STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Mats Erik Vikholt Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt, vara for Bjørn Christian Nilsen Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Administrativt ansatte: Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Børre Bang Wenche Falch Eirik Sund Anne Gjerløw Rektor, HiN Direktør, HiN Prodekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn Økonomisjef Kontorsjef, AHS Forfall: Bjørn Christian Nilsen Diana Jensen Faglig tilsatt (vara Arlene Hall møtte) Studentrepresentant (vara kunne ikke møte) Referent: Laila B. Steffensen

2 Høgskolestyrets møte ble litt forskjøvet på grunn av besøk av statssekretær Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet som ga en presentasjon til alle ansatte og styremedlemmer ved HiN. Hans presentasjon sendes styremedlemmene og varamedlemmene. ORIENTERINGSSAKER: 1. Informasjon fra rektor Rektor orienterte fra siste tidens møter med andre institusjoner for å se på samarbeidsmuligheter. Videre møter planlegges. Kunnskapsdepartementets rapport «Tilstandsrapport for høyere utdanning» vies stor oppmerksomhet. Denne rapporten med vedlegg var kopiert opp og ble delt ut til styremedlemmene. Egen arbeidsgruppe ser på våre utfordringer internt disse er godt i gang. Styret ber om en skriftlig orientering for situasjonen rundt studier i Alta forholdet mellom HiN og UiT. 2. Referat IDF Man ser av referatet at en del saker som er lovet oppfølging av ledelsen ikke følges opp. Dette må forbedres. 3. Søkertall 2014 NOM Vi er fornøyd med søkertallene for Narvik på tross av at vi har mistet BiB. Det ser også bra ut for Bodø. Det lokale næringsliv bidrar godt her med midler og markedsføring. Ikke helt fornøyd med tallene for Mo; forklaringen er at det har vært kort tid til markedsføring. Næringslivet er veldig godt behjelpelig der. Nedgang i søkertall for Alta. Økning på masterutdanningen. 4. Tilbakemelding fra NOKUT s besøk ved HiN. Vi hadde besøk av NOKUT s komite 13. og 14. mai. Vi regner med at vi får en foreløpig rapport nå i slutten av mai. Endelig resultat av dette får vi i august. Anne Gjerløw hadde en presentasjon og fortalte fra jobben som er gjort internt i forkant og fra deres besøk her.

3 5. Tiltak for bedre gjennomstrømning utsettes 6. Oppfølging av HNTC-rapporten Det jobbes fortsatt med interne rutiner og disse vil bli forelagt styret i endelig versjon. 7. Tilstandsrapport med orientering fra ledelsen. Tilstandsrapporten med vedlegg var kopiert opp og ble delt ut til alle html?id= Det er denne saken styret skal jobbe med i neste møte den 18. juni. HiN bør lage en rapport som viser store og små utfordringer og gjerne sammenligne oss med andre høgskoler av samme størrelse. SAKSLISTE Sak 17 /14: Godkjenning av møteinnkalling og Møtebok fra Ingen merknader til møteinnkallingen eller møteboka. Sak 18/14: Regnskap 1. tertial Økonomisjef Eirik Sund presenterte regnskapet for styret. Fremlagt regnskap per 1. tertial 2014 godkjennes.

4 Sak 19/14: Tildeling av forskningsprisen for 2012/2013 utsettes grunnet manglende tilbakemeldinger fra ekstern kommisjon. Sak 20/14: Oppnevning skikkethetsutvalg Styret oppnevner Følgende medlemmer av skikkethetsnemden for Høgskolen i Narvik i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 6. Dekan AHS Wenche Falch Leder Høgskolelektor Lisa Øyen Faglig Leder Førsteamanuensis Gabrielle Kitzmuller Fagansatt Høgskolelærer Hege Olsen Fagansatt Sykepleier Unni Urke Praksisfeltet Sykepleier Gøran Zettervall Praksisfeltet Advokat Jon Arne Østvik Ekstern representant To representanter fra studentene. Studiesjef ved Høgskolen i Narvik oppnevnes som institusjonsansvarlig. (Jfr. forskr. om skikkethet 7) Studentmedlemmene oppnevnes for ett år og de øvrige medlemmene oppnevnes for tre år. Magnus Løeng og Stian Dunvold med Ingeborg Holm som vara, er valgt av årsmøtet SPIN til å fungere ut juni inneværende år. SPIN vil ha et suppleringsvalg til høsten for å velge nye representanter.

5 Sak 21/14: Status og videre arbeid helseteknologi, samarbeid med UiT. Direktør Bjørnar Storeng orienterte om bakgrunnen for saken. 1. Styret tar til etterretning styringsgruppens konklusjon vedr. status for arbeidsgruppene «Helseteknologi» og «Innovasjon i omsorgstjenester». 2. Styret slutter seg til forslaget om at Universitetet i Tromsø tar ansvaret for videreføring og utvikling av et mastergradstilbud innen helseteknologi. 3. Innovasjon i omsorgstjenester tilbys som enkeltemner basert på etterspørsel fra brukerne. Dersom det er grunnlag for det, utvikles også dette tilbudet som et masterprogram på sikt. Utvikling av et mastertilbud innen dette området skjer i nært samarbeid mellom HiN og UiT. Ansvaret for mastergradstilbudet vurderes på et senere tidspunkt. 4. Økonomiske midler til utvikling av enkeltemner innenfor Innovasjon i omsorgstjenester vurderes i forbindelse med behandling av budsjettet for Sak 22/14: Tilstandsrapport høyere utdanning 2014: Tas ut som vedtakssak, se orienteringssak 7 Sak 23/14: Oppnevning av sakkyndig utvalg professoropprykk (M. Virk) 1. Styret godkjenner forslaget til sakkyndig utvalg for kommisjonsvurdering av Muhammad S. Virk. 2. Professor Bjørn R Sørensen blir leder for kommisjonen mens Professor Per Olaf Tjelflaat og Professor Paul Ivey oppnevnes som de øvrige medlemmer i bedømmelseskommisjonen.

6 Sak 24/14: Oppnevning av sakkyndig utvalg professoropprykk (L. McClusky) 1. Styret godkjenner forslaget til sakkyndig utvalg for kommisjonsvurdering av Leon McClusky for opprykk til professorstilling 2. Professor Eric Dykes blir leder for kommisjonen mens Neil Johannes Louizs Heideman og Atholl Joneston oppnevnes som de øvrige medlemmer i bedømmelseskommisjonen. Sak 25/14: Informasjonsinnhenting fra UiT NAU og UiN mhp en evt fusjon med HiN Saken trukket i denne omgang. I forkant av Høgskolestyrets møte ble saken trukket av de som fremmet den. Vi skal ha en prosess i styret på dette, og starter i neste styremøte. Sak 26/14: Eventuelt Møtedato 11. juni er upassende for mange. Endres til onsdag 18. juni kl Wenche Olsen kan ikke møte da. Hennes vara kalles inn. Vi tar en evaluering av styrets arbeid og setter av god tid til det i neste møte den 18. juni. Styreleder Åge Danielsen lager en mal og sender den ut til styrets medlemmer.

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer