Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger."

Transkript

1 Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede AHO 99,00 19,00 12,76 31,76 Høgskolen i Bergen 291,00 100,00 36,29 136,29 Høgskolen i Buskerud og vestfold 591,10 243,60 66,91 310,51 Høgskolen i Gjøvik 172,62 70,00 20,46 90,46 Høgskolen i Harstad 146,00 39,00 19,94 58,94 Høgskolen i Hedmark 333,00 126,00 40,08 166,08 Høgskolen i Lillehammer 152,00 49,00 20,34 69,34 Høgskolen i Molde 162,00 53,00 19,74 72,74 Høgskolen i Narvik 209,00 89,00 18,94 107,94 Høgskolen i Nesna 18,00 2,00 3,19 5,19 Høgskolen i Nord-Trøndelag 119,84 38,00 16,32 54,32 Høgskolen i Oslo og Akershus 1139,70 424,64 135,82 560,46 Høgskolen i Sogn og Fjordane 92,37 16,00 12,44 28,44 Høgskolen i Sør-Trøndelag 238,00 80,00 31,51 111,51 Høgskolen i Telemark 495,40 161,50 60,01 221,51 Høgskolen i Volda 161,02 30,76 23,78 54,54 Høgskolen i Østfold 329,00 109,00 41,48 150,48 Høgskolen i Ålesund 132,60 63,00 13,28 76,28 Høgskolen Stord/Haugesund 167,00 37,00 25,92 62,92 KhiBergen 77,00 10,00 13,16 23,16 Kunsthøgskolen i Oslo 114,50 12,00 19,04 31,04 Norges handelshøyskole 342,00 66,00 42,08 108,08 Norges idrettshøgskole 54,50 4,00 7,88 11,88 NMBU 737,00 335,00 62,22 397,22 Norges musikkhøgskole 135,00 24,00 21,94 45,94 NTNU 2076,18 373,86 242,16 616,02 Universitetet i Agder 623,46 247,91 66,12 314,03 Universitetet i Bergen 1453,35 378,40 168,70 547,10 Universitetet i Nordland 602,00 120,00 91,33 211,33 Universitetet i Oslo 3451, ,00 355, ,37 Universitetet i Stavanger 970,00 505,00 89,54 594,54 UiT-NAU 1321,82 375,00 182,23 557,23 SUM 17006, , , ,67 Forbehold: - Antall i Europa men utenfor EU/EØS er beregnet for hver institusjon utfra andel internasjonale institusjonen har totalt. Det gir en prosent som er ganget med totalt antall fra land i Europa, men utenfor EU/EØS. 1

2 - For å få mest mulig reelle tall er utvekslings, kvote og fra innenfor EU/EØS fjernet fra det totale antallet internasjonale. - Tallene for utvekslings er fra , da det ikke finnes oppdaterte tall 2014 for alle institusjoner enda. - Våre tall kan være høyere en institusjonenes egne da det ikke finnes noen full oversikt instititusjonens lokale avtaler eller om noen av de internasjonale studentene har doble statsborgerskap. Som vi ser kan en innføring av skolepenger for fra land utenfor EU/EØS ramme inntil Om vi skulle fordelt budsjettetkuttet flatt for alle studentene, vil kostnaden vært følgende: Tabell.2 Total årlig kostnad per student uten nedgang i antallet. Rammede fra utenfor Europa Rammede fra Europa, men utenfor EU/EØS Totalt antall rammede Årlig budsjettkutt som må dekkes inn (i 1000kr) 3 Kostnad per student uten endring i studenttall 5485, , , ,67 Kostnaden vil da være på kr årlig for hver student, men det er forutsatt at søkertallene ikke endrer seg. All erfaring fra andre land tilsier at søkertallene vil bli redusert. I Sverige ble det 79% færre grads fra land utenfor EU/EØS etter innføringen av skolepenger for disse 4 Det er også viktig å opplyse om at de 160,29 millionene er beregnet ut i fra kuttet til institusjonene med 80,5 millioner som er en halvtårseffekt. Muligheten til å hente inn disse 80,5 millionene er først reell fra høsten 2015, det vil med andre ord si at årlig budsjetteffekt vil være det dobbelte. Budsjetteffekt for den enkelte institusjon For å få best mulig tall for hvordan dette vil slå ut for hver enkelt institusjon, har vi gjennomgått tallene for hvor stort budsjettkuttet er for hver enkelt institusjon. Den største overraskelsen vi fikk, var at kuttet ikke var basert på antall internasjonale dette vil ramme, men hvor stort budsjettet for 2014 var, kuttet ligger på mellom 0,28 og 0,29% av totalt budsjett for alle institusjonene. Det er også viktig å påpeke at dette kuttet skal hentes inn på et halvår. Vi kan dermed anta at kuttet for 2016 vil bli dobbelt så stort, og det reelle budsjettetkuttet vil derfor være på 0,56-0,58% ny.pdf

3 Tabell.3 Kuttet i budsjettet og hvor mye det utgjør av totalt budsjett 2014 i %. Kutt pga studieavgift int. Budsjett 2014 Kutt pga. studieavgift i % av budsjettet Arkitektur- og designhøgskolen ,29 % Høgskolen i Bergen ,29 % Høgskolen i Buskerud og Vestfold ,29 % Høgskolen i Gjøvik ,29 % Høskolen i Harstad ,29 % Høgskolen i Hedmark ,29 % Høgskolen i Lillehammer ,29 % Høgskolen i Molde ,29 % Høgskolen i Narvik ,28 % Høgskolen i Nesna ,29 % Høgskolen i Nord-Trøndelag ,28 % Høgskolen i Oslo og Akershus ,29 % Høgskulen i Sogn og Fjordane ,29 % Høgskolen i Stord/Haugesund ,29 % Høgskolen i Sør-Trøndelag ,29 % Høgskolen i Telemark ,29 % Høskulen i Volda ,29 % Høgskolen i Østfold ,29 % Høgskolen i Ålesund ,29 % Kunsthøgskolen i Oslo ,29 % KhiBergen ,29 % Norges handelshøgskole ,29 % Norges idrettshøgskole ,29 % Norges musikkhøgskole ,29 % NMBU ,29 % NTNU ,29 % Universitetet i Agder ,29 % Universitetet i Bergen ,29 % Universitetet i Nordland ,29 % Universitet i Oslo ,29 % Universitetet i Stavanger ,28 % UiT NAU ,29 % TOTAL ,29 % En slik fordeling vil belønne de gode og skade de som har hatt en svak tilstrømning av utenfor EU/EØS. Utslaget illustreres godt ved å dele kutt i budsjettet på de studentene som vil bli rammet. Det er viktig å påpeke at i tabell 4, 5 og 6 er kuttet det faktiske kuttet i budsjettet fra 2015, mens kostnaden per student er for et helt år.

4 Tabell.4 Kostnaden per student ved hver enkelt institusjon uten fall i antall. Kutt i budsjett pga studieavgift int. (i 1000kr) Totalt antall rammede Kostnad per student per år, uten reduksjon i antall AHO , ,04 Høgskolen i Bergen , ,15 Høgskolen i Buskerud og Vestfold , ,60 Høgskolen i Gjøvik , ,76 Høgskolen i Harstad , ,34 Høgskolen i Hedmark , ,32 Høgskolen i Lillehammer , ,42 Høgskolen i Molde , ,83 Høgskolen i Narvik , ,49 Høgskolen i Nesna 361 5, ,23 Høgskolen i Nord-Trøndelag , ,26 Høgskolen i Oslo og Akershus , ,90 Høgskolen i Sogn og Fjordane , ,59 Høgskolen i Sør-Trøndelag , ,67 Høgskolen i Telemark , ,86 Høgskolen i Volda , ,16 Høgskolen i Østfold , ,30 Høgskolen i Ålesund , ,51 Høgskolen Stord/Haugesund , ,06 KhiBergen , ,72 Kunsthøgskolen i Oslo , ,66 Norges handelshøyskole , ,36 Norges idrettshøgskole , ,34 NMBU , ,27 Norges musikkhøgskole , ,41 NTNU , ,20 Universitetet i Agder , ,41 Universitetet i Bergen , ,81 Universitetet i Nordland , ,99 Universitetet i Oslo , ,89 Universitetet i Stavanger , ,40 UiT-NAU , ,99 SUM , ,67 Som dere ser vil variasjonene være ekstreme, for eksempel vil årlig studieavgift for Høgskolen i Narvik være på under kr per år, mens Høgskolen i Nesna vil måtte ta studieavgifter på over kr for å dekke inn budsjettkuttet. Tallene er også basert på. at antallet fra utenfor EU/EØS ikke blir redusert. Hva skjer så om rundt 50% færre søker seg til Norge?

5 Tabell.5 Kostnad per student ved hver institusjon ved 50% færre per semester Kutt i budsjett pga studieavgift int. (i 1000kr) Antall rammede ved 50% reduksjon i antall Kostnad per student per år, ved 50% reduksjon i antall AHO , ,08 Høgskolen i Bergen , ,31 Høgskolen i Buskerud og Vestfold , ,21 Høgskolen i Gjøvik , ,53 Høgskolen i Harstad , ,68 Høgskolen i Hedmark , ,64 Høgskolen i Lillehammer , ,84 Høgskolen i Molde , ,67 Høgskolen i Narvik , ,97 Høgskolen i Nesna 361 2, ,46 Høgskolen i Nord-Trøndelag , ,52 Høgskolen i Oslo og Akershus , ,79 Høgskolen i Sogn og Fjordane , ,18 Høgskolen i Sør-Trøndelag , ,33 Høgskolen i Telemark , ,72 Høgskolen i Volda , ,32 Høgskolen i Østfold , ,59 Høgskolen i Ålesund , ,01 Høgskolen Stord/Haugesund , ,11 KhiBergen , ,45 Kunsthøgskolen i Oslo , ,33 Norges handelshøyskole , ,71 Norges idrettshøgskole 507 5, ,69 NMBU , ,55 Norges musikkhøgskole , ,82 NTNU , ,41 Universitetet i Agder , ,83 Universitetet i Bergen , ,62 Universitetet i Nordland , ,98 Universitetet i Oslo , ,78 Universitetet i Stavanger , ,80 UiT-NAU , ,99 SUM , ,34 Ved en slik endring ser vi at også Norges Idrettshøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Sogn og Fjordane må ta studieavgift på over kr for å dekke inn budsjettkuttet.

6 Om tallene fra Sverige skulle bli gjeldene, vil man få et kutt på 79%. Utfallet ved hver institusjon både i antall fra utenfor EU/EØS og hvor mye det vil koste for hver av de ser slik ut: Tabell.6 Kostnad per student ved hver institusjon ved 79% færre per Kutt i budsjett pga studieavgift int. (i 1000kr) Antall rammede ved 79% reduksjon i antall Kostnad per student per år, ved 79% reduksjon i antall AHO 447 6, ,77 Høgskolen i Bergen , ,59 Høgskolen i Buskerud og Vestfold , ,92 Høgskolen i Gjøvik , ,96 Høgskolen i Harstad , ,90 Høgskolen i Hedmark , ,04 Høgskolen i Lillehammer , ,30 Høgskolen i Molde , ,92 Høgskolen i Narvik , ,31 Høgskolen i Nesna 361 1, ,47 Høgskolen i Nord-Trøndelag , ,47 Høgskolen i Oslo og Akershus , ,65 Høgskolen i Sogn og Fjordane 975 5, ,62 Høgskolen i Sør-Trøndelag , ,32 Høgskolen i Telemark , ,52 Høgskolen i Volda , ,23 Høgskolen i Østfold , ,64 Høgskolen i Ålesund , ,60 Høgskolen Stord/Haugesund , ,55 KhiBergen 317 4, ,30 Kunsthøgskolen i Oslo 885 6, ,40 Norges handelshøyskole , ,03 Norges idrettshøgskole 507 2, ,50 NMBU , ,01 Norges musikkhøgskole 684 9, ,47 NTNU , ,68 Universitetet i Agder , ,93 Universitetet i Bergen , ,00 Universitetet i Nordland , ,04 Universitetet i Oslo , ,66 Universitetet i Stavanger , ,34 UiT-NAU , ,07 SUM , ,00

7 Ved en reduksjon på 79 % i studenttallet fra utenfor EU/EØS vil ytterligere 12 institusjoner måtte ta inn studieavgifter på over kr årlig per student (AHO, HiB, HiL, HiNT, HiST, HiVO, HSH, KhiB, NMH, NTNU, UiB og UiT-NAU). Totalt vil 16 institusjoner altså måtte ta inn over kr i skolepenger per student, for å dekke inn budsjettkuttet, forutsatt antallet rammede reduseres med 79%. Det bør også nevnes at følgende institusjoner vil sitte igjen med under 10 fra utenfor EU/EØS: AHO, HiN, HiSF, KhiB, KhiO, NIH og NMH. Totalt vil det være igjen litt i overkant av 1500 fra utenfor EU/EØS, en nedgang på nesten Hvor stor kostnaden vil bli årlig for hver student vil øke dramatisk etter hvor mange som faktisk vil søke seg til Norge. Om fallet blir like stort som det var i Sverige, vil den gjennomsnittlige kostnaden per student per år overstige kr. Tabell.7 Gjennomsnittlig årlig kostnad per student ved kuttene fra tabell.5 og 6 Ulike kutt Totalt antall rammede Årlig budsjettkutt som må dekkes inn (i 1000kr) Gjennomsnittlig kostnad per student 50 % 3 733, ,34 79 % 1 568, ,00 Fylkeskonsekvenser Tabell.8 Fall i antall utenfor EU/EØS i hvert fylke. Totalt antall rammede Antall rammede ved 50% reduksjon i antall Antall rammede ved 79% reduksjon i antall Agder 314,03 157,01 65,95 Hordaland 814,63 407,32 171,07 Nordland 324,47 162,24 68,14 Oslo og Akershus 2717, ,83 570,71 Buskerud og Vestfold 310,51 155,25 65,21 Troms og Finnmark 616,18 308,09 129,40 Rogaland 657,46 328,73 138,07 Sør-Trøndelag 727,53 363,76 152,78 Nord-Trøndelag 54,32 27,16 11,41 Møre og Romsdal 203,57 101,78 42,75 Sogn og Fjordane 28,44 14,22 5,97 Telemark 221,51 110,75 46,52 Østfold 150,48 75,24 31,60 Oppland 159,81 79,90 33,56 Hedmark 166,08 83,04 34,88 SUM 7466, , ,00

8 Som man tydelig ser vil konsekvensene være dramatiske hva gjelder antall fra utenfor EU/EØS også for de enkelte fylkene og landsdelene. Her er noen hovedfunn om fallet skulle bli like stort som i Sverige: - Sogn og fjordane kommer aller verst ut med under 6, mens både Hedmark, Oppland, Østfold, Telemark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag havner under 50 fra utenfor EU/EØS. - Ellers kan det nevnes at i Oslo og Akershus vil fallet være på over 2000 internasjonale utenfor EU/EØS. - Henholdsvis Hordaland og Sør-Trøndelag som er de to fylkene med nest- og tredjeflest fra utenfor EU/EØS, vil miste ca. 635 og De tre nordligste fylkene vil totalt sitte igjen med 200 fra utenfor EU/EØS, et fall på nesten 800. Studentene er spredd på 5 institusjoner. - Innlandet vil gå fra over 300 til rundt 65 spredd på 3 institusjoner, 2 fylker og 6 campus. - De to nordligste fylkene på Vestlandet vil sitte igjen med i underkant av 50 fra utenfor EU/EØS spredd på sine 4 institusjoner. - Sør-østlandet (m/østfold) vil ende opp med rett i overkant av 200 fordelt på 4 institusjoner, 6 fylker og 12 campus. Forkortelser: - EU: Den europeiske union - EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområde - AHO: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - KhiBergen: Kunst- og designhøgskolen i Bergen - NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NMBU: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - HiB: Høgskolen i Bergen - HiL: Høgskolen i Lillehammer - HiNT: Høgskolen i Nord-Trøndelag - HiST: Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiVO:Høgskolen i Volda - HSH: Høgskolen I Stord/Haugesund - NMH: Norges musikkhøgskole - UiB: Universitetet i Bergen - HiN: Høgskolen i Narvik - NiH Norges idrettshøgskole

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering?

Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Ulike institusjoner i UH-sektoren også ulik finansiering? Det er en utbredt oppfatning at det er systematiske forskjeller i finansieringen av universiteter og høyskoler. Det er riktig, men forskjellene

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340 Forord Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Fusjoner fikk jeg rett likevel?

Fusjoner fikk jeg rett likevel? 1 Fusjoner fikk jeg rett likevel? Steinar Stjernø, Forskerforbundets konferanse 2.11 2010 Gudmund Hernes lyktes langt på vei å samle de da 98 høyskolene i større og mer slagkraftige institusjoner. Men

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk

Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Gradert sykmelding omfang, utvikling og bruk Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune Sammendrag Siden 1989 har bruken av e sykmeldinger blitt fordoblet. 15 prosent

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer