a. Oppdater Hypervisor til den nyeste versjonen og bruk kritiske hotfix b. Konfigurer grensesnittene som brukes ved nettverksadministrasjon, i henhold beste praksis med IP-adresser som leveres av kunden c. Konfigurer vdimanager- / virtuell maskin-nettverksgrensesnitt i henhold beste praksis d. Installer/Konfigurer Hypervisor-styringsverktøy på én PC (fungerer som styringsstasjon), og koble til Hypervisor Management Network Interface e. Kontroller at Hypervisor er lisensiert på riktig måte på slutten av prosjektet (gjelder kun XenServer- og ESX Hypervisors) 2. Importer VM som leveres av kunden (skal brukes som grunnbilde ved virtuelle skrivebord), i Hypervisor. Som et alternativ kan kunden opprette en virtuell maskin og installere volumlisensiert Windows XP eller Windows 7. a. Se dokumentasjonen fra den respektive Hypervisor-produsenten for å finne detaljer. b. Bla til kunde-vm, og fullfør importveiviseren 3. Konfigurer vdimanager a. Oppdater programmet VDI-in-a-Box til den nyeste versjonen (leveres av kunden) b. Konfigurer vdimanager med statisk IP-adresse c. Start vdimanager virtuelt program d. Logg på nettverksgrensesnittet. Bruk aktuelle oppdateringer via Grid Update-lenken. Det virtuelle programmet omstartes etter at det er ferdig 4. Fullfør veiviseren VDI-in-a-Box "Getting started" (Sette i gang) a. Koble til nettadministrasjonsgrensesnittet til vdimanager via nettleseren (standardpålogging vdiadmin\kaviza) b. Sett opp Hypervisor og VDI-in-a-Box-nettet med Hypervisor-vertsserver IP-rotberettigelser c. Opprett et nytt nett d. Integrer nettet inni en eksisterende katalog ved bruk av detaljer som leveres av kunden som f.eks. IP-adresse, domene, domenebruker og passord for å få tilgang til katalogserveren e. Importer kunden fra grunnbildet inni vdimanager. Dette fungerer som utkastbilde 2 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

3 f. Installer Desktop Agent i utkastbildet g. Rediger utkastbildet h. Klargjør bildet ved å stille inn domene, OU, tidssone, prefiks på datamaskinnavnet, aktiveringsmetode i. Test bildet og lagre som Golden Image j. Opprett skrivebordsmal, tilordne til Golden Image, og konfigurer maksimale og forhåndsstartede skrivebordsverdier (inndata fra kunden) k. Tilordne grupper og brukere til skrivebordsmalen 5. Sørg for at Windows og Office aktiveres etter at 25 påfølgende skrivebord har startet. 6. Importer VDI-in-a-Box-lisensen a. Logg på nettgrensesnittet på VDI-konsollen, og plasser det virtuelle programmet VDI-in-a-Box i vedlikeholdsmodus via nettvedlikeholdslenken i administrasjonsfanen b. Oppdater lisensfilen via lenken Grid Update (Nettoppdatering) c. Logg på nettverksgrensesnittet. Ta det virtuelle programmet VDI-in-a-Box ut av vedlikeholdsmodus via nettvedlikeholdslenken Produktbevissthet: 1. Gjennomfør en kort produktorientering, og gå gjennom den tilknyttede dokumentasjonen med kunden. Denne oversikten erstatter ikke tilgjengelige kurs fra Dell for dette produktet. Prosjektavslutning: 1. Kontroller implementeringen ved å koble det virtuelle skriveboret ved bruk av RDP og Citrix Receiver som settes i gang med VD-nettgrensesnittet. 2. Vis kobling til det virtuelle programmet VDI-in-a-Box ved bruk av Thin-klienten. 3. Lever dokumentasjon som gjenspeiler de utførte tjenestene. 4. Be kunden kvittere for de mottatte tjenestene. Tjenester som ikke omfattes Opprettelse av den produksjonsvirtuelle maskinen for å brukes som grunnbilde Opprettelse og konfigurasjon av det aktive katalogmiljøet Konfigurasjon av profilhåndtering Ytelsesjustering Konfigurasjon av eventuell OS som ikke støtter den respektive Hypervisor Andre aktiviteter enn de som uttrykkelig er angitt i denne tjenestebeskrivelsen Kundens ansvar spesifikt for denne tjenesten DVS-Simplified-programvare må installeres fysisk og må kobles til nettverket med nettverkskoblinger til NIC1-, NIC3- og DRAC RJ-45-portene. Fungerende DHCP-miljø og tilgang/rettigheter for å justere DHCP-omfangene. Statisk IP-adresse til Hypervisor som leveres av kunden. Statisk IP-adresse til DRAC som leveres til kunden til omdirigering av R720-konsollen. Statisk IP-adresse til vdimanager VM som leveres av kunden. Last ned den nyeste versjonen av Hypervisor, VDI-in-a-box VM og lisenser fra nettstedet mycitrix.com og Hypervisor-lisensen (hvis relevant) fra det respektive nettstedet. Volumlisensiert Windows 7 eller Windows XP SP3 ISO må være tilgjengelig. KMS-server installert til aktivering av Windows 7 virtuelle maskiner og Microsoft Office. Denne tjenestebeskrivelsen gir ikke kunden noen garantier i tillegg til de garantiene som finnes i hovedavtalen eller avtalen. 3 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

4 Generelt kundeansvar Fullmakt til å gi tilgang. Kunden står for og garanterer at det er innhentet tillatelse for både kunden og Dell for tilgang til og bruk av det støttede produktet, data på dette produktet og alle maskinvare- og programvarekomponenter i produktet, med det formål å kunne yte disse tjenestene. Hvis kunden ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente denne tillatelsen, på kundens kostnad, før kunden ber Dell om å utføre disse tjenestene. Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker på stedet. Kunden må samarbeide med og følge instruksjoner som blir gitt av telefonanalytikere eller teknikere fra Dell. Erfaring viser at de fleste systemproblemer og -feil kan rettes opp over telefon gjennom tett samarbeid mellom bruker og analytiker eller tekniker. Forpliktelser på stedet. Der tjenestene krever levering på stedet, skal kunden sørge for (uten kostnader for Dell) gratis, sikker og tilstrekkelig tilgang til kundens fasiliteter og de støttede produktene, inkludert tilstrekkelig arbeidsplass, elektrisitet og en lokal telefonlinje. Skjerm, mus (eller styreenhet) og tastatur må også være tilgjengelig (uten kostnad for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter slike enheter. Vedlikehold av programvare og støttede versjoner. Kunden skal opprettholde programvare og støttede produkter på et minimumsnivå spesifisert av Dell, eller med konfigureringer i henhold til spesifikasjonene på PowerLink for Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller som spesifisert på når det gjelder støttede tilleggsprodukter. Kunden må også sørge for at det er installert forebyggende erstatningsdeler, patcher, programvareoppdateringer eller påfølgende utgivelser av disse i henhold til instruksjoner fra Dell for at de støttede produktene skal ha rett til denne tjenesten. Sikkerhetskopiering. Fjerne konfidensielle data. Kunden må ta sikkerhetskopi av alle eksisterende data, programvare og programmer på alle aktuelle systemer før og under leveringen av denne tjenesten. Kunden bør ta jevnlige sikkerhetskopier av alle data som er lagret på alle aktuelle systemer, som en forholdsregel i tilfelle feil, endringer eller tap av data. I tillegg er kunden ansvarlig for å fjerne konfidensiell, proprietær og personlig informasjon, og alle flyttbare media som SIM-kort, CD-plater eller PC-kort uavhengig av om en tekniker på stedet også gir assistanse. DELL SKAL IKKE HA NOE ANSVAR FOR: NOE AV DIN KONFIDENSIELLE, PROPRIETÆRE ELLER PERSONLIGE INFORMASJON, TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA, PROGRAMMER ELLER PROGRAMVARE, SKADEDE ELLER TAPTE FLYTTBARE MEDIER, KOSTNADER FORBUNDET MED DATATRAFIKK ELLER SAMTALER SOM SKYLDES AV AT SIM-KORT ELLER ANDRE FLYTTBARE MEDIER IKKE ER FJERNET FRA STØTTEDE PRODUKTER SOM RETURNERES TIL DELL, TAP AV BRUK AV ET SYSTEM ELLER NETTVERK, OG/ELLER FOR NOEN HANDLINGER ELLER UTELATELSER, INKLUDERT UAKTSOMHET, GJORT AV DELL ELLER EN TJENESTELEVERANDØR FRA TREDJEPART. Dell skal ikke være ansvarlig for gjenoppretting eller reinstallering av noen programmer eller data. Når du returnerer et støttet produkt eller en del av det, må kunden bare returnere det støttede produktet eller delen av det som er angitt av teknikeren på telefonen. 4 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

5 Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan kreve at Dell må få tilgang til maskinvare eller programvare som ikke er produsert av Dell. Noen produsenters garantier kan bli gjort ugyldige hvis Dell eller andre enn produsenten selv arbeider på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens ansvar å sikre at Dells tjenestelevering ikke påvirker slike garantier, eller hvis garantiene påvirkes, at konsekvensene er akseptable for kunden. Dell tar ikke ansvar for garantier fra tredjepart eller for en eventuell innvirkning Dells tjenester kan ha på disse garantiene. Vilkår og betingelser Denne tjenestebeskrivelsen inngås mellom deg som kunde ("deg" eller "kunden") og det Dell-foretaket som er angitt på fakturaen for kjøp av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i henhold til, og styres av, kundens separat signerte hovedtjenesteavtale med Dell, som uttrykkelig autoriserer salget av denne tjenesten. I fravær av en slik avtale, og avhengig av kundens sted, leveres denne tjenesten i henhold til, og styres av, enten Dells kommersielle vilkår for salg eller Dells standard hovedavtale for kundetjenester (som aktuelt, "avtalen"). I den grad noen av vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen strider mot noen av vilkårene i avtalen, er det vilkårene i tjenestebeskrivelsen som vil være gjeldende, men kun når det gjelder den spesifikke uoverensstemmelsen og skal leses eller forstås som å erstatte noen andre vilkår i avtalen som ikke spesifikt er i strid med tjenestebeskrivelsen. Se tabellen nedenfor som viser URL-en for ditt kundested, der du kan finne din avtale. Partene bekrefter at de har lest og godtar å være bundet av vilkårene i elektronisk form. Kunden aksepterer videre at ved å fornye, endre, forlenge eller fortsette å bruke tjenesten utover den opprinnelige tjenesteperioden, er tjenesten underlagt den på det tidspunktet gjeldende tjenestebeskrivelsen, som er tilgjengelig på Ved å bestille tjenestene, motta levering av tjenestene, bruke tjenestene eller tilknyttet programvare, eller ved å klikke på / merke av for Jeg godtar-knappen eller -boksen på Dell.com-nettstedet i forbindelse med kjøpet eller innenfor et Dell-programvare- eller Internett-grensesnitt, godtar du å være bundet av denne tjenestebeskrivelsen og avtalene som er innlemmet her via henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk person, framholder du at du har autorisasjon til å binde enheten til denne tjenestebeskrivelsen, og i så fall henviser "du" eller "kunden" til denne enheten. I tillegg til å motta denne tjenestebeskrivelsen, kan kunder i visse land også være nødt til å signere et bestillingsskjema. 5 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

6 Kundens tilholdssted Vilkår og betingelser som gjelder for ditt kjøp av tjenester fra Dell Kunder som kjøper Dell-tjenester direkte fra Dell Kunder som kjøper Dell-tjenester gjennom en autorisert Dell-forhandler USA Canada Latin-Amerika og Karibia (engelsk) (kanadisk fransk) Lokale versjoner av nasjonale varianter eller * (engelsk) (kanadisk fransk) Lokale versjoner av nasjonale varianter eller * Asia- Stillehavsområdet- Japan Europa, Midtøsten og Afrika Lokale versjoner av nasjonale varianter eller * Lokale versjoner av nasjonale varianter eller * I tillegg kan kunder som befinner seg i Frankrike, Tyskland og Storbritannia velge egnet nettadresse nedenfor: Frankrike: Tyskland: Storbritannia: Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten som du kan få fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten, og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som en konsekvens av dette vil alle henvisninger til "kunde" i denne tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg, og vil være som avtalt mellom deg og selgeren. Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten som du kan få fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten, og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som en konsekvens av dette vil alle henvisninger til "kunde" i denne tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter, forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren. Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger direkte, ikke gjelde for deg, og vil være som avtalt mellom deg og selgeren. * Kunder får tilgang til sitt lokale ved å gå til fra en datamaskin som er koblet til Internett innenfor deres lokalitet eller ved å velge fra alternativene på Dells "Velg region/land"-nettsted på 6 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

7 Ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for støtte- og garanti-relaterte tjenester 1. Støttede produkter Denne tjenesten er tilgjengelig for støttede produkter, slik som utvalgte Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Force10, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems og Dell Compellent Storage systems og skrivere, samt skrivere, skjermer og smarttelefoner som er kjøpt med en standardkonfigurasjon ("Støttede produkter"). Støttede produkter legges jevnlig til, så ta kontakt med din salgsrepresentant for en oppdatert oversikt over tjenester som er tilgjengelige for ditt Dell- eller ikke-dell-produkt. Hvert av de støttede produktene er merket med et serienummer ("service-id-en"). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale for hvert støttede produkt. En skriver som er kjøpt sammen med en bærbar PC, dekkes for eksempel ikke av tjenesteavtalen for den bærbare datamaskinen: Skriveren og den bærbare datamaskinen må ha separate tjenesteavtaler. Oppgi service-id-en for det støttede produktet når du tar kontakt med Dell angående denne tjenesten. 2. Kundestøttetjenester A. Begrenset maskinvaregaranti: Begrensninger i dekningen av maskinvare. Støtterelaterte tjenester kan omfatte tekniske støttefunksjoner (telefon, Internett osv) og utskifting av deler og tilhørende arbeidstjenester i forbindelse med reparasjon eller bytte som følge av fabrikasjonsfeil i samsvar med og som oppstår i garantiperioden som gjelder for kundens støttede produkt(er) (en "kvalifisert hendelse"). Dells begrensede maskingaranti kan gjennomgås på eller på din regionale Dell-side for kunder utenfor USA.* Begrensninger i dekningen av maskinvare kan gjelde og tjenestetilbud kan være tilgjengelig for å utvide dekningen av maskinvare mot betaling. Vennligst se eller ditt regionale Dell.com-nettsted for informasjon om garanti eller kontakt Dells tekniske støtteanalytiker for mer informasjon. B. Erstatning av hele enheten. Manglende retur. Dersom Dell finner at en komponent i det defekte støttede produktet er en som enkelt kan frakobles og tilkobles (som f.eks. et tastatur eller en skjerm), eller dersom analytikeren finner at det støttede produktet er et som bør erstattes av et nytt produkt, forbeholder Dell seg retten til å sende kunden et komplett erstatningsprodukt. Dersom Dell leverer et erstatningsprodukt til kunden, må kunden overdra det defekte systemet eller komponentene i det til Dell, med mindre kunden har kjøpt "Behold harddisken" for det aktuelle systemet, og da kan kunden beholde den/de berørte harddisk(er). Dersom kunden ikke overdrar det defekte systemet eller komponentene til Dell som beskrevet over, eller dersom den defekte enheten ikke returneres innen ti (10) dager i henhold til skriftlige instruksjoner som følger med erstatningsproduktet (dersom erstatningsproduktet ikke ble levert personlig av en Dell-tekniker), samtykker kunden i å betale Dell for erstatningsproduktet ved mottak av faktura. Hvis kunden ikke betaler denne fakturaen innen ti (10) dager etter mottak, kan Dell i tillegg til å benytte seg av eventuelle andre juridiske rettigheter og rettsmidler, si opp denne tjenestebeskrivelsen ved å melde fra til kunden. C. Lagerførte deler. Driftskritiske deler. Dell lagerfører deler flere steder rundt om i verden. Valgte deler er ikke nødvendigvis lagerførte på det lagerstedet som er nærmest kunden. Dersom en del det er behov for til reparasjon av det støttede produktet ikke er tilgjengelig fra et Dell-anlegg i nærheten av kundens tilholdssted og må overføres fra et annet anlegg, vil det sendes med over natten-frakt. Lagersteder i en avstand 2 eller 4 timer lagerfører virksomhetskritiske deler for støttede produkter som definert av Dell. En virksomhetskritisk del er en del som når den svikter, kan 7 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

8 hindre det støttede produktet å utføre sine grunnleggende funksjoner. Deler som anses som ikkekritiske, kan omfatte, men er ikke begrenset til programvare, diskettstasjoner, mediestasjoner, modemer, høyttalere, lydkort, ZIP-stasjoner, skjermer, tastaturer og mus. For å få 2-timers- eller 4-timers-deler må kunden ha kjøpt en tilsvarende tjenestekontrakt som støtter leveranse av virksomhetskritiske deler og det støttede produktet må befinne seg inne dekningsområde som definert av Dell. D. Reservedeler og eierskap. Alle reservedeler fra Dell som fjernes fra det støttede produktet og returneres til Dell, regnes som Dells eiendom. Kunden kan betale Dell gjeldende utsalgspris på gjeldende tidspunkt for enhver del som er tatt ut av det støttede produktet og som beholdes av kunden (unntatt harddisker fra det støttede produktet som er dekket av "Behold harddisken"- tjenesten) dersom kunden har mottatt erstatningsdel fra Dell. Dell benytter og kunden godkjenner uttrykkelig bruken av nye og reparerte deler fra forskjellige produsenter i utførelsen av garantireparasjoner. 3. Tjenesteperiode Denne tjenestebeskrivelsen gjelder fra den datoen som er oppgitt i ditt bestillingsskjema og gjelder i hele perioden ("perioden") angitt i bestillingsskjemaet. For det som er gjeldende av antall systemer, lisenser, installasjoner, grupperinger, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere som kunden har kjøpt en eller flere tjenester, vil pris eller kostnad samt gjeldende vilkår for hver av tjenestene våre beskrevet i kundens bestillingsskjema. Med mindre annet er avtalt mellom Dell og kunden, skal kjøp av tjenester under denne tjenestebeskrivelsen utelukkende være til kundens egne interne bruk og ikke for videresalg eller videreformidling. 4. Viktig tilleggsinformasjon A. Omberamming. Når denne tjenesten er planlagt, må enhver endring av avtalen skje minst 8 kalenderdager før den avtalte datoen. Dersom kunden endrer en avtale innen 7 dager eller mindre før den avtalte datoen, vil det påløpe et endringsgebyr som ikke skal overskride 25 % av prisen for tjenesten. Enhver endring av en avtale vil bli bekreftet av kunden minst 8 dager før tjenesten trer i kraft. B. Betaling for maskinvare som er kjøpt med installerings- og implementeringstjenester. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig med Dell, er betaling for maskinvare ikke på noe vis avhengig av gjennomføring eller levering av installerings- eller implementeringstjenester som er kjøpt sammen med slik maskinvare. C. Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avstå fra å levere tjenesten dersom det etter din oppfatning, det å levere tjenesten utsetter Dell eller Dells tjenesteleverandører for en urimelig risiko eller dersom noen av de ønskede tjenestene er utenfor tjenesten omfang. Dell kan ikke holdes ansvarlig for noen feil eller forsinkelser i ytelser grunnet årsaker utenfor sin kontroll, inkludert kundens mangel på å innfri sine forpliktelser i denne tjenestebeskrivelsen. Tjenesten gjelder kun for bruken som det støttede produktet ble laget for. D. Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (inkludert behovsprøvet kundestøtte, installasjon, konsultasjon, administrert og profesjonell kundestøtte eller opplæringstjenester) kan kjøpes fra Dell og vil variere, avhengig av kundens plassering. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. I mangel av en slik avtale tilbys tilleggstjenester underlagt denne tjenestebeskrivelsen. E. Overdragelse. Dell kan sette ut denne tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjeparts tjenesteleverandører. 8 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

9 F. Kansellering. Dell kan når som helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid som følge av en av disse årsakene: Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene på fakturaen. Kunden opptrer krenkende eller truende eller nekter å samarbeide med kundestøtteanalytikeren eller teknikeren på stedet. Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som er framsatt i denne tjenestebeskrivelsen. Hvis Dell avbryter denne tjenesten, vil Dell sende kunden skriftlig melding om opphør til adressen som er angitt på kundens faktura. Meddelelsen skal angi årsaken til kanselleringen og fra når den blir gjeldende, som ikke skal være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sendte meddelelsen om kansellering til kunden, med mindre lovene i det aktuelle landet krever andre kanselleringsmetoder som ikke omfattes av denne avtalen. Hvis Dell kansellerer denne tjenesten i overensstemmelse med denne paragrafen, har ikke kunden rett til å få refundert eventuelle gebyrer eller innbetalinger til Dell. G. Geografiske begrensninger og flytting. Denne tjenesten vil bli levert til stedet eller stedene som er angitt på kundens faktura. Tjenesten er ikke tilgjengelig overalt. Tjenestealternativer, inkludert tjenestenivåer, åpningstider for teknisk kundestøtte og svartider på stedet, kan variere avhengig av geografien, og det kan være at visse alternativer ikke kan kjøpes der kunden er, så ta kontakt med din salgsrepresentant for mer informasjon. Dells forpliktelse til å levere tjenesten til produkter som er flyttet, er avhengig av flere faktorer inkludert, men ikke begrenset til, den lokale tjenestetilgangen, tilleggsgebyrer og inspeksjon og ny sertifisering av det flyttede støttede produktet i samsvar med Dells aktuelle priser for tid og materiell. H. Overføring av Tjeneste. I henhold til begrensningene i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens hele støttede produkt før utløpet av den da aktuelle tjenestekontraktsperioden, forutsatt at kunden er den opprinnelige kjøperen av det støttede produktet og denne tjenesten, eller at kunden har kjøpt det støttede produktet og denne tjenesten fra den opprinnelige eieren (eller en tidligere mottaker) og i samsvar med alle overføringsprosedyrer som er tilgjengelige fra Overføringsgebyr kan påløpe. Legg merke til at hvis kunden eller kundens kjøper flytter det støttede produktet til et sted hvor denne tjenesten ikke er tilgjengelig (eller ikke er tilgjengelig til samme pris), kan det hende at kunden ikke har dekning eller kan pådra seg et tilleggsgebyr for å opprettholde samme dekningsgrad for støtten på det nye stedet. Hvis kunden velger å ikke betale et slikt tilleggsgebyr, vil kundens tjenester automatisk bli endret til en støttekategori som er tilgjengelig til den prisen eller en lavere pris på et slikt nytt sted, uten refusjon Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å referere enten til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Spesifikasjonene er korrekte ved utgivelsestidspunktet, men kan endres eller fjernes uten varsling. Dell og tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige for feil eller utelatelser i tekst eller bilder. Dells vilkår og betingelser for salg gjelder og er å finne ved hjelp av oversikten på neste side. En utskrevet papirkopi av Dells vilkår og betingelser for salg er tilgjengelig på forespørsel. 9 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

10 Tillegg A Tjenesteenheter US-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC LA-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC BZ-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC EMEA-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC APJ POS-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC APJ APOS-enhet Fjernimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EEC 10 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

11 Tillegg B Unntak fra Dells arbeidstid Land Dells arbeidstid St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøyene, resten av det engelsktalende Karibia til Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Den dominikanske republikk, Gran Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominica, Surinam, Turks- og Caicos-øyene Australia, Bermuda, Haiti, Hongkong, India, Japan, Kina, Korea, Malaysia, De nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand til til Argentina, India, Paraguay, Uruguay til Bolivia, Chile til Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

Implementering av Dell vstart Compellent Solution

Implementering av Dell vstart Compellent Solution Tjenestebeskrivelse Implementering av Dell vstart Compellent Solution Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir implementering på stedet av én enkelt Dell vstart Compellent-løsning ( løsning )

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server

Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server Tjenestebeskrivelse Installasjon av Microsoft Windows -operativsystem på en Dell PowerEdge server SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet og grunnleggende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Dell konfigureringstjenester. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen

Tjenestebeskrivelse. Dell konfigureringstjenester. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen Tjenestebeskrivelse Dell konfigureringstjenester Innledning til tjenesteavtalen Dells konfigureringstjenester (hver en "tjeneste" eller "konfigureringstjeneste", og sammen "konfigureringstjenestene eller

Detaljer

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse

Dell IT Advisory Services Tjenestebeskrivelse Dell Tjenestebeskrivelse 1. INNLEDNING TIL TJENESTEAVTALEN : Dette er en pakke med tjenester som er laget for å redusere nedetid og bidra til å optimalisere IT miljøet gjennom rapportering, analyse, rådgivning

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av tjenestetilbudet* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Remote Consulting Services ( RCS ) gir ekstern hjelp til visse oppgaver innen IT-infrastruktur ( tjeneste eller tjenester

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud*

Tjenestebeskrivelse. Ekstern rådgivningstjeneste. Innledning til tjenesteavtalen. Omfanget av tjenesteavtalen. Beskrivelse av Tjenestetilbud* Tjenestebeskrivelse Ekstern rådgivningstjeneste Innledning til tjenesteavtalen Med Eksterne rådgivningstjenester ("RAS") får du ekstern hjelp til enkelte IT-infrastrukturoppgaver ("Tjeneste" eller "Tjenester").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer