Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Bergen - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for norsk (BL) - Høgskolelektor/Førstelektor/Førsteamanuensis - Fast stilling Rikke Frøyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingsak - AHS - Institutt for sykepleiefag - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingsak - AHS - Institutt for sykepleiefag - midlertidig Hellbjørg Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om åremålsstilling Tilsettingssak - AIØ - Instituttleder ved Institutt for økonomisk-administrative fag - åremålsstilling Heidi Bjørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Takker ja til til tilbud om stilling Tilsettingssak - AIØ - Instituttleder ved Institutt for elektrofag - åremålsstilling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S, 15/ Nytt tilbud om åremålsstilling Tilsettingssak - AIØ - Instituttleder ved Institutt for byggfag - åremålsstilling Arve Leiknes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - Avdeling for helse - og sosialfag - dekan - åremålsstilling Monica Wammen Nortvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kopi av brev til Samisk høgskole - Endring i kvalitetsforskriften av 2. januar 2010 nr. 96 Høring - Forslag til endring i forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Seksjon for utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Skjema for fleksibelt uttak av fedrekvote Foreldrepermisjon Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument X, 15/ Administrativt vedtak - AL - TAP - Tilsetting Oppfølging av omstilling i utdanningsadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - vikariat Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - vikariat Tanja Krogstadnes Flåan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivtet - Seniorrådgiverstilling - Fast Marte Gausvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Samfunnsfag - førsteamanuensis i historie - midlertidig stilling Meinrad Pohl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Kunnskapsdepartementet Økonomiseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - prosjekt Tilsettingssak - FA - Seksjon for utdanning - seniorkonsulent - prosjektstilling Offl 25 første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - midlertidig Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sykepleiefag - høgskolelektor - midlertidig Berit Båtsvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - oppdrag Tilsettingssak - FA - Biblioteket - universitetsbibliotekar - midlertidig Offl 25 første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Administrasjonen - seniorkonsulent - fast Kristin Senneset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - Nasjonalt senter - midlertidig Tilsettingssak - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivtet - Seniorrådgiverstilling - midlertidig Offl 25 første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - oppdrag Tilsettingssak - FA - Senter for nye medier - prosjektleder - midlertidig stilling Offl 25 første led Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Kristiansund - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Kristiansund - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Kristiansund - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - Kristiansund - høgskolelektor - midlertidig tilsetting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - midlertidig Kristine Titlestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Tegnspråk og tolking - høgskolelærer - vikariat Gunn Kristin Selstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Administrasjon - førstekonsulent - vikariat Amund Sørås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - midlertidig Tilsettingssak - FA - Studieadministrativt kontor - Førstekonsulent - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for matematikk fagdidaktikk - høgskolelektor - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat - Korrigert, endelig versjon Tilsettingssak - AL - Seksjon for matematikk fagdidaktikk - høgskolelektor - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat (Midlertidig økning av stilling) Tilsettingssak - AL - Seksjon for tegnspråk og tolking - Vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - IMM - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - avdelingsingeniør - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - Data- og realfag - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Data- og realfag - avdelingsingeniør Subsea prosjektet - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for matematikk fagdidaktikk - høgskolelektor - vikariat Terje Lerø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Tilsetting Tilsettingssak - AL - VIT - Norskseksjonen - Førstelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - Administrasjonen - prosjekt Tilsettingssak - AIØ - Administrasjonen - prosjektleder - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - følgepraksis for fysioterapistudenter Praksis fysioterapeutstudenter 2015 Fana Fysioterapi Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Endring i stillingsbrøk Endring i stillingsbrøk Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

8 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - AHS - VIT - vikariat Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - høgskolelektor - midlertidig Øyvind Samnøy Tefre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Høgskolelektor - Vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Høgskolelektor - Vikariat Sara Førde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AL - VIT - Vikariat Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Høgskolelektor - Vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Høgskolelektor - Vikariat Anne Elmies Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Seksjon for forming/kunst og håndverk - Vikariat Bente Helen Skjelbred Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - seniorrådgiver - fast Knut Erik Kismul Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Seksjon for utdanning - Seniorkonsulent - vikariat Vegard Rivenes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt - tilsynsvakt - signert Tilsynsvakt Kristoffer Rørvik Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice /Tone Hølleland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Vedrørende konsert TONO-tillatelser TONO Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - Data- og realfag - midlertidig Tilsettingssak - AIØ - Data- og realfag - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S X, 15/ Administrativt vedtak - FA - TAP - oppdrag Tilsettingssak - FA - Biblioteket - bibliotekar - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - FA - Biblioteket - bibliotekar - midlertidig Kenneth Skogås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - høgskolelektor - vikariat Kari Merethe Henriksen Fredheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - permisjon Permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.5, 15/ Tilbud om stiling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Prachi Chhabra Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Administrativt vedtak - AIØ - VIT - vikariat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for maskin- og marinfag - førsteamanuensis - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S I, 15/ Ettersending av pensumlister Innpass og fritak Marlen Antonsen Avdeling for helse- og sosialfag /Marit bbe Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing og fritak - oppdatert søknad Innpassing og fritak Hege Botnen Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin Øvsthus Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Administrativt vedtak - AL - TAP - Vikariat Tilsettingssak - AL - Administrasjonen - kontorsjef - midlertidig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om midlertidig tilsetting uten utlysing Tilsettingssak - FA - Opptakskontoret - konsulent - vikariat Opptakskontoret /Kristin Haugsøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppsigelse av studieplass Oppsigelse av studieplass Andreas Gullaksen Johannessen Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Søknad om innpassing av emner Innpassing og fritak Zahra Anne Eikeland Mekki Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg Helliesen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

12 I,, N, X, S I, 15/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Hege Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eldar Heide HR Rekruttering Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Aleksander Eikenes Aksnes HR Rekruttering Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Alexander Bygnes HR Rekruttering Dok. dato: Arkivdel: Personal 250 I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Kjellrun Hiis Hauge HR Rekruttering Dok. dato: Arkivdel: Personal 250

13 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale Kristine Berg Titlestad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om opprykk til dosent Opprykk til dosent Jonas A. Christophersen HR Rekruttering /Anne Marit Morken Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 I, 15/ AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Tilrettelegging ved eksamen Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permison fra studiet og praksis - BL/NHB/14H Permisjon Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår Praksisplass Avskjermet Offl 13 jfr Fvl 13.1 Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

14 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om praksisplass på særvilkår - oppdatert Praksisplass Avskjermet Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student 426 Besvart med utgående dokument I, 15/ AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Avvikling av eksamen Loryn Myran Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli Dok. dato: Arkivdel: Student 451

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-485 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-486 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01049-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 AIØ - Klage på karakterfastsetting - ØBR111 Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Student I, 15/01104-323 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer