En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr relatert til stillingsrammer, årsverk, antall ansatte, kjønnsfordeling, tilsettingsforhold, alderssammensetning og lønnsnivå. Opplysningene bygger på samme datagrunnlag som er benyttet ved rapportering til DBH. Innhold: 1. Årsverk Sidetall Tabell 1.1 Stillingsrammer for Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Tabell 1.3 Første- og toppstillinger fordelt på fakultet, institutt og stillingskode årsverk og andel Tabell Fakultet for allmennvitenskapelige fag Tabell Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Fakultet for helse- og sosialfag Tabell Fakultet for teknologiske fag Tabell a) Administrative og tekniske stillinger ved fakultetene Tabell b) Administrative og tekniske stillinger ved fellestjenestene og totalt for HiT Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter 8 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder 8 Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn utvalgte stillingsgrupper ved HiT totalt Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) 9 9 Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingskategorier Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger 11 Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Alder 12 Antall årsverk i 5-års intervaller fordelt på driftsenhet

2 2 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2013 ordinære stillinger og oppdragsstillinger Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Faste oppdragsstillinger Samlet ramme Avdeling for allmennvitenskapelige fag 118,05 10,00-127,05 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og 144,80 12,00 4,00 160,80 lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag 73,30 7,00 2,00 82,30 Avdeling for teknologiske fag 70,50 8,00 2,00 80,50 Biblioteket 16, ,30 Driftstjenesten 40, ,30 Fellesadministrasjonen 41, ,10 IT-tjenesten 18,00 0,5-18,50 SUM 522,35 37,5 8,00 567,85 Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Fakultet / institutt Menn Kvinner Totalt 2013 Økning fra 2012 AF-felles (dekan) - 1,0 1,0 Institutt for idretts- og friluftslivsfag 16,5 6,9 23,4 0,7 Institutt for kultur og humanistiske fag 20,7 15,2 35,9-0,4 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 13,9 13,1 27,0-1,8 Institutt for økonomi og informatikk 26,4 4,7 31,1-0,5 Fakultetsadministrasjonen 3,5 13,5 17,0-1,2 Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag 81,0 54,4 135,3-2,2 EFL-felles (dekan) 1,0 - Institutt for folkekultur 7,9 5,5 13,4 0,8 Institutt for forming og formgiving 11,1 24,2 35,3 0,4 Institutt for pedagogikk 7,4 31,9 39,3 0,6 Institutt for lærerutdanningsfag 32,5 34,9 67,4 4,2 Fakultetsadministrasjonen 4,8 19,1 23,9 0,8 Totalt Fakultet for estetiske fag, folkekultur og 64,7 115,4 180,2 6,8 lærerutdanning HS-felles (dekan+) - 1,0 - Institutt for helsefag 7,0 35,0 42,0 0,8 Institutt for sosialfag 10,2 21,9 32,1 1,7 Fakultetsadministrasjonen 4,4 11,1 15,5 2,3 Totalt Fakultet for helse- og sosialfag 21,6 69,0 90,6 4,8 TF-felles (dekan) 1,0-1,0-1,0 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 35,6 10,0 45,6-3,0 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 24,3 1,7 26,0-2,4 Fakultetsadministrasjonen 2,0 6,0 8,0 Totalt Fakultet for teknologiske fag 62,9 17,7 80,6-6,4 TOTALT antall årsverk ved fakultetene 230,2 256,5 486,7 3,0

3 3 Tabell 1.3 Første- og toppstillinger fordelt på fakultet, institutt og stillingskoder andel og årsverk AF EFL HS TF HiT Totalt 2013 Professor (inkl. prof. II) 13,0 14,7 14,5 7,5 7,6 8,4 1,4 1,2 1,2 10,0 10,0 10,9 35,0 Dosent/høgskoledosent 2,0 2,0 2,0 1,5 2,3 2,1 3,2 3,0 3, ,1 Førsteamanuensis 26,1 28,5 27,4 19,0 20,7 22,5 8,2 8,7 8,7 13,1 13,0 13,0 71,5 Førstelektor 7,8 9,7 10,3 8,5 8,5 11,5 5,0 4,0 5,0 3,0 3,0 4,0 30,8 Høgskolelektor/am. 28,0 30,6 30,8 88,2 88,7 87,7 36,7 39,0 42,7 14,6 15,0 16,7 177,9 Høgskolelærer 3,7 3,5 2,5 5,1 5,3 5,9 7,3 6,3 4, ,0 Undervisnings- og forskningsstillinger (UF) 80,6 89,0 87,4 129,8 133,1 138,1 61,8 62,2 65,2 40,7 41,0 44,6 335,3 Herav første- og toppstillinger 48,9 54,9 54,2 36,5 39,1 44,5 17,8 16,9 17,9 26,1 26,0 27,9 144,5 Andel første- og toppstillinger (%) 60,7 61,7 62,0 28,1 29,3 32,2 28,8 27,2 27,5 64,1 63,4 62,6 43,1 Tabellen over viser årsverk og andel første- og toppstillinger ved det enkelte fakultet. Det er en kjent sak at det er HS og EFL som har den laveste andelen første- og toppstillinger. EFL har imidlertid økt første- og toppkompetansen ved fakultetet med 5,4 årsverk, en økning på nesten 10 % fra året før. HS har økt med ett årsverk førstestilling, men dette slår lite ut på andelen da antall høgskolelektorer også har økt. Tabellene nedenfor viser det totale antall årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) fordelt på institutt, stillingskode og kjønn. Øverst i tabellen er det oppgitt hvor stor andel av de vitenskapelig tilsatte som er i første-/toppstillinger på hvert enkelt institutt. Disse tallene er fremkommet ved å benytte samme beregningsmåte som Database for statistikk om høgere utdanning (DBH). Første-/toppstillingene beregnes i forhold til gruppen undervisnings- og forskerstillinger (UF), der stipendiater og vitenskapelig assistent holdes utenfor Fakultet for allmennvitenskapelige fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helseog miljøvernfag..økonomi og informatikk Andel første- og toppstillinger (%) 47,1 68,0 100,0 47,0 61,9 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,6 +0,4 +2,5 +0,8 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner 0, , høgskolelærer menn 1, ,0 2, høgskolelærer 1, ,0 2, høgskolelektor kvinner 2,8 5,2-2,5 10, høgskolelektor menn 6,1 3,5-8,1 17, høgskolelektor 8,9 8,7-10,6 28, amanuensis kvinner amanuensis menn ,6 2, amanuensis ,6 2, førsteamanuensis kvinner 0,8 2,0 3,8 1,0 7, førsteamanuensis menn 4,8 5,8 4,0 4,9 19, førsteamanuensis 5,6 7,8 7,8 5,9 27,0 Totalt AF

4 høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn ,0 2, høgskoledosent ,0 2, førstelektor kvinner - 2, , førstelektor menn 2,0 1,0 0,8 4,5 8, førstelektor 2,0 3,0 0,8 4,5 10, professor kvinner - 1,0 0,4-1, professor menn 1,0 6,5 5,0-12, professor 1,0 7,5 5,4-13, førsteam. II - kvinner førsteam. II - menn 0,2 0, , førstelektor II 0,2 0, , professor II - kvinner ,2 0, professor II - menn 0, , professor II 0, ,2 0, Dosen kvinner Dosent menn Dosent stipendiat kvinner 1,8 3,5 7,3-12, stipendiat menn - 1,8 2,0 1,0 4, stipendiat 1,8 5,3 9,3 1,0 17, stipendiat kvinner stipendiat menn 1, , stipendiat 1, ,0 FAGPERSONALET TOTALT 22,4 32,4 23,2 27,8 105,8 - Endring fagpersonalet totalt fra ,7-0,9 - +0,5 +0, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.. folkekultur.. forming og formgiving..pedagogikk.. lærerutdanningsfag Andel første- og toppstillinger (%) 43,0 30,0 12,9 24,3 32,2 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,3 +3,6 +2,8-0,8 +3,1 Totalt EFL Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner - - 2,9-2, høgskolelærer menn 1,0 1,0-1,0 3, høgskolelærer 1,0 1,0 2,9 1,0 5, høgskolelektor kvinner 2,2 12,8 21,3 22,5 58, høgskolelektor menn 1,0 5,2 4,8 18,0 29, høgskolelektor 3,2 18,0 26,1 40,5 87, førsteamanuensis kvinner 0,1 4,0 3,5 7,2 14, førsteamanuensis menn 1,4 0,6 1,0 4,5 7, førsteamanuensis 1,5 4,6 4,5 11,7 22, førstelektor kvinner 1,0 1,5 1,0-3, førstelektor menn 1,2-1,6 5,0 7, førstelektor 2,2 1,5 2,6 5,0 11,3

5 professor kvinner - 0,4 0,2 1,0 1, professor menn 3,0 1,0-2,0 6, professor 3,0 1,4 0,2 3,0 7, førsteamanuensis II - kvinner ,2 0, førsteamanuensis II - menn førsteamanuensis II ,2 0, førstelektor II - kvinner førstelektor II - menn 0, , førstelektor II 0, , professor II - kvinner - 0, , professor II - menn 0,1 0, , professor II 0,1 0, , Dosen kvinner - 1, , Dosent menn - 1, , Dosent - 2, , stipendiat kvinner 1,0 3,0 1,0-5, stipendiat menn stipendiat 1,0 3,0 1,0-5, stipendiat kvinner - 1,0 1,0 3,0 5, stipendiat menn stipendiat - 1,0 1,0 3,0 5,0 FAGPERSONALET TOTALT 12,2 33,3 38,3 64,4 148,1 - Endring fagpersonalet totalt fra ,6 +0,4 +1,6 +4,2 +6, Fakultet for helse- og sosialfag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.... helsefag.. sosialfag Totalt HS Andel første- og toppstillinger (%) 21,4 35,1 27,3 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,5 +0,8 - Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner 3,1 0,5 3, høgskolelærer menn - 1,0 1, høgskolelærer 3,1 1,5 4, høgskolelektor kvinner 22,1 13,4 35, høgskolelektor menn 3,0 4,0 7, høgskolelektor 25,1 17,4 43, førsteamanuensis kvinner 3,5 1,0 4, førsteamanuensis menn 1,0 3,2 4, førsteamanuensis 4,5 4,2 8, førstelektor kvinner 2,0 2,0 4, førstelektor menn - 1,0 1, førstelektor 2,0 3,0 5, professor kvinner professor menn - 1,0 1, professor - 1,0 1,0

6 professor II - kvinner 0,2-0, professor II - menn professor II 0,2-0, Dosen kvinner - 2,0 2, Dosent menn 1,0-1, Dosent 1,0 2,0 3, vitenskapelig assistent kvinner 0,1-0, vitenskapelig assistent menn vitenskapelig assistent 0,1-0, stipendiat kvinner 3,0 2,0 5, stipendiat menn 2,0-2, stipendiat 5,0 2,0 7, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat FAGPERSONALET TOTALT 41,0 31,1 72,6 - Endring fagpersonalet totalt fra ,8 +1,7 +4, Fakultet for teknologiske fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt årsverk 2013 Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk Totalt TF Andel første- og toppstillinger (%) 63,8 60,6 62,6 - Endring i årsverk 1-/toppst. fra ,0 +6,1-0,8 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner 1,0 0,7 1, høgskolelektor menn 9,0 6,0 15, høgskolelektor 10,0 6,7 16, førsteamanuensis kvinner 2,0-2, førsteamanuensis menn 6,0 5,0 11, førsteamanuensis 8,0 5,0 13, førstelektor kvinner førstelektor menn 3,0 1,0 4, førstelektor 3,0 1,0 4, professor kvinner 1,0-1, professor menn 4,0 4,1 8, professor 5,0 4,1 9, professor II - kvinner professor II - menn 0,6 0,2 0, professor II 0,6 0,2 0, Dosent kvinner Dosent menn Dosent - - -

7 Postdoktor kvinner 1,0-1, Postdoktor menn Postdoktor 1,0-1, stipendiat kvinner 3,0-3, stipendiat menn 6,0 3,0 9, stipendiat 9,0 3,0 12, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat vit. assistent kvinner vit. assistent menn 1,0-1, vitenskapelig assistent 1,0-1,0 FAGPERSONALET TOTALT 37,6 20,0 57,6 - Endring fagpersonalet totalt fra ,0-1,4-5,4 I tabellene a) og b) nedenfor framkommer alle teknisk/administrative stillinger ved HiT fordelt på driftsenhetene. Totaltallene for HiT framkommer til høyre i tabell b). I de fleste oversikter i denne saken benyttes DBH s definisjoner av stillingsgrupper mv. I tabellene nedenfor er det gjort et unntak for stillingsgruppen lederstillinger. Biblioteket, Driftstjenesten og IT-tjenesten er organisert med én leder for driftsenheten og én leder for hvert studiested. Enhetene har tilsammen 11 gruppeledere med personalansvar. Disse framkommer ikke i noen tabeller fra DBH fordi de er innplassert i stillingskoder som ikke defineres som lederstillinger i statens lønnsplanhefte (hovedbibliotekar, overingeniør og rådgiver). Det totale tallet på lederstillinger framkommer i tabell b) med 43,8 årsverk a) Administrative og tekniske stillinger ved fakultetene årsverk 2012 og 2013 Stillingsgrupper AF EFL HS TF Lederstillinger - kvinner 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 Lederstillinger - menn 2,0 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 2,0 2,0 Lederstillinger 5,0 5,0 9,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Saksbehandler kvinner 15,7 15,0 19,3 19,3 10,2 11,1 5,0 5,0 Saksbehandler menn 2,8 3,0 2,8 3,8 3,0 2,9 2,0 2,0 Saksbehandler 18,5 18,0 22,1 23,1 13,2 14,0 7,0 7,0 Bibliotekstillinger kvinner Bibliotekstillinger menn Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger kvinner 1,8 1, ,0 2,0 Ingeniørstillinger menn 4,8 3,9 1,0 1, ,0 9,0 Ingeniørstillinger 6,6 5,1 1,0 1, ,0 11,0 Renhold / drift - kvinner Renhold / drift - menn Renhold / drift Andre stillinger kvinner 1,0 0, Andre stillinger - menn 1,0 1, ,0 1,0 Andre stillinger 2,0 1, ,0 1,0 Totalt tekn/adm. stillinger 32,1 29,6 32,1 32,1 17,2 18,0 24,0 23,0

8 b) Administrative og tekniske stillinger ved fellestjenestene og totalt for HiT årsverk 2012 og 2013 Stillingsgrupper FA BiB DR IT HiT totalt a) + b) Lederstillinger - kvinner 5,0 5,8 2,0 2, ,8 Lederstillinger - menn 5,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 4,0 4,0 25,0 Lederstillinger * 10,0 10,8 3,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0 43,8 * Saksbehandler kvinner 22,4 22,2 4,8 4,5 11,3 10,1-0,5 87,6 Saksbehandler menn 8,0 7,8 0,5 0,5 2,0 2, ,5 Saksbehandler 30,4 30,0 5,3 5,0 13,3 12,6-0,5 110,1 Bibliotekstillinger kvinner - - 7,3 6, ,9 Bibliotekstillinger menn - - 1,8 2, ,0 Bibliotekstillinger - - 8,1 8, ,9 Ingeniørstillinger kvinner ,0 1,0 4,2 Ingeniørstillinger menn ,1 15,0 28,9 Ingeniørstillinger ,1 16,0 33,1 Renhold / drift - kvinner ,5 7,1-1,0 8,1 Renhold / drift - menn ,7 7, ,6 Renhold / drift ,2 14,7-1,0 15,7 Andre stillinger kvinner ,0-0,5 Andre stillinger - menn 1,0 1, ,0 4,6 7,6 Andre stillinger 1,0 1, ,0 4,6 8,1 Totalt tekn/adm. stillinger 41,4 41,8 17,4 16,9 35,5 32,3 22,1 26,1 219,7 - Endring fra 2012 tekn/adm. totalt -2,1 * )Lederstillingene i denne tabellen inkluderer gruppeledere ved Biblioteket, Driftstjesten og IT-tjenesten. Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter Heltid Deltid Driftsenheter Kvinner Menn Kvinner Menn Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Sum HiT

9 9 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn i et utvalg stillingsgrupper pr utvikling Lønn kvinner i Stillingsgrupper Kvinner Menn Totalt % av menn Alle tilsatte Undervisnings- og forskningspersonale Teknisk-administrativt personale Lederstillinger Professor Dosent Førsteamanuensis Førstelektor Høgskolelektor Saksbehandlere Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger Renhold/drift Beløpene er avrundet til nærmeste hundre Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) 2013 AF EFL HS TF HiT Totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner 1012 høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat

10 vit. assistent - kvinner vit. assistent - menn 1018 vit. assistent vit. assistent - kvinner 1019 vit. assistent - menn 1019 vit. assistent vit. assistent - kvinner 1020 vit. assistent - menn vit. assistent førsteam. II kvinner førsteam. II menn førsteamanuensis II førstelelektor II kvinner 1198 førstelektor II menn førstelektor II II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner Postdoktor menn 1352 Postdoktor FAGPERSONALET TOTALT Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingskategorier 2013 Stillingsgrupper AF EFL HS TF FA BiB DR IT Lederstillinger - kvinner Lederstillinger - menn Lederstillinger Saksbehandler kvinner Saksbehandler menn Saksbehandler Bibliotekstillinger kvinner Bibliotekstillinger menn Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger kvinner Ingeniørstillinger menn Ingeniørstillinger Renhold / drift - kvinner Renhold / drift - menn Renhold / drift Totalt tekn/adm. stillinger Lærlingene er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn.

11 11 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder 2013 Utvalgte stillingskoder AF EFL HS TF Drift FA 1065 Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger 2013 Stillingskoder AF EFL HS TF IT-tjenesten 1085 Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Overingeniør - kvinner Overingeniør - menn Overingeniør Senioringeniør - kvinner Senioringeniør - menn Senioringeniør Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Stillingskoder Biblioteket 1065 Konsulent kvinner Konsulent menn Konsulent Hovedbibliotekar kvinner Hovedbibliotekar menn Hovedbibliotekar Bibliotekar kvinner Bibliotekar menn Bibliotekar Spesialbibliotekar kvinner Spesialbibliotekar menn Spesialbibliotekar

12 12 Tabell 3.1 Antall årsverk i 5-årsintervaller fordelt på driftsenheter 2013 Driftsenhet Totalt AF 6,0 6,0 20,6 20,7 19,4 18,8 14,8 23,4 4,1 0,8 134,5 EFL 4,6 16,0 20,4 22,2 26,7 25,7 25,7 28,0 9,7 1,2 180,1 HS 1,1 6,2 6,3 18,2 20,2 21,9 14,5 1,7 0,2 90,3 TF 7,0 11,7 8,0 8,0 9,2 11,1 14,0 10,2 1,2 0,2 80,6 Biblioteket 1,5 1,5 3,1 6,1 0,2 2,6 2,0 17,0 Driftstjenesten 1,0 1,1 2,0 6,4 8,6 9,1 2,2 2,0 0,4 32,8 Fellesadm. 3,6 4,0 7,0 8,7 7,0 5,9 3,8 2,0 41,9 IT-tjenesten 4,0 1,0 2,0 3,0 2,5 5,5 2,5 3,0 1,0 1,0 0,6 26,1 HiT totalt 4,0 1,0 22,2 41,3 64,3 74,8 97,2 94,4 92,6 85,7 23,3 2,7 603,4

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I 2008 09.02.09 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014

Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014 Likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten for 2014 Overordnet mål for UiA er at «Universitetet vil at likestilling skal prege organisasjonens struktur, strategi og kultur. UiA

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 79/01 "Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 Kap 281 post 01 Utdanning av veiledere

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 med endringer fastsatt i forhandlingsmøte 10.03.14 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 35/14 20.05.2014 Dato: 02.05.2014 Arkivsaksnr: 2014/4638-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT) er utarbeidet med grunnlag i hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001

Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Lønnsstatistikk for privat sektor 2001 Mai 2002 orsk forskerforbund Lønnsstatistikk privat sektor 1. ILEDIG orsk Forskerforbund har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle medlemmer i privat sektor

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB

Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB Kompetanseutviklingsstrategi for t/a-gruppen ved UiB Innleder: Harald ÅgeSæthre FAP UiB Harald Åge Sæthre leder av FAP-gruppen ved Universitetet i Bergen Sitter i det nasjonale styret for FAP Vararepresentant

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 24.02.05 S-sak 15/05 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2004 Bakgrunn Styret vil få sak om

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner.

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.10.2012 S-sak 84/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer