PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI Jan Duvaland, Westerdals Oslo ACT Daniel Faldmo, NSO Anne Brit Hatleskog, Misjonshøgskolen Harald Holt, Noroff University College Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Keeley Welford Johansson, Bjørknes Høgskole Therese Eia Lerøen, NSO Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Solfrid Lind, Campus Kristiania Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Dag Ophus, Høgskolen Diakonova Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Ivar Sjaastad, Bjørknes Høyskole AS Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Karl Inge Tangen, Høyskolen for ledelse og teologi Gerd Eva Valøen, Rudolf Steinerhøyskolen Erik Waaler, NLA Høgskolen Irene Aarseth, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Observatører: Knut Erik Beyer-Arnesen, Abelia Alf Rasmussen, SIU Gerhard Salicath, Virke 1

2 Forfall: Ansgar Teologiske Høgskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Den norske Eurytmihøyskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for ledelse og teologi og Norges Dansehøyskole. Sak 01/15 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 30. januar Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2014 Sak 03/15 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/15 Årsmelding 2014 Sak 05/15 Regnskap 2014 Sak 06/15 Opphør av medlemskap Atlantis Medisinske Høgskole Sak 07/15 Budsjett og medlemskontingent 2015 Sak 08/15 Valg Sak 09/15 Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste - Rapport fra ekspertgruppe som har utredet bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode (Andreassen-gruppen) Vedtaket var enstemmig Sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2014 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Protokollen godkjennes. Sak 03/15 Aktuell orientering NPHs leder ga orientering om følgende aktuelle saker som berører NPH i 2015: 1. Stortingets behandling av Regjeringens forslag til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Innst S 12S ( ). 2. Statsrådens kontaktkonferanse på Grand hotell den 20. januar KDs arbeid med den såkalte «strukturmeldingen» til Stortinget, bl.a. basert på rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert finanseringsystemet for høyere utdanning. 4. KDs høring om fagskoleutvalgets innstilling (NOU 2014:14 det s.k. Grundutvalget) 5. KDs høring om rapporten fra ekspertgruppen som har utredet behovet for en bedret 2

3 regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode (den s.k. Andreassen-gruppen) 6. KDs arbeid med ny målstruktur og nye styringsparametere for sektoren 7. Nominasjonen av kandidater til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak (SO) 8. Årets konferanse for studentledere i private høyskoler på Misjonshøgskolen, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes den februar Leders deltakelse på åpningen av nytt undervisningsbygg Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Høgskole 10. NOKUTs studiebarometer 2015 Årsmøtet tar leders rapport til orientering Sak 04/15 Årsmelding 2014 Til saken forelå NPH/AUs forslag til Årsmelding for NPH Sekretæren presenterte meldingen. 1. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med den navnetilføyelse som fremkom i møtet. 2. Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting, om å utrede ulike modeller for et fremtidig nettverkssamarbeid og konsekvenser de ulike alternativer måtte få for NPHs vedtekter Sak 05/15 Årsregnskap 2014 Til saken forelå økonomisk resultatrapport for NPH i 2014, utarbeidet av MFs regnskapsavdeling. Rapporten viser et underskudd ( kroner) noe mindre enn budsjettert ( kroner), samt en utestående fordring på medlemskontingent ( kroner), jfr. åm sak 6/15). Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH Sak 06/15 Opphør av medlemskap Atlantis medisinske høgskole Til saken forelå en skriftlig orientering om manglende kontingentinnbetaling fra Atlantis Medisinske Høgskole i

4 På grunn av manglende kontingentinnbetaling for 2014 anses medlemskapet til Atlantis Medisinske Høgskole i NPH for opphørt fra og med Sak 07/15 Budsjett og medlemskontingent 2014 Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2015: Inntekter Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Innbetalt kontingent , , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , , ,00 Div. kostnader , ,00 Overhead til MF , , ,00 Sum , , , ,00 Resultat 0, , ,00 Beholdning per , ,00 Beholdning per ,00 4

5 2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2015 (basert på en beregning som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). Handelshøyskolen BI ( ) NLA Høgskolen ( ) Diakonhjemmet høyskole ( ) Dronning Maud Minnes høgskole ( ) Westerdals Oslo ACT AS ( ) Lovisenberg diakonale høgskole (79 455) MF (78 919) Høgskolen Diakonova (46 981) Campus Kristiania (46 117) Haraldsplass diakonale høgskole (32 995) Bjørknes Høgskole AS * Høgskolen Betanien (28 104) Barratt Due Musikkinstitutt (24 852) Misjonshøgskolen (23 510) Bergen Arkitektskole (20 829) Ansgar teologiske høgskole (13 800) Rudolf Steinerhøgskolen (10 939) Den norske Eurytmihøgskole Norges Dansehøgskole Fjellhaug internasjonale høgskole Høgskolen for ledelse og teologi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling NOROFF University College AS Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) Totalt *vedtas endelig når årsrapport for 2014 foreligger. Sak 08/15 Valg Til saken forelå valgkomiteens innstilling datert januar Leder: - Vidar L.Haanes (leder), rektor, MF ( ) - gjenvalg Medlemmer: - Ingunn Moser, rektor, Diakonhjemmet høgskole ( ) - gjenvalg - Solfrid Lind, direktør, Campus Kristiania ( ) - ny Varamedlemmer: - Tine Berents Widerøe, administrasjonsdirektør, Westerdals Oslo ACT (2015) - ny - Ann Kristin Norum, rektor, Norges Dansehøgskole (2015) - gjenvalg Valgkomite: - Aleksander Nikolic, Campus Kristiania (leder) - ny - Erik Waaler, rektor, NLA Høgskolen - ny 5

6 - Beate Pettersen, direktør, MF - gjenvalg Vedtatt enstemmig ved akklamasjon. Sak 09/15 Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Til saken forelå rapport fra ekspertgruppe (den såkalte Andreassen-gruppen) som har utredet bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Ekspertgruppen overleverte sin rapport til statsråd Torbjørn Røe Isaksen den 12. desember Rapporten er sendt ut på høring med høringsfrist den 1. juni Rektor Solfrid Lind, Campus Kristiania (medlem av Andreassengruppen) og prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI innledet til debatt. Årsmøtet fattet ikke noe vedtak i denne saken. aje

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH)

Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) Oslo 30.01.14 Til NPHs medlemmer og observatører Innkalling/ invitasjon til årsmøte og årskonferanse i Nettverk for private høyskoler (NPH) I henhold til NPHs vedtekter innkalles/ inviteres to representanter

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014

Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport 2014 GENERALFORSAMLING Bjerkebæk, Lillehammer 30. april SAKSLISTE Sak 01 Sak 02 Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Sak 03 Revidert regnskap for 2014 Sak 04 Årsrapport

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer