Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår"

Transkript

1 CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring g tyverifrsikring) Din frsikringsplan g Dells faktura til deg vil vise m Du har kjøpt 1. bare Skadefrsikring eller 2. bare Tyverifrsikring 3. både Skade- g Tyverifrsikring Den støtte Du har rett til vil avhenge av hvilken frsikring Du har valgt, sm angitt på Din frsikringsplan. Denne kntrakt m CmpleteCare ( Kntrakten ) er utstedt av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, sm har utpekt Dell Prducts, sm har hvedkntr i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm sin Agent fr å selge dette frsikringsprduktet g administrere alle Skadekrav sm hørerunder denne plisen. Dette frsikringsprduktet er undergitt den engelske tilsynsmyndigheten Financial Services Authrity. Ved å akseptere CmpleteCare-dekning sm vist på fakturaen til deg, aksepterer Du å være bundet av g gdtar betingelsene i dette dkument. Vennligst les Kntrakten i sin helhet. Betingelsene supplerer betingelsene i eventuelle gjeldende verrdnede avtaler mellm deg g Dell (herunder, men ikke begrenset til Dells standard Key Custmer Purchase Agreement) eller i mangel av slik avtale, Dells standard salgsbetingelser på fakturaen. Denne kntrakt gjelder mellm deg g Lndn General Insurance Cmpany Limited, Dell er fakturerende mellmmann. Alle begreper skrevet med str frbkstav sm ikke er definert i dette dkument skal ha den betydning sm er angitt i den vennevnte undertegnede avtale eller Dells standard fakturabetingelser. CmpleteCare er bare tilgjengelig fr Dell-merkede Prdukter, men Du trenger ikke å kjøpe CmpleteCare-dekning fr å kunne kjøpe et prdukt fra Dell. Dells faktura til deg vil vise m Du har kjøpt CmpleteCare-dekning, g vil utgjøre Din kvittering. Prduktet vil være påført et serienummer ( Serienummeret ) sm vil vise ditt kjøp av CmpleteCare Cver. Nærmere m dekningen CmpleteCare Skadefrsikring - gjelder bare hvis CmpleteCare Skadefrsikring er tegnet g frsikringspremien betalt, sm angitt i Frsikringsplanen. Hva er dekket? Hvis ditt Prdukt blir gjenstand fr skade i Dekningstiden, vil Vi reparere eller erstatte Prduktet på de betingelser sm er angitt i dette dkument. Reparasjn Hvis Prduktet blir reparert, kan reparasjnen utføres med nye eller brukte deler av ethvert fabrikat, eventuelle erstatningsdeler vil ha samme funksjnalitet sm de riginale delene. Utskiftning 04/08

2 Hvis Vår Agent finner at Prduktet må erstattes, vil erstatningsprduktet være likeverdig eller bedre enn det riginale Prduktet sm er kjøpt fra Dell. Om en likeverdig erstattningspesifikasjn ikke lenger er tilgjengelig, kan vi tilby kntanterstattning pp til innkjøpspris av det prduktet De pprinnerlig kjøpte fra Dell, i enighet med vår egen rimerlige frgdtbefinnende. Glbal Dekning Denne Kntrakt gir Dekning fr enhver Skadehendelse sm inntreffer ne sted i verden, dg slik at (i) (ii) Hvis reparasjn kreves, vil ditt Prdukt bare bli reparert i følgende land Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis det er nødvendig med erstatningsprdukt, vil dette bare bli levert i et av følgende land Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Hvis Du er på reise i andre land g må melde en skade, kan Du enten kntakte det landet Du kjøpte Prduktet fra eller det landet Du er på reise i (frutsatt at det er angitt venfr). Begrensninger Krav kan bare fremsettes fr tre gdkjente Skader i løpet av frsikringens Dekningstid. Dekningen gjelder bare maskinvare. Hva frsikringen ikke dekker Når det gjelder Skadefrsikring dekker denne Kntrakt ikke: 1. Periferiutstyr slik sm dckingstasjner, eksterne mdemer, spillutstyr, spilldisketter, sekundære mnitrer, ekstern mus g eksterne tastaturer (inkludert fr Ntebks eller Mbile Arbeidsstasjner når disse er fakturert sm en del av en bestilling fr et system), vesker, eller gjenstander sm er klassifisert sm tilbehør eller frbruksvarer, herunder, men ikke begrenset til batterier, lyspærer, prsjektrpærer, engangs-/utskiftbare skriver-/blekkpatrner, utskrifts- eller ftpapir, minnedisketter, engangs minneanrdninger, bærevesker, datapenner, eksterne høyttalere, alle andre deler/kmpnenter sm krever regelmessig brukervedlikehld g alle andre datamaskinkmpnenter sm ikke finnes internt i Prduktet. 2. Mangler eller skade (herunder men ikke begrenset til skade sm skyldes virus) på prgramvare fabrikkinstallert, kjøpt sammen med eller på annen måte innlastet i Prduktet, herunder, men ikke begrenset til Custm Factry Integratin-innretninger. CmpleteCare dekker ikke prgramvare sendt sammen med periferiutstyr. 3. Skade eller mangel vedrørende Prduktet sm bare er ksmetisk eller ikke på annen måte innvirker på Prduktets funksjnalitet, herunder, men ikke begrenset til, riper g bulker sm ikke vesentlig reduserer nytten Du har av Prduktet. 4. Skade frårsaket av slit g elde. 5. Ethvert prdukt sm andre enn Vår Agent eller en persn Vi eller Vår Agent har utpekt har frsøkt å reparere. Vi vil ikke yte erstatning til deg fr reparasjner sm Du ellerlen annen har fretatt eller har frsøkt å freta på Prduktet. 6. Tap av Prduktet. 7. Tyveri av Prduktet (med mindre CmpleteCare Tyverifrsikring gså er kjøpt sm angitt på Din Frsikringsplan). 8. Skade på Prduktet frårsaket av brann fra en ekstern eller intern kilde. 9. Enhver skade sm er påført med hensikt. Hvis Vi eller Vår Agent finner bevis fr skade påført med hensikt, er Vi ikke frpliktet til å reparere eller skifte ut Prduktet. 10. Prdukter sm er skadet på grunn av terrristhandlinger eller krigshandlinger. 11. Gjenppretting eller verføring av data lagret på Prduktet. Du er alene ansvarlig fr alle data sm er lagret på Prduktet. Vi yter ingen datagjenpprettingstjenester til deg i henhld til denne Kntrakten. Hvis det er nødvendig med utskriftning av harddisk, vil imidlertid den da gjeldende versjn av en større applikasjn g perativsystemprgramvare sm Du pprinnelig kjøpte fra Dell bli lastet inn uten utgifter fr deg. Hvrdan fremsette Krav etter Skade Fr å kreve Erstatning fr Skade, må Du ringe Skadekravsavdelingen på Hva må jeg gjøre?

3 Når Du ringer, vil en tekniker spørre etter Servicenummeret, sm finnes på baksiden eller undersiden av ditt Dellprdukt, på Din Dellfaktura g på frsiden av Din Frsikringsplan. Når teknikeren har verifisert ditt kjøp av CmpleteCare-dekning kan Du bli stilt en rekke spørsmål fr å vurdere mfanget g årsaken til skaden på Prduktet. Fr å bli dekket under denne Kntrakten, må Du samarbeide med Vår Agent fr å sikre at ditt Prdukt blir frsvarlig reparert. Etter Vår Agents valg, vil det enten bli rdnet med frsendelse av en erstatningsdel til deg sm Du kan installere på Prduktet, eller gi deg veiledning når det gjelder frsendelse av Prduktet eller avhenting av det. Frutsatt at Du følger Vår Agents instrukser, vil Vi betale alle utgifter sm pådras fr tilbakesendelse av ditt Prdukt til Vår Agents utpekte reparasjnssted. Når Prduktet er fremme på reparasjnsstedet vil det enten bli reparert eller Vi ber Vår Agent sende deg et erstatningsprdukt avhengig av en vurdering av Skaden på prduktet. I nen tilfeller, når det kan avgjøres ver telefnen at det vil være nødvendig med utskiftning, kan Vår Agent etter eget valg sende deg et erstatningsprdukt umiddelbart. Hvis Du imidlertid unnlater å sende det skadede Prdukt til Oss i sin helhet, aksepterer Du at Du er ansvarlig fr utsalgsprisen fr utsalgsprduktet. Timene sm medgår til supprt vil ikke mfatte vanlig ffentlige fridager sm gjelder i det landet der service skal utføres. Vi g Vår Agent er ikke ansvarlig fr svikt eller frsinkelse i levering av tjenester til deg på grunn av frhld utenfr Vår kntrll. Nærmere m Dekningen CmpleteCare Tyverifrsikring - gjelder bare når CmpleteCare Tyverifrsikring er tegnet g Premien betalt sm angitt på Din Frsikringsplan. Hva er dekket Erstatningsprdukt Hvis ditt Prdukt er stjålet i frsikringens løpetid, vil Vi på betingelsene i dette dkument yte et erstatningsprdukt med tilsvarende spesifikasjner sm det pprinnelige Prduktet Du kjøpte (sm fastsatt av Vår Agent etter dennes eget g rimelige skjønn). Om en likeverdig erstattningspesifikasjn ikke lenger er tilgjengelig, kan vi tilby kntanterstattning pp til innkjøpspris av det prduktet De pprinnerlig kjøpte fra Dell, i enighet med vår egen rimerlige frgdtbefinnende. Glbal Dekning Denne Kntrakten gir Tyveridekning ver hele verden. Vi vil imidlertid bare yte erstatningsprdukt når Du befinner deg I visse land: Østerrike, Belgia, Den Tsjekkiske Republikk, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spania, Syd-Afrika, Sverige, Sveits eller Strbritannia. Skjer Tyveri dekket av denne Kntrakten utenfr vennevnte land, vil Vi bare levere erstatningsprdukt til deg når Du befinner deg i et av disse landene. Begrensninger Ytelsene er begrenset til et gdkjent tyverikrav i dekningstiden fr CmpleteCare Tyverifrsikring, sm bare dekker maskinvare. Hva sm ikke er dekket Denne Kntrakten dekker ikke: 1. Kstnadene til erstatning av prgramvare. Imidlertid vil den daværende versjn av større applikasjn- g perativsystemprgramvare sm Du pprinnelig kjøpte fra Dell bli lastet inn i eller levert sammen med Prdukt sm blir erstattet under denne Tyverifrsikringen vederlagsfritt fr deg. 2. Annet Tyveri enn Tyveri sm følge av Overfall eller Innbrudd fretatt av en Tredjepart. 3. Tyveri av tilbehør g frbruksdeler. 4. Tyveri av Prduktet når Prduktet har vært gitt til en Tredjepart fr at denne skal ta vare på det eller bruke det. 5. Tyveri av Prduktet fra et kjøretøy, med mindre kjøretøyet ble trengt inn i med makt. 6. Tyveri når Prduktet var etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle, eller annet ffentlig mråde, med mindre stedet prduktet var etterlatt på ble trengt inn i.

4 7. Erstatning av Prduktet når Prduktet er mistet eller frlagt, selv m det er en følge av et frce majeure-tilfelle (ufrutsigbar ytre hendelse sm ikke kan avverges). 8. Hvis Tyveriet skyldes (eller kan henføres til) en frsettlig handling fra Din side. Dersm Tyveriet skjedde på grunn av (eller henførbart til) grv uaktsmhet fra Din side, kan frsikringsdekningen bli redusert eller nektet. Omsrgsplikt Du må ta alle rimelige skritt fr å frebygge tilfeldig Skade g Tyveri. Sikkerhetsbestemmelser I kjøretøy må Prduktet ppbevares uten innsyn utenfra, f.eks. i låst bagasjerm eller hanskerm. Hvis Prduktet er etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle eller annet ffentlig sted, må Prduktet være plassert i et sikkert avlukke, safe eller lignende låsbart ppbevaringssted sm Du er den eneste sm har tilgang til. Hvrdan Du fremsetter Krav I frbindelse med Tyveri Fr å fremsette Krav I frbindelse med Tyveri kan Du gå inn på Vår nline skademeldingstjeneste på Fremsettelse av Krav ver Internett sikrer at ditt Krav blir behandlet på krtest mulig tid. Du vil måtte ppgi Servicenummer/Plisenummer fr Prduktet, sm angitt i Frsikringsplanen, g fylle ut g sende inn elektrnisk Skademeldingsskjema. Fulle pplysninger m hvrdan Krav fremsettes, finnes på nettstedet. Alternativt kan Du ringe Skademeldingsavdelingen på Når Du ringer, vil en skadebehandler be m visse pplysninger fr å verifisere ditt kjøpt av Tyverifrsikring, g Du vil bli tilsendt et Skademeldingsskjema fr utfylling. Dette kan tilbakesendes med telefaks eller I psten. Fr å sikre at Kravet ditt blir behandlet så raskt sm mulig, anbefales at Du sender all dkumentasjn tilbake med telefaks. Hva behøver jeg å gjøre? 1. Anmelde Tyveriet til plitiet innen 72 timer etter at det er ppdaget g gi plitiet følgende infrmasjn: Opplysninger m det stjålne Prduktet, herunder merke, mdell g Servicenummer sm finnes på baksiden eller undersiden av ditt Dellprdukt, på Din Dellfaktura g på frsiden av Frsikringsplanen. Detaljerte pplysninger m Tyveriet 2. Underrette Skademeldingsavdelingen uten ubegrunnet pphld g i ethvert tilfelle innen 10 arbeidsdager fra Tyveriet skjedde, g gi følgende dkumenter til Skademeldingsavdelingen: Et fullt utfylt Skademeldingsskjema. Skademeldingsskjema er tilgjengelig på Gjenpart av plitianmeldelsen vedrørende Tyveriet av Prduktet, herunder plitiets referansenummer. Bevis fr innbrudd eller fremtvunget adgang eller verfall. Dersm Tyveriet er skjedd fra et kjøretøy, må Du fremlegge bevis fr at kjøretøyet ble brutt pp med makt. Bevis fr dette må gis når kravet fremsettes.

5 Dersm Tyveriet skjedde mens Prduktet var etterlatt på ditt arbeidssted eller et annet arbeidssted, skle eller annet ffentlig sted, må Du gi bevis fr at stedet der Prduktet var etterlatt ble brutt inn i. Bevis fr slikt innbrudd må gis når kravet fremsettes. Vær ppmerksm på at Du vil tape retten til å kreve erstatning med mindre Du fremsetter krav i frbindelse med Tyveri innen et år fra Tyveriet skjedde. 3. I tillegg vil Du kunne bli bedt m å fremlegge: a. Legeerklæring eller vitneerklæring i tilfelle Tyveri etter Overfall. Vi frbehlder Oss rett til å kreve riginaldkumenter fr å vurdere ethvert krav. b. Overslag ver eller kvittering fr reparasjn av skadede gjenstander knyttet til Tyveriet, herunder, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabler, sikre ppbevaringssteder, safe eller lignende låsbart rm når det gjelder Tredjeparts Innbrudd, kun fr å kunne fastslå gyldigheten av kravet. c. Bekreftelse på at frsikringsselskap der Du persnlig, dine driftsmidler eller kjøretøy er frsikret er underrettet m Innbruddet. Generelle betingelser Betydningen av Ord Skade: Enhver tilfeldig, plutselig g ufrutsigbar skade på Prduktet på grunn av ytre påvirkning sm berører prduktets driftsmessige funksjnalitet. Agent: Dell Prducts eller enhver sm av Oss er autrisert til å reparere, erstatte eller yte service i henhld til denne Kntrakt. Overfall: Enhver fysisk trussel eller vldsm pptreden fra en Tredjeparts side fr å fratvinge deg Prduktet. Innbrudd: Maktbruk, skade eller ødeleggelse av låsinnretning på bygning eller kjøretøy. Dekning: Dekningen g ytelsene I henhld til denne Kntrakt sm valgt av deg g angitt på Din Frsikringsplan, der: CmpleteCare Skadefrsikring gir skadedekning sm angitt I vedkmmende del av Kntrakten, CmpleteCare Tyverifrsikring gir Tyveridekning sm angitt I vedkmmende del av Kntrakten g sm det er betalt den aktuelle Premie fr. Prdukt: Det prdukt/de prdukter sm er angitt I Frsikringsplanen g på Dells faktura til deg sm relevant Frsikringspremie er betalt fr. Premie Vederlaget Du betalte fr Kntrakten. Frsikringsplan: Frsikringsplanen sm bekrefter Din Dekning etter denne Kntrakten. Tyveri: Tap av Prdukter sm følge av Overfall eller Innbrudd fra Tredjeparts side. Tredjepart: Enhver annen enn du, Din ektefelle eller samber, dine etterkmmere eller frfedre, dine ansatte hvis Du er en juridisk persn, eller en annen persn sm ikke er gdkjent av deg fr bruk av Prduktet. Vi/Oss/Vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Gdkjent g under tilsyn av Financial Services Authrity FRN Du/Din: Den enkeltpersn, selskap eller enhet sm er angitt på Frsikringsplanen sm Pliseinnehaver. Ansvarsbegrensning Hverken Vi eller våre tilknyttede selskaper, partnere, styremedlemmer, ansatte eller representanter er ansvarlige verfr deg eller nen senere eier eller bruker av Prduktet fr nen følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, ansvar eller skade frdi Prduktet ikke er tilgjengelig fr bruk, tap eller ødeleggelse av data eller prgramvare, persnskade, død, andre indirekte følgeskader på grunn av feil ved Prduktet, eller andre følgeskader sm ppstår av eller i frbindelse med bruken av eller ytelsene til Prduktet, selv m Du har underrettet Oss m muligheten fr slik skade. Ved å inngå denne avtale frafaller Du uttrykkelig krav sm beskrevet I dette avsnitt. Du er innfrstått med at Vi ikke vil være ansvarlig fr ne erstatningsbeløp utver kstnadene frbundet med å bytte ditt Prdukt med et Prdukt med likeverdige spesifikasjner når det gjelder ethvert krav etter denne Kntrakt. Vi er ikke ansvarlige fr betaling av merverdiavgift hvis Du er registrert sm merverdiavgiftspliktig. CmpleteCare Løpetid g Frnyelse: Skade g Tyveri Dekningen begynner på (i) den dat Du mttar Prduktet fra Dell eller (ii) den dat Du kjøpte Kntrakten g har betalt den relevante premie, det sm inntrer senest, g utløper ved slutten av det tidsrm sm er ppgitt i Din Frsikringsplan eller ved ppgjør av Din tredje CmpleteCare Skade eller etter erstatning av Prduktet i henhld til CmpleteCare Tyverifrsikring, det sm inntrer først. Ingen av partene er frpliktet til å frlenge eller frnye denne Kntrakt.

6 Knfidensialitet Du er innfrstått med at alle pplysninger eller data sm blir meddelt til eller sendt Vår Agent eller Oss ver telefn, elektrnisk eller på annen måte ikke er undergitt knfidensialitet. Overføring av Dekningen Gjenstående på en dekning kan verføres til etterfølgende eier av Prduktet etter underretning til g gdkjennelse av ss. Kansellering Denne dekning er datert på den dat Du mttar Prduktet fra Dell eller den dat Du kjøper Kntrakten, det sm inntreffer senest. Du kan kansellere Kntrakten innen 14 (fjrten) dager Du mttk denne Kntrakt ved å sende ytterligere underretning til Oss på adresse: CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ Strbritannia Hvis Du kansellerer denne Kntrakten innen 14 (fjrten) dager etter mttak, vil Vi sende deg full tilbakebetaling, med mindre Du har fremsatt et gdkjent krav etter denne Kntrakt, i hvilket tilfelle det ikke vil bli fretatt nen tilbakebetaling g dekningen vil autmatisk være kansellert. Hvis Du kansellerer denne Kntrakt etter 14 (fjrten) dager etter mttak, vil det ikke skje nen tilbakebetaling av Premie. Vi kan kansellere denne Kntrakt hvis Du enten (i) (ii) gir uriktige pplysninger til Oss eller Vår Agent eller på annen måte mislighlder dine frpliktelser etter denne Kntrakt g de uriktige pplysningene eller mislighldet representerer et vesentlig brudd på dine kntraktsmessige frpliktelser verfr Oss eller (iii) hvis det er andre særlige g vesentlige grunner. Vi vil ikke kansellere Kntrakten av andre grunner. Hvis Vi kansellerer denne Kntrakt vil Vi sende deg skriftlig underretning m kanselleringen til den adresse sm er ntert hs ss. Underretningen vil mfatte grunnen til kanselleringen g dagen kanselleringen trer i kraft. Eventuell refusjn av Premie vil finne sted etter vårt skjønn. Fullstendig Avtale Disse betingelser utgjør den fullstendige avtale mellm deg g Oss m det avtalen mfatter g ingen av våre ansatte eller Vår Agent kan muntlig endre betingelsene i denne Kntrakt. Overtagelse av Rettigheter Vi frbehlder Oss rett til å søke regress på dine vegne g til å frfølge i ditt navn til beste fr Oss ethvert regresskrav, g Vi skal ha full rett til etter eget skjønn til å bestemme m en eventuell rettssak skal føres. I slike tilfeller er Du frpliktet til å gi Oss alle de pplysninger g all den bistand sm Vi måtte be m. Manglende Opplysninger Hvis Du svikaktig unnlater å gi eller redegjøre fr pplysninger verfr Oss sm det er rimelig å vente kan påvirke Vår beslutning m å yte frsikringsdekning til deg eller når det gjelder vurderingen av ditt krav, vil ingen ytelser eller tilbakebetalinger skje i henhld til denne Kntrakt. Hvis pplysinger Du har gitt ss, med hensikt eller grvt uaktsmt, er uriktige eller hvis du, med hensikt eller grvt uaktsmt, unnlater å gi pplysninger sm det er rimelig å anta vil påvirke Vår beslutning m å yte frsikringsdekning til deg eller når det gjelder vurderingen av ditt krav, vil dekningen etter denne avtale kunne bli redusert eller nektet. Ytterligere beføyelser

7 Denne Dekningen gir deg knkrete juridiske rettigheter. Det kan være at Du har ytterligere juridiske rettigheter. Denne dekningen er ikke en garanti. Prduktet Du kjøpte fra Dell vil gså bli levert med en begrenset garanti fra Dell eller fra tredjepart sm prdusent av prduktet Dell distribuerer. Vennligst les Dells begrensede garantierklæring m dine rettigheter g beføyelser under disse begrensede garantier. Lvvalg Med mindre ne annet er uttrykkelig bestemt, skal denne Kntrakt være undergitt nrsk rett g nrske dmstlers ikkeeksklusive jurisdiksjn. Datavern Frsikringsgiveren er ansvarlig fr behandlingen av dine persnlige data g vil påse at dine persnlige data blir behandlet g ikke lagret lenger enn nødvendig i henhld til Persnvernlven. Vi vil behandle dine persnlige data samt andre persnlige pplysninger av betydning fr frsikringskntrakten, fr administrative frmål eller fr å ppfylle våre frpliktelser verfr deg etter denne Kntrakt eller sm bestemt av lven. Dine persnlige data kan gså bli brukt i Vår markeds- eller kundeanalyser, frretnings- eller metdeutvikling, statistikk g risikhåndtering g markedsføring g andre tjenester. Fr dette frmål kan Vi gså gi dine persnlige data til annet selskap sm Vi samarbeider med eller, dersm det kreves, til myndighetene. I henhld til Persnvernlven kan Du be m pplysninger m dine persnlige data sm Vi besitter vederlagsfritt. Du har rett til tilgang til dine persnlige data, til å mtta en kpi av dem, til å få feil rettet g til å kreve at behandlingen av dem pphører. Fr slike frmål bes Du kntakte [name, telephnenumber and adress t be filled in]. Kunder med Spesielle Behv På anmdning kan Vi yte visse tjenester fr å bistå kunder med spesielle behv. Vennligst underrett Oss dersm Du ønsker nen av disse tjenester slik at Vi kan kmmunisere på en hensiktsmessig måte. Kundebehandling Hvis Du har grunn til å klage, bes Du i første mgang kntakte enten Accidental Damage Claims Department (se avsnittet Hvrdan fremsette skadeserstatningskrav) eller til Theft Claims Department (se avsnittet Hvrdan fremsette krav etter Tyveri) ettersm det passer. Hvis spørsmålet ikke blir løst, kan Du kntakte CmpleteCare Service Department, Lndn General Insurance Cmpany Limited, Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Hvis Du ønsker et uavhengig råd vedrørende klagen kan Du kntakte Financial Ombudsman Service, adresse Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR. At Du går frem slik vil ikke berøre dine juridiske rettigheter. Vår frsikringsvirksmhet er underlagt tilsyn av det britiske Financial Supervisry Authrity. Vår markedsføring av frsikring I Nrge er undergitt tilsyn av Kredittilsynet, besøksadresse Østensjøveien 43, Osl. Frsikringsgiver Denne CmpleteCare Kntrakt ( Kntrakten ) er utferdiget av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , registrert adresse Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ. Erstatning Financial Services Cmpensatin Scheme (Erstatningsrdningen fr finansielle tjenester) har plikt til å påse at en prsentandel av beløp sm et frsikringsselskap under tvangsppløsning skylder frsikringstakeren blir utbetalt dem dersm selskapet selv ikke er i stand til fullt ut å ppfylle sine frpliktelser. Denne erstatningsrdningen er undergitt begrensninger g ikke alle frsikringstakere kmmer inn under den. Ytterligere pplysninger er tilgjengelig på anmdning.

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet)

Rådgivningstjeneste Lite for implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Tjenestebeskrivelse Rådgivningstjeneste Lite fr implementering av KACE 2000- serien (2 dager på stedet) Innledning til tjenesteavtalen Denne rådgivningstjenesten ( tjenesten ) inkluderer implementering

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DETTE ER VIKTIG INFORMASJON DU BØR LESE Denne forsikringsoppsummeringen inneholder ikke hele forsikringens vilkår og betingelser disse kan man finne i forsikringens

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring

Trygghetsavtale. Dersom du ønsker full trygghet. Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring Trygghetsavtale Dersom du ønsker full trygghet Et samarbeid mellom Komplett.no og Vardia Forsikring De viktigste fordelene ved Trygghetsavtale Dekker de fleste produktskader som oppstår ved uforutsette

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer