Høgskolen i Telemark S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev fra Kunnskapsdepartementet til Nasjonalt fagråd i musikk. KD redegjør for oppfølgingen av utredningen om praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen. Det fremgår av brevet at KD i dette arbeidet prioriterer å få til et opplegg som kan gi de praktiske og estetiske fagene en tydeligere plass innen grunnskolelærerutdanningene. Bl.a. er følgende tiltak er initiert: det er gitt dispensasjon fra univl. til et tidsavgrenset pedagogisk forsøk, etter søknad fra Høyskolene i Nesna, Stord/Haugesund og Telemark, der ett av de obligatoriske fagene norsk og matematikk i trinnet kan flyttes i studieløpet til fordel for et praktisk eller estetisk fag. de samme høyskolene er tildelt kr til et prosjekt for å utvikle grunnskolelærerutdanning for trinn med vekt på kreative og estetiske læreprosesser. Dette innebærer utvikling av fagene i utdanningen og arbeid med de praktiske og estetiske fagene som metodefag. det er inngått ny avtale mellom partene om videreutdanning av lærere for perioden , der staten dekker kostnadene. 53/02 Godkjenning av doktorgradsstudium i kulturstudier." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet fastsetter at Høgskolen i Telemark kan opprette doktorgradsstudium i kulturstudier. ANDRE 53/03 "Tilskudd til Senter for omsorgsforskning Sør over statsbudsjettet kap for 2012". Brev fra Helsedirektoratet. Etableringen av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning har vært viktige virkemidler for å styrke forskningen i den kommunale helse- og omsorgsforskningen. I strategien Utvikling gjennom kunnskap er rollen til Senter for omsorgsforskning relatert til Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester definert. Helsedirektoratet gir et tilskudd på inntil kr til Senter for omsorgsforskning Sør.

2 2 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 53/04 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Professor i kulturpolitikk og kulturanalyse godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat innen flommodellering og flomanalyse godkjenning av utlysingstekst. 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i reiselivsfag godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat i komparativ kulturpolitikkforsking godkjenning av utlysingstekst. Stipendiat innen friluftslivsfag godkjenning av utlysingstekst. Anette Myhre Momrak er tilsatt som høgskolelektor innen innovasjon og entreprenørskap, markedsføring og metode fra Terje Andersen er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor innen markedsføring fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning To rekrutteringsstillinger innen kunst og kulturfag godkjenning av utlysingstekst. Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstillinger innen førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i formgiving, kunst og håndverk godkjenning av utlysingstekst. Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i forming godkjenning av utlysingstekst. Gjermund Kolltveit er tilsatt i 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis frå til Erik Sørensen er tilsatt som høgskolelektor i barnevern fra Åse Holmberg er tilsatt som høgskolelektor i barnevern fra Fakultet for teknologiske fag Professor i industriell optimalisering godkjenning av utlysingstekst. Stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fysikk godkjenning av utlysingstekst. 53/05 Referat fra møte med følgende hovedsaker:

3 3 Stipendiatstilling innen adferdsøkologi godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Karin Hognestad er tilsatt som høgskolelektor i pedagogikk fra Marianne Torve Martinsen er tilsatt som høgskolelektor i pedagogikk fra Anders Månsson er tilsatt som førsteamanuensis i matematikk fra Shengtian Zhou er tilsatt som førsteamanuensis i matematikk fra Vikariat i 80 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen Visuelle kunstfag og grafisk design godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling innen psykisk helse og aldring godkjenning av utlysingstekst. Midlertidige stillinger i sykepleiefag godkjenning av utlysingstekst. Fakultet for teknologiske fag Rajan Kumar Thapa er tilsatt som stipendiat innen fagområdet design og optimalisering av strømningsforhold i gassifiseringsreaktor. Idris Zukifli er tilsatt som postdoktor for en periode på to år. 53/06 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Geir Grothen er tilsatt i 50 % vikariat som høgskolelektor i kulturvern ved BA kultur fra til Heidi Stavrum er tilsatt i 80 % midlertidig stilling som høgskolelektor i BA kultur fra til Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Anne Sandnes er tilsatt i stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra Merete Jølstad er tilsatt i stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra Anne Grimstad Fjeld er tilsatt i stilling som høgskolelektor i pedagogikk fra Bjørn Magne Aakre er innvilget 40 % permisjon fra sin stilling som professor i pedagogikk fra til Åsve Murtnes er tilsatt i oppdragsstilling som høgskolelektor i kroppsøving fra til Professor/førsteamanuensis i kroppsøving godkjenning av utlysingstekst. Anne Moxnes er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til

4 4 Mads B. Claudi har fått innvilget søknad om permisjon uten lønn fra stilling som høgskolelektor i norsk for å tiltre stipendiatstilling utenfor høgskolen fra til Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk godkjenning av utlysingstekst. Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i vernepleie godkjenning av utlysingstekst. Anne Marie Skoe Gulvik har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i vernepleie til Hildegunn Garvoll har fått forlenget vikariat som høgskolelærer i vernepleie til Saleh Mousavi er innvilget permisjon uten lønn tilsvarende 25 % fra stilling som høgskolelektor i flerkulturelt barnevern fra til Fakultet for teknologiske fag Wathsala Perera er tilsatt i stipendiatstilling innen optimalisering av energiforbruk i bygninger ved bruk av sensornettverk Stipendiatstilling innen området transformasjonskatalysatorer godkjenning av utlysingstekst. TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 53/07 Referat fra møte med følgende hovedsaker: 50 % midlertidig stilling som bilderedaktør for Telemarks historie godkjenning av utlysingstekst. Mari Tvinde er tilsatt i 70 % vikariat som konsulent innen økonomi og kontorarbeid fra til Driftstjenesten Olav Roe har fått forlenget tilsetting som vaktmester fra til Stillingen utvides til 50 % fra Magne Tomren er innvilget permisjon fra 50 % av stilling som rådgiver fra til IT-tjenesten Svein Tråserud er tilsatt i 50 % vikariat som avdelingsingeniør fra til

5 5 53/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Kjærsti Skjeldal er innvilget forlenget permisjon fra 50 % stilling som førstekonsulent fra til Christian Andre Robstad er tilsatt i 50 % vikariat som avdelingsleder innen natur-, helse- og miljøvernfag med tilsettingsdato etter nærmere avtale. Vikariatet opphører Mette Sætra er tilsatt som rådgiver fra Fellesadministrasjonen Stilling som markeds- og kommunikasjonssjef godkjenning av utlysingstekst. IT-tjenesten Veneranda (Veni) Mwenda er tilsatt i stilling som avdelingsingeniør ved IT-tjenesten på Notodden fra Jan Christer Christiansen er tilsatt som avdelingsingeniør ved IT-tjenesten i Porsgrunn fra Christian Lunden er tilsatt som avdelingsingeniør ved IT-tjenesten i Porsgrunn fra Avdelingsingeniør ved IT-tjenesten i Porsgrunn godkjenning av utlysingstekst. 53/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Nanna Løkka har fått forlenget vikariat i 50 % stilling som prosjektkoordinator/ førstekonsulent ved Senter for kultur og idrettsstudier fra til Fellesadministrasjonen Petra Kern-Nilsen har fått forlenget tilsetting i 20 % midlertidig stilling som konsulent ved Økonomiseksjonen fra til

6 6 ANDRE FASTE UTVALG Likestillingsutvalget 53/10 Referat fra møte med følgende hovedsaker: LSU-sak 2/12 Ny handlingsplan for likestilling LSU-sak 3/12 Orientering fra nettverksmøte om likestilling i Stavanger FoU-utvalget 53/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: FoU-sak 4/12 Forretningsorden for FoU-utvalget FoU-sak 5/12 Forskningsmelding ved Høgskolen i Telemark FoU-sak 6/12 Forskningsprisen HiT FoU-sak 7/12 Publisering 2011 FoU-sak 8/12 Orienteringssaker - Evaluering av forskningsklynger - SHP - EU-satsingen - Tildeling av stipendiatmidler fra mindreforbruk - Møte på Notodden vedrørende ingeniørutdanning Hoved-AMU 53/12 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU- sak 07/12 HMS-system for HiT AMU- sak 08/12 Kjæledyr på arbeidsplassen/studiestedet AMU- sak 09/12 Orienteringssak: MUSIK: gjennomføring av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen Kristian Bogen rektor

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/381 Journalnummer: ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2006 Saken i korte trekk Foreløpig regnskap for 2006 viser

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer