Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside"

Transkript

1 Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet for miljø og biovitenskap i 2011 og Dette gir en økning på totalt 102 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar Regjeringen foreslår også 1,1 millioner kroner til tre nye stipendiatstillinger. Det foreslås videre 50 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet. Og 41,4 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til drift av det nye universitetet. Regjeringen foreslår 344 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Ås for veterinærmiljøene ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet og Veterinærinstituttet. Regjeringen foreslår 145 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for rehabilitering av Urbygningen. Regjeringen foreslår i 2014 å tildele 15 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Oslo. Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2014.

2 Regjeringen foreslår et tilskudd på 6,8 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi i Stabekk i Bærum. Aust-Agder Regjeringen foreslår å bevilge om lag 4,5 millioner kroner til et nytt vitensenter i Arendal. Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir universitetet en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Vest-Agder. Buskerud Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til to nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Vestfold. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i Finnmark Regjeringen foreslår økt opptakskapasitet med 66 nye studieplasser fra høsten 2014 ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Universitetet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger til universitetet. Totalt

3 foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Se også omtale under Troms. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 75,5 millioner kroner til høyskolen. I tillegg fortsetter regjeringen oppfølging av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker. Hedmark Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Hedmark i 2011 og Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 515,8 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en særskilt bevilgning på kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark. Hordaland Regjeringen foreslår å bevilge 11,8 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Bergen i 2009, 2011 og Det gir en økning på 120 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår også 2,2 millioner kroner til seks nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 2,7 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til videreføring av rehabiliteringen av universitetsmuseet (fase 1, Sydfløyen) ved Universitetet i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges handelshøgskole i 2011 og Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 391,8 millioner kroner til høyskolen.

4 Regjeringen foreslår å bevilge 18,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Bergen i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 235 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 41 millioner kroner til husleie i forbindelse med nytt bygg for høyskolen på Kronstad. Regjeringen foreslår kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 866,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet på Kronstad for samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Rogaland. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 15 nye studieplasser ved Kunstog designhøgskolen i Bergen i Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 110,5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 130 millioner kroner til videreføring av byggeprosjektet for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 33,8 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,5 millioner kroner til Bergen arkitekthøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble opprettet ved Høgskolen Betanien i Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 26,4 millioner kroner til drift av høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til studieplassene som ble opprettet ved Haraldsplass diakonale høgskole i Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 29,5

5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås et tilskudd på 136,4 millioner kroner til høyskolen. NLA Høgskolen består av studiestedene Bergen, Gimlekollen (Kristiansand) og Staffeldtsgate (Oslo). Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 15,1 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,2 millioner kroner til Raftostiftelsen i Bergen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper. Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til et ekstra tilskudd til Kongshaug Musikkgymnas. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett om at det faste tilskuddet skal videreføres. Regjeringen foreslår å bevilge 0,5 millioner kroner til å opprette en ny landslinje for smedfaget i Odda. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 7,3 millioner kroner for å opprette et nytt nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse ved Universitetet i Bergen. Møre og Romsdal Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk, i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 187,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskulen i Volda i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også en økning på kroner for å styrke Seanse (arena for kompetanse og utvikling av samarbeid mellom barnehage, skole og kulturfeltet). Totalt foreslås en bevilgning på 299,5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 4,2 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Ålesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og 2012.

6 Det gir en økning på totalt 70 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 225,5 millioner kroner til høyskolen. Nordland Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Nordland i Det gir en økning på 50 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 550 millioner kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til 60 nye studieplasser ved Høgskolen i Narvik i Totalt foreslås en bevilgning på 186,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 70 millioner kroner til Narviksenteret. Om lag 67,5 millioner kroner er øremerket kostnader knyttet til nye lokaler på Narvik Torv for Narviksenteret og Nordland Røde Kors Krigsminnemusem. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge. Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på 125,6 millioner kroner til høyskolen. Nord-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Nord-Trøndelag i Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 438 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 17,1 millioner kroner til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettighetene. Oppland

7 Regjeringen foreslår å bevilge 4,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Gjøvik i 2011 og Det gir en økning på 55 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår videre kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 272,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Lillehammer i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med 12 nye studieplasser ved filmutdanningen fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 72 studieplasser ved høyskolen fra 2013 til Videre foreslås det en økning på 1,6 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 363 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,7 millioner kroner til Nansen Fredssenter i Lillehammer. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred, forsoning og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Oslo Regjeringen foreslår å bevilge 24,3 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Oslo i 2009, 2011 og Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år (2013, 2014 og 2015) til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum. Regjeringen foreslår videre 3,7 millioner kroner til ti nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 4,7 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 52,3 millioner kroner til avslutning av rehabiliteringen av sentrumsbygningene (fase 1 og 2) ved Universitetet i Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til videre prosjektering av nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo i I tillegg foreslås en bevilgning på 32 millioner kroner til Samordna Opptak, 24,5 millioner kroner til CRISTIN (Current Research Information System) og 2 millioner kroner til Felles studentsystem. Alle administreres av Universitetet i Oslo. Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009, 2011 og Det gir en økning på 390 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 2,5 millioner

8 kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til tre nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,8 milliarder kroner til høyskolen. Se også omtale under Akershus. Regjeringen foreslår å tildele 3 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner for å fullføre utbyggingen av studieplassene som ble tildelt i 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Totalt foreslås en bevilgning på 156 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges idrettshøgskole i Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås en bevilgning på 176,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en startbevilgning på 30 millioner kroner til rehabilitering av den gamle bygningsmassen ved Norges idrettshøgskole i Dette omfatter gymnastikkbygget, sentralbygget og svømmehallen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 238,5 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. For omtale av bevilgning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), se under Akershus. Det nye universitetet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole fra 1. januar Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 10 nye studieplasser ved Kunsthøgskolen i Oslo i Totalt foreslås en bevilgning på 308,9 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 6 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Handelshøyskolen BI i Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 255,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 72,5 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet. Regjeringen foreslår et tilskudd på 24,1 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt.

9 Regjeringen foreslår et tilskudd på 37,7 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 33,5 millioner kroner til NISS Høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 9,5 millioner kroner til Norges Dansehøyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 3,5 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Diakonhjemmet høgskole i 2011 og Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 138,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 9 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 45,4 millioner kroner til Høyskolen Diakonova. For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiestedet Staffeldtsgate, se Hordaland. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Lovisenberg diakonale høgskole i 2011 og Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 79,2 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 11,5 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 23,5 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 39,3 millioner kroner til Westerdals Høyskole. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har en sentral rolle i å føre tilsyn med og medvirke til videre kvalitetsheving i norsk høyere utdanning. Regjeringen foreslår en økning på 14,5 millioner kroner til NOKUT fra Det forslås en bevilgning til NOKUT på om lag 75,6 millioner kroner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 30,1 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HLsenteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene. En

10 mindre del av bevilgningen vil være øremerket ledelse av vedlikeholds- og moderniseringsprosjektet for Villa Grande. Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,6 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap. Regjeringen foreslår at bevilgningen til Det Norske Videnskaps-Akademi økes med 2 millioner kroner. Deler av økningen skal finansiere en prosjektstilling knyttet til opprettelsen av Ungt Akademi. Det er et vitenskapsakademi for yngre fremragende forskere. Resten av tilskuddsøkningen skal blant annet benyttes til å styrke Akademiets arbeid med Kavliprisen. DNVA mottar i 2014 en total bevilgning på 16,4 millioner kroner og forvalter i tillegg Abelprisen på 13,7 millioner kroner. Rogaland Regjeringen foreslår å bevilge 13,1 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Stavanger i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt universitetet i 2009, 2011 og Det gir en økning på totalt 185 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på 1,4 millioner kroner for å styrke barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 1,9 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen Stord/Haugesund i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 43 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 287,5 millioner kroner til høyskolen. Se også omtale under Hordaland. Regjeringen foreslår et tilskudd på 22,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3,7 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas. Sogn og Fjordane

11 Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 42 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Videre foreslås det 3 millioner kroner til husleie ved høyskolen i Totalt foreslås en bevilgning på 340,1 millioner kroner til høyskolen. Sør-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 27,7 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2009, 2011 og Det gir en økning på 310 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til husleie for midlertidige tilleggslokaler for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene ved universitetet. Regjeringen foreslår også 4,8 millioner kroner til 13 nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 3,9 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,5 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU. Regjeringen foreslår å bevilge 15,7 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 208 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene og 5,8 millioner kroner til etableringen av et fagmiljø i arkivkunnskap. Videre foreslås det en økning på 1,7 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til to nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 849,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 110 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for å videreføre studieplassene som ble tildelt Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2013 til Totalt foreslås et tilskudd på 105,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å tildele 25,6 millioner kroner til ordinær virksomhet ved UNINETT AS i Trondheim. UNINETT AS har i tillegg ansvar for programmet

12 ecampus som innebærer å etablere en nasjonal IKT-infrastruktur for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning. Det foreslås en tildeling på 15 millioner kroner til ecampus. Regjeringen foreslår at tilskuddet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim økes med 2 millioner kroner. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab er Norges eldste vitenskapsakademi, og mottar i 2014 en total bevilgning på 2,85 millioner kroner. Økningen bidrar til at Selskabet kan videreutvikle og styrke sin faglige virksomhet. Telemark Regjeringen foreslår å bevilge 3,3 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Telemark i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 68 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også kroner til èn ny stipendiatstilling. Totalt foreslås en bevilgning på 620,8 millioner kroner til høyskolen. Kunnskapsdepartementet foreslår å tildele 2 millioner kroner til Høgskolen i Telemarks samarbeid med Universitetet i Agder i Troms Regjeringen foreslår å bevilge 17,4 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Universitetet i Tromsø i 2009, 2011 og Det gir en økning på totalt 250 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Regjeringen foreslår også 1,7 millioner kroner til fem nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 44,2 millioner kroner til inventar og utstyr til byggeprosjektet for nytt teknologibygg i Tromsø. I tillegg foreslås det 10 millioner kroner som følge av overføring av Seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NMBU. Totalt foreslås en bevilgning på 2,4 milliarder kroner til drift av universitetet. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet er et resultat av fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark fra august Se også omtale under Finnmark.

13 Regjeringen foreslår en startbevilgning på 50 millioner til nybygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet i Nybygget vil bli tilpasset eksisterende bygg for medisin og helsefag, som er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 114 millioner kroner til videreføring av byggeprosjekt for nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i Regjeringen foreslår en bevilgning på 25,5 millioner kroner til Norgesuniversitetet (NUV) som administreres av Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. I tillegg foreslås en bevilgning på 3 millioner kroner til Entreprenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV. Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til 40 nye studieplasser ved Høgskolen i Harstad i Videre foreslås det en økning på 1,1 millioner kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 136,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,3 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret Finnsnes slik at det kan tilby kurs og andre voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Studiesenteret.no i Sjøvegan. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret.no slik at det kan tilby eller formidle kurs og høyere utdanning som alternativ eller supplement til opplæring ved andre utdanningsinstitusjoner. Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 11,6 millioner kroner til studieplasser ved Universitetet i Agder i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt i 2011 og Det gir en økning på totalt 155 studieplasser fra 2013 til 2014 ved universitetet. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår også 1,3 millioner kroner til fire nye stipendiatstillinger. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. Se også omtale under Aust-Agder. Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,8 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.

14 Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,8 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjonsog dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid. For omtale av NLA Høgskolen, inkludert studiested Gimlekollen, se Hordaland. Vestfold Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til studieplasser ved den nye Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Bevilgningen går til økt opptakskapasitet med nye studieplasser fra høsten 2014, samt til å videreføre de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2011 og Det gir en økning på totalt 170 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på 2 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre kroner til to nye stipendiatstillinger. Det foreslås også 4,4 millioner kroner knyttet til at høyskolen overtar ansvaret for barnehagelærerutdanningen i Drammen. Totalt foreslås en bevilgning på 830,4 millioner kroner til den nye høyskolen. Se også omtale under Buskerud. Regjeringen foreslår å tildele 12,5 millioner kroner til fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,5 millioner kroner til MARKOM2020- prosjektet som drives av Høgskolen i Buskerud og Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 millioner kroner til toppidrettstilskudd til Wang Toppidrett Tønsberg. Østfold Regjeringen foreslår å bevilge 5,4 millioner kroner for videre opptak med nye kull til de studieplassene som ble tildelt Høgskolen i Østfold i 2011 og Det gir en økning på 73 studieplasser fra 2013 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Videre foreslås det en økning på kroner til styrking av barnevernspedagogutdanningen. Totalt foreslås en bevilgning på 534,1 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å videreføre det helhetlige opplæringstilbudet ved rusbehandlingsinstitusjonene Tyrilistiftelsen og Fossumkollektivet i Østfold og Hedmark.

15 Svalbard Regjeringen foreslår å tildele 1,8 millioner kroner for å fullføre oppbygningen av de studieplassene som ble tildelt ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) i Totalt foreslås et tilskudd på 117,9 millioner kroner til UNIS.

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling

Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Det gir en økning

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/

Ifølge liste. Kunnskapsministeren 14/ Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Jeg takker for gode

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland

Ifølge liste 13/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Gustav Birkeland Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3882-23.08.13 Delårsregnskap for 2. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om økonomirapporteringen for 2013. Det er i hovedsak ikke gjort

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4909-08.10.14 Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler

Delårsrapportering 2. tertial universiteter og høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/3549-30.08.2016 Delårsrapportering 2. tertial 2016 - universiteter og høyskoler Vi viser til departementets brev av 18. desember 2015 om årsregnskap for 2015 og delårsrapportering

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16

Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Rapportering av økonomidata til DBH Studentsamskipnader 23/11-16 Cecilie Hopland Jentoft, seniorrådgiver Kristin Gåsemyr, seksjonsleder NSD Norsk senter for forskningsdata Seksjon for statistikk om høgre

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5549-24.06.2016 Bruk av tittel professor Kunnskapsdepartementet er blitt gjort kjent med at ansatte i universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren bruker

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

15/263 Forhandlingsutvalg for UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjonene

15/263 Forhandlingsutvalg for UH-sektorens forhandlinger med rettighetshaverorganisasjonene Offentlig journal Rapport generert 08.02.2016 Rapport generert av Karina Johansen 08/343 Personal Klasseringer *** 16/130 Arbejdsgivererklæring ved opsat folkepension Dokument nr 08/343-23 Dokument type

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringssystemet

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer