2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)"

Transkript

1 Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse). Forsikringsplanen og Dells faktura til deg angir om du har kjøpt: 1. kun forsikring mot skade som følge av uhell (Accidental Damage Protection) eller 2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Støtten du har rett på, er avhengig av dekningen som du har valgt, som angitt på forsikringsplanen og fakturaen fra Dell. Assurandøren for denne kontrakten for Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection Contract (kontrakten) er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, som har utpekt Dell Products med hovedkontor i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland som deres agent til å selge dette forsikringsproduktet og administrere alle krav for Accidental Damage som oppstår fra denne forsikringen. Ved å akseptere Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection referert til på fakturaen fra Dell samtykker du i å være bundet av og godta vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Les denne kontrakten i sin helhet. Disse vilkårene og betingelsene supplerer vilkårene og betingelsene i alle gjeldene overlappende signerte avtaler mellom deg og Dell, eller hvis slike avtaler ikke finnes, Dells standard vilkår og betingelser for salg. Denne kontrakten er mellom deg og London General Insurance Company Limited. Dell er fakturerende agent. Alle termer som ikke er definert her, skal inneha betydningen som spesifiseres i tidligere nevnte signerte avtale eller Dells standard vilkår og betingelser for salg. Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection er kun tilgjengelig for maskinvareprodukter, men det er ikke nødvendig at du kjøper Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection for å kjøpe et produkt fra Dell. Dells faktura til deg vil indikere om du har kjøpt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection og fungerer som kvittering. Produktet blir merket med et serienummer (Service Tag) som hjelper deg med å verifisere kjøpet av Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection. Du må betale en separat premie for hvert produkt som du ønsker skal være dekket av denne kontrakten. For eksempel dekkes ikke en skriver som kjøpes sammen med en bærbar datamaskin av kontrakten som gjelder den bærbare datamaskinen. Skriveren og den bærbare datamaskinen må ha hver sin forsikring. I tillegg til datamaskiner kan forsikringen kjøpes separat for enkelte tilbehør. Hvis du har kjøpt forsikring for et tilbehørsprodukt, dekkes kun deler som er innebygd i eller finnes på hovedenheten til tilbehørsproduktet, inkludert deler eller tilbehør som er nødvendig for vanlig drift av enheten, og sendes fra salgsstedet, for eksempel internt minne, innebygd LCD, interne komponenter/brytere, innebygde knapper, skuffer, lokk eller paneler, fjernkontroller, synkroniseringsholder eller kabler.

2 Informasjon om dekning Accidental Damage Protection gjelder kun når Accidental Damage Protection har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Hvis produktet utsettes for skade ved en ulykke i løpet av forsikringens termin, reparerer eller erstatter vi produktet som er underlagt disse vilkår og betingelser. Reparere I løpet av terminen til denne kontrakten og i henhold til begrensningene i denne kontrakten, reparerer vi produktet som nødvendig for å rette opp eventuelle skader på produktet som oppstår ved vanlig og riktig bruk av produktet som forårsakes gjennom et uhell. Hvis vi reparerer produktet, forstår og godtar du at vi kanskje må skifte ut originaldeler med nye eller brukte deler fra originalprodusenten eller en annen produsent. Erstatningsdeler skal være funksjonelt tilsvarende til originaldeler. Etter vårt forgodtbefinnende kan vi tildele et tilknyttet selskap eller en kontrakt med en tredjepart å fullføre reparasjoner på produktet. Skifte Hvis agenten vår avgjør at det er nødvendig å erstatte produktet heller enn å reparere det, så er erstatningsproduktet likeverdig som eller bedre enn det opprinnelige produktet som ble kjøpt av Dell, som bestemt av vår agent etter dennes eget forgodtbefinnende. Denne kontrakten dekker ikke forebyggende vedlikehold. Det er ikke nødvendig at du utfører eventuelt forebyggende vedlikehold på produktet for å innhente reparasjon eller erstatning av et produkt som dekkes av denne kontrakten. Responsnivå Responsnivået for reparasjon eller utskiftning i henhold til denne kontrakten, skal være det samme som responsnivået for den underliggende maskinvaregarantien, Basic Hardware Service, eller Dell ProSupport Service for produktet, betinget imidlertid at responsnivået ikke overstiger responsnivået Next Business Day On Site Service After Remote Diagnosis (service på stedet neste dag etter ekstern diagnose) som angitt i Dell ProSupport servicebeskrivelsen på Hvis du er utenfor hjemlandet, kan responsnivået variere og det vil leveres med rimelig forventet innsats. Geografiske begrensninger og omplassering Reparasjon eller utskiftning i henhold til denne kontrakten leveres til anlegget/anleggene angitt på fakturaen. Responsnivåene, åpningstider for teknisk støtte og responstider på stedet varierer geografisk og enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på ditt sted. Forpliktelsen om å reparere eller erstatte et omplassert produkt er underlagt tilgjengelighet av lokal service og kan være underlagt ytterligere kostnader i tillegg til inspeksjon og re sertifisering av det omplasserte produktet på da aktuelle tidspunkt og satser for materialkonsultasjon. Krav utenfor landet der du kjøpte forsikringen er begrenset til rimelig forventet innsats og er kanskje ikke tilgjengelig for alle kunder. I tillegg inkluderer ikke støtte utenfor hjemlandet noen utskiftninger av hele enheten. Ta kontakt med en teknisk støtte analytiker fra Dell for ekstra informasjon. Du må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til anlegget uten kostnad slik at Dell skal ha mulighet til å innfri sine forpliktelser. Grenser Krav for Accidental Damage Protection er ubegrenset i løpet av terminen for denne forsikringen. Krav dekker kun maskinvare.

3 Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke og agenten er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte: 1. Hvis du kjøpte forsikring for en datamaskinenhet, Accidental Damage for tilbehørsenheter eller komponenter slik som (uten begrensninger) dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne høyttalere, spillenheter, bærevesker, ekstra skjermer, ekstern mus på bærbare datamaskiner, eksterne tastaturer og andre komponenter som ikke er interne i datamaskinproduktet. 2. Hvis du kjøpte forsikring for et tilbehørsprodukt, Accidental Damage for eksternt koblede datamaskiner, tilbehør eller andre enheter som kan jobbe i samarbeid med det forsikrede tilbehørsproduktet, komponenter, vesker, veggfester til TV eller skjerm, kabler, eller artikler som klassifiseres som ekstrautstyr eller rekvisita og ikke er innebygd i baseenheten, for eksempel batterier, lyspærer, utskiftbare blekkpatroner, utskrifts eller fotopapir, minnestasjoner, utskiftbare minneenheter, kabelkoblinger, bærevesker, Stylus penner, dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne høyttalere, spillenheter, spillstasjoner, ekstra skjermer, ekstern mus eller andre inn /ut enheter, eventuelle andre komponenter som ikke er interne i tilbehørsproduktet som du kjøpte forsikringen for, eller andre deler/komponenter som krever regelmessig brukervedlikehold. 3. Programvare inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) eventuelle defekter på eller skade (inkludert, men ikke begrenset til viruspåførte skader) på forhåndslastet programvare, kjøpt sammen med eller på annen måte lastet på produktet, og (2) all programvare som er lastet gjennom Custom Factory Integration eller alle andre elementer som er lagt til gjennom Custom Factory Integration. Det utøves rimelig innsats, men denne kontrakten garanterer ikke reparasjon eller utskiftning av Custom Factory Integration elementer som ikke er programvare, som ellers kan være ekskluderte komponenter. 4. Eventuelle produkter som befinner seg utenfor landet eller anlegget/anleggene som angis på fakturaen eller annen bestillingsbekreftelse. 5. Eventuelle skader på eller defekter i produktet som er kun kosmetisk eller ellers ikke påvirker produktets funksjonalitet. I henhold til denne kontrakten er det ingen forpliktelse om å reparere rimelig slitasje på produkter og andre overflateskader, for eksempel riper og bulker som ikke materielt reduserer din bruk av produktet. 6. Alle produkter som noen andre enn agenten har forsøkt å reparere. Alle reparasjoner eller forsøkte reparasjoner på produktet som dekkes av denne kontrakten av en annen part enn oss eller agenten, vil føre til at denne kontrakten er ugyldig eller opphevet. Vi gir ikke refunderinger for eventuelle reparasjoner som du eller en annen person utfører eller forsøker å utføre på produktet. 7. Alle produkter som blir skadet i tilknytning til eller som et resultat av feil eller utilstrekkelig kundeinstallering. Kundeinstallering skal inkludere alle følgende operasjoner utført av deg eller en annen tredjepart på vegne av deg: (1) utpakking eller flytting av produktet, (2) installering eller montering av et produkt på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme etter installering) og (3) festing av braketter eller andre bærende enheter som er utformet for montering eller festing på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme). Kundeinstallering inkluderer ikke installeringstjenester som er kjøpt av Dell. 8. Alle produkter som er mistet eller stjålet (bortsett fra hvis du også har kjøpt tyveribeskyttelse som angitt i oversikten). Hvis du vil motta reparasjon eller utskifting av et produkt, må du returnere det skadede produktet i sin helhet til oss. 9. Alle produkter som blir skadet i brann fra en ekstern kilde eller som skades med overlegg. Hvis vi finner bevis på overlagt skade, er vi ikke forpliktet til å reparere eller erstatte produktet. 10. All gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Hvis det imidlertid er nødvendig med utskifting av harddisken på et produkt, vil agenten laste på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige programmer og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration programmer. Vi representerer eller garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til å sikre at eventuelle installerte Custom Factory Integrationprogrammer er kompatible med erstatningsproduktet. 11. Alle skader som oppstår fra krig, terrorhandlinger eller naturkatastrofer, for eksempel, men ikke begrenset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskjelv og orkan. Slik sender du inn et krav for Accidental Damage Protection Hvis du vil sende inn et krav for Accidental Damage Protection, må du ringe avdelingen for krav i forbindelse med Accidental Damage Protection på Hva må jeg gjøre? Når du ringer, ber en tekniker om Service Tag nummeret som er plassert på baksiden eller undersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet.

4 Når teknikeren har bekreftet kjøpet av Accidental Damage Protection kan du bli stilt en rekke spørsmål for å vurdere omfanget og årsaken til skaden på produktet. For å være dekket av denne kontrakten må du samarbeide med agenten vår for å sikre at produktet blir reparert på riktig måte. Teknikeren stiller så en rekke spørsmål for å vurdere omfanget av og årsaken til skaden på produktet. Disse trinnene for diagnostikk og feilsøking kan kreve mer enn én samtale eller en utvidet økt, og det kan hende du blir bedt om å vurdere innsiden av produktet der det er trygt å gjøre det. Etter agentens forgodtbefinnende, vil de enten arrangere sending av en erstatningsdel som du kan installere på produktet, eller gi deg veiledning om sending eller henting av produkt. Såfremt du følger instruksjonene fra agenten betaler vi for alle påløpte kostnader for retur av produktet til agentens reparasjonsfasilitet. Når produktet ankommer agentens reparasjonsfasilitet, kan produktet repareres eller det kan hende agenten sender deg et erstatningsprodukt avhengig av en skadevurdering av produktet. I noen tilfeller der det kan avgjøres over telefon at det er nødvendig med et erstatningsprodukt, kan agenten etter eget forgodtbefinnende sende deg er erstatningsprodukt umiddelbart. Hvis du imidlertid ikke returnerer det skadede produktet til oss i sin helhet, godtar du at du er ansvarlig for å betale utsalgspris for erstatningsproduktet. Åpningstidene for støtte inkluderer ikke vanlig anerkjente offentlige fridager som gjelder i det landet der tjenester skal utføres. Vi og agenten er ikke ansvarlig for eventuell svikt eller forsinkelse i leveringen av tjenestene til deg på grunn av årsaker som er utenfor vår kontroll. Informasjon om dekning Tyveribeskyttelse gjelder kun når Accidental Damage with Theft Protection har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Skifte Hvis produktet blir stjålet i løpet av terminen for forsikringen og er underlagt disse vilkår og betingelser, leverer vi et erstatningsprodukt av tilsvarende spesifikasjoner som det opprinnelige produktet som du kjøpte (som bestemt av agenten etter deres rimelige forgodtbefinnende). Hvis en erstatning med tilsvarende spesifikasjoner ikke er tilgjengelig, kan vi gi pengene tilbake opptil den opprinnelige kjøpsprisen for produktet som du kjøpte fra Dell etter vårt rimelige forgodtbefinnende. Dekning på verdensbasis Denne kontrakten gir tyveribeskyttelse over hele verden. Vi erstatter imidlertid kun produktet når du befinner deg i bestemte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sør Afrika, Sverige, Sveits eller Storbritannia. Hvis du blir utsatt for tyveri i henhold til denne kontrakten utenfor de ovenfor nevnte landene, sender vi kun erstatningsprodukt til disse landene. Grenser Fordelene er begrenset til et akseptert tyverikrav i løpet av terminen for tyveribeskyttelsen. Vi dekker kun maskinvare. Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke: 1. kostnaden for å erstatte programvare. Den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, lastes imidlertid opp på eller leveres sammen med et erstattet produkt i henhold til denne tyveriforsikringen uten at det koster deg noe. 2. all gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Agenten laster imidlertid opp på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration applikasjoner. Vi representerer eller garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til å sikre at eventuelle installerte Custom Factory Integration applikasjoner er kompatible med erstatningsproduktet.

5 3. alle tyverier andre enn tyverier som et resultat av overfall eller innbrudd av en tredjepart. 4. alle tyverier av tilbehør og rekvisitadeler. 5. tyveri, bortsett fra hvis alle rimelige forholdsregler for å forhindre at produktet blir stålet, er tatt. 6. tyveri av produktet når produktet har blitt gitt til en tredjepart for å passe på eller bruke. 7. tyveri av produktet fra et kjøretøy, bortsett fra hvis produktet var skjult i et låst bagasjerom eller hanskerom og at kjøretøyet ble åpnet med makt, og at bevis på slik tvungen åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 8. tyveri der et produkt ligger igjen på arbeidsstedet eller et annet sted for arbeid, skole eller et annet offentlig sted, bortsett fra hvis det var låst med en sikkerhetsledning, safe eller lignende låsbart rom som det kun er du som har tilgang til, og sikkerhetsledningen, låsen, safen eller lignende låsbart rom ble fjernet eller åpnet med makt og bevis på slik tvungen tilegnelse eller åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 9. alle tilfeller av tyveri som ikke rapporteres til politiet innen 72 timer etter at tyveriet ble oppdaget. 10. Erstatning av produktet der produktet har blitt mistet eller forlagt også hvis det er et resultat av en force majeure hendelse (uimotståelig, uforutsigbar og ekstern hendelse). 11. tyveri der tyveriet har inntruffet på grunn av (eller som kan tilskrives) overlagt feil atferd fra din side. Slik legger du inn et krav for Theft Protection Hvis du vil legge inn et krav for tyveri, kan du bruke den elektroniske kravstjenesten på Ved å legge inn kravet elektronisk sikrer du at det blir behandlet på kortest mulig tid. Du må oppgi Service Tag / polisenummer for produktet, slik det angis i oversikten, og fylle ut og sende inn det elektroniske kravsskjemaet. Du finner fullstendig informasjon om hvordan du legger inn et krav på nettet. Du kan også ringe avdelingen for krav i forbindelse med tyveri på Når du ringer, ber en takstmann deg om forskjellige opplysninger for å bekrefte at du har kjøpt tyveribeskyttelse, og du får informasjon om hvordan du legger inn et krav og/eller sender inn et kravsskjema for behandling. Vi anbefaler at du sender all dokumentasjon via faks eller som skannet elektronisk kopi for å sikre at kravet ditt blir behandlet på kortest mulig tid. Hva må jeg gjøre? 1. Underrett politiet innen 72 timer etter at du har oppdaget tyveriet og gi dem følgende informasjon: o o Informasjon om det stjålne produktet, inkludert merke, modell og Service Tag nummeret dette er plassert på baksiden eller undersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet. Detaljerte omstendigheter rundt tyveriet. 2. Underrette avdelingen for krav i forbindelse med tyveribeskyttelse innen ti arbeidsdager etter at tyveriet skjedde og gi følgende dokumenter til denne avdelingen: o Et fullstendig utfylt kravsskjema. Kravsskjemaet er tilgjengelig på o o En kopi av politirapporten knyttet til tyveriet av produktet, inkludert referansenummeret. Bevis på innbrudd eller overfall. 3. I tillegg kan du bli bedt om å levere a. Legeerklæring eller vitneutsagn ved tyveri via overfall. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav.

6 b. Overslag for eller kvitteringer for reparasjoner på all eiendomsskade knyttet til tyveriet inkludert, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabel, lås, safe eller lignende låsbart rom når det gjelder innbrudd av en tredjepart kun for valideringsspørsmål. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav. c. Bekreftelse på at forsikringsselskap for person, kommersiell eiendom eller kjøretøy har blitt underrettet om innbruddet. Generelle vilkår Betydningen av ord Accidental Damage: All tilfeldig, plutselig og uforutsett skade på produktet med eksterne metoder som påvirker produktets drift og funksjon. Accidental Damage with Theft Protection: Dette er der du har kjøpt forsikringen Accidental Damage with Theft Protection. Agent: Dell produktene eller alle parter som er autorisert av oss til å reparere, erstatte eller levere tjenester i henhold til denne kontrakten. Overfall: Alle typer fysisk trussel eller voldshandling utført av en tredjepart for å berøve produktet fra deg. Innbrudd: Makt, skade eller ødeleggelse av alt låseutstyr på en bygning eller et kjøretøy. Dekning: Dekning og fordeler som leveres i henhold til denne kontrakten valgt av deg og angitt på oversikten, der: Accidental Damage Protection leverer Accidental Damage, som angitt i egnet avsnitt av kontrakten og Theft Protection leverer dekning ved tyveri som angitt i egnet avsnitt av kontrakten, og som den riktige forsikringspremien har blitt betalt for. Dell: Dell produkter og alle holding selskaper eller datterselskap av Dell Products eller alle datterselskaper av slike holding selskaper som er en agent. Produkt: Produktet/produktene angitt på oversikten og på Dells faktura til deg der den riktige forsikringspremien har blitt betalt. Forsikringspremie: Prisen du har betalt for kontrakten. Oversikt: Oversikten som bekrefter at du er dekket av denne kontrakten. Tyveri: Tap av produktet som et resultat av overfall eller innbrudd av en tredjepart. Tredjeparter: Alle andre personer enn deg, ektefelle eller lovlig partner, etterkommere eller forgjengere, ansatte der du er den juridiske enheten eller enhver person som ikke er autorisert av deg til å bruke produktet. Vi/oss/vår: London General Insurance Company Limited, registrert nummer: Du/din: Individet, selskapet eller enhetsnavnet på oversikten som forsikringstakeren. Begrensning av erstatningsansvar Verken vi eller våre datterselskaper, partnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige overfor deg eller en annen etterfølgende eier eller andre som bruker produktet, for tilfeldige eller følgelige skader inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar eller skadeerstatning for produktet som ikke kan brukes, tap eller forringelse av data eller programvare, personskade, dødsfall, annet indirekte tap på grunn av produktsvikt, eller eventuelle og alle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgelige skader som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av eller ytelsen til produktet, selv om du har gitt beskjed om muligheten for slik erstatning. Ved å inngå denne kontrakten frasier du deg alle krav som beskrives i denne paragrafen. Du godtar og forstår at vi ikke vil være ansvarlig for noen erstatningsbeløp utover erstatningskostnaden for produktet med ett av tilsvarende spesifikasjon når det gjelder noen krav i forbindelse med denne kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for betaling av MVA der du er registrert med momsregisteret for MVA. Termin og fornyelse: Dekningen begynner den datoen du mottar produktet fra Dell eller datoen da du kjøper kontrakten, avhengig av hva som kommer sist. Dekningen utløper når terminen som angis på oversikten er over, eller, der du har kjøpt Accidental Damage with Theft Protection, etter en erstatning av produktet under Theft Protection. Dekningen opphører kun for tyveribeskyttelse. Dekningen for Accidental Damage Protection fortsetter til slutten av terminen som angitt på oversikten. Det er ingen forpliktelse fra noen part at denne kontrakten skal forlenges eller fornyes. Krav om konfidensialitet eller eiendomsrettigheter Du godtar at all informasjon eller data som oppgis eller sendes til agenten vår eller til oss, over telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke er konfidensiell eller eiendomsbeskyttet for deg.

7 Overføring av dekningen Balansen av alle forsikringer som gjenstår, kan overføres til etterfølgende eiere av produktet ved underrettelse og autorisasjon fra oss. Ytterligere vilkår, betingelser og kostnader kan være gjeldende for slik overføring. Kansellering Denne forsikringen er datert per datoen du mottar produktet fra Dell eller datoen da du kjøper kontrakten, avhengig av hva som kommer sist. Du kan kansellere denne kontrakten innen fjorten (14) dager etter mottak av denne kontrakten ved å sende oss skriftlig beskjed. Dells serviceavdeling for Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF Storbritannia Hvis du kansellerer denne kontrakten innen fjorten (14) dager etter at du mottar den, gir vi deg pengene tilbake, bortsett fra hvis du har mottatt erstatning i henhold til denne kontrakten. Da gjelder ikke pengene tilbake garantien og dekningen kanselleres automatisk. Hvis du kansellerer denne kontrakten etter fjorten (14) dager etter at du har mottatt kontrakten, får du ikke betalt tilbake forsikringspremien. Vi kan kansellere denne kontrakten hvis du ikke betaler forsikringspremien pluss eventuelle gjeldende avgifter for kontrakten i henhold til Dells standard vilkår og betingelser for salg, hvis du ikke gir oss eller agenten korrekt informasjon eller på annen måte opptrer i strid med forpliktelsene i forbindelse med denne kontrakten. Vi kansellerer ikke kontrakten for noen annen grunn. Hvis vi kansellerer kontrakten, sender vi deg skriftlig varsel om kansellering til adressen som finnes i arkivene våre. Varselet inkluderer grunnen til kanselleringen og den effektive datoen for kanselleringen. Eventuell tilbakebetaling av forsikringspremien skjer etter vårt forgodtbefinnende. Hver kontrakt må kanselleres separat for hvert produkt. Hele avtalen Disse vilkårende og betingelsene representerer hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder innhold og ingen av våre ansatte eller agenten kan muntlig variere vilkårene og betingelsene i denne kontrakten. Svindel Ikke noe i denne kontrakten skal begrense eller ekskludere ansvar for svindel eller svindelaktig feilinformasjon. Verken vi eller agenten vår vil respektere kravet ditt hvis det finnes rimelige grunner til å tro at du er involvert i svindelaktig eller annen ulovlig virksomhet i forbindelse med denne kontrakten. Rett til subrogasjon Vi forbeholder oss retten til å søke om erstatning på dine vegne og å saksøke i ditt navn for vår vinning, alle krav om godgjøring, og vi skal ha full diskresjon når det gjelder gjennomføringen av eventuelle rettslige prosesser. I slike tilfeller skal du gi oss all slik informasjon og assistanse som vi kan ha behov for. Taushetsplikt Hvis noe av informasjonen gitt til oss om deg er unøyaktig, eller hvis du ikke oppgir informasjon som rimelig kan påvirke avgjørelsen vår om å gi deg forsikring eller når det gjelder vurderingen av et krav, skal forsikringen under denne kontrakten opphøre og ingen fordel eller utbetaling skal foretas i henhold til denne kontrakten.

8 Ytterligere rettsmidler Denne forsikringen gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne forsikringen er ikke en garanti. Produkter som du kjøper fra Dell, kommer også med en begrenset garanti fra Dell eller tredjepartsprodusenter av produkter som Dell distribuerer. Rådfør deg med Dells begrensede garantierklæringer for dine rettigheter og rettsmidler i henhold til disse begrensede garantiene. Gjeldende lov Bortsett fra hvis noe annet er avtalt, skal denne kontrakten være underlagt norsk lovgivning og den ikke eksklusive jurisdiksjonen til norske domsstoler. Vern av opplysninger Du har rett til en kopi av personopplysningene som vi har om deg. All personinformasjon er beskyttet av loven. Vi behandler kun personinformasjon med formål om å behandle kravet ditt og/eller administrere polisen. Vi lager og oppbevarer informasjonen på en egnet måte. Kunder med spesielle behov Vi kan på oppfordring levere bestemte tjenester for å hjelpe kunder med spesielle behov. Gi oss beskjed hvis du har behov for noen av disse tjenestene, slik at vi kan kommunisere på en egnet mate. Kundebehandling Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til salget av denne forsiktingspolisen, kan du ta kontakt med Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for Accidental Damage, kan du skrive til Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for tyveri, kan du skrive til Customer Service Manager (kunderservicelederen) i London General Insurance på The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til Customer Service Director (kundeservicedirektøren) på samme adresse. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til betingelsene i denne forsikringspolisen, kan du skrive til assurandøren, London General Insurance, A & T Customer Services Manager på The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til administrerende direktør hos assurandøren på samme adresse. Hvis klagen adressert til noen av de ovennevnte partene, ikke løses på en måte som du er fornøyd med, eller du ønsker å innhente uavhengige råd når det gjelder klagen din, kan du ta kontakt med Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Storbritannia og tydelig fremsette bakgrunnen for klagen og parten som klagene opprinnelig ble levert til. Assurandører Assurandøren for denne Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection Contract (kontrakten) er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Storbritannia. Erstatning Det er FSCS plikt å sikre at en prosentandel av summene som skyldes til forsikringstakerne av et likvidert forsikringsselskap betales til disse forsikringstakerne hvis selskapet ikke kan innfri sine erstatningsansvar til det fulle. I henhold til planen er generell forsikring dekket for 90 % av hele kravet, uten øvre grense. Dette kompensasjonssystemet er underlagt begrensninger, og ikke alle forsikringstakere er berettiget. Du kan få mer informasjon fra FSCS, 7 th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN, Storbritannia. Du kan også ringe FSCS på

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer