Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor"

Transkript

1 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 8 Snittlønn etter stilling og kjønn Snittlønn etter eksamensår Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger Snittlønn etter utdanningsbakgrunn og grad Snittlønn etter stilling og utdanningsbakgrunn Snittlønn etter stilling og alder Snittlønn etter tilsettingsforhold i utvalgte stillinger Tilleggslønn fra hovedarbeidsgiver Skriftserien nr. 1/2015

2 Tabell 1: Snittlønn etter stilling og kjønn Stillingskategori Totalt Kvinne Mann Snittlønn L.trinn N Std.Avvik Snittlønn N Std. Av. Snittlønn N Std. Av Rektor/prorektor (tilsatt) Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Professor Stipendiat Vitenskapelig assistent Kontorsjef Pers./Øko./Info.sjef Administrasjonssjef /1217 Underdirektør /1218 Avdelingsdirektør /1062 (Assisterende) Direktør Konsulent Arkivleder Hovedbibliotekar Avdelingsingeniør Overingeniør Sjefingeniør Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Prosjektleder Senioringeniør Forsker Førstelektor Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Seksjonssjef Postdoktor Statsmeteorolog Seniorkonsulent Seniorrådgiver Stipendiat (særskilt) Professor (for faglig lederskap) /1003 Avdelingsleder Førstekonsulent Bibliotekar (36) Rådgiver Seniorrådgiver (Dep) Studieleder (tilsatt) Dekan (tilsatt) Instituttleder (tilsatt) Regiondirektør Ledende forskningstekniker Spesialbibliotekar Dosent Fagdirektør Andre stillingsgrupper Totalsum

3 Figur 1: Gjennomsnittslønn vitenskapelige stillinger

4 Figur 2: Gjennomsnittlønn faglig-administrative lederstillinger Forskningssjef 1404 Professor (for faglig lederskap) 1473 Studieleder (tilsatt) 1474 Dekan (tilsatt) 1475 Instituttleder (tilsatt) 1538 Fagdirektør 4

5 Figur 3: Gjennomsnittslønn bibliotekfaglige stillinger Hovedbibliotekar 1199 Universitetsbibliotekar 1200 Førstebibliotekar 1410 Bibliotekar 1515 Spesialbibliotekar 5

6 Figur 4: Gjennomsnittslønn administrative lederstillinger Kontorsjef Pers./Øko./Info.sjef Administrasjonssjef 1059/1217 Underdirektør 1060/1218 Avdelingsdirektør 1061/1062 (Assisterende) Direktør 1211 Seksjonssjef 1407/1003 Avdelingsleder 6

7 Figur 5: Gjennomsnittslønn administrative stillinger Konsulent 1113 Prosjektleder 1363 Seniorkonsulent 1364 Seniorrådgiver 1408 Førstekonsulent 1434 (36) Rådgiver 1448 Seniorrådgiver (Dep) 7

8 Figur 6: Gjennomsnittslønn tekniske stillinger Avdelingsingeniør 1087 Overingeniør 1088 Sjefingeniør 1181 Senioringeniør 8

9 Tabell 2: Snittlønn etter tidspunkt for avlagt høyere grads utdanning Stilling Snitt alle 1007 Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Professor Stipendiat Kontorsjef Administrasjonssjef Underdirektør /1218 Avdelingsdirektør /1062 Direktør/Ass. Direktør Konsulent Hovedbibliotekar /1085 Avdelingsingeniør Overingeniør Sjefingeniør Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Prosjektleder Senioringeniør Forsker Førstelektor Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Seksjonssjef Postdoktor Statsmeteorolog Seniorkonsulent Seniorrådgiver Professor (for faglig lederskap) Avdelingsleder Førstekonsulent Bibliotekar (36) Rådgiver Seniorrådgiver (Dep) Studieleder (tilsatt) Dekan (tilsatt) Instituttleder (tilsatt) Spesialbibliotekar Dosent Annen stilling Totalsum

10 Tabell 3: Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger 1008 Høyskolelektor/1009 Universitetslektor Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Kunsthøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NTNU Politihøgskolen Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum Førsteamanuensis Arkivverket Forsvarets høgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda

11 Kunsthøgskolen i Oslo Luftkrigsskolen Nasjonalbiblioteket Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges musikkhøgskole NTNU Politihøgskolen Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum (1404) Professor Forsvarets høgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nesna Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Kunst- og designhøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges musikkhøgskole NTNU Politihøgskolen Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum

12 1017/1378 Stipendiat Bioforsk Folkehelseinstituttet Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Norges handelshøyskole (NHH) Norges idrettshøgskole Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges musikkhøgskole NTNU SIFO - Statens institutt for forbruksforskning Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum Overingeniør Meteorologisk institutt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NTNU Oljedirektoratet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Statens kartverk Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Veterinærinstituttet Totalsum Senioringeniør Folkehelseinstituttet Høgskolen i Telemark Meteorologisk institutt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NTNU Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Statens kartverk Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum

13 1108 Forsker Bioforsk Folkehelseinstituttet Forsvarets høgskole Havforskningsinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Meteorologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges geologiske undersøkelse (NGU) NTNU Statens legemiddelverk Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Veterinærinstituttet Totalsum Forsker Bioforsk Folkehelseinstituttet Forsvarets forskningsinstitutt Havforskningsinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Meteorologisk institutt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges geologiske undersøkelse (NGU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norsk institutt for skog og landskap Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) NTNU SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Statens legemiddelverk Statens strålevern Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Veterinærinstituttet Totalsum Forsker Folkehelseinstituttet Forsvarets forskningsinstitutt Havforskningsinstituttet Meteorologisk institutt Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norsk polarinstitutt NTNU Universitetet i Oslo (UiO) Veterinærinstituttet Totalsum

14 1183 Forsker Bioforsk Folkehelseinstituttet Forsvarets forskningsinstitutt Havforskningsinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Meteorologisk institutt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Norges geologiske undersøkelse (NGU) Norsk institutt for skog og landskap Norsk polarinstitutt NTNU SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning Universitetet i Oslo (UiO) Veterinærinstituttet Totalsum Førstelektor Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Krigsskolen Norges musikkhøgskole NTNU Sjøkrigsskolen Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum Postdoktor Bioforsk Folkehelseinstituttet Havforskningsinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NTNU Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum

15 1364 /1448 Seniorrådgiver Arkivverket Bioforsk Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet Høgskolen i Bergen Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Klima- og miljødepartementet Kripos Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Mattilsynet Meteorologisk institutt Miljødirektoratet Nasjonalbiblioteket Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten NOKUT Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges musikkhøgskole Norsk institutt for skog og landskap Norsk kulturråd NTNU Nærings- og fiskeridepartementet Patentstyret Politihøgskolen Riksantikvaren Sametinget Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Språkrådet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Statens legemiddelverk Statens strålevern Statistisk sentralbyrå Statped Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Universitets- og høgskolerådet (UHR) Utdanningsdirektoratet Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Totalsum Førstekonsulent Folkehelseinstituttet Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag NTNU Statped Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum

16 1363 Seniorkonsulent Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Norges handelshøyskole (NHH) NTNU Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Totalsum /36 Rådgiver Arkivverket Bioforsk Folkehelseinstituttet Forsvarets høgskole Helsedirektoratet Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Telemark Høgskolen i Østfold Høgskulen i Volda Mattilsynet Nasjonalbiblioteket Norges handelshøyskole (NHH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges musikkhøgskole Norsk kulturråd Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek NTNU Patentstyret Riksantikvaren Sametinget Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning Språkrådet Statens vegvesen Statped Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Stavanger (UiS) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Utdanningsdirektoratet Totalsum

17 1060/1218 Avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet Høgskolen i Bergen Høgskolen i Oslo og Akershus Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten NOKUT Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Stavanger (UiS) Totalsum Hovedbibliotekar Høgskolen i Oslo og Akershus Nasjonalbiblioteket NTNU Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Totalsum Spesialbibliotekar Helsedirektoratet Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Telemark Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Norges idrettshøgskole NTNU Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo (UiO) Totalsum Seksjonssjef Høgskolen i Oslo og Akershus Meteorologisk institutt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norsk kulturråd NTNU Riksantikvaren Statens strålevern Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Veterinærinstituttet Totalsum

18 1475 Instituttleder (tilsatt) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Oslo og Akershus Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NTNU Universitetet i Agder (UiA) Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet Totalsum

19 Tabell 4: Snittlønn etter utdanningsbakgrunn og -nivå Fagområde/Utdanningsbakgrunn Utdanning Snittlønn N Std. Av. Biblioteksfag Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Helse-, idretts- og sosialfag Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Humaniora og estetiske fag Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Ingeniørfag og teknologi Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Landbruk/veterinærmedisin Totalt Doktorgrad Høyere grad Lærerutdanning/pedagogikk Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Matematikk/naturvitenskap Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Medisin, odontologi, farmasi og Totalt ernæringsfysologi Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Samfunnsfag og juridiske fag Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Økonomi og merkantile fag Totalt Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Høyere grad = hovedfag, mastergrad, magistergrad, og lignende Lavere grad = cand. mag, bachelor, høyskolekandidat, og lignende 19

20 Tabell 5: Snittlønn etter stilling og utdanningsbakgrunn Helse-, idretts- Humaniora og Ingeniørfag og Landbruk/ veterinær- Biblioteksfag og sosialfag estetiske fag teknologi medisin pedagogikk Mat.Nat farmasi og juridiske fag merkantile fag Totalt Stillingskategori Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N 1007 Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Professor Stipendiat Kontorsjef Administrasjonssjef Underdirektør /1218 Avdelingsdirektør /1062 Direktør/Ass. Direktør Hovedbibliotekar /1085 Avdelingsingeniør Overingeniør Sjefingeniør Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Prosjektleder Senioringeniør Forsker Førstelektor Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Seksjonssjef Postdoktor Statsmeteorolog Seniorkonsulent Seniorrådgiver Stipendiat (særskilt) Professor (for faglig lederskap) Avdelingsleder Førstekonsulent Bibliotekar (36) Rådgiver Seniorrådgiver (Dep) Studieleder (tilsatt) Dekan (tilsatt) Instituttleder (tilsatt) Spesialbibliotekar Dosent Annen stilling Totalsum Lærerutd. / Medisin, odontologi, ernæring og Samfunnsfag Økonomi og 20

21 Tabell 6: Snittlønn etter alder Stilling Snitt totalt N 1007 Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Professor Stipendiat Kontorsjef Administrasjonssjef Underdirektør /1218 Avdelingsdirektør /1062 Direktør/Ass. Direktør Konsulent Hovedbibliotekar /1085 Avdelingsingeniør Overingeniør Sjefingeniør Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Prosjektleder Senioringeniør Forsker Førstelektor Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Seksjonssjef Postdoktor Statsmeteorolog Seniorkonsulent Seniorrådgiver Professor (for faglig lederskap) Avdelingsleder Førstekonsulent Bibliotekar (36) Rådgiver Seniorrådgiver (Dep) Studieleder (tilsatt) Dekan (tilsatt) Instituttleder (tilsatt) Spesialbibliotekar Dosent Annen stilling Totalsum

22 Tabell 7: Snittlønn etter tilsettingsforhold for utvalgte stillinger Differanse Stillingskategori Tilsettingsforhold Snittlønn N Snittalder Kroner % 1008 Høgskolelektor Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,6 % 1009 Universitetslektor Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,9 % 1011 Førsteamanuensis Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,3 % 1013 Professor Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,7 % 1108 Forsker Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,2 % 1109 Forsker Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,3 % 1110 Forsker Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,0 % 1113 Prosjektleder Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,5 % 1181 Senioringeniør Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,6 % 1183 Forsker Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,9 % 1363 Seniorkonsulent Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,3 % 1364 Seniorrådgiver Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,4 % 1408 Førstekonsulent Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,2 % 1434 Rådgiver Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,2 % Totalt Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,7 % Sum/snitt Tilsettingsform Antall Andel Fast tilsatt ,4 % Midlertidig tilsatt ,6 % Totalt ,0 % Lengde midlertidig tilsetting Antall Mindre enn 1 år år år år 39 mer enn 10 år 9 Summert

23 Tabell 8: Tilleggslønn fra hovedarbeidsgiver Fast tillegg (eks. på B-lønnstabellen) Stilling Antall Ja Antall Nei Ubesvart Totalt %-andel Ja av totalt 1004 Rektor/prorektor (tilsatt) , Høyskolelærer , Høgskolelektor , Universitetslektor , Amanuensis , Førsteamanuensis , Professor , Stipendiat ,2 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent , Kontorsjef , Personal-, økonomi-, informasjonssjef , Administrasjonssjef , Underdirektør ,6 1060/1218 Avdelingsdirektør ,6 1061/1062 Direktør/Ass. Direktør , Konsulent , Arkivleder , Hovedbibliotekar ,1 1084/1085 Avdelingsingeniør , Overingeniør , Sjefingeniør , Forsker , Forsker , Forsker , Forskningssjef , Prosjektleder , Senioringeniør , Forsker , Førstelektor , Universitetsbibliotekar , Førstebibliotekar , Seksjonssjef , Postdoktor , Statsmeteorolog , Seniorkonsulent , Seniorrådgiver , Stipendiat (særskilt) , Professor (for faglig lederskap; særskilt) , Avdelingsleder , Førstekonsulent , Bibliotekar ,0 1434(36) Rådgiver , Seniorrådgiver (Dep) , Studieleder (tilsatt) , Dekan (tilsatt) , Instituttleder (tilsatt) , Regiondirektør , Ledende forskningstekniker , Spesialbibliotekar , Dosent , Fagdirektør ,5 Totalsum ,4 23

24 Variable tillegg (eks. kveld/natt/høytid/fungering) Stilling Antall Ja Antall Nei Ubesvart Totalt %-andel Ja av totalt 1004 Rektor/prorektor (tilsatt) , Høyskolelærer , Høgskolelektor , Universitetslektor , Amanuensis , Førsteamanuensis , Professor , Stipendiat ,7 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent , Kontorsjef , Personal-, økonomi-, informasjonssjef , Administrasjonssjef , Underdirektør ,7 1060/1218 Avdelingsdirektør ,6 1061/1062 Direktør/Ass. Direktør , Konsulent , Arkivleder , Hovedbibliotekar ,1 1084/1085 Avdelingsingeniør , Overingeniør , Sjefingeniør , Forsker , Forsker , Forsker , Forskningssjef , Prosjektleder , Senioringeniør , Forsker , Førstelektor , Universitetsbibliotekar , Førstebibliotekar , Seksjonssjef , Postdoktor , Statsmeteorolog , Seniorkonsulent , Seniorrådgiver , Stipendiat (særskilt) , Professor (for faglig lederskap; særskilt) , Avdelingsleder , Førstekonsulent , Bibliotekar ,0 1434(36) Rådgiver , Seniorrådgiver (Dep) , Studieleder (tilsatt) , Dekan (tilsatt) , Instituttleder (tilsatt) , Regiondirektør , Ledende forskningstekniker , Spesialbibliotekar , Dosent , Fagdirektør ,5 Annen stilling ,0 Totalsum ,6 24

25 Overtidsgodtgjørelse Stilling Antall Ja Antall Nei Ubesvart Totalt %-andel Ja av totalt 1004 Rektor/prorektor (tilsatt) , Høyskolelærer , Høgskolelektor , Universitetslektor , Amanuensis , Førsteamanuensis , Professor , Stipendiat ,1 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent , Kontorsjef , Personal-, økonomi-, informasjonssjef , Administrasjonssjef , Underdirektør ,1 1060/1218 Avdelingsdirektør ,5 1061/1062 Direktør/Ass. Direktør , Konsulent , Arkivleder , Hovedbibliotekar ,4 1084/1085 Avdelingsingeniør , Overingeniør , Sjefingeniør , Forsker , Forsker , Forsker , Forskningssjef , Prosjektleder , Senioringeniør , Forsker , Førstelektor , Universitetsbibliotekar , Førstebibliotekar , Seksjonssjef , Postdoktor , Statsmeteorolog , Seniorkonsulent , Seniorrådgiver , Stipendiat (særskilt) , Professor (for faglig lederskap; særskilt) , Avdelingsleder , Førstekonsulent , Bibliotekar ,0 1434(36) Rådgiver , Seniorrådgiver (Dep) , Studieleder (tilsatt) , Dekan (tilsatt) , Instituttleder (tilsatt) , Regiondirektør , Ledende forskningstekniker , Spesialbibliotekar , Dosent , Fagdirektør ,5 Annen stilling ,3 Totalsum ,6 25

26 Engangsutbetaling/bonus begrunnet i ekstraordinær arbeidsinnsats Stilling Antall Ja Antall Nei Ubesvart Totalt %-andel Ja av totalt 1004 Rektor/prorektor (tilsatt) , Høyskolelærer , Høgskolelektor , Universitetslektor , Amanuensis , Førsteamanuensis , Professor , Stipendiat ,6 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent , Kontorsjef , Personal-, økonomi-, informasjonssjef , Administrasjonssjef , Underdirektør ,6 1060/1218 Avdelingsdirektør ,4 1061/1062 Direktør/Ass. Direktør , Konsulent , Arkivleder , Hovedbibliotekar ,0 1084/1085 Avdelingsingeniør , Overingeniør , Sjefingeniør , Forsker , Forsker , Forsker , Forskningssjef , Prosjektleder , Senioringeniør , Forsker , Førstelektor , Universitetsbibliotekar , Førstebibliotekar , Seksjonssjef , Postdoktor , Statsmeteorolog , Seniorkonsulent , Seniorrådgiver , Stipendiat (særskilt) , Professor (for faglig lederskap; særskilt) , Avdelingsleder , Førstekonsulent , Bibliotekar ,0 1434(36) Rådgiver , Seniorrådgiver (Dep) , Studieleder (tilsatt) , Dekan (tilsatt) , Instituttleder (tilsatt) , Regiondirektør , Ledende forskningstekniker , Spesialbibliotekar , Dosent , Fagdirektør ,0 Annen stilling ,0 Totalsum ,6 26

27 Tilleggsgoder i form av avis, mobiltelefon eller internett Stilling Antall Ja Antall Nei Ubesvart Totalt %-andel Ja av totalt 1004 Rektor/prorektor (tilsatt) , Høyskolelærer , Høgskolelektor , Universitetslektor , Amanuensis , Førsteamanuensis , Professor , Stipendiat ,0 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent , Kontorsjef , Personal-, økonomi-, informasjonssjef , Administrasjonssjef , Underdirektør ,6 1060/1218 Avdelingsdirektør ,7 1061/1062 Direktør/Ass. Direktør , Konsulent , Arkivleder , Hovedbibliotekar ,7 1084/1085 Avdelingsingeniør , Overingeniør , Sjefingeniør , Forsker , Forsker , Forsker , Forskningssjef , Prosjektleder , Senioringeniør , Forsker , Førstelektor , Universitetsbibliotekar , Førstebibliotekar , Seksjonssjef , Postdoktor , Statsmeteorolog , Seniorkonsulent , Seniorrådgiver , Stipendiat (særskilt) , Professor (for faglig lederskap; særskilt) , Avdelingsleder , Førstekonsulent , Bibliotekar ,0 1434(36) Rådgiver , Seniorrådgiver (Dep) , Studieleder (tilsatt) , Dekan (tilsatt) , Instituttleder (tilsatt) , Regiondirektør , Ledende forskningstekniker , Spesialbibliotekar , Dosent , Fagdirektør ,5 Annen stilling ,4 Totalsum ,9 27

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Svarprosent: 54 % Tabell 1 Snittlønn alle stillinger

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 2004 (53 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien nr. 3/2017

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Skriftserien nr 2/2003 Side 1 av 14 1. Bakgrunn Forskerforbundet gjennomfører hvert år en evaluering av det foregående års lokale forhandlinger.

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten Evaluering av lokale forhandlinger 4 Lokallag i staten Skriftserien nr 6/ 1 Bakgrunn Hensikten med denne rapporten er å gi en evaluering av de lokale forhandlingene som lokallagene i Forskerforbundet i

Detaljer

Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse

Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse kunnskap gir vekst Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse Jon Iddeng, spesialrådgiver i Forskerforbundet www.forskerforbundet.no I. Hvem er respondentene? Ved hvilken type lærerutdanning

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 4/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH En pilotstudie høsten 201 Innhold 1 Om undersøkelsen 2 Resultater Kommentarer fra respondenter 19 4 Bakgrunn 21 5 Vedlegg: Følgebrev og påminnelser 2 Spørreskjema 1 2 1 Om undersøkelsen Metode E-postutsendelse

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2016

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER

OFFENTLIG POSTJOURNAL DER IIHR OFFENTLIG POSTJOURNAL DER Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: Dok.nx 12/100-15 JP./D 14/717 Side 1 01.05.2014 - Avsender Kunnskapsdepartementet Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer