Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling"

Transkript

1 Kunnskapsdepartementet - Fylkesfordeling Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Det gir en økning på 95 studieplasser fra 2012 til Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 728,3 millioner kroner til drift av universitetet. Regjeringen foreslår i tillegg en startbevilgning på 18,5 millioner kroner til rehabilitering av Urbygningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Anslått samlet kostnadsramme er 368,6 millioner kroner. Byggeprosjektet sikrer at dette vernede bygget fra tidlig 1900-tall igjen kan benyttes fullt ut i første halvdel av For omtale av Høgskolen i Oslo og Akershus, se Oslo. Regjeringen foreslår et tilskudd på 4,5 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi. Aust-Agder For omtale av Universitetet i Agder, se Vest-Agder. Buskerud Regjeringen foreslår å bevilge 8,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Høgskolen i Buskerud. Det gir en økning på 110 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 324 millioner kroner til høyskolen. Finnmark Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Finmark. Totalt foreslås en bevilgning på 209 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Samisk høgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 72 millioner kroner til høyskolen. I tillegg fortsetter regjeringen oppfølging av Nasjonal rekrutteringsstrategi for samisk høyere utdanning og bevilger 1,5 millioner kroner til dette formålet. Midlene fordeles på institusjoner med et særskilt ansvar for samiske saker.

2 Hedmark Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Høgskolen i Hedmark. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 1,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene Totalt foreslås en bevilgning på 481,2 millioner kroner til høyskolen. I tillegg mottar høyskolen en særskilt bevilgning på kroner knyttet til desentralisert utdanning i Kongsvinger. Hordaland Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009,2011 og RNB 2012 ved Universitetet i Bergen. Det gir en økning på 140 studieplasser fra 2012 til Regjeringen har klimaforskning som ett av sine satsingsområder og foreslår en grunnbevilgning på 5 millioner kroner til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret. Totalt foreslås en bevilgning på 2,6 milliarder kroner til universitetet. Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Norges handelshøgskole. Det gir en økning på 45 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 373,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 22,3 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Høgskolen i Bergen. Det gir en økning på 255 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 3,5 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås også en bevilgning på 87,8 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med nytt bygg for høyskolen. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 856,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 og revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det gir en økning på 13 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 275,4 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 105,5 millioner kroner til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Regjeringen foreslår å bevilge 31,7 millioner kroner til videreføring og drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som administreres av Kunst- og designhøgskolen i

3 Bergen. Det omfatter en økning av FoU-program for kunstnerisk utviklingsarbeid fra 6 til 8,6 millioner kroner. Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,1 millioner kroner til Bergen arkitekthøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for å videreføre studieplasser opprettet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ved Betanien diakonale høgskole. Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 25,4 millioner kroner til drift av høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for å videreføre studieplasser opprettet i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 ved Haraldsplass diakonale høgskole. Det gir en økning på 5 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 27,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en økning på 1 million kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved NLA Høgskolen. Totalt foreslås et tilskudd på 103,9 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 14,6 millioner kroner til drift av Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) ved Universitetet i Bergen. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til etablering av egne soningsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,1 millioner kroner til Raftostiftelsen. Tilskuddet skal bidra til at Raftostiftelsen kan tilby et godt undervisningstilbud om menneskerettighetene for elever, studenter, lærere og andre grupper. Regjeringen foreslår å øke tildelingen til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret i Bergen med 5 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Forslaget er del av en foreslått satsing på klimaforskning. Tildelingen vil bidra til å styrke rammene for senteret som er en del av et internasjonalt ledende klimaforskningsmiljø ved Universitetet i Bergen. Møre og Romsdal Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 million kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole for logistikk. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 174,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009 og 2011 ved Høgskulen i Volda. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til Regjeringen

4 foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 281,5 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 3,8 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Høgskolen i Ålesund. Det gir en økning på 40 studieplasser fra 2012 til Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 213 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til utvidet soningskapasitet ved Hustad fengsel fra Nordland Regjeringen foreslår å bevilge 4,3 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Universitetet i Nordland. Det gir en økning på 50 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å sikre stabil og langsiktig drift av Nordområdesenteret. Regjeringen foreslår å øke rammen til Universitetet i Nordland med 5 millioner kroner til Kunnskapssenteret i Mo i Rana. Kunnskapssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Narvik og Rana kommune. Totalt foreslås en bevilgning på 525,2 millioner kroner til universitetet. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr ved Høgskolen i Narvik. Totalt foreslås en bevilgning på 177,6 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Nesna. Totalt foreslås en bevilgning på 121,9 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,2 millioner kroner til Narviksenteret. Tilskuddet skal bidra til at Narviksenteret kan fremme arbeidet med fred og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon og formidling med basis i krigs- og okkupasjonshistorien til Nord-Norge. Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til bygging av en ny værradar på Helgelandskysten. Radaren skal bygges i Sømna kommune. Radaren vil bygges over to år og har en total kostnad på 25 millioner kroner. Når radaren er i drift vil hele kysten være dekket av værradarnettet. En værradar på Helgelandskysten vil være av stor betydning for å kunne varsle ekstremvær bedre, og vil kunne styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i området.

5 Nord-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 2,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det gir en økning på 29 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 413,4 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 16,5 millioner kroner til Falstadsenteret. Senteret mottok en ekstrabevilgning på kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2012, og regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i 2013.Tilskuddet skal bidra til at Falstadsenteret kan drive et opplærings- og dokumentasjonssenter om fangehistorie fra andre verdenskrig, samt fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettene. Oppland Regjeringen foreslår å bevilge 5,6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Høgskolen i Gjøvik. Det gir en økning på 65 studieplasser fra 2012 til Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 249,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Høgskolen i Lillehammer. Det gir en økning på 85 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 322,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,3 millioner kroner til Nansen Fredssenter. Tilskuddet skal bidra til at Nansen Fredssenter kan tilby kurs og opplæring for å fremme arbeidet for fred, forsoning og menneskerettighetene, som et alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Oslo Regjeringen foreslår å bevilge 28,8 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Universitetet i Oslo. Det gir en økning på 290 studieplasser fra 2012 til Det foreslås en bevilgning på 15,5 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse restaurering av sentrumsbygningene, fase 2. Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum. Totalt foreslås en bevilgning på 4,6 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på 29,8 millioner kroner til Samordna Opptak, 23,7 mill. kroner til CRISTIN (Current Research Information System) og 1,9 millioner kroner til Felles studentsystem som alle administreres av Universitetet i Oslo.

6 Ved Universitetet i Oslo har planleggingen av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap inkludert kjemi og farmasi vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen har også bestemt hvilket konsept som skal ligge til grunn for den videre utredningen av prosjektet. Alternativet som er valgt innebærer en samlet løsning for kjemi, farmasi og livsvitenskap i et felles anlegg. Dette vil legge til rette for tverrfaglighet og stor grad av faglig tilnærming mellom grunnleggende realfag og medisin. Regjeringen foreslår å bevilge 39,8 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2009, 2011og RNB 2012 ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det gir en økning på 470 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår en økning på 20 millioner kroner i husleiekompensasjon. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 1,7 milliarder kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 2,3 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009 ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 149 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Norges idrettshøyskole. Det gir en økning på 10 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås en bevilgning på 173,2 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner for å videreføre studieplassene som ble tildelt i RNB 2009 ved Norges musikkhøgskole. Totalt foreslås en bevilgning på 224,3 millioner kroner til drift av høgskolen. I tillegg foreslås det å legge 4 millioner kroner til det nasjonale talentutviklingsprogrammet i musikk inn i rammebevilgningen til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 256 millioner kroner til Norges veterinærhøyskole. Regjeringen foreslår en bevilgning på 296,9 millioner kroner til drift av Kunsthøgskolen i Oslo. Regjeringen foreslår et tilskudd på 5,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Handelshøyskolen BI. Det gir en økning på 80 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 245,4 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 75,5 millioner kroner til Det teologiske menighetsfakultet. Regjeringen foreslår et tilskudd på 22,6 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt. I tillegg foreslås det å legge tilskuddet på 7,2 millioner kroner til talentutviklingsprogrammet Unge talenter inn i rammebevilgningen til musikkinstituttet.

7 Regjeringen foreslår et tilskudd på 32,8 millioner kroner til Campus Kristiania- Markedshøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 32,4 millioner kroner til NISS Høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 8,6 millioner kroner til Norges Dansehøyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 3,5 millioner kroner til Den norske Eurytmihøgskole. Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye Diakonhjemmet høgskole. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 133,3 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 8,1 millioner kroner til Fjellhaug internasjonale høgskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 41,2 millioner kroner til Høyskolen Diakonova. Regjeringen foreslår et tilskudd på 11 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate. Regjeringen foreslår å bevilge 1,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 og RNB 2012 ved Lovisenberg diakonale høgskole. Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 72,2 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 11,1 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 22,3 millioner kroner til Norges informasjonsteknologiske høyskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 37,9 millioner kroner til Westerdals Høyskole. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har en sentral rolle i å føre tilsyn med og medvirke til videre kvalitetsheving i norsk høyere utdanning. Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner til NOKUT fra Det forslås en bevilgning til NOKUT på om lag 69 millioner kroner. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til etablering av egne soningsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo. Regjeringen foreslår en bevilgning på 27,6 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Tilskuddet skal bidra til at HL-senteret kan drive forskning, dokumentasjon, undervisning og formidling på områdene holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettighetene. Regjeringen foreslår en bevilgning på 7,4 millioner kroner til Det europeiske Wergelandsenteret. Tilskuddet skal bidra til å gjøre Wergelandsenteret til et europeisk

8 ressurssenter for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap. Rogaland Regjeringen foreslår å bevilge 14,7 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Universitetet i Stavanger. Det gir en økning på 175 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. I tillegg foreslås det å bevilge 4 millioner kroner til universitet for å drifte sekretariatet for følgeevalueringen av lærerutdanningsreformen. Totalt foreslås en bevilgning på 1 milliard kroner til universitetet. For omtale av Høgskolen Stord/Haugesund, se Hordaland. Regjeringen foreslår et tilskudd på 21,4 millioner kroner til Misjonshøgskolen. Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,9 millioner kroner til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Sogn og Fjordane Regjeringen foreslår å bevilge 2,4 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Det gir en økning på 22 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen foreslår videre en økning på 5,4 millioner kroner i husleiekompensasjon for nytt sentralbygg. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 315,5 millioner kroner til høyskolen. Sør-Trøndelag Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det gir en økning på 380 studieplasser fra 2012 til Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 5 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 3,7 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås en bevilgning på om lag 25,8 millioner kroner til Artsdatabanken og 3,3 millioner kroner til BIBSYS, som administreres ved NTNU. Videre foreslår Regjeringen en bevilgning på 12,5 millioner kroner til Kavli Insitute for Systems Neuroscience (KINS) gjennom Norges forskningsråd. Regjeringen foreslår å bevilge 17,6 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye

9 RNB 2012 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det gir en økning på 200 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 3,8 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 771,8 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2012 ved Dronning Mauds Minne, høgskole for førskolelærerutdanning. Det gir en økning på 15 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 102,7 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår å bevilge 24,8 millioner kroner til UNINETT AS. UNINETT AS har ansvar for programmet ecampus som innebærer å etablere en nasjonal infrastruktur for å legge til rette for fleksibel og desentralisert utdanning. Det foreslås en bevilgning på 15 millioner kroner til ecampus. Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millioner kroner innenfor tildelingen til Norges forskningsråd til Kavli Institute for Systems Neuroscience ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet i Trondheim. Senteret er et av de mest fremragende forskningsmiljøene i Norge, og satsingen sørger for stabile rammevilkår for forskningsmiljøet som er tilknyttet senteret. Telemark Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Høgskolen i Telemark. Det gir en økning på 24 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 1,6 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 1 million kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 582,3 millioner kroner til høyskolen. Troms Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Universitetet i Tromsø (UiT. Det gir en økning på 184 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås en bevilgning på 44,2 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med nytt Teknologibygg. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 2 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås det å legge bevilgningen på 5 millioner kroner til Barentsinstituttet inn i rammebevilgningen til universitetet. Det foreslås også 1 million kroner til Arktisk universitet som administreres ved UiT. Regjeringen foreslår en bevilgning på 24,6 millioner kroner til Norgesuniversitetet(NUV) som administreres av UiT. I tillegg foreslås en bevilgning på 4 millioner kroner til Entrepenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV.

10 Regjeringen foreslår en bevilgning på 128,8 millioner kroner til Høgskolen i Harstad. Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,1 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret Finnsnes slik at det kan tilby kurs og andre voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner. Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Universitetet i Agder. Det gir en økning på 160 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 967,9 millioner kroner til universitetet. Regjeringen foreslår et tilskudd på 12,1 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole. Regjeringen foreslår et tilskudd på 14,6 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,6 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid. Vestfold Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye RNB 2012 ved Høgskolen i Vestfold. Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på 1,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 445,4 millioner kroner til høyskolen. Regjeringen foreslår en bevilgning på 18,5 millioner kroner til MARKOM2020-prosjektet som drives av Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs. Østfold Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye

11 RNB 2012 ved Høgskolen i Østfold. Det gir en økning på 73 studieplasser fra 2012 til Regjeringen foreslår en økning på kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 498,4 millioner kroner til høyskolen. Svalbard Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2011 ved Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS). Det gir en økning på 20 studieplasser fra 2012 til Totalt foreslås et tilskudd på 112,2 millioner kroner til UNIS.

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside

Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Fylkesfordeling fra Kunnskapsdepartementet - Innspill til omtale på Finansdepartementets hjemmeside Akershus Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til studieplasser ved det nye universitetet

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger.

Alle norske akkrediterte universitet og høgskoler kan søke, og vi ber lærestedene videreformidle denne utlysningen til alle sine avdelinger. Universiteter og høgskoler iflg. liste Deres ref.: Vår ref.: 2015/1059 VAM000/300 Dato: 12.05.2015 Utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Norgesuniversitetet lyser med dette ut prosjektmidler

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringssystemet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Statssekretær Bjørn Haugstad Akademikernes frokostseminar, 7. mai 2015 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Syv punkter

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 %

TAK OPPT PRIL 23.AP 26 % NASJONALT OPPT TAK søkertall l pr april 20122 SPERREFRIST TIL: 23.AP PRIL 1000 Søkingen til høyere utdanning går opp med 6,66 %. Høgskolens i Hedmarks økning er på hele 26 % 2 Innhold NASJONALE TALL...

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015

Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4909-08.10.14 Høring av forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren

Ny struktur i universitets- og høyskolesektoren Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Mot den nye normalen Etterspørsel fra olje-

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014

S T Y R E S A K # 51/12. STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: BUDSJETT 2014: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2014

Detaljer

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet

Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Separat vedlegg til sak: STY 64/14 Orientering om statsbudsjettet Ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014, 27.10.14 Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Om institusjonene og studentpopulasjonen. Gjennomføring av undersøkelsen

Om institusjonene og studentpopulasjonen. Gjennomføring av undersøkelsen Den nasjonale studentundersøkelsen høsten 2013 ble avsluttet 5. november. Resultatet ble at 32 % av studentene som fikk tilsendt spørreskjemaet svarte på det. Målet har vært å få svar fra en tredel av

Detaljer

Komparativ statistikk og indikatorer i kvalitetsarbeidet. Hva gjør NOKUT? Nyttig for hvem?

Komparativ statistikk og indikatorer i kvalitetsarbeidet. Hva gjør NOKUT? Nyttig for hvem? Komparativ statistikk og indikatorer i kvalitetsarbeidet. Hva gjør NOKUT? Nyttig for hvem? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin og Seniorrådgiver Pål Bakken, NOKUT Innlegg på Nasjonal konferanse om rangering,

Detaljer

Studiebarometeret 2013: svarinngang

Studiebarometeret 2013: svarinngang Studiebarometeret 2013: svarinngang Datainnsamlingen til Studiebarometeret er nå avsluttet. Resultatet ble at 32 % av studentene som fikk tilsendt spørreskjemaet svarte på det. Målet har vært å få svar

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4160-18.12.2015 Rekruttering til lærerutdanninger og tilbudet om forkurs i matematikk Regjeringen ga i strategien Lærerløftet på lag for kunnskapsskolen, ny retning

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer