Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr relatert til stillingsrammer, årsverk, antall ansatte, kjønnsfordeling, tilsettingsforhold, aldersammensetning og lønnsnivå. Det er spesielt satt fokus på å få fram slike opplysninger på instituttnivå. Opplysningene bygger på samme datagrunnlag som er benyttet ved rapportering til DBH. For å få fram tall på instituttnivå er det foretatt manuell opptelling. Innhold: 1. Årsverk Sidetall Tabell 1.1 Stillingsrammer for Tabell 1.2 Antall ansatte fordelt på heltids- og deltidstilsatte 2 Tabell 1.3 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn 3 Tabell 1.4 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og tilsettingsforhold Tabell Fakultet for allmennvitenskapelige fag Tabell Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Fakultet for helse- og sosialfag Tabell Fakultet for teknologiske fag Tabell 1.5 Årsverk fordelt på institutt og stillingskoder Tabell Fakultet for allmennvitenskapelige fag Tabell Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Fakultet for helse- og sosialfag Tabell Fakultet for teknologiske fag Tabell Administrative stillinger ved fakultetene Tabell Tekniske stillinger ved fakultetene Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet, institutt og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn Fakultet for allmennvitenskapelige fag 12 Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 13 Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn Fakultet for helse- og sosialfag 14 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn Fakultet for teknologiske fag 15 Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn administrative stillinger ved fakultetene 16 Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger ved fakultetene 17 Tabell 2.7 Gjennomsnittslønn administrative stillinger ved fellestjenestene Alderssammensetning Tabell 3.1 Alderssammensetning fordelt på fakultet, institutt og kjønn 18 Tabell 3.2 Aldersammensetning på fellestjenestene fordelt på kjønn 18 S-sak xx/11

2 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2011 ordinære stillinger og oppdragsstillinger Driftsenheter Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Samlet ramme Fakultet for allmennvitenskapelige fag 108,05 10,00 118,05 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 136,80 12,00 148,80 Fakultet for helse- og sosialfag 73,30 9,00 82,30 Fakultet for teknologiske fag 70,50 10,00 80,50 Biblioteket 16,30-16,30 Driftstjenesten 40,30-40,30 Fellesadministrasjonen 35,70-35,70 IT-tjenesten 15,50 1,00 16,50 Universitetssatsing 0,00 1,00 1,00 SUM HiT 496,45 43,00 539,45 Tabell 1.2 Antall ansatte fordelt på heltids- og deltidstilsatte (tillegg til tabell i personalsituasjonen) Driftsenheter Heltid Deltid Menn Kvinner Menn Kvinner Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Sum HiT Tallene for 2011 viser at det er tilnærmet likt antall menn og kvinner i heltidsstilling. I 2010 var det 228 menn og 213 kvinner i heltidsstillinger. I 2011 som i 2010 viser tallene at det er flest kvinner som går i deltidsstilling. 2

3 Tabell 1.3 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Avdeling / institutt Menn Kvinner AF-felles (dekan) 1,0-1,0 Institutt for idretts- og friluftslivsfag 12,6 8,0 20,6 Institutt for kultur og humanistiske fag 19,8 13,3 33,1 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 10,1 10,8 20,9 Institutt for økonomi og informatikk 26,0 3,5 29,5 Fakultetsadministrasjonen 4,0 11,4 15,4 Fakultet for allmennvitenskapelige fag 73,4 47,0 120,3 EFL-felles (dekan) - 1,0 1,0 Institutt for folkekultur 7,5 4,7 12,2 Institutt for forming og formgiving 10,1 22,8 32,9 Institutt for pedagogikk 9,1 24,7 33,8 Institutt for lærerutdanningsfag 33,0 29,5 62,5 Fakultetsadministrasjonen 3,8 18,9 22,7 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 63,5 101,6 165,1 HS-felles (dekan +) 0,2 1,0 1,2 Institutt for helsefag 5,0 36,3 41,3 Institutt for sosialfag 7,3 22,6 29,9 Fakultetsadministrasjonen 5,0 8,8 13,8 Fakultet for helse- og sosialfag 17,5 68,7 86,2 TF-felles (dekan) 1,0-1,0 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 38,2 3,5 41,7 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 25,4 10,8 36,2 Fakultetssadministrasjonen 2,0 6,0 8,0 Fakultet for teknologiske fag 66,6 20,3 86,9 TOTALT antall årsverk ved fakultetene 221,0 237,6 458,8 3

4 Tabell 1.4 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og tilsettingsforhold Fakultet for allmennvitenskapelige fag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner AF-felles / åremål 1,0-1,0 Fast tilsatt 11,6 4,3 15,9 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 0,8 1,2 2,0 Midlertidig 0,2 1,5 1,7 Institutt for idretts- og friluftslivsfag 12,6 8,0 20,6 Fast tilsatt 16,6 7,1 23,7 Åremål 1,0-1,0 Vikar 1,2 2,0 3,2 Midlertidig 1,0 4,2 5,2 Institutt for kultur og humanistiske fag 19,8 13,3 33,1 Fast tilsatt 10,1 5,8 15,9 Åremål - 1,0 1,0 Vikar Midlertidig - 4,0 4,0 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 10,1 10,8 20,9 Fast tilsatt 22,5 2,0 24,5 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 2,0 0,5 2,5 Midlertidig 1,5-1,5 Institutt for økonomi og informatikk 26,0 3,5 29,5 Fast tilsatt 3,0 11,4 14,4 Åremål Vikar 1,0-1,0 Midlertidig Fakultetsadministrasjonen 4,0 11,4 15,4 TOTALT Fakultet for allmennvitenskapelige fag 73,4 47,0 120,3 4

5 1.4.2 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner EFL-felles / åremål - 1,0 1,0 Fast tilsatt 6,2 3,5 9,7 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 1,0 0,3 1,3 Midlertidig 0,3-0,3 Institutt for folkekultur 7,5 4,7 12,2 Fast tilsatt 8,9 14,4 23,3 Åremål 1,0-1,0 Vikar - 2,9 2,9 Midlertidig 0,2 5,6 5,8 Institutt for forming og formgiving 10,1 22,8 32,9 Fast tilsatt 7,6 15,5 23,1 Åremål - 2,0 2,0 Vikar - 2,0 2,0 Midlertidig 1,5 5,2 6,7 Institutt for pedagogikk 9,1 24,7 33,8 Fast tilsatt 26,0 16,8 42,8 Åremål 2,0 1,0 3,0 Vikar 4,0 5,7 9,7 Midlertidig 1,0 6,0 7,0 Institutt for lærerutdanningsfag 33,0 29,5 62,5 Fast tilsatt 3,8 17,3 21,1 Åremål Vikar - 1,6 1,6 Midlertidig Fakultetsadministrasjonen 3,8 18,9 22,7 TOTALT Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 63,5 101,6 165, Fakultet for helse- og sosialfag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner Åremål - 1,0 1,0 Midlertidig 0,2-0,2 HS-felles 0,2 1,0 1,2 5

6 Fast tilsatt 4,0 24,4 28,4 Åremål - 1,0 1,0 Vikar - 7,2 7,2 Midlertidig 1,0 3,7 4,7 Institutt for helsefag 5,0 36,3 41,3 Fast tilsatt 6,0 14,6 20,6 Åremål - 1,0 1,0 Vikar 0,5 5,2 5,7 Midlertidig 0,8 1,8 2,6 Institutt for sosialfag 7,3 22,6 29,9 Fast tilsatt 5,0 7,8 12,8 Åremål Vikar - 1,0 1,0 Midlertidig Fakultetsadministrasjonen 5,0 8,8 13,8 TOTALT Fakultet for helse- og sosialfag 17,5 68,7 86, Fakultet for teknologiske fag Institutt / tilsettingsforhold Menn Kvinner TF-felles / åremål 1,0-1,0 Fast tilsatt 26,6-26,6 Åremål Vikar Midlertidig 11,6 3,5 15,1 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 38,2 3,5 41,7 Fast tilsatt 19,0 5,8 24,8 Åremål - 1,0 1,0 Vikar Midlertidig 6,4 4,0 10,4 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 25,4 10,8 36,2 Fast tilsatt 2,0 6,0 8,0 Åremål Vikar Midlertidig Fakultetsadministrasjonen 2,0 6,0 8,0 TOTALT Fakultet for teknologiske fag 66,6 20,3 86,9 6

7 Tabell 1.5 Årsverk fordelt på institutt og stillingskoder Fakultet for allmennvitenskapelige fag årsverk Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helse- og miljøvernfag..økonomi og informatikk 1007 høgskolelærer kvinner - 1,0-0,5 1, høgskolelærer menn 0,8 0,5-1,0 2, høgskolelærer 0,8 1,5-1,5 3, høgskolelektor kvinner 3,7 4,1-1,0 8, høgskolelektor menn 5,9 3,0-8,3 17, høgskolelektor 9,6 7,1-9,3 26, amanuensis kvinner amanuensis menn ,6 2, amanuensis ,6 2, førsteamanuensis kvinner 0,8 1,2 3,0 1,0 6, førsteamanuensis menn 3,8 7,3 5,0 4,6 20, førsteamanuensis 4,6 8,5 8,0 5,6 26, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn ,0 2, høgskoledosent ,0 2, professor kvinner 1,0 1,0 1,0-3, professor menn 1,0 6,0 2,8-9, professor 2,0 7,0 3,8-12, førstelektor kvinner - 2, , førstelektor menn 1,0 1,0 0,3 3,5 5, førstelektor 1,0 3,0 0,3 3,5 7, stipendiat kvinner 1,2 3,0 4,0-8, stipendiat menn ,0 1, stipendiat 1,2 3,0 4,0 1,0 9, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn 0, , II professor 0, , Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT 19,3 30,1 16,1 25,5 90,9 7

8 1.5.2 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning årsverk Institutt for.... folkekultur.. forming og formgiving..pedagogikk.. lærerutdanningsfag 1007 høgskolelærer kvinner - - 1,5 0,6 2, høgskolelærer menn 1,0 1,0-1,0 3, høgskolelærer 1,0 1,0 1,5 1,6 5, høgskolelektor kvinner 2,5 14,3 19,2 21,6 57, høgskolelektor menn 1,0 4,6 5,0 20,0 30, høgskolelektor 3,5 18,9 24,2 41,6 88, førsteamanuensis kvinner - 3,1-6,3 9, førsteamanuensis menn 2,0 0,8 1,0 6,0 9, førsteamanuensis 2,0 3,9 1,0 12,3 19, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner - 0,9 0,8-1, professor menn 2,0 1,0 1,0-4, professor 2,0 1,9 1,8-5, førstelektor kvinner 1, , førstelektor menn 1,4 0,5 1,6 4,0 7, førstelektor 2,4 0,5 1,6 4,0 8, stipendiat kvinner - 2,3 1,0-3, stipendiat menn stipendiat - 2,3 1,0-3, stipendiat kvinner - 1, , stipendiat menn stipendiat - 1, , II professor - kvinner - 0,3 0,2-0, II professor - menn 0,1 0, , II professor 0,1 0,5 0,2-0, Dosen kvinner - 1, , Dosent menn - - 0,5-0, Dosent - 1,0 0,5-1,5 FAGPERSONALET TOTALT 11,0 30,9 31,8 59,5 133,2 8

9 1.5.3 Fakultet for helse- og sosialfag årsverk Institutt for.... helsefag.. sosialfag 1007 høgskolelærer kvinner 4,1 2,0 6, høgskolelærer menn - 1,0 1, høgskolelærer 4,1 3,0 7, høgskolelektor kvinner 22,5 10,8 33, høgskolelektor menn 2,0 2,4 4, høgskolelektor 24,5 13,2 37, førsteamanuensis kvinner 2,5 2,0 4, førsteamanuensis menn 1,0 2,7 3, førsteamanuensis 3,5 4,7 8, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn - - 0, høgskoledosent - - 0, professor kvinner professor menn - 1,0 1, professor - 1,0 1, førstelektor kvinner 2,0 3,0 5, førstelektor menn førstelektor 2,0 3,0 5, stipendiat kvinner 3,0 1,8 4, stipendiat menn 1,0-1, stipendiat 4,0 1,8 5, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner 0,2-0, II professor - menn - 0,2 0, II professor 0,2 0,2 0, Dosen kvinner - 2,0 2, Dosent menn 1,0-1, Dosent 1,0 2,0 3,0 FAGPERSONALET TOTALT 39,3 28,9 68,4 9

10 1.5.4 Fakultet for teknologiske fag årsverk Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn 7,6 7,0 14, høgskolelektor 7,6 7,0 14, førsteamanuensis kvinner - 1,8 1, førsteamanuensis menn 8,0 4,0 12, førsteamanuensis 8,0 5,8 13, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner - 1,0 1, professor menn 3,0 5,0 8, professor 3,0 6,0 9, førstelektor kvinner førstelektor menn 3,0-3, førstelektor 3,0-3, stipendiat kvinner 1,5 4,0 5, stipendiat menn 9,0 4,0 13, stipendiat 10,5 8,0 18, stipendiat kvinner 1,0-1, stipendiat menn - 1,0 1, stipendiat 1,0 1,0 2, II professor kvinner II professor menn 0,6 0,4 1, II professor 0,6 0,4 1, vitensk. assistent kvinner 1,0-1, vitensk. assistent menn 1,0-1, vitenskapelig assistent 2,0-2, Dosen kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner Postdoktor menn 1,0-1, Postdoktor 1,0-1,0 FAGPERSONALET TOTALT 36,7 28,2 64,9 10

11 1.5.5 Administrative stillinger ved fakultetene årsverk Stillingskoder AF EFL HS TF 1058 Administrasjonssjef - kvinner , Administrasjonssjef - menn 1,0 1,0 1, Administrasjonssjef 1,0 1,0 1,0 1, Konsulent - kvinner - 6,3 4, Konsulent - menn - 0, Konsulent - 6,6 4, Konsulent - kvinner 1,6 0, Konsulent - menn Konsulent 1,6 0, Førstekonsulent - kvinner 6,8 6,3 2,0 2, Førstekonsulent - menn 3,0 1,5-1, Førstekonsulent 9,8 7,8 2,0 3, Seniorkonsulent - kvinner 4,0 4,0 2,0 2, Seniorkonsulent - menn - 1, Seniorkonsulent 4,0 5,0 2,0 2, Rådgiver kvinner - 2,0 1,8 1, Rådgiver menn - - 2, Rådgiver - 2,0 3,8 1, Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn - - 2, Seniorrådgiver - - 2, Prosjektleder kvinner 0, Prosjektleder menn 1, , Prosjektleder 1, ,0 TOTALT 17,7 22,9 14,8 8, Tekniske stillinger ved fakultetene - årsverk Tekniske stillingskoder AF EFL HS TF 1085 Avdelingsingeniør kvinner 1, Avdelingsingeniør menn 1,0 1,0-1, Avdelingsingeniør 2,8 1,0-1, Overingeniør kvinner , Overingeniør menn 3, , Overingeniør 3, , Senioringeniør kvinner , Senioringeniør menn 1, , Senioringeniør 1, ,0 TOTALT 6,8 1,0-12,0 11

12 2. Lønnsnivå - gjennomsnittslønn fordelt på fakultet, institutt og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn Fakultet for allmennvitenskapelige fag Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helse- og miljøvern-fag..økonomi og informatikk AF totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner #DIV/0! #DIV/0! førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

13 Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Institutt for.... folkekultur.. forming og formgiving.. pedagogikk.. lærerutdanningsfag EFL totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

14 Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn Fakultet for helse- og sosialfag Institutt for.... helsefag.. sosialfag Samlet 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor Dosen kvinner Dosent menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

15 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn - Fakultet for teknologiske fag Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk TF 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat II professor - kvinner II professor - menn II professor vit. assistent kvinner vit. assistent - menn vitenskapelig assistent Postdoktor kvinner Postdoktor menn Dosent FAGPERSONALET TOTALT

16 Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn administrative stillinger ved fakultetene Utvalgte stillingskoder AF EFL HS TF 1058 Administrasjonssjef - kvinner Administrasjonssjef - menn Administrasjonssjef Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver Prosjektleder - kvinner Prosjektleder menn Prosjektleder Dekan - kvinner Dekan - menn Dekan Instituttleder - kvinner Instituttleder - menn Instituttleder Studieleder - kvinner Studieleder - menn Studieleder

17 Tabell 2.6 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger Stillingskoder AF EFL HS TF IT-tjenesten 1085 Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Overingeniør - kvinner Overingeniør - menn Overingeniør Senioringeniør - kvinner Senioringeniør - menn Senioringeniør Tabell 2.7 Gjennomsnittslønn administrative stillinger ved fellestjenestene Utvalgte stillingskoder Bibliotek Driftstjenesten Fellesadministrasjonen 1064 Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver

18 3. Alderssammensetning Tabell 3.1 Alderssammensetning fordelt på fakultet, institutt og kjønn Fakultet / Institutt Aldersgjennomsnitt Antall personer Menn Kvinner Menn Kvinner Institutt for idretts- og friluftslivsfag Institutt for kultur og humanistiske fag Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag Institutt for økonomi og informatikk Avdelingsadministrasjonen TOTALT Fakultet for allmennvitenskapelige fag Institutt for folkekultur Institutt for forming og formgiving Institutt for pedagogikk Institutt for lærerutdanningsfag Avdelingsadministrasjonen TOTALT Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdaning Institutt for helsefag Institutt for sosialfag Avdelingsadministrasjonen TOTALT Fakultet for helse- og sosialfag Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi Institutt for elektro, IT og kybernetikk Avdelingsadministrasjonen TOTALT Fakultet for teknologiske fag Tabell 3.2 Alderssammensetning på fellestjenestene fordelt på kjønn Aldersgjennomsnitt Antall personer Fellestjenester Menn Kvinner Menn Kvinner Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen TOTALT Høgskolen i Telemark Lærlingene er ikke inkludert i beregningen av aldersgjennomsnittet. 18

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Spørreskjemaundersøkelse ansatte Side i av il Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Ansatte #45319 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere] Antall svar: 309 Bakgrunnsvariabler

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren

Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren i VEDLEGG 2: Spørreskjemaet Undersøkelse om kvalifisering, tid og lønn i UH-sektoren Dette er en undersøkelse om lønn, arbeidsforhold og muligheter for kvalifisering blant Utdanningsforbundets medlemmer

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2016

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I 2008 09.02.09 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2010 07.02.2011 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund

Lønnsoppgjøret Trondheim Gjøvik Ålesund Trondheim Gjøvik Ålesund Lønnsoppgjøret 2017 Formål: Diskutere NTNUs forhandlingsmodell (og prioriteringer) som grunnlag for forhandlinger om prinsipper og føringer for oppgjøret med fagforeningen Erfaringer

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor. Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.08 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer våren 2009 Skriftserien nr 1/2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. SNITTLØNN

Detaljer

Universitetet i Oslo. Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo. Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Midlertidighet i UH-sektoren Delrapport fra Universitetet i Oslo 19.12.2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og mandat... 3 1.2 Datagrunnlag, fremgangsmåte og forutsetninger...

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Rapporthefte nye rapporter i Discoverer

Rapporthefte nye rapporter i Discoverer Rapporthefte nye rapporter i Discoverer Hensikten med de nye rapportene er todelt: 1) å gjøre data fra nabosystemene PAGA, Cristin, FS og Eiendomssystemet Lydia lettere tilgjengelig for brukere av økonomirapportene

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for statlig sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 3/2005 1. Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i statlig sektor i Forskerforbundet. Årets undersøkelse

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.2016 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 1895 (47 %) Skriftserien nr. 3/2017

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 1668 (45 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 2004 (53 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav. Undervisnings- og forskerstillinger. Administrative og tekniske stillinger Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875 NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2012 PA/pw Arkiv: 2010/18875 NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: - Styret slutter seg til

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall

Vitenskapelig publisering UiB. Hovedtall Vitenskapelig publisering UiB Hovedtall Kvadratrotmodellen n N n = Antall forfatterandeler ved institusjon X N = Antall forfatterandeler totalt Gammel modell: n N Forfatterandeler Ny modell 3,4 3,3 3,2

Detaljer

Midlertidighet i UH- sektoren. Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen

Midlertidighet i UH- sektoren. Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen Midlertidighet i UH- sektoren Utkast til delrapport fra Universitetet i Bergen Bergen 16.12. 2015 1 Innhold 1. Innledning...3 2. Mandat...3 3. Arbeidsgruppens tolkning av mandatet...3 4. Midlertidige per

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 79/01 "Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 Kap 281 post 01 Utdanning av veiledere

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller

Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller Vedlegg til Likestillingsrapport 2014 Statistikk og tabeller Innhold 1. Kjønnsbalanse ved UiO fordelt på ulike stillingskategorier... 2 1.1 Faglige lederstillinger... 2 1.2 Vitenskapelige og utdannings-

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 65/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2013 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet

Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet kunnskap gir vekst Forskerforbundets politikk for forskning innen ABM feltet Kari Folkenborg, Fagpolitisk seksjon, Arbeidslivsavdelingen Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2016-2018 Begrepet «forsknings-

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH

Stillingsgruppe. Tabell 1: Tilsatte ved UiB (Årsverk, kvinner i %.) Kilde:DBH LIKESTILLINGSSTATISTIKK FOR UiB 2010 Del 1: Status for likestilling mellom kjønnene 2010 Del 2: Vedlegg til Handlingsplan for likestilling ved UiB 2011-2015 1. STATUS FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE VED

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo

Lønnsundersøkelse 2013. Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Lønnsundersøkelse 2013 Desember 2013 1 KS Spekter Virke Staten - Oslo Svarprosent 2013 Område Svarprosent Kvinner antall Kvinner % Menn antall Menn % Totalt KS 48,0 716 89,7 82 10,3 799/878 Spekter 46,6

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer