Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet"

Transkript

1 Kompetanse for kvalitet

2 Status Videreutdanning for lærere 2012/ tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene med flest godkjente søkere var alle ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ca ¼ av alle studenter 7 tilbud ble avlyst pga lav eller ingen søkning Ved søknadsfristen 15. april var det 1844 godkjente søknader ¾ var lærere fra grunnskolen 1/3 av de 1844 er ved andre studietilbud enn de som er opprettet for strategien Pr oktober 1730 studenter 64 % av kommunene deltar med lærere i ordningen, mens 36 % deltar ikke I 26 % av kommunene var det ingen registrerte søknader 10 % av kommunene avviste alle søknader 3 private skoler i M&R (av 16) 19 % av privatskolene

3 Frikjøpte studietilbud Godkjente søknader pr. fag/område 15. april 2012 Fag Ant. Godkjente Ant. Tilbud Andel godkjente Leseopplæring % Matematikk % Engelsk % Norsk % Rådgivning % Fagområder vgo % Andrespråksped % Kunst & handverk % Musikk % Mat og helse % Kroppsøving % Samisk 0 3 -

4 Andre studietilbud Fagområder med mange godkjente søknader Fagområde Lese-opplæring/veiledn. 115 Ant. studenter Masterstudier 75 Spes.ped. 65 Matematikk 55 Klasseledelse 30 Engelsk 30 Rådgivning 30 Priv.skoler M&R: Montessoripedagogikk 2 Norsk 2-Lese/skriveopplæring 1

5 Frikjøpte vs andre studietilbud Skoleeier har godkjent noe større andel av søknadene om studier på «frikjøpte tilbud» framfor søknader på «andre tilbud» Geografiske forskjeller når det gjelder andel godkjente andre tilbud ifht totalen i fylket: Sogn og Fjordane 83 % Oppland 74 % Nordland 54 % Finnmark 53 % Møre og Romsdal: 48 % på selvvalgte studietilbud (36 lærere) + 39 lærere på frikjøpte studietilbud, tils. 75 lærere 2012/13) Og i den andre enden Oslo 2 % Vestfold 13 % Hordaland 19 % Troms, Akershus og Rogaland 28 %

6 Kompetanse for kvalitet hva vet vi? Deltakerevalueringer Deltakerevalueringa 2012/13: Lærarane er svært tilfredse med tilrettelegging, organisering, innhold, formidling og foreleserne sin kompetanse Deltakerne opplever at studiene er relatert til læreplanen, særlig lærere i grunnskolen Nesten alle lærerne har fått frigjort tid til å studere Kunnskapsdeling på skolen fremdeles en utfordring Oppsummering av aktivitetsrapportering fra skoleeierne Oppsummering av rapporter fra FM om arbeid med etter/vid.utd. Det samarbeides godt om etter- og videreutdanning i fylkene Endringen i finansieringsordningen er blitt godt mottatt Skoleeierne er bekymret over reduksjonen av midler til etterutdanning på prioriterte områder Evaluering av strategien

7 Tilbud til sammen 74 tilbud Nye tilbud fra høsten 2013: - 5 nye tilbud retta mot yrkesfaglige utdanningsprogram Andrespråkspedagogikk v/hvo - Ledelse i skolen 4 tilbud (Bl.a. HiSF og NTNU) Andre endringer i tilbuda: - i samisk - i rådgiving og enkelte andre fag

8 Videreutdanning 2013/ februar 2013: Informasjonsbrev fra Udir til skoleeier om søknadsprosedyrer og tildeling av midler Datoer Skoleeiers forpliktelser Studietilbud 2013/14 frikjøpte og andre Prosedyrer for søknad om studieplass Midler til vikarutgifter og evt. studieavgift Gjennomføring, rapportering, frafall og endringer

9 Informasjon Videreutdanning av lærere og rektorutdanninga: Nytt magasin fra Udir om utv.tiltak febr.-13, bl.a.: Videreutdanning for lærere Rektorutdanningen Veilederkorpset Bedre læringsmiljø Ungdomstrinn i utvikling Klasseledelse Valgfag Vurdering

10 Nasjonale sentra 2013 Skrivesenteret Matematikksenteret NAFO Fremmedspråksenteret Senter for læringsmiljø og atferdsforskning Naturfagsenteret Nynorsksenteret Lesesenteret Senter for kunst og kultur i opplæringa

11 Vikarordningen Tid til å studere: Regnes ut fra studiets omfang (30 stp tilsvarer et halvt årsverk, 60 stp tilsvarer et årsverk) Frigjøres både fra undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, og samarbeidstid Skoleeier dekker i tillegg reise, opphold og læremidler

12 Viktige datoer 2013/14 1. februar: Søknadssystemet åpner 15. mars: Søknadsfrist for lærere. 15. april: Frist for skoleeier for å godkjenne eller avvise søknader, og melde behov for midler til FM 31. mai: Frist for Utdanningsdirektoratet for å fordele studieplasser. 15. sept: Frist for skoleeier å bekrefte studiedeltakelsen til Fylkesmannen. 15. okt: Frist for Fylkesmannen å utbetale midlene til skoleeierne.

13 Mindre justeringer på søknadsskjemaet Skoleeier har lesetilgang fra 1. februar og behandlingsrettigheter fra 16. mars: Godkjenne/avvise og prioritere søknader Melde behov om vikarmidler I systemet På papir Søknadsfrist 15. april Automatisk e-post til lærerne om at de er godkjent eller avvist av skoleeier NB! NYTT AV ÅRET Innen 31. mai: e-post fra Udir om at de kan logge seg på søkesystemet for å se fordeling av studieplasser Innen 15. september: bekrefte at læreren har blitt tatt opp på studiet

14 Rapportering på EVU våren 2013 Informasjonsbrev fra Udir i februar/mars FM registrerer hvem som skal rapportere på hva etterutdan og/eller videreutdan. Kvalitetssjekke skoleeiernes rapporter Sammenfattende vurdering