Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07"

Transkript

1 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale / Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl Møtested/-rom : Studiested Rauland SAKSLISTE S-sak 47/07 Godkjenning av innkalling S-sak 48/07 Godkjenning av saksliste S-sak 49/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 29. mars 2007 S-sak 50/07 Informasjonsutveksling S-sak 51/07 Korrigert årsregnskap 2006 S-sak 52/07 Reglement for og sammensetning av Internasjonalt utvalg S-sak 53/07 Reglement for og sammensetning av Læringsmiljøutvalget S-sak 54/07 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering S-sak 55/07 Utpeking av høgskolens fjerde doktorgradsstudium S-sak 56/07 Studentopptaket 2007 Fastsetting av ikke-opptak til studier. (Saken legges frem i møtet) S-sak 57/07 Ordning med arbeidsplaner for undervisnings- og forskningspersonale Praktisering og erfaringer S-sak 58/07 Ledelse, medvirkning og medbestemmelse ved B-sak S-sak 41/07 Tilsetting i stilling som kontorsjef ved Kontoret for eksternt finansiert virksomhet - Utsatt sak fra møtet B-sak S-sak 59/07 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag B-sak S-sak 60/07 Tilsetting i stilling som professor i ferskvannsøkologi B-sak S-sak 61/07 Tilsetting i stilling som professor i tradisjonskunst B-sak S-sak 62/07 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Øyvind T. Gulliksen B-sak S-sak 63/07 Tilsetting uten fornyet kunngjøring i vikariat som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning S-sak 64/07 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret 2007/2008 S-sak 65/07 Eventuelt S-sak 66/07 Referatsaker

2 2 TIL STEDE: : Administrasjonen: Forfall: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Rune Bakke (for Frode Lieungh) Tekn./adm. Eksterne: Studentene: Trine Ellefsen Per Wold Knut Wille (for Heidi Faukald) Stein Lier-Hansen (kom under S-sak 50/07) Alfhild Skaardal Lajla M. Lindskog Snorre Stuen Nils Røttingen, høgskoledirektør Bjørn Goksøyr, studiedirektør (ikke til stede under behandling av B-sakene med unntak for B-sak 41/07) Magne Hegna, fung. personal- og organisasjonsdirektør Anita Dale, konsulent Frode Lieungh Heidi Faukald Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 47/07-58/07, S-sakene 64/07-66/07, S-sak 41/07, S-sakene 59/07-63/07. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Skriv fra Tekna med merknader vedr. informasjons- og drøftingsmøtet S-sak 56/07 Studentopptaket 2007 Fastsetting av ikke-opptak til studier VEDTAKSLISTE S-sak 47/07 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 48/07 Godkjenning av saksliste Knut Wille meldte følgende sak under Eventuelt: Jobbmesse på Klosterøya, Skien, 16. juni. Med denne endringen ble sakslisten enstemmig godkjent. S-sak 49/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 29. mars 2007 Møteboka fra møtet 29. mars 2007 ble enstemmig godkjent.

3 3 S-sak 50/07 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: Status vedrørende desentraliserte studieplasser i vernepleie i Vestfold, jf. S-sak 8/07. Status vedrørende desentraliserte studieplasser i førskolelærerutdanning i Buskerud. Status vedrørende søkning til teknologiske fag ved HiT. S-sak 51/07 Korrigert årsregnskap 2006 Journalnummer: 2006/ Brev fra Riksrevisjonen Brev til Riksrevisjonen uten vedlegg 3. Korrigert årsregnskap for 2006 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 9/07. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. godkjenner korrigert årsregnskap for vedtar at resultatet på kr ,15 tilføres virksomhetskapitalen. S-sak 52/07 Reglement for og sammensetning av Internasjonalt utvalg Journalnummer: 2007/ Sammenstilling av forslag til nytt reglement for IU og gjeldende reglement 2. Sammenstilling av høringsuttalelser Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 17/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar Reglement for og sammensetning av Internasjonalt utvalg i samsvar med forslag

4 4 S-sak 53/07 Reglement for og sammensetning av Læringsmiljøutvalget Journalnummer: 2007/356 Saksutredning fra høgskoledirektøren. 1. Forslag av til reglement for Læringsmiljøutvalget ved 2. Reglement for Læringsmiljøutvalget ved, fastsatt av styret , med tillegg fastsatt av rektor Internt notat av , Nytt reglement for LMU høring 4. Høringsuttalelse fra SiTel av om nytt reglement for LMU Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 18/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til ledelsens forslag. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar Reglement for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved i samsvar med forslag datert S-sak 54/07 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering Journalnummer: 2007/656 Saksutredning fra høgskoledirektøren Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 19/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar at faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning skal være gjenstand for intern evaluering i S-sak 55/07 Utpeking av høgskolens fjerde doktorgradsstudium Journalnummer: 2007/ Internt notat om forslag til det fjerde doktorgradsstudiet 2. Notat om doktorgradsprogram i Folkehelse 3. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 4. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 5. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 6. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag

5 5 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 20/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1) vedtar at muligheten for et fjerde doktorgradsstudium innen Folkehelse skal utredes. 2) vedtar at arbeidet skal utføres i 2 faser, og at det skal leveres 2 delutredninger. 3) Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for arbeidet og til å oppnevne en utredningsgruppe. Høgskoledirektøren endret sin tilråding til punkt 1 i møtet slik: 1. vedtar at muligheten for et fjerde doktorgradsstudium med foreløpig arbeidstittel Forebyggende helsearbeid skal utredes. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens endrede tilråding: 1) vedtar at muligheten for et fjerde doktorgradsstudium med foreløpig arbeidstittel Forebyggende helsearbeid skal utredes. 2) vedtar at arbeidet skal utføres i 2 faser, og at det skal leveres 2 delutredninger. 3) Rektor gis fullmakt til å fastsette mandat for arbeidet og til å oppnevne en utredningsgruppe. S-sak 56/07 Studentopptaket 2007 Fastsetting av ikke-opptak til studier Journalnummer: 2007/ 1. Søkertall gjennom Samordna opptak 2. Søkertall gjennom lokalt opptak 3. Internt notat fra studiedirektøren Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Saken ble lagt frem direkte i møtet. Det ble innvilget lesetid. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 21/07. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding.

6 6 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. tar foreløpige søkertall for 2007 til orientering. 2. vedtar at det ikke skal tas opp studenter til følgende studier høsten 2007: Bachelorgradsstudium i Tekst, kommunikasjon og kultur. 3. Rektor får fullmakt til å ta endelig stilling til ikke-opptak til studier etter forslag fra avdelingene dersom situasjonen seinere tilsier dette. S-sak 57/07 Ordning med arbeidsplaner for undervisnings- og forskningspersonale Praktisering og erfaringer Journalnummer: 2007/11 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Notat med vedlegg fra personal- og organisasjonsdirektøren Skriv fra Tekna med merknader vedr. informasjons- og drøftingsmøtet Innkallingen til informasjons- og drøftingsmøtet var feildatert. Dette ble oppdaget før ekspedering, men ved en feil bare korrigert for utsending til tjenestemannsorganisasjonene i Bø og på Notodden. Tekna har etter møtet sendt eget skriv med merknader til D-sak 22/07 i møtet 7. mai. Skrivet ble utdelt i styremøtet. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 22/07. Tjenestemannsorganisasjonene som var til stede sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: tar saken til orientering. Høgskoledirektøren får fullmakt til å foreta de oppdateringer som er nevnt i rapporten. S-sak 58/07 Ledelse, medvirkning og medbestemmelse ved Journalnummer: 2007/494 Saksutredning fra høgskoledirektøren m/følgende vedlegg: 1. Retningslinjer for studentenes og de tilsattes innflytelse ved Høgskolen i telemark, fastsatt av styret Struktur for ledergrupper og ledermøter ved, fastsatt av styret Høringsnotat Intern notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag 5. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 6. Internt notat fra Avdeling for helse- og sosialfag 7. Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 8. Internt notat fra Biblioteket 9. Internt notat fra Driftstjenesten

7 7 10. Internt notat fra IT-tjenesten 11. E-post fra Studentorganisasjonen i Telemark 12. Ordning med avdelingsråd ved Skriv fra Tekna med merknader vedr. informasjons- og drøftingsmøtet Innkallingen til informasjons- og drøftingsmøtet var feildatert. Dette ble oppdaget før ekspedering, men ved en feil bare korrigert for utsending til tjenestemannsorganisasjonene i Bø og på Notodden. Tekna har etter møtet sendt eget skriv med merknader til D-sak 22/07 i møtet 7. mai. Skrivet ble utdelt i styremøtet. Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 23/07. Tjenestemannsorganisasjonene som var til stede sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Tilråding: 1. vedtar at det innføres en ordning med avdelingsråd ved med virkning fra med sammensetning og oppgaver slik det går fram av vedlegg 12 til denne saken. 2. ber om å få seg forelagt en egen sak om valgordning for avdelingsrådene. 3. vedtar at på instituttnivå videreføres ordningen med instituttmøter i samsvar med retningslinjer fastsatt i S-sak 62/ vedtar at struktur for ledergrupper/ledermøter ved fastsatt i S-sak 62/03 videreføres. Knut Duesund fremmet følgende endringsforslag til punkt 4 i tilrådingen: vil komme tilbake til struktur for ledergrupper/ledermøter senere. Inntil eventuell ny struktur er vedtatt, gjelder struktur vedtatt i S-sak 63/06. Trine Ellefsen fremmet følgende endringsforslag til punkt 1 i tilrådingen: Dagens ordning for medvirkning og medbestemmelse videreføres i samsvar med fastsatte retningslinjer iht. styrets vedtak i S-sak 62/03, men med visse utdypinger og med den endring at ordningen gjøres obligatorisk og ikke veiledende som nå. Trine Ellefsen fremmet også følgende tilleggsforslag: ber om at det i det videre arbeidet med ledelsesutvikling i HiT legges vesentlig vekt på å utvikle gode, praktiske ordninger for informasjon, medvirkning og medbestemmelse innenfor dagens ordninger. Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Punkt 4 i tilrådingen trekkes. Votering: Punkt 1 i tilrådingen ble stilt opp mot endringsforslaget fra Trine Ellefsen. Trine Ellefsens endringsforslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Punkt 2 og 3 hadde dermed falt, og ble ikke tatt opp til votering. Trine Ellefsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 2. Knut Duesunds endringsforslag ble også enstemmig vedtatt som nytt punkt 3.

8 8 Vedtak: 1. Dagens ordning for medvirkning og medbestemmelse videreføres i samsvar med fastsatte retningslinjer iht. styrets vedtak i S-sak 62/03, men med visse utdypinger og med den endring at ordningen gjøres obligatorisk og ikke veiledende som nå. 2. ber om at det i det videre arbeidet med ledelsesutvikling i HiT legges vesentlig vekt på å utvikle gode, praktiske ordninger for informasjon, medvirkning og medbestemmelse innenfor dagens ordninger. 3. vil komme tilbake til struktur for ledergrupper/ledermøter senere. Inntil eventuell ny struktur er vedtatt, gjelder struktur vedtatt i S-sak 63/06. S-sak 41/07 Tilsetting i stilling som kontorsjef ved Kontoret for eksternt finansiert virksomhet Utsatt sak fra møtet Journalnummer: 2006/ Utlysingstekst 2. Utvidet søkerliste 3. Internt notat fra studie- og forskningsdirektøren 4. Tilleggsopplysninger fra studie- og forskningsdirektøren Saken ble utsatt i møtet fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Halvor Arne Døli tilsettes i fast stilling som kontorsjef ved Kontoret for eksternt finansiert virksomhet. Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes det i denne rekkefølgen: 1. John-Erik Larsen 2. Kjersti Furhovden S-sak 59/07 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Journalnummer: 2006/ Utlysingstekst 2. Stillingsomtale 3. Innstilling m/vedlegg til stilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

9 9 fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Kathrine Cappelen tilsettes i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag ved for en periode på 4 år fra Dersom hun ikke tar i mot stillingen, tilsettes Rolf Heimdal. S-sak 60/07 Tilsetting i stilling som professor i ferskvannsøkologi Journalnummer: 2006/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tilsette Espen Lydersen i 100 % fast stilling som professor i ferskvannsøkologi ved fra Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes Frank Reier Knudsen som førsteamanuensis. Begge tilsettes med plikt til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk i løpet av 3 år fra tiltredelsesdato. S-sak 61/07 Tilsetting i stilling som professor i tradisjonskunst Journalnummer: 2006/ Internt notat m/vedlegg fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Utvidet søkerliste 3. Utlysingstekst fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: vedtar å tilsette Mikkel Tin i 100 % fast stilling som professor i tradisjonskunst ved. Han tilsettes med plikt til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk i løpet av 3 år fra tiltredelsesdato.

10 10 S-sak 62/07 Søknad om permisjon uten lønn fra professor Øyvind T. Gulliksen Journalnummer: 2006/ Brev 7. mars 2007 fra Øyvind Gulliksen 2. Internt notat fra Avdeling for allmennvitenskapelige fag fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Øyvind T. Gulliksen innvilges permisjon uten lønn fra stillingen som professor ved Høgskolen i Telemark fra til S-sak 63/07 Tilsetting uten fornyet kunngjøring i vikariat som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Journalnummer: 2006/ S-sak 142/06 m/vedlegg 2. Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Leif Rasmussen får forlenget vikariat som administrasjonssjef ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning til S-sak 64/07 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret Journalnummer: 2007/ Planleggingskalender studieåret Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 10/07.

11 11 Tilråding: Dato Tid Sted Tema Torsdag 20. september Kl Porsgrunn Onsdag 17. og torsdag 18. oktober Kristiansand Styremøte m/seminar Torsdag 29. november Kl Notodden Torsdag 13. desember Kl Porsgrunn Torsdag 21. februar Kl Bø Torsdag 3. og fredag 4. april Styremøte m/seminar Torsdag 8. mai Kl Rauland Torsdag 19. juni Kl Porsgrunn Høgskoledirektøren endret sin tilråding i møtet slik: Møtested for styremøtet 20. september endres til Rauland. Møtested for styremøtet 8. mai endres til Porsgrunn. Vedtak: Dato Tid Sted Tema Torsdag 20. september Kl Rauland Onsdag 17. og torsdag 18. oktober Kristiansand Styremøte m/seminar Torsdag 29. november Kl Notodden Torsdag 13. desember Kl Porsgrunn Torsdag 21. februar Kl Bø Torsdag 3. og fredag 4. april Styremøte m/seminar Torsdag 8. mai Kl Porsgrunn Torsdag 19. juni Kl Porsgrunn S-sak 65/07 Eventuelt 1. Jobbmesse på Klosterøya, Skien, 16. juni. Knut Wille stilte spørsmål om høgskolens deltakelse på arrangementet Jobbmesse i Skien, 16. juni, i regi av Vekst i Grenland. Høgskolen bør være representert. Høgskoledirektøren sa at han ikke kjente til at det hadde kommet noen forespørsel om deltakelse, men at han ville undersøke saken nærmere. S-sak 66/07 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 66/01 "Høyskolen i Telemark Tilbakerapportering fra etatsstyringsmøte." Brev av fra Kunnskapsdepartementet. Kopi av tilbakemeldingsrapport fra etatsstyringsmøtet mellom og departementet 28. mars følger som vedlegg til referatsakene.

12 12 Vedlagt referatsakene følger også høgskoledirektørens oppsummering av etatsstyringsmøtet. FELLESADMINISTRASJONEN 66/02 Videreutdanning i psykisk helsearbeid Utsatt studiestart." Internt notat av fra høgskoledirektøren til rektor. Rektors påtegning av Rektor godkjenner at studiestart for Videreutdanning i psykisk helsearbeid utsettes fra høsten 2007 til våren ANDRE 66/03 "Statsbudsjettet kap 551 post 60 Sluttutbetaling til prosjektet Næringsretta høgskolesatsing tilsagn 2005/28/29 og 2006/16/17". Brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune har overført sluttutbetaling på 1 million kroner til prosjektet Næringsretta høgskolesatsing ved. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 66/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Stipendiatstilling Politikk og forvaltning godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling Botanikk godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling Tverrfaglige kulturstudier godkjenning av utlysingstekst. Undervisnings- og forskerstilling i idrettsfag godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Sean Peter Kåss Martin er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i matematikk fra til Hanne Wormli har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i kroppsøving fra til Hein Lindquist har fått utvidet fast stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra 60 % til 100 % fra Nina Jensen har fått utvidet fast stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra 70 % til 100 % fra Oppdragsstillinger i samfunnsfag godkjenning av utlysingstekster. Oppdragsstillinger i pedagogikk godkjenning av utlysingstekster. Vikariater i pedagogikk - godkjenning av utlysingstekster.

13 13 Faste stillinger i pedagogikk godkjenning av utlysingstekster. Avdeling for helse- og sosialfag Faglig stilling i helsefag godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling innen flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i samfunnsfag godkjenning av utlysingstekst. 66/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mario Ramirez-Orozco har fått forlenget tilsetting i 100 % midlertidig stilling som høgskolelektor i spansk fra til Ingemar Meland har fått forlenget tilsetting i 100 % vikariat som førstelektor i kulturstudier fra til Fast stilling i engelsk godkjenning av utlysingstekst. Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Julie Laurantsen har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Julie Laurantsen er tilsatt i 30 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Irmelin Kjelaas har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk fra til Veslemøy Solberg har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Per Haraldsen har fått forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i KREL fra til Stipendiatstilling i forming godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i naturfag godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i matematikk godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i KREL godkjenning av utlysingstekst. Midlertidig stilling i KREL godkjenning av utlysingstekst. Vikariat i KREL godkjenning av utlysingstekst. Knut P. Hanevik har fått innvilget permisjon fra faglig stilling i perioden til Avdeling for teknologiske fag Fast stilling i matematikk og økonomi godkjenning av utlysingstekst. Thomas Øyvang er midlertidig tilsatt i stilling som høgskolelektor i elkraftteknikk fra til Fast stilling i industrielle datasystemer godkjenning av utlysingstekst.

14 14 TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 66/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Kjersti Skjeldal har fått forlenget tilsetting i 50 % stilling som førstekonsulent tilknyttet Senter for kultur- og idrettsstudier fra til Avdeling for teknologiske fag Dina Lundgren Kleiva er tilsatt i vikariat i stilling som konsulent fram til Bibliotektjenesten Bente Aastad har fått forlenget tilsetting som vikar i 25 % stilling som bibliotekfullmektig fram til Marianne Amundsen kommer tilbake, dog ikke ut over Ingrid Rønningen har fått forlenget tilsetting som vikar i 25 % stilling som bibliotekar fram til Marianne Amundsen kommer tilbake, dog ikke ut over Bergsvein Hofstad er tilsatt i vikariat som bibliotekfullmektig i 20 % stilling fra til Driftstjenesten Wenche Hegna Schau har fått innvilget permisjon fra 50 % av stilling som sekretær fra til Vibeke Gvesrud er tilsatt i vikariat som sekretær i 50 % stilling fra til Fellesadministrasjonen Cecilia Guddal er tilsatt i stilling som rådgiver. Tove Kvammen er tilsatt i vikariat som førstekonsulent fram til Inger Hedvig Matveyev har fått utvidet stilling som prosjektleder for Kinasamarbeidet fra 75 % til 100 % fra til Stilling som rådgiver godkjenning av utlysingstekst. 66/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Mona Sæbø er tilsatt i fast stilling som overingeniør. Gunhild Haugen innvilges ikke permisjon fra stilling som seniorkonsulent.

15 15 Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tonje Brokke har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Avdeling for helse- og sosialfag Ann Lisbeth Leifsen er innvilget permisjon fra 50 % av stilling som konsulent fra til Hege Nedberg har fått økt sin oppdragsstilling som rådgiver tilknyttet prosjektet Menn i omsorgsyrker til 60 % stilling fra til , og til 80 % stilling fra til Avdeling for teknologiske fag Anne M. Blichfeldt har fått innvilget forlenget permisjon fra stilling som konsulent fra til Bibliotektjenesten Marianne Amundsen innvilges ikke forlenget permisjon fra stilling som bibliotekfullmektig. Driftstjenesten Kåre Vidar Førland har fått innvilget permisjon fra 50 % stilling som driftsoperatør fra til Egil Forberg er tilsatt i 50 % vikariat som driftstekniker fra til Anne H. Glenna påpekte at stillingsprosenten vedrørende referatsak 66/05, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, kulepunkt 5, skal være 100 % og ikke 50 %. Med denne merknaden ble referatsakene enstemmig godkjent. Neste styremøte m/seminar: Onsdag 20. og torsdag 21. juni i Stavern Dag K. Bjerketvedt rektor sign. Nils Røttingen høgskoledirektør

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.08.2011 Tid: 10:30 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 19. desember 2005. Varighet: kl. 10.00 12.45. Varamedlemmer: Jan Erik Sundby og Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 19. desember 2005 Varighet: kl. 10.00 12.45 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Petter

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.04.2007 Tid: Kl. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.2008 Saksbehandler: Rolf Lambrechts Saksnummer: Journalnummer: 2007/1780 MULIGE STRATEGIER FOR Å ØKE OMFANG OG RESULTAT AV HØGSKOLENS EKSTERNT FINANSIERTE VIRKSOMHET

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. februar 2006 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk,

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE

Dok.dato: 05.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): REKTOR/KB UTDANNING/CGU. Dok.dato: 14.12.2011. Klassering: 341. (enhet/initialer): FOU/TE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2012-17.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2012 Oppnevning av dekaner som medlem og varamedlem i LMU Læringsmiljøutvalget 2011 2010/1771-36 9287/2011

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer