Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017"

Transkript

1 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken

2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo

3 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken 3

4 Forord Dette er en tabell- og figursamling med statistikk over avlagte doktorgrader i tidsrommet fra 1980 og fram til i dag. Tabell 1 og Figur 1 gir lengre tallserier. Samlingen oppdateres for hvert nye årskull med doktorander. Statistikken bygger på NIFUs Doktorgradsregister, som omfatter alle doktor- og lisensiatgrader som er avlagt ved norske universiteter og høgskoler gjennom alle tider. Doktorgradsregisteret er et individregister som gir grunnlag for statistikk og analyser. Registeret oppdateres hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra de doktorgradsutstedende institusjoner. Registreringskriteriet er disputasdato. Følgende data ligger inne om den enkelte doktorand: Kjønn Alder Statsborgerskap på disputastidspunktet Utdanning grad, sted, år Doktorgradstittel Ph.D.-program Hovedfinansieringskilde for doktorgradsstudiet År og måned for disputas Institusjon, fakultet og institutt for doktorgrad Fagområde for grad Fagdisiplin for grad (gjelder fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap og matematikk/naturvitenskap) Oslo, Bo Sarpebakken 4

5 Innhold Tabeller Tabell 1 Doktorgrader i Norge etter utstedende institusjon... 7 Tabell 2 Doktorgrader etter gradtype... 9 Tabell 3 Doktorgrader etter kjønn Tabell 4 Doktorgrader etter fagområde Tabell 5 Doktorgrader etter utstedende institusjon Tabell 6 Doktorgrader etter fagområde og kjønn Tabell 7 Doktorgrader Prosentandel avlagt av kvinner, etter fagområde. 19 Tabell 8 Doktorgrader Gjennomsnittsalder ved disputas etter fagområde. 20 Tabell 9 Doktorgrader Medianalder ved disputas etter fagområde Tabell 10 Doktorgrader Gjennomsnittlig antall år fra eksamen til disputas etter fagområde Tabell 11 Doktorgrader etter statsborgerskap på disputastidspunktet, etter region Tabell 12 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap etter fagområde Tabell 13 Doktorgrader Prosentandel med ikke-norsk statsborgerskap etter utstedende institusjon Tabell 14 Doktorgrader ved Universitetet i Oslo etter fakultet Tabell 15 Doktorgrader ved Universitetet i Bergen etter fakultet Tabell 16 Doktorgrader ved NTNU etter fakultet Tabell 17 Doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter fakultet Figurer Figur 1 Doktorgrader i Norge i tiårsperioder Figur 2 Doktorgrader etter kjønn Figur 3 Doktorgrader Prosentandel kvinner Figur 4 Doktorgrader etter kjønn. Prosentandeler Figur 5 Doktorgrader avlagt av personer med norsk statsborgerskap, etter kjønn. Prosentandeler Figur 6 Doktorgrader etter fagområde Figur 7 Doktorgrader etter utstedende institusjon Figur 8 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap ved disputas Figur 9 Doktorgrader med norsk og ikke-norsk statsborgerskap på disputastidspunktet Figur 10 Doktorgrader med ikke-norsk statsborgerskap, etter region.. 25 Figur 11 Doktorgrader etter fagområde og statsborgerskap. Prosentandeler Figur 12 Doktorgrader Prosentandel kvinner blant norske og ikke-norske statsborgere Figur 13 Doktorgrader etter utstedende institusjon og statsborgerskap. Prosentandeler

6 Standardtegn i tabeller:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 6

7 Figur 1 Doktorgrader i Norge i tiårsperioder. Tabell 1 Doktorgrader i Norge etter utstedende institusjon. Institusjon Antall Universitetet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Universitetet i Tromsø Norges Handelshøyskole 387 Universitetet i Stavanger 325 Norges idrettshøgskole 157 Universitetet i Agder 145 Handelshøyskolen BI 125 Nord universitet 116 Menighetsfakultetet 94 Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo 91 Høgskolen i Sørøst-Norge 42 Norges musikkhøgskole 41 Høgskolen i Molde 40 Høgskolen i Oslo og Akershus 36 VID vitenskapelig høgskole 29 Høgskolen i Hedmark 8 Høgskolen i Lillehammer 7 Høgskolen i Bergen - Samisk høgskole - Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 7

8 Figur 2 Doktorgrader etter kjønn. 8

9 Tabell 2 Doktorgrader etter gradtype. Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Ph.D Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 9

10 Tabell 3 Doktorgrader etter kjønn. År Kvinner Menn Totalt Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 10

11 Figur 3 Doktorgrader Prosentandel kvinner. Figur 4 Doktorgrader etter kjønn. Prosentandeler. 11

12 Figur 5 Doktorgrader avlagt av personer med norsk statsborgerskap, etter kjønn. Prosentandeler. Figur 6 Doktorgrader etter fagområde. 12

13 Tabell 4 Doktorgrader etter fagområde. Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 13

14 Tabell 5 Doktorgrader etter utstedende institusjon. Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen Univ. i Trondheim Univ. i Tromsø Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Delsum høgskoler Totalt Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen Univ. i Trondheim/NTNU 1) Univ. i Tromsø Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Delsum høgskoler Totalt Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen NTNU Univ. i Tromsø UMB 2) Univ. i Stavanger 3) Universitetet i Agder 4) Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole AHO 5) Høgskolen i Stavanger Høgskolen i Bodø Høgskolen i Agder Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen Delsum høgskoler Totalt (forts.) 14

15 Tabell 5 forts. Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen NTNU Univ. i Tromsø 6) NMBU 7) UMB 7) Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Nord universitet 8) Delsum universiteter Norges veterinærhøgskole 7) Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole AHO Høgsk. i Bodø 8) Høgsk. i Molde Høgsk. i Oslo og Akershus 9) Høgsk. i Gjøvik 10) Høgsk. i Telemark Høgsk. i Busk. og Vestfold 11) Høgsk. i Sørøst-Norge 12) Høgsk. i Lillehammer Høgsk. i Hedmark Høgsk. i Bergen Samisk høgskole Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen VID vitenskap. høgskole 13) Delsum høgskoler Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 1) NTNU ble opprettet i Høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund innlemmet ) Norges landbrukshøgskole fikk universitetsstatus fra 2005 og endret navn til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). 3) Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus fra 2005 og endret navn til Universitetet i Stavanger. 4) Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus fra 1.september 2007 og endret navn til Universitetet i Agder. 5) Arkitekthøgskolen i Oslo endret navn til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo oktober Forkortelsen AHO beholdes. 6) Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er slått sammen til Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet fra 1.august Høgskolen 7) UMB og Norges veterinærhøgskole slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fra ) Høgskolen i Bodø fikk universitetsstatus fra 2011 og endret navn til Universitetet i Nordland. Nord universitet fra ) Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus 1.august ) Høgskolen i Gjøvik slått sammen med NTNU ) Høgskolen i Vestfold t.o.m slått sammen med Høgskolen i Buskerud ) Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold slått sammen ) Misjonshøgskolen og Diakonhjemmet høgskole slått sammen

16 Figur 7 Doktorgrader etter utstedende institusjon. 16

17 Tabell 6 Doktorgrader etter fagområde og kjønn. Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt (forts.) 17

18 Tabell 6 forts. Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 18

19 Tabell 7 Doktorgrader Prosentandel avlagt av kvinner, etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora : Samfunnsvitenskap : : : 16 8 : Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU : = N<10. Prosenter beregnes ikke når antall doktorgrader totalt er mindre enn

20 Tabell 8 Doktorgrader Gjennomsnittsalder ved disputas etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora 40,8 41,6 40,3 46,9 44,5 40,8 43,4 43,1 42,0 43,7 42,5 Samfunnsvitenskap 37,2 41,7 40,1 40,1 38,7 38,3 39,7 39,1 40,3 40,7 39,7 Matematikk/naturvitenskap 33,7 35,0 35,5 36,3 33,1 33,9 33,5 35,2 34,2 34,8 34,5 Teknologi 32,2 34,6 32,5 32,6 33,8 33,1 33,7 34,0 33,3 32,4 33,1 Medisin og helsefag 41,8 39,1 38,0 38,9 39,5 37,9 39,6 39,5 39,5 39,2 39,3 35,8 37,5 34,2 36,3 34,4 35,1 34,1 32,0 34,9 35,1 34,9 Totalt 36,8 37,1 35,9 37,0 36,7 35,7 36,7 36,8 37,2 36,6 36,7 Fagområde Gj.sn Humaniora 42,3 41,9 44,7 42,5 41,6 44,2 42,8 42,4 43,0 44,1 43,0 Samfunnsvitenskap 37,8 40,8 40,5 39,7 39,0 41,4 39,9 40,7 40,2 43,0 40,5 Matematikk/naturvitenskap 34,4 34,2 35,2 34,8 34,9 34,9 34,2 34,4 34,5 33,7 34,5 Teknologi 33,5 32,5 32,6 32,9 31,7 32,2 32,2 32,3 32,6 33,4 32,6 Medisin og helsefag 40,1 40,6 40,1 39,6 40,3 40,7 39,8 39,8 41,0 42,7 40,6 34,6 36,3 34,6 35,7 35,4 37,7 37,1 35,3 35,0 36,9 35,9 Totalt 36,3 37,0 37,0 36,5 36,5 37,7 36,8 36,8 37,3 38,6 37,1 Fagområde Gj.sn Humaniora 43,7 43,9 42,2 41,1 42,7 41,2 41,9 41,1 40,4 42,7 42,0 Samfunnsvitenskap 41,8 41,0 41,3 40,0 39,5 40,1 42,0 41,8 41,5 41,5 41,2 Matematikk/naturvitenskap 33,5 33,3 33,6 33,7 33,9 34,2 33,7 33,8 34,3 34,1 33,8 Teknologi 32,5 32,9 33,4 33,5 32,0 33,0 34,0 33,9 33,8 34,5 33,4 Medisin og helsefag 40,3 41,2 41,3 40,9 41,5 40,7 40,4 40,5 40,1 39,6 40,5 37,3 36,6 37,4 37,4 35,8 35,4 37,0 37,5 36,0 39,4 36,9 Totalt 37,4 37,7 37,8 37,6 37,6 37,5 38,2 38,2 38,2 38,4 37,9 Fagområde Gj.sn Humaniora 39,7 40,1 40,1 39,9 40,1 41,2 40, ,2 Samfunnsvitenskap 40,9 40,6 39,5 39,9 40,3 40,2 40, ,3 Matematikk/naturvitenskap 33,4 33,1 33,5 33,5 33,4 33,5 33, ,4 Teknologi 33,3 33,3 33,3 33,0 33,4 34,0 32, ,3 Medisin og helsefag 41,3 40,5 40,0 40,2 40,2 40,1 41, ,5 36,8 37,0 36,7 38,0 36,0 36,5 35, ,7 Totalt 38,2 37,5 37,5 37,5 37,7 37,9 38, ,7 Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 20

21 Tabell 9 Doktorgrader Medianalder ved disputas etter fagområde. Fagområde Med Humaniora 36,0 38,0 38,0 39,5 38,5 36,5 41,0 39,8 38,7 41,5 39,0 Samfunnsvitenskap 34,3 44,0 36,0 37,3 32,8 36,3 35,4 37,3 38,5 39,2 36,5 Matematikk/naturvitenskap 30,8 32,9 32,4 32,1 30,2 30,8 31,0 31,0 30,8 31,0 31,3 Teknologi 28,7 32,5 29,6 29,5 30,0 30,0 30,0 29,6 29,5 28,9 29,6 Medisin og helsefag 38,3 38,3 35,4 36,5 36,4 34,5 37,1 36,4 36,3 36,0 36,5 30,0 34,2 28,8 31,8 30,6 32,0 31,4 30,1 31,7 32,1 31,4 Totalt 32,8 34,8 32,5 33,3 32,9 32,5 32,9 33,0 33,7 32,8 33,1 Fagområde Med Humaniora 43,3 39,6 43,8 41,0 40,0 43,3 41,5 41,0 41,5 43,0 41,7 Samfunnsvitenskap 37,2 40,7 37,9 37,8 38,5 39,6 38,1 38,8 37,8 40,4 38,7 Matematikk/naturvitenskap 33,1 33,1 33,4 33,1 33,2 33,2 32,8 32,3 32,3 31,4 32,7 Teknologi 31,8 30,7 30,5 31,1 30,4 30,7 30,7 30,3 30,9 31,5 30,8 Medisin og helsefag 39,2 39,0 38,9 38,2 39,3 39,5 39,2 38,6 39,2 41,3 39,3 33,4 34,8 33,3 33,8 34,3 35,2 34,5 33,8 33,8 34,8 34,2 Totalt 34,3 35,0 34,7 34,2 34,4 35,4 34,7 34,6 34,5 35,9 34,8 Fagområde Med Humaniora 42,8 42,7 38,8 39,5 40,5 38,3 38,3 36,4 37,9 38,8 38,7 Samfunnsvitenskap 38,9 38,4 38,3 37,2 37,3 37,9 39,8 39,0 38,7 37,9 38,3 Matematikk/naturvitenskap 31,5 31,4 31,6 31,8 31,7 31,9 32,0 31,5 31,9 31,8 31,7 Teknologi 30,4 31,0 31,6 30,9 30,4 30,8 30,8 31,2 31,1 32,3 31,0 Medisin og helsefag 38,4 40,5 40,3 39,2 40,1 38,8 39,0 38,5 38,1 36,6 38,6 36,6 34,7 37,3 35,8 33,4 33,3 32,8 34,8 34,5 36,8 34,5 Totalt 34,5 34,8 35,2 34,7 34,5 34,8 34,9 34,9 35,2 35,0 34,9 Fagområde Med Humaniora 37,1 37,1 38,3 37,0 38,9 38,5 37, ,7 Samfunnsvitenskap 38,1 38,1 36,5 36,7 37,2 37,4 38, ,4 Matematikk/naturvitenskap 31,5 31,0 31,1 31,5 31,3 31,4 31, ,3 Teknologi 31,7 31,4 30,9 31,1 31,6 31,6 30, ,3 Medisin og helsefag 38,8 38,0 37,8 38,2 38,6 37,5 39, ,3 35,5 34,8 35,3 36,2 35,4 35,0 33, ,2 Totalt 35,5 34,7 34,4 34,6 34,9 35,0 35, ,9 Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 21

22 Tabell 10 Doktorgrader Gjennomsnittlig antall år fra eksamen til disputas etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora 12,5 14,4 13,4 15,0 14,7 12,6 15,3 15,3 14,2 14,3 14,2 Samfunnsvitenskap 9,9 14,8 13,0 13,3 10,7 9,6 12,2 11,4 12,7 12,0 12,1 Matematikk/naturvitenskap 7,3 8,2 8,1 8,9 6,5 6,8 6,7 8,1 7,0 7,7 7,5 Teknologi 7,5 8,8 7,4 7,8 8,6 8,0 8,5 8,4 8,1 7,7 8,0 Medisin og helsefag 16,1 12,8 11,3 12,6 12,7 12,0 12,9 13,0 12,8 12,7 12,9 10,8 11,4 7,7 10,6 8,2 8,2 8,6 5,8 8,4 9,2 8,8 Totalt 11,1 10,8 9,3 10,8 9,9 9,4 10,3 10,2 10,4 10,1 10,2 Fagområde Gj.sn Humaniora 13,4 13,1 16,4 12,8 12,6 13,6 13,0 12,2 13,5 13,2 13,2 Samfunnsvitenskap 9,1 11,9 11,5 11,5 10,3 12,6 10,3 11,7 11,6 13,4 11,5 Matematikk/naturvitenskap 7,0 7,0 7,9 7,4 7,6 7,5 7,1 7,6 7,2 7,1 7,3 Teknologi 8,4 7,6 8,0 7,6 7,3 7,2 7,3 7,0 7,5 7,9 7,5 Medisin og helsefag 12,8 14,1 12,9 12,8 13,3 13,1 12,9 12,4 13,9 15,3 13,5 8,2 9,6 8,3 8,2 8,0 10,6 9,3 8,7 7,9 9,9 8,9 Totalt 9,4 10,2 10,0 9,5 9,5 10,3 9,5 9,5 9,9 11,1 9,9 Fagområde Gj.sn Humaniora 13,0 13,5 12,5 11,8 11,8 11,5 12,9 11,9 11,4 13,1 12,3 Samfunnsvitenskap 12,9 12,2 11,3 10,7 10,3 10,3 11,6 11,2 11,4 10,7 11,2 Matematikk/naturvitenskap 6,7 6,8 7,4 7,0 6,8 7,8 6,9 7,0 7,9 7,1 7,2 Teknologi 7,5 7,7 7,8 7,9 6,9 7,6 7,5 7,6 8,2 8,1 7,7 Medisin og helsefag 13,3 13,5 13,2 13,2 13,6 11,8 12,2 12,2 11,9 10,9 12,3 10,1 8,9 9,5 10,4 8,8 8,4 9,3 9,5 8,7 11,4 9,4 Totalt 10,1 10,2 10,1 10,0 9,8 9,6 10,1 9,9 10,2 9,9 10,0 Fagområde Gj.sn Humaniora 11,2 11,7 10,9 10,3 11,0 12,3 11, ,2 Samfunnsvitenskap 11,0 10,7 9,8 9,9 10,4 10,6 10, ,4 Matematikk/naturvitenskap 6,6 6,9 6,8 6,8 6,8 7,0 6, ,8 Teknologi 7,3 7,1 7,2 6,7 7,4 7,2 6, ,0 Medisin og helsefag 12,1 11,8 11,4 11,3 11,4 11,1 12, ,6 7,8 9,4 8,9 9,5 8,4 8,8 7, ,7 Totalt 9,8 9,6 9,4 9,2 9,5 9,7 9, ,6 Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU NB! Tallene viser tidsspennet fra grunnutdanning til disputas og er ikke et mål på effektiv tidsbruk i doktorgradsstudiet. 22

23 Figur 8 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap ved disputas. Figur 9 Doktorgrader med norsk og ikke-norsk statsborgerskap på disputastidspunktet. 23

24 Tabell 11 Doktorgrader etter statsborgerskap på disputastidspunktet, etter region. Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 24

25 Figur 10 Doktorgrader med ikke-norsk statsborgerskap, etter region. 25

26 Tabell 12 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 26

27 Figur 11 Doktorgrader etter fagområde og statsborgerskap. Prosentandeler. Figur 12 Doktorgrader Prosentandel kvinner blant norske og ikke-norske statsborgere. 27

28 Tabell 13 Doktorgrader Prosentandel med ikke-norsk statsborgerskap etter utstedende institusjon. Institusjon Gj.sn Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø UMB/NLH Andre Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Institusjon Gj.sn Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø UMB/NLH Universitetet i Stavanger/HiS : : : : : : Universitetet i Agder/HiA : : : : : : : : : : 17 Norges veterinærhøgskole : : Norges Handelshøyskole : 9 Norges idrettshøgskole : : : : : : : : : : 22 Norges musikkhøgskole.. : : : : : : : : - AHO : : : : : : : : : : 21 Høgskolen i Bodø : : : : : : : : : : 17 Høgskolen i Molde.. : : : : : : : : 29 Høgskolen i Oslo.... : : : : : : : Menighetsfakultetet : : : : : : : : : : 8 Handelshøyskolen BI : : : : 20 : - : : : 15 Misjonshøgskolen. : : : : : : : : : : Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap (forts.) 28

29 Tabell 13 forts. Institusjon Gj.sn Univ. i Oslo Univ. i Bergen NTNU Univ. i Tromsø NMBU UMB Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder : Nord universitet/hibodø : : : Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole : - : Norges musikkhøgskole : : : : : : : AHO : : : : : : : Høgsk. i Molde : : : : : : : Høgsk. i Oslo og Akershus : : : : : : Høgsk. i Gjøvik : : : : : : Høgsk. i Telemark : : : : : : Høgsk. i Busk. og Vestfold : : : : : : Høgsk. i Sørøst-Norge : : Høgsk. i Lillehammer : : : : : : :... : Høgsk. i Hedmark. : : : : : :... : Høgsk. i Bergen.. : : : : :... : Samisk høgskole : : Menighetsfakultetet : : : : : - : 7 Handelshøyskolen BI : 17 : : 46 : Misjonshøgskolen : : : : : : VID vitenskap. høgskole : : Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU : = N<10. Prosenter beregnes ikke når antall doktorgrader totalt er mindre enn 10. Figur 13 Doktorgrader etter utstedende institusjon og statsborgerskap. Prosentandeler. 29

30 Tabell 14 Doktorgrader ved Universitetet i Oslo etter fakultet. Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap 1) Utdanningsvitenskap 1) Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap 1) Utdanningsvitenskap 1) Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Humanistisk 2) Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Utdanningsvitenskap Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Utdanningsvitenskap Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 1) Grader ved Inst. for spesialpedagogikk er tatt med under Samfunnsvitenskap t.o.m Administrativt var instituttet (den tidligere Statens spesiallærerhøgskole) direkte underlagt Kollegiet fram til Inngår deretter under Utdanningsvitenskap. 2) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 17.januar

31 Tabell 15 Doktorgrader ved Universitetet i Bergen etter fakultet. Fakultet Sum Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin-odontologi 2) Medisin 2) Humanistisk 1) Matematikk-naturvitenskap Odontologi 2) Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin-odontologi Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 1) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 1.august ) Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ble slått sammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet 1.januar

32 Tabell 16 Doktorgrader ved NTNU etter fakultet. Fakultet 1) Sum Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Dr.ing./dr.techn. før Totalt Fakultet 1) Sum Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Fysikk, informatikk og matematikk Kjemi og biologi Arkitektur, plan og billedkunst Bygg og miljøteknikk Elektroteknikk og telekommunikasjon Geofag og petroleumsteknologi Marinteknikk Maskinteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse 2) Uspesifisert (Høgskolene i Telemark, Narvik og Stavanger) Dr.ing./dr.techn. før Totalt Fakultet 1) Sum Medisin Humanistisk 3) Naturvitenskap og teknologi Fysikk, informatikk og matematikk Kjemi og biologi Arkitektur og billedkunst 4) Ingeniørvitenskap og teknologi Bygg og miljøteknikk Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Elektroteknikk og telekommunikasjon Geofag og petroleumsteknologi Marinteknikk Maskinteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse Totalt Fakultet Sum Medisin Humanistisk Naturvitenskap og teknologi Arkitektur og billedkunst Ingeniørvitenskap og teknologi Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse NTNU i Gjøvik Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 1) Fakultetsstrukturen er endret flere ganger, senest fra I perioden eksisterte en fakultetsinndeling som følge av etableringen av NTNU. Før 1996 var institusjonens navn Univ. i Trondheim - med delinstitusjonene NTH (med avdelinger), AVH (med fakulteter) og Det medisinske fakultet. 2) Før 1996: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 3) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 1.august ) Før 2002: Arkitektur, plan og bildekunst 32

33 Tabell 17 Doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter fakultet. Institutt 1) Sum Medisinsk biologi Klinisk medisin Samfunnsmedisin Språk og litteratur Matematiske realfag Biologi og geologi Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Museumsvirksomhet Institutt ikke spesifisert Totalt Institutt/fakultet 1) Sum Jus Medisin Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Medisinsk biologi Klinisk medisin Samfunnsmedisin Språk og litteratur Matematiske realfag Biologi og geologi Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Museumsvirksomhet Rettsvitenskap Institutt ikke spesifisert Totalt Fakultet 2) Sum Jus Medisin Helsevitenskap Humanistisk Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Matematikk-naturvitenskap Naturvitenskap og teknologi 5 5 Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Biovitenskap, fiskeri og økonomi Totalt Fakultet 2) Sum Jus Helsevitenskap Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Kunstfaglig Naturvitenskap og teknologi Biovitenskap, fiskeri og økonomi Finnmarksfakultetet 3) Totalt Kilde: Doktorgradsregisteret/NIFU 1) Fakultetsinndeling fra ) Sammenslåing med Høgskolen i Tromsø og ny fakultetsinndeling fra ) Opprettet etter sammenslåing med Høgskolen i Finnmark fra

34

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Norske doktorgrader ved årtusenskiftet

Norske doktorgrader ved årtusenskiftet Rapport 14/2000 Norske doktorgrader ved årtusenskiftet En oversikt over utviklingen i det 19. og 20.århundre, med hovedvekt på 1990-årene Terje Bruen Olsen ISBN 82-7218-441-9 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Hebe Gunnes Arbeidsnotat 7/2011 1 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr.

Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Tabell A.7.1 Totale FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren etter utgiftstype og lærested i 2003. Mill. kr. Driftsutgifter Kapitalutgifter Totalt Totalt Lønn og sosiale Andre Totalt Bygg og anlegg

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008 Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 008 UHRs ref. Institusjon Bestilling Merknader 1 Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier

Detaljer

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Rapport 29/2012. Terje Bruen Olsen Svein Kyvik

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Rapport 29/2012. Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Stipendiater og doktorgradsgjennomføring Rapport 29/2012 Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Stipendiater og doktorgradsgjennomføring Rapport 29/2012 Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Rapport nr. 29/2012 Utgitt

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad Utdanning 27 Terje Bruen Olsen, NIFU STEP Innledning Nærmere 11 doktorgrader ble avlagt ved norske universiteter og høgskoler i tidsrommet 199-26. Det er mer enn to tredjedeler av alle doktorgrader i Norge

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1718 'HWPHGLVLQVNHIDNXOWHW 1RUJHVWHNQLVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJH XQLYHUVLWHW )6$ 1RWDW Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Kopi til: Gjelder: Saksbehandler: )UDPWLGLJIDNXOWHWVRJLQVWLWXWWVWUXNWXUSn17188WWDOHOVHIUD'HWPHGLVLQVNH

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling STANDARD AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2017 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet

Detaljer

Ellen Brandt. Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002. NIFU skriftserie nr. 31/2003

Ellen Brandt. Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002. NIFU skriftserie nr. 31/2003 Ellen Brandt Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002 Omfang, målgruppe, finansiering og opplegg NIFU skriftserie nr. 31/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 5/2007, april 2007: FoU i universitets- og høgskolesektoren i 2005 Rapporten er utarbeidet av NIFU STEP 1 1 FoU i universitets-

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Revidert og utvidet utgave Erica Waagene Ingvild Reymert Arbeidsnotat 1/2015 Metodenotat

Detaljer

Kunnskapsministeren 14/

Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDANNINGSINSTITUSJONER: INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata

Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 17/2013 Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Arbeidsutkast, versjon 02.10.09 Dag W. Aksnes, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen Innledning I dette notatet

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen RAPPORT 40/2009 Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen Svein Kyvik og Terje Bruen Olsen NIFU STEP Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 40/2009

Detaljer

Resultater av norsk forskning

Resultater av norsk forskning Dag W. Aksnes 15.10.14 Resultater av norsk forskning Faglig nivå og internasjonal posisjon belyst ved publiseringsindikatorer Publiseringsindikatorer Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer