Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside"

Transkript

1 Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet for miljø og biovitenskap i 2011 og Dette gir en økning på totalt 102 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar Regjeringen foreslår også 1,1 millioner kroner til tre nye stipendiatstillinger. Det foreslås videre 50 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet. Og 41,4 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til drift av det nye universitetet. Regjeringen foreslår 344 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet. Regjeringen foreslår 145 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen. Regjeringen foreslår i 2014 å tildele 15 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Oslo. Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2014.

2 Regjeringen foreslår et tilskudd på 6,8 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi i Stabekk i Bærum. Aust-Agder Regjeringen foreslår å bevilge om lag 4,5 millioner kroner til et nytt vitensenter i Arendal. Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir universitetet en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Vest-Agder. Buskerud Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til to nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Vestfold. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i Finnmark Regjeringen foreslår økt opptakskapasitet med 66 nye studieplasser fra høsten 2014 ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Universitetet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger til universitetet. Totalt

3 foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Se også omtale under Troms. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 75,5 millioner kroner til høyskolen. I tillegg fortsetter regjeringen oppfølging av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker. Hedmark Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Hedmark i 2011 og Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 515,8 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en særskilt bevilgning på kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark. Hordaland Regjeringen foreslår å bevilge 11,8 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Bergen i 2009, 2011 og Det gir en økning på 120 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår også 2,2 millioner kroner til seks nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 2,7 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til videreføring av rehabiliteringen av universitetsmuseet (fase 1, Sydfløyen) ved Universitetet i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges handelshøgskole i 2011 og Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 391,8 millioner kroner til høyskolen.

4 Regjeringen foreslår å bevilge 18,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Bergen i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 235 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 41 millioner kroner til husleie i forbindelse med nytt bygg for høyskolen på Kronstad. Regjeringen foreslår kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 866,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Kronstad for samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Rogaland. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 15 nye studieplasser ved Kunstog designhøgskolen i Bergen i Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 110,5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 33,8 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,5 millioner kroner til Bergen arkitekthøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble opprettet ved Høgskolen Betanien i Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 26,4 millioner kroner til drift av høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til studieplassene som ble opprettet ved Haraldsplass diakonale høgskole i Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 29,5

5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås et tilskudd på 136,4 millioner kroner til høyskolen. NLA Høgskolen består av studiestedene Bergen, Gimlekollen (Kristiansand) og Staffeldtsgate (Oslo). Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 15,1 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,2 millioner kroner til Raftostiftelsen i Bergen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper. Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til et ekstra tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett om at det faste tilskuddet skal videreføres. Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til å opprette en ny landslinje for smedfaget i Odda. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 7,3 millioner kroner for å opprette et nytt nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse ved Universitetet i Bergen. Møre og Romsdal Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk, i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 187,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskulen i Volda i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også en økning på kroner for å styrke Seanse (arena for kompetanse og utvikling av samarbeid mellom barnehage, skole og kulturfeltet). Totalt foreslås en bevilgning på 299,5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 4,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Ålesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012.

6 Det gir en økning på totalt 70 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 225,5 millioner kroner til høyskolen. Nordland Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Nordland i Det gir en økning på 50 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 550 millioner kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 60 nye studieplasser ved Høgskolen i Narvik i Totalt foreslås en bevilgning på 186,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 70 millioner kroner til Narviksenteret. Om lag 67,5 millioner kroner er øremerket kostnader knyttet til nye lokaler på Narvik Torv for Narviksenteret og Nordland Røde Kors Krigsminnemusem. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge. Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på 125,6 millioner kroner til høyskolen. Nord-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Nord-Trøndelag i Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 438 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 17,1 millioner kroner til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettighetene. Oppland

7 Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Gjøvik i 2011 og Det gir en økning på 55 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår videre kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 272,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Lillehammer i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med 12 nye studieplasser ved filmutdanningen fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 72 studieplasser ved høyskolen fra 2013 til Videre foreslås det en økning på 1,6 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 363 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,7 millioner kroner til Nansen Fredssenter i Lillehammer. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred, forsoning og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Oslo Regjeringen foreslår å bevilge 24,3 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Oslo i 2009, 2011 og Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år (2013, 2014 og 2015) til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum. Regjeringen foreslår videre 3,7 millioner kroner til ti nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 4,7 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 52,3 millioner kroner til avslutning av rehabiliteringen av sentrumsbygningene (fase 1 og 2) ved Universitetet i Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til videre prosjektering av nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo i I tillegg foreslås en bevilgning på 32 millioner kroner til Samordna Opptak, 24,5 millioner kroner til CRISTIN (Current Research Information System) og 2 millioner kroner til Felles studentsystem. Alle administreres av Universitetet i Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner

8 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Akershus. Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å fullføre utbyggingen av studieplassene som ble tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Totalt foreslås en bevilgning på 156 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges idrettshøgskole i Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 176,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en startbevilgning på 30 millioner kroner til rehabilitering av den gamle bygningsmassen ved Norges idrettshøgskole i Dette omfatter gymnastikkbygget, sentralbygget og svømmehallen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 238,5 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. For omtale av bevilgning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), se under Akershus. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 10 nye studieplasser ved Kunsthøgskolen i Oslo i Totalt foreslås en bevilgning på 308,9 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 6 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Handelshøyskolen BI i Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 255,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 72,5 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet. Regjeringen foreslår et tilskudd på 24,1 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt.

9 Regjeringen foreslår et tilskudd på 37,7 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 33,5 millioner kroner til NISS Høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 9,5 millioner kroner til Norges Dansehøyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 3,5 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Diakonhjemmet høgskole i 2011 og Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 138,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 9 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 45,4 millioner kroner til Høyskolen Diakonova. For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiestedet Staffeldtsgate, se Hordaland. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Lovisenberg diakonale høgskole i 2011 og Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 79,2 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 11,5 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 23,5 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 39,3 millioner kroner til Westerdals Høyskole. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har en sentral rolle i å føre tilsyn med og medvirke til videre kvalitetsheving i norsk høyere utdanning. Regjeringen foreslår en økning på 14,5 millioner kroner til NOKUT fra Det forslås en bevilgning til NOKUT på om lag 75,6 millioner kroner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 30,1 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HLsenteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene. En

10 mindre del av bevilgningen vil være øremerket ledelse av vedlikeholds- og moderniseringsprosjektet for Villa Grande. Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,6 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap. Regjeringen foreslår at bevilgningen til Det Norske Videnskaps-Akademi økes med 2 millioner kroner. Deler av økningen skal finansiere en prosjektstilling knyttet til opprettelsen av Ungt Akademi. Det er et vitenskapsakademi for yngre fremragende forskere. Resten av tilskuddsøkningen skal blant annet benyttes til å styrke Akademiets arbeid med Kavliprisen. DNVA mottar i 2014 en total bevilgning på 16,4 millioner kroner og forvalter i tillegg Abelprisen på 13,7 millioner kroner. Rogaland Regjeringen foreslår å bevilge 13,1 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Stavanger i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt universitetet i 2009, 2011 og Det gir en økning på totalt 185 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 1,4 millioner kroner for å styrke barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Hordaland. Regjeringen foreslår et tilskudd på 22,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,7 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas. Sogn og Fjordane

11 Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 42 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Videre foreslås det 3 millioner kroner til husleie ved høyskolen i Totalt foreslås en bevilgning på 340,1 millioner kroner til høyskolen. Sør-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 27,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009, 2011 og Det gir en økning på 310 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til husleie for midlertidige tilleggslokaler for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene ved universitetet. Regjeringen foreslår også 4,8 millioner kroner til 13 nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 3,9 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,5 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU. Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 208 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene og 5,8 millioner kroner til etableringen av et fagmiljø i arkivkunnskap. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 849,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for å videreføre studieplassene som ble tildelt Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 105,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å tildele 25,6 millioner kroner til ordinær virksomhet ved UNINETT AS i Trondheim. UNINETT AS har i tillegg ansvar for programmet

12 ecampus som innebærer å etablere en nasjonal IKT-infrastruktur for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning. Det foreslås en tildeling på 15 millioner kroner til ecampus. Regjeringen foreslår at tilskuddet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim økes med 2 millioner kroner. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er Norges eldste vitenskapsakademi, og mottar i 2014 en total bevilgning på 2,85 millioner kroner. Økningen bidrar til at Selskabet kan videreutvikle og styrke sin faglige virksomhet. Telemark Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Telemark i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 68 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 620,8 millioner kroner til høyskolen. Kunnskapsdepartementet foreslår å tildele 2 millioner kroner til Høgskolen i Telemarks samarbeid med Universitetet i Agder i Troms Regjeringen foreslår å bevilge 17,4 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Tromsø i 2009, 2011 og Det gir en økning på totalt 250 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 44,2 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for nytt teknologibygg i Tromsø. I tillegg foreslås det 10 millioner kroner som følge av overføring av Seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NMBU. Totalt foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august Se også omtale under Finnmark.

13 Regjeringen foreslår en startbevilgning på 50 millioner til nybygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet i Nybygget vil bli tilpasset eksisterende bygg for medisin og helsefag, som er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 114 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i Regjeringen foreslår en bevilgning på 25,5 millioner kroner til Norgesuniversitetet (NUV) som administreres av Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. I tillegg foreslås en bevilgning på 3 millioner kroner til Entreprenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV. Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 40 nye studieplasser ved Høgskolen i Harstad i Videre foreslås det en økning på 1,1 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 136,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,3 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret Finnsnes slik at det kan tilby kurs og andre voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Studiesenteret.no i Sjøvegan. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret.no slik at det kan tilby eller formidle kurs og høyere utdanning som alternativ eller supplement til opplæring ved andre utdanningsinstitusjoner. Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Aust-Agder. Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,8 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.

14 Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjonsog dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid. For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiested Gimlekollen, se Hordaland. Vestfold Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til to nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Buskerud. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,5 millioner kroner til MARKOM2020- prosjektet som drives av Høgskolen i Buskerud og Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Wang Toppidrett Tønsberg. Østfold Regjeringen foreslår å bevilge 5,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Østfold i 2011 og Det gir en økning på 73 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 534,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark.

15 Svalbard Regjeringen foreslår å tildele 1,8 millioner kroner for å fullføre oppbygningen av de studieplassene som ble tildelt ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) i Totalt foreslås et tilskudd på 117,9 millioner kroner til UNIS.

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 210,1 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det

studieplasser fra 2011 til 2012. Totalt foreslår Regjeringen en bevilgning på 210,1 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det Page 1 of 12 Oslo Regjeringen foreslår å bevilge 21,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Oslo. Det gir en

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Målet er høyere kvalitet

Målet er høyere kvalitet Forside 2 Målet er høyere kvalitet Forord Tidligere i år la jeg fram sju punkter som vil være førende for hva regjeringen skal gjøre innenfor forskning og høyere utdanning framover. Til høsten legges det

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer