Publiseringsstatistikk for HSN Vitenskapelig publisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publiseringsstatistikk for HSN Vitenskapelig publisering"

Transkript

1 Høgskolen i Sørøst-Norge Biblioteket 218 Vitenskapelig publisering Kjell Ove Jahr Kari Fagerjord 791 publikasjoner 2,2% økning 712,7 poeng 23,5% økning publiserende personer 24,2% økning publikasjoner med internasjonalt samarbeid 26,5% økning Side 1 av 24

2 Vitenskapelig publisering Data pr Forord Denne rapporten er hovedsakelig ment som et visualiserende supplement til den offisielle statistikken for vitenskapelig publisering i DBH, samt å belyse enkelte aspekter som ikke fremkommer i DBH. Rapporten omfatter kun poenggivende vitenskapelig publisering etter kriteriene for NVI-rapporteringen (Norsk vitenskapsindeks) 1. Mange publikasjoner ble registrert i Cristin meget tett opptil rapporteringsfristen. De endelige tallene er derfor en del høyere enn de var i den foreløpige statusen som ble rapportert i mars 218. Innholdsfortegnelse 1 Innledning Vitenskapelig publisering publikasjonspoeng og antall publikasjoner Indikatoren publiseringspoeng per UFF-årsverk Indikatoren publiseringspoeng per førstestilling (årsverk) Antall og andel publiserende UFF-personer Antall og andel publiserende førstestillinger Samforfatterskap Samforfatterskap mellom land Samforfatterskap mellom institusjoner Samforfatterskap mellom fusjonspartnere Telemark Buskerud/Vestfold Vitenskapelig publisering - studenter Open Access publisering Kjønn og alder Siteringer Vedlegg: Publiseringsstatistikk for hvert av de fire fakultetene med tilhørende institutter. Følgende forkortelser brukes i denne rapporten: HSN Høgskolen i Sørøst-Norge HH Handelshøyskolen HIU Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap HS Fakultet for helse- og sosialvitenskap TNM Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag UFF Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 1 Side 1 av 24

3 1 Innledning Data fra Cristin (Current Research Information System in Norway) ble rapportert til DBH 5. april 218. Resultatene fra rapporteringen er tilgjengelig via Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Publiseringspoeng i DBH danner grunnlag for tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) til institusjonene. HSN hadde en økning på 23,5% i antall vitenskapelige publiseringspoeng i godkjente publiseringskanaler fra 216 til 217, fra 576,9 poeng til 712,7 poeng. 194,4 poeng av disse var på nivå 2, en økning på 32,9% fra 216. Antall vitenskapelige publikasjoner var 791 i 217, en økning på 2,2% fra 216. Av disse var 63 periodikaartikler, 176 antologiartikler og 12 monografier. Publikasjonspoeng pr. undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling (UFF-stilling) økte fra,62 til,7 poeng. 51% av førstestillingene publiserte en eller flere vitenskapelige arbeider i 217. Vitenskapelig Open Access publisering i rene OA-tidsskrifter («gull» OA) økte med 22,5% fra 12 til 125 artikler. Vitenskapelig Open Access egenarkivering («grønn» OA) via Cristin økte med 145,5% fra 66 til Vitenskapelig publisering publikasjonspoeng og antall publikasjoner Publiseringspoeng HSN Reell uttelling. Ny poengberegning fom Nivå 1 258,1 243,7 25,9 322,4 393,4 392,1 43,7 518,3 Nivå 2 33,6 59,8 92,6 87,5 92,2 147, 146,2 194,4 Totalt 291,7 33,5 343,5 49,9 485,5 539,1 576,9 712,7 Nivå 2-andel 11,5 % 19,7 % 27, % 21,3 % 19, % 27,3 % 25,3 % 27,3 % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 1 Reell poenguttelling, med den poengberegning som var gjeldende for rapporteringsårene. Ny poengberegning fra og med 215. Nivå 2-andelen her gjelder poengandel (i DBH vises nivå 2-andelen av forfatterandeler, ikke poeng). Side 2 av 24

4 Endring publiseringspoeng fra 216 til 217: Opp 23,5% Endring publiseringspoeng nivå 2 fra 216 til 217: Opp 32,9% Publiseringspoeng HSN Simulert etter både gammel og ny beregningsmetode Nivå 1 ny beregning 35,1 297,4 316,8 395, 483,2 392,1 43,7 518,3 Nivå 2 ny beregning 55,1 92,2 123,2 139,8 134,3 147, 146,2 194,4 Totalt ny beregning 36,2 389,5 44, 534,8 617,5 539,1 576,9 712,7 Nivå 1 gml beregning 258,1 243,7 25,9 322,4 393,4 35,1 325,6 392, Nivå 2 gml beregning 33,6 59,8 92,6 87,5 92,2 92,2 89,3 114,8 Totalt gml beregning 291,7 33,5 343,5 49,9 485,5 397,3 415, 56,8 Figur 2 Publiseringspoeng etter både ny (søyler) og gammel (linjer) beregning. Søylene viser den relative utviklingen i løpet av hele perioden simulert etter ny beregningsmetode. Ny metode ble gjeldende f.o.m ,5 % HSNs andel av UH-sektorens poeng totalt 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % Figur 3 HSNs andel av UH-sektorens poeng totalt Side 3 av 24

5 Antall og type publikasjoner HSN Periodikaartikler Antologiartikler Monografier Totalt Figur 4 Antall og type publikasjoner Endring antall publikasjoner fra 216 til 217: Opp 2,2% 3 Publiseringspoeng for HSN-fakultetene (ny beregning) HH 4,4 31,7 65,6 4,7 74,1 59,2 87,5 17,9 HIU 116,9 17,5 1,9 154,3 192,2 154,4 163, 184,2 HS 94,6 113, 11,4 112,8 12,7 14,3 122,5 147,5 TNM 18,3 136,9 169,7 223,2 228,9 218,8 22,8 268,8 Figur 5 Publiseringspoeng for HSN-fakultetene (ny beregning) Side 4 av 24

6 Poengfordeling HSN-fakultetene 217 TNM 268,8 38 % HH 17,9 15 % HIU 184,2 26 % HS 147,5 21 % Figur 6 Poengfordeling HSN-fakultetene Antall publikasjoner for HSN-fakultetene HH HIU HS TNM Figur 7 Antall publikasjoner for HSN-fakultetene Tallene for fakultetene skal ikke summeres pga sampubliseringer på tvers av fakultetene. Merk: Tallene for antall publikasjoner på fakultetsnivå i DBH er feil. Tabellene i DBH viser ikke antall distinkte publikasjoner, men en sum av institutt-tallene, noe som medfører at sampubliseringer telles flere ganger på fakultetsnivå (DBH-tallene er korrekte på institusjons- og instituttnivå.) Side 5 av 24

7 3 Indikatoren publiseringspoeng per UFF-årsverk Den viktigste indikatoren. Departementet bruker denne i sin Tilstandsrapport for UH-sektoren. 1,4 Publiseringspoeng pr UFF-årsverk HSN 1,2 1,3 Snitt - Univ. 1,31 1,31 1,,8,6 Snitt - St. høgsk.,61,65,54,4,2,45,48,53,63,71,6,62,7, Figur 8 Publiseringspoeng per UFF-årsverk (fagårsverk Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger). Basert på ny poengberegning (standard for alle år i DBH KD-portalen). UH-sektor iht 217-inndeling. 1,6 Publiseringspoeng pr UFF-årsverk HSN-fakulteter 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, HSN - HH,43,32,62,31,54,42,55,65 HSN - HIU,34,3,28,43,57,44,45,47 HSN - HS,5,61,53,58,61,51,59,66 HSN - TNM,64,78 1,2 1,34 1,2 1,1,98 1,17 Figur 9 Publiseringspoeng pr UFF-årsverk HSN-fakulteter. Basert på ny poengberegning. Side 6 av 24

8 4 Indikatoren publiseringspoeng per førstestilling (årsverk) Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk HSN 2,5 2, 2,24 Snitt - Univ. 2,27 2,26 1,5 1,14 Snitt - St. høgsk. 1,23 1,28 1,,5 1,15 1,18 1,25 1,44 1,61 1,3 1,28 1,4, Figur 1 Publiseringspoeng per førstestilling (årsverk). Basert på ny poengberegning (standard for alle år i DBH KD-portalen). UH-sektor iht 217-inndeling. 3,5 Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk HSN-fakulteter 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, HSN - HH,67,53,9,46,83,66,89 1,4 HSN - HIU,94,83,72 1,15 1,54 1,11 1,1 1,1 HSN - HS 1,55 1,73 1,53 1,6 1,59 1,28 1,27 1,36 HSN - TNM 1,61 1,83 2,36 2,93 2,49 2,16 1,89 2,41 Figur 11 Publiseringspoeng pr førstestilling årsverk HSN-fakulteter. Basert på ny poengberegning. Side 7 av 24

9 5 Antall og andel publiserende UFF-personer Uoffisiell indikator. Antall personer gjelder her hoder, ikke årsverk. Antall og andel publiserende UFF-personer HSN % % UFF personer ikke publisert UFF personer publisert Figur 12 Antall og andel publiserende UFF-personer HSN 217. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Andel publiserende UFF-personer HSN 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 31 % 33 % 39 % % Figur 13 Andel publiserende UFF-personer HSN Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 8 av 24

10 Personer Andel publiserende Andel publiserende UFF-personer HSN-fakulteter HH HIU HS TNM HSN UFF-personer ikke publisert UFF-personer publisert Andel publiserende 3 % 27 % 41 % 66 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Figur 14 Andel publiserende UFF-personer HSN-fakulteter 217. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. 6 Antall og andel publiserende førstestillinger Uoffisiell indikator. Antall personer gjelder her hoder, ikke årsverk. Antall og andel publiserende førstestillinger HSN % % Førstestillinger ikke publisert Førstestillinger publisert Figur 15 Antall og andel publiserende førstestillinger HSN 217. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 9 av 24

11 Personer Andel publiserende Andel publiserende førstestillinger HSN 6 % 5 % 4 % 45 % 42 % 51 % 3 % 2 % 1 % % Figur 16 Andel publiserende førstestillinger HSN. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Andel publiserende førstestillinger HSN-fakulteter % 7 % 6 % % 4 % 3 % 2 % 1 % HH HIU HS TNM HSN Førstestillinger ikke publisert Førstestillinger publisert Andel publiserende 44 % 42 % 54 % 69 % % Figur 17 Andel publiserende førstestillinger HSN-fakulteter 217. Stillingskategorisering ut ifra siste personoppdatering i rapporteringsåret. Side 1 av 24

12 7 Samforfatterskap 9 Samforfatterskap HSN - utbredelsesområde ) Uten samarbeid ) Kun innen HSN ) Nasjonalt ) Internasjonalt Figur 18 Samforfatterskap HSN - utbredelsesområde 16 Internasjonalt samforfatterskap HSN per fakultet HH HIU HS TNM Figur 19 Internasjonalt samforfatterskap HSN per fakultet. (Samme publikasjon telles for flere fakulteter ved samarbeid på tvers.) Side 11 av 24

13 7.1 Samforfatterskap mellom land Figur 2 Antall internasjonale samarbeidspublikasjoner pr land, HSN 217 Land med tre eller flere samarbeidspublikasjoner. Figur 21 Samarbeidskart HSN 217 Side 12 av 24

14 7.2 Samforfatterskap mellom institusjoner Figur 22 Antall samarbeidspublikasjoner pr institusjon, HSN 217 Institusjoner med ni eller flere samarbeidspublikasjoner. Vær oppmerksom på at enkelte HSN-forskere ved TNM deltar i forskergrupper med svært mange medforfattere. I 217 var det 53 publikasjoner med 5 eller flere forfattere. Slike publikasjoner påvirker listen ovenfor i stor grad. Side 13 av 24

15 Antall publikasjoner 7.3 Samforfatterskap mellom fusjonspartnere Telemark Buskerud/Vestfold 18 Sampublisering mellom fusjonspartnere Telemark - BV TNM HS HIU 6 4 HH Figur 23 Sampublisering mellom fusjonspartnere Telemark (ex-hit) Buskerud/Vestfold (ex-hbv). (Samme publikasjon telles for flere fakulteter ved samarbeid på tvers.) Side 14 av 24

16 Antall publikasjoner Antall publikasjoner 8 Vitenskapelig publisering - studenter Vitenskapelig publisering der studenter er medforfattere, eller i sjeldne tilfeller eneforfattere. Gjelder som regel masterstudenter. (Datagrunnlaget bakover i tid kan være litt unøyaktig.) Sampublisering med studenter HSN Figur 24 Sampublisering med studenter HSN 8 Sampublisering med studenter per fakultet HSN HH HIU HS TNM Figur 25 Sampublisering med studenter per fakultet HSN Side 15 av 24

17 Antall OA-artikler 9 Open Access publisering Figur 26 Open Access status, antall publikasjoner, både grønn deponering i vitenarkiv og «gull» publisering i OA-tidsskrifter. «Gull» Open Access HSN: Artikler i OA-tidsskrifter Nivå 1 Nivå 2 Figur 27 «Gull» Open Access HSN: Artikler i OA-tidsskrifter, nivå 1 og 2. Side 16 av 24

18 Antall artikler Andel OA-artikler «Gull» Open Access HSN: OA-andel tidsskriftsartikler 7 25% OA-artikler Artikler ikke OA OA andel 2% 15% 1% 5% % Figur 28 «Gull» Open Access HSN: OA-andel tidsskriftsartikler 7 «Gull» Open Access HSN: Artikler i OA-tidsskrifter per fakultet HH HIU HS TNM 2 1 Figur 29 «Gull» Open Access HSN: Artikler i OA-tidsskrifter per fakultet. Side 17 av 24

19 12 «Grønn» Open Access HSN: Fagfellevurderte publikasjoner i HSN Open Archive per fakultet 1 8 HH 6 4 HIU HS TNM 2 Figur 3 «Grønn» Open Access HSN: Fagfellevurderte publikasjoner i HSN Open Archive per fakultet. Tallene er ikke statiske - retrospektiv deponering i vitenarkivet pågår HSN : Open Access egenarkivering av fagfellevurderte tidsskriftsartikler - utnyttet potensiale Artikler i HSN Open Archive Figur 31 Antall Open Access egenarkiverte fagfellevurderte tidsskriftsartikler i vitenarkivet HSN Open Archive i forhold til antall artikler med en utgiverpolicy som sannsynligvis tillater egenarkivering. 198 Pontensialet (RoMEO green = utgiver tillater egenarkivering) Artikler med HSN-forfattere egenarkivert via Cristin - inkludert andre vitenarkiv Side 18 av 24

20 1 Kjønn og alder Poenguttelling HSN fordelt på kjønn Menn 179,1 216,8 272,1 37,9 384,6 299,7 32, 423,7 Kvinner 181,1 172,7 167,9 226,9 232,9 239,4 256,9 289, Figur 32 Poenguttelling HSN fordelt på kjønn Alle kategorier ansatte og studenter. Poengberegning etter ny metode Antall distinkte publiserende personer HSN fordelt på kjønn Menn Kvinner Sum Andel kvinner 41,8 % 4,5 % 45,5 % 44,5 % 4,8 % 42,8 % 43, % 42,9 % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Figur 33 Antall distinkte publiserende personer HSN fordelt på kjønn. Alle kategorier ansatte og studenter. Distinkte publiserende personer 217: 569 Økning: 24,2 % Side 19 av 24

21 Antall personer som har publisert/kreditert HSN for første gang i % % Menn Kvinner Figur 34 Antall personer som har publisert/kreditert HSN for første gang i 217. Distinkte personer. Alle kategorier ansatte og studenter. Andel publiserende kvinner pr HSN-fakultet 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % HH 26,9 % 23,3 % 22, % 28,9 % 23,1 % 23,4 % 28,3 % 27, % HIU 57,1 % 56,5 % 63,5 % 6, % 53,8 % 58, % 6,4 % 6, % HS 77,2 % 73,2 % 72,5 % 78,7 % 72,5 % 69,9 % 71,9 % 74,6 % TNM 15,3 % 16,7 % 23,8 % 2,7 % 23,2 % 26,5 % 24,6 % 21,1 % Figur 35 Andel publiserende kvinner pr HSN-fakultet Side 2 av 24

22 Poenguttelling HSN 217 pr aldersgruppe 128,6 16,1 91, ,3 42,6 64,7 77,7 81,2 52,2 2 1,2 11,2 6, 2,6 U Figur 36 Poenguttelling HSN 217 pr aldersgruppe. Alle kategorier ansatte og studenter Antall distinkte publiserende personer HSN 217 fordelt på aldersgruppe U Figur 37 Antall distinkte publiserende personer HSN 217 fordelt på aldersgruppe. Alle kategorier ansatte og studenter. Side 21 av 24

23 Snittalder for publiserende personer pr HSN-fakultet HH 46,7 5,3 51,2 47,2 5,2 49,4 49, 49,4 HIU 5,9 51,8 5,5 51,2 52,3 5,9 5,3 51,2 HS 5,7 5,4 5,2 53,9 54,1 53,5 52,2 52, TNM 41,3 4,9 4,8 39,9 4,1 4,2 39,1 39,5 Figur 38 Snittalder for publiserende personer pr HSN-fakultet. Distinkte personer. Alle kategorier ansatte og studenter. Side 22 av 24

24 11 Siteringer Det er her hentet siteringsdata fra Scopus 2 Siteringsdata gjelder primært tidsskriftsartikler. Ingen av de store leverandørene av siteringsdata dekker alle HSNs artikler. Alle leverandørene har dessuten en relativ lav dekningsgrad innen humaniora og samfunnsfag. Scopus siteringsdata pr Utvalg publiseringsår Antall poenggivende distinkte artikler Cristin 4 38 Antall indeksert i Scopus (og har DOI i Cristin) Dekningsgrad Scopus 5,7 % Antall siteringer Gj.snitt antall siteringer pr artikkel 7,4 Høyest antall siteringer for en artikkel 159 h-index for utvalget 49 5 Siteringer løpende pr år for publiseringsårene (Scopus) Siteringer 212 Siteringer 213 Siteringer Siteringer 215 Figur 39 Siteringer løpende pr år for publiseringsårene Siteringer 216 Siteringer (tilgang for HSN: ) Side 23 av 24