Rammeplanarbeidet for de

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplanarbeidet for de"

Transkript

1 Rammeplanarbeidet for de 3-årige åi faglærerutdanningene NRLU 22. september 2011 Inger-Åshild By

2 Mandat I. Mål Målet for reviderte lærerutdanninger for trinn 8-13 er integrerte, profesjonsrettete og forsknings-baserte utdanninger Utdanningene skal svare på behovene på ungdomstrinn og i videregående opplæring Åpen og inkluderende prosess som kan bidra til å sikre at vi når de målene som er satt for utdanningene i grunnlagsdokumentene. Forslag til forskrifter om nasjonale rammeplaner faglige innhold praksisopplæringen utdanningenes navn innskjerpede opptakskrav for alle utdanningene

3 Spesifikt mandat Vurdere hvordan særpreget ved hver enkelt faglærerutdanning kan ivaretas innenfor en felles rammeplan f. eks. gjennom fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser og krav om fagspesifikk fordypning/bacheloroppgave Vurdere innrettingen av disse utdanningene, som kvalifiserer for undervisning i flere skoleslag Vurdere om praktiske og estetiske fag som metodefag bør gis spesiell oppmerksomhet og komme med forslag om hvordan dette eventuelt bør komme til uttrykk

4 Institusjoner med 3-årige faglærerutdanninger Institusjon Faglærerutdanning i Faglærerutdanning i Faglærerutdanning i formgiving, kunst og kroppsøving og musikk, dans og håndverk idrettsfag drama Høgskolen i Bergen tudieid=idrett Høgskolen i Hedmark 526 l/5338 Høgskolen i Nord- Trøndelag JECTID=kroppsfag OBJECTID=ABAAAAAWDBYD Høgskolen i Oslo orstudier/bachelorstudium- faglaererutdanning-i-formgiving-kunst- i f i i og-haandverk orstudier/bachelorstudium-i-idrettfil friluftsliv-og-helsef li l Høgskolen i Telemark Høgskolen Stord Haugesund arar_i_musikk.htm Norges idrettshøgskole aspx Universitetet i Agder tlbud/studier/faglaererutdanning_i_ drama tilbud/studier/faglaererutdanning_i_ musikk php?id=950 no/index php?id=112 Universitetet i Nordland 8&lang=nor&displayitem=722&modul e=studieinfo&type=studie&subtype=2 45&lang=nor&displayitem=676&mo dule=studieinfo&type=studie&subty pe=2 Universitetet i Tromsø tudiesokere/studietilbud/studieprog ram?studieprogram=81642&ar=201 1&p_d_i= &p_ d_ c=&p_ d_ v=217863&fag felt=2&semester=h&p_document_i d=217863

5 Medlemmer Inger-Åshild By, Norges idrettshøgskole Åsmund Espeland, Høgskolen Stord/Haugesund Randi Veiteberg Kvellestad, Høgskolen i Oslo og Akershus Jostein Sandven, Høgskolen i Telemark - Roy Waade, Høgskolen i Nord-Trøndelag Mona Sannerud Moe, øvingslærer, Østgård skole Nes i Akershus Mats Bryne, rektor Vågen vgs i Rogaland fylkeskommune Berit Kirksæther, rådgiver i faggruppe til kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim Thea Sivertsen, Pedagogstudentene Catrine Lie, NSO Trine Bjerva, Utdanningsforbundet - Per Arne Sæther, Utdanningsforbundet Frode Fjellheim - Sametinget Per Midthaugen (faglig) sekretariat Henny Volla (administrativ) sekretariat Olve Sørensen Kunnskapsdepartementet, Seniorrådgiver og gruppas hovedkontakt -

6 Aktuelle tema Vår forståelse av mandatet. Tanker om en faglærerutdanning agæ g med fokus på Tanker om kompetanse for en lærer som skal undervise ungdom. Faglærerutdanning kun for skoleverket eller skoleverket og fritidsarenaen. Fagene som metodefag.

7 Likheter og forskjeller Pedagogikk Fagdidaktikk «Fag» Valgfag Praksis Musikk, 30 sp 30 sp 90 sp 30 sp uker dans og drama Formgiving, 30 sp 15 sp 75 sp 60 sp uker kunst og håndverk Kroppsøving og idrettsfag 30 sp 30 sp 105 sp 15 sp uker Inger-Åshild By

8 «Hva særpreger ungdom og spesielt de som faller utenfor i dagens skole og hva vil det kreve av lærerne for at skolen skal bli et sted å være og et sted å lære?» Krav til lærere for elever som er Oppvokst med You-tube. Trampoline og japanske tegneserier Inkluderende læringsaktiviteter i de praktiske og estetiske fagene. Omvisning på Vågen videregående skole Møte med lærere på ulike praktiske og estetiske fag om hva en lærerutdanning bør inneholde. Møte med rektor ved Sandnes kulturskole. Praktiske k og estetiske ti fag og lærerutdanning v/signe. De praktiske og estetiske fagene som metodefag v/signe

9 Fellesstoff Pedagogikk / Profesjonsfag? Bacheloroppgave? Praksis Skole Fritidsarenaen? Omfang valg?? Inger-Åshild By