Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor"

Transkript

1 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell 1.2 Snittlønn med spredningsmål etter stilling Tabell 2 Snittlønn etter eksamensår Tabell 3 Snittlønn på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger Tabell 3.2 Snittlønn med spredningsmål på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger Tabell 4 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn og -nivå Tabell 5 Snittlønn etter stilling og utdanningsbakgrunn Tabell 6 Snittlønn etter stilling og sektor Tabell 7 Snittlønn etter alder Tabell 8 Snittlønn etter tilsettingsforhold for utvalgte stillinger Tabell 9 Tilleggslønn fra hovedarbeidsgiver Skriftserien nr 3/2014

2 Tabell 1 - Snittlønn etter stilling og kjønn Stillingskategori Totalt Kvinne Mann Snittlønn N Std. Av. Snittlønn N Std. Av. Snittlønn N Std.Av Administrasjonssjef/adm. leder Amanuensis Arkeolog Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Biostatistiker/bioingeniør Daglig leder/generalsekretær Direktør Ernæringsrådgiver Fagansvarlig/fagleder Fagkonsulent Formidlingskonsulent Formidlingsleder Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningsassistent Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førsteamanuensis Førstekonservator Førstekonsulent Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Ingeniør Klinisk ernæringsfysiolog Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig Konservator Konsulent Kontorsjef Kurator Laboratoriesjef Logoped Mellomleder/gruppeleder o.l Museumsbestyrer Museumskonsulent Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Prosjektmedarbeider Psykolog/spesialist Redaktør Rektor/prorektor/dekan Rådgiver Samlingsforvalter Seksjonsleder Senioringeniør/spesialingeniør Seniorrådgiver Sjefkonservator Spesial-/avdelingsbibliotekar Spesial-/seniorkonsulent Spesialfysioterapeut Spesialrådgiver Stipendiat Studieleder Utstillingsarkitekt Utvikler/planlegger/designer Økonomisjef Annen stilling Totalsum

3 Tabell Snittlønn med spredningsmål etter stilling Stilling Administrasjonssjef/adm. leder Amanuensis Arkeolog Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Daglig leder/generalsekretær Direktør Fagkonsulent Formidlingskonsulent Formidlingsleder Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førstekonservator Førstekonsulent Førsteamanuensis Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Ingeniør Klinisk ernæringsfysiolog Kommunikasjons-/ informasjonsansvarlig Konservator Konsulent Kontorsjef Kurator Mellomleder/gruppeleder o.l Museumsbestyrer Museumskonsulent Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Prosjektmedarbeider Redaktør Rektor/prorektor/dekan Rådgiver Seniorrådgiver Spesialrådgiver Stipendiat Utvikler/planlegger/designer Økonomisjef

4 Gjennomsnittslønn vitenskapelige stillinger

5 Gjennomsnittslønn administrative stillinger Konsulent Førstekonsulent Spesial-/seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Spesialrådgiver Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig 5

6 Gjennomsnittslønn adm. lederstillinger Direktør Avdelingsdirektør Daglig leder/generalsekretær Administrasjonssjef/adm. leder Avdelingsleder Kontorsjef Seksjonsleder Økonomisjef 6

7 Gjennomsnittslønn museumsrelaterte stillinger

8 Gjennomssnittslønn for stillinger i arkiv og bibliotek Arkivar Bibliotekar Hovedbibliotekar Spesial-/avdelingsbibliotekar 8

9 Tabell 2 - Snittlønn etter tidspunkt for avlagt høyere grads utdanning Stilling Snitt alle Administrasjonssjef/adm. leder Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Biostatistiker/bioingeniør Daglig leder/generalsekretær Direktør Fagkonsulent Formidlingskonsulent Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningsassistent Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førsteamanuensis Førstekonservator Førstekonsulent Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Klinisk ernæringsfysiolog Konservator Konsulent Kontorsjef Kurator Mellomleder/gruppeleder o.l Museumskonsulent Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Prosjektmedarbeider Rådgiver Seksjonsleder Seniorrådgiver Spesial-/avdelingsbibliotekar Spesial-/seniorkonsulent Spesialrådgiver Stipendiat Totalsum

10 Tabell 3 - Snittlønn på tvers av institusjonene Forsker I (toppstilling) Arbeidssted Snittlønn N IRIS - International Research Institute of Stavanger NINA NIVA - Norsk institutt for vannforskning Nofima AS Norut Tromsø Oslo universitetssykehus Transportøkonomisk institutt Uni Research AS Universitetssykehuset Nord-Norge HF Totalsum Forsker II (førstestilling) Arbeidssted Snittlønn N Chr. Michelsens Institutt IRIS - International Research Institute of Stavanger Møreforsking AS Nansen senter for miljø og fjernmåling Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk str NIFU NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIVA - Norsk institutt for vannforskning Nofima AS Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk senter for bygdeforskning Norut Tromsø NTNU Samfunnsforskning AS Oslo universitetssykehus PRIO - Institutt for fredsforskning SINTEF Teknologi og samfunn Telemarksforsking Bø Transportøkonomisk institutt Uni Research AS Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestlandsforsking Totalsum Forsker III (grunnstilling) Arbeidssted Snittlønn N Møreforsking AS NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Nordlandsforskning NTNU Samfunnsforskning AS Oslo universitetssykehus Telemarksforsking Bø Uni Research AS Vestlandsforsking Totalsum

11 Førsteamanuensis/førstelektor Arbeidssted Snittlønn N Atlantis Medisinske Høgskole Campus Kristiania Diakonhjemmet Høgskole Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI Menighetsfakultetet NLA Høgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Oslo universitetssykehus Totalsum Høyskolelektor Arbeidssted Snittlønn N Bjørknes høyskole Campus Kristiania Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI NLA Høgskolen Totalsum Professor (dosent) Arbeidssted Snittlønn N Handelshøyskolen BI Menighetsfakultetet Misjonshøgskolen Oslo universitetssykehus Totalsum Stipendiat Arbeidssted Snittlønn N Akershus universitetssykehus HF Handelshøyskolen BI Helse Bergen HF Institutt for samfunnsforskning Menighetsfakultetet Norsk senter for bygdeforskning Oslo universitetssykehus Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssykehuset Nord-Norge HF Totalsum Klinisk ernæringsfysiolog Arbeidssted Snittlønn N Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Helgelandssykehuset HF Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Lovisenberg diakonale sykehus Oslo universitetssykehus St. Olavs hospital Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestre Viken HF Totalsum

12 Konservator Arbeidssted Snittlønn N Musea i Sogn og Fjordane Museene i Sør-Trøndelag AS Museum Stavanger AS (MUST) Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Norsk folkemuseum Stiftelsen Lillehammer Museum Sørlandets kunstmuseum Vestfoldmuseene IKS Østfoldmuseene Totalsum Rådgiver Arbeidssted Snittlønn N Forskningsrådet Helse Bergen HF Menighetsfakultetet Oslo universitetssykehus Stiftelsen Lillehammer Museum Sykehuset i Vestfold HF Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vestfoldmuseene IKS Totalsum Seniorrådgiver/spesialrådgiver Arbeidssted Snittlønn N Forskningsrådet Helse Bergen HF Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Oslo universitetssykehus Signo kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utdanningsforbundet Totalsum

13 Tabell 3.2: Snittlønn med spredningsmål på tvers av institusjonene for utvalgte stillinger Forsker I Chr. Michelsens Institutt Diakonhjemmet sykehus IRIS - International Research Institute of Stavanger NIFU NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIVA - Norsk institutt for vannforskning Nofima AS Norut Tromsø Oslo universitetssykehus PRIO - Institutt for fredsforskning Sykehuset i Vestfold HF Telemarksforsking Bø Transportøkonomisk institutt Uni Research AS Universitetssykehuset Nord-Norge Forsker II Chr. Michelsens Institutt CICERO IRIS - International Research Institute of Stavanger Møreforsking AS NIFU NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIVA - Norsk institutt for vannforskning Nofima AS Norut Tromsø NTNU Samfunnsforskning AS Oslo universitetssykehus PRIO - Institutt for fredsforskning St. Olavs hospital Sørlandet sykehus HF Telemarksforsking Bø Transportøkonomisk institutt Uni Research AS Universitetssykehuset Nord-Norge

14 Forsker III Helse Bergen HF IRIS - International Research Institute of Stavanger Møreforsking AS NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning Nofima AS Nordlandsforskning NTNU Samfunnsforskning AS Oslo universitetssykehus St. Olavs hospital Telemarksforsking Bø Transportøkonomisk institutt Uni Research AS Førstekonservator KODE - Kunstmuseene I Bergen Musea i Sogn og Fjordane Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Norsk folkemuseum Førsteamanuensis Atlantis Medisinske Høgskole Campus Kristiania Diakonhjemmet Høgskole Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI Menighetsfakultetet NLA Høgskolen Oslo universitetssykehus Førstelektor Campus Kristiania Diakonhjemmet Høgskole Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI NLA Høgskolen Høyskolelektor Campus Kristiania Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI NLA Høgskolen

15 Klinisk ernæringsfysiolog Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Lovisenberg diakonale sykehus Oslo universitetssykehus St. Olavs hospital Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Universitetssykehuset Nord-Norge Konservator KODE - Kunstmuseene I Bergen Musea i Sogn og Fjordane Museene i Sør-Trøndelag AS Museum Stavanger AS (MUST) Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Norsk folkemuseum Stiftelsen Lillehammer Museum Vestfoldmuseene IKS Østfoldmuseene Professor Campus Kristiania Dronning Mauds Minne, Høgskolen Handelshøyskolen BI Menighetsfakultetet Misjonshøgskolen Oslo universitetssykehus Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Rådgiver Forskningsrådet Helse Bergen HF Menighetsfakultetet Møreforsking AS Norsk maritimt museum Oslo universitetssykehus St. Olavs hospital Stiftelsen Lillehammer Museum Sykehuset i Vestfold HF Sørlandet sykehus HF Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssykehuset Nord-Norge Vestfoldmuseene IKS

16 Seniorrådgiver Dronning Mauds Minne, Høgskolen Forskningsrådet Museene i Sør-Trøndelag AS Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) Oslo universitetssykehus Universitetssykehuset Nord-Norge HF Spesialrådgiver Forskningsrådet Helse Bergen HF Lovisenberg diakonale sykehus Oslo universitetssykehus Universitetssykehuset Nord-Norge Stipendiat Akershus universitetssykehus HF CICERO Diakonhjemmet Høgskole Handelshøyskolen BI Hedmark fylkesmuseum AS Helse Bergen HF IRIS - International Research Institute of Stavanger Menighetsfakultetet Misjonshøgskolen NTNU Samfunnsforskning AS Oslo universitetssykehus Sykehuset i Vestfold HF Uni Research AS Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) Universitetssykehuset Nord-Norge

17 Tabell 4 - Snittlønn etter utdanningsbakgrunn og -nivå Fagområde/Utdanningsbakgrunn Utdanning Snittlønn N Std.Av. Biblioteksfag Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Helse-, idretts- og sosialfag Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Humaniora og estetiske fag Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Ingeniørfag og teknologi Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Landbruk/veterinærmedisin Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Lærerutdanning/pedagogikk Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Matematikk/naturvitenskap Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Medisin, odontologi, Doktorgrad farmasi og ernæringsfysologi Høyere grad Lavere grad Totalt Samfunnsfag og juridiske fag Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Økonomi og merkantile fag Doktorgrad Høyere grad Lavere grad Totalt Totalt

18 Tabell 5 - Snittlønn etter stilling og utdanningsbakgrunn Helse-, idretts- Humaniora og Ingeniørfag Landbruk/ vet. Lærerutdanning/ Medisin, odontologi, ernæring og Samfunnsfag og juridiske Økonomi og Biblioteksfag og sosialfag estetiske fag og teknologi medisin pedagogikk Mat.Nat farmasi fag merkantile fag Totalt Stillingskategori Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Administrasjonssjef/adm. leder Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Daglig leder/generalsekretær Direktør Fagkonsulent Formidlingskonsulent Formidlingsleder Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningsassistent Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førsteamanuensis Førstekonservator Førstekonsulent Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Klinisk ernæringsfysiolog Kommunikasjons-/info.ansvarlig Konservator Konsulent Kurator Mellomleder/gruppeleder o.l Museumskonsulent Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Rådgiver Seniorrådgiver Spesial-/avdelingsbibliotekar Spesial-/seniorkonsulent Spesialrådgiver Stipendiat Totalsum

19 Tabell 6 - Snittlønn etter stilling og sektor Privat sektor Virke Abelia/NHO øvrig Spekter øvrig Spekter helse høgskole Virke museum Virke øvrig Total Stillingskategori Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Snittlønn N Administrasjonssjef/adm. leder Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Daglig leder/generalsekretær Direktør Fagkonsulent Formidlingskonsulent Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningsassistent Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førsteamanuensis Førstekonservator Førstekonsulent Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Klinisk ernæringsfysiolog Kommunikasjons-/info.ansvarlig Konservator Konsulent Kurator Mellomleder/gruppeleder o.l Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Rådgiver Seniorrådgiver Spesial-/avdelingsbibliotekar Spesial-/seniorkonsulent Spesialrådgiver Stipendiat Totalsum

20 Tabell 7 - Snittlønn etter alder Stilling Snitt totalt Administrasjonssjef/adm. leder Arkivar Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Bibliotekar Daglig leder/generalsekretær Direktør Fagkonsulent Formidlingskonsulent Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Forsker II (førstestilling) Forsker III (grunnstilling) Forskningsassistent Forskningskoordinator Forskningssjef/-leder Førsteamanuensis Førstekonservator Førstekonsulent Førstelektor Hovedbibliotekar Høyskolelektor Klinisk ernæringsfysiolog Konservator Konsulent Kurator Mellomleder/gruppeleder o.l Museumspedagog Overingeniør Postdoktor Professor Prosjektleder Rådgiver Seniorrådgiver Spesial-/avdelingsbibliotekar Spesial-/seniorkonsulent Spesialrådgiver Stipendiat Annen stilling Totalsum

21 Tabell 8 - Snittlønn etter tilsettingsforhold for utvalgte stillinger Differanse Stillingskategori Tilsettingsforhold Snittlønn N Kroner % Avdelingsingeniør Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,5 % Fagkonsulent Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,8 % Forsker I (seniorforsker; toppstilling) Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,7 % Forsker II (førstestilling) Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,1 % Forsker III (grunnstilling) Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,0 % Forskningsasistent Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,0 % Førsteamanuensis Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,7 % Høyskolelektor Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,2 % Klinisk ernæringsfysiolog Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,5 % Rådgiver Fast tilsatt Midlertidig tilsatt ,8 % Tilsettingsform Antall Andel Fast tilsatt ,5 % Midlertidig tilsatt ,5 % Totalt ,0 % Lengde midlertidig tilsetting Antall år N Sum Summert Snitt år i midlertidig tilsetting 3,75 21

22 Tabell 9 - Tilleggslønn fra hovedarbeidsgiver Variable tillegg (for ubekvem arbeidstid, tokt, feltarbeid, fungering o.l.) Stilling Antall Ja Ikke Totalt %-andel Administrasjonssjef/adm. leder ,3 Amanuensis 5 5 0,0 Arkeolog ,0 Arkivar ,0 Avdelingsdirektør ,0 Avdelingsingeniør ,5 Avdelingsleder ,7 Bibliotekar ,7 Biostatistiker/bioingeniør 5 5 0,0 Daglig leder/generalsekretær ,3 Direktør ,3 Fagansvarlig/fagleder ,3 Fagkonsulent ,6 Formidlingskonsulent ,1 Formidlingsleder ,1 Forsker I (seniorforsker; toppstilling) ,1 Forsker II (førstestilling) ,1 Forsker III (grunnstilling) ,9 Forskningsassistent ,3 Forskningskoordinator ,3 Forskningssjef/-leder ,1 Førsteamanuensis ,4 Førstekonservator ,7 Førstekonsulent 8 8 0,0 Førstelektor ,5 Hovedbibliotekar ,0 Høyskolelektor ,4 Klinisk ernæringsfysiolog ,7 Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig ,0 Konservator ,7 Konsulent ,4 Kontorsjef 5 5 0,0 Kurator ,3 Logoped 5 5 0,0 Mellomleder/gruppeleder o.l ,7 Museumsbestyrer ,0 Museumskonsulent ,5 Museumspedagog ,7 Overingeniør ,3 Postdoktor ,0 Professor ,5 Prosjektleder ,9 Redaktør 5 5 0,0 Rektor/prorektor/dekan ,0 Rådgiver ,6 Seksjonsleder ,3 Seniorrådgiver ,3 Spesial-/avdelingsbibliotekar ,3 Spesial-/seniorkonsulent ,1 Spesialfysioterapeut ,0 Spesialrådgiver ,9 Stipendiat ,6 Utvikler/planlegger/designer ,3 Økonomisjef 5 5 0,0 Annen stilling ,9 Totalsum ,6 22

23 Pålagt/avtalt overtid Stilling Antall Ja Ikke Totalt %-andel Administrasjonssjef/adm. leder ,3 Amanuensis ,0 Arkeolog ,0 Arkivar ,3 Avdelingsdirektør ,0 Avdelingsingeniør ,0 Avdelingsleder ,7 Bibliotekar ,7 Biostatistiker/bioingeniør 5 5 0,0 Daglig leder/generalsekretær ,5 Direktør ,0 Fagansvarlig/fagleder ,3 Fagkonsulent ,2 Formidlingskonsulent ,1 Formidlingsleder ,6 Forsker I (seniorforsker; toppstilling) ,1 Forsker II (førstestilling) ,0 Forsker III (grunnstilling) ,6 Forskningsassistent ,3 Forskningskoordinator ,3 Forskningssjef/-leder ,1 Førsteamanuensis ,5 Førstekonservator ,3 Førstekonsulent ,5 Førstelektor ,6 Hovedbibliotekar ,2 Høyskolelektor ,3 Klinisk ernæringsfysiolog ,8 Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig ,0 Konservator ,3 Konsulent ,0 Kontorsjef 5 5 0,0 Kurator ,7 Logoped 5 5 0,0 Mellomleder/gruppeleder o.l ,8 Museumsbestyrer 5 5 0,0 Museumskonsulent ,5 Museumspedagog ,7 Overingeniør ,0 Postdoktor ,0 Professor ,5 Prosjektleder ,4 Redaktør ,0 Rektor/prorektor/dekan 5 5 0,0 Rådgiver ,2 Seksjonsleder ,6 Seniorrådgiver ,1 Spesial-/avdelingsbibliotekar ,0 Spesial-/seniorkonsulent ,0 Spesialfysioterapeut 4 4 0,0 Spesialrådgiver ,1 Stipendiat ,2 Utvikler/planlegger/designer 7 7 0,0 Økonomisjef 5 5 0,0 Annen stilling ,9 Totalsum ,5 23

24 Bonus e.l. Stilling Antall Ja Administrasjonssjef/adm. leder 1 Avdelingsdirektør 1 Avdelingsleder 1 Forsker I (seniorforsker; toppstilling) 9 Forsker II (førstestilling) 10 Forsker III (grunnstilling) 5 Forskningskoordinator 1 Forskningssjef/-leder 3 Førsteamanuensis 4 Førstelektor 1 Høyskolelektor 2 Klinisk ernæringsfysiolog 1 Kommunikasjons-/informasjonsansvarlig 1 Mellomleder/gruppeleder o.l. 1 Postdoktor 1 Professor 4 Prosjektmedarbeider 1 Rådgiver 2 Seniorrådgiver 5 Spesialrådgiver 1 Stipendiat 2 Utvikler/planlegger/designer 1 Økonomisjef 1 Annen stilling 2 Totalsum 61 Prosentandel av respondentene med bonus 3,7 24

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk privat sektor 2003 Forskerforbundet: 2003 Skriftserien nr 3/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i privat sektor gjennomfører forbundet årlig en spørreskjemaundersøkelse blant samtlige

Detaljer

Notat. Erfaringsrapport NVI-rapportering 2013-publikasjoner. Rammer for NVI-rapporteringen. Daglig leder i CRIStin. Den det måtte angå

Notat. Erfaringsrapport NVI-rapportering 2013-publikasjoner. Rammer for NVI-rapporteringen. Daglig leder i CRIStin. Den det måtte angå Notat Til: Kopi: Fra: Daglig leder i CRIStin Den det måtte angå CRIStin-sekretariatet ved fagleder Marit Henningsen Dato: 6. mai 2014 Erfaringsrapport NVI-rapportering 2013-publikasjoner Rammer for NVI-rapporteringen

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Current Research Information System in Norway

Current Research Information System in Norway Current Research Information System in Norway Agnethe Sidselrud, Deputy Manager, CRIStin Rannis 17.10.2011 Topics - Target groups and main objectives of CRIStin - Performance based funding of research

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011

Medlemsundersøkelsen 2011 Medlemsundersøkelsen 2011 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 23.05.2012 Bakgrunn for lønnsstatistikken NTL organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Med doktorgrad i arbeidslivet. En undersøkelse basert på registerdata

Med doktorgrad i arbeidslivet. En undersøkelse basert på registerdata Med doktorgrad i arbeidslivet En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 41/2012 Med doktorgrad i arbeidslivet En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 41/2012

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Doktorgrad og hva så?

Doktorgrad og hva så? RAPPORT 20/2007 Doktorgrad og hva så? Om doktorenes yrkeskarriere Terje Bruen Olsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 20/2007 ISBN 82-7218-535-0

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Kartlegging av norsk utdanningsforskning

Kartlegging av norsk utdanningsforskning RAPPORT 32/2007 Kartlegging av norsk utdanningsforskning Jorunn Spord Borgen, Hebe Gunnes og Gunnar Sivertsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning. Hebe Gunnes Gunnar Sivertsen

Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning. Hebe Gunnes Gunnar Sivertsen Ressurser og resultater innenfor rettsvitenskapelig forskning Hebe Gunnes Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 17/2013 Arbeidsnotat 17/2013 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Nordisk institutt for studier

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET Forskerforbundets leder, professor Bjarne Hodne, åpnet representantskapsmøtet

Detaljer

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale

Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011. En analyse basert på FoU-statistisk materiale Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig FoU i 2011 En analyse basert på FoU-statistisk materiale Hebe Gunnes Susanne L. Sundnes Ole Wiig Marte Blystad Rapport 24/2013 Ressursinnsatsen i medisinsk

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer