AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)"

Transkript

1 Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse av publiseringslsning fr nettsider i henhld til pkt 2.1, samt drift, vedlikehld g brukersttte knyttet til lsningen i henhld til pkt 2.2 i avtalen. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHLD 2.1. LevrnexsEAVpuBLrsERrNcsLsNtNc Leveransen gjelder levering av publiseringslsning basert pfr prgrammet TYPO3 fr nettstedene g Leveransen gjgres i henhld til prsjektbeskrivelse/pristilbudatert den [vedlegg 1), med eventuelle justeringer avtalt senere, g beskrevet i installasjnslgg (vedlegg 2). Leveransen ppfattes sm gjennmfgrt nar begge nettsidene er publisert, g all funksjnalitet i henhld til vedlegg 1-, samt justeringer i henhld til vedlegg 2 er pa plass 2.2 HsrrNG, DRIFT, vedlikehld c supprt Avtalen gjelder hsting av publiseringslosning g nettsidene g Hsting skal gjres pa dedikert server eller webhtell med ndvendig ytelse g funksjnalitet i frhld Nrsk Sjmatsenters behv. Hsting dekker inntil 3 GB med hardiskplass, ca GB manedlig trafikk, ppgradering av serverprgramvare samt backup av nettsted minimum en gang pr uke. Nettstedenes ppetid skal vare minimum 99 %0. Unntak gjelder dersm nedetid skyldes frhld leverandr ikke har kntrll ver eller frce maieur.

2 Avtaf e Ncrsk $jran'ratsenter g Lirrnea Rfrcigivrring Avtalen gjelder videre drift, vedlikehld g supprt av selve publiseringslsningen. I detalj innehlder dette ppgraderinger av TYPO3 g installerte tilleggsmduler, ndvendig feilretting knyttet til samme, samt brukersttte via epst, telefn g Skype/MSN. Ndvendige ppgraderinger er ppgraderinger sm gj0res av sikkerhetsmessige hensyn eller fr i sikre kmpabilitet mellm TYPO3 g serverprgramvare, eller mellm de ulike deler av TYPO Trr,r,sccseRBErDER Arbeid utver det sm er avtalt g innbefattet i pkt 2.1g2.2 er tilleggsarbeider. Tilleggsarbeider awales spesifikt i hvert enkelt tilfeller. 3 Prus Arbeidet knyttet til pkt 2.1 i avtalen er prissatt trlkr ,- eks. mva. Hsting, drift, vedlikehld g supprt er prissatt til kr 5 000,- eks. mva pr. 6r, hvrav kr 2 000,- gjelder hsting. Supprt ver B timer pr Ar belastes med kr 500,- pr time. Kstnader til hsting skal reguleres en gang pr 6r dersm kstnader knyttet til leie av server/webhtell g linjekapasitet endres med mer enn 20 / pp eller ned i frhld til prisnivfret ved avtaleinngielse. Prisenderingen ma dkumenteres av leverandr. Kunde kan Srlig kreve A fa gjennmg6 m en slik prisendring har skjedd. Kstnader til hsting tilleggsfaktureres dersm gjennmsnittlig trafikk pr mined ligger ver l-5 GB i minst L/3 av irets mineder. Reguleringen skal skje i trinn pd 5 g 5 GB, g tilleggsprisen er kr 40,- eks mva pr 5GB pr mnd i de mineder sm trafikken er ver 1,5 GB. Dvs trafikk mellm 15 g 20 GB faktures med kr 40,-, gtrafikk mellm 20 g25 GB faktureres med kr 80,- Tilleggsarbeid faktureres med kr 700,- eks. mva pr time eller etter avtalt pris. 0nskes flere nettsteder etablert innen samme installasjn vil Arskstnad til hsting kun ke dersm dette medfgrer behv fr gkt hardiskplass g/eller manedlig behv fr mflnedlig trafikk faktureres sm venfr. Fr drift, vedlikehld g supprt vil pris pr nytt nettsted vare kr eks. mva pr nettsted. Antall timer supprt pr ir innbefattet i fastpris gker med 2 timer pr nytt nettsted.

3 Aviele Nrsk Sjenratsenter g Linnea Riclgivning 4 Avrer,ENS varighet Avtalen gjelder i 3 6r fra det tidspunkt frste nettsted er publisert eller avtalt dat angitt i denne avtalen. Avtalen pkt2.2 kan frnyes med 1 ir i gangen utver dette, samlet inntil 3 frr i tillegg til pprinnelig avtale. I denne avtale er avtalt dat satt til OppsrcELSE c FRNYELSE Avtalen kan ikke sies pp fgrste avtale5r. Etter dette kan avtalen sies pp av hver av partene med 3 mineders varsel. Dersm leverandr av ulike drsaker sier pp avtalen, er han pliktig 6 tilby kunden annen leverandr fr hsting, vedlikehld, drift g supprt til tilsvarende kstnad fr resten av avtaleperiden. Dersm leverandr ikke kan skaffe alternativ leverandr, mfl han viderefre avtalen fr resten av avtaleperiden. Dette gjelder ikke dersm kunde g leverandr i fellesskap er enig m at avtalen kmmer til pphr. Onsker kunden 5 bruke psjnen i henhldt til pkt 4 m frlengelse av avtalen skal varsel m dette gis til leverandr senest 3 mnd fr avtalen gir ut. Leverandren skal gi svar m avtalen kan frlenges innen L4 dager etter slikt varsel er gitt. Ved en eventuell frlengelse avtales ny pris mellm partene. 6 BETaIIT.IGSBETINGELSER Leveransen, samt hsting, drift, vedlikehld g supprt fakrureres sm flger ,L g kr 10250, , , , L , 7.L , 1, , L , kr L 250,- Alle belp er eks mva, Samlet sum til betaling er kr ,- Frfall er 15 dager fra utsendt faktura. Manglende betaling fra kunde gir grunnlag fr stenging av nettsted g/eller heving av avtale. Dette kan frst gjgres etter 2 purring har frfalt, g varsel m stenging er gitt sammen med inkassvarsel

4 Avta;le Nrsl< $jrznratsenter g Linnea Flidgivning S^enIT ce BETALIN GSB ETINGELSER VED OPPSI GELSE Sies avtalen pp av kunden fr avtaleperiden er ver, skal kunden betale eventuelt restbelp av kntraktsum knyttet til leveransens pkt 2.1. Sier leverandr pp avtalen, jf pkt 5 annet avsnitt kmmer flgende serlige betalingsbetingelser til anvendelse.. Skaffes ny leverandr fr hsting, drift med videre, vertar ny leverandgr alle plikter g rettigheter, inklusive betalinger. r Blir kunde g leverandr enige m A avslutte kntrakten, frfaller 50 7 av gjenverende kntraktssum knyttet til pkt 2.1. MeruclEn Mangler defineres sm flgende: r Gjentagende situasjner der nettstedene er utilgjengelige i mer enn 3 timer i strekk. At ppetid er under 98 / i mer enn l- mnd i lpet av 6 mnd. At funksjnsfeil i nettstedet ikke rettes pp i lpet av akseptabel tid. Med akseptabel tid menes primart innen 24 timer. Mangler gir grunnlag fr prisavslag eller ved alvrlige tilfeller heving av avtale. ANnns FRHLD Uenigheter knyttet til denne avtale skal skes avklart gjennm frhandlinger. Man er videre enig m ikke 6 bruke vldgiftsinstituttet, grunnet kstnadene ved dette. Lillehammer/Bergen J-1, lu E*L 9t,A,- Linnea Ridgivning

5 l\ii i;; i e i'r t., l's l.i li j r,: ru ; i.i is r,-: t lt ii t" [{ l.- i r t r r r'l ;: Fi ir # gl v l i i t l g Vedlegg 1. Prsjektbeskrivelse/pristilbud Vedlegg 2. Installasjnslgg datert L6.2006

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/pristibud

Prosjektbeskrivelse/pristibud Prosjektbeskrivelse/pristibud Til: Fra: Norsk Sjømatsenter v/unni Austefjord Erik Svendsen Kopi til: Dato: 1.3.2006 Referanse: Tilbud sjomat.no Tilbud på etablering av nettsted for Norsk Sjømatsenter og

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT DT KNGLIG FRNYINGS-, ADMINISTRASJNS- G KIRKDPARTMNT FTA Surveillane Authrity Steven Verhulst Rue Belliard 5 4 Brüssels Deres ref. Vär ref. Dat 762/626 2/42 / p. J2 ( 2- Cmplaint against Nrway nerning die

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

KUN TIL INTERN BRUK!

KUN TIL INTERN BRUK! Internt dkument V1 CHAR 04.11.2013 Veiledning til nytt anbud på Mdulppbygde sittesystemer g understell Anbudet mfatter følgende tjenester: - Utprøving - Reparasjn utenfr garantitid - Klargjøring fr gjenbruk

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Tilbudsinnbydelse vedrørende

Tilbudsinnbydelse vedrørende Tilbudsinnbydelse vedrørende utfasing av databaseplattfrm (gjennmføring g prsjektledelse), utbedring av rapprteringsløsning g design av et nytt mttakssystem fr statsregnskapet Senter fr statlig øknmistyring

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår

Skade og Tyveri. Forsikringsvilkår CmpleteCare Skade g Tyveri Frsikringsvilkår Oversikt Dette dkumentet gir nærmere pplysninger m tre nivåer fr Frsikringsdekning Skadefrsikring, Tyverifrsikring g Flerdekningsfrsikring (både skadefrsikring

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Tjenesteavtale Konsulentbistand

Tjenesteavtale Konsulentbistand Norproff Quality Management AS/Norproff AS E-post: postkasse@norporff.no Telefon: +47 4005 1110 Tjenesteavtale Konsulentbistand heretter kalt Avtalen Mellom Norproff QM AS (org.nr. 9861992259MVA) heretter

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer