Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor"

Transkript

1 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010

2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN MED SPREDNINGSMÅL ETTER STILLING 3 3. SNITTLØNN ETTER STILLING OG EKSAMENSÅR 8 4. SNITTLØNN ETTER STILLING OG UTDANNINGSBAKGRUNN 9 5. SNITTLØNN PÅ TVERS AV INSTITUSJONER BESKRIVELSE AV DATAMATERIALET INNLEDNING Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer i statlig sektor registrert med e-postadresse. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes også for forbundets medlemmer i privat og kommunal sektor. Undersøkelsen er gjennomført i januar medlemmer besvarte undersøkelsen og det er en svarprosent på 52,2% av medlemmene i statlig sektor. Datagrunnlaget presenteres til slutt. Formålet med rapporten er å være et hjelpemiddel ved lønnsfastsettelse og lønnsforhandlinger

3 2. SNITTLØNN MED SPREDNINGSMÅL ETTER STILLING Tabellen nedenfor gir oversikt over snittlønn for alle stillinger som er med i undersøkelsen etter kjønn og totalt. Tabellen angir også hvor mange som har svart i hver stillingskategori samt standardavviket fra gjennomsnittslønnen. Tabell 1 Snittlønn etter stilling og kjønn per desember 2009 Mann Kvinne Totalt Snitt N Std. D Snitt N Std. D Snitt N Std. D 1018/1019/1020 Vit.assistent Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Høgskoledosent , Dosent Professor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef , Led. forskn tekniker , Avdelingsleder Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Hovedbibliotekar Spesialbibliotekar Statsmeteorolog Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Personalsjef , , Avdelingsleder Underdirektør Avdelingsdirektør Direktør Seksjonssjef /1085 Avdelingsingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Økonomisjef , Studiesjef , Prosjektleder Bibliotekar Administrasjonssjef Konsulent Annet Total

4 Tabellen nedenfor viser snittlønn med spredningsmål per desember 2009 etter stilling. Tabell 2 Snittlønn med spredningsmål for medlemmene i statlig sektor 1018/1019/1020 Vit.ass Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Høgskoledosent Dosent Professor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Led. forskningstekniker Avdelingsleder Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Bibliotekar Spesialbibliotekar Hovedbibliotekar Statsmeteorolog Konsulent Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Prosjektleder Kontorsjef Personalsjef Avdelingsleder Underdirektør Seksjonssjef Avdelingsdirektør Direktør /1085 Avd.ingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Økonomisjef Studiesjef Adm.sjef Annet TOTALT Spredningsmålene indikerer hvor mange av respondentene som har lavere brutto inntekt enn den oppgitte summen. Tallet 95 kan leses som topplønn (5% har en inntekt som er høyere enn den angitte summen), og tallet 5 kan leses som minimumslønn (5% tjener den oppgitte summen eller lavere). Tallet 50 er det samme som median. I noen stillinger er det så få respondenter at spredningsmålene ikke lar seg regne ut og noen felter i tabellen er derfor tomme. Figurene 1-4 viser en grafisk fremstilling av tabell 1 for noen av stillingene

5 Figur 1 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for noen vitenskapelige stillinger Høgskolelektor 1011 Førsteamanuensis 1013 Professor 1109 Forsker 1183 Forsker Figur 2 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for rekrutteringsstillinger Stipendiat 1378 Stipendiat 1352 Postdoktor 1008 Høgskolelektor

6 Figur 3 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for bibliotekstillinger Univ bibl 1200 Førstebibl 1410 Bibliotekar 1515 Spesialbibl 1077 Hovedbibl Figur 4 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for noen administrative stillinger konsulent 1363 Sr konsulent 1434 Rådgiver 1364 Sr rådgiver 1113 Prosjektleder

7 Figur 5 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for noen lederstillinger Kontorsjef 1407 Avdelingsleder 1059 Underdirektør 1211 Seksjonssjef 1060 Avdelingsdirektør Figur 6 Snittlønn desember 2009 med spredningsmål for ingeniørstillinger /1085 Avd ing 1087 Overing 1181 Sr ing 1088 Sjefing

8 3. SNITTLØNN ETTER STILLING OG EKSAMENSÅR Tabell 3 Snittlønn desember 2009 etter stilling og når hovedfags-/mastergradseksamen er avlagt. Der respondenten bare har lavere grads eksamen er dette året brukt. Stilling Total 1018/1019/1020 Vit. assistent Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Høgskoledosent Dosent Professor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Led. forskningstekniker Avdelingsleder Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Bibliotekar Spesialbibliotekar Hovedbibliotekar Statsmeteorolog Konsulent Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Prosjektleder Kontorsjef Personalsjef Avdelingsleder Underdirektør Seksjonssjef Avdelingsdirektør Direktør /1085 Avdelingsingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Økonomisjef Studiesjef Administrasjonssjef Total

9 4. SNITTLØNN ETTER STILLING OG UTDANNINGSBAKGRUNN Tabell 4 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen Mat-Nat fag per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høyskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Høgskoledosent Dosent Professor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Avdelingsleder Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Statsmeteorolog Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Avdelingsleder Underdirektør Avdelingsdirektør Direktør Seksjonssjef /1085 Avd.ingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniør Prosjektleder Administrasjonssjef Totalt

10 Tabell 5 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen samfunnsvitenskap per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Professor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Hovedbibliotekar Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Avdelingsleder Avdelingsdirektør Direktør Seksjonssjef Overingeniør Prosjektleder Administrasjonssjef Annet Totalt Tabell 6 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen kunstfag per desember 2009 Stilling 1008 Høgskolelektor Universitetslektor Førsteamanuensis Førstelektor Dosent Professor Professor Instituttleder Førstekonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Konsulent Totalt

11 Tabell 7 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen pedagogikk/lærerutdanning per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Dosent Professor Forsker Forsker Studieleder Dekan Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Avdelingsleder Avdelingsdirektør Prosjektleder Konsulent Totalt Tabell 8 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen helse- og sosialfag per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Førsteamanuensis Førstelektor Professor Forsker Forsker Forsker Studieleder Instituttleder Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Avdelingsleder Direktør Annet Totalt

12 Tabell 9 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen humaniora per desember 2009 Stilling 1018/1019/1020 Vit.ass Stipendiat Postdoktor Høgskolelektor Universitetslektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Dosent Professor Professor Forsker Forsker Forsker Avdelingsleder Studieleder Dekan Instituttleder Universitetsbibliotekar Førstebibliotekar Hovedbibliotekar Spesialbibliotekar Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Avdelingsleder Underdirektør Avdelingsdirektør Direktør Seksjonssjef /1085 Avd.ingeniør Overingeniør Senioringeniør Prosjektleder Bibliotekar Administrasjonssjef Konsulent Total

13 Tabell 10 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen økonomi og merkantile fag per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Postdoktor Høgskolelektor Amanuensis Førsteamanuensis Førstelektor Professor Studieleder Førstekonsulent Seniorkonsulent Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Underdirektør Avdelingsdirektør Seksjonssjef Økonomisjef Administrasjonssjef Annet Totalt Tabell 11 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen landbruk/veterinærmedisin per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Stipendiat Postdoktor Høgskolelektor Universitetslektor Førsteamanuensis Førstelektor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Forskningssjef Rådgiver Seniorrådgiver Kontorsjef Avdelingsdirektør Seksjonssjef Overingeniør Totalt

14 Tabell 12 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag og teknologi per desember 2009 Stilling 1017 Stipendiat Høgskolelærer Høgskolelektor Universitetslektor Førsteamanuensis Førstelektor Professor Forsker Forsker Forsker Forsker Studieleder Dekan Instituttleder Førstebibliotekar Førstekonsulent Rådgiver Kontorsjef Avdelingsleder Seksjonssjef /1085 Avd.ingeniør Overingeniør Senioringeniør Sjefingeniær Prosjektleder Totalt Tabell 13 Snittlønn etter utdanningsbakgrunn innen bibliotekfag per desember 2009 Stilling 1011 Førsteamanuensis Universitetsbibliotekar Hovedbibliotekar Spesialbibliotekar Rådgiver Seniorrådgiver Avdelingsleder Avdelingsdirektør Seksjonssjef Bibliotekar Totalt

15 5. SNITTLØNN PÅ TVERS AV INSTITUSJONER Her presenteres snittlønn med spredningsmål for noen stillinger på tvers av institusjoner. Figur Stipendiat UiO NTNU UiT HiO Vet Høgskolen Figur Høgskolelektor/universitetslektor NTNU UiT HiO UiS HiVE

16 Figur Førsteamanuensis UiO UiB HiO HiB HiST Figur Forsker UiO NTNU Folkehelsa Bioforsk Havforsk

17 Figur 11 Professor UiO NTNU UiB UiT UiA Figur 12 Forsker UiO Folkehelsa Havforsk FFI NGU

18 Figur Førstekonsulent UiO NTNU UiB UiA HiST Figur Rådgiver UiO NTNU Nasjoonalbiblioteket Statped Riksantikvaren

19 Figur Seniorrådgiver UiO UMB Folkehelsa Statped Riksantikvaren Figur Spesialbibliotekar UiO NTNU UiB HiT

20 Figur Hovedbibliotekar UiO NTNU Nasjonalbibl UMB Figur Overingeniør UiO NTNU UiT Folkehelsa

21 Figur Seksjonssjef UiO NTNU UiT Vet instituttet 6. BESKRIVELSE AV DATAMATERIALET Totalt svarte 6255 medlemmer i statlig sektor på spørreskjemaet om lønn. Dette tilsvarer en svarprosent på 52% av alle medlemmer i statlig sektor per desember Tabell 14 Respondenter etter kjønn Antall Prosent Mann Kvinne Totalt

22 Tabell 15 Respondenter fordelt på stilling Stilling N % Stilling N % 1018/1019/1020 Vit.ass. 11 0, Hovedbibliotekar 80 1, Stipendiat 501 8, Spesialbibliotekar 92 1, Stipendiat 26 0, Statsmeteorolog 36 0, Postdoktor 189 3, Førstekonsulent 192 3, Høgskolelærer 18 0, Seniorkonsulent 135 2, Høgskolelektor 349 5, Rådgiver 382 6, Universitetslektor 125 2, Seniorrådgiver 352 5, Amanuensis 58 0, Kontorsjef 67 1, Førsteamanuensis , Personalsjef 2 0, Førstelektor 226 3, Avdelingsleder 24 0, Høgskoledosent 3 0, Underdirektør 28 0, Dosent 15 0, Avdelingsdirektør 78 1, Professor , Direktør 18 0, Professor 19 0, Seksjonssjef 79 1, Forsker 117 1,9 1084/1085 Avd.ingeniør 32 0, Forsker 345 5, Overingeniør 90 1, Forsker 129 2, Senioringeniør 56 0, Forsker 162 2, Sjefingeniør 16 0, Forskningssjef 16 0, Økonomisjef 3 0, Led. forskningstekniker 4 0, Studiesjef 4 0, Avdelingsleder 7 0, Prosjektleder 37 0, Studieleder 35 0, Bibliotekar 38 0, Dekan 20 0, Administrasjonssjef 17 0, Instituttleder 46 0, Konsulent 23 0, Universitetsbibliotekar 28 0,4 Annet 120 1, Førstebibliotekar 22 0,4 Total ,0 Figur 20 Respondenter fordelt på fagområde de er utdannet innenfor Økonomiske fag SV- fag Pedagogikk/lærerutd Medisin, odontologi og farmasi MatNat Landbruk/vet.med. Kunstfag Juridiske fag Ing.fag + teknologi Humaniora Helse- og sosialfag Biblioteksfag

23 Tabell 16 Respondenter fordelt på lokallag (oppdatert) Virksomhet N % Virksomhet N % ABM-utvikling 17 0,3 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 24 0,4 Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 4 0,1 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 3 0,0 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 12 0,2 NOKUT 17 0,3 Arkivverket 63 1,0 NORAD 1 0,0 Bioforsk 98 1,6 Norges geologiske undersøkelse (NGU) 51 0,8 Fiskeri- og kystdepartementet 9 0,1 Norges handelshøyskole 81 1,3 Folkehelseinstituttet 123 2,0 Norges idrettshøgskole 41 0,7 Forsvarets forskningsinstitutt 82 1,3 Norges musikkhøgskole 33 0,5 Forsvarets høgskole 17 0,3 Norges vassdrags- og energidirektorat 4 0,1 Forsvarets skole i etterretnings- 3 0,0 Norges veterinærhøgskole 63 1,0 og sikkerhetstjeneste Forsvarsmuseet 7 0,1 NILF 3 0,0 Havforskningsinstituttet 98 1,6 Norsk institutt for skog og landskap 43 0,7 Helsedirektoratet 30 0,5 Norsk kulturråd 16 0,3 Helsetilsynet 2 0,0 Norsk lokalhistorisk institutt 3 0,0 Høgskolen i Akershus 46 0,7 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 5 0,1 Høgskolen i Bergen 112 1,8 Norsk polarinstitutt 31 0,5 Høgskolen i Bodø 76 1,2 NOVA 2 0,0 Høgskolen i Buskerud 45 0,7 NTNU 593 9,5 Høgskolen i Finnmark 33 0,5 NUPI 13 0,2 Høgskolen i Gjøvik 31 0,5 Oljedirektoratet 13 0,2 Høgskolen i Harstad 27 0,4 Patentstyret 14 0,2 Høgskolen i Hedmark 41 0,7 Politihøgskolen 10 0,2 Høgskolen i Lillehammer 24 0,4 Regionsenter for barn og unges psykiske helse 2 0,0 Høgskolen i Molde 13 0,2 Riksantikvaren 44 0,7 Høgskolen i Narvik 8 0,1 Sametinget 7 0,1 Høgskolen i Nesna 20 0,3 Samisk høgskole 8 0,1 Høgskolen i Nord-Trøndelag 84 1,3 SIU 14 0,2 Høgskolen i Oslo 231 3,7 SIFO 8 0,1 Høgskolen i Sogn og Fjordane 53 0,8 SIRUS 11 0,2 Høgskolen i Sør-Trøndelag 104 1,7 Sjøkrigsskolen 12 0,2 Høgskolen i Telemark 86 1,4 Språkrådet 5 0,1 Høgskolen i Vestfold 89 1,4 STAMI 26 0,4 Høgskolen i Volda 56 0,9 Statens forurensningstilsyn 2 0,0 Høgskolen i Østfold 65 1,0 Statens kartverk 18 0,3 Høgskolen i Ålesund 26 0,4 Statens legemiddelverk 19 0,3 Høgskolen Stord/Haugesund 29 0,5 Statens strålevern 21 0,3 Jernbaneverket 3 0,0 Statistisk sentralbyrå 15 0,2 Krigsskolen 7 0,1 Statped 64 1,0 KRIPOS 4 0,1 Statsbygg 4 0,1 Kulturdepartementet 3 0,0 Universitetet for miljø- og biovitenskap 232 3,7 Kunnskapsdepartementet 20 0,3 Universitetet i Agder 163 2,6 Kunst i offentlige rom (KORO) 3 0,0 Universitetet i Bergen 544 8,7 Kunsthøgskolen i Bergen 9 0,1 Universitetet i Oslo ,9 Kunsthøgskolen i Oslo 23 0,4 Universitetet i Stavanger 159 2,5 Kystverket 5 0,1 Universitetet i Tromsø 385 6,2 Luftkrigsskolen 4 0,1 Universitets- og høgskolerådet 7 0,1 Mattilsynet 14 0,2 Utdanningsdirektoratet 14 0,2 Meteorologisk institutt 109 1,7 Utenriksdepartementet 4 0,1 Miljøverndepartementet 2 0,0 Veterinærinstituttet 67 1,1 Nasjonalbiblioteket 75 1,2 Annet 114 1,8 NIFES 23 0,4 Total ,

24 Vedlegg 1: Spørreskjema Forskerforbundets lønnsstatistikk for statlig sektor per desember 2009 Spørreskjemaet ber deg fylle inn ditt lønnstrinn i hovedstilling per desember 2008 og per desember Svaret ditt blir registrert etter at har trykket på "Send" til slutt i skjemaet. Din unike link til spørreskjemaet vil da bli deaktivisert slik at det bare kan leveres ett svar for hver link. Det er mulighet for å gi kommentarer til statistikken til slutt i skjemaet. 1. Kjønn (Oppgi kun ett svar) Mann Kvinne 2. Høyeste utdanningsgrad (Oppgi kun ett svar) Ikke fullført høyere utdanning - Gå til 5 Lavere grad (cand. mag, bachelor, høyskolekandidat, o.l.) Høyere grad (hovedfag, mastergrad, magistergrad, o.l.) Doktorgrad - Gå til 4 3. Hvilket år fullførte du høyere utdanning (fire siffer): - Gå til 4 (Oppgi verdi mellom 1900 og 2009) 4. Hvilket år fullførte du høyere utdanning, ikke doktorgraden (fire siffer): (Oppgi verdi mellom 1900 og 2009) 5. Hvilket fagområde har du hovedsakelig din utdanning innenfor? (Oppgi kun ett svar) Biblioteksfag Helse- og sosialfag Humaniora (inkl teologi) Ingeniørfag og teknologi Juridiske fag Kunstfag Landbruk/veterinærmedisin Matematikk/naturvitenskap Medisin, odontologi og farmasi Pedagogikk/lærerutdanning Samfunnsvitenskap Økonomi og merkantile fag Annet, spesifiser: _ 6. Angi virksomheten du arbeider ved fra listen. Dersom du ikke finner din virksomhet velger du "annet" og spesifiserer i tekstfeltet. (Oppgi kun ett svar) ABM-utvikling Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkivverket Bioforsk Bioteknologinemnda Fiskeri- og kystdepartementet

25 Folkehelseinstituttet Forsvarets forskningsinstitutt Forsvarets høgskole Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste Forsvarsmuseet Havforskningsinstituttet Helsedirektoratet Helsetilsynet Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bodø Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Molde Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Volda Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund Høgskolen Stord/Haugesund Jernbaneverket Krigsskolen KRIPOS Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Kunst i offentlige rom (KORO) Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Kystverket Luftkrigsskolen Mattilsynet Meteorologisk institutt Miljøverndepartementet Nasjonalbiblioteket Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2

26 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider NOKUT NORAD Norges geologiske undersøkelse (NGU) Norges handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges vassdrags- og energidirektorat Norges veterinærhøgskole Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Norsk institutt for skog og landskap Norsk kulturråd Norsk lokalhistorisk institutt Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk polarinstitutt Norske statsstipendiaters lag i Forskerforbundet NOVA NTNU NUPI Oljedirektoratet Patentstyret Politihøgskolen Regionsenter for barn og unges psykiske helse Riksantikvaren Sametinget Samisk høgskole Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) SIFO SIRUS Sjøkrigsskolen Språkrådet STAMI Statens forurensningstilsyn Statens kartverk Statens legemiddelverk Statens strålevern Statistisk sentralbyrå Statped Statsbygg Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitets- og høgskolerådet 3

27 Utdanningsdirektoratet Utenriksdepartementet Veterinærinstituttet Annet, spesifiser: _ 7. Angi hvilken stilling du er tilsatt i. Har du flere tilsettingsforhold angir du stillingen i ditt hovedarbeidsforhold. Du finner stillingskoden (SKO)på lønnslippen, om du ikke finner din stillingen i listen velg "annet" og spesifiser. (Oppgi kun ett svar) 1018/1019/1020 Vitenskapelig assistent 1017 Stipendiat 1378 Stipendiat (særskilt) 1352 Postdoktor 1007 Høyskolelærer 1008 Høgskolelektor 1009 Universitetslektor 1010 Amanuensis 1011 Førsteamanuensis 1198 Førstelektor 1012 Høgskoledosent 1532 Dosent 1013 Professor 1404 Professor (for faglig lederskap) 1108 Forsker (u/ dr.grad) 1109 Forsker (m/ dr.grad) 1110 Forsker 1183 Forsker 1111 Forskningssjef 1514 led. forskningstekniker (feltarkeolog) 1003 Avdelingsleder 1473 Studieleder 1474 Dekan 1475 Instituttleder 1199 Universitetsbibliotekar 1200 Førstebibliotekar 1077 Hovedbibliotekar 1515 Spesialbibliotekar 1358 Statsmeteorolog 1408 Førstekonsulent 1363 Seniorkonsulent 1434 Rådgiver 1364 Seniorrådgiver 1054 Kontorsjef 1055 Personalsjef 1407 Avdelingsleder 1059 Underdirektør 1060 Avdelingsdirektør 1062 Direktør 4

28 1211 Seksjonssjef 1084/1085 Avdelingsingeniør 1087 Overingeniør 1181 Senioringeniør 1088 Sjefingeniør 1056 Økonomisjef 1197 Studiesjef 1113 Prosjektleder 1410 Bibliotekar 1058 Administrasjonssjef 1065 Konsulent Annet, spesifiser: _ Lønnsopplysninger Vi ber deg her oppgi hvilket lønnstrinn du hadde i desember 2008 og i desember Om du ikke husker/finner lønnstrinnet fra 2008, lar du feltet stå åpent. 8. Lønnstrinn desember 09: (Oppgi verdi mellom 1 og 99) 9. Lønnstrinn desember 08: (Oppgi verdi mellom 1 og 99) 10. Gi eventuelle kommentarer til lønnsopplysningene her. _ Takk for at du tok deg tid - trykk avslutt og send Dine svar blir ikke registrert før du trykker på knappen under. Du kan dermed stadig redigere i dine svar eller avstå fra å registrere opplysninger. Når du har avsluttet og sendt kan du imidlertid ikke endre svarene. 5

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 3/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 3/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. SNITTLØNN

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 4/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune

Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Evaluering av lokale forhandlinger 2002 Lokallag i stat og kommune Skriftserien nr 2/2003 Side 1 av 14 1. Bakgrunn Forskerforbundet gjennomfører hvert år en evaluering av det foregående års lokale forhandlinger.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Svarprosent: 54 % Tabell 1 Snittlønn alle stillinger

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten

Evaluering av lokale forhandlinger 2004 Lokallag i staten Evaluering av lokale forhandlinger 4 Lokallag i staten Skriftserien nr 6/ 1 Bakgrunn Hensikten med denne rapporten er å gi en evaluering av de lokale forhandlingene som lokallagene i Forskerforbundet i

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 2004 (53 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005

Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005 Lønnsstatistikk for privat sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 4/2006 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i privat sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien nr. 3/2017

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH

Språk i høyere undervisning. En pilotstudie høsten 2013. Politikk og samfunn. Språk i høyere undervisning TNS 14.1. 2013 RH En pilotstudie høsten 201 Innhold 1 Om undersøkelsen 2 Resultater Kommentarer fra respondenter 19 4 Bakgrunn 21 5 Vedlegg: Følgebrev og påminnelser 2 Spørreskjema 1 2 1 Om undersøkelsen Metode E-postutsendelse

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 1. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner

En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillinger Rune Borgan Reiling

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Midlertidig tilsetting

Midlertidig tilsetting kunnskap gir vekst Midlertidig tilsetting Landsråd 21.03.2012 Et problem og flere utfordringer Problemet! Midlertidige årsverk per oktober 2011 Undervisnings- og forskerstillinger 2 349 18,80 % Saksbehandler-/utrederstillinger

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd?

Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Norges deltakelse i Erasmus: Hva har vi oppnådd? Erasmusseminaret 26.-27. november 2013 Dag Stenvoll SIUs avdeling for utredning og analyse Hvor mye penger brukt på LLP 2007-2013? Grundtvig: 4 % Totalbudsjett

Detaljer

Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse

Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse kunnskap gir vekst Hva mener lærernes lærere? Presentasjon av medlemsundersøkelse Jon Iddeng, spesialrådgiver i Forskerforbundet www.forskerforbundet.no I. Hvem er respondentene? Ved hvilken type lærerutdanning

Detaljer

Evaluering av lokale forhandlinger i staten 2000

Evaluering av lokale forhandlinger i staten 2000 Evaluering av lokale forhandlinger i staten 2000 April 2001 Lokale forhandlinger 2000 evaluering 1 Lokale forhandlinger 2000 evaluering Forskerforbundet gjennomfører hvert år en evaluering av det foregående

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer