S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr relatert til stillingsrammer, årsverk, antall ansatte, kjønnsfordeling, tilsettingsforhold, aldersammensetning og lønnsnivå. Opplysningene bygger på samme datagrunnlag som er benyttet ved rapportering til DBH. Innhold: 1. Årsverk Sidetall Tabell 1.1 Stillingsrammer for Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn utdannings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) Tabell 1.3 Årsverk og andel første- og toppstillinger fordelt på institutt og fakultet Tabell Fakultet for allmennvitenskapelige fag Tabell Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tabell Fakultet for helse- og sosialfag Tabell Fakultet for teknologiske fag Tabell Administrative og tekniske stillinger ved fakultet og fellestjenester Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter 7 2. Lønnsnivå gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder 8 Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) 8 Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingsgrupper Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder 9 9 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger 10 Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Alder Antall årsverk i 5-års intervaller fordelt på driftsenhet 10 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark vedlegg

2 2 1. Årsverk Tabell 1.1 Stillingsrammer for 2012 ordinære stillinger og oppdragsstillinger Driftsenhet Ordinære stillinger Oppdragsstillinger Faste oppdragsstillinger Samlet ramme Avdeling for allmennvitenskapelige fag 117,05* 10,00-127,05 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og 145,80 12,00 4,00 161,80 lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag 73,30 7,00 2,00 82,30 Avdeling for teknologiske fag 70,50 8,00 2,00 80,50 Biblioteket 16, ,30 Driftstjenesten 40, ,30 Fellesadministrasjonen 39, ,10 IT-tjenesten 16,50 1,00-17,50 SUM 518,85 38,00 8,00 564,85 * I løpet av året har styret tildelt én ekstra stilling. Dette gjelder et professorat i økonomi ved Avdeling for allmennvitenskapelige fag (AF) (S-sak 74/12). Ved utgangen av 2012 har AF dermed 118,05 ordinære stillinger. Tabell 1.2 Årsverk fordelt på fakultet, institutt og kjønn Fakultet / institutt Menn Kvinner Totalt 2012 Økning fra 2011 AF-felles (dekan) ,0 Institutt for idretts- og friluftslivsfag 15,0 7,8 22,7 2,1 Institutt for kultur og humanistiske fag 22,1 14,2 36,3 3,2 Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag 15,0 13,8 28,8 6,9 Institutt for økonomi og informatikk 27,6 4,0 31,6 2,1 Fakultetsadministrasjonen 3,5 14,7 18,2 2,8 Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag 83,1 53,5 137,5 17,1 EFL-felles (dekan) 1,0-1,0 - Institutt for folkekultur 8,1 4,5 12,6 0,4 Institutt for forming og formgiving 10,4 24,6 34,9 2,0 Institutt for pedagogikk 8,2 30,5 38,7 4,9 Institutt for lærerutdanningsfag 34,2 29,0 63,2 0,7 Fakultetsadministrasjonen 3,8 19,3 23,1 0,4 Totalt Fakultet for estetiske fag, folkekultur og 65,7 107,7 173,4 8,3 lærerutdanning HS-felles (dekan + ) - 1,0 1,0-0,2 Institutt for helsefag 6,0 35,2 41,2 1,9 Institutt for sosialfag 9,3 21,1 30,4 0,5 Fakultetsadministrasjonen 4,0 9,2 13,2-0,6 Totalt Fakultet for helse- og sosialfag 19,3 66,5 85,8 1,6 TF-felles (dekan) 2,0-2,0 1,0 Institutt for prosess-, energi og miljøteknologi 36,6 12,0 48,6 4,1 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 24,4 4,0 28,4-3,0 Fakultetsadministrasjonen 2,0 6,0 8,0 - Totalt Fakultet for teknologiske fag 65,0 22,0 87,0 2,1 TOTALT antall årsverk ved fakultetene 233,0 249,7 483,7 29,1

3 3 Tabell 1.3 Første- og toppstillinger fordelt på fakultet, institutt og stillingskoder andel og årsverk AF EFL HS TF HiT Totalt Professor (inkl. prof. II) 13,0 14,7 7,5 7,6 1,4 1,2 10,0 10,0 33,5 Dosent/høgskoledosent 2,0 2,0 1,5 2,3 3,2 3, ,3 Førsteamanuensis 26,1 28,5 19,0 20,7 8,2 8,7 13,1 13,0 70,9 Førstelektor 7,8 9,7 8,5 8,5 5,0 4,0 3,0 3,0 25,2 Høgskolelektor/am. 28,0 30,6 88,2 88,7 36,7 39,0 14,6 15,0 173,3 Høgskolelærer 3,7 3,5 5,1 5,3 7,3 6, ,1 Undervisnings-, og forskningsstillinger (UF) Herav første- og toppstillinger Andel første- og toppstillinger (%) 80,6 89,0 129,8 133,1 61,8 62,2 40,7 41,0 325,3 48,9 54,9 36,5 39,1 17,8 16,9 26,1 26,0 136,9 60,7 61,7 28,1 29,3 28,8 27,2 64,1 63,4 42,1 Tabellene nedenfor viser det totale antall årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) fordelt på institutt, stillingskode og kjønn. Øverst i tabellen er det oppgitt hvor stor andel av de vitenskapelig tilsatte som er i første-/toppstillinger på hvert enkelt institutt. Disse tallene er fremkommet ved å benytte samme beregningsmåte som Database for statistikk om høgere utdanning (DBH). Første-/toppstillingene beregnes i forhold til gruppen undervisnings- og forskerstillinger (UF), der stipendiater og vitenskapelig assistent holdes utenfor Fakultet for allmennvitenskapelige fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt - årsverk Institutt for.... idrett- og friluftslivsfag..kultur og humanistiske fag..natur-, helseog miljøvernfag..økonomi og informatikk Totalt AF Andel første- og toppstillinger (%) 45,5 67,6 100,0 44,5 61,1 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner - 1, , høgskolelærer menn 1, ,0 2, høgskolelærer 1,0 1,5-1,0 3, høgskolelektor kvinner 3,1 4,7-2,0 9, høgskolelektor menn 6,6 3,6-9,0 19, høgskolelektor 9,7 8,3-11,0 29, amanuensis kvinner amanuensis menn ,6 2, amanuensis ,6 2, førsteamanuensis kvinner 0,7 2,0 3,0 1,0 6, førsteamanuensis menn 4,0 8,8 5,0 4,2 22, førsteamanuensis 4,7 10,8 8,0 5,2 28, høgskoledosent kvinner høgskoledosent menn ,0 2, høgskoledosent ,0 2, professor kvinner 1,0 1,0 1,0-3, professor menn 1,0 5,5 5,0-11, professor 2,0 6,5 6,0-14, førstelektor kvinner - 2, , førstelektor menn 2,0 1,0 0,2 4,5 7, førstelektor 2,0 3,0 0,2 4,5 9,7

4 førsteam. II - kvinner førsteam. II - menn - 0, , førstelektor II - 0, , professor II - kvinner professor II - menn 0, , professor II 0, , Dosen kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner Postdoktor menn Postdoktor stipendiat kvinner 2,0 2,0 6,0-10, stipendiat menn - 1,0 2,0 1,0 4, stipendiat 2,0 3,0 8,0 1,0 14, vit. assistent kvinner vit. assistent menn 0, , vitenskapelig assistent 0, , vit. assistent kvinner vit. assistent menn - - 1,0-1, vitenskapelig assistent - - 1,0-1,0 FAGPERSONALET TOTALT 21,7 33,3 23,2 27,3 105, Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt - årsverk Institutt for.. folkekultur.. forming og formgiving..pedagogikk.. lærerutdanningsfag Totalt EFL Andel første- og toppstillinger (%) 43,3 26,4 10,1 25,1 29,1 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner - - 2,1-2, høgskolelærer menn 1,0 1,2-1,0 3, høgskolelærer 1,0 1,2 2,1 1,0 5, høgskolelektor kvinner 2,4 14,6 23,4 19,4 59, høgskolelektor menn 1,0 4,6 5,0 19,2 29, høgskolelektor 3,4 19,2 28,4 38,6 89, førsteamanuensis kvinner 0,1 2,8 1,0 6,6 10, førsteamanuensis menn 1,6 0,6 1,0 7,0 10, førsteamanuensis 1,7 3,4 2,0 13,6 20, professor kvinner - 1,4 1,0-2, professor menn 3,0 1,0 0,6-4, professor 3,0 2,4 1,6-7, førstelektor kvinner 1, , førstelektor menn 1,2 0,5 1,6 4,0 7, førstelektor 2,2 0,5 1,6 4,0 8, førstelektor II - kvinner førstelektor II - menn 0, , førstelektor II 0, ,2

5 professor II - kvinner - 0, , professor II - menn 0,1 0, , professor II 0,1 0, , Dosen kvinner - 1, , Dosent menn - 0,3-1,0 1, Dosent - 1,3-1,0 2, Postdoktor kvinner Postdoktor menn Postdoktor stipendiat kvinner - 2,5 1,0-3, stipendiat menn stipendiat - 2,5 1,0-3, stipendiat kvinner - 2,0-2,0 4, stipendiat menn stipendiat - 2,0-2,0 4,0 FAGPERSONALET TOTALT 11,6 32,9 36,7 60,2 141, Fakultet for helse- og sosialfag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt - årsverk Institutt for.... helsefag.. sosialfag Totalt HS Andel første- og toppstillinger (%) 21,9 34,3 27,3 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner 3,1 2,2 5, høgskolelærer menn - 1,0 1, høgskolelærer 3,1 3,2 6, høgskolelektor kvinner 21,4 10,9 32, høgskolelektor menn 3,0 3,9 6, høgskolelektor 24,4 14,8 39, førsteamanuensis kvinner 3,5 1,0 4, førsteamanuensis menn 1,0 3,4 4, førsteamanuensis 4,5 4,4 8, professor kvinner professor menn - 1,0 1, professor - 1,0 1, førstelektor kvinner 2,0 2,0 4, førstelektor menn førstelektor 2,0 2,0 4, professor II - kvinner 0,2-0, professor II - menn professor II 0,2-0, Dosen kvinner - 2,0 2, Dosent menn 1,0-1, Dosent 1,0 2,0 3, Postdoktor kvinner Postdoktor menn Postdoktor - - -

6 stipendiat kvinner 3,0 2,0 5, stipendiat menn 1,0-1, stipendiat 4,0 2,0 6, stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat FAGPERSONALET TOTALT 39,2 29,4 68, Fakultet for teknologiske fag Undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger andel første- og toppstillinger pr institutt - årsverk Institutt for.. prosess-, energi og miljøteknologi..elektro, IT og kybernetikk Totalt TF Andel første- og toppstillinger (%) 68,8 54,5 63,4 Alle UFF-stillinger ved instituttet: 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn 8,0 7,0 15, høgskolelektor 8,0 7,0 15, førsteamanuensis kvinner 2,0-2, førsteamanuensis menn 6,0 4,0 10, førsteamanuensis 8,0 4,0 12, professor kvinner 1,0-1, professor menn 4,0 4,0 8, professor 5,0 4,0 9, førstelektor kvinner førstelektor menn 3,0-3, førstelektor 3,0-3, professor II - kvinner professor II - menn 0,6 0,4 1, professor II 0,6 0,4 1, Dosent kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner 1,0-1, Postdoktor menn Postdoktor 1,0-1, stipendiat kvinner 4,0 2,0 6, stipendiat menn 7,0 3,0 10, stipendiat 11,0 5,0 16, stipendiat kvinner 1,0-1, stipendiat menn - 1,0 1, stipendiat 1,0 1,0 2, vit. assistent kvinner 1,0-1, vit. assistent menn 2,0-3, vitenskapelig assistent 3,0-4,0 FAGPERSONALET TOTALT 40,6 21,4 63,0

7 Administrative og tekniske stillinger ved fakultetene og fellestjenestene årsverk Stillingsgrupper AF EFL HS TF FA BiB DR IT Lederstillinger - kvinner 3,0 4,0 3,0 2,0 5, Lederstillinger - menn 2,0 5,0 1,0 2,0 5,0 1,0 1,0 1,0 Lederstillinger 5,0 9,0 4,0 4,0 10,0 1,0 1,0 1,0 Saksbehandler kvinner 15,7 19,3 10,2 5,0 22,4 4,8 11,3 - Saksbehandler menn 2,8 2,8 3,0 2,0 8,0 0,5 5,5 - Saksbehandler 18,5 22,1 13,2 7,0 30,4 5,3 16,8 - Bibliotekstillinger kvinner ,3 - - Bibliotekstillinger menn ,8 - - Bibliotekstillinger ,1 - - Ingeniørstillinger kvinner 1, , ,0 Ingeniørstillinger menn 4,8 1,0-9, ,1 Ingeniørstillinger 6,6 1,0-12, ,1 Renhold / drift - kvinner ,5 - Renhold / drift - menn ,2 - Renhold / drift ,7 - Andre stillinger kvinner 1, ,0 Andre stillinger - menn 1, ,0 1, ,0 Andre stillinger 2, ,0 1, ,0 Totalt tekn/adm. stillinger 32,1 32,1 17,2 24,0 41,4 17,4 35,5 22,1 Totalt ved HiT 221,8 Tabell 1.4 Kjønnsfordeling for heltids- og deltidstilsatte fordelt på driftsenheter Heltid Deltid Driftsenheter Kvinner Menn Kvinner Menn Totalt Fakultet for allmennvitenskapelige fag Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Fakultet for helse- og sosialfag Fakultet for teknologiske fag Biblioteket Driftstjenesten IT-tjenesten Fellesadministrasjonen Sum HiT

8 8 2. Lønnsnivå - gjennomsnittslønn fordelt på fakultet og stillingskoder Tabell 2.1 Gjennomsnittslønn undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) AF EFL HS TF HiT Totalt 1007 høgskolelærer kvinner høgskolelærer menn høgskolelærer høgskolelektor kvinner høgskolelektor menn høgskolelektor amanuensis kvinner 1010 amanuensis menn amanuensis førsteamanuensis kvinner førsteamanuensis menn førsteamanuensis høgskoledosent kvinner 1012 høgskoledosent menn høgskoledosent professor kvinner professor menn professor førstelektor kvinner førstelektor menn førstelektor stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat stipendiat kvinner stipendiat menn stipendiat vit. assistent - kvinner 1018 vit. assistent - menn vit. assistent vit. assistent - kvinner 1019 vit. assistent - menn vit. assistent vit. assistent - kvinner vit. assistent - menn vit. assistent førsteam. II kvinner 1011 førsteam. II menn førsteamanuensis II førstelelektor II kvinner 1198 førstelektor II menn førstelektor II II professor - kvinner II professor - menn II professor

9 Dosen kvinner Dosent menn Dosent Postdoktor kvinner Postdoktor menn 1352 Postdoktor FAGPERSONALET TOTALT Tabell 2.2 Gjennomsnittslønn teknisk/administrative stillinger etter stillingskategorier Stillingsgrupper AF EFL HS TF FA BiB DR IT Lederstillinger - kvinner Lederstillinger - menn Lederstillinger Saksbehandler kvinner Saksbehandler menn Saksbehandler Bibliotekstillinger kvinner Bibliotekstillinger menn Bibliotekstillinger Ingeniørstillinger kvinner Ingeniørstillinger menn Ingeniørstillinger Renhold / drift - kvinner Renhold / drift - menn Renhold / drift Totalt tekn/adm. stillinger Lærlingene er holdt utenfor ved beregning av gjennomsnittslønn. Tabell 2.3 Gjennomsnittslønn administrative stillinger utvalgte stillingskoder Utvalgte stillingskoder AF EFL HS TF Drift FA 1065 Konsulent - kvinner Konsulent - menn Konsulent Førstekonsulent - kvinner Førstekonsulent - menn Førstekonsulent Seniorkonsulent - kvinner Seniorkonsulent - menn Seniorkonsulent Rådgiver kvinner Rådgiver menn Rådgiver Seniorrådgiver kvinner Seniorrådgiver menn Seniorrådgiver

10 10 Tabell 2.4 Gjennomsnittslønn ingeniørstillinger Stillingskoder AF EFL HS TF IT-tjenesten 1085 Avdelingsingeniør - kvinner Avdelingsingeniør - menn Avdelingsingeniør Overingeniør - kvinner Overingeniør - menn Overingeniør Senioringeniør - kvinner Senioringeniør - menn Senioringeniør Tabell 2.5 Gjennomsnittslønn bibliotekstillinger Stillingskoder Biblioteket 1065 Konsulent kvinner Konsulent menn Konsulent Hovedbibliotekar kvinner Hovedbibliotekar menn Hovedbibliotekar Bibliotekar kvinner Bibliotekar menn Bibliotekar Spesialbibliotekar kvinner Spesialbibliotekar menn Spesialbibliotekar Tabell 3.1 Antall årsverk i 5-årsintervaller fordelt på driftsenheter 2012 Driftsenhet Totalt AF 1,0 1,2 2,5 11,0 19,2 19,4 21,0 14,5 19,2 20,5 7,9-137,3 EFL - - 3,3 12,3 22,4 22,2 27,2 17,8 35,9 23,1 7,4 1,1 172,7 HS ,2 2,2 4,4 20,4 19,8 23,8 10,1 2,5 0,2 85,6 TF ,0 8,0 7,4 9,0 9,4 16,0 11,0 9,2 3,0-87,0 Biblioteket - 1,0 0,5 0,5 1,0 5,3 3,7-1,2 4, ,5 Driftstj ,0 1,1 3,9 6,6 10,9 7,3 3,8 0,5 0,4 35,5 Fellesadm ,8 5,5 5,8 10,4 4,0 4,9 5,0 2,0-41,4 IT-tjenesten 1,0 4,0 2,0 1,0 2,0 5,5 2,0 3,0-1, ,1 HiT totalt 2,0 6,2 22,3 39,8 60,8 75,5 100,7 86,0 103,2 78,6 23,3 1,7 599,1

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09

Høgskolen i Telemark. Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling 09.02.09 Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK I 2008 09.02.09 2 1. Personalsituasjonen 1.1 Antall ansatte

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Kjønnsfordeling innen forskning og høyere utdanning Bergen, 2. februar 2010 Presentasjonen

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2014

Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Likestillingsstatistikk for UiB 2014 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013

EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2013 30.01.14 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 1/15-12.02.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 1/15-12.02.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen

Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen Høgskolen i Telemark Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2012 30.01.13 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2012

Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Likestillingsstatistikk for UiB 2012 Alle statlige virksomheter skal arbeide målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg har virksomhetene

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) per februar 2011 Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2010 Alle offentlige arbeidsgivere

Detaljer

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2

Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Spørreskjemaundersøkelse ansatte Side i av il Sporreskjemaundersokelse ansatte Vedlegg 2 Ansatte #45319 Oversikt [Skjul svaralternativer] [Vis rapport] [Kommentere] Antall svar: 309 Bakgrunnsvariabler

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/739 ØKONOMIRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2008 Saken i korte trekk Det eksterne regnskapet viser et

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 14.02.13 S-sak 06/13 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/527 ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET Saken i korte trekk Denne saken fremmes som

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2016

Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Likestillingsstatistikk for UiB 2016 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 190405 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 023/2005 SAK: FASTSETTING AV ÅRSVERKSRAMME FOR 2005 Tidl. sak(er): Kopi

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling

Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Høgskolen i Telemark Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling EN SAMLET OVERSIKT OVER PERSONALSITUASJONEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 2010 07.02.2011 2 Innledning En samlet oversikt over personalsituasjonen

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009

Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Samfunnsviterne Lønnsstatistikk 2009 Lønnsstatistikk 2009 1 2 Lønnsstatistikk 2009 Innhold Lønnsstatistikken 2009 Alle sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Oslo kommune Privat sektor Spekter helse 4

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav

Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Vedlegg 1 - Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav Undervisnings- og forskerstillinger Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav for undervisnings- og forskerstillinger er regulert i Forskrift om ansettelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Publiseringsanalyse 2014

Publiseringsanalyse 2014 Publiseringsanalyse 2014 02. mai 2015 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Forutsetninger Vi forutsetter at datagrunnlaget fra 2010-2013 er korrekt. For å få sammenlignbare tall mellom UV s enheter, har vi slått

Detaljer

Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg?

Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg? Årets lønnsoppgjør i staten, hva betyr det for deg? Hovedelementene i lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer: En pott på 1,1 prosent per 1. september til lokale forhandlinger, inkludert resirkulerte

Detaljer

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB)

Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Kjønnsstatistikk Matnat (og UiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiB Årsverk er basert på data fra Database for høyere utdanning (DBH) offisiell årsverksstatistikk for sektoren pr 1. oktober

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 27.11.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2008/1513 OPPRETTING AV OG FASTSETTING AV MANDAT FOR FOU-UTVALG Saken i korte trekk Styret har

Detaljer

O-sak 1 - side 1 av 24

O-sak 1 - side 1 av 24 Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 4918/2017 Møtedato: 20. juni 2017 Notatdato: 31. mai 2017 Arkivsaksnr.: 2014/4918 Saksansvarlig:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 26.09.14 S-sak 69/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 26.09.14 S-sak 69/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 26.09.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 69/01 "Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet." Brev 18.06.2014 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009

LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 LIKESTILLINGSSTATISTIKK for UIB 2009 1. Innledning Universitetsstyret vedtok i februar 2007 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse ved UiB 2007 09, en personalpolitisk plan som særlig skal bidra til økt

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2011) Skriftserien nr 3/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd.

Figur 1 Faste årsverk finansiert innenfor grunnbevilgningen fordelt på ulike stillingskategorier 2005-dd. vises, i og med at det bare er faste årsverk finansiert av GB som fremstilles. Det må understrekes at begrepet faste årsverk ekskluderer såkalt løs lønn (årsverk utført som timebetalt arbeid). Det er ikke

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 9/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.03.2017 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2016

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2015

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2015 22.4.2016 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2015 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE kontrolldata)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

17. OKTOBER 2014. Veiledning til program- og instituttrapport

17. OKTOBER 2014. Veiledning til program- og instituttrapport 17. OKTOBER 2014 Veiledning til program- og instituttrapport Innhold Veilederen tar utgangspunkt i malene for program- og instittuttrapport og forklarer de ulike «boksene» i malen for de to rapportene

Detaljer

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09.

Dok.dato: 28.09.2011. Klassering: 112. (enhet/initialer): ØKONOMI/TEØ HS/ENO. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: 621 UTDANNING/ÅK. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 06.10.2011 H innspill til fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold i 2012 nvesteringsbudsjett - tørre

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 25.9.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-23/13 FoU-publiseringsanalyse FoU-publiseringsrapport: En kartlegging av den poenggivende (NVI)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner.

Delårsregnskapet for 2. tertial 2012 viser et merforbruk i perioden på 5,3 mill. kroner. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.10.2012 S-sak 84/12 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2012/466 DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2012 1. Saken i korte trekk Delårsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 20.10.05 S-sak 72/05 05/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone E. Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2005 Bakgrunn Jeg legger med

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011

Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen, 2012 Publiseringspoeng etter stillingskategori ved UiB for 2011 Susanne Mikki og Dag W. Aksnes Leder Professor II Post doc Professor Forsker Stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.09.05 03/00749-10 Saksbehandler: Mette Fjulsrud Tone Elisabeth Østvedt FASTSETTING AV INTERNE RETNINGSLINJER FOR EKSTERNT FINANSIERT

Detaljer

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010.

Samlet mindreforbruk i 2011 var derfor 71,8 mill kroner, som er en økning på 5,9 mill. kroner fra 2010. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 23.02.2011 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2011/548 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2011 1. Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 1819 (49 %) Tabell 1 Snittlønn etter

Detaljer

TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD

TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 25.09.08 Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2007/1780 TILTAK FOR Å ØKE TILDELING AV FORSKNINGSMIDLER FRA NORGES FORSKNINGSRÅD Saken i korte

Detaljer