Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr relatert til stillingsrammer, årsverk, antall ansatte, kjønnsfordeling, tilsettingsforhold, aldersammensetning og lønnsnivå. Det er spesielt satt fokus på å få fram slike opplysninger på instituttnivå. Opplysningene bygger på samme datagrunnlag som er benyttet ved rapportering til DBH. For å få fram tall på instituttnivå er det foretatt manuell opptelling. Innhold: 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2010 og antall faste stillinger benyttet Tabell 1.2 Antall ansatte fordelt på heltids- og deltidstilsatte Tabell 1.3 Årsverk fordelt på avdeling, institutt og kjønn Tabell 1.4 Årsverk fordelt på avdeling, institutt og tilsettingsforhold Tabell Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tabell Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Avdeling for helse- og sosialfag Tabell Avdeling for teknologiske fag Tabell 1.5 Årsverk fordelt på institutt og stillingskoder Tabell Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tabell Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Avdeling for helse- og sosialfag Tabell Avdeling for teknologiske fag Tabell Avdelingsadministrasjonene Tabell Tekniske stillinger ved avdelingene 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på avdeling, institutt og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn Avdeling for allmennvitenskapelige fag Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn - Avdeling for helse- og sosialfag Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn - Avdeling for teknologiske fag Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn avdelingsadministrasjonene Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger Tabell 2.7 Gjennomsnittslønn fellestjenestene 3. Alderssammensetning Tabell 3.1 Alderssammensetning fordelt på avdeling, institutt og kjønn Tabell 3.2 Aldersammensetning på fellestjenestene fordelt på kjønn S-sak xx/11

2 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2010 og antall faste stillinger benyttet (tillegg til tabell i personalsituasjonen) Driftsenheter Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Ordinære stillinger Samlet ramme Faste stillinger benyttet Oppdragsstillinger Oppdragsstillinger benyttet 108,05 10,00 118,05 106,80 3,65 136,80 12,00 148,80 134,92 15,50 Avdeling for helse- og sosialfag 73,30 9,00 82,30 73,30 1,90 Avdeling for teknologiske fag 70,50 10,00 80,50 66,50 - Biblioteket 16,30-16,30 16,30 - Driftstjenesten 40,30-40,30 35,00 - Fellesadministrasjonen 35,70-35,70 35,70 - IT-tjenesten 15,50 1,00 16,50 15,50 - Universitetssatsing 0,00 1,00 1,00-1,00 SUM HiT 496,45 43,00 539,45 484,02 22,05 Tabell 1.2 Antall ansatte fordelt på heltids- og deltidstilsatte (tillegg til tabell i personalsituasjonen) Driftsenheter Heltid Deltid Menn Kvinner Menn Kvinner Totalt Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Sum HiT

3 Tabell 1.3 Årsverk fordelt på avdeling, institutt og kjønn Avdeling / institutt Menn Kvinner Totalt Institutt for idretts- og friluftslivsfag 15,0 8,7 23,7 Institutt for kultur og humanistiske fag 19,0 12,4 31,3 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 9,5 14,5 24,0 Institutt for økonomi og informatikk 23,6-23,6 Avdelingsadministrasjonen 3,7 13,4 17,1 Senter for idrettsstudier - 0,9 0,9 Totalt Avdeling for allmennvitenskapelige fag 70,7 49,8 120,5 Institutt for folkekultur 7,4 4,7 12,1 Institutt for forming og formgiving 10,9 21,3 32,2 Institutt for pedagogikk 9,6 21,7 31,3 Institutt for lærerutdanningsfag 33,6 23,1 56,7 Avdelingsadministrasjonen 3,8 19,9 23,7 Totalt Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 65,3 90,6 156,0 Institutt for helsefag 5,0 31,3 36,3 Institutt for sosialfag 6,5 20,5 27,0 Avdelingsadministrasjonen 4,0 10,3 14,3 Totalt Avdeling for helse- og sosialfag 15,5 62,1 77,6 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 36,6 9,8 46,4 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 23,2 5,0 28,2 Avdelingsadministrasjonen 3,0 6,0 9,0 Totalt Avdeling for teknologiske fag 62,8 20,8 83,6 TOTALT antall årsverk ved avdelingene 214,3 223,3 437,7 3

4 Tabell 1.4 Årsverk fordelt på avdeling, institutt og tilsettingsforhold Avdeling for allmennvitenskapelige fag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner Totalt Fast tilsatt 12,4 3,5 15,9 Åremål 1,0-1,0 Vikar 1,2 2,0 3,2 Midlertidig 0,4 3,3 3,7 SUM Institutt for idretts- og friluftslivsfag 15,0 8,7 23,7 Fast tilsatt 16,6 8,1 24,7 Åremål 1,0-1,0 Vikar 1,4 0,9 2,3 Midlertidig - 3,4 3,4 SUM Institutt for kultur og humanistiske fag 19,0 12,4 31,3 Fast tilsatt 7,5 5,8 13,3 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 1,0-1,0 Midlertidig 1,0 4,0 5,0 SUM Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 9,5 10,8 20,3 Fast tilsatt 21,9 3,0 24,9 Åremål 1,0-1,0 Vikar - 0,7 0,7 Midlertidig 0,7-0,7 SUM Institutt for økonomi og informatikk 23,6 3,7 27,3 Fast tilsatt 2,7 11,7 14,4 Åremål 1,0-1,0 Vikar - 1,7 1,7 Midlertidig SUM Avdelingsadministrasjonen 3,7 13,4 17,1 Fast tilsatt - 0,9 0,9 Åremål Vikar Midlertidig SUM Senter for idrettsstudier - 0,9 0,9 TOTALT Avdeling for allmennvitenskapelige fag 70,7 49,8 120,5 4

5 1.4.2 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner Totalt Fast tilsatt 6,5 3,7 10,2 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 0,6-0,6 Midlertidig 0,3-0,3 Institutt for folkekultur 7,4 4,7 12,1 Fast tilsatt 9,2 13,2 22,4 Åremål 1,0-1,0 Vikar 0,5 1,2 1,7 Midlertidig 0,2 6,9 7,1 Institutt for forming og formgiving 10,9 21,3 32,2 Fast tilsatt 6,6 12,7 19,3 Åremål 1,0 1,0 2,0 Vikar - 2,0 2,0 Midlertidig 2,0 6,0 8,0 Institutt for pedagogikk 9,6 21,7 31,3 Fast tilsatt 25,8 13,3 39,1 Åremål 2,0 1,0 3,0 Vikar 3,5 4,3 7,8 Midlertidig 2,3 4,4 6,8 Institutt for lærerutdanningsfag 33,6 23,1 56,7 Fast tilsatt 3,8 17,6 21,4 Åremål - 1,0 1,0 Vikar - 1,3 1,3 Midlertidig Avdelingsadministrasjonen 3,8 19,9 23,7 TOTALT Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutd. 65,3 90,6 156,0 5

6 1.4.3 Avdeling for helse- og sosialfag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner Totalt Fast tilsatt 4,0 19,9 23,9 Åremål - 1,0 1,0 Vikar - 8,2 8,2 Midlertidig 1,0 2,2 3,2 Institutt for helsefag 5,0 31,3 36,3 Fast tilsatt 5,5 15,3 20,8 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 0,4 2,7 3,1 Midlertidig 0,6 1,5 2,1 Institutt for sosialfag 6,5 20,5 27,0 Fast tilsatt 4,0 9,3 13,3 Åremål - 1,0 1,0 Vikar Midlertidig Avdelingsadministrasjonen 4,0 10,3 14,3 TOTALT Avdeling for helse- og sosialfag 15,5 62,1 77, Avdeling for teknologiske fag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner Totalt Fast tilsatt 23,0 5,8 28,8 Åremål 1,0-1,0 Vikar 1,8-1,8 Midlertidig 10,8 4,0 14,8 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 36,6 9,8 46,4 Fast tilsatt 18,0 1,0 19,0 Åremål 1,0-1,0 Vikar Midlertidig 4,2 4,0 8,2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 23,2 5,0 28,2 Fast tilsatt 2,0 6,0 8,0 Åremål 1,0-1,0 Vikar Midlertidig Avdelingsadministrasjonen 3,0 6,0 9,0 TOTALT Avdeling for teknologiske fag 62,8 20,8 83,6 6

7 Tabell 1.5 Årsverk fordelt på institutt og stillingskoder Avdeling for allmennvitenskapelige fag årsverk Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helse- og miljøvernfag..økonomi og informatikk 1007 høgskolelærer kvinner - 1,0-0,7 1, høgskolelærer menn 0, ,0 1, høgskolelærer 0,8 1,0-1,7 3, høgskolelektor kvinner 5,2 3,8-2,0 10, høgskolelektor menn 6,1 2,5-5,1 13, høgskolelektor 11,2 6,2-7,1 24, amanuensis kvinner amanuensis menn ,6 2, amanuensis ,6 2, førsteamanuensis kvinner 0,3 1,2 3,0 1,0 5, førsteamanuensis menn 4,8 6,6 4,0 5,4 20, førsteamanuensis 5,1 7,8 7,0 6,4 26, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn ,0 2, høgskoledosent ,0 2, professor kvinner 1,0 2,0 1,0-4, professor menn 1,0 6,9 2,2-10, professor 2,0 8,9 3,2-14, førstelektor kvinner - 2, , førstelektor menn 1,0 1,0 0,3 3,5 5, førstelektor 1,0 3,0 0,3 3,5 7, stipendiat kvinner 2,0 2,4 4,0-8, stipendiat menn - - 1,0-1, stipendiat 2,0 2,4 5,0-9, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn 0, , II professor 0, , Dosen kvinner Dosent menn Dosent Totalt FAGPERSONALET TOTALT 22,5 29,3 15,5 23,3 90,5 7

8 1.5.2 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning årsverk Institutt for.... folkekultur.. forming og formgiving..pedagogikk.. lærerutdanningsfag 1007 høgskolelærer kvinner - - 0,5 0,6 1, høgskolelærer menn 1,0 1,5-1,6 4, høgskolelærer 1,0 1,5 0,5 2,2 5, høgskolelektor kvinner 2,7 13,6 19,6 16,5 52, høgskolelektor menn 1,5 4,9 5,5 20,7 32, høgskolelektor 4,2 18,5 25,1 37,2 84, amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner - 3,3-3,4 6, førsteamanuensis menn 2,4 0,8 1,0 5,4 9, førsteamanuensis 2,4 4,1 1,0 8,8 16, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn 1,0 1,0 1,0-3, professor 1,0 1,0 1,0-3, førstelektor kvinner 1, ,6 2, førstelektor menn 1,4 0,5 0,6 4,0 6, førstelektor 2,4 0,5 0,6 5,6 9, stipendiat kvinner - 3, , stipendiat menn stipendiat - 3, , stipendiat kvinner - 1, , stipendiat menn stipendiat - 1, , II professor - kvinner - 0, , II professor - menn 0,1 0, , II professor 0,1 0, , Dosen kvinner Dosent menn - - 0,5-0, Dosent - - 0,5-0,5 Totalt FAGPERSONALET TOTALT 11,1 30,2 28,7 53,7 123,7 8

9 1.5.3 Avdeling for helse- og sosialfag årsverk Institutt for.... helsefag.. sosialfag Totalt 1007 høgskolelærer kvinner 7,3 1,5 8, høgskolelærer menn - 1,0 1, høgskolelærer 7,3 2,5 9, høgskolelektor kvinner 17,3 10,8 28, høgskolelektor menn 2,0 2,8 4, høgskolelektor 19,3 13,6 32, amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner 1,5 1,2 2, førsteamanuensis menn 1,0 1,5 2, førsteamanuensis 2,5 2,7 5, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn - 1,0 1, professor - 1,0 1, førstelektor kvinner 1,0 4,0 5, førstelektor menn 1,0-1, førstelektor 2,0 4,0 6, stipendiat kvinner 2,0 1,0 3, stipendiat menn stipendiat 2,0 1,0 3, stipendiat kvinner 1,0-1, stipendiat menn stipendiat 1,0-1, II professor - kvinner 0,2-0, II professor - menn - 0,2 0, II professor 0,2 0,2 0, Dosen kvinner - 1,0 1, Dosent menn Dosent - 1,0 1,0 FAGPERSONALET TOTALT 34,3 26,0 60,3 9

10 1.5.4 Avdeling for teknologiske fag årsverk Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner Totalt 1008 høgskolelektor menn 13,0 7,0 20, høgskolelektor 13,0 7,0 20, amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner 3,8-3, førsteamanuensis menn 5,0 3,0 8, førsteamanuensis 8,8 3,0 11, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn 3,0 4,0 7, professor 3,0 4,0 7, førstelektor kvinner førstelektor menn 1,0-1, førstelektor 1,0-1, stipendiat kvinner 3,0 4,0 7, stipendiat menn 8,0 3,0 11, stipendiat 11,0 7,0 18, stipendiat kvinner 1,0-1, stipendiat menn - 1,0 1, stipendiat 1,0 1,0 2, II professor - kvinner II professor - menn 0,8 0,2 1, II professor 0,8 0,2 1, Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT 38,6 22,2 60,8 10

11 1.5.5 Avdelingsadministrasjonene årsverk Stillingskoder AF EFL HS TF 1058 Administrasjonssjef - kvinner Administrasjonssjef - menn 1,0 1,0 1,0 1, Administrasjonssjef 1,0 1,0 1,0 1, Sekretær - kvinner - 0, Sekretær - menn Sekretær - 0, Konsulent - kvinner - 5,7 3, Konsulent - menn - 0, Konsulent - 6,0 3, Konsulent - kvinner 3, Konsulent - menn Konsulent 3, Førstekonsulent - kvinner 7,3 6,7 3,0 5, Førstekonsulent - menn 1,7 1,5-1, Førstekonsulent 9,0 8,2 3,0 6, Seniorkonsulent - kvinner 4,0 4,0 2, Seniorkonsulent - menn - 1, Seniorkonsulent 4,0 5,0 2, Rådgiver kvinner - 2,0 1,8 1, Rådgiver menn - - 2, Rådgiver - 2,0 3,8 1, Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn - - 1, Seniorrådgiver - - 1, Husholdsleder kvinner - - 0, Husholdsleder menn husholdsleder - - 0, Tekniske stillinger ved avdelingene - årsverk Tekniske stillingskoder AF EFL HS TF 1084 Avdelingsingeniør kvinner Avdelingsingeniør menn , Avdelingsingeniør , Avdelingsingeniør kvinner 1, , Avdelingsingeniør menn 1,0 1, Avdelingsingeniør 2,8 1,0-1, Overingeniør kvinner , Overingeniør menn 3, , Overingeniør 3, , Senioringeniør kvinner ,0 11

12 1181 Senioringeniør menn 1, Senioringeniør 1, ,0 2. Lønnsnivå - gjennomsnittslønn fordelt på avdeling, institutt og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn Avdeling for allmennvitenskapelige fag Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helseog miljøvernfag..økonomi og informatikk Samlet 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

13 Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Institutt for.... folkekultur.. forming og formgiving.. pedagogikk.. lærerutdanningsfag Samlet 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

14 Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn - Avdeling for helse- og sosialfag Institutt for.... helsefag.. sosialfag Samlet 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

15 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn - Avdeling for teknologiske fag Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk TF Totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

16 Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn - avdelingsadministrasjonene Utvalgte stillingskoder AF EFL HS TF 1058 Administrasjonssjef - kvinner Administrasjonssjef - menn Administrasjonssjef Sekretær - kvinner Sekretær - menn Sekretær Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver Husholdsleder kvinner Husholdsleder menn husholdsleder Prosjektleder - kvinner Prosjektleder menn Prosjektleder Dekan - kvinner Dekan - menn Dekan Instituttleder - kvinner Instituttleder - menn Instituttleder Studieleder - kvinner Studieleder - menn Studieleder

17 Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger Stillingskoder AF EFL HS TF IT-tjenesten 1084 Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Overingeniør - kvinner Overingeniør - menn Overingeniør Senioringeniør - kvinner Senioringeniør - menn Senioringeniør Tabell 2.7 Gjennomsnittslønn - fellestjenestene Utvalgte stillingskoder Bibl Drift Fellesadm 1064 Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver

18 3. Alderssammensetning Tabell 3.1 Alderssammensetning fordelt på avdeling, institutt og kjønn Avdeling / Institutt Aldersgjennomsnitt Antall personer Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Institutt for idretts- og friluftslivsfag Institutt for kultur og humanistiske fag Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag Institutt for økonomi og informatikk Avdelingsadministrasjonen Senter for idrettsstudier TOTALT Avdeling for allmennvitenskapelige fag Institutt for folkekultur Institutt for forming og formgiving Institutt for pedagogikk Institutt for lærerutdanningsfag Avdelingsadministrasjonen TOTALT Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaning Institutt for helsefag Institutt for sosialfag Avdelingsadministrasjonen TOTALT Avdeling for helse- og sosialfag Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi Institutt for elektro, IT og kybernetikk Avdelingsadministrasjonen TOTALT Avdeling for teknologiske fag Tabell 3.2 Alderssammensetning på fellestjenestene fordelt på kjønn Aldersgjennomsnitt Antall personer Fellestjenester Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen TOTALT Høgskolen i Telemark Lærlingene ved IT-tjenesten og Biblioteket er ikke inkludert i beregningen av aldersgjennomsnittet. 18

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I 2008 09.02.09 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Spørreskjemaundersøkelse ansatte Side i av il Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Ansatte #45319 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere] Antall svar: 309 Bakgrunnsvariabler

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 26.09.14 S-sak 69/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 26.09.14 S-sak 69/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 26.09.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 69/01 "Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet." Brev 18.06.2014 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Kjønnsfordeling innen forskning og høyere utdanning Bergen, 2. februar 2010 Presentasjonen

Detaljer

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Lønnsstatistikk 2009 1 2 Lønnsstatistikk 2009 Innhold Lønnsstatistikken 2009 Alle sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Oslo kommune Privat sektor Spekter helse 4

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 27.11.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2008/1513 OPPRETTING AV OG FASTSETTING AV MANDAT FOR FOU-UTVALG Saken i korte trekk Styret har

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 55,03 29 899 27 923 425 1 546 5 4 617 1389 SJÅFØR I REGJ.BILTJ 22-40 13,00 27 138 22 983 123 4 032 0 9 180 1064 KONSULENT 26-43 15,70 25 681 24 693 0 970 17 1 148 1408 FØRSTEKONSULENT

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg?

Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg? Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg? Hovedelementene i lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer: En pott på 1,1 prosent per 1. september til lokale forhandlinger, inkludert resirkulerte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/1761 REVIDERT BUDSJETT FOR 2008 1 Saken i korte trekk Høgskolen hadde i foreløpig årsregnskap

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2010 07.02.2011 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2014

Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD

TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.09.08 Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2007/1780 TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD Saken i korte

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato:

Dok.dato: Klassering: 321. (enhet/initialer): EFL/AS HS/HMRØ. Dok.dato: Klassering: 436. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 30.11.2011 amarbeid om videreutdanning i Tverrfaglig videreutdanning H Videreutdanning i tverrfaglig veiledning N 2010/1497-4

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

MIDLER TIL STØRRE UTSTYRSKJØP OG VEDLIKEHOLD HiT 2007

MIDLER TIL STØRRE UTSTYRSKJØP OG VEDLIKEHOLD HiT 2007 Vedlegg 1 MIDLER TIL STØRRE UTSTYRSKJØP OG VEDLIKEHOLD HiT 2007 Tildelt Tildelt Tildelt Tildelt Tildelt Søknader 2004 * 2005 2006 2007 2008 2009 AF 804 500 1 000 000 872 000 458 000 712 540 1 265 500 EFL

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 24.02.05 S-sak 15/05 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2004 Bakgrunn Styret vil få sak om

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner.

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.10.2012 S-sak 84/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.02.10 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2009/894 LOKALSITUASJONEN VED HØGSKOLENS STUDIESTED I PORSGRUNN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Saken i

Detaljer

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010.

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 23.02.2011 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2011/548 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2011 1. Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer