Ungdomstrinn i utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomstrinn i utvikling"

Transkript

1 Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122 regning 47 skriving 22 UH-institusjoner bidrar med støtte til den skolebaserte kompetanseutviklingen i pulje 1 4 oppstartsamlinger i juni for skoleeiere, skoleledere og UH Midler til UH kanaliseres via LU-regionene Fagseminar for UH tidlig høst Nettverk for kompetansemiljøene, NTNU har faglig ansvar

2 Kompetanseløft på det flerkulturelle området Fra høsten 2013: Kompetanseutvikling for ansatte i UH, barnehage- og skolebasert etterutdanning, kompetanseheving i regelverk på området for barnehageeiere, barnehagemyndigheter og skoleeiere Fra 2014: Skolebasert etterutdanning til lærere som underviser i grunnopplæringen for voksne Utvikle og tilby videreutdanning for pedagoger i barnehagen og for lærere i voksenopplæringen

3 Kompetanseløft på det flerkulturelle området UH-institusjonene For oppstarten i 2013 velge tre UH-institusjoner fra ulike regioner som tilbydere av kompetanseheving til kommuner/ fylkeskommuner UH-institusjoner med høy kompetanse i flerkulturell pedagogikk, flerspråklighet og andrespråkspedagogikk UH tilbydere skal veilede i den barnehage og skolebaserte kompetanseutviklingen og ta utgangspunkt i behovene disse har. I 2013 Oppstartkonferanse 31. mai Ett fagseminar for UH denne høsten Det foreslås å fordele kr 9 mill. på seks regioner, dvs. i snitt 1,5 mill. per region til FoU-prosjekter Hvilken rolle kan NRLU ha i arbeidet?

4 Kompetanse for kvalitet Rektorutdanningen registrerte søkere per 16. april søkere er godkjent av skoleeier 500 plasser fordeles på 6 tilbydere og 10 studiesteder Første opptak ble gjort av Udir innen 1. mai Andre opptak gjøres av Udir innen 1. juli Siste opptak gjøres av Udir innen 1. september Endringer i søke- og oppfølgingssystemet ved årets opptak: Bare skoleledere kan søke, ikke lærere Det er lagt til rette for større effektivitet rundt opptak og oppfølging med ny UH-modul i systemet

5 Rektorutdanningen 2013 Oversikt over studiesteder Handelshøyskolen BI (Oslo, Drammen og Stavanger) NTNU (Trondheim og Tromsø) Universitetet i Bergen (Bergen/Voss og Haugesund) Antall studieplasser per 16 mai 2013 Antall søkere 1. prioritet ILS ved Universitetet i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus AFF ved Norges Handelshøyskole 36 54

6 Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2013/2014 Skoleeiers søknader pr 15. mai 3980 registrerte lærersøknader 1942 godkjente søknader (i fjor 1844) Grunnskolen 1483 lærere Videregående opplæring 421 lærere (i fjor ca 340) 1341 på 84 studietilbud opprettet for Kompetanse for kvalitet i de nasjonalt prioriterte fag/områdene (1185) 601 på andre studietilbud (i fjor 659) ca 31 %

7 Videreutdanning for lærere 2013/2014 Frikjøpte studietilbud 76 tilbud går som planlagt 24 tilbud har over 20 godkjente søkere (i fjor 20): 7 tilbud i Leseopplæring 4 tilbud i Matematikk 4 tilbud i Engelsk 2 tilbud i Rådgivning 2 tilbud i Norsk 2 tilbud i Andrespråkspedagogikk 3 tilbud i Ledelse i skolen 47 tilbud har over 10 godkjente søkere (44 i fjor) 10 tilbud har oversøking (i fjor 6)

8 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader pr institusjon Institusjon Antall godkjente Antall tilbud Ifjor Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Bergen NTNU Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Hedmark Universitetet i Stavanger Høgskolen i Østfold Høgskolen i Lillehammer Universitetet i Agder Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Nord-Trøndelag BI Høgskulen i Sogn og Fjordane Universitetet i Tromsø Høgskolen i Telemark Øvrige institusjoner

9 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader pr fag/område Fag Antall godkjente Antall tilbud Andel godkjente Antall i fjor Andel i fjor Leseopplæring % % Matematikk % % Engelsk % % Norsk % % Ledelse i skolen % Rådgivning % % Fagområder vg opplæring % % Andrespråkspedagogikk % % Kunst og håndverk % % Musikk % % Mat og helse % % Kroppsøving % 9 29 % Samisk % 0 -

10 Frikjøpte studietilbud med flest godkjente søkere Studietilbud Institusjon Antall godkjente Matematikk 1 Høgskolen i Oslo og Akershus 62 Matematikk 2 Høgskolen i Oslo og Akershus 59 Leseopplæring 1 Høgskolen i Oslo og Akershus 58 Andrespråkspedagogikk Høgskolen i Hedmark 42 Leseopplæring 1 Universitetet i Stavanger 42 Rådgivning 1 Høgskolen i Lillehammer 42 Rådgivning 2 Høgskolen i Bergen 38 Ledelse i skolen Handelshøyskolen BI 37 Leseopplæring 1 NTNU 37 Leseopplæring 2 Høgskolen i Oslo og Akershus 36 Andrespråkspedagogikk Høgskolen i Bergen 35 Engelsk 1 Høgskolen i Hedmark 35 Leseopplæring 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag 33 Norsk 2 Høgskolen i Oslo og Akershus 33 Engelsk 1 Høgskolen i Østfold 32 Engelsk 2 Høgskolen i Oslo og Akershus 32

11 Frikjøpte studietilbud med få godkjente søkere 8 tilbud er avlyst 5 tilbud hadde ingen godkjente søkere 3 tilbud hadde en eller to søkere Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram Høgskulen i Volda Kroppsøving Leseopplæring 1 Samisk kulturkunnskap (15 stp) Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Sjøsamisk kultur og historie (15 stp) Teknikk og industriell produksjon Utvikling av lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk Høgskole Universitetet i Nordland Høgskolen i Finnmark NTNU NTNU

12 Andre studietilbud Fagområder med mange godkjente søknader - anslag Ca antall studenter Masterstudier 110 Spesialpedagogikk 75 Matematikk 35 Norsk/nordisk 35 Rådgivning/karriereveiledning/veiledning 35 Klasseledelse 20 Engelsk 20 Naturfag o.l 20 Leseopplæring/leseveiledning o.l 20 Andre fremmedspråk 15 Flerkulturell forståelse, norsk som 2. språk 15 Montessoripedagogikk 10 Pedagogikk og elevkunnskap (RS) 10 IKT-emner 10

13 Andre studietilbud institusjoner med flere enn fire godkjente søkere Institusjon Antall studenter Institusjon Antall studenter NTNU 68 Universitetet i Nordland 25 Universitetet i Stavanger 39 Høgskolen i Østfold 21 Høgskolen i Sør-Trøndelag 38 Universitetet i Tromsø 20 Universitetet i Bergen 36 Høgskolen i Nesna 15 Universitetet i Oslo 34 Høgskolen i Hedmark 14 Høgskolen i Vestfold 34 UMB 9 Rudolf Steinerhøyskolen 34 Høgskolen i Lillehammer 9 Høgskolen i Telemark 33 Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 Høgskolen i Oslo og Akershus 32 Høgskolen i Buskerud 5 Universitetet i Agder 32 Høgskolen Stord/Haugesund 5 Høgskulen i Sogn og Fjordane 29 NLA 5 Høgskulen i Volda 28 DMMH 4

14 Videregående opplæring 43 % av søknadene godkjent Tilbud Antall søknader Antall godkjente Andel 17 tilbud med vgs-lærere som målgruppe % Øvrige frikjøpte tilbud % Andre tilbud % SUM % «Andre tilbud» har ca 50 % av antall søknader og antall godkjente søknader i videregående opplæring

15 Kompetanse for kvalitet Framdrift 14. mai: Utdanningsdirektoratet har fordelt studieplassene Skoleeier har fått melding om at de kan hente informasjon om fordelingen i søkesystemet Universitetene og høgskolene har fått melding om at de kan hente informasjon om fordelingen i søkesystemet Innen 15. september: Skoleeier bekrefter studiedeltakelsen til Fylkesmannen. Innen 15. oktober: Fylkesmannen utbetaler midlene til skoleeierne.

16 Justering av refusjonsordningen To telledatoer: 15. mai for utbetaling i høstsemesteret og 1. mai for vårsemesteret Tilbud med stort opptak: Ved oversøking i forhold til gruppestørrelse på 20/35 får UH-institusjonen tilbud om enten å opprette en ny gruppe med en ekstra grunntildeling på kr som inkluderer 10 deltakere eller i refusjon per deltaker Vurdering av hvordan ordningen slår ut for institusjonene våren 2014

17 Videreføring Avlysing - skjer om det er færre enn 3 deltakere Omdisponering UH-institusjonen kan fremdeles søke om omdisponering til etterutdanning ved avlysing Modulisering fører ikke til ekstra tildeling Revisjonen av ordningen gjelder fra studieåret

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Aktuell informasjon fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus KOMPETANSEKRAV Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen Endret med ikrafttredelse 1.1.2014 Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for lærere Videreutdanning for lærere Litt historikk fra 2009 til i dag Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2012 Begrunnelse: Norsk, engelsk og matematikk pga endringer i kompetanseforskriften

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foto: Fotolia Tiltaksplan 2015 Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra

personale innen en sitasjonsbeskrivelse fra Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale innen estetiske fag en sitasjonsbeskrivelse fra Nettverk for estetiske fag 1 Etter- og videreutdanningsmuligheter for pedagogisk personale

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 2 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet

Detaljer

Gi rom for lesing! Status april 2006

Gi rom for lesing! Status april 2006 Gi rom for lesing! Status april 2006 Gi rom for lesing! Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003-2007 Status april 2006 Strategien skal bidra til å styrke leseferdighet og motivasjon

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Læretid i bedrift 18 13 Vg3 skole Vg3 påbygging

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN Utdanningsspeilet 2011 2013 TALL OG ANALYSE AV barnehager og GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utgitt: Juni 2013 ISBN: 978-82-486-2010-5 Design: Tank Design Foto: Henrik Lindal (forside, kapittelåpninger) Trykk:

Detaljer