oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR"

Transkript

1

2 SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning. Noen trenger hjelp til å komme inn i lek, og stille barn skal også bli hørt. Målet vårt er at hvert enkelt barn skal bli sett og hørt, og at alle skal ha noen å leke med. For å nå disse målene vil vi blant annet dele barna i grupper. I mindre grupper får vi bedre oversikt, mer ro og tid til hvert enkelt barn. Dette har positiv innvirkning på barnas muligheter til å inngå i nære relasjoner med hverandre. Vi jobber daglig med alle Kari Lamers hovedområder for sosial kompetanse (se Årsplan!). De to områdene vi har mest fokus på denne høsten er Prososiale holdninger og handlinger, og Selvkontroll. Dette er noe vi ser barnegruppen har behov for, og det å oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR Rutiner: Å ha faste rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. For å hjelpe barna å ha oversikt over dagen, vil vi starte med Dagtavle i løpet av høsten. Dagtavlen består av ulike bilder/illustrasjoner som viser hva vi skal gjøre i løpet av dagen, og vil bli presentert hver morgen, enten ved frokost eller i samling. Dagtavle kan bidra til bedre overgangssituasjoner, mer selvstendighet blant barna, og reduserer stress i barnegruppen. For eks kan en dag se slik ut: Samling Kle på Tur Bleieskift Lunsj Innelek Bleieskift Frukt Utelek Samling: Vanligvis har vi samlingsstund etter frokost, i enkelte tilfeller før lunsj. Innholdet i samlingene varierer etter hvilket tema vi holder på med, og vi bruker ulike innfallsvinkler og metoder. Enkelte dager har vi rene sangstunder, hvor vi også samtaler om det barna er opptatt av der og da.

3 MEDVIRKNING OG VOKSENROLLEN «Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden.» («Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» (2006, del 1.5). Medvirkning er mye mer enn medbestemmelse, noe som setter krav til oss voksne. For at barna skal kunne medvirke, må vi lytte, samtale og observere, og bli kjent med dem på deres egne premisser. Barna på avdelingen er ulike, og det er vårt ansvar at ALLE blir sett og hørt. Vi skal ha en reflekterende holdning til alt vi gjør sammen med barna, og alltid forsøke å nærme oss deres perspektiv. Dette innebærer at vi i blant skal stoppe opp og stille spørsmål som; «hvordan opplevde barnet denne situasjonen?» eller «hva kan jeg gjøre annerledes neste gang?» De voksne skal diskutere praksis og verdispørsmål/holdninger på avdelingsmøter og sørge for at barna opplever å bli tatt på alvor. I oktober/november vil vi starte opp med «Snakkehjørnet». Her vil det være en gruppe på 2-4 barn, sammen med en voksen, hvor meningen er å gi hvert enkelt barn muligheten til å formidle tanker, meninger og opplevelser. Dette vil gi barna trening i å ta ordet, være i fokus, lytte og vente på tur. «Snakkehjørnet» skal gjennomføres ukentlig. Ved hjelp av dagtavlen, kan vi gi barna mulighet til å være med å velge hvordan dagen skal se ut. For eks kan valg av aktiviteter ved gruppedeling, gi barna innflytelse på egen hverdag. Å gi barna valgmuligheter, forutsetter av vi tenker gjennom hvilke valg barna selv kan ta ansvar for, slik at de ikke opplever å «mislykkes» fordi de valgte «feil». Slik skal vi jobbe med de syv fagområdene i høst: Kunst, kultur og kreativitet Barna skal få prøve ut ulike formingsaktiviteter. Blant annet kan vi nevne ulike maleteknikker, som blåse med sugerør og fingermaling. Barna skal også få erfaring med å bruke naturmaterialer de selv har funnet på tur, og lage ulike ting. Det er prosessen, og ikke det ferdige produktet som er viktigst. Barna skal få utfolde seg og lage sine egne uttrykk, noe som gir spennende resultater og stolte barn!

4 Kropp, bevegelse og helse Avdelingen har fast turdag hver tirsdag. På disse turene vil barna få god trening i å ferdes i ulendt terreng. Vi kommer til å benytte oss mye av skogsområdet bak Ågotnes barnehage, der barna får varierte utfordringer. Vi er ute minst en gang per dag, noen ganger hele dagen. Ved toalettbesøk og måltid, har vi fokus på god hygiene. Når barnet slutter med bleie, er vi tilstede og viser barnet gode rutiner for renslighet. For at måltidene skal være en positiv opplevelse forsøker vi å gjøre dette til en rolig stund, med rom for den gode samtalen. Mange 3-åringer er fysisk aktive store deler av dagen, men trenger også perioder med ro/hvile. Når vi planlegger dagen, skal vi legge opp til at barna veksler mellom ulike aktiviteter som tar hensyn til dette. Hvis et barn har holdt på med bordaktiviteter inne store deler av formiddagen, vil det ofte være hensiktsmessig at barnet får være fysisk aktiv ute senere på dagen. Kommunikasjon, språk og tekst Barnas språkutvikling er individuell, slik at vi må ta oss tid til å lytte, observere og samtale med dem. Vi må være bevisste på hvordan vi bruker språket, og hjelpe barna til å uttrykke seg på hensiktsmessige måter. Denne høsten ønsker vi å ha et spesielt fokus på å sette ord på følelser som oppstår i hverdagssituasjoner i samspill med andre. Barn som strever med å uttrykke seg språklig, kan ha lettere for å ty til fysisk handling (for eks slå, dytte eller bite for å oppnå noe), enn et barn som kan kommunisere verbalt. Ved å være tilstede i situasjonen vil vi hjelpe barna til positiv samhandling, og til å uttrykke seg. Til måltidene leser vi ofte høyt fra bøker tilpasset 3-åringene. Vi bruker blant annet bøkene om «Tramp og Line», som handler om to bestevenner, som hjelper hverandre når noe går galt. Noen ganger blir de sinte på hverandre, men alt ordner seg til slutt. Handlingen i bøkene er lett gjenkjennelig for barna, i tillegg til gode illustrasjoner som innbyr til samtale.

5 Eksempler på sanger vi bruker på avdelingen: «Veslegutt» Veslegutt kan tromme, trommelommelom Han har ti små venner, som kan snu seg om Og han har en ball så stor og rund som så Og han har en hammer, å du hvor den kan slå! Veslegutt kan fløyte; duttuduttuduu! Han kan gjemme fjeset; a bø a bø a bø Han kan gå i regnet, for han har paraply Og han har en vugge, a by, a by a by «Når skippern skal ha seg mat» (matsang) Når skippern skal ha seg mat Tut tut! Så tar han en boks spinat Tut tut! Så går han i stua, og danser med frua Når skippern skal ha seg mat Tut tut! «Bygge bil» Vi bygger, vi bygger Vi bygger oss en bil Vi sager, vi sager Vi filer med vår fil Vi skruer, vi skruer Nå er det visst nok Vi starter motoren Og kjører veldig fort TUT TUT!!! Andre sanger/regler: Lille Petter edderkopp Ormen den lange Gutter og jenter Trommelommelom (jeg heter ) Ford Escort Antall, rom og form For å utvikle barnas matematiske kompetanse, er det viktig at voksne tør å bruke matematiske begrep i hverdagen. I løpet av en dag oppstår det mange situasjoner som legger til rette for at barna kan telle, bli kjent med motsetningsbegrep og få erfaring med å kjenne igjen ulike former. Vi teller barna i samlingsstund, kategoriserer leker når vi rydder, sammenlikner størrelser og finner ulike former både ute og inne. Nærmiljø og samfunn Vi bruker nærmiljøet og går turer. Hovedsakelig bruker vi skogen og fotballbanen, men det er også muligheter for at vi kan dra på lengre turer som krever transport. Gjennom Forutaksjonen vil barna bli kjent med og få en begynnende forståelse for ulike tradisjoner og måter å leve på. Årets barneaksjon handler om barn i Nepal, der vi får et innblikk i en annen kultur og levesett.

6 I tilknytning til at barnehagen skal få en permanent lavvo, har vi valgt å ha felles tema om SAMER med Skogtrollet. Vi starter i november, og kommer til å jobbe videre med dette temaet neste halvår. Etikk, religion og filosofi Voksne skal undre seg sammen med barna, og tørre å stille spørsmål vi ikke vet svaret på. Vi skal skape tid og rom til samtale, og ha respekt for barns tanker og meninger. I dette ligger det at vi ikke skal legge svar i barnets munn, men oppfordre dem til å tenke selv og komme med egne løsninger. Å stille spørsmål som «hva tror du?», og «hva tenker du om det?», åpner opp for spennende svar! I desember har vi adventskalender, feirer Lucia, lager julegaver og drar på julegudstjeneste i kirken. Natur, miljø og teknikk Hver uke har vi fast turdag, hvor hovedmålet vårt er at barna skal glede seg til å gå på tur! Voksne er gode rollemodeller, som skal vise barna hvilke muligheter som finnes i naturen. Samtidig er vi opptatt av at turen er et mål i seg selv, uavhengig av hvor langt vi kommer. Å gå mot et sted, skaper større muligheter enn å gå til et sted. Oversikt over tema/fokus: August-september Oktober November Desember Tilvenning, rutiner, vennskap, høst Foruts barneaksjon Urbefolkning: samene Advent/jul.

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

HARENS PEDAGOGISKE PLAN

HARENS PEDAGOGISKE PLAN HARENS PEDAGOGISKE PLAN HØSTEN 2014 På Haren har vi 9 plasser for barn fra 0 til 3 år. Enhet barnehager Sarpsborgs visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar Vi som jobber på Haren er: Mona Heidenberg, pedagogisk

Detaljer

Innhold - 3 - Visjonen Side 4

Innhold - 3 - Visjonen Side 4 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Formålsparagrafen i barnehageloven

Formålsparagrafen i barnehageloven Årsplanen er barnehagens viktigste arbeidsverktøy og legger grunnlaget for virksomheten. Den gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Barnehageloven, formålsparagrafen

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2014 2015 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA MOBIL ENGLEBARNA 90 52 28 53 TUR MOBIL 99 21 87 02 BARNEHAGENS ÅPNINGSTIDER: 6.45 17.00 SONEPLAN Denne

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE

SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN for SUKKERSPINN FAMILIEBARNEHAGE 12/13 INNLEDNING Sukkerspinn Familiebarnehage er en liten barnehage med trygge og klare rammer. Vår hjemlige atmosfære og to stabile voksne er et spesielt godt

Detaljer

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285

Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008. Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 Periodeplan Vinterbro barnehage September - November 2008 Avdeling: Fantasia Telefonnr:64974285 PRESENTASJON AV PERSONALET PÅ FANTASIA: Find Jørgensen, pedagogisk leder Aina Gaarder, pedagogisk leder Jo

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt Evaluering Kommunikasjon - her og nå Ved å utforske sammen, gjette, ord sette og spørre hva barna mener, opplever vi at vi har lært hvert enkelt barn å kjenne, og forstår mye av hva hvert barn mener med

Detaljer

irksomhetsplan Vinne barnehage

irksomhetsplan Vinne barnehage Virksomhetsplan Vinne barnehage 2015-2019 Vinne barnehage Åkerveien 6 7657 Verdal 1 Telefon: 74065370 E-post: vinne.barnehage@verdal.k ommune.no Innholdsfortegnelse Innhold Virksomhetsplan Vinne barnehage...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014

HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2013-2014 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2013-2014 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdagen som ditt barn

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 4 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage

Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2014 2015 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen; barnehagens formål, evaluering av fjoråret. side 2-3 * Samarbeid hjem

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2015/2016 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2015/2016 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE

SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE ÅRSPLAN 2014 SiO STUDENTENES SMÅBARNSTUE 1 Velkommen til et nytt barnehageår i SiO Studentenes Småbarnstue! «Vi tar vare på barndommens magi» I SiO Barnehage verner vi om gode øyeblikk og opplevelser.

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage

Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage BÆRUM KOMMUNE Årsplan 2015 2016 Jarenga barnehage Storengveien 3, 1358 Jar Jarenga.barnehage baerum.kommune.no Innhold * Velkommen til Jarenga barnehage, evaluering av fjoråret. side 2 * Planleggingsdager,

Detaljer

ORGANISERING. Barnehagen har 4 barnegrupper, Oppdagerne født -11 og -10, Forskerne født -09, Mini Monsen født -09 og -08 og Klubben født -07.

ORGANISERING. Barnehagen har 4 barnegrupper, Oppdagerne født -11 og -10, Forskerne født -09, Mini Monsen født -09 og -08 og Klubben født -07. ORGANISERING Randem barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Vestby. Barnehagen ble renovert i 1999 og ligger i boligfelt på Randem. Barnehagen skal nedlegges ved barnehageårets slutt 15.08.13 og

Detaljer

Langtidsplan 2012-2016. Vallalia barnehage

Langtidsplan 2012-2016. Vallalia barnehage Langtidsplan 2012-2016 Vallalia barnehage 1 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer