AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011"

Transkript

1 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta (hver av dem individuelt eller kollektivt omtalte i denne avtalen som "virtuell valuta"), og våre produkter og tjenester som kan kjøpes med vår virtuelle valuta ("Play4Free-spilltjenester" ). Hvis du er bosatt i USA, Canada eller Japan, er avtalen mellom deg og Electronic Arts Inc. Hvis du er bosatt i et annet land, er avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl. Se nedenfor for kontaktinformasjon for Electronic Arts Inc. og EA Swiss Sàrl. I denne avtalen betyr betegnelsen du kunden, og betegnelsen EA, vi, oss og vår betyr enten Electronic Arts Inc. eller EA Swiss Sàrl, den av de to som er aktuell for deg. Denne avtalen supplementerer EAs tjenestevilkår. EAs tjenestevilkår finner du nederst på EAs nettsteder og ved å skrive "terms.ea.com/no" i nettleseren din. Skriv ut kopier av disse dokumentene så du har dem, når du fullfører kjøp av virtuell valuta. Dersom det er uoverensstemmelser mellom EAs tjenestevilkår og denne avtalen, er det vilkårene i denne avtalen som styrer kjøpet ditt og bruken av virtuell valuta. Ved å huke av Jeg har lest og godtar EAs avtale for digitale tjenester"- boksen, godtar du at din bruk av virtuell valuta, Play4Free-spilltjenester og alt relaterte innhold er underlagt denne avtalen. 2. Reviderte vilkår. Vi kan endre denne avtalen når som helst, og endringene vil gjelde for alle etterfølgende kjøp av virtuell valuta og den etterfølgende retten til innhold som du mottar ved å bruke virtuell valuta. Når vi endrer denne avtalen, endrer vi "Sist oppdatert"- datoen ovenfor. Hver gang du kjøper virtuell valuta, sier du deg enig i at du vil se gjennom vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke er enig i endringer, bør du slutte å bruke Play4freespilltjenestene. 3. Kontoregistrering. Hvis noen av Play4free-spilltjenestene krever at du oppretter en konto (en Play4free-spillkonto ), må du fullføre registreringsprosessen ved å gi oss den oppdaterte og korrekte informasjonen (inkludert e-postadressen din) som du blir bedt om i registreringsskjemaet. Du kan også bli bedt om å velge et passord og et bruker-/kontonavn. Du kan ikke bruke et bruker-/kontonavn som brukes av noen andre, er vulgært eller ellers støtende (som bestemt av oss), krenker varemerke eller andre eierrettigheter som tilhører andre eller som brukes på noen måte som bryter denne avtalen eller EAs tjenestevilkår. Du er ansvarlig for å sørge for at ingen finner ut av brukernavnet og passordet til kontoen din. Videre er du ansvarlig for alle aktiviteter som utføres med kontoen din. Du godtar at du vil varsle oss umiddelbart dersom noen bruker kontoen din uten lov, noen har stjålet tilgang til den eller det foreligger annet brudd på sikkerheten (og til å gi oss tilstrekkelig dokumentert bevis som vi rimelig ber om). Vi vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap som du kan pådrar deg som et resultat av at noen andre bruker passordet eller kontoen din, enten du kjenner til det eller ikke. Men, du vil være ansvarlig for tap som påføres EA eller en annen tredjepart grunnet noen andre som bruker din konto eller ditt passord. Du kan ikke bruke noen andre sin konto.

2 Der Play4free-spilltjenesten benytter kontoinformasjon fra sosiale nettsteder (som Facebook eller MySpace), er du ansvarlig for å sørge for at passordet og brukernavnet til det sosiale nettstedet holdes hemmelig, og er ansvarlig for all aktivitet som skjer med kontoen din. 4. Lisens for virtuell valuta. Virtuell valuta kan kjøpes via Play4free-spilltjenester. Vi kan også komme til å dele ut virtuell valuta i forbindelse med kampanjer og som en del av turneringer. Når du kjøper virtuell valuta godtar du å betale skattene som EA fastsetter på kjøpet. Ved å kjøpe eller på annen måte skaffe virtuell valuta som beskrevet ovenfor, får du en begrenset lisens som gir deg tilgang til og muligheten til å velge blant innhold som vi uttrykkelig gjør tilgjengelig som en del av Play4free-spilltjenestene ( Play4free-spillinnhold ). Virtuell valuta har ingen pengeverdi, og utgjør ikke pengevaluta eller annen verdi av noe slag. Virtuell valuta kan bare løses inn i Play4free-spillinnhold. Virtuell valuta ikke kan selges eller overføres, og kan ikke bli byttet inn i kontanter eller noen andre varer og tjenester, unntatt Play4Freespillinnhold. Virtuell valuta er ikke refunderbar. Du har ikke rett til noen refusjon for ubrukt virtuell valuta. 5. Periode for virtuell valuta. Perioden til lisensen din for den virtuelle valutaen starter når du skaffer deg den virtuelle valutaen, og, i henhold til denne avtalen, avsluttes to år etter kjøpsdatoen/datoen du fikk de virtuelle midlene eller dagen din tilgang til Play4Freespilltjeneste kanselleres, suspenderes eller termineres i henhold til denne avtalen, den av de to som kommer først. 6. Kjøpsprosess. For å kjøpe virtuell valuta (i) følger du instruksjonene for Play4Free-spilltjenesten på det aktuelle nettstedet; (ii) logger deg inn på din Play4freespillkonto dersom det er nødvendig (eller oppretter en Play4free-spillkonto dersom det er nødvendig); (iii) oppgir fakturainformasjonen din og (iv) bekrefter detaljene for det du kjøper og at du har lest EAs avtale for digitalt innhold. Hvis du bestemmer deg for å kjøpe abonnementbaserte Play4Free-spilltjenester, bekrefter du at all informasjonen du sender inn er sann og korrekt (inkludert, uten begrensning, din faktureringsinformasjon som kredittkortnummer og utløpsdato), og du samtykker i å betale alle abonnementsavgifter du pådrar deg pluss alle gjeldende skatter. 7. Priser. Prisen som skal betales av deg ( prisen ) er prisen som er indikert på det aktuelle nettstedet for Play4free-spilltjenestene. Hvis du er bosatt i Europa, inkluderer prisene all aktuell merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å endre pris og spesifikasjoner vist i forhold til Play4free-spilltjenestene. Hvis pris eller spesifikasjoner publisert på det aktuelle nettstedet for Play4free-spilltjenestene er åpenbart feil når du plasserer en ordre for de produktene eller tjenestene, og du kontakter oss for å informere oss om denne feilinformasjonen, vil vi: (i) gi deg riktig pris eller spesifikasjoner, og (ii) be deg bekrefte om du vil kjøpe det aktuelle produktet eller tjenesten med riktig pris eller spesifikasjoner. Hvis det er mulig, forteller vi også hvor lenge tilbudet eller prisen gjelder. Hvis du velger å ikke fullføre kjøpet til den korrigerte prisen eller produktspesifikasjonen, gir vi deg full refusjon for det du allerede har betalt

3 8. Betaling. Du kan betale for virtuell valuta enten med kredittkort eller ved hjelp av tjenestene til alternative betalingsmetoder eller betalingsformidlere (for eksempel PayPal, Trialpay, Paymo og PayByCash), som vi informerer om på det aktuelle nettstedet. Hvis du betaler for virtuell valuta med kredittkort, må du oppgi kredittkortinformasjonen din når du bestiller. Vi vil ikke gi levere noen produkter eller tjenester til deg før kortutstederen eller leverandør av alternative betalingsmetoder eller betalingsformidler har godkjent bruk av kortet eller andre gjeldende metoder for betaling. Hvis du velger å bruke alternative betalingsmetoder eller betalingsformidlere blir du bundet av tredjeparts vilkår og betingelser for bruk, som er tilgjengelige på nettstedene til tredjeparten. Det kan hende du må opprette en konto hos den alternative leverandøren og oppgi bankkonto eller informasjon om kreditt- eller debetkort. Kostnader forbundet med tilgang til Play4free-spilltjenester avhenger av Internett-leverandøren din. Sjekk betingelsene til Internett-leverandøren for å få vite mer om dette. 9. Gjennomføring av kontrakten. Virtuell valuta er tilgjengelig umiddelbart, så fort du fullfører kjøpet. Hvis du bor innen EU og kjøper et produkt eller en tjeneste fra EA, har du rett til å trekke deg fra kjøpet innen fjorten (14) kalenderdager, som starter dagen etter kjøpsdatoen ( avkjølingsperiode ). Vær imidlertid oppmerksom på at du vil miste retten til å trekke deg fra kjøpet hvis du har startet med å bruke tjenesten før avkjølingsperioden er over. Tilsvarende, vær oppmerksom på at dersom du kjøper virtuell valuta fra oss, mister du den rett til å trekke deg fra kjøpet umiddelbart, siden bruken av våre tjenester starter i det du fullfører kjøpet. Denne avtalen overdrar ingen rettigheter til andre personer enn partene i avtalen. Det kan også hende du har andre rettigheter i henhold til gjeldende lov. 10. Bruk og utløp av virtuell valuta. Under perioden du har lisens, har du rett til å løse inn din virtuelle valuta i utvalgt Play4free-spillinnhold. Vi garanterer ikke at noen bestemte gjenstander som tilbys som en del av Play4free-spilltjenestene vil være tilgjengelige til enhver tid, eller på et gitt tidspunkt. Vi garanterer ikke at vi vil fortsette med å tilby bestemte gjenstander i en gitt tidsperiode. Vi forbeholder oss retten til å endre og oppdatere vår beholdning med Play4free-spillinnhold uten å varsle deg. Hvis du ikke har brukt den virtuelle valutaen på tjuefire (24) måneder eller mer, og kontoen din har en virtuell valutasaldo, vil den virtuelle valutaen din utløpe og kontoen din kan kanselleres grunnet mangel på bruk. Når du, eller vi som beskrevet nedenfor, har løst inn virtuell valuta i Play4free-spillinnhold, kan innholdet ikke returneres, byttes eller refunderes i virtuell valuta eller penger, eller andre varer eller tjenster. 11. Play4free-spillinnhold. Når du skaffer Play4free-spillinnhold, får du en begrenset lisens til å bruke Play4free-spillinnholdet til din personlige, ikke-kommersielle bruk med hvilken som helst spesifiserte, tillatte Play4free-spilltjenester som vi identifiserer fra tid til annen. EA forbeholder seg alle rettigheter og eiendomsrett til Play4free-spillinnhold, og alle tilknyttede opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Denne lisensen gjelder kun den immateriell eiendomsretten EA har for Play4free-spillinnhold, og inkluderer ikke rettigheter til andre patenter eller annen immateriell eiendom. Du skal ikke fjerne, endre eller skjule produktidentifikasjoner, merknader om opphavsrett eller andre merknader iplay4freespillinnholdet

4 12. Virtuell valutas tilgjengelighet. Virtuell valuta kan bare innehas av lovlig innbyggere i land der tilgang til og bruk av Play4free-spilltjenester er tillatt. Virtuell valuta kan bare kjøpes eller anskaffes fra EA gjennom måtene vi tilbyr på det aktuelle nettstedet/nettstedene eller på annen måte som vi uttrykkelig autoriserer. EA forbeholder seg retten til å avslå forespørselen(e) din(e) om å kjøpe og/eller skaffe virtuell valuta, og EA forbeholder seg retten til å begrense eller blokkere enhver forespørsel om å kjøpe og/eller skaffe virtuell valuta, uansett grunn. 13. Kansellering og sperring. Vi kan kansellere eller sperre tilgangen din til virtuell valuta, Play4free-spilltjenestene eller Play4free-spillkontoen din, etter eget skjønn og uten varsel, hvis du (a) ikke følger denne avtalen eller EAs tjenestevilkår; eller (b) hvis vi ellers mistenker svindel eller misbruk av Play4free-spilltjenester og/eller virtuell valuta, eller andre ulovlige aktiviteter knyttet til en konto registrert for eller som brukes av deg. 14. Terminering av tjenester. Du samtykker i at EA kan stoppe med å gjøre virtuell valuta og Play4free-tjenester tilgjengelig, når som helst, uten noe ansvar overfor deg. Hvis vi slutter med å støtte Play4free-spilltjenester, vil vi gi minst tretti (30) dagers varsel på forhånd ved å publisere slikt varsel på Field Code Changed 15. Ansvarsfraskrivelse i henhold til garanti. PLAY4FREE-SPILLTJENESTER TILBYS PÅ EN "SOM DE ER"-BASIS. EA GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL PLAY4FREE- SPILLTJENESTER, PLAY4FREE-SPILLINNHOLD ELLER VIRTUELL VALUTA. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV LOVEN, FRASKRIVER EA SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG IKKE-OVERTREDELSER. EA GARANTERER IKKE AT FUNKSJONALITETEN ELLER DRIFTEN AV PLAY4FREE-SPILLTJENESTER, KONTOER ELLER STØTTESYSTEMER OG NETTSTEDER (SAMLET KALT "EA-TJENESTER") VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL, AT NOEN DEFEKTER I EA-TJENESTER VIL BLI KORRIGERT, ELLER AT EA-TJENESTER ELLER -SERVERE, SOM GJØR EA-TJENESTENE TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE FORHOLD ELLER KOMPONENTER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV INDIREKTE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE BEGRENSNINGENE OVER IKKE GJELDER DEG. 16. Begrensning av erstatningsansvar. EA HAR IKKE NOE ANSVAR, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET, FOR SKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, FØLGESMESSIG, SPESIELL ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER) PÅ NOEN MÅTE SOM OPPSTÅR FRA FUNKSJONALITET ELLER DRIFT (ELLER MANGLENDE FUNKSJONALITET ELLER DRIFT) AV EA- TJENESTER, VIRTUELL VALUTA ELLER PLAY4FREE-SPILLINNHOLD, SELV OM EA ER UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EA'S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR UNDER DENNE AVTALEN OVERSKRIDE DET SOM FAKTISK BETALES AV DEG FOR VIRTUELL VALUTA. UTEN Å TA HENSYN TIL DET FOREGÅENDE, SKAL INGEN DELER AV DENNE AVTALEN BEGRENSE EAS ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG NÅR DET GJELDER FALSK FREMSTILLING, DØD ELLER PERSONLIG SKADE SOM INNTREFFER SOM RESULTAT AV UAKTSOMHET FRA EA, ELLER ANNET ERSTATNINGSANSVAR HVIS DENNE TYPEN - 4 -

5 ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES SOM FØLGE AV GJELDENDE LOVVERK. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR, SÅ DET KAN HENDE BEGRENSNINGENE OVER IKKE GJELDER DEG. 17. Forbehold av rettigheter. EA forbeholder seg retten til å ta alle juridiske og tekniske trinn tilgjengelig, inkludert å forfølge sivile rettsmidler og straffeforfølgelse, for eventuelle brudd på denne avtalen eller EAs tjenestevilkår. Våre mange på å håndheve denne avtalen eller EAs tjenestevilkår i alle tilfeller der det er berettiget, ikke kan anses som en fraskrivelse av EAs rettigheter. 18. Elektronisk kontrakt. Du godtar at når du klikker på "Kjøp"-knappen (eller tilsvarende) når du legger inn en ordre, er dette en juridisk bindende avtale. Du godtar: (i) bruk av elektronisk kommunikasjon for kontraktsinngåelse og bestilling hos oss og (ii) elektronisk levering av merknader, regelverk og transaksjonsopptegnelser iverksatt eller fullført av deg på nett. Du har rett til å trekke tilbake dette samtykket, men hvis du gjør det, kan vi kansellere tilgangen din til Play4free-spilltjenester. Hvis ikke du godtar å motta merknader elektronisk, må du slutte å bruke Play4free-spilltjenestene. Så lenge du legger inn ordre hos oss på nettet, sier du deg enig i at du har tilgang til programvare og maskinvare som kreves for å motta elektroniske overføringer fra oss i forhold til transaksjoner du tar initiativet til eller fullfører på nettet. Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA EA Swiss Sarl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Sveits

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Brukeravtale for PayPal-tjenesten

Brukeravtale for PayPal-tjenesten PayPal Page 1 of 25 >> Se alle juridiske avtaler Brukeravtale for PayPal-tjenesten Sist oppdatert: 1. juli 2015 Skriv ut Last ned PDF-fil Denne avtalen består av femten deler. Du kan gå direkte til hver

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011.

Salgsvilkår. Gjelder fra 1.3.2011. Salgsvilkår Gjelder fra 1.3.2011. Disse salgsvilkårene gjelder kun for Pioneers nettbutikk med internettadressen http://www.pioneer.eu/no ( Nettbutikken"), og for bestillinger og salgstransaksjoner som

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger:

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger: ZIN- LISENSAVTALE Denne lisensavtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og deg ( Instruktøren ), og er gjeldende fra datoen for Instruktørens registrering i Zumba Instructor Network

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer