Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår"

Transkript

1 CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring g tyverifrsikring) Din frsikringsplan g Dells faktura til deg vil vise m Du har kjøpt 1. bare Skadefrsikring eller 2. bare Tyverifrsikring 3. både Skade- g Tyverifrsikring Den støtte Du har rett til vil avhenge av hvilken frsikring Du har valgt, sm angitt på Din frsikringsplan. Denne kntrakt m CmpleteCare ( Kntrakten ) er utstedt av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, sm har utpekt Dell Prducts, sm har hvedkntr i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm sin Agent fr å selge dette frsikringsprduktet g administrere alle Skadekrav sm hørerunder denne plisen. Dette frsikringsprduktet er undergitt den engelske tilsynsmyndigheten Financial Services Authrity. Ved å akseptere CmpleteCare-dekning sm vist på fakturaen til deg, aksepterer Du å være bundet av g gdtar betingelsene i dette dkument. Vennligst les Kntrakten i sin helhet. Betingelsene supplerer betingelsene i eventuelle gjeldende verrdnede avtaler mellm deg g Dell (herunder, men ikke begrenset til Dells standard Key Custmer Purchase Agreement) eller i mangel av slik avtale, Dells standard salgsbetingelser på fakturaen. Denne kntrakt gjelder mellm deg g Lndn General Insurance Cmpany Limited, Dell er fakturerende mellmmann. Alle begreper skrevet med str frbkstav sm ikke er definert i dette dkument skal ha den betydning sm er angitt i den vennevnte undertegnede avtale eller Dells standard fakturabetingelser. CmpleteCare er bare tilgjengelig fr Dell-merkede Prdukter, men Du trenger ikke å kjøpe CmpleteCare-dekning fr å kunne kjøpe et prdukt fra Dell. Dells faktura til deg vil vise m Du har kjøpt CmpleteCare-dekning, g vil utgjøre Din kvittering. Prduktet vil være påført et serienummer ( Serienummeret ) sm vil vise ditt kjøp av CmpleteCare Cver. Nærmere m dekningen CmpleteCare Skadefrsikring - gjelder bare hvis CmpleteCare Skadefrsikring er tegnet g frsikringspremien betalt, sm angitt i Frsikringsplanen. Hva er dekket? Hvis ditt Prdukt blir gjenstand fr skade i Dekningstiden, vil Vi reparere eller erstatte Prduktet på de betingelser sm er angitt i dette dkument. Reparasjn Hvis Prduktet blir reparert, kan reparasjnen utføres med nye eller brukte deler av ethvert fabrikat, eventuelle erstatningsdeler vil ha samme funksjnalitet sm de riginale delene. Utskiftning 04/08

2 Hvis Vår Agent finner at Prduktet må erstattes, vil erstatningsprduktet være likeverdig eller bedre enn det riginale Prduktet sm er kjøpt fra Dell. Om en likeverdig erstattningspesifikasjn ikke lenger er tilgjengelig, kan vi tilby kntanterstattning pp til innkjøpspris av det prduktet De pprinnerlig kjøpte fra Dell, i enighet med vår egen rimerlige frgdtbefinnende. Glbal Dekning Denne Kntrakt gir Dekning fr enhver Skadehendelse sm inntreffer ne sted i verden, dg slik at (i) (ii) Hvis reparasjn kreves, vil ditt Prdukt bare bli reparert i følgende land Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis det er nødvendig med erstatningsprdukt, vil dette bare bli levert i et av følgende land Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis Du er på reise i andre land g må melde en skade, kan Du enten kntakte det landet Du kjøpte Prduktet fra eller det landet Du er på reise i (frutsatt at det er angitt venfr). Begrensninger Krav kan bare fremsettes fr tre gdkjente Skader i løpet av frsikringens Dekningstid. Dekningen gjelder bare maskinvare. Hva frsikringen ikke dekker Når det gjelder Skadefrsikring dekker denne Kntrakt ikke: 1. Periferiutstyr slik sm dckingstasjner, eksterne mdemer, spillutstyr, spilldisketter, sekundære mnitrer, ekstern mus g eksterne tastaturer (inkludert fr Ntebks eller Mbile Arbeidsstasjner når disse er fakturert sm en del av en bestilling fr et system), vesker, eller gjenstander sm er klassifisert sm tilbehør eller frbruksvarer, herunder, men ikke begrenset til batterier, lyspærer, prsjektrpærer, engangs-/utskiftbare skriver-/blekkpatrner, utskrifts- eller ftpapir, minnedisketter, engangs minneanrdninger, bærevesker, datapenner, eksterne høyttalere, alle andre deler/kmpnenter sm krever regelmessig brukervedlikehld g alle andre datamaskinkmpnenter sm ikke finnes internt i Prduktet. 2. Mangler eller skade (herunder men ikke begrenset til skade sm skyldes virus) på prgramvare fabrikkinstallert, kjøpt sammen med eller på annen måte innlastet i Prduktet, herunder, men ikke begrenset til Custm Factry Integratin-innretninger. CmpleteCare dekker ikke prgramvare sendt sammen med periferiutstyr. 3. Skade eller mangel vedrørende Prduktet sm bare er ksmetisk eller ikke på annen måte innvirker på Prduktets funksjnalitet, herunder, men ikke begrenset til, riper g bulker sm ikke vesentlig reduserer nytten Du har av Prduktet. 4. Skade frårsaket av slit g elde. 5. Ethvert prdukt sm andre enn Vår Agent eller en persn Vi eller Vår Agent har utpekt har frsøkt å reparere. Vi vil ikke yte erstatning til deg fr reparasjner sm Du ellerlen annen har fretatt eller har frsøkt å freta på Prduktet. 6. Tap av Prduktet. 7. Tyveri av Prduktet (med mindre CmpleteCare Tyverifrsikring gså er kjøpt sm angitt på Din Frsikringsplan). 8. Skade på Prduktet frårsaket av brann fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade sm er påført med hensikt. Hvis Vi eller Vår Agent finner bevis fr skade påført med hensikt, er Vi ikke frpliktet til å reparere eller skifte ut Prduktet. 10. Prdukter sm er skadet på grunn av terrristhandlinger eller krigshandlinger. 11. Gjenppretting eller verføring av data lagret på Prduktet. Du er alene ansvarlig fr alle data sm er lagret på Prduktet. Vi yter ingen datagjenpprettingstjenester til deg i henhld til denne Kntrakten. Hvis det er nødvendig med utskriftning av harddisk, vil imidlertid den da gjeldende versjn av en større applikasjn g perativsystemprgramvare sm Du pprinnelig kjøpte fra Dell bli lastet inn uten utgifter fr deg. Hvrdan fremsette Krav etter Skade Fr å kreve Erstatning fr Skade, må Du ringe Skadekravsavdelingen på Hva må jeg gjøre?

3 Når Du ringer, vil en tekniker spørre etter Servicenummeret, sm finnes på baksiden eller undersiden av ditt Dellprdukt, på Din Dellfaktura g på frsiden av Din Frsikringsplan. Når teknikeren har verifisert ditt kjøp av CmpleteCare-dekning kan Du bli stilt en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget g årsaken til skaden på Prduktet. Fr å bli dekket under denne Kntrakten, må Du samarbeide med Vår Agent fr å sikre at ditt Prdukt blir frsvarlig reparert. Etter Vår Agents valg, vil det enten bli rdnet med frsendelse av en erstatningsdel til deg sm Du kan installere på Prduktet, eller gi deg veiledning når det gjelder frsendelse av Prduktet eller avhenting av det. Frutsatt at Du følger Vår Agents instrukser, vil Vi betale alle utgifter sm pådras fr tilbakesendelse av ditt Prdukt til Vår Agents utpekte reparasjnssted. Når Prduktet er fremme på reparasjnsstedet vil det enten bli reparert eller Vi ber Vår Agent sende deg et erstatningsprdukt avhengig av en vurdering av Skaden på prduktet. I nen tilfeller, når det kan avgjøres ver telefnen at det vil være nødvendig med utskiftning, kan Vår Agent etter eget valg sende deg et erstatningsprdukt umiddelbart. Hvis Du imidlertid unnlater å sende det skadede Prdukt til Oss i sin helhet, aksepterer Du at Du er ansvarlig fr utsalgsprisen fr utsalgsprduktet. Timene sm medgår til supprt vil ikke mfatte vanlig ffentlige fridager sm gjelder i det landet der service skal utføres. Vi g Vår Agent er ikke ansvarlig fr svikt eller frsinkelse i levering av tjenester til deg på grunn av frhld utenfr Vår kntrll. Nærmere m Dekningen CmpleteCare Tyverifrsikring - gjelder bare når CmpleteCare Tyverifrsikring er tegnet g Premien betalt sm angitt på Din Frsikringsplan. Hva er dekket Erstatningsprdukt Hvis ditt Prdukt er stjålet i frsikringens løpetid, vil Vi på betingelsene i dette dkument yte et erstatningsprdukt med tilsvarende spesifikasjner sm det pprinnelige Prduktet Du kjøpte (sm fastsatt av Vår Agent etter dennes eget g rimelige skjønn). Om en likeverdig erstattningspesifikasjn ikke lenger er tilgjengelig, kan vi tilby kntanterstattning pp til innkjøpspris av det prduktet De pprinnerlig kjøpte fra Dell, i enighet med vår egen rimerlige frgdtbefinnende. Glbal Dekning Denne Kntrakten gir Tyveridekning ver hele verden. Vi vil imidlertid bare yte erstatningsprdukt når Du befinner deg I visse land: Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Skjer Tyveri dekket av denne Kntrakten utenfr vennevnte land, vil Vi bare levere erstatningsprdukt til deg når Du befinner deg i et av disse landene. Begrensninger Ytelsene er begrenset til et gdkjent tyverikrav i dekningstiden fr CmpleteCare Tyverifrsikring, sm bare dekker maskinvare. Hva sm ikke er dekket Denne Kntrakten dekker ikke: 1. Kstnadene til erstatning av prgramvare. Imidlertid vil den daværende versjn av større applikasjn- g perativsystemprgramvare sm Du pprinnelig kjøpte fra Dell bli lastet inn i eller levert sammen med Prdukt sm blir erstattet under denne Tyverifrsikringen vederlagsfritt fr deg. 2. Annet Tyveri enn Tyveri sm følge av Overfall eller Innbrudd fretatt av en Tredjepart. 3. Tyveri av tilbehør g frbruksdeler. 4. Tyveri av Prduktet når Prduktet har vært gitt til en Tredjepart fr at denne skal ta vare på det eller bruke det. 5. Tyveri av Prduktet fra et kjøretøy, med mindre kjøretøyet ble trengt inn i med makt. 6. Tyveri når Prduktet var etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle, eller annet ffentlig mråde, med mindre stedet prduktet var etterlatt på ble trengt inn i.

4 7. Erstatning av Prduktet når Prduktet er mistet eller frlagt, selv m det er en følge av et frce majeure-tilfelle (ufrutsigbar ytre hendelse sm ikke kan avverges). 8. Hvis Tyveriet skyldes (eller kan henføres til) en frsettlig handling fra Din side. Dersm Tyveriet skjedde på grunn av (eller henførbart til) grv uaktsmhet fra Din side, kan frsikringsdekningen bli redusert eller nektet. Omsrgsplikt Du må ta alle rimelige skritt fr å frebygge tilfeldig Skade g Tyveri. Sikkerhetsbestemmelser I kjøretøy må Prduktet ppbevares uten innsyn utenfra, f.eks. i låst bagasjerm eller hanskerm. Hvis Prduktet er etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle eller annet ffentlig sted, må Prduktet være plassert i et sikkert avlukke, safe eller lignende låsbart ppbevaringssted sm Du er den eneste sm har tilgang til. Hvrdan Du fremsetter Krav I frbindelse med Tyveri Fr å fremsette Krav I frbindelse med Tyveri kan Du gå inn på Vår nline skademeldingstjeneste på Fremsettelse av Krav ver Internett sikrer at ditt Krav blir behandlet på krtest mulig tid. Du vil måtte ppgi Servicenummer/Plisenummer fr Prduktet, sm angitt i Frsikringsplanen, g fylle ut g sende inn elektrnisk Skademeldingsskjema. Fulle pplysninger m hvrdan Krav fremsettes, finnes på nettstedet. Alternativt kan Du ringe Skademeldingsavdelingen på Når Du ringer, vil en skadebehandler be m visse pplysninger fr å verifisere ditt kjøpt av Tyverifrsikring, g Du vil bli tilsendt et Skademeldingsskjema fr utfylling. Dette kan tilbakesendes med telefaks eller I psten. Fr å sikre at Kravet ditt blir behandlet så raskt sm mulig, anbefales at Du sender all dkumentasjn tilbake med telefaks. Hva behøver jeg å gjøre? 1. Anmelde Tyveriet til plitiet innen 72 timer etter at det er ppdaget g gi plitiet følgende infrmasjn: Opplysninger m det stjålne Prduktet, herunder merke, mdell g Servicenummer sm finnes på baksiden eller undersiden av ditt Dellprdukt, på Din Dellfaktura g på frsiden av Frsikringsplanen. Detaljerte pplysninger m Tyveriet 2. Underrette Skademeldingsavdelingen uten ubegrunnet pphld g i ethvert tilfelle innen 10 arbeidsdager fra Tyveriet skjedde, g gi følgende dkumenter til Skademeldingsavdelingen: Et fullt utfylt Skademeldingsskjema. Skademeldingsskjema er tilgjengelig på Gjenpart av plitianmeldelsen vedrørende Tyveriet av Prduktet, herunder plitiets referansenummer. Bevis fr innbrudd eller fremtvunget adgang eller verfall. Dersm Tyveriet er skjedd fra et kjøretøy, må Du fremlegge bevis fr at kjøretøyet ble brutt pp med makt. Bevis fr dette må gis når kravet fremsettes.

5 Dersm Tyveriet skjedde mens Prduktet var etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle eller annet ffentlig sted, må Du gi bevis fr at stedet der Prduktet var etterlatt ble brutt inn i. Bevis fr slikt innbrudd må gis når kravet fremsettes. Vær ppmerksm på at Du vil tape retten til å kreve erstatning med mindre Du fremsetter krav i frbindelse med Tyveri innen et år fra Tyveriet skjedde. 3. I tillegg vil Du kunne bli bedt m å fremlegge: a. Legeerklæring eller vitneerklæring i tilfelle Tyveri etter Overfall. Vi frbehlder Oss rett til å kreve riginaldkumenter fr å vurdere ethvert krav. b. Overslag ver eller kvittering fr reparasjn av skadede gjenstander knyttet til Tyveriet, herunder, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabler, sikre ppbevaringssteder, safe eller lignende låsbart rm når det gjelder Tredjeparts Innbrudd, kun fr å kunne fastslå gyldigheten av kravet. c. Bekreftelse på at frsikringsselskap der Du persnlig, dine driftsmidler eller kjøretøy er frsikret er underrettet m Innbruddet. Generelle betingelser Betydningen av Ord Skade: Enhver tilfeldig, plutselig g ufrutsigbar skade på Prduktet på grunn av ytre påvirkning sm berører prduktets driftsmessige funksjnalitet. Agent: Dell Prducts eller enhver sm av Oss er autrisert til å reparere, erstatte eller yte service i henhld til denne Kntrakt. Overfall: Enhver fysisk trussel eller vldsm pptreden fra en Tredjeparts side fr å fratvinge deg Prduktet. Innbrudd: Maktbruk, skade eller ødeleggelse av låsinnretning på bygning eller kjøretøy. Dekning: Dekningen g ytelsene I henhld til denne Kntrakt sm valgt av deg g angitt på Din Frsikringsplan, der: CmpleteCare Skadefrsikring gir skadedekning sm angitt I vedkmmende del av Kntrakten, CmpleteCare Tyverifrsikring gir Tyveridekning sm angitt I vedkmmende del av Kntrakten g sm det er betalt den aktuelle Premie fr. Prdukt: Det prdukt/de prdukter sm er angitt I Frsikringsplanen g på Dells faktura til deg sm relevant Frsikringspremie er betalt fr. Premie Vederlaget Du betalte fr Kntrakten. Frsikringsplan: Frsikringsplanen sm bekrefter Din Dekning etter denne Kntrakten. Tyveri: Tap av Prdukter sm følge av Overfall eller Innbrudd fra Tredjeparts side. Tredjepart: Enhver annen enn du, Din ektefelle eller samber, dine etterkmmere eller frfedre, dine ansatte hvis Du er en juridisk persn, eller en annen persn sm ikke er gdkjent av deg fr bruk av Prduktet. Vi/Oss/Vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Gdkjent g under tilsyn av Financial Services Authrity FRN Du/Din: Den enkeltpersn, selskap eller enhet sm er angitt på Frsikringsplanen sm Pliseinnehaver. Ansvarsbegrensning Hverken Vi eller våre tilknyttede selskaper, partnere, styremedlemmer, ansatte eller representanter er ansvarlige verfr deg eller nen senere eier eller bruker av Prduktet fr nen følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, ansvar eller skade frdi Prduktet ikke er tilgjengelig fr bruk, tap eller ødeleggelse av data eller prgramvare, persnskade, død, andre indirekte følgeskader på grunn av feil ved Prduktet, eller andre følgeskader sm ppstår av eller i frbindelse med bruken av eller ytelsene til Prduktet, selv m Du har underrettet Oss m muligheten fr slik skade. Ved å inngå denne avtale frafaller Du uttrykkelig krav sm beskrevet I dette avsnitt. Du er innfrstått med at Vi ikke vil være ansvarlig fr ne erstatningsbeløp utver kstnadene frbundet med å bytte ditt Prdukt med et Prdukt med likeverdige spesifikasjner når det gjelder ethvert krav etter denne Kntrakt. Vi er ikke ansvarlige fr betaling av merverdiavgift hvis Du er registrert sm merverdiavgiftspliktig. CmpleteCare Løpetid g Frnyelse: Skade g Tyveri Dekningen begynner på (i) den dat Du mttar Prduktet fra Dell eller (ii) den dat Du kjøpte Kntrakten g har betalt den relevante premie, det sm inntrer senest, g utløper ved slutten av det tidsrm sm er ppgitt i Din Frsikringsplan eller ved ppgjør av Din tredje CmpleteCare Skade eller etter erstatning av Prduktet i henhld til CmpleteCare Tyverifrsikring, det sm inntrer først. Ingen av partene er frpliktet til å frlenge eller frnye denne Kntrakt.

6 Knfidensialitet Du er innfrstått med at alle pplysninger eller data sm blir meddelt til eller sendt Vår Agent eller Oss ver telefn, elektrnisk eller på annen måte ikke er undergitt knfidensialitet. Overføring av Dekningen Gjenstående på en dekning kan verføres til etterfølgende eier av Prduktet etter underretning til g gdkjennelse av ss. Kansellering Denne dekning er datert på den dat Du mttar Prduktet fra Dell eller den dat Du kjøper Kntrakten, det sm inntreffer senest. Du kan kansellere Kntrakten innen 14 (fjrten) dager Du mttk denne Kntrakt ved å sende ytterligere underretning til Oss på adresse: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ Strbritannia Hvis Du kansellerer denne Kntrakten innen 14 (fjrten) dager etter mttak, vil Vi sende deg full tilbakebetaling, med mindre Du har fremsatt et gdkjent krav etter denne Kntrakt, i hvilket tilfelle det ikke vil bli fretatt nen tilbakebetaling g dekningen vil autmatisk være kansellert. Hvis Du kansellerer denne Kntrakt etter 14 (fjrten) dager etter mttak, vil det ikke skje nen tilbakebetaling av Premie. Vi kan kansellere denne Kntrakt hvis Du enten (i) (ii) gir uriktige pplysninger til Oss eller Vår Agent eller på annen måte mislighlder dine frpliktelser etter denne Kntrakt g de uriktige pplysningene eller mislighldet representerer et vesentlig brudd på dine kntraktsmessige frpliktelser verfr Oss eller (iii) hvis det er andre særlige g vesentlige grunner. Vi vil ikke kansellere Kntrakten av andre grunner. Hvis Vi kansellerer denne Kntrakt vil Vi sende deg skriftlig underretning m kanselleringen til den adresse sm er ntert hs ss. Underretningen vil mfatte grunnen til kanselleringen g dagen kanselleringen trer i kraft. Eventuell refusjn av Premie vil finne sted etter vårt skjønn. Fullstendig Avtale Disse betingelser utgjør den fullstendige avtale mellm deg g Oss m det avtalen mfatter g ingen av våre ansatte eller Vår Agent kan muntlig endre betingelsene i denne Kntrakt. Overtagelse av Rettigheter Vi frbehlder Oss rett til å søke regress på dine vegne g til å frfølge i ditt navn til beste fr Oss ethvert regresskrav, g Vi skal ha full rett til etter eget skjønn til å bestemme m en eventuell rettssak skal føres. I slike tilfeller er Du frpliktet til å gi Oss alle de pplysninger g all den bistand sm Vi måtte be m. Manglende Opplysninger Hvis Du svikaktig unnlater å gi eller redegjøre fr pplysninger verfr Oss sm det er rimelig å vente kan påvirke Vår beslutning m å yte frsikringsdekning til deg eller når det gjelder vurderingen av ditt krav, vil ingen ytelser eller tilbakebetalinger skje i henhld til denne Kntrakt. Hvis pplysinger Du har gitt ss, med hensikt eller grvt uaktsmt, er uriktige eller hvis du, med hensikt eller grvt uaktsmt, unnlater å gi pplysninger sm det er rimelig å anta vil påvirke Vår beslutning m å yte frsikringsdekning til deg eller når det gjelder vurderingen av ditt krav, vil dekningen etter denne avtale kunne bli redusert eller nektet. Ytterligere beføyelser

7 Denne Dekningen gir deg knkrete juridiske rettigheter. Det kan være at Du har ytterligere juridiske rettigheter. Denne dekningen er ikke en garanti. Prduktet Du kjøpte fra Dell vil gså bli levert med en begrenset garanti fra Dell eller fra tredjepart sm prdusent av prduktet Dell distribuerer. Vennligst les Dells begrensede garantierklæring m dine rettigheter g beføyelser under disse begrensede garantier. Lvvalg Med mindre ne annet er uttrykkelig bestemt, skal denne Kntrakt være undergitt nrsk rett g nrske dmstlers ikkeeksklusive jurisdiksjn. Datavern Frsikringsgiveren er ansvarlig fr behandlingen av dine persnlige data g vil påse at dine persnlige data blir behandlet g ikke lagret lenger enn nødvendig i henhld til Persnvernlven. Vi vil behandle dine persnlige data samt andre persnlige pplysninger av betydning fr frsikringskntrakten, fr administrative frmål eller fr å ppfylle våre frpliktelser verfr deg etter denne Kntrakt eller sm bestemt av lven. Dine persnlige data kan gså bli brukt i Vår markeds- eller kundeanalyser, frretnings- eller metdeutvikling, statistikk g risikhåndtering g markedsføring g andre tjenester. Fr dette frmål kan Vi gså gi dine persnlige data til annet selskap sm Vi samarbeider med eller, dersm det kreves, til myndighetene. I henhld til Persnvernlven kan Du be m pplysninger m dine persnlige data sm Vi besitter vederlagsfritt. Du har rett til tilgang til dine persnlige data, til å mtta en kpi av dem, til å få feil rettet g til å kreve at behandlingen av dem pphører. Fr slike frmål bes Du kntakte [name, telephnenumber and adress t be filled in]. Kunder med Spesielle Behv På anmdning kan Vi yte visse tjenester fr å bistå kunder med spesielle behv. Vennligst underrett Oss dersm Du ønsker nen av disse tjenester slik at Vi kan kmmunisere på en hensiktsmessig måte. Kundebehandling Hvis Du har grunn til å klage, bes Du i første mgang kntakte enten Accidental Damage Claims Department (se avsnittet Hvrdan fremsette skadeserstatningskrav) eller til Theft Claims Department (se avsnittet Hvrdan fremsette krav etter Tyveri) ettersm det passer. Hvis spørsmålet ikke blir løst, kan Du kntakte CmpleteCare Service Department, Lndn General Insurance Cmpany Limited, Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Hvis Du ønsker et uavhengig råd vedrørende klagen kan Du kntakte Financial Ombudsman Service, adresse Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR. At Du går frem slik vil ikke berøre dine juridiske rettigheter. Vår frsikringsvirksmhet er underlagt tilsyn av det britiske Financial Supervisry Authrity. Vår markedsføring av frsikring I Nrge er undergitt tilsyn av Kredittilsynet, besøksadresse Østensjøveien 43, Osl. Frsikringsgiver Denne CmpleteCare Kntrakt ( Kntrakten ) er utferdiget av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ. Erstatning Financial Services Cmpensatin Scheme (Erstatningsrdningen fr finansielle tjenester) har plikt til å påse at en prsentandel av beløp sm et frsikringsselskap under tvangsppløsning skylder frsikringstakeren blir utbetalt dem dersm selskapet selv ikke er i stand til fullt ut å ppfylle sine frpliktelser. Denne erstatningsrdningen er undergitt begrensninger g ikke alle frsikringstakere kmmer inn under den. Ytterligere pplysninger er tilgjengelig på anmdning.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen. Dette dokumentet beskrever tjenester for leveranse i forhold til kontrakt OFA-K2011.023 til Vest-Agder fylkeskommune, og inkluderer kun Skadeforsikring. CompleteCare Skade Oversikt Forsikringsvilkår Dette

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE

HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE HÅNDHOLDTE PRODUKTER GLOBALT BEGRENSET GARANTI OG TEKNISK STØTTE Generelle betingelser Denne begrensede HP-garantien fr maskinvare gir deg, kunden, uttrykkelige rettigheter fra HP, prdusenten. Vennligst

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår CompleteCare 1. Innledning Hvilke ytelser De har krav på vil avhenge av hvilke dekninger De har valgt, noe som fremgår av Deres forsikringsbevis. Denne CompleteCare-polisen

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare

VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgjengelig defibrillator) Oppgradering av programvare VIKTIG SIKKERHETSMELDING HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgjengelig defibrillatr) Oppgradering av prgramvare Til eiere av samaritan PAD 500P Frmålet med dette brevet er å infrmere m

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek Innhld 1. Bakgrunn... 2 2. Utlevering av infrmasjn g reseptvarer ver disk... 2 2.1 Hvedregel...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda Hjemmelsgrunnlag Universitets- g høysklelven med tilhørende frskrift Straffelven Definisjner Falsk frklaring

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Prøven for faglig ansvarlig for offentlig tilsyn med elektriske anlegg 0 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig ansvarlig fr ffentlig tilsyn med elektriske anlegg Fastsatt 04.04.2017 1 Retningslinjer fr administrasjn g avleggelse av Prøven fr faglig

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning Nokas Cash Portal

Brukerveiledning Nokas Cash Portal Brukerveiledning Nkas Cash Prtal Registrere ppgjør Bestille veksel Bestille rekvisita https://cashprtal.nkas.n/ 1 Førstegangs pålgging E-pst vil bli sendt til din e-pst adresse. E-psten innehlder brukernavn

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Financial Insurance Company Ltd. og Financial Assurance Company Ltd. kjennetegnet ved Genworth Financial

Financial Insurance Company Ltd. og Financial Assurance Company Ltd. kjennetegnet ved Genworth Financial Financial Insurance Cmpany Ltd. g Financial Assurance Cmpany Ltd. kjennetegnet ved Genwrth Financial Skadenr. (fylles ut av Genwrth Financial) SKADEMELDINGSSKJEMA VED ULYKKE, SYKDOM ELLER SYKEHUSOPPHOLD

Detaljer

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE NORGES SEILFORBUND STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE Sist revidert 02.02.2017 1. Avtalens parter Selskap (heretter spnsr): Adresse: Telefn: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: E-pstadresse: Og Utøver/spnsrbjekt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Europa ADR-program. Fordeler med ADR

Europa ADR-program. Fordeler med ADR Eurpa -prgram Frdeler med er et autmatisk månedlig bestillingsprgram fr distributører, kunder g frdelskunder. Det tilrettelegger fr månedlige, autmatiske kjøp av Nu Skin, Pharmanex g Big Planet prdukter,

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Disse lisensvilkårene utgjør en rettslig bindende avtale ( avtalen ) mellm deg g Micrsft Crpratin (eller et av dets tilknyttede selskaper,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: 962986633. Dato: 22.10.2015. Varighet: 23.09.2044 Anleggsknsesjn Meddelt: Statnett SF Organisasjnsnummer: 962986633 Dat: 22.10.2015 Varighet: 23.09.2044 Ref: 201203690-129 Kmmune: Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal, Namsskgan, Høylandet, Grng, Overhalla

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse av lån INNHOLD Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget innehlder alle tekstsider, bilag g øvrige dkumenter sm angitt nedenfr g i

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr

Rammeavtale for kjøp av AV- og møteromsutstyr Rammeavtale fr kjøp av AV- g møtermsutstyr Kundens spesifikasjn av leveranser på rammeavtalen R Bilag 1 til Rammeavtalen Innhldsfrtegnelse 1 Innledning... 3 2 Kundens frmål g bakgrunn fr anskaffelsen...

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp Saksgang Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnpphld Stavanger øyeblikkelig hjelp Øyeblikkelig hjelp døgnpphld- ØHD er bydekkende. Stkka sykehjem har ni plasser fr øyeblikkelig hjelp

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2

RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 Det matematisk, UiO RUTINER FOR FELTARBEID 2 1. ROLLER OG ANSVAR I FELTARBEID 2 1.1 Frmål 2 1.2 Definisjner 2 1.3 Ansvar 2 2. PROSEDYRER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSE, GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV FELTARBEIDET

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda fr ffentlige anskaffelser I en begrenset idéknkurranse skulle innklagede velge ut 5 leverandører til å delta i knkurransen. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet i lvens 5 til etterprøvbarhet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM Følgende avtale er inngått mellm Trghuset AS, rg. nr. 982 779 138 ("Selger") g Kvinnherad kmmune, rg. nr. 964 967 636 ("Kjøper"): 1. Salgsbjekt, kjøpesum g mkstninger

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039.

Fjernvarmekonsesjon. Østfold Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 879 904 412. Dato: 09.09.2015. Varighet: 08.07.2039. Fjernvarmeknsesjn Meddelt: Østfld Energi AS Organisasjnsnummer: 879 904 412 Dat: 09.09.2015 Varighet: 08.07.2039 Ref: 201105361-37 Kmmune: Sarpsbrg Fylke: Østfld Side 2 I medhld av lv av 29. juni 1990

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

Utkast til Anleggskonsesjon

Utkast til Anleggskonsesjon Utkast til Anleggsknsesjn Meddelt: SFE Nett AS Organisasjnsnummer: 984 882 114 Dat: 16.01.2017 Varighet: Ref.: 201206662-88 Kmmuner: Glppen g Flra Fylke: Sgn g Fjrdane Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015

Tjenestevilkår. 1. Godtakelse. 2. Kvalifisering. 3. Registrering og avslutning. Gjelder fra 30. september 2015 Tjenestevilkår Gjelder fra 30. september 2015 1. Gdtakelse Disse tjenestevilkårene g persnvernerklæringen fra Micrsft Mbile g alle andre betingelser g infrmasjn sm kan følge med Tjenesten (fellesbetegnelse

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Vår ref.: ANTFRO/AASHIL Ansvarlig advokat: Frode Henning Antonsen

Vår ref.: ANTFRO/AASHIL Ansvarlig advokat: Frode Henning Antonsen 2/STEENSTRUP Øfland kmmune Trndheim, Pstbks 401 7130 BREKSTAD Att.: Kari-Anne 21. januar 2016 Vår ref.: 2998142.1-135917 ANTFRO/AASHIL Ansvarlig advkat: Frde Henning Antnsen Rørstad OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT

NOKUTs erfaringer med falske dokumenter. Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT NOKUTs erfaringer med falske dkumenter Linda Jamtvedt Børresen, juridisk rådgiver NOKUT Agenda NOKUTs rutiner ved mistanke m falske dkumenter Eksempel fra Pakistan Eksempel fra Russland Eksempel fra Diplma

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer