Etter- og videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter- og videreutdanning"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1

2 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert 2. Oppdragsstudier som «skreddersøm» for virksomheter/ kommuner. 3. Kompetansestrategier i regi av kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet i samarbeid med U/H sektor og Fylkesmenn. 4. Kurs/konferanser etter innmeldte behov.. 2

3 Kompetanseheving gjennom SKUT kan gjennomføres i våre lokaler eller ute i kommunene/ virksomhetene. 3

4 Etter- og videreutdanning frå HIØ på fire steder Halden Moss Fredrikstad Eidsberg 4

5 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert 5

6 2. Oppdragsstudier som «skreddersøm» for virksomheter/ kommuner. Videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet på oppdrag fra KD/UDIR: 1. Engelsk 1 for lærere 1-10 trinn ( stp) 2. Engelsk 2, for lærere 1-10 trinn ( stp) 3. Matematikk 1 for lærere 1-7 trinn ( stp) 4. Matematikk 2 for lærere 5-10 trinn ( stp) 5. Teknikk og industriell produksjon vgs. ( stp) 6

7 3. Kompetansestrategier i regi av kunnskapsdepartementet/ Utdanningsdirektoratet i samarbeid med U/H sektor og Fylkesmenn. Ungdomsskolesatsingen «Skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet». 5 årig satsing, som den største etterutdanningsstrategien noen gang. 7

8 Kompetansestrategier forts. Kompetanseheving i skoler. Flerkulturelt prosjekt i samarbeid med NAFO Innhold Målgruppe Ansvarlig Kompetansehevingstiltak som skal bidra til bevisstgjøring og økt handlingskompetanse hos ledere og lærere slik at alle ungdommer får opplæring tilpasset sitt behov. Medarbeidere i ungdomsskolen og videregående skole. Skolene som deltar har opprettet en ressursgruppe som er ansvarlig for spredning på egen arbeidsplass og storsamlinger i fylket Odd Eriksen HIØ

9 Kompetansestrategier forts. Barnehagekompetanse, 15 stp. i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold Innhold Målgruppe Ansvarlig Dette er et studium på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et ledd i den nasjonale satsingen på kompetanseheving i barnehagen. Studiet skal sikre kompetanseheving av assistenter og barne- og ungdomsarbeidere/fagarbeidere i barnehagene. Studiet tar for seg barnehagens nye formålsparagraf og det helhetlige læringsbegrepet der omsorg og lek, læring og danning inngår. Studiet vil ta for seg: barnehagens styringsdokumenter, det helhetlige læringsbegrepet, barn i alderen 0-3 år og språklig og kulturelt mangfold og inkludering i barnehagen. Assistenter og barneog ungdomsarbeidere/fag arbeidere i private og kommunale barnehager i fylket. Marianne Hatlem er kontaktperson. Innsøking til Fylkesmannen. Søknadsfrist 9 sept.

10 Kompetansestrategier forts. Etter- eller videreutdanning (15 stp) over to semestre, for tospråklige assistenter i barnehagen i samarbeid med NAFO Innhold Målgruppe Ansvarlig Kompetansetiltak for flerspråklige assistenter i barnehagene, etter modell fra KOMPASSstudiet utarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Målet er å både utvikle assistentenes kompetanse og at barnehagen utvikler sin kompetanse innen flerkulturelt og flerspråklig arbeid. Deltakerne skal ha faglig veileder i egen barnehage og veilederne får også oppfølging. Flerspråklige assistenter i barnehagene. Marianne Hatlem Søknadsfrist: 9 september. Søk elektronisk på SKUT sidene.

11 Kompetansestrategier forts. Etterutdanning for barnehagemyndighetene i samarbeid med NAFO Innhold Målgruppe Ansvarlig Målsetting om å styrke barnehagemyndighetens kompetanse om flerspråklige og flerkulturelle perspektiver i barnehagen. Dette innebærer å styrke kommunenes arbeid med å implementere Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, å styrke kommunenes rolle som tilsynsmyndighet og forvalter av den statlige tilskuddsordningen (Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder) Barnehagemyndigheten gjennom 17 deltakere fra 9 kommuner i Østfold og Vestfold. Marianne Hatlem og Merethe Bråten. Oppstart 17 april 2013.

12 Kompetansestrategier forts. Midlertidig kompetanseheving av assistenter i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold. Innhold Målgruppe Ansvarlig Etterutdanningskurs med fokus på barnehagens samfunnsmandat, regelverk, sentrale styringsdokumenter, barns lek og læring og barnehagens som læringsmiljø. Organisering: 1. 5 dagers kurs på dagtid i Høgskolen i Østfold sine lokaler i Halden. Oppstart oktober samlinger på ettermiddag/ kveld i Eidsberg. Oppstart oktober Assistenter med ingen eller begrenset barnehagefaglig kompetanse Marianne Hatlem er kontaktperson. Innsøking til FM i Østfold

13 Oppdrag i Østfold i studieåret 2013/2014 Studie/ kurs Matematikk 2, 30 stp. Regneveiledning på skoler Lesing for lærere 2, 15 stp. De minste barna i barnehagen Oppdragsgiver Sarpsborg kommune Rygge kommune Rygge kommune Innertiern/ Askim Avsluttes høsten 2013 med en konferanse

14 PUB pedagogisk utvikling i barnehagen ( bevilgningsfinansiert) 30 stp. To studier De yngste barna. Innsøking til opptakskontoret ved HIØ innen 9 september Språk, tekst, danning og kommunikasjon. Innsøking til opptakskontoret ved HIØ innen 9 september Morten Skaug-Koordinator i arbeidsgruppen OFA EVU

15 4. Kurs og konferanser etter innmeldte behov 2 dager lese- og skriveopplæringskurs for lærere som skal ha 1 og 2 trinn i skoleåret 2013/2014. Dato for kurset: 26 og 27 august. Påmelding på SKUT sine nettsider: Kurs i livredning inkl. livredningsprøve og fornyet livredningsprøve Flere ganger i året arrangerer SKUT kurs i livredning inkl. livredningsprøve og/eller fornying av livredningsprøve. Kurssted er svømmehallen i høgskolesenteret på Remmen, Halden. Påmelding på SKUT sine nettsider:

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Etter- og videreutdanning 2015-2016

Etter- og videreutdanning 2015-2016 Etter- og videreutdanning 2015-2016 Tilbud til pedagogisk personale i de videregående skolene Kompetanseutvikling 2015-2016 Videregående opplæring i Telemark har to overordnede satsingsområder; økt læringsutbytte

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foto: Fotolia Tiltaksplan 2015 Fylkesmannsembetet er tillagt forskjellige oppgaver og roller. Utdanningsdelen av Utdannings- og vergemålsavdelingen har oppgaver primært overfor

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 05/01273-004 430 DRAMMEN 26.05.2005 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I DRAMMENSSKOLEN 2005-2008 En

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006

Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Sluttrapport Prosjektet Språkskatt 2003-2006 Innhold 1. Prosjektets bakgrunn a. Prosjektformål b. Prosjektmandat c. Prosjektorganisering 2. Prosjektets aktiviteter 3. Økonomi 4. Resultater 5. Hva nå? Styringsgruppens

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015

Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Oppdragsbrev til de nasjonale sentrene for 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Detaljer

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008

Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 2008 Rapport på NAFOs kompetanseutvikling for barnehageansatte 2007-2008 Målfrid Bleka Katrine Giæver Marit Gjervan Innhold Innledning s. 3 Mål og målgruppe for kompetanseutviklingen s. 3 Styring og organisering

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret

Styrermøte. 5.desember 2012. Barnehagekontoret Styrermøte 5.desember 2012 Handlingsprogram 2013 2016 behandles i kommunestyret 12.desember Følgende forslag er vedtatt i BAUN og i formannsskapet Det satses på å utdanne flere assistenter som pedagoger

Detaljer

Kompetanseplan for 2015

Kompetanseplan for 2015 BÆRUM KOMMUNE BARNEHAGEKONTORET Kompetanseplan for 2015 Kompetanseheving for ansatte i barnehagene i Bærum Innhold INNHOLD 2 STYRERMØTER 5 INFORMASJONSMØTE NYE STYRERE 5 VEILEDNING 6 Veiledning med nyutdannete

Detaljer

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land

Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land Kvalitetssystem for barnehagene Side 1 Dato... 21.11.2012 Vår Ref... KÅB-12545/12 Arkiv... A10 Saksnr... 12/1747 Deres Ref... Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i Søndre Land 1. Innledning Kommunen

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Bystyrebehandling april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 5 2.1 Planforutsetninger...

Detaljer