En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr relatert til stillingsrammer, årsverk, antall ansatte, kjønnsfordeling, tilsettingsforhold, alderssammensetning og lønnsnivå. Opplysningene bygger på samme datagrunnlag som er benyttet ved rapportering til DBH. Innhold: 1. Årsverk Sidetall Tabell 1.1 Stillingsrammer for Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Tabell 1.3 Første- og toppstillinger fordelt på fakultet, institutt og stillingskode årsverk og andel Tabell Fakultet for allmennvitenskapelige fag Tabell Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Fakultet for helse- og sosialfag Tabell Fakultet for teknologiske fag Tabell a) Administrative og tekniske stillinger ved fakultetene Tabell b) Administrative og tekniske stillinger ved fellestjenestene og totalt for HiT Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter 8 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder 8 Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn utvalgte stillingsgrupper ved HiT totalt Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) 9 9 Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingskategorier Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger 11 Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Alder 12 Antall årsverk i 5-års intervaller fordelt på driftsenhet

2 2 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2013 ordinære stillinger og oppdragsstillinger Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Faste oppdragsstillinger Samlet ramme Avdeling for allmennvitenskapelige fag 118,05 10,00-127,05 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og 144,80 12,00 4,00 160,80 lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag 73,30 7,00 2,00 82,30 Avdeling for teknologiske fag 70,50 8,00 2,00 80,50 Biblioteket 16, ,30 Driftstjenesten 40, ,30 Fellesadministrasjonen 41, ,10 IT-tjenesten 18,00 0,5-18,50 SUM 522,35 37,5 8,00 567,85 Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Fakultet / institutt Menn Kvinner Totalt 2013 Økning fra 2012 AF-felles (dekan) - 1,0 1,0 Institutt for idretts- og friluftslivsfag 16,5 6,9 23,4 0,7 Institutt for kultur og humanistiske fag 20,7 15,2 35,9-0,4 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 13,9 13,1 27,0-1,8 Institutt for økonomi og informatikk 26,4 4,7 31,1-0,5 Fakultetsadministrasjonen 3,5 13,5 17,0-1,2 Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag 81,0 54,4 135,3-2,2 EFL-felles (dekan) 1,0 - Institutt for folkekultur 7,9 5,5 13,4 0,8 Institutt for forming og formgiving 11,1 24,2 35,3 0,4 Institutt for pedagogikk 7,4 31,9 39,3 0,6 Institutt for lærerutdanningsfag 32,5 34,9 67,4 4,2 Fakultetsadministrasjonen 4,8 19,1 23,9 0,8 Totalt Fakultet for estetiske fag, folkekultur og 64,7 115,4 180,2 6,8 lærerutdanning HS-felles (dekan+) - 1,0 - Institutt for helsefag 7,0 35,0 42,0 0,8 Institutt for sosialfag 10,2 21,9 32,1 1,7 Fakultetsadministrasjonen 4,4 11,1 15,5 2,3 Totalt Fakultet for helse- og sosialfag 21,6 69,0 90,6 4,8 TF-felles (dekan) 1,0-1,0-1,0 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 35,6 10,0 45,6-3,0 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 24,3 1,7 26,0-2,4 Fakultetsadministrasjonen 2,0 6,0 8,0 Totalt Fakultet for teknologiske fag 62,9 17,7 80,6-6,4 TOTALT antall årsverk ved fakultetene 230,2 256,5 486,7 3,0

3 3 Tabell 1.3 Første- og toppstillinger fordelt på fakultet, institutt og stillingskoder andel og årsverk AF EFL HS TF HiT Totalt 2013 Professor (inkl. prof. II) 13,0 14,7 14,5 7,5 7,6 8,4 1,4 1,2 1,2 10,0 10,0 10,9 35,0 Dosent/høgskoledosent 2,0 2,0 2,0 1,5 2,3 2,1 3,2 3,0 3, ,1 Førsteamanuensis 26,1 28,5 27,4 19,0 20,7 22,5 8,2 8,7 8,7 13,1 13,0 13,0 71,5 Førstelektor 7,8 9,7 10,3 8,5 8,5 11,5 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 4,0 30,8 Høgskolelektor/am. 28,0 30,6 30,8 88,2 88,7 87,7 36,7 39,0 42,7 14,6 15,0 16,7 177,9 Høgskolelærer 3,7 3,5 2,5 5,1 5,3 5,9 7,3 6,3 4, ,0 Undervisnings- og forskningsstillinger (UF) 80,6 89,0 87,4 129,8 133,1 138,1 61,8 62,2 65,2 40,7 41,0 44,6 335,3 Herav første- og toppstillinger 48,9 54,9 54,2 36,5 39,1 44,5 17,8 16,9 17,9 26,1 26,0 27,9 144,5 Andel første- og toppstillinger (%) 60,7 61,7 62,0 28,1 29,3 32,2 28,8 27,2 27,5 64,1 63,4 62,6 43,1 Tabellen over viser årsverk og andel første- og toppstillinger ved det enkelte fakultet. Det er en kjent sak at det er HS og EFL som har den laveste andelen første- og toppstillinger. EFL har imidlertid økt første- og toppkompetansen ved fakultetet med 5,4 årsverk, en økning på nesten 10 % fra året før. HS har økt med ett årsverk førstestilling, men dette slår lite ut på andelen da antall høgskolelektorer også har økt. Tabellene nedenfor viser det totale antall årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) fordelt på institutt, stillingskode og kjønn. Øverst i tabellen er det oppgitt hvor stor andel av de vitenskapelig tilsatte som er i første-/toppstillinger på hvert enkelt institutt. Disse tallene er fremkommet ved å benytte samme beregningsmåte som Database for statistikk om høgere utdanning (DBH). Første-/toppstillingene beregnes i forhold til gruppen undervisnings- og forskerstillinger (UF), der stipendiater og vitenskapelig assistent holdes utenfor Fakultet for allmennvitenskapelige fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helseog miljøvernfag..økonomi og informatikk Andel første- og toppstillinger (%) 47,1 68,0 100,0 47,0 61,9 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,6 +0,4 +2,5 +0,8 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner 0, , høgskolelærer menn 1, ,0 2, høgskolelærer 1, ,0 2, høgskolelektor kvinner 2,8 5,2-2,5 10, høgskolelektor menn 6,1 3,5-8,1 17, høgskolelektor 8,9 8,7-10,6 28, amanuensis kvinner amanuensis menn ,6 2, amanuensis ,6 2, førsteamanuensis kvinner 0,8 2,0 3,8 1,0 7, førsteamanuensis menn 4,8 5,8 4,0 4,9 19, førsteamanuensis 5,6 7,8 7,8 5,9 27,0 Totalt AF

4 høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn ,0 2, høgskoledosent ,0 2, førstelektor kvinner - 2, , førstelektor menn 2,0 1,0 0,8 4,5 8, førstelektor 2,0 3,0 0,8 4,5 10, professor kvinner - 1,0 0,4-1, professor menn 1,0 6,5 5,0-12, professor 1,0 7,5 5,4-13, førsteam. II - kvinner førsteam. II - menn 0,2 0, , førstelektor II 0,2 0, , professor II - kvinner ,2 0, professor II - menn 0, , professor II 0, ,2 0, Dosen kvinner Dosent menn Dosent stipendiat kvinner 1,8 3,5 7,3-12, stipendiat menn - 1,8 2,0 1,0 4, stipendiat 1,8 5,3 9,3 1,0 17, stipendiat kvinner stipendiat menn 1, , stipendiat 1, ,0 FAGPERSONALET TOTALT 22,4 32,4 23,2 27,8 105,8 - Endring fagpersonalet totalt fra ,7-0,9 - +0,5 +0, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.. folkekultur.. forming og formgiving..pedagogikk.. lærerutdanningsfag Andel første- og toppstillinger (%) 43,0 30,0 12,9 24,3 32,2 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,3 +3,6 +2,8-0,8 +3,1 Totalt EFL Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner - - 2,9-2, høgskolelærer menn 1,0 1,0-1,0 3, høgskolelærer 1,0 1,0 2,9 1,0 5, høgskolelektor kvinner 2,2 12,8 21,3 22,5 58, høgskolelektor menn 1,0 5,2 4,8 18,0 29, høgskolelektor 3,2 18,0 26,1 40,5 87, førsteamanuensis kvinner 0,1 4,0 3,5 7,2 14, førsteamanuensis menn 1,4 0,6 1,0 4,5 7, førsteamanuensis 1,5 4,6 4,5 11,7 22, førstelektor kvinner 1,0 1,5 1,0-3, førstelektor menn 1,2-1,6 5,0 7, førstelektor 2,2 1,5 2,6 5,0 11,3

5 professor kvinner - 0,4 0,2 1,0 1, professor menn 3,0 1,0-2,0 6, professor 3,0 1,4 0,2 3,0 7, førsteamanuensis II - kvinner ,2 0, førsteamanuensis II - menn førsteamanuensis II ,2 0, førstelektor II - kvinner førstelektor II - menn 0, , førstelektor II 0, , professor II - kvinner - 0, , professor II - menn 0,1 0, , professor II 0,1 0, , Dosen kvinner - 1, , Dosent menn - 1, , Dosent - 2, , stipendiat kvinner 1,0 3,0 1,0-5, stipendiat menn stipendiat 1,0 3,0 1,0-5, stipendiat kvinner - 1,0 1,0 3,0 5, stipendiat menn stipendiat - 1,0 1,0 3,0 5,0 FAGPERSONALET TOTALT 12,2 33,3 38,3 64,4 148,1 - Endring fagpersonalet totalt fra ,6 +0,4 +1,6 +4,2 +6, Fakultet for helse- og sosialfag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.... helsefag.. sosialfag Totalt HS Andel første- og toppstillinger (%) 21,4 35,1 27,3 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,5 +0,8 - Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner 3,1 0,5 3, høgskolelærer menn - 1,0 1, høgskolelærer 3,1 1,5 4, høgskolelektor kvinner 22,1 13,4 35, høgskolelektor menn 3,0 4,0 7, høgskolelektor 25,1 17,4 43, førsteamanuensis kvinner 3,5 1,0 4, førsteamanuensis menn 1,0 3,2 4, førsteamanuensis 4,5 4,2 8, førstelektor kvinner 2,0 2,0 4, førstelektor menn - 1,0 1, førstelektor 2,0 3,0 5, professor kvinner professor menn - 1,0 1, professor - 1,0 1,0

6 professor II - kvinner 0,2-0, professor II - menn professor II 0,2-0, Dosen kvinner - 2,0 2, Dosent menn 1,0-1, Dosent 1,0 2,0 3, vitenskapelig assistent kvinner 0,1-0, vitenskapelig assistent menn vitenskapelig assistent 0,1-0, stipendiat kvinner 3,0 2,0 5, stipendiat menn 2,0-2, stipendiat 5,0 2,0 7, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat FAGPERSONALET TOTALT 41,0 31,1 72,6 - Endring fagpersonalet totalt fra ,8 +1,7 +4, Fakultet for teknologiske fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk Totalt TF Andel første- og toppstillinger (%) 63,8 60,6 62,6 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,0 +6,1-0,8 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner 1,0 0,7 1, høgskolelektor menn 9,0 6,0 15, høgskolelektor 10,0 6,7 16, førsteamanuensis kvinner 2,0-2, førsteamanuensis menn 6,0 5,0 11, førsteamanuensis 8,0 5,0 13, førstelektor kvinner førstelektor menn 3,0 1,0 4, førstelektor 3,0 1,0 4, professor kvinner 1,0-1, professor menn 4,0 4,1 8, professor 5,0 4,1 9, professor II - kvinner professor II - menn 0,6 0,2 0, professor II 0,6 0,2 0, Dosent kvinner Dosent menn Dosent - - -

7 Postdoktor kvinner 1,0-1, Postdoktor menn Postdoktor 1,0-1, stipendiat kvinner 3,0-3, stipendiat menn 6,0 3,0 9, stipendiat 9,0 3,0 12, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat vit. assistent kvinner vit. assistent menn 1,0-1, vitenskapelig assistent 1,0-1,0 FAGPERSONALET TOTALT 37,6 20,0 57,6 - Endring fagpersonalet totalt fra ,0-1,4-5,4 I tabellene a) og b) nedenfor framkommer alle teknisk/administrative stillinger ved HiT fordelt på driftsenhetene. Totaltallene for HiT framkommer til høyre i tabell b). I de fleste oversikter i denne saken benyttes DBH s definisjoner av stillingsgrupper mv. I tabellene nedenfor er det gjort et unntak for stillingsgruppen lederstillinger. Biblioteket, Driftstjenesten og IT-tjenesten er organisert med én leder for driftsenheten og én leder for hvert studiested. Enhetene har tilsammen 11 gruppeledere med personalansvar. Disse framkommer ikke i noen tabeller fra DBH fordi de er innplassert i stillingskoder som ikke defineres som lederstillinger i statens lønnsplanhefte (hovedbibliotekar, overingeniør og rådgiver). Det totale tallet på lederstillinger framkommer i tabell b) med 43,8 årsverk a) Administrative og tekniske stillinger ved fakultetene årsverk 2012 og 2013 Stillingsgrupper AF EFL HS TF Lederstillinger - kvinner 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 Lederstillinger - menn 2,0 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 Lederstillinger 5,0 5,0 9,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Saksbehandler kvinner 15,7 15,0 19,3 19,3 10,2 11,1 5,0 5,0 Saksbehandler menn 2,8 3,0 2,8 3,8 3,0 2,9 2,0 2,0 Saksbehandler 18,5 18,0 22,1 23,1 13,2 14,0 7,0 7,0 Bibliotekstillinger kvinner Bibliotekstillinger menn Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger kvinner 1,8 1, ,0 2,0 Ingeniørstillinger menn 4,8 3,9 1,0 1, ,0 9,0 Ingeniørstillinger 6,6 5,1 1,0 1, ,0 11,0 Renhold / drift - kvinner Renhold / drift - menn Renhold / drift Andre stillinger kvinner 1,0 0, Andre stillinger - menn 1,0 1, ,0 1,0 Andre stillinger 2,0 1, ,0 1,0 Totalt tekn/adm. stillinger 32,1 29,6 32,1 32,1 17,2 18,0 24,0 23,0

8 b) Administrative og tekniske stillinger ved fellestjenestene og totalt for HiT årsverk 2012 og 2013 Stillingsgrupper FA BiB DR IT HiT totalt a) + b) Lederstillinger - kvinner 5,0 5,8 2,0 2, ,8 Lederstillinger - menn 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 25,0 Lederstillinger * 10,0 10,8 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 43,8 * Saksbehandler kvinner 22,4 22,2 4,8 4,5 11,3 10,1-0,5 87,6 Saksbehandler menn 8,0 7,8 0,5 0,5 2,0 2, ,5 Saksbehandler 30,4 30,0 5,3 5,0 13,3 12,6-0,5 110,1 Bibliotekstillinger kvinner - - 7,3 6, ,9 Bibliotekstillinger menn - - 1,8 2, ,0 Bibliotekstillinger - - 8,1 8, ,9 Ingeniørstillinger kvinner ,0 1,0 4,2 Ingeniørstillinger menn ,1 15,0 28,9 Ingeniørstillinger ,1 16,0 33,1 Renhold / drift - kvinner ,5 7,1-1,0 8,1 Renhold / drift - menn ,7 7, ,6 Renhold / drift ,2 14,7-1,0 15,7 Andre stillinger kvinner ,0-0,5 Andre stillinger - menn 1,0 1, ,0 4,6 7,6 Andre stillinger 1,0 1, ,0 4,6 8,1 Totalt tekn/adm. stillinger 41,4 41,8 17,4 16,9 35,5 32,3 22,1 26,1 219,7 - Endring fra 2012 tekn/adm. totalt -2,1 * )Lederstillingene i denne tabellen inkluderer gruppeledere ved Biblioteket, Driftstjesten og IT-tjenesten. Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter Heltid Deltid Driftsenheter Kvinner Menn Kvinner Menn Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Sum HiT

9 9 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn i et utvalg stillingsgrupper pr utvikling Lønn kvinner i Stillingsgrupper Kvinner Menn Totalt % av menn Alle tilsatte Undervisnings- og forskningspersonale Teknisk-administrativt personale Lederstillinger Professor Dosent Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor Saksbehandlere Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger Renhold/drift Beløpene er avrundet til nærmeste hundre Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) 2013 AF EFL HS TF HiT Totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner 1012 høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat

10 vit. assistent - kvinner vit. assistent - menn 1018 vit. assistent vit. assistent - kvinner 1019 vit. assistent - menn 1019 vit. assistent vit. assistent - kvinner 1020 vit. assistent - menn vit. assistent førsteam. II kvinner førsteam. II menn førsteamanuensis II førstelelektor II kvinner 1198 førstelektor II menn førstelektor II II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner Postdoktor menn 1352 Postdoktor FAGPERSONALET TOTALT Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingskategorier 2013 Stillingsgrupper AF EFL HS TF FA BiB DR IT Lederstillinger - kvinner Lederstillinger - menn Lederstillinger Saksbehandler kvinner Saksbehandler menn Saksbehandler Bibliotekstillinger kvinner Bibliotekstillinger menn Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger kvinner Ingeniørstillinger menn Ingeniørstillinger Renhold / drift - kvinner Renhold / drift - menn Renhold / drift Totalt tekn/adm. stillinger Lærlingene er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn.

11 11 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder 2013 Utvalgte stillingskoder AF EFL HS TF Drift FA 1065 Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger 2013 Stillingskoder AF EFL HS TF IT-tjenesten 1085 Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Overingeniør - kvinner Overingeniør - menn Overingeniør Senioringeniør - kvinner Senioringeniør - menn Senioringeniør Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Stillingskoder Biblioteket 1065 Konsulent kvinner Konsulent menn Konsulent Hovedbibliotekar kvinner Hovedbibliotekar menn Hovedbibliotekar Bibliotekar kvinner Bibliotekar menn Bibliotekar Spesialbibliotekar kvinner Spesialbibliotekar menn Spesialbibliotekar

12 12 Tabell 3.1 Antall årsverk i 5-årsintervaller fordelt på driftsenheter 2013 Driftsenhet Totalt AF 6,0 6,0 20,6 20,7 19,4 18,8 14,8 23,4 4,1 0,8 134,5 EFL 4,6 16,0 20,4 22,2 26,7 25,7 25,7 28,0 9,7 1,2 180,1 HS 1,1 6,2 6,3 18,2 20,2 21,9 14,5 1,7 0,2 90,3 TF 7,0 11,7 8,0 8,0 9,2 11,1 14,0 10,2 1,2 0,2 80,6 Biblioteket 1,5 1,5 3,1 6,1 0,2 2,6 2,0 17,0 Driftstjenesten 1,0 1,1 2,0 6,4 8,6 9,1 2,2 2,0 0,4 32,8 Fellesadm. 3,6 4,0 7,0 8,7 7,0 5,9 3,8 2,0 41,9 IT-tjenesten 4,0 1,0 2,0 3,0 2,5 5,5 2,5 3,0 1,0 1,0 0,6 26,1 HiT totalt 4,0 1,0 22,2 41,3 64,3 74,8 97,2 94,4 92,6 85,7 23,3 2,7 603,4

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I 2008 09.02.09 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2010 07.02.2011 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Spørreskjemaundersøkelse ansatte Side i av il Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Ansatte #45319 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere] Antall svar: 309 Bakgrunnsvariabler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2016

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund Trondheim Gjøvik Ålesund Lønnsoppgjøret 2017 Formål: Diskutere NTNUs forhandlingsmodell (og prioriteringer) som grunnlag for forhandlinger om prinsipper og føringer for oppgjøret med fagforeningen Erfaringer

Detaljer

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875 NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2012 PA/pw Arkiv: 2010/18875 NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: - Styret slutter seg til

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Publiseringsanalyse 2014

Publiseringsanalyse 2014 Publiseringsanalyse 2014 02. mai 2015 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Forutsetninger Vi forutsetter at datagrunnlaget fra 2010-2013 er korrekt. For å få sammenlignbare tall mellom UV s enheter, har vi slått

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH LIKESTILLINGSSTATISTIKK FOR UiB 2010 Del 1: Status for likestilling mellom kjønnene 2010 Del 2: Vedlegg til Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 1. STATUS FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE VED

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i februar 2007 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 09, en personalpolitisk plan som særlig skal bidra til økt

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2011

kunnskap gir vekst Tariff 2011 kunnskap gir vekst Tariff 2011 Lønnsoppgjøret 2010 Preget av Finanskrisen Moderasjon i frontfagoppgjøret Felles (LO, NHO og Riksmeklingsmannen) anslag på rammen ~ 3 % Likelønnsoppgjør Likelønnskomisjonens

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien nr. 3/2017

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

O-sak 1 - side 1 av 24

O-sak 1 - side 1 av 24 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 4918/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 31. mai 2017 Arkivsaksnr.: 2014/4918 Saksansvarlig:

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 2004 (53 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Universitetet i Oslo. Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo. Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo 19.12.2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og mandat... 3 1.2 Datagrunnlag, fremgangsmåte og forutsetninger...

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Midlertidighet i UH- sektoren. Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen

Midlertidighet i UH- sektoren. Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen Midlertidighet i UH- sektoren Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen Bergen 16.12. 2015 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Mandat...3 3. Arbeidsgruppens tolkning av mandatet...3 4. Midlertidige per

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller

Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller Innhold 1. Kjønnsbalanse ved UiO fordelt på ulike stillingskategorier... 2 1.1 Faglige lederstillinger... 2 1.2 Vitenskapelige og utdannings-

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd.

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd. vises, i og med at det bare er faste årsverk finansiert av GB som fremstilles. Det må understrekes at begrepet faste årsverk ekskluderer såkalt løs lønn (årsverk utført som timebetalt arbeid). Det er ikke

Detaljer

Rapporthefte nye rapporter i Discoverer

Rapporthefte nye rapporter i Discoverer Rapporthefte nye rapporter i Discoverer Hensikten med de nye rapportene er todelt: 1) å gjøre data fra nabosystemene PAGA, Cristin, FS og Eiendomssystemet Lydia lettere tilgjengelig for brukere av økonomirapportene

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger

Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger Til avdelingene v/dekan Fra SPO 19.12.06 Bestilling / mal for kompetansehevingsplan for undervisnings- og forskerstillinger Bakgrunn Høgskolestyret har vedtatt at avdelingenes årsplaner og kompetansehevingsplaner

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014 Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014 Overordnet mål for UiA er at «Universitetet vil at likestilling skal prege organisasjonens struktur, strategi og kultur. UiA

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 19. mars 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2012 Journalnr.: 2012/2195 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen KRITERIER FOR TILDELING AV FOU-TID I. FORSLAG TIL VEDTAK Tildeling

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

Notat. Emne: Bakgrunnsinformasjon til KVU: Vitenskapelig publisering Fra: TBA Dato:

Notat. Emne: Bakgrunnsinformasjon til KVU: Vitenskapelig publisering Fra: TBA Dato: Notat Emne: Bakgrunnsinformasjon til KVU: Vitenskapelig publisering 2004 2012 Fra: TBA Dato: 22.08.2013 Det har vært en markant vekst i vitenskapelig publisering ved NU siden den nasjonale rapporteringen

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer