2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)"

Transkript

1 Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse). Forsikringsplanen og Dells faktura til deg angir om du har kjøpt: 1. kun forsikring mot skade som følge av uhell (Accidental Damage Protection) eller 2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Støtten du har rett på, er avhengig av dekningen som du har valgt, som angitt på forsikringsplanen og fakturaen fra Dell. Assurandøren for denne kontrakten for Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection Contract (kontrakten) er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, som har utpekt Dell Products med hovedkontor i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland som deres agent til å selge dette forsikringsproduktet og administrere alle krav for Accidental Damage som oppstår fra denne forsikringen. Ved å akseptere Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection referert til på fakturaen fra Dell samtykker du i å være bundet av og godta vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Les denne kontrakten i sin helhet. Disse vilkårene og betingelsene supplerer vilkårene og betingelsene i alle gjeldene overlappende signerte avtaler mellom deg og Dell, eller hvis slike avtaler ikke finnes, Dells standard vilkår og betingelser for salg. Denne kontrakten er mellom deg og London General Insurance Company Limited. Dell er fakturerende agent. Alle termer som ikke er definert her, skal inneha betydningen som spesifiseres i tidligere nevnte signerte avtale eller Dells standard vilkår og betingelser for salg. Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection er kun tilgjengelig for maskinvareprodukter, men det er ikke nødvendig at du kjøper Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection for å kjøpe et produkt fra Dell. Dells faktura til deg vil indikere om du har kjøpt Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection og fungerer som kvittering. Produktet blir merket med et serienummer (Service Tag) som hjelper deg med å verifisere kjøpet av Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection. Du må betale en separat premie for hvert produkt som du ønsker skal være dekket av denne kontrakten. For eksempel dekkes ikke en skriver som kjøpes sammen med en bærbar datamaskin av kontrakten som gjelder den bærbare datamaskinen. Skriveren og den bærbare datamaskinen må ha hver sin forsikring. I tillegg til datamaskiner kan forsikringen kjøpes separat for enkelte tilbehør. Hvis du har kjøpt forsikring for et tilbehørsprodukt, dekkes kun deler som er innebygd i eller finnes på hovedenheten til tilbehørsproduktet, inkludert deler eller tilbehør som er nødvendig for vanlig drift av enheten, og sendes fra salgsstedet, for eksempel internt minne, innebygd LCD, interne komponenter/brytere, innebygde knapper, skuffer, lokk eller paneler, fjernkontroller, synkroniseringsholder eller kabler.

2 Informasjon om dekning Accidental Damage Protection gjelder kun når Accidental Damage Protection har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Hvis produktet utsettes for skade ved en ulykke i løpet av forsikringens termin, reparerer eller erstatter vi produktet som er underlagt disse vilkår og betingelser. Reparere I løpet av terminen til denne kontrakten og i henhold til begrensningene i denne kontrakten, reparerer vi produktet som nødvendig for å rette opp eventuelle skader på produktet som oppstår ved vanlig og riktig bruk av produktet som forårsakes gjennom et uhell. Hvis vi reparerer produktet, forstår og godtar du at vi kanskje må skifte ut originaldeler med nye eller brukte deler fra originalprodusenten eller en annen produsent. Erstatningsdeler skal være funksjonelt tilsvarende til originaldeler. Etter vårt forgodtbefinnende kan vi tildele et tilknyttet selskap eller en kontrakt med en tredjepart å fullføre reparasjoner på produktet. Skifte Hvis agenten vår avgjør at det er nødvendig å erstatte produktet heller enn å reparere det, så er erstatningsproduktet likeverdig som eller bedre enn det opprinnelige produktet som ble kjøpt av Dell, som bestemt av vår agent etter dennes eget forgodtbefinnende. Denne kontrakten dekker ikke forebyggende vedlikehold. Det er ikke nødvendig at du utfører eventuelt forebyggende vedlikehold på produktet for å innhente reparasjon eller erstatning av et produkt som dekkes av denne kontrakten. Responsnivå Responsnivået for reparasjon eller utskiftning i henhold til denne kontrakten, skal være det samme som responsnivået for den underliggende maskinvaregarantien, Basic Hardware Service, eller Dell ProSupport Service for produktet, betinget imidlertid at responsnivået ikke overstiger responsnivået Next Business Day On Site Service After Remote Diagnosis (service på stedet neste dag etter ekstern diagnose) som angitt i Dell ProSupport servicebeskrivelsen på Hvis du er utenfor hjemlandet, kan responsnivået variere og det vil leveres med rimelig forventet innsats. Geografiske begrensninger og omplassering Reparasjon eller utskiftning i henhold til denne kontrakten leveres til anlegget/anleggene angitt på fakturaen. Responsnivåene, åpningstider for teknisk støtte og responstider på stedet varierer geografisk og enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på ditt sted. Forpliktelsen om å reparere eller erstatte et omplassert produkt er underlagt tilgjengelighet av lokal service og kan være underlagt ytterligere kostnader i tillegg til inspeksjon og re sertifisering av det omplasserte produktet på da aktuelle tidspunkt og satser for materialkonsultasjon. Krav utenfor landet der du kjøpte forsikringen er begrenset til rimelig forventet innsats og er kanskje ikke tilgjengelig for alle kunder. I tillegg inkluderer ikke støtte utenfor hjemlandet noen utskiftninger av hele enheten. Ta kontakt med en teknisk støtte analytiker fra Dell for ekstra informasjon. Du må gi Dell tilstrekkelig og trygg tilgang til anlegget uten kostnad slik at Dell skal ha mulighet til å innfri sine forpliktelser. Grenser Krav for Accidental Damage Protection er ubegrenset i løpet av terminen for denne forsikringen. Krav dekker kun maskinvare.

3 Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke og agenten er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte: 1. Hvis du kjøpte forsikring for en datamaskinenhet, Accidental Damage for tilbehørsenheter eller komponenter slik som (uten begrensninger) dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne høyttalere, spillenheter, bærevesker, ekstra skjermer, ekstern mus på bærbare datamaskiner, eksterne tastaturer og andre komponenter som ikke er interne i datamaskinproduktet. 2. Hvis du kjøpte forsikring for et tilbehørsprodukt, Accidental Damage for eksternt koblede datamaskiner, tilbehør eller andre enheter som kan jobbe i samarbeid med det forsikrede tilbehørsproduktet, komponenter, vesker, veggfester til TV eller skjerm, kabler, eller artikler som klassifiseres som ekstrautstyr eller rekvisita og ikke er innebygd i baseenheten, for eksempel batterier, lyspærer, utskiftbare blekkpatroner, utskrifts eller fotopapir, minnestasjoner, utskiftbare minneenheter, kabelkoblinger, bærevesker, Stylus penner, dokkingstasjoner, eksterne modemer, eksterne høyttalere, spillenheter, spillstasjoner, ekstra skjermer, ekstern mus eller andre inn /ut enheter, eventuelle andre komponenter som ikke er interne i tilbehørsproduktet som du kjøpte forsikringen for, eller andre deler/komponenter som krever regelmessig brukervedlikehold. 3. Programvare inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) eventuelle defekter på eller skade (inkludert, men ikke begrenset til viruspåførte skader) på forhåndslastet programvare, kjøpt sammen med eller på annen måte lastet på produktet, og (2) all programvare som er lastet gjennom Custom Factory Integration eller alle andre elementer som er lagt til gjennom Custom Factory Integration. Det utøves rimelig innsats, men denne kontrakten garanterer ikke reparasjon eller utskiftning av Custom Factory Integration elementer som ikke er programvare, som ellers kan være ekskluderte komponenter. 4. Eventuelle produkter som befinner seg utenfor landet eller anlegget/anleggene som angis på fakturaen eller annen bestillingsbekreftelse. 5. Eventuelle skader på eller defekter i produktet som er kun kosmetisk eller ellers ikke påvirker produktets funksjonalitet. I henhold til denne kontrakten er det ingen forpliktelse om å reparere rimelig slitasje på produkter og andre overflateskader, for eksempel riper og bulker som ikke materielt reduserer din bruk av produktet. 6. Alle produkter som noen andre enn agenten har forsøkt å reparere. Alle reparasjoner eller forsøkte reparasjoner på produktet som dekkes av denne kontrakten av en annen part enn oss eller agenten, vil føre til at denne kontrakten er ugyldig eller opphevet. Vi gir ikke refunderinger for eventuelle reparasjoner som du eller en annen person utfører eller forsøker å utføre på produktet. 7. Alle produkter som blir skadet i tilknytning til eller som et resultat av feil eller utilstrekkelig kundeinstallering. Kundeinstallering skal inkludere alle følgende operasjoner utført av deg eller en annen tredjepart på vegne av deg: (1) utpakking eller flytting av produktet, (2) installering eller montering av et produkt på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme etter installering) og (3) festing av braketter eller andre bærende enheter som er utformet for montering eller festing på en vegg eller annen struktur (eller fjerning av det samme). Kundeinstallering inkluderer ikke installeringstjenester som er kjøpt av Dell. 8. Alle produkter som er mistet eller stjålet (bortsett fra hvis du også har kjøpt tyveribeskyttelse som angitt i oversikten). Hvis du vil motta reparasjon eller utskifting av et produkt, må du returnere det skadede produktet i sin helhet til oss. 9. Alle produkter som blir skadet i brann fra en ekstern kilde eller som skades med overlegg. Hvis vi finner bevis på overlagt skade, er vi ikke forpliktet til å reparere eller erstatte produktet. 10. All gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Hvis det imidlertid er nødvendig med utskifting av harddisken på et produkt, vil agenten laste på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige programmer og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration programmer. Vi representerer eller garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til å sikre at eventuelle installerte Custom Factory Integrationprogrammer er kompatible med erstatningsproduktet. 11. Alle skader som oppstår fra krig, terrorhandlinger eller naturkatastrofer, for eksempel, men ikke begrenset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskjelv og orkan. Slik sender du inn et krav for Accidental Damage Protection Hvis du vil sende inn et krav for Accidental Damage Protection, må du ringe avdelingen for krav i forbindelse med Accidental Damage Protection på Hva må jeg gjøre? Når du ringer, ber en tekniker om Service Tag nummeret som er plassert på baksiden eller undersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet.

4 Når teknikeren har bekreftet kjøpet av Accidental Damage Protection kan du bli stilt en rekke spørsmål for å vurdere omfanget og årsaken til skaden på produktet. For å være dekket av denne kontrakten må du samarbeide med agenten vår for å sikre at produktet blir reparert på riktig måte. Teknikeren stiller så en rekke spørsmål for å vurdere omfanget av og årsaken til skaden på produktet. Disse trinnene for diagnostikk og feilsøking kan kreve mer enn én samtale eller en utvidet økt, og det kan hende du blir bedt om å vurdere innsiden av produktet der det er trygt å gjøre det. Etter agentens forgodtbefinnende, vil de enten arrangere sending av en erstatningsdel som du kan installere på produktet, eller gi deg veiledning om sending eller henting av produkt. Såfremt du følger instruksjonene fra agenten betaler vi for alle påløpte kostnader for retur av produktet til agentens reparasjonsfasilitet. Når produktet ankommer agentens reparasjonsfasilitet, kan produktet repareres eller det kan hende agenten sender deg et erstatningsprodukt avhengig av en skadevurdering av produktet. I noen tilfeller der det kan avgjøres over telefon at det er nødvendig med et erstatningsprodukt, kan agenten etter eget forgodtbefinnende sende deg er erstatningsprodukt umiddelbart. Hvis du imidlertid ikke returnerer det skadede produktet til oss i sin helhet, godtar du at du er ansvarlig for å betale utsalgspris for erstatningsproduktet. Åpningstidene for støtte inkluderer ikke vanlig anerkjente offentlige fridager som gjelder i det landet der tjenester skal utføres. Vi og agenten er ikke ansvarlig for eventuell svikt eller forsinkelse i leveringen av tjenestene til deg på grunn av årsaker som er utenfor vår kontroll. Informasjon om dekning Tyveribeskyttelse gjelder kun når Accidental Damage with Theft Protection har blitt kjøpt og den relevante premien betalt, som angitt på oversikten og fakturaen fra Dell. Hva dekkes? Skifte Hvis produktet blir stjålet i løpet av terminen for forsikringen og er underlagt disse vilkår og betingelser, leverer vi et erstatningsprodukt av tilsvarende spesifikasjoner som det opprinnelige produktet som du kjøpte (som bestemt av agenten etter deres rimelige forgodtbefinnende). Hvis en erstatning med tilsvarende spesifikasjoner ikke er tilgjengelig, kan vi gi pengene tilbake opptil den opprinnelige kjøpsprisen for produktet som du kjøpte fra Dell etter vårt rimelige forgodtbefinnende. Dekning på verdensbasis Denne kontrakten gir tyveribeskyttelse over hele verden. Vi erstatter imidlertid kun produktet når du befinner deg i bestemte land: Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sør Afrika, Sverige, Sveits eller Storbritannia. Hvis du blir utsatt for tyveri i henhold til denne kontrakten utenfor de ovenfor nevnte landene, sender vi kun erstatningsprodukt til disse landene. Grenser Fordelene er begrenset til et akseptert tyverikrav i løpet av terminen for tyveribeskyttelsen. Vi dekker kun maskinvare. Hva omfattes ikke? Denne kontrakten dekker ikke: 1. kostnaden for å erstatte programvare. Den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, lastes imidlertid opp på eller leveres sammen med et erstattet produkt i henhold til denne tyveriforsikringen uten at det koster deg noe. 2. all gjenoppretting eller overføring av data som er lagret på produktet. Du er egenhendig ansvarlig for all data som er lagret på produktet. Vi leverer ingen datagjenopprettingstjenester i henhold til denne kontrakten. Agenten laster imidlertid opp på nytt, uten at det koster deg noe, den da gjeldende versjonen av viktige applikasjoner og operativsystemprogramvare som du opprinnelig kjøpte fra Dell, inkludert eventuelle installerte Custom Factory Integration applikasjoner. Vi representerer eller garanterer imidlertid ikke, og denne kontrakten forplikter oss ikke til å sikre at eventuelle installerte Custom Factory Integration applikasjoner er kompatible med erstatningsproduktet.

5 3. alle tyverier andre enn tyverier som et resultat av overfall eller innbrudd av en tredjepart. 4. alle tyverier av tilbehør og rekvisitadeler. 5. tyveri, bortsett fra hvis alle rimelige forholdsregler for å forhindre at produktet blir stålet, er tatt. 6. tyveri av produktet når produktet har blitt gitt til en tredjepart for å passe på eller bruke. 7. tyveri av produktet fra et kjøretøy, bortsett fra hvis produktet var skjult i et låst bagasjerom eller hanskerom og at kjøretøyet ble åpnet med makt, og at bevis på slik tvungen åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 8. tyveri der et produkt ligger igjen på arbeidsstedet eller et annet sted for arbeid, skole eller et annet offentlig sted, bortsett fra hvis det var låst med en sikkerhetsledning, safe eller lignende låsbart rom som det kun er du som har tilgang til, og sikkerhetsledningen, låsen, safen eller lignende låsbart rom ble fjernet eller åpnet med makt og bevis på slik tvungen tilegnelse eller åpning er vedlagt når du sender inn kravet. 9. alle tilfeller av tyveri som ikke rapporteres til politiet innen 72 timer etter at tyveriet ble oppdaget. 10. Erstatning av produktet der produktet har blitt mistet eller forlagt også hvis det er et resultat av en force majeure hendelse (uimotståelig, uforutsigbar og ekstern hendelse). 11. tyveri der tyveriet har inntruffet på grunn av (eller som kan tilskrives) overlagt feil atferd fra din side. Slik legger du inn et krav for Theft Protection Hvis du vil legge inn et krav for tyveri, kan du bruke den elektroniske kravstjenesten på Ved å legge inn kravet elektronisk sikrer du at det blir behandlet på kortest mulig tid. Du må oppgi Service Tag / polisenummer for produktet, slik det angis i oversikten, og fylle ut og sende inn det elektroniske kravsskjemaet. Du finner fullstendig informasjon om hvordan du legger inn et krav på nettet. Du kan også ringe avdelingen for krav i forbindelse med tyveri på Når du ringer, ber en takstmann deg om forskjellige opplysninger for å bekrefte at du har kjøpt tyveribeskyttelse, og du får informasjon om hvordan du legger inn et krav og/eller sender inn et kravsskjema for behandling. Vi anbefaler at du sender all dokumentasjon via faks eller som skannet elektronisk kopi for å sikre at kravet ditt blir behandlet på kortest mulig tid. Hva må jeg gjøre? 1. Underrett politiet innen 72 timer etter at du har oppdaget tyveriet og gi dem følgende informasjon: o o Informasjon om det stjålne produktet, inkludert merke, modell og Service Tag nummeret dette er plassert på baksiden eller undersiden av produktet, på fakturaen fra Dell og på forsiden av oversiktsdokumentet. Detaljerte omstendigheter rundt tyveriet. 2. Underrette avdelingen for krav i forbindelse med tyveribeskyttelse innen ti arbeidsdager etter at tyveriet skjedde og gi følgende dokumenter til denne avdelingen: o Et fullstendig utfylt kravsskjema. Kravsskjemaet er tilgjengelig på o o En kopi av politirapporten knyttet til tyveriet av produktet, inkludert referansenummeret. Bevis på innbrudd eller overfall. 3. I tillegg kan du bli bedt om å levere a. Legeerklæring eller vitneutsagn ved tyveri via overfall. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav.

6 b. Overslag for eller kvitteringer for reparasjoner på all eiendomsskade knyttet til tyveriet inkludert, men ikke begrenset til, skade på kjøretøy, sikkerhetskabel, lås, safe eller lignende låsbart rom når det gjelder innbrudd av en tredjepart kun for valideringsspørsmål. Vi forbeholder oss retten til å be om originaldokumenter for å vurdere alle krav. c. Bekreftelse på at forsikringsselskap for person, kommersiell eiendom eller kjøretøy har blitt underrettet om innbruddet. Generelle vilkår Betydningen av ord Accidental Damage: All tilfeldig, plutselig og uforutsett skade på produktet med eksterne metoder som påvirker produktets drift og funksjon. Accidental Damage with Theft Protection: Dette er der du har kjøpt forsikringen Accidental Damage with Theft Protection. Agent: Dell produktene eller alle parter som er autorisert av oss til å reparere, erstatte eller levere tjenester i henhold til denne kontrakten. Overfall: Alle typer fysisk trussel eller voldshandling utført av en tredjepart for å berøve produktet fra deg. Innbrudd: Makt, skade eller ødeleggelse av alt låseutstyr på en bygning eller et kjøretøy. Dekning: Dekning og fordeler som leveres i henhold til denne kontrakten valgt av deg og angitt på oversikten, der: Accidental Damage Protection leverer Accidental Damage, som angitt i egnet avsnitt av kontrakten og Theft Protection leverer dekning ved tyveri som angitt i egnet avsnitt av kontrakten, og som den riktige forsikringspremien har blitt betalt for. Dell: Dell produkter og alle holding selskaper eller datterselskap av Dell Products eller alle datterselskaper av slike holding selskaper som er en agent. Produkt: Produktet/produktene angitt på oversikten og på Dells faktura til deg der den riktige forsikringspremien har blitt betalt. Forsikringspremie: Prisen du har betalt for kontrakten. Oversikt: Oversikten som bekrefter at du er dekket av denne kontrakten. Tyveri: Tap av produktet som et resultat av overfall eller innbrudd av en tredjepart. Tredjeparter: Alle andre personer enn deg, ektefelle eller lovlig partner, etterkommere eller forgjengere, ansatte der du er den juridiske enheten eller enhver person som ikke er autorisert av deg til å bruke produktet. Vi/oss/vår: London General Insurance Company Limited, registrert nummer: Du/din: Individet, selskapet eller enhetsnavnet på oversikten som forsikringstakeren. Begrensning av erstatningsansvar Verken vi eller våre datterselskaper, partnere, saksbehandlere, direktører, ansatte eller agenter er ansvarlige overfor deg eller en annen etterfølgende eier eller andre som bruker produktet, for tilfeldige eller følgelige skader inkludert, men ikke begrenset til, erstatningsansvar eller skadeerstatning for produktet som ikke kan brukes, tap eller forringelse av data eller programvare, personskade, dødsfall, annet indirekte tap på grunn av produktsvikt, eller eventuelle og alle tilfeldige, indirekte, spesielle eller følgelige skader som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av eller ytelsen til produktet, selv om du har gitt beskjed om muligheten for slik erstatning. Ved å inngå denne kontrakten frasier du deg alle krav som beskrives i denne paragrafen. Du godtar og forstår at vi ikke vil være ansvarlig for noen erstatningsbeløp utover erstatningskostnaden for produktet med ett av tilsvarende spesifikasjon når det gjelder noen krav i forbindelse med denne kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for betaling av MVA der du er registrert med momsregisteret for MVA. Termin og fornyelse: Dekningen begynner den datoen du mottar produktet fra Dell eller datoen da du kjøper kontrakten, avhengig av hva som kommer sist. Dekningen utløper når terminen som angis på oversikten er over, eller, der du har kjøpt Accidental Damage with Theft Protection, etter en erstatning av produktet under Theft Protection. Dekningen opphører kun for tyveribeskyttelse. Dekningen for Accidental Damage Protection fortsetter til slutten av terminen som angitt på oversikten. Det er ingen forpliktelse fra noen part at denne kontrakten skal forlenges eller fornyes. Krav om konfidensialitet eller eiendomsrettigheter Du godtar at all informasjon eller data som oppgis eller sendes til agenten vår eller til oss, over telefon, elektronisk eller på annen måte, ikke er konfidensiell eller eiendomsbeskyttet for deg.

7 Overføring av dekningen Balansen av alle forsikringer som gjenstår, kan overføres til etterfølgende eiere av produktet ved underrettelse og autorisasjon fra oss. Ytterligere vilkår, betingelser og kostnader kan være gjeldende for slik overføring. Kansellering Denne forsikringen er datert per datoen du mottar produktet fra Dell eller datoen da du kjøper kontrakten, avhengig av hva som kommer sist. Du kan kansellere denne kontrakten innen fjorten (14) dager etter mottak av denne kontrakten ved å sende oss skriftlig beskjed. Dells serviceavdeling for Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF Storbritannia Hvis du kansellerer denne kontrakten innen fjorten (14) dager etter at du mottar den, gir vi deg pengene tilbake, bortsett fra hvis du har mottatt erstatning i henhold til denne kontrakten. Da gjelder ikke pengene tilbake garantien og dekningen kanselleres automatisk. Hvis du kansellerer denne kontrakten etter fjorten (14) dager etter at du har mottatt kontrakten, får du ikke betalt tilbake forsikringspremien. Vi kan kansellere denne kontrakten hvis du ikke betaler forsikringspremien pluss eventuelle gjeldende avgifter for kontrakten i henhold til Dells standard vilkår og betingelser for salg, hvis du ikke gir oss eller agenten korrekt informasjon eller på annen måte opptrer i strid med forpliktelsene i forbindelse med denne kontrakten. Vi kansellerer ikke kontrakten for noen annen grunn. Hvis vi kansellerer kontrakten, sender vi deg skriftlig varsel om kansellering til adressen som finnes i arkivene våre. Varselet inkluderer grunnen til kanselleringen og den effektive datoen for kanselleringen. Eventuell tilbakebetaling av forsikringspremien skjer etter vårt forgodtbefinnende. Hver kontrakt må kanselleres separat for hvert produkt. Hele avtalen Disse vilkårende og betingelsene representerer hele avtalen mellom deg og oss når det gjelder innhold og ingen av våre ansatte eller agenten kan muntlig variere vilkårene og betingelsene i denne kontrakten. Svindel Ikke noe i denne kontrakten skal begrense eller ekskludere ansvar for svindel eller svindelaktig feilinformasjon. Verken vi eller agenten vår vil respektere kravet ditt hvis det finnes rimelige grunner til å tro at du er involvert i svindelaktig eller annen ulovlig virksomhet i forbindelse med denne kontrakten. Rett til subrogasjon Vi forbeholder oss retten til å søke om erstatning på dine vegne og å saksøke i ditt navn for vår vinning, alle krav om godgjøring, og vi skal ha full diskresjon når det gjelder gjennomføringen av eventuelle rettslige prosesser. I slike tilfeller skal du gi oss all slik informasjon og assistanse som vi kan ha behov for. Taushetsplikt Hvis noe av informasjonen gitt til oss om deg er unøyaktig, eller hvis du ikke oppgir informasjon som rimelig kan påvirke avgjørelsen vår om å gi deg forsikring eller når det gjelder vurderingen av et krav, skal forsikringen under denne kontrakten opphøre og ingen fordel eller utbetaling skal foretas i henhold til denne kontrakten.

8 Ytterligere rettsmidler Denne forsikringen gir deg bestemte juridiske rettigheter. Du kan ha ytterligere juridiske rettigheter. Denne forsikringen er ikke en garanti. Produkter som du kjøper fra Dell, kommer også med en begrenset garanti fra Dell eller tredjepartsprodusenter av produkter som Dell distribuerer. Rådfør deg med Dells begrensede garantierklæringer for dine rettigheter og rettsmidler i henhold til disse begrensede garantiene. Gjeldende lov Bortsett fra hvis noe annet er avtalt, skal denne kontrakten være underlagt norsk lovgivning og den ikke eksklusive jurisdiksjonen til norske domsstoler. Vern av opplysninger Du har rett til en kopi av personopplysningene som vi har om deg. All personinformasjon er beskyttet av loven. Vi behandler kun personinformasjon med formål om å behandle kravet ditt og/eller administrere polisen. Vi lager og oppbevarer informasjonen på en egnet måte. Kunder med spesielle behov Vi kan på oppfordring levere bestemte tjenester for å hjelpe kunder med spesielle behov. Gi oss beskjed hvis du har behov for noen av disse tjenestene, slik at vi kan kommunisere på en egnet mate. Kundebehandling Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til salget av denne forsiktingspolisen, kan du ta kontakt med Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for Accidental Damage, kan du skrive til Dell slik det legges frem på Dells nettsted i ditt land og på fakturaen din. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til behandling av krav for tyveri, kan du skrive til Customer Service Manager (kunderservicelederen) i London General Insurance på The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til Customer Service Director (kundeservicedirektøren) på samme adresse. Når det gjelder forespørsler og klager i tilknytning til betingelsene i denne forsikringspolisen, kan du skrive til assurandøren, London General Insurance, A & T Customer Services Manager på The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, Storbritannia. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du skrive til administrerende direktør hos assurandøren på samme adresse. Hvis klagen adressert til noen av de ovennevnte partene, ikke løses på en måte som du er fornøyd med, eller du ønsker å innhente uavhengige råd når det gjelder klagen din, kan du ta kontakt med Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR, Storbritannia og tydelig fremsette bakgrunnen for klagen og parten som klagene opprinnelig ble levert til. Assurandører Assurandøren for denne Accidental Damage Protection eller Accidental Damage with Theft Protection Contract (kontrakten) er London General Insurance Company Limited, registrert nummer , registrert adresse Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Storbritannia. Erstatning Det er FSCS plikt å sikre at en prosentandel av summene som skyldes til forsikringstakerne av et likvidert forsikringsselskap betales til disse forsikringstakerne hvis selskapet ikke kan innfri sine erstatningsansvar til det fulle. I henhold til planen er generell forsikring dekket for 90 % av hele kravet, uten øvre grense. Dette kompensasjonssystemet er underlagt begrensninger, og ikke alle forsikringstakere er berettiget. Du kan få mer informasjon fra FSCS, 7 th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN, Storbritannia. Du kan også ringe FSCS på

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen.

Forsikringsvilkår. - gjelder bare hvis CompleteCare Skadeforsikring er tegnet og forsikringspremien betalt, som angitt i Forsikringsplanen. Dette dokumentet beskrever tjenester for leveranse i forhold til kontrakt OFA-K2011.023 til Vest-Agder fylkeskommune, og inkluderer kun Skadeforsikring. CompleteCare Skade Oversikt Forsikringsvilkår Dette

Detaljer

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare

Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår. CompleteCare Forsikringspolise personlig datautstyr - Vilkår CompleteCare 1. Innledning Hvilke ytelser De har krav på vil avhenge av hvilke dekninger De har valgt, noe som fremgår av Deres forsikringsbevis. Denne CompleteCare-polisen

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Accidental Damage Protection ("Uhellsforsikring") og Accidental Damage with Theft Protection ("Uhells- og Tyveriforsikring")

Accidental Damage Protection (Uhellsforsikring) og Accidental Damage with Theft Protection (Uhells- og Tyveriforsikring) Accidental Damage Prtectin ("Uhellsfrsikring") g Accidental Damage with Theft Prtectin ("Uhells- g Tyverifrsikring") Betingelser fr dekning Oversikt Dette dkumentet gir infrmasjn m de t frsikringsnivåene

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell

HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Returtjeneste for maskinvare Hente- og bringetjeneste med Beskyttelse mot hendelige uhell HP Care Pack-tjenester HP Returtjeneste for maskinvare er en høykvalitets dør-til-dør-tjeneste for berettigede

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere

Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Service Description Consumer Basic Hardware Service Tjenestebeskrivelse: Grunnleggende maskinvaretjenester for forbrukere Ditt system. I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR IKKE HP

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

HP support på stedet for eldre maskinvare

HP support på stedet for eldre maskinvare HP support på stedet for eldre maskinvare Kontraktsfestede HP Technology Services Oversikt over tjenesten HP støtte på stedet for eldre maskinvare gir diagnostikk og maskinvarestøtte for utvalgte produkter

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FOR SURFACE HUB

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FOR SURFACE HUB MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FOR SURFACE HUB Kommersiell servicekontrakt Vilkår og betingelser FINN UT MER OM DIN SURFACE HUB PÅ NETT Gå til https://www.microsoft.com/surface/support/surface-hub for

Detaljer

Smart Grid Norway. RMA Policy

Smart Grid Norway. RMA Policy Smart Grid Norway RMA Policy Publisert: 08.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garanti og defekte produkter... 3 1.1 Garanti... 3 1.2 Defekte produkter... 3 2 Hvordan motta RMA nummer?... 4 3 Pakking og frakt

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale 1. Support-tjenester... 2 2. Dekning... 2 3. Aktivering... 2 4. Forutsetninger... 2 5 Kvalifisert produkt... 2 6. Deler... 3 7. HP s eiendom... 3 8.

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01

Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 Fullstendige vilkår, 01.04.08, SIN01 1. OM FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder for deg som eier av produktet. Ved kjøp av hvitevarer gjelder forsikringen kun for privatpersoner. Dersom du selger eller gir

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

ALCOA. Kode: GTC-01 Versjon: 07 Effektiv dato: 06.04.2013 Sist revidert: 29.07.2014

ALCOA. Kode: GTC-01 Versjon: 07 Effektiv dato: 06.04.2013 Sist revidert: 29.07.2014 EPS Generelle vilkår og betingelser Side 1 av 7 1. Definisjoner, avtalte vilkår: Definisjonen Kjøper viser til Alcoa Inc. eller ethvert selskap som er (a) et datterselskap eller konserntilknyttet selskap,

Detaljer

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet

HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet HP Care Pack HP Maskinvareservice sentralt bytte av enhet Oversikt Over Tjenesten... 2 Fordeler for deg... 2 Hovedpunkter om tjenesten... 2 Spesifikasjoner... 2 Om tjenesten... 2 Utføring av service...

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator)

VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator) October 4, 2012 VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator) Kjære Verdsatte Kunde: Hensikten med dette brevet er å

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer