Kari Krogstad E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no"

Transkript

1 Kari Krogstad E-post: Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL)

2 Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning fra høsten 2013 (BLU) 2. Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf) 3. Kompetanseutvikling for barnehageassistenter (KOBASS) 4. Informasjon om etter- og videreutdanning

3 Ny barnehagelærerutdanning fra FLU til BLU

4 BLU starter august kunnskapsområder de to første studieårene - gir mobilitetsmuligheter etter 2.studieår Fordypningsmodul, bachelor-oppgaven og kunnskapsområdet «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen» plasseres i siste studieår Mulighet for et internasjonalt semester tredje studieår Mulighet for ulike mastere ved HiT Formgiving, kunst og håndverk Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse

5 Kunnskapsområdene Styrke profesjonsinnretning og relevans i utdanningen Kunnskapsområdene tar utgangspunkt i yrkesfeltet og identifiserer kunnskap som er relevant for profesjonen Barns utvikling, lek og læring 40 stp Samfunn, religion, livssyn og etikk 20 stp Kunst, kultur og kreativitet 20 stp + 10 stp (valg) Språk, tekst og matematikk 20 stp Natur, helse og bevegelse 20 stp + 10 stp (valg) Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen 15 stp

6 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk innarbeidet i studieprogrammet Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning i forhold til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Graderingen av prestasjonen gjøres ved hjelp av karakterskala Tilpasset EU`s kvalifikasjonsrammeverk

7 Studiemodell 1.år 2.år 3.år BULL(20) Barns utvikling, leik og læring STM(20) Språk, tekst og matematikk BULL(10) Barns utvikling, leik og læring LSU(15) Ledelse, samarbeid og utvikling BA-oppgave (15) SRE(20) Samfunn, religion, livssyn og etikk KKK(20) Kunst, kultur og kreativitet KKK(10) / NHB(10) FORDYPNINGSFAG (30) NHB(20) Natur, helse og bevegelse 7

8 Fordypningsfag 30 stp (arbeidstitler) En fremtidsrettet barnehage: ledelse, innovasjon og veiledning Småbarn og estetikk Flerkulturelt barnehagearbeid Forming og skaperglede Mer ute barnehagens uterom som leik og læringslandskap Iscenesettelse og kommunikasjon bildebok og muntlig fortelling

9 Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf)

10 Abf ved HiT Bakgrunn: Kompetansegivende kurs for assistenter, Abf-utdanning, HiOA, samt pilot Prosjekt: Abf-klasse i Buskerud v/hit , Øvre Eiker er vertskommune Ny Abf-klasse i Buskerud v/hit , Papirbredden 2 i Drammen Ny Abf-klasse i Telemark v/hit ? Avgjøres januar 2013 Studiested Notodden ved HiT 10

11 Arbeidsplassen som læringsarena Kunnskap skapes med utgangspunkt i erfaringer Kobling og sammenheng mellom teori og praksis Skape meningsfull forståelse og sammenheng mellom barnehagens praksis og ulike teoretiske perspektiver I dette studiet er styrer/daglig leder støttespiller og veileder Av betydning - medarbeideres innstilling 11

12 Studiemodell Samlings- og nettbasert studie over fire år Studenter må ha minimum 20 % og maks 60 % fast stilling i barnehage To dagers samlinger i like uker på Papirbredden, 2012/2013 torsdag og fredag Ulike uker praksisdag torsdag og studiedag fredag praksis i egen barnehage første studieår studiedag, veiledning, undervisning i sanntid, gruppearbeid på nett 12

13 Fagene i utdanningen Pedagogikk og barnehagepraksis alle studieår 1.studieår: Drama, musikk og forming 2.studieår: Matematikk, naturfag og fysisk fostring 3. studieår: Norsk, samfunnsfag og RLE 4. studieår: Pedagogikk og fordypningsfag Fordypningsfag, nett og samlingsbasert med fire samlinger á to dager hvert semester på Notodden Fordypningsfag : Drama, musikk, norsk, utefag, forming og IKT, småbarnspedagogikk, og barnehage og ledelse

14 Kostnader Studieavgift Litteratur ABF er et 75% studie og får tilsvarende støtte fra lånekassa

15 Kompetanseutvikling for barnehageassistenter (KOBASS)

16 Videreutdanning for assistenter «Kompetanseutvikling for barnehageassistenter» (KOBASS) 15 studiepoeng Søknadsfrist var 8.november til 36 plasser Oppstart i Telemark 12.desember HiT s lokaler i Porsgrunn 5 samlinger à 2 dager Avsluttes med eksamen i oktober 2013, eller kursbevis

17 KOBASS studenter gikk opp til eksamen og avla 15 stp 1 har begynt på Abf i Drammen

18 Deltakernes evaluering fra KOBASS i På spm «Har kurset endret noe i din arbeidshverdag?», utdrag: obruker dokumentasjon mer bevisst oblitt mer reflektert fordi jeg kan mer teori, og det ligger mer tyngde bak det jeg kommer med i personalmøter otryggere i forhold til min yrkesrolle obedre samarbeid med kolleger oknytter teori til praksis, og reflekterer ohar blitt mer engasjert og ser alt mer i en sammenheng oblitt mer bevisst på barns medvirkning obekreftelse på at det jeg gjør er riktig odet har blitt enda mer spennende å jobbe med barn

19 Etter- og videreutdanning ved EFL

20 Videreutdanning for førskolelærere o PUB pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen o Ny høsten 2013: «Barnehagens lærende uteområde motorikk og stimulering» o Relaterer til kunnskapsområdet «Natur, helse og bevegelse» i den nye barnehagelærerutdanningen

21 Videreutdanning for førskolelærere Praktisk veiledning 15 stp. over ett år i Så tre ulike valg videre, hver på 15 stp. fra høsten 2013: Tverrfaglig veiledning Sykepleiere, barnevern Profesjonsveiledning Nytilsatte i barnehage og skole / Praksislærere Karriereveiledning Overgangssituasjoner: skole-yrke-utdanning

22 Kompetanseheving av tospråklige barnehageassistenter (KOMPASS) Gjennomført første gang med 22 studenter hvorav 7 avla eksamen, 15 stp. (Bergenstesten) Studiested Porsgrunn Ny runde signalisert fra høsten 2013 på oppdrag fra NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

23 Videreutdanning for førskolelærere «Ledelse i en lærende barnehage» (Lilba 1) i samarbeid med KS, ny runde i 2013

24 Etterutdanning Uten studiepoeng Våren 2013: «Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag for lærere på 5.-7.trinn» på oppdrag fra udir Fra høsten 2013: skolebasert kompetanseutvikling på ungdomsskoler i Telemark, GNIST Kontakt etter- og videreutdanning ved HiT: Se for øvrig:

25 Forskning på fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) med fokus på høytider og merkedager ved Kari Krogstad høgskolelektor i religion, livssyn og etikk

26 Kvantitativ forskning Vi vet relativt lite om hvordan barnehager arbeider generelt med fagområdet ERF, og spesielt med høytider og merkedager Kvantitativ undersøkelse ved bruk av Questback nettbasert spørreskjema- er sendt ut november og desember 2012 Analyse av data fra undersøkelsen kan forventes i løpet av våren 2013/høsten 2014

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu Arbeidsplassbasertutdanning en ny studiemodell? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,kd 2007-2011

Detaljer

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er:

Styret for lærerutdanningene ved UiA. Utvalg: Dato: 25.03.2015. Medlemmer i LU-styret er: Utvalg: Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 25.03.2015 Medlemmer i LU-styret er: Marit Aamodt Nielsen Birte Simonsen Svein Rune Olsen Astrid Birgitte Eggen Merete Elnan Frank Reichert Sigbjørn Reidar

Detaljer

Programplan 2013-2014

Programplan 2013-2014 Programplan 2013-2014 for Bachelorstudium Barnehagelærerutdanning Heltid Planen gjelder for 1. trinn 2013-2014 Planen bygger på Nasjonal forskrift for Rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt 4.juni

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan ephortesak: 2013/655 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016

Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Praksishefte for barnehagelærerutdanningen Høgskolen Stord/Haugesund 2015-2016 Sist oppdater 23.09.2015 Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Politiattest I Forskrift om opptak til universiteter

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer

Etter- og videreutdanning 2015-2016

Etter- og videreutdanning 2015-2016 Etter- og videreutdanning 2015-2016 Tilbud til pedagogisk personale i de videregående skolene Kompetanseutvikling 2015-2016 Videregående opplæring i Telemark har to overordnede satsingsområder; økt læringsutbytte

Detaljer

KOMPETANSE FOR UTVIKLING

KOMPETANSE FOR UTVIKLING NORSK LÆRERAKADEMI www.nla.no NLA Lærerhøgskolen Olav Bjordalsvei 41 5111 Breistein KOMPETANSE FOR UTVIKLING Kurs, etter- og videreutdanning knyttet til Kunnskapsløftet Telefon: 55 53 69 00 Telefaks: 55

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Linje for internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid 2010-13 1 Innhold DEL 1: Innledning til fagplan for bachelor førskolelærerutdanning, linje

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 RETURADRESSE: Universitetet i Agder Servicetorget Serviceboks 422 4604 Kristiansand www.uia.no/studier UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 STUDIER PÅ SØRLANDET KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER KRISTIANSAND

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Estetisk linje 2010-13 Rev 110612 1 Fagplan for bachelor førskolelærerutdanning, Estetisk linje. Innhold DEL 1: FAGPLAN FOR BACHELOR FØRSKOLELÆRERUTDANNING,

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Innkalling til møte i Høgskoleråd, 9. juni 2006

Innkalling til møte i Høgskoleråd, 9. juni 2006 Innkalling til Høgskoleråd 9. juni 2006 HøgskolerådInnkalling090606/ea/HR Innkalling til møte i Høgskoleråd, 9. juni 2006 Tid: Kl. 1230 1530 Rom: 161 Medlemmer: Fra ledelsen: Referent: Ivar Selmer-Olsen,

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12

www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 www.dmmh.no Fagplan KOMPASS 2 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2011-12 1 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer