Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Deltok: Forfall: Møteleder: Fullmakter: Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Gjøvik Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Samordna opptak Høgskolen i Lillehammer Norges Handelshøyskole Dronning Mauds Minne Høgskole Fjellhaug Internasjonale Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen i Telemark Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Narvik Fra FS-sekretariatet: Fra USIT: Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland Norges veterinærhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde Høgskolen i Nesna Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Ålesund Ansgarskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Campus Kristiania Det teologiske Menighetsfakultet Forsvaret Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Noroff Westerdals School of Communication Leder av styret for FS, Christen Soleim, UiB Ingen fullmakter ble lagt frem v/førstekonsulent Lars Vemund Solerød v/avdelingsdirektør Christen Soleim v/avdelingsdirektør Marianne Gjesvik Mancini v/ kontorsjef Marianne Simonsen v/ studiedirektør Tove Bull-Njaa v/ studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad v/økonomisjef Aud Magna Gabrielsen v/kontorsjef Marianne Øhrn Johannessen v/ førstekonsulent Katrine Bruvold v/ studiedirektør Gunnar Bendheim v/daglig leder Bente Ringlund Bunæs v/ kontorsjef Iben Kardel v/konstituert kontorsjef Inger Marie Milde v/seniorkonsulent Inger Lise Bakken v/førstekonsulent Kjetil Røse Høybråten v/adm.leder Haakon Georg Moe v/ studieleder Stephen Reid v/seniorrådgiver Hans Jacob Berntsen v/rådgiver Gro Strand v/rådgiver Rolf Rensaa Daglig leder Julie Myhre Barkenæs Fungerende daglig leder Anne-Lise Lande Prosjektsekretær Aune M. Moe Utviklingsleder Geir Vangen Seksjonssjef Tina Lingjærde Overingeniør Anne-Marie Myhrvold Misjonshøgskolen Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Østfold Politihøgskolen Høyskolen Diakonova Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet Høgskole Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Norsk jernbaneskole Samisk høgskole Høgskolen i Harstad Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen Gimlekollen NLA Høgskolen Dato: 30. januar 2012, kl 13:00 til 13:50

2 Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Årsberetning og regnskap for Arbeidsoppgaver og budsjett for Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter, pkt 3 Årsmøtet 5. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 2 Avtaleparter 6. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 7 Utmelding Side 2

3 1. Konstituering av årsmøtet Møtet ble satt kl 13: institusjoner var representert, derav 17 via nett. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Leder av styret for FS, Christen Soleim, ble valgt til møteleder. Fungerende daglig leder av Samarbeidstiltaket FS, Anne-Lise Lande, ble valgt til referent. Årsmøtet ble konstituert. 2. Årsberetning og regnskap for 2011 Styrets leder ga en kort oppsummering av de viktigste punktene i året som gikk. Regnskap og timeforbruk for 2011 ble gjennomgått. Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetning og regnskap for Årsmøtet godkjenner styrets forslag til Årsberetning og regnskap for Budsjett for 2012 Budsjettet er basert på styretes prioritering av arbeidet med FS for Dette er beskrevet i notatet Arbeidsoppgaver Styrets leder trakk frem de viktigste punktene for videreutvikling og vedlikehold av FS. USIT arbeider i tillegg med følgende utviklingsoppdrag for Kunnskapsdepartementet: - Utvikling av et system for samordning av rutinene vedrørende juks/annullering av eksamen/utestenging av studenter. Informasjonsutvekslingen går i hovedsak ut på at institusjonene, SO og NOKUT skal melde fra til hverandre om nevnte forhold. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- - Utvikling av en ny, nasjonal godkjenningsdatabase. Applikasjonen skal erstatte dagens NAG, som forvaltes av NOKUT. Overordnet kravspesifikasjon er laget av representanter fra institusjoner, NOKUT og FS. Denne spesifikasjonen skal, sammen med arbeidet som skjer i FS ekspertgruppe for godkjenning, danne basis for ny applikasjon. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- - Utvikling av en kravspesifikasjon for en ny, nasjonal vitnemålsbank, som kan omfatte flere nivåer i norsk utdanning. En nasjonal vitnemålsbank skal samle resultater (vitnemål, karakterutskrifter osv.) fra fagskoler og høyere utdanning, og vise disse for klarerte brukere av banken. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- Disse oppgavene utføres etter en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og USIT, og de holdes derfor utenfor FS-budsjettet. Årsmøtet hadde ingen merknader til budsjett for Årsmøtet godkjenner styrets forslag til Arbeidsoppgaver og Budsjett for Side 3

4 4. Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter, pkt 3 Årsmøte I vedtektenes punkt 3, avsnitt 5, om årsmøtet står det: Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle styrets budsjett, årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Styret for FS foreslår at dette endres til: Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle og avgi uttalelse om styrets budsjett, årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets vedtekter, punkt 3 Årsmøtet. 5. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 2 Avtaleparter I avtalens punkt 2 Avtaleparter, avsnitt 2, er alle medlemsinstitusjoner i Samarbeidstiltaket listet opp. Hittil har denne oversikten blitt behandlet på hvert årsmøte, og oppdatert etter at Årsmøtet har godkjent endringen. Styret for FS foreslår at oppdatering av institusjonsoversikten heretter gjøres administrativt av FS-sekretariatet, etter at styret har vedtatt at institusjonen kan bli medlem av Samarbeidstiltaket. Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets avtaledel, punkt 2 Avtaleparter. 6. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 7 Utmelding I avtalens punkt 7 Utmelding av samarbeidet, står det: En institusjon som ønsker å forlate samarbeidet, skal meddele dette skriftlig til styrets leder senest 15. juni. Utmeldingen får virkning fra 1. januar det påfølgende år, eller fra et senere tidspunkt om styret i særskilte tilfeller bestemmer det. Forpliktelsene i henhold til punkt 4 i denne avtalen skal være oppfylt før en institusjon kan forlate samarbeidet. Ved utmelding av samarbeidet beholder institusjonen eierskap til egne data. Dette foreslås endret til: En institusjon som ønsker å forlate samarbeidet, skal meddele dette skriftlig til daglig leder senest 15. juni/15. desember. Utmeldingen får virkning fra 1. januar/1.juli det påfølgende år, eller fra et senere tidspunkt om styret i særskilte tilfeller bestemmer det. Daglig leder orienterer styret om utmelding. Forpliktelsene i henhold til punkt 4 Side 4

5 i denne avtalen skal være oppfylt før en institusjon kan forlate samarbeidet. Ved utmelding av samarbeidet beholder institusjonen eierskap til egne data. Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets avtaledel, punkt 7 Utmelding. Møtet ble hevet kl 13:50 Side 5

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.11.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-41/12 Saksbehandler/-sted: LED v/kk Tidligere sak(er): Vedlegg: Kopi av relevante

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder

Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder Forskningsdokumentasjonssystemer Innstilling fra et utvalg vedrørende valg av forskningsdokumentasjonssystem for Høgskolen i Agder Innhold 1. Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 3 2. Sammendrag og anbefalinger...

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer