Høgskolen i Telemark S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet finansierer et strategisk forskningsprosjekt ( ) om kvalitet i høyere utdanning og samspill mellom UH-sektoren og samfunnet. En viktig del av datagrunnlaget i prosjektet er en spørreundersøkelse til fast faglig personale ved universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler som skal gjennomføres av NIFU denne våren. Formålet med undersøkelsen er å få faglige ansattes erfaringer og vurderinger knyttet til undervisning, forskning og utadrettet virksomhet/formidling. 38/02 Møte om barnehagelærerutdanning i Drammen." Brev fra Kunnskapsdepartementet. Med bakgrunn i ønsket fra den fusjonerte institusjonen( ) Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold, inviterer Kunnskapsdepartementet disse institusjonene og Høgskolen i Telemark til et møte i departementet 26. april 2013 for å diskutere hva en eventuell overtakelse av barnehagelærerutdanningen i Drammen vil innebære økonomisk, hvilke øvrige konsekvenser det vil få og skisse til mulige løsningsalternativer. 38/03 Tidsavgrenset pedagogisk forsøk i vernepleierutdanning. Brev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskolen i Telemark har søkt om videreføring av tidsavgrenset pedagogisk forsøk for å videreutvikle prosjektet Modulbasert kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren i Telemark. Prosjektet innebærer bachelorgradsutdanning på deltid i vernepleie. Høgskolen har tidligere fått omdisponert midler til 15 studieplasser i Departementet forutsatte den gang at omdisponeringen kun skulle gjelde for opptaket høsten 2009, og at studieplassene fra og med opptak høsten 2010 skulle benyttes til opptak innenfor sykepleie. HiT ønsker nå å videreføre dette prosjektet, med et nytt opptak høsten Departementet innvilger søknaden om å omdisponere midler gitt til 15 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett i 2009, slik at disse benyttes til opptak høsten 2013 innenfor Modulbasert kompetanseheving i vernepleie. Departementet forutsetter at studieplassene fra opptaket høsten 2014 igjen skal disponeres innenfor sykepleie. 38/04 "Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet". Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet legger til grunn at gjeldende regelverk ikke er til hinder for at deler av undervisningen ved norske universiteter og høyskoler, som leder fram til norske grader, kan

2 2 organiseres i utlandet. Departementet forventer at institusjonene som har etablert samarbeid med andre aktører om studietilbud i utlandet, foretar en gjennomgang av sine avtaler og organiseringen av disse tilbudene. ANDRE 38/05 "Intensjonsavtale om kunstutstilling om Telemarks historie knyttet til lanseringen av verket Telemarks historie" ble det inngått en intensjonsavtale mellom prosjektet Telemarks historie og Telemarksgalleriet om å skape en visuell ramme som en del av lanseringen av verket Telemarks historie. Telemarksgalleriet ønsker å iverksette en kunstutstilling om Telemark knyttet til boklanseringen. Utstillingen skal tematisere Telemark; ikke bare som fylke, kultur, landskap, folkeliv og merkevare, men som ideologi. Kunstutstillingen er tenkt å inneholde bilder fra kjente norske kunstnere som Erik Werenskiold, Henrik Sørensen, Theodor Kittelsen, Kai Fjell, Johannes Flintoe og flere. 38/06 "Invitasjon til innspill på forslag til tematisk forskningsgrunnlag for et Stort program: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester." Brev fra Forskningsrådet. Forskningsrådet vil som ledd i hovedsatsingen Flere aktive og sunne år, etablere et Stort program; Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Et stort program skal adressere viktige samfunnsutfordringer og tematisk dekke flere departementers ansvarsområder. Mer info om programmet finner du her: /p ?WT.ac=forside_nyhet Når det gjelder programgrunnlaget, så ber Forskningsrådet om kommentarer på et overordnet og strategisk nivå, bl.a. om behovet for en større satsing og hovedinnretning på satsingen. De ønsker videre å få vite på hvilke områder i programgrunnlaget høgskolen særlig kan bidra med god forsknings og kunnskapsutvikling. Divisjonsstyret ser for seg å løfte opp fire temaer som overordnede prioriteringer; 2.1 Gode og effektive pasient- og brukerforløp, 2.2 Kommunenes helse- og omsorgstjenester, 2.3 Arbeids- og velferdsforvaltningen og 2.4 Spesialisthelsetjenestene, og ber om innspill til konkretisering på disse fire første temaene. 38/07 "Forslag til prolongering av rammeavtalen mellom Helse Sør-Øst RHF og Høgskolen i Telemark". Brev fra Helse Sør-Øst RHF. Rammeavtalen som ble inngått i 2009 gikk ut På grunn av at Helse- og omsorgsdepartementets instruks til de regionale helseforetakene er under revisjon, har Helse Sør-Øst RHF v/sekretariatet for høgskoleorganet ikke initiert arbeid med ny rammeavtale. Forslag til avtale om prolongering av rammeavtalen mellom Helse Sør-Øst og Høgskolen i Telemark er oversendt høgskolen for signering.

3 3 TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 38/08 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Jon Kvisli er innvilget 40 % permisjon fra stilling som høgskolelektor i informatikk fra til Valeriyra Filipova er tilsatt i stipendiatstilling innen flommodellering og flomanalyse i 3 år fra Godkjenning av sakkyndig utvalg til å vurdere personlig opprykk av Howard Parker fra førsteamanuensis til professor i viltøkologi professor Hannu Ylönen (University of Jyväskylä), professor Jon Swenson (UMB) og professor Arvid Odland (HiT). Sture Kvarv har fått personlig opprykk fra førsteamanuensis til professor i kulturpolitikk og kulturanalyse fra Åse Lund har fått fast 100 % tilsetting i stilling som høgskolelektor i norsk fra Fridunn Tørå Karsrud har fått forlengelse av 100 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Jorunn Mo er tilsatt i 100 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Leila Eve Ferguson er tilsatt i oppdragsstilling i spesialpedagogikk fra til Vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i drama godkjenning av utlysingstekst. 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i norsk Fakultet for helse- og sosialfag Vegard Snartland har fått forlenget vikariat som høgskolelektor i aktivitetsfag og miljøarbeid fra til Olav Mortensen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fra til Knut Halvdan Svendsen har fått forlenget 20 % oppdragsstilling som høgskolelektor i psykologi fra til Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen sosialt velferdsarbeid Vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnevern Vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i vernepleie

4 4 Fakultet for teknologiske fag Godkjenning av sakkyndig utvalg til å vurdere personlig opprykk av Harald Hasleberg fra høgskolelektor til førstelektor i elektronikk professor emeritus Henrik Jacobsen (HiVe), førsteamanuensis Nils Per Hovland (HiT) og førsteamanuensis Geir Myrdahl Køien (UiA). 38/09 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Kjell Ole Kjærland Olsen er tilsatt som professor i kulturpolitikk og kulturanalyse. Kjersti Brathagen er tilsatt i vikariat som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Eli Thorbergsen er innvilget opprykk fra høgskolelektor til førstelektor etter kompetanse innen pedagogikk fra Åsve Murtnes har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som høgskolelektor i kroppsøving fra til Kjersti Brathagen har fått forlenget tilsetting i oppdragsstilling som høgskolelektor i samfunnsfag fra til Fakultet for helse- og sosialfag Saleh Mousavi er innvilget 25 % forlengelse av permisjon fra stilling som høgskolelektor i flerkulturelt arbeid til TEKNISK ADMINISTRATIVE STILLINGER 38/10 Referat fra møte med følgende hovedsaker: 50 % stilling som Ph.D.-koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) i kulturstudier 50 % stilling som Ph.d.-koordinator (rådgiver/seniorrådgiver) i økologi Fellesadministrasjonen Tove Bøe er innvilget 75 % permisjon uten lønn fra stilling som rådgiver for å tiltre stipendiatstilling ved Høgskolen i Buskerud.

5 5 38/11 Referat fra møte med følgende hovedsaker: Bente Selliseth er innvilget permisjon fra stilling som seniorkonsulent i praksisadministrasjonen fra til Førstekonsulent innen administrativ støtte til nettundervisning godkjenning av utlysningstekst. Vikariat(90 %) som førstekonsulent innen administrativ støtte til nettundervisning godkjenning av utlysningstekst. Fellesadministrasjonen Rådgiver innen administrativ databehandling godkjenning av utlysningstekst. IT-tjenesten Svein Tråserud har fått forlenget tilsetting i midlertidig 50 % stilling som avdelingsingeniør fra til ANDRE FASTE UTVALG Utdanningsutvalget 38/12 Referat fra møte med følgende hovedsaker: U-sak 11/13 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket status for implementering våren 2013 Hoved-AMU 38/13 Referat fra møte med følgende hovedsaker: AMU- sak 8/13 MUSIK presentasjon av overordnet rapport og videre oppfølging AMU- sak 9/13 Anbud bedriftshelsetjenesten drøfting av tilbud Kristian Bogen rektor

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.06.13 S-sak 43/13 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer