OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000"

Transkript

1 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato /MHT Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet Styrking av basisbevilgning - Nye studieplasser - Desentralisert utdanning - Etter- og videreutdanning Vi viser til foreløpig tildelingsbrev av 27. mai 2009, om regjeringens forslag om styrking av basisbevilgningen, nye studieplasser i høyere utdanning, samt bevilgning til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning. Vi viser videre til St.prp. nr. 67 ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009, jf. Innst. S. nr. 355 ( ). Kunnskapsdepartementet orienterer med dette om endelig fordeling av nye studieplasser på institusjoner. Fordelingen av midler til nye studieplasser i dette brev erstatter tidligere forslag til fordeling. Endelig fordeling til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning er ikke endret ift. forslag til fordeling. For endelig fordeling av midler til styrking av basisbevilgningen, se foreløpig tildelingsbrev. Generelle forutsetninger Det forutsettes at midlene som foreslås bevilget til nye studieplasser, desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning går til opprettelse av nye studieplasser/studietilbud som foreslått. Midlene skal ikke finansiere allerede opprettede studieplasser, enten det er studieplasser opprettet av departementet eller institusjonen. Dersom rapporteringen viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser, Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 no Telefon Martin Heitmann 0032 Oslo www. kunnskapsdepartementet.no Telefaks Org no

2 desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning i fremtidige budsjetter. For studietilbud innenfor desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning tas det sikte på konsekvensjustering for senere år opptil helårsvirkning. Det vises her til St.prp. nr. 1 ( ). Det legges til grunn at nye studieplasser, desentralisert utdanning og etterog videreutdanningstilbud opprettes i tråd med forutsetningene. Nye studieplasser Studieplasser og tilhørende midler fordeles som følger: Tabell 1: Fordeling av om lag nye studieplasser Helse- og sosialfag Lærerutdanning Ingeniør og realfag Institusjonenes forslag utenfor rammen (frie studieplasser) Sum Universitetssenteret i Svalbard roner Norges Musikkhøgskole Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Bergen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Norges idrettshøgskole Høgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Universitetet i Oslo Høgskolen i Sør-Trøndelag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Stavanger Høgskolen i Akershus Universitetet i Bergen Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Ålesund Dronning Mauds Minne Høgskole Høgskolen i Hedmark Universitetet i Agder Høgskolen i Telemark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Østfold Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nord -Trøndelag Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Volda Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/Haugesund Diakonhjemmet høgskole Side 2

3 I Haraldsplass diakonale høgskole Sum plasser I vedlegg til de enkelte institusjonene som har fått tildelt plasser presiseres fordelingen på de ulike studiene. Det presiseres at toårige mastertilbud i lærerutdanningen bør rettes mot grunnskolen og på sikt tilpasses den nye grunnskolelærerutdanningen. Det vises til St.meld. nr. 11 ( ) Læreren. Rollen og utdanningen og til arbeidet regjeringen har satt i gang med en handlingsplan for samisk språk. Det legges til grunn at midler til etter- og videreutdanning tilsvarende 10 studieplasser blir prioritert til samisk/kvensk ved hver av institusjonene som har slike undervisningstilbud (Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Bodø), samt 20 studieplasser ved Universitetet i Tromsø (både samisk og kvensk). Studieplassene kan også opprettes til forkurs. Midler til frie studieplasser kan omdisponeres til studier i en lavere finansieringskategori enn det som er lagt til grunn fra departementets side. Dette forutsetter imidlertid at flere studieplasser opprettes, slik at midlene som er bevilget benyttes fullt ut. Departementet skal underrettes i slike tilfeller. Når det gjelder øvrige forutsetninger for bruk av midler, vises det til foreløpig tildelingsbrev. Desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning Midler til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning fordeles som følger: Tabell 2: Fordeling av midler til desentralisert utdanning og etter - og videreutdanning (ettårige studietilbud) Samisk Høgskole Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Bodø Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Volda Høgskolen i Sogn og Fjordane Anslag plasser Kroner Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Hedmark Universitetet i Tromsø Side 3

4 Universitetet i Bergen Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet for Miljø og Biovitenskap Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Buskerud Sum Tabell 3: Fordeling av midler til desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning innenfor barnehagepedagogikk og førskolelærerutdanning Videreutdanning i barnehagepedagogikk* Videreutd. pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere (fordeles ettersøknad) Arbeidsplassrelatert førskolelærerutd. Høgskolen i Bergen 15 ' Norsk lærerakademi - Bergen Høgskolen i Oslo/Høgskolen i Akershus roner Høgskolen i Telemark Universitetet i Tromsø Høgskolen i Hedmark Dronning Mauds Minne Høgskole Høgskolen i Volda Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold/Høgskolen i Østfold Høgskolen i Finnmark Ufordelt Sum plasser Sum kroner * I tillegg tildeles Høgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger hhv. 20 og 10 plasser til videreutdanning barnehagepedagogikk innenfor de 3000 plassene i tabell 1. Om lag 2,15 mill. kroner til videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid for førskolelærere vil bli fordelt senere etter søknad. Departementet vil komme tilbake med egen utlysning. Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning er et fireårig desentralisert studietilbud. Departementet er opptatt av å kunne vurdere behovene i sektoren når det gjelder etablering av desentraliserte studietilbud, og varsler derfor om fremtidig omfordeling av desentraliserte studietilbud. Side 4

5 Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev for 2009 og ber for øvrig om at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser som foreslås bevilget i RNB, i Rapport og planer ( ) innen 1. mars Det skal i tillegg rapporteres på bruk av midler til opprettelse av arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning, jf. vedlagte skjema. Utbetaling Midler utbetales med dette til institusjonenes arbeidskonti etter nevnte fordelinger. Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Martin Heitmann rådgiver Kopi: UHR Nettverk for private høyskoler NOK-UT Riksrevisjonen Vedlegg: 1. Spesifisert fordeling av ordinære studieplasser til aktuelle institusjoner 2. Rapportskjema for arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning til aktuelle institusjoner Side 5

6 Adresseliste Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Side 6

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren

Innspill fra Universitetet i Oslo til arbeidet med fremtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sal{Stype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: AI kivsaksnr.: Saksbehandler: Diskusjonssak D-Sal{

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer