Møtebok. Styret. Møte 5/ Høgskolen i Telemark T11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11."

Transkript

1 T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen Styret i Telemark Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-Post: Journalnummer: 2013/1 Dato: Møtenummer : 5/2013 Møtedag/-dato : Fredag 19. september 2013 Møtetid : K Møtested/-rom : Best Western Hotell Karl Johan, Oslo SAKSLISTE S-sak 54/13 Godkjenning av innkalling S-sak 55/13 Godkjenning av saksliste S-sak 56/13 Godkjenning av møtebok fra møtet 13. juni 2013 S-sak 57/13 Informasjonsutveksling S-sak 58/13 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder oppfølging av styrevedtaket i juni 2013 S-sak 59/13 Fellesprosjektet HiT/UiA studentrepresentant i prosjektstyret S-sak 60/13 Forskningsmelding for Høgskolen i Telemark 2013 S-sak 61/13 Tildeling av graden philosophiae doctor (Ph.D.) i prosess- energi- og automatiseringsteknikk til Werner Olav Filtvedt S-sak 62/13 Ny forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark S-sak 63/13 Nytt, felles reglement for Ph.D.-utvalgene ved Høgskolen i Telemark S-sak 64/13 Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark endringer som følge av ny forskrift om graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark S-sak 65/13 Mastergradsstudium i utdanningsvitenskap søknad til NOKUT S-sak 66/13 Internevaluering av kultur arrangering, formidling og forvaltning S-sak 67/13 Utvelgelse av studie- eller doktorgradsprogram for intern evaluering i studieåret 2013/2014 S-sak 68/13 Årsrapport om HMS-arbeidet ved HiT 2012 B-sak S-sak 69/13 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energiog miljøteknologi S-sak 70/13 Eventuelt S-sak 71/13 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Administrasjonen: Mona Sæbø Per Åsmund Omholt Tor Lønnestad Rune Bakke (for Elin Ødegård) Ellen Hermanrud Anne M. Blaker Kristian Espeland Rune Nilsen (leder) Ingrid Risland Sondre Lindgren Camilla Berg Rindahl Kristian Bogen, rektor Pål Augestad, viserektor for FoU Jarle T. Bjerkholt, viserektor for utdanning John W. Viflot, direktør Anette Espeli, markeds- og kommunikasjonssjef Anita Dale, seniorkonsulent Forfall: Elin Ødegård (vara møtte) Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 54/13-68/13, S-sak 71/13, S-sak 69/13 og S-sak 70/13. Referat fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene , ble utdelt ved møtestart. Årsrapport 2012 fra doktorgradsutvalget for Ph.D. i Økologi og Annual Report 2012 Ph.D. programme Process, Energy and Automation Engineering, ble utdelt til informasjon. Rektor og styreleder ønsket de nye studentrepresentantene velkommen. VEDTAKSLISTE S-sak 54/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. S-sak 55/13 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. S-sak 56/13 Godkjenning av møtebok fra møtet 13. juni 2013 Møtebok fra møtet 13. juni 2013 ble enstemmig godkjent.

4 3 S-sak 57/13 Informasjonsutveksling Rektor informerte om: UiA og HiT har hatt felles møte med Kunnskapsdepartementet redegjort for opplegget for det siste året i prosjektet. 19. september. Det ble Styreleder ved HiT, professor Rune Nilsen, har blitt tildelt Søren Falchs seniorpris ved Universitetet i Bergen. Prisen er på kroner. Han omtales som en "interfakultær slåsskjempe". Tverrfaglighet og åpenhet er blant hans hjertebarn. Friheten til å arbeide tverrfaglig, i det han omtaler som «det interfakultære rommet» har vært viktig for Nilsen, skriver UiBs nettavis. Jeg har hatt som mål å knekke de vitenskapelige ghettoene og å pensjonere den gamle, professorale tankegangen om at en skal hegne tett om seg selv, sitt fag og sine ressurser, sier han. Det har vært flere politiske besøk på FliT i forbindelse med valgkampen; Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte studiested Rauland og Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete studiested Porsgrunn. Forskningsdagene, besøkte studiested Porsgrunn. I tillegg har Høyres Torbjørn Røe Isaksen besøkt og spesielt Forsker Grand Prix Sør i Ælvespeilet 26. september. Viserektor for FoU supplerte og oppfordret til å støtte opp om de ulike arrangementene. HiT har fått midler fra Senter for internasjonalisering og utdanning (SIU) sitt Eurasiaprogram til fire prosjekter. Høgskolen får også besøk av en delegasjon fra SIU senere i høst. Styreleder ga applaus til høgskolens ledelse for arbeidet som gjøres med å synliggjøre høgskolen, og for høgskolens gode samhandling med samfunns- og næringsliv. S-sak 58/13 Fellesprosjektet mellom Hogskolen i Telemark og Universitetet i Agder Oppfølging av styrevedtaket i juni 2013 Journalnummer: 2011/1414 Saksutredning fra rektor. Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 14/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i tråd med rektors tilråding: 1. Styretfor Hogskolen i Telemark viser til S-sak 43/12 og har merket seg prosjektstyrets eksempler på mulighetsområder, og vedtar på denne bakgrunn at - teknologi og ingeniorutdanning, - helse, omsorg og samhandling,

5 4 - kunst- og kulturfag og - bærekraft, miljo og klima pekes ut som områder hvor en særskilt utreder muligheter for felles strategisk satsing for UiA og HiT Styret gir rektor fullmakt til, sammen med UiAs rektor, å fastsette mandat og organisering av utredningsarbeidet for disse mulighetsområdene. 2. Styret ber om at HiT/UiA-samarbeidet utvikles videre i tråd med innspillene fra prosjektstyret som er omtalt i denne saken. Styret ber om å bli orientert om den videre organisering og framdriftsplan for utredningsarbeidet etter at dette har vært behandlet i prosjektstyret. S-sak 59/13 Fellesprosjektet HiT/UiA studentrepresentant i prosjektstyret Journalnummer: 2011/1414 Saksutredning fra rektor. Camilla Berg Rindahl foreslo følgende forslag til vedtak: Sondre Lindgren erstatter Mona Grønnerud som studentrepresentant i prosjektstyret for fellesprosjektet HiT/UiA fram til avslutninga av prosjektet i Votering: Forslaget fra Camilla Berg Rindahl ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Sondre Lindgren erstatter Mona Gronnerud som studentrepresentant fellesprosjektet HiT/UiA fram til avslutningen av prosjektet i i prosjektstyret for S-sak 60/13 Forskningsmelding for Høgskolen i Telemark 2013 Journalnummer: 2012/633 Forskningsmelding for Høgskolen i Telemark 2013 Vedlegg til Forskninsgmelding for Hogskolen i Telemark 2013 HS svar på høring av HiTs forskningsmelding 2013 EFLs svar på høring av HiTs forskningsmelding 2013 AF sott svar på høring av HiTs forskningsmelding for HiT 2013 TF- tilbakemelding høring av HiTs forskningsmelding 2013 Biblioteket høringssvar forskningsmelding Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møtet , jf. I-sak 09/13.

6 5 Styret fattet følgende enstemmige Styret tar forskningsmeldingen vedtak i samsvar med rektors tilråding: til orientering. S-sak 61/13 Tildeling av graden philosophiae doctor (Ph.D.) i prosess-, energi og automatiseringsteknikk til Werner Olav Filtvedt Journalnummer: 2012/260 Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag Innberetning (del 1) fra bedømmelseskomiteen av Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tildeler graden philosophiae doctor i prosss., energi- og automatiseringsteknikk ved Hogskolen i Telemark til Werner Olav Filtvedt. S-sak 62/13 Ny forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2012/1201 I. Utkast datert til ny forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) for Høgskolen i Telemark 2. Internt notat vedlagt utkast til forskrift om graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark og utkast til nytt, felles reglement for Ph.D.-utvalgene datert Internt notat med vedlegg av fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag Internt notat med vedlegg av fra Fakultet for teknologiske fag Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 15/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret fastsetter forskrift om graden philosophiae doctor (ph.c1.)vedhogskolen i Telemark i samsvar med utkast datert

7 6 S-sak 63/13 Nytt felles reglement for Ph.D.-utvalgene ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2012/1201 I. Utkast datert til reglement for Ph.D.-utvalgene ved Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 16/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret fastsetter reglement for Ph.D.-utvalgene datert ved Hogskolen i Telemark i samsvar med utkast S-sak 64/13 Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark Endringer som følge av ny forskrift om graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Telemark Journalnummer: 2012/1201 I. Delegeringsreglement for Høgskolen i Telemark, fastsatt av styret Endret av styret og Utkast datert til endring i Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Saken ble droftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 17/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret fastsetter endringer i Delegeringsreglementet for Høgskolen i Telemark i samsvar med utkast datert S-sak 65/13 Mastergradsstudium i utdanningsvitenskap Søknad til NOKUT Journalnummer: 2013/854 I. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Skjema for budsjettering ved etablering av ordinære studium opptaksmåltall 35 Skjema for budsjettering ved etablering av ordinære studium opptaksmåltall 65 Referat fra informasjons- og dratingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

8 7 Saken ble droftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 18/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: I. Styret vedtar å starte arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i utdanningsvitenskap med oppstart tidligstfra og med studieåret 2015/2016. Styretforutsetter at arbeidet med en søknad til NOKUT om akkreditering av et nytt mastergradsstudium i utdanningsvitenskap, skal skje i et samarbeid mellom Fakultetfor allmennvitenskapeligefag og Fakultetfor estetiskefag, folkekultur og lærerutdanning. Begge fakulteter skal bidra når studiet eventuelt etableres. Styret legger til grunn at oppstart av et mastergradsstudium i utdanningsvitenskap kan skje bare dersomfinansiering sikres gjennom tildelingfra Kunnskapsdepartementet av basisfinansieringfor nye studieplasser tilsvarende opptaksmåltalletfor studiet. S - sak 66/13 Internevaluering av Kultur arrangering, formidling og forvaltning Journalnummer: 2013/1116 I. Rapport vedrørende 1nternevaluering av bachelorgradsprogrammet Kultur arrangering, formidling for studieåret 2012/2013 av Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møtet , jf. 1-sak 10/13. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret tar rapporten Internevaluering av Kultur arrangering,formidling ogforvaltning, studieåret 2012/2013 til orientering Styretforutsetter at merknadene i evalueringsrapporten blir tatt hensyn til i den videre utviklingen av studieprogrammet. S-sak 67/13 Utvelgelse av studie- eller doktorgradsprogram for intern evaluering i studieåret 2013/2014 Journalnummer: 2013/1084 Saksutredning fra rektor Referat fra informasjons- og droftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene

9 8 Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 19/13. Tjenestemannsorganisasjonene sluttet seg til rektors tilråding. Styret fattet folgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Styret vedtar at VUDTM Tradisjonsmat og 602 Digital tnediedesign ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning skal være glenstand for intern evaluering i studieåret 2013/2014. Styret vedtar at Prosess, energi- og automatiseringsteknikk, Ph.D. ved Fakultet for teknologiske fag skal være gjenstand for intern evaluering i studieåret 2013/2014. S- sak 68/13 Årsrapport om IIMS- arbeidet ved Høgskoleni Telemark 2012 Journalnummer: 2012/113 Årsrapport om HMS-arbeidet ved HiT Rapportering fra driftsenhetene; vernerunder 2012 Rapportering om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker 2012 Rapportering av målinger/undersøkelser av arbeidsmiljøet 2012 Referat fra informasjons- og drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møtet , jf. I-sak 11/13. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Årsrapporten om HMS-arbeid ved Hogskolen i Telemark for 2012 til etterretning. S-sak 69/13 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi (B-sak) Journalnummer: 2013/855 I. Utlysningstekst 2. Utvidet søkerliste 3. Innstillingsutvalgets innstilling Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med rektors tilråding: Klaus-Joachim Jens tilsettes i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for prosess-, energi- og miljoteknologi ved Hogskolen i Telemark for en periode på fire år. Dersom han ikke tar i mot stillingen, tilsettes Marianne S. Eikeland.

10 9 S-sak 70/13 Eventuelt Ingen saker. S-sak 71/13 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Hogskolen i Telemark." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kopi av departementets tilbakemelding var vedlagt referatsakene. 71/02 "Invitasjon til styreseminar". Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet inviterer til seminar for styret og styrets sekretær, 19. november i Oslo. Hensikten med seminaret er å gi inspirasjon og informasjon til nytte for styrearbeidet, med dialog om styrets ansvar og forventninger til styrets arbeid. Det vil komme nærmere info om endelig program, påmeldingsfrister ol. 71/03 "Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2013 kap. 281 post 01 og post 70 Utdanning av veilederefor nyutdannede, nytilsatte lærere ogforskolelærere prosjekt " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark er i supplerende tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet, tildelt kr ,- til veilederutdanning for studieåret FELLESADMINISTRASJONEN 71/04 "Nye programplaner for faglærerutdanningene i hhv. formgiving, kunst og håndverk og kroppsoving og idrettsfag." Kunnskapsdepartementet fastsatte nye rammeplaner for lærerutdanninger for trinn Det ble bl.a. fastsatt en, felles rammeplan for faglærerutdanninger i fonngiving, kunst og håndverk, og i kroppsøving og idrettsfag, med valgfri implementering høsten 2013 eller høsten 2014, jf. hhv. jnr.: 13/1086 og 13/963. Rektor godkjente på denne bakgrunn, med hjemmel i delegeringsreglementet for HiT, pkt , nye programplaner for faglærerutdanningene. ANDRE 71/05 "Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere tildeling av midler 2013 kapittel 226 og 231".

11 10 Brev fra Utdanningsdirektoratet, hvor det vises til søknad fra Høgskolen i Telemark (Ny som lærer i samarbeid med HiT, HIBu, HiVe, 1-li00. Utdanningsdirektoratet har tildelt Høgskolen i Telemark kr til veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere. 71/06 "Entreprenorskap og innovasjon tildeling av midler til etteruldanning i lærerutdanningen kap. 0281". Brev fra Utdanningsdirektoratet. Høgskolen i Telemark er innvilget kr ,- etter søknad. 71/07 "Svar på soknad om tilskudd over tre år". Brev fra Telemark Utviklingsfond. Høgskolen hadde søkt om støtte med 30 millioner kroner over tre år. Telemark Utviklingsfond fattet vedtak om ikke å innvilge søknaden. TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 71/08 Referat fra mote medfolgende hovedsaker: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Morten Henrik Lerpold har fått permisjon fra stilling som førstelektor i kunsthistorie fra til Ann-Mari Arneberg har fått 50 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i forming fra til % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i kunsthistorie godkjenning av utlysingstekst. 80 % stilling som førsteamauensis/førstelektor/høgskolelektor i religion, livssyn og etikk godkjenning av utlysingstekst. Torill Aagot Halvorsen har fått forlenget tilsetting i 100 % vikariat som førsteamanuensis i pedagogikk fra 01,08.13 til Audhild Norendal er tilsatt i 75 % vikariat og 25 % oppdragsstilling som høgskolelektor i norsk fra til Kari Flock er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i drama fra til Øyfrid Garborg Sande er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Fakultet for helse- og sosialfag Anne Marie Skoe Gulvik er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i vernepleie fra til

12 11 Fakultet for teknologiske fag Harald Hasleberg har fått opprykk til førstelektor entreprenørskap fra i elektro, innovasjon og 71/09 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Howard Parker har fått opprykk til professor i viltøkologi fra Marianne Olsen er tilsatt som stipendiat i økologi fra til Ingrid Smedstad er tilsatt som stipendiat i kulturarv fra til Laila Hjort Nielsen har fått forlenget 75 % vikariat i stilling som høgskolelektor i idretts- og friluftslivsfag fra til Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i geografiske informasjonssystemer (GIS) godkjenning av utlysingstekst. Frode Hallandvik er tilsatt som høgskolelektor i friluftslivsfag fra Sidsel Sæterhaug er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Jakob S. Fink er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Solfrid Bratland-Sanda er tilsatt i 30 % vikariat som førsteamanuensis i idrettsfag fra til Annette Winkelmann har fått forlenget 40 % vikariat som høgskolelektor i musikkformidling fra til Sigrid Aksnes Stykket har fått 50 % stilling som høgskolelektor ved nettbasert studium i norsk fra Marit Berge og Heidi Christoffersen er tilsatt i hver sin stilling som høgskolelektor i norsk språk og norsk kultur- og samfunnskunnskap for utenlandske studenter og Seandinavian Studies i Telemark fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Ann-Mari Nilsen Arneberg har fått opprykk til førstelektor etter kompetanse innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk fra Ingunn Fjørtoft er tilsatt midlertidig i stilling som professor i kroppsøving. Mona Ottesen har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i IKT og læring til Anne Rasch-Halvorsen har fått dispensasjon fra plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense fram til , og fortsetter i stilling som høgskolelektor og fagkoordinator i matematikk denne perioden. Lars Frers har fått opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet samfunnsfag fra Høgskolelektor i matematikk godkjenning av utlysingstekst. 90 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk godkjenning av utlysingstekst. Torodd Hagen har fått dispensasjon fra plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense fram til , og fortsetter i 50 % oppdragsstilling som høgskolelektor i pedagogikk denne perioden. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5113

13 12 Kari Søndenå har fått permisjon i 80 % av stilling som professor i pedagogikk fra til % stilling som førsteamanuensis/forstelektor/høgskolelektor i pedagogikk godkjenning av utlysingstekst. Torgeir Haug er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i kroppsøving fra til Gry Marie Ramsåsen er tilsatt som vikar i 60 % stilling som høgskolelærer i pedagogikk fra til Berit Oddrun Sletten har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Eva Augestad Wikstøl er tilsatt i 50 midlertidig stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra til Fakultet for helse- og sosialfag Kari Bach Fossdal er tilsatt som vikar som høgskolelektor i sykepleie fra til Nina Lindhjem er tilsatt i 70 vikariat som høgskolelektor i sykepleie fra til Hun tilsettes videre i 30 % oppdragsstilling fra til Eva Lill Fossli Vassend er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i barnevern fra til Nils-Petter Karlsson er tilsatt som førstelektor i sosialt velferdsarbeid fra Fakultet for teknologiske fag John Lønnebakke er innvilget ett år forlenget permisjon uten lønn i 50 % av stilling som høgskolelektor i byggtekniske fag fra til Carsten Lildemann er tilsatt i 60 % midlertidig stilling som høgskolelektor i byggtekniske fag fra til Håkon Viumdal er tilsatt i 40 % vikariat som høgskolelektor i fysikk fra til Midlertidig 40 % stilling som høgskolelektor i fysikk godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskinteknisk design godkjenning av utlysingstekst. Bjørn Glemmestad er innvilget permisjon uten lønn i 90 % av stilling som professor i industriell optimalisering fra ti /10 Referat fra rnote med folgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Frode Hallandvik er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Jakob S. Fink er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til Simon K. Jeppesen er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i friluftslivsfag fra til

14 13 Stipendiat i adferds- og evolusjonsøkologi (bjørner) godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat i fettsyreproduksjon hos mikroalger godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Per Andersen har fått opprykk fra høgskolelektor til førstelektor etter kompetanse innen matematikk fra Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk (80 % vikariat) godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for helse- og sosialfag Åse Holmberg er innvilget permisjon fra stilling som høgskolelektor til i barnevern fra TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 71/11 Referat fra møte medfolgende hovedsaker: Fellesadministrasjonen Petra Kern-Nilsen er tilsatt i 20 % midlertidig utvidelse av stilling som konsulent fra til /12 Referat fra mote medfolgende hovedsaker: Fakultet for allmennvitenskapelige fag Førstekonsulent i administrativ støtte til nettundervisning godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Gro Benedikte Tveitan er tilsatt i 90 % stilling som førstekonsulent ved praksiskontoret. Mona Ottesen er tilsatt som førstekonsulent i administrativ støtte til nettundervisning.. Fakultet for helse- og sosialfag Bente Bang Andersen har fått forlenget midlertidig stillingsutvidelse 100 % stilling som førstekonsulent fram til fra 75 % til

15 14 Biblioteket Anne 0. Hægeland har fått forlenget tilsetting i 20 % vikariat som spesialbibliotekar fra til Driftstjenesten Magne Tomren er innvilget permisjon i 50 % av sin stilling som driftsleder/rådgiver fra til John Hafsrud Roe er tilsatt som vikar i 50 % stilling som driftsleder/rådgiver fra til Olav Roe er tilsatt som vikar i 50 % stilling som driftsoperatør fra til Egil Forberg har fått utvidet sin stilling som driftstekniker fra 50 % til 91 % stilling fra Fellesadministrasjonen Olav Dæhli er tilsatt som rådgiver innen studieadministrativ databehandling. IT-tjenesten Svein Tråserud er tilsatt i 50 % stilling som avdelingsingeniør fra /13 Referat fra mote med folgende hovedsaker: Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Rådgiverstilling som administrativ leder av etter- og videreutdanningsenheten godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for helse- og sosialfag Ellen Cicilie Dahl Tråne er tilsatt i 40 % oppdragsstilling som førstekonsulent fra til Fellesadministrasjonen Rådgiver/seniorrådgiver i økonomi godkjenning av utlysingstekst. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 5113

16 15 ANDRE FASTE UTVALG 71/14 Hoved-AMU AMU- sak 12/13 AMU- sak 13/13 AMU- sak 14/13 Utkast til handlingsplan BHT Årsrapport om HMS-arbeid ved HiT Sykefravær 1. og 2. kvartal 2013 FoU-utvalget 71/15 Referat fra mote med folgende hovedsaker: FoU-sak 23/13 Forskningsmeldingen ved HiT 2013 FoU-sak 24/13 Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning FoU-sak 25/13 Orienteringssaker EU-seminar i Bø 7. november SHP-fremdrift og status Kina-samarbeidet UiA HiT samarbeidet Utvalg skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler VRI-søknad Nytt stipendiatmedlem til FoU-utvalget Styreleder viste til referatsak 71/01 og var glad for brevet fra Kunnskapsdepartementet. Med denne kommentaren ble referatsakene tatt til orientering. Neste styremøte: Torsdag 24. oktober på Notodden Rune Nilsen styreleder sign. istia Bogen rektor

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 20.09.13 S-sak 71/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 20.09.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71/01 "Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Telemark." Brev 20.06.2013 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/09-7.5.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.09.12 S-sak 79/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 79/01 "Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2012 Kap 281 post 01 Utdanning av veiledere

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Møtebok. Styret. i Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. i Høgskolen i Telemark 5111 i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/13-02.05.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 .115- Høgskolen Styret i

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013.

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013. Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 18.03.2013 Møtenummer : 2/13 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 06.05.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 43/01 "Utdanningskvalitetsprisen til Høgskolen i Telemark og Universitetet i Oslo." Pressemelding

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 20.09.2013 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 03/2013 Møtedato: 24.- Seminardag: 24.06.13 kl 0830-1700 Møtested: Britannia Hotel Styremøte kl 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato:

Høgskolen i Telemark. Referat/Møtebok. Internasjonalt utvalg. Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Medlemmer Varamedlemmer Observatører Referat/Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2011/1447 13.09.2012 Møtenummer : 3/12 Møtedag/-dato

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 3/17 MØTE 16. februar 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 9/1 5-26.1 1.20 IS Høgskolen i Te lemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Po rsgrunn T elefo n : 35 57 50 00 T e lefaks: 35 57 50 02 li El ilt. lim Høgskolen i Telemark

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.05.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00-1530. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/15 17.12.2015 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer