Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning"

Transkript

1 Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene (1) Uhellsforsikring og (2) Uhells- og Tyveriforsikring. Forsikringsplanen og Dells faktura til deg angir om du har kjøpt: 1. Uhellsforsikring; eller 2. Uhells- og Tyveriforsikring Ditt eventuelle erstatningskrav er avhengig av dekningen du har valgt, som angitt på forsikringsplanen og fakturaen fra Dell. Assurandøren for denne Uhellsforsikringen eller Uhells- og Tyveriforsikringen ( Forsikringsavtalen ) er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, som har utpekt Dell Products med hovedkontor i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland som deres agent til å selge dette forsikringsproduktet og administrere alle krav som oppstår under denne forsikringen. Ved å tegne Uhellsforsikring eller Uhells- og Tyveriforsikring referert til på fakturaen fra Dell samtykker du i å være bundet av og godta vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Les denne kontrakten i sin helhet. Disse vilkårene og betingelsene supplerer vilkårene og betingelsene i alle gjeldene overlappende signerte avtaler mellom deg og Dell, eller hvis slike avtaler ikke finnes, Dells standard vilkår og betingelser for salg. Denne kontrakten er mellom deg og London General Insurance Company Limited. Dell er fakturerende agent. Alle ord med stor forbokstav som ikke er definert her, skal inneha betydningen som spesifiseres i tidligere nevnte signerte avtale eller Dells standard vilkår og betingelser for salg. Uhellsforsikring og Uhells- og Tyveriforsikring er kun tilgjengelig for maskinvare- og mobilitetsprodukter, men det er ikke nødvendig at du kjøper et av forsikringsproduktene for å kjøpe et produkt fra Dell. Dells faktura til deg vil indikere om du har kjøpt Uhellsforsikring eller Uhells- og Tyveriforsikring og fungerer som kvittering. Produktet blir merket med et serienummer (Service Tag) som hjelper deg med å verifisere kjøpet av Uhellsforsikringen eller Uhells- og Tyveriforsikringen. Du må betale en separat premie for hvert produkt som du ønsker skal være dekket av den valgte forsikringen. For eksempel dekkes ikke en skriver som kjøpes sammen med en bærbar datamaskin av forsikringen som gjelder den bærbare datamaskinen. Skriveren og den bærbare datamaskinen må ha hver sin forsikring. I tillegg til datamaskiner og mobilitetsprodukter som telefoner og smarttelefoner, kan det kjøpes separat dekning for visse typer tilbehørsprodukter. Hvis du har kjøpt forsikring for et tilbehørsprodukt, dekkes kun deler som er innebygd i eller finnes på hovedenheten til tilbehørsproduktet, inkludert deler eller tilbehør som er nødvendig for vanlig drift av enheten, og som sendes fra salgsstedet, for eksempel internt minne, innebygd LCD, interne komponenter/brytere, innebygde knapper, skuffer, lokk eller paneler, fjernkontroller, synkroniseringsholder eller kabler.

2 Informasjon om dekning Hva Som Dekkes Du er kvalifisert til dekning hvis: - Det forsikrede produktet er et produkt med Dell-merke, og - Du var 18 år eller eldre på kjøpsdatoen, og - Det forsikrede produktet er en maskinvare eller mobilt produkt, dvs. nettbrett. - Det forsikrede produktet ble kjøpt ikke mer enn 90 dager før denne forsikringen først ble kjøpt. - Du kjøpte denne forsikringen på en hvilken som helst dato etter at du kjøpte det forsikrede produktet, må den fungere normalt så langt du kjenner til, på startdatoen. Vær oppmerksom på følgende: - Vi forbeholder oss retten til å gjennomføre inspeksjon på stedet av det forsikrede produktet for å bekrefte at det fungerer normalt. All service som trengs for å få tilbake det forsikrede produktet til normal driftstilstand på begynnelse om dekningsperioden slik at produktet kan være kvalifisert til dekning, er ditt ansvar. - Dersom våre teknikarer bestemmer etter inspeksjon av produktet, at det har oppstått skade på det forsikrede produktet før polisen ble kjøpt, kan det eventuelt påvirke polisens gyldighet. - Krav på produktet som dekkes, kan ikke leveres før 30 dager etter kjøpsdatoen som først står på fakturaen eller annen ordrebekreftelse. Uhellsforsikring - gjelder kun når Uhellsforsikring har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på Oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Hvis produktet utsettes for skade ved en ulykke i løpet av forsikringstiden, reparerer eller erstatter vi produktet som er underlagt disse vilkår og betingelser. Reparasjon I løpet av forsikringstiden til denne forsikringen og i henhold til begrensningene i disse forsikringsvilkår, utfører vi nødvendig reparasjon på produktet for å rette opp eventuelle skader som oppstår ved vanlig og riktig bruk av produktet og som forårsakes ved et Uhell. Hvis vi reparerer produktet, forstår og godtar du at vi kanskje må skifte ut originaldeler med nye eller brukte deler fra originalprodusenten eller en annen produsent. Erstatningsdeler skal være funksjonelt tilsvarende til originaldeler. Assurandøren kan etter eget skjønn instruere en tredjeperson til å utføre reparasjoner på ditt produkt. Nytt produkt Hvis vår agent avgjør at det er nødvendig å erstatte produktet istedenfor å reparere det, så skal erstatningsproduktet, når det er mulig, inneha tilsvarende eller bedre spesifikasjoner enn det opprinnelige produktet som ble kjøpt av Dell. Vår agent vil etter eget skjønn avgjøre hvilket produkt du mottar dersom likt produkt ikke kan fremskaffes. Merk at hvis vi reparerer produktet, forstår og godtar du at vi kanskje må skifte ut originaldeler med nye eller brukte deler fra originalprodusenten eller en annen produsent. Denne forsikringen dekker ikke forebyggende vedlikehold. Det er ikke nødvendig at du utfører eventuelt forebyggende vedlikehold på produktet for å motta reparasjon eller erstatning av et produkt som under forsikringsvilkårene.

3 Responsnivå Responsnivået for reparasjon eller utskiftning i henhold til denne kontrakten, skal være det samme som responsnivået for den underliggende maskinvare- eller servicegarantien for produktet, forutsatt at responsnivået ikke overstiger responsnivået i Next Business Day On-Site Service After Remote Diagnosis (service på stedet neste dag etter ekstern diagnose) som angitt i Dell ProSupportservicebeskrivelsen på Hvis du er utenfor hjemlandet, kan responsnivået variere og det vil leveres med rimelig forventet innsats. Servicedeler Uavhengig av det kjøpte serviceresponsnivået, er noen komponentdeler spesifikt utformet slik at kunden enkelt skal kunne fjerne dem og skifte dem ut. Slike deler kalles Customer Self Replaceable (CSR) (uskiftbar av kunde). Hvis Dell-analytikeren under diagnosen fastsetter at reparasjonen kan utføres med en CSR-del, vil Dell sende CSR-delen direkte til kunden. Det finnes to kategorier av CSR-deler: Valgfrie CSR-deler dette er deler som er utformet for å skiftes ut av kunde. Avhengig av hva slags service som ble kjøpt med produktet, vil Dell kanskje tilby at en tekniker skifter ut delene på stedet. Ta kontakt med en teknisk støtte-analytiker for ytterligere informasjon om hvilke valgfrie CSR-deler og hvilke serviceresponsnivåer som kvalifiserer for installering på stedet uten ytterligere kostnader. Obligatoriske CSR-deler dette er deler som kunden må skifte ut selv. Dell tilbyr ikke installasjonsarbeid for dem. Hvis kunden ber om at Dell skal skifte ut disse delene, vil kunden måtte betale et gebyr for denne tjenesten. Geografiske begrensninger og omplassering Reparasjon eller utskiftning i henhold til forsikringsavtalen leveres til det sted som er angitt på fakturaen. Responsnivåene, åpningstider for teknisk støtte og responstider på stedet varierer geografisk og enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på ditt sted. Forpliktelsen om å reparere eller erstatte et produkt er underlagt tilgjengelighet av lokal service og kan være underlagt ytterligere kostnader i tillegg til inspeksjon og re-sertifisering av produktet på det aktuelle tidspunkt og satser for materialkonsultasjon. Krav utenfor landet der du kjøpte forsikringen er begrenset til rimelig forventet innsats og er kanskje ikke tilgjengelig for alle kunder. I tillegg inkluderer ikke støtte utenfor hjemlandet noen utskiftninger av hele enheten. Ta kontakt med en teknisk støtteanalytiker fra Dell for ytterligere informasjon. Du må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til produktet uten kostnad slik at Dell skal ha mulighet til å innfri sine forpliktelser. Ansvarsgrenser Krav under Uhellsforsikringen er ubegrenset i løpet av forsikringstiden for denne forsikringen. Krav dekker kun maskinvare. Grenser for mobilitetsprodukter Når det gjelder produkter som Dell har klassifisert som mobilitetsprodukter (for eksempel smarttelefoner eller nettbrett), er dekning under Uhellsforsikring ubegrenset så lenge denne kontrakten gjelder, med følgende begrensning: Hvis det slås fast at et mobilitetsprodukt ikke kan repareres og at en full utskiftning av enheten er nødvendig, gir denne ytelsen krav på maksimalt to erstatningsenheter innenfor en sammenhengende tolvmånedersperiode eller tiden som gjenstår av kontraktsperioden, avhengig av hva som er kortest. Hvis du for eksempel kjøper Uhellsforsikring av to års varighet fra og med januar måned, og du fremmer et krav om utskiftning i mai, er du bare berettiget til å motta én erstatningsenhet til i de neste tolv månedene fra mai. Du er ikke berettiget til ytterligere utskiftninger før i mai i det andre året av forsikringsperioden. Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke og agenten er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte: 1. Hvis du kjøpte forsikring for en datamaskinenhet eller mobilitetsprodukt, tilbehørsenheter eller komponenter slik som (uten begrensninger) dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne øyttalere, spillenheter, bærevesker, ekstra skjermer, ekstern mus på bærbare datamaskiner, eksterne tastaturer og andre komponenter som ikke er interne i datamaskinproduktet.

4 2. Hvis du kjøpte forsikring for et tilbehørs- eller mobilitetsprodukt, eksternt koblede datamaskiner, tilbehør eller andre enheter som kan jobbe i samarbeid med det forsikrede tilbehørsproduktet, komponenter, vesker, veggfester til TV eller skjerm, kabler, eller artikler som klassifiseres som ekstrautstyr eller rekvisita og ikke er innebygd i baseenheten, for eksempel batterier, lyspærer, utskiftbare blekkpatroner, utskrifts- eller fotopapir, minnestasjoner, utskiftbare minneenheter, kabelkoblinger, bærevesker, Stylus-penner, dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne høyttalere, spillenheter, spillstasjoner, ekstra skjermer, ekstern mus eller andre inn-/ut-enheter, eventuelle andre komponenter som ikke er interne i tilbehørsproduktet som du kjøpte forsikringen for, eller andre deler/komponenter som krever regelmessig brukervedlikehold. 3. Programvare, inkludert, men ikke begrenset til: (1) eventuelle defekter på eller skade (inkludert, men ikke begrenset til viruspåførte skader) på forhåndslastet programvare, kjøpt sammen med eller på annen måte lastet på produktet, og (2) all programvare som er lastet gjennom Custom Factory Integration eller alle andre elementer som er lagt til gjennom Custom Factory Integration. Assurandøren eller dennes agent vil forsøke å tilby, men garanterer ikke for, reparasjon eller utskiftning av Custom Factory Integration-elementer som ikke er programvare, som ellers kan være ekskluderte komponenter. 4. Eventuelle skader på eller defekter i produktet som kun er kosmetiske, overflateskader som for eksempel riper og bulker som ikke påvirker din bruk av produktet eller skader som ikke påvirker produktets funksjonalitet dekkes ikke. 5. Alle produkter som noen andre enn agenten har forsøkt å reparere. Alle reparasjoner eller forsøkte reparasjoner på produktet som dekkes av denne forsikringen, utført av en annen part enn oss eller agenten, vil føre til at denne Forsikringsavtalen er ugyldig eller opphevet. Utgifter til eventuelle reparasjoner som du eller en annen person utfører eller forsøker å utføre på produktet, refunderes ikke. 6. Alle produkter som blir skadet i tilknytning til eller som et resultat av feil eller utilstrekkelig kundeinstallering. Kundeinstallering skal inkludere alle følgende operasjoner utført av deg eller en annen tredjepart på vegne av deg: (1) utpakking eller flytting av produktet, (2) installering eller montering av et produkt på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme etter installering) og (3) festing av braketter eller andre bærende enheter som er utformet for montering eller festing på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme). Kundeinstallering inkluderer ikke installeringstjenester som er kjøpt av Dell. 7. Alle produkter som er mistet eller stjålet (bortsett fra hvis du også har kjøpt Tyveribeskyttelse som angitt i Oversikten). Hvis du vil motta reparasjon eller utskifting av et produkt, må du returnere det skadede produktet i sin helhet til oss. 8. Alle produkter som blir skadet i brann fra en ekstern kilde eller som skades med overlegg. Hvis vi finner bevis på forsettelig påført skade, er vi ikke forpliktet til å reparere eller erstatte produktet. 9. All gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Hvis det imidlertid er nødvendig med utskifting av harddisken på et produkt, vil agenten laste på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige programmer og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration-programmer. Vi garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til å sikre, at eventuelle installerte Custom Factory Integration-applikasjoner er kompatible med erstatningsproduktet. 10. Alle skader som oppstår fra krig, opprør, terrorhandlinger eller naturkatastrofer, for eksempel, men ikke begrenset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskjelv og orkan. Slik sender du inn et krav for under Uhellsforsikringen Hvis du vil sende inn et krav under Uhellsforsikringen, må du ringe avdelingen for krav i forbindelse med Uhellsforsikring på Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet opphold og senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

5 Hva må jeg gjøre? Når du ringer, ber en tekniker om Service Tag-nummeret som er plassert på baksiden eller ndersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet. Når teknikeren har bekreftet kjøpet av Uhellsforsikring kan du bli stilt en rekke spørsmål for å vurdere omfanget og årsaken til skaden på produktet. For å være dekket av denne kontrakten må du samarbeide med agenten vår for å sikre at produktet blir reparert på riktig måte. Teknikeren stiller så en rekke spørsmål for å vurdere omfanget av og årsaken til skaden på produktet. Disse trinnene for diagnostikk og feilsøking kan kreve mer enn én samtale eller en utvidet økt, og det kan hende du blir bedt om å vurdere innsiden av produktet der det er trygt å gjøre det. Agenten vår kan be deg om å returnere produktet til et lager hvis produktet har vært utsatt for betydelig skade (søl av væske, fall fra et høyt sted osv.) selv om du har rett til støtte på stedet. Dette skyldes at det kan finnes skjult skade som ikke kan diagnostiseres før den åpenbare skaden er reparert. Såfremt du følger instruksjonene fra agenten betaler vi for alle påløpte kostnader for retur av produktet til agentens reparasjonsfasilitet. Når produktet ankommer agentens reparasjonsfasilitet, kan produktet repareres eller det kan hende agenten sender deg et erstatningsprodukt avhengig av en skadevurdering av produktet. I noen tilfeller der det kan avgjøres over telefon at det er nødvendig med et erstatningsprodukt, kan agenten etter eget forgodtbefinnende sende deg er erstatningsprodukt umiddelbart. Hvis du imidlertid ikke returnerer det skadede produktet til oss i sin helhet, godtar du at du er ansvarlig for å betale utsalgspris for erstatningsproduktet. Åpningstidene for støtte inkluderer ikke vanlig anerkjente offentlige fridager som gjelder i det landet der tjenester skal utføres. Vi og agenten er ikke ansvarlig for eventuell svikt eller forsinkelse i leveringen av tjenestene til deg på grunn av årsaker som er utenfor vår kontroll. Informasjon om dekning Uhell- og Tyveribeskyttelse - gjelder kun når Uhells- og Tyveriforsikring har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på Oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Nytt produkt Hvis produktet blir stjålet i løpet av forsikringstiden og er dekket under forsikringsvilkårene leverer vi et erstatningsprodukt av tilsvarende spesifikasjoner som det opprinnelige produktet som du kjøpte. Dersom likt produkt ikke kan fremskaffes står vår agent fritt til å avgjøre hvilket produkt du skal motta. Hvis en erstatning med tilsvarende spesifikasjoner ikke er tilgjengelig, kan vi etter eget skjønn også velge å gi deg pengene tilbake, opptil den opprinnelige kjøpsprisen for produktet som du kjøpte fra Dell. Dekning på verdensbasis Denne kontrakten gir Tyveribeskyttelse over hele verden. Vi erstatter imidlertid kun produktet når du befinner deg i bestemte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sør-Afrika, Sverige, Sveits eller Storbritannia. Hvis du blir utsatt for Tyveri i henhold til denne kontrakten utenfor de ovenfor nevnte landene, sender vi kun erstatningsprodukt til disse landene. Ansvarsgrenser Erstatningen er begrenset til ett akseptert Tyverikrav i løpet av forsikringstiden for Tyveribeskyttelsen. Vi dekker kun maskinvare.

6 Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke: 1. Kostnaden for å erstatte programvare. Den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, lastes imidlertid opp på eller leveres sammen med et erstattet produkt i henhold til denne Tyveriforsikringen uten at det koster deg noe. 2. All gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Agenten laster imidlertid opp på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration-applikasjoner. Vi garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til, å sikre at eventuelle installerte Custom Factory Integration-applikasjoner er kompatible med erstatningsproduktet. 3. Alle Tyverier, med mindre Tyveriet er et resultat av Overfall eller Innbrudd av en tredjepart. 4. Alle Tyverier av tilbehør og rekvisitadeler. 5. Tyveri av produktet når produktet har blitt gitt til en tredjepart for bruk eller oppbevaring. 6. Tyveri av produktet fra et kjøretøy, med mindre produktet var skjult i et last bagasjerom eller hanskerom og kjøretøyet ble åpnet med makt. Bevis på slik tvungen åpning må være vedlagt når du sender inn kravet. 7. Tyveri der et produkt ligger igjen på arbeidsstedet eller et annet sted for arbeid, skole eller et annet offentlig sted, med mindre det var låst med en sikkerhetsledning, safe eller oppbevart i lignende låsbart rom som det kun er du som har tilgang til, og sikkerhetsledningen, låsen, safen eller lignende låsbart rom ble fjernet eller åpnet med makt og bevis på slik tvungen tilegnelse eller åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 8. Alle tilfeller av Tyveri som ikke rapporteres til politiet innen 72 timer etter at forholdet ble oppdaget. 9. Erstatning av produktet der produktet har blitt mistet eller forlagt også hvis det er et resultat av en force majeure-hendelse. 10. Tyveri der Tyveriet har inntruffet på grunn av (eller som kan tilskrives) grov uaktsomhet fra din side. Slik legger du inn et krav under Tyveriforsikringen Hvis du vil legge inn et krav for Tyveri, kan du bruke den elektroniske kravstjenesten på Ved å legge inn kravet elektronisk sikrer du at det blir behandlet på kortest mulig tid. Du må oppgi Service Tag / polisenummer for produktet, slik det angis i Oversikten, og fylle ut og sende inn det elektroniske kravsskjemaet. Du finner fullstendig informasjon om hvordan du legger inn et krav på nettet. Du kan også ringe avdelingen for krav i forbindelse med Tyveri på Når du ringer, ber en takstmann deg om forskjellige opplysninger for å bekrefte at du har kjøpt Tyveribeskyttelse, og du får informasjon om hvordan du legger inn et krav og/eller sender inn et kravsskjema for behandling. Vi anbefaler at du sender all dokumentasjon via faks eller som skannet elektronisk kopi for å sikre at kravet ditt blir behandlet på kortest mulig tid. Hva må jeg gjøre? 1. Underrett politiet innen 72 timer etter at du har oppdaget Tyveriet og gi dem følgende informasjon: Informasjon om det stjålne produktet, inkludert merke, modell og Service Tagnummeret dette er plassert på baksiden eller undersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet. Detaljerte omstendigheter rundt Tyveriet.

7 2. Underrette avdelingen for krav i forbindelse med Tyveribeskyttelse. Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet uten ugrunnet opphold og senest innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Følgende dokumenter må sendes til avdelingen: Et fullstendig utfylt kravsskjema. Kravsskjemaet er tilgjengelig på En kopi av politirapporten knyttet til Tyveriet av produktet, inkludert referansenummeret. Bevis på innbrudd eller overfall. 3. I tillegg kan du bli bedt om å levere a. Legeerklæring eller vitneutsagn ved Tyveri via overfall. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav. b. Overslag for eller kvitteringer for reparasjoner på all eiendomsskade knyttet til Tyveriet inkludert, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabel, lås, safe eller lignende låsbart rom når det gjelder innbrudd av en tredjepart kun for valideringsspørsmål. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav. c. Bekreftelse på at forsikringsselskap for person, kommersiell eiendom eller kjøretøy har blitt underrettet om innbruddet. Generelle vilkår Definisjoner Uhell: All tilfeldig, plutselig og uforutsett skade på produktet med eksterne metoder som påvirker produktets drift og funksjon. Uhells- og Tyveriforsikring: Dette er der du har kjøpt forsikringen Uhell med Tyveribeskyttelse. Agent: Dell Produkter eller alle parter som er autorisert av oss til å reparere, erstatte eller levere tjenester i henhold til denne kontrakten. Overfall: Alle typer fysisk trussel eller voldshandling utført av en tredjepart for å berøve produktet fra deg. Innbrudd: Makt, skade eller ødeleggelse av alt låseutstyr på en bygning eller et kjøretøy. Dekning: Dekning og fordeler som leveres i henhold til denne Forsikringsavtalen er valgt av deg og angitt på Oversikten, der: Uhellsforsikring gir dekning for skade som følge av Uhell, som angitt ovenfor i vilkårene og Uhells- og Tyveriforsikring i tillegg gir dekning ved Tyveri som angitt ovenfor i vilkårene. Forsikringsdekning forutsetter at forsikringspremien er betalt i sin helt. Dell: Dell Produkter og alle holdingselskaper eller datterselskap av Dell Products eller alle datterselskaper av slike holdingselskaper som er en agent. Produkt: Produktet/produktene angitt på Oversikten og på Dells faktura til deg der den riktige forsikringspremien har blitt betalt. Forsikringspremie: Prisen du har betalt for forsikringen. Oversikt: Oversikten som bekrefter at du er dekket av denne Forsikringsavtalen. Tyveri: Tap av produktet som et resultat av overfall eller innbrudd av en tredjepart. Tredjeparter: Alle andre personer enn deg, ektefelle eller lovlig partner, etterkommere eller forgjengere, ansatte der du er den juridiske enheten eller enhver person som ikke er autorisert av deg til å bruke produktet. Vi/oss/vår: London General Insurance Company Limited, registrert nummer: Du/din: Individet, selskapet eller enhetsnavnet på Oversikten som forsikringstakeren. Begrensning av erstatningsansvar Verken vi eller våre datterselskaper, partnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige overfor deg eller en annen etterfølgende eier eller andre som bruker produktet, for tilfeldige eller følgelige skader inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar eller skadeerstatning for produktet som ikke kan brukes, tap eller forringelse av data eller programvare, personskade, dødsfall, annet indirekte tap på grunn av produktsvikt, eller eventuelle og alle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgelige skader som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av eller ytelsen til produktet, selv om du har gitt beskjed om muligheten for slik erstatning. Ved å inngå denne kontrakten frasier du deg alle krav som beskrives i denne paragrafen. Du godtar og forstår at vi ikke vil være ansvarlig for noe erstatningsbeløp utover erstatningskostnaden for produktet eller annet produkt med tilsvarende spesifikasjon når det gjelder ethvert krav i forbindelse med denne kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for betaling av MVA der du er registrert med momsregisteret for MVA.

8 Forsikringstid og fornyelse: Dekningen begynner den datoen du mottar produktet fra Dell eller datoen da du tegner Uhellsforsikring eller Uhells- og Tyveriforsikring, avhengig av hva som kommer sist. Dekningen utløper når forsikringstiden som angis på Oversikten er over, eller, der du har kjøpt Uhells- og Tyveriforsikring, etter en erstatning av produktet under Tyveridekningen. Dekningen opphører kun for Tyveribeskyttelse. Dekningen for Uhellsforsikring fortsetter til slutten av forsikringstiden som angitt på Oversikten. Det er ingen forpliktelse fra noen part at denne kontrakten skal forlenges eller fornyes. Krav om konfidensialitet eller eiendomsrettigheter Du godtar at all informasjon eller data som oppgis eller sendes til agenten vår eller til oss, over telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke er konfidensiell eller eiendomsbeskyttet for deg. Overføring av dekningen Gjenværende rettigheter og plikter under forsikringspolisen kan overføres til etterfølgende eiere av produktet ved underrettelse og autorisasjon fra oss. Ytterligere vilkår, betingelser og kostnader kan gjøre seg gjeldende ved slik overføring. Kansellering Denne forsikringen er datert den datoen du mottar produktet fra Dell eller den datoen da du kjøper forsikringen, avhengig av hvilken dato som kommer sist. Du kan kansellere denne Forsikringsavtalen innen fjorten (14) dager etter mottak av denne avtalen ved å sende oss skriftlig beskjed. Dells serviceavdeling for Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF Storbritannia Hvis du kansellerer denne Forsikringsavtalen innen fjorten (14) dager etter at du mottar den, gir vi deg pengene tilbake, bortsett fra hvis du har mottatt erstatning i henhold til denne Forsikringsavtalen. Da gjelder ikke pengene tilbake-garantien og dekningen kanselleres automatisk. Hvis du kansellerer denne Forsikringsavtalen etter fjorten (14) dager etter at du har mottatt avtalen, får du ikke betalt tilbake forsikringspremien. Vi kan kansellere denne Forsikringsavtalen hvis du ikke betaler forsikringspremien pluss eventuelle gjeldende avgifter i henhold til Dells standard vilkår og betingelser for salg, hvis du ikke gir oss eller agenten korrekt informasjon eller på annen måte opptrer i strid med forpliktelsene i forbindelse med denne Forsikringsavtalen. Hvis vi kansellerer forsikringsavtalen, sender vi deg skriftlig varsel om kansellering til adressen som finnes i arkivene våre. Varselet inkluderer grunnen til kanselleringen og den effektive datoen for kanselleringen. Eventuell tilbakebetaling av forsikringspremien skjer etter vårt forgodtbefinnende. Hver forsikringsavtale må kanselleres separat for hvert produkt. Svindel Ikke noe i denne kontrakten skal begrense eller ekskludere ansvar for svindel eller svindelaktig feilinformasjon. Verken vi eller agenten vår vil respektere kravet ditt hvis det finnes rimelige grunner til å tro at du er involvert i svindelaktig eller annen ulovlig virksomhet i forbindelse med denne kontrakten.

9 Rett til subrogasjon Vi forbeholder oss retten til å søke om erstatning på dine vegne og å saksøke i ditt navn for vår vinning, alle krav om godgjøring, og vi skal ha full diskresjon når det gjelder gjennomføringen av eventuelle rettslige prosesser. I slike tilfeller skal du gi oss all slik informasjon og assistanse som vi kan ha behov for. Taushetsplikt Hvis noe av informasjonen gitt til oss om deg er unøyaktig, eller hvis du ikke oppgir informasjon som rimelig kan påvirke avgjørelsen vår om å gi deg forsikring eller når det gjelder vurderingen av et krav, skal forsikringen under denne kontrakten opphøre og ingen fordel eller utbetaling skal foretas i henhold til denne kontrakten. Ytterligere rettsmidler Denne forsikringen gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne forsikringen er ikke en garanti. Produkter som du kjøper fra Dell, kommer også med en begrenset garanti fra Dell eller tredjepartsprodusenter avprodukter som Dell distribuerer. Rådfør deg med Dells begrensede garantierklæringer for dine rettigheter og rettsmidler i henhold til disse begrensede garantiene. Gjeldende lov Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne Forsikringsavtalen avgjøres etter norsk lov med Oslo tingrett som rett verneting. Vern av opplysninger Du har rett til en kopi av personopplysningene som vi har om deg, ved betaling av et gebyr. All personinformasjon er beskyttet av loven. Vi behandler kun personinformasjon med formål om å behandle kravet ditt og/eller administrere polisen. Vi lager og oppbevarer informasjonen på en egnet måte. Kunder med spesielle behov Vi kan på oppfordring levere bestemte tjenester for å hjelpe kunder med spesielle behov. Gi oss beskjed hvis du har behov for noen av disse tjenestene, slik at vi kan kommunisere på en egnet mate. Kundebehandling Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til salget av denne forsiktingspolisen, kan du ta kontakt med Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for Uhell, kan du skrive til Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for Tyveri, kan du skrive til Customer Service Manager (kunderservicelederen) i London General Insurance med adresse The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Dersom du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til Customer Service Director (kundeservicedirektøren) på samme adresse. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til betingelsene i denne forsikringspolisen, kan du skrive til assurandøren, London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager med adresse The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Dersom du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til administrerende direktør hos assurandøren på samme adresse. Hvis klagen adressert til noen av de ovennevnte partene, ikke løses på en måte som du er fornøyd med, eller du ønsker å innhente uavhengige råd når det gjelder klagen din, kan du ta kontakt med Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Storbritannia og tydelig fremsette bakgrunnen for klagen og parten som klagene opprinnelig ble levert til. Assurandører Assurandøren for denne Uhellsforsikringen eller Uhells- og Tyveriforsikringen er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , med registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Storbritannia.

10 Erstatning Det er FSCS plikt å sikre at en prosentandel av det krav en forsikringstaker har mot et avviklet forsikringsselskap betales til forsikringstaker hvis forsikringsselskapet ikke kan innfri sitt erstatningsansvar til det fulle. Forsikringsselskapet er dekket for 90 % av det totale kravet, uten øvre grense. Dette kompensasjonssystemet er underlagt begrensninger, og ikke alle forsikringstakere er berettiget. Du kan få mer informasjon fra FSCS, 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN, Storbritannia. Du kan også ringe FSCS på

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen. Dette dokumentet beskrever tjenester for leveranse i forhold til kontrakt OFA-K2011.023 til Vest-Agder fylkeskommune, og inkluderer kun Skadeforsikring. CompleteCare Skade Oversikt Forsikringsvilkår Dette

Detaljer

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår CompleteCare 1. Innledning Hvilke ytelser De har krav på vil avhenge av hvilke dekninger De har valgt, noe som fremgår av Deres forsikringsbevis. Denne CompleteCare-polisen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark.

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark. Angrerett for forbrukere i visse tilfeller Angrerett ved fjernsalg Ved fjernsalg har forbrukeren rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager fra avtaleinngåelsen, ved at det gis melding til selskapet

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer