Høgskolen i Telemark S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kopi av tildelingsbrevet følger som vedlegg til referatsakene. FELLESADMINISTRASJONEN 16/02 Søknad om SAK-midler for utredning om mulig fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder." Brev fra Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder til Kunnskapsdepartementet. Det søkes om å få tildelt 3,5 mill. kroner. 16/03 Referat fra møte i Høgskolen i Telemark , jf. S-sak 71/10 (Redegjørelse om påstått mangelfull informasjon fra rektor til styret om institusjonelt nettverssamarbeid). Kopi av referatet er vedlagt referatsakene. 16/04 "Kandidater til vervet som eksterne medlemmer til styret for Høgskolen i Telemark for perioden ". Arbeidsgruppen som ble oppnevnt på styremøtet , jf. S-sak 124/10, har nominert følgende kandidater i alfabetisk rekkefølge til vervet som eksterne medlemmer til styret for Høgskolen i Telemark for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2015: Kvinner Leder Anne M. Blaker Kommunaldirektør Aud Fleten Seksjonsleder Randi Mår Johnson Direktør Ingrid Risland Banksjef Mona Storbrua Direktør Lene Walle Menn Direktør Thor Oscar Bolstad Leder Nicolai Boye Skolesjef Dag Olav Espeland Rådmann Hans Kristian Lehmann Professor Rune Nilsen Daglig leder Dag Rorgemoen Brev om nominasjonen ble sendt til Kunnskapsdepartementet og Telemark fylkeskommune

2 2 ANDRE 16/05 "Oslofjordfondet Tildeling av hovedprosjekter fra søknadsfrist 13. oktober 2010" fra Oslofjordfondet v/lill Irene Cressey. Høgskolen i Telemark v/avdeling for teknologiske fag er tildelt 2,4 mill. kroner til prosjektet Distributed production of biogas with transport to centralized upgrading. Av totalt 39 søknader er midler gitt til finansiering av 8 prosjekter på 3-4 år. Totalt ble det søkt om 155 mill. kroner og innvilget 25,5 mill. kroner. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 16/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Kai Østberg er tilsatt i 60 % stilling som førsteamanuensis i eldre historie fra Bjørn Kristoffersen har fått innvilget forlenget permisjon uten lønn i 20 % av stilling som høgskolelektor i informatikk fra til Elin H. Kure har fått redusert stilling som professor i miljøretta helsevern fra 80 % til 20 % fra Professorat i norsk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor i kroppsøving godkjenning av Julie Laurantsen har fått utvidet stilling som høgskolelektor i norsk fra 50 % til 90 % fra 2 stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i norsk godkjenning av Vikariater i sykepleie godkjenning av Elisabeth Fransson har fått forlenget vikariat som førsteamanuensis i barnevern til Hun har også fått utvidet stillingen til 100 %. 16/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ivar Skau har fått forlenget tilsetting med 50 % stilling som førsteamanuensis i matematikk fra til Rune Christiansen er tilsatt som førsteamanuensis i skjønnlitterær skrivekunst fra

3 3 Tone Reiten har fått midlertidig redusert stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag fra 100 % til 80 % fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Cathrine Frogh er tilsatt som høgskolelektor i samfunnsfag fra Arne Nørstebø er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk fra Arne Nørstebø er innvilget permisjon uten lønn fra stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Christina Nygren-Landsgärd har fått forlenget tilsetting som professor II innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk fagdidaktikk fra til Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk godkjenning av Oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i engelsk godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i historie godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i naturfag godkjenning av Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag godkjenning av Oppdragsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag godkjenning av Oppdragsstilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kroppsøving, fysisk fostring og idrettsfag godkjenning av Elisabeth Gulløy er tilsatt i midlertidig stilling som stipendiat i barn og unges oppvekstvilkår fra til Ramona J. Lorentsen har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som høgskolelektor i barnevern fra til Avdeling for teknologiske fag Opprykk til førstelektor oppnevning av sakkyndig utvalg

4 4 TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 16/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Anne Hegard har fått forlenget tilsetting i 80 % oppdragsstilling som konsulent innen kurs- og oppdragsvirksomhet fra til Else Kasin Haugen har fått utvidet stilling som konsulent innen kurs- og oppdragsvirksomheten fra 80 % til 100 % fra til Jorunn Halvorsen har fått utvidet vikariat som konsulent fra 40 % til 50 % fra til Avdeling for teknologiske fag Prosjektleder innen bidrags- og oppdragsvirksomhet godkjenning av Morten Larsen er tilsatt som førstekonsulent. Bibliotektjenesten Marie Neverdal har fått forlenget tilsetting som ekstrahjelp knyttet til prosjektet Digitale Telemarkskilder fra til Driftstjenesten Laila Wårstulen er tilsatt i 60 % stilling som førstesekretær på sentralbord/ekspedisjonen. IT-tjenesten Svein Tråserud har fått forlenget tilsetting i 20 % stilling som førstesekretær fra TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 16/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Ave Mølster er tilsatt i 50 % stilling som førstekonsulent innen internasjonalisering fra

5 5 Administrasjonssjef godkjenning av Avdeling for teknologiske fag Førstekonsulent innen økonomi godkjenning av Biblioteket Hovedbibliotekar/Bibliotekleder godkjenning av Driftstjenesten Siv Anita Telgenes har fått utvidet stilling som konsulent fra 80 % til 100 % fra Steinar Fugelli er innvilget permisjon uten lønn fra 50 % stilling som driftsoperatør fra til Eva Mattson har fått utvidet stilling som renholder fra 66,67 % til 80 % fra Fellesadministrasjonen Førstekonsulent ved opptakskontoret godkjenning av ANDRE FASTE UTVALG Hovedarbeidsmiljøutvalget 16/10 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU-sak 18/10 Sykefraværsstatistikk 1., 2. og 3. kvartal 2010 AMU-sak 19/10 Evaluering av helsefremmende aktiviteter AMU-sak 20/10 Presentasjon av HMS-systemet ved Avdeling for teknologiske fag 16/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU-sak 02/11 Valg av leder og nestleder AMU-sak 03/11 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2010 AMU-sak 04/11 Orientering om: Ny samarbeidsavtale med NAV Helsefremmende aktiviteter i arbeidstiden Videre arbeid med HMS-systemet Læringsmiljøutvalget 16/12 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

6 6 LMU-sak 25/10 Informasjons- og referatsaker 1. Informasjon om arbeidet med HMS og IK-system for studenter og ansatte ved Avdeling for teknologiske fag 2. Kort informasjon om S-sak 93/10 Godtgjørelse til studenter i råd, nemnder og utvalg 16/13 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LMU-sak 03/11 IK-HMS for studenter Internasjonalt utvalg 16/14 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 57/10 Internasjonalt utvalg - budsjett for fordeling av tildelt ramme IU-sak 58/10 Planer for 2011 IU-sak 59/10 Tildeling av kvoteplasser for 2011/ /2014 og intern fordeling av ledige plasser for 2011/2012 IU-sak 60/10 Samarbeid med Afrika orienteringssak IU-sak 61/10 Rapport fra studieopphold ved Augustana College IU-sak 62/10 Forenkling/samordning av virkemidler mellom IU og FoU-utvalget oppnevning av representanter til arbeidsgruppe 16/15 Referat fra møte med følgende hovedsaker: IU-sak 04/11 Evaluering/oppsummering av IU-seminaret 2011 IU-sak 05/11 Internasjonalt utvalg Endelig budsjett orientering IU-sak 06/11 Internasjonalt utvalg Planer våren 2011 IU-sak 07/11 Selvevaluering av Internasjonalt utvalg opplegg og gjennomføring IU-sak 08/11 Beredskapsplan innarbeiding av Sjømannskirkens beredskapstilbud i HiTs beredskapsplan - informasjon IU-sak 09/11 Spørreundersøkelse blant studenter ved HiT Oppfølging av resultater Nils Røttingen høgskoledirektør

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003

STYREMØTE NR. 4/03. Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE NR. 4/03 Tirsdag 30. september 2003 STYREMØTE 4/2003 Tid: Tirsdag 30. september kl. 09.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom E102 SAKSLISTE ORIENTERINGSSAKER Sak STY 50/03 Sak STY 51/03 Utvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN

ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Velkommen

Detaljer