Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto..."

Transkript

1 Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse... 3 Bestillinger og økonomiske betingelser... 4 Betalingssikkerhet... 5 Kanselleringer... 5 Kanselering ved utleier... 5 Kanselering ved leietaker... 5 Forsikring... 6 Overholdelse av loven / Jurisdiksjon og gjeldende lov... 6 Digitalt innhold (Copyright)... 6 Linker til tredjepartsnettsteder... 7 Tilbakemeldinger og spørsmål... 7 Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

2 Vilkår for utleiere Sist oppdatert For å kunne bruke tjenestene på eventum.no må du først akseptere vilkårene og betingelsene beskrevet i «Vilkår for utleiere» («Vilkår»). Hvis du ikke godtar disse vilkårene og retningslinjene for personvern har du ikke lovlig tilgang til å bruke tjenestene. Hvis du godtar disse vilkårene på vegne av et selskap eller en annen juridisk enhet, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å binde den parten du representerer. I så fall vil «du» og «din» referere til og gjelde for den parten du representerer. Vennligst les nøye igjennom vilkårene før du krysser av «Aksepter vilkår» og trykker på «Aktiver annonse» på slutten av registreringsprosessen. Ved å krysse av «Aksepter vilkår» og trykke på «Aktiver annonse» er du bundet av disse vilkårene. Ta gjerne kontakt via e- post på ved eventuelle spørsmål om vilkårene. Viktige begreper For enkelthets skyld bruker vi følgende definerte begreper i dette dokumentet:! «Eventum» - Selskapet Eventum Norge AS! «Portalen» - Nettstedet eventum.no og programvaren som støtter portalen! «Tjenester» - Et samlet begrep som henviser til våre tjenester, teknologier og portalen! «Eventsteder» - Lokasjoner og lokaler egnet for utleie, f.eks. danselokaler, festlokaler, bryllupslokaler, møterom, hager, ballsaler, kinosaler, båter etc.! «Utleier» - En som drifter og er juridisk ansvarlig for et eventsted! «Leietaker» - En arrangør av ulike arrangementer som leier et eventsted av utleier! «Bruker» - En som bruker Portalen og Tjenestene (inkluderer utleier og leietaker)! «Annonse» - En oppføring av et eventsted, med tilhørende informasjon som kapasitet, tilgjengelighet, pris og beskrivelse, som kan publiseres på portalen! «Konto» - En konto på portalen som brukes til å administrere annonser og brukerprofil! «Provisjonssats» - En prosentvis sats som er satt til 15%, hvis ikke annet er avtalt med Eventum! «Provisjon» - En beløp som Eventum tar fra utleier som betaling når en bruker bestiller et eventsted gjennom portalen. Beløpet er beregnet fra den totale summen en leietaker betaler til utleier multiplisert med provisjonssatsen (Total sum (kr) x provisjonssats (15%)). Juridisk avtale Dette er en juridisk avtale mellom deg som utleier og Eventum. Avtalen regulerer din bruk av Portalen og Tjenestene, samt relaterte tjenester tilgjengelige via portalen. Eventum tilbyr en tjeneste som omfatter en online plattform hvor utleiere kan liste opp deres eventsteder, og hvor brukere kan søke etter eventstedene, hvor de kan filtrere på lokasjon, pris, tilgjengelighet og eventuelt gjennomføre en reservasjon. Du forstår og samtykker i at Eventums tjenester kun bringer utleiere og leietakere sammen. Eventum blir ikke part i avtaler som inngås mellom utleiere og leietakere, og fungerer heller ikke som en megler eller en agent. Som en konsekvens av dette har Eventum ingen kontroll over brukerne av tjenestene. Eventum fraskriver seg derfor ethvert ansvar forbundet med brukerne. Vær også oppmerksom på at Eventum heller ikke er ansvarlig for å løse eventuelle tvister som kan oppstå mellom utleiere og leietakere. 2

3 Endringer til «vilkår for utleiere» Tjenestene våre er i kontinuerlig utvikling, og vilkårene vil derfor også kontinuerlig revideres og oppdateres. Eventum forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og uten forvarsel. Brukerne anses å være informert om slike endringer så snart de er publisert på portalen, enten i form av endrede vilkår eller gjennom annen kommunikasjon. Endringene trer i kraft umiddelbart etter de er publisert på portalen. Det er viktig at du går igjennom endringene når vilkårene revideres. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter revideringen godtar du også automatisk de nye endringene. Eventum forbeholder seg retten til å endre eller terminere hele eller deler av tjenestene, når som helst, og uten forvarsel til deg. Vi kan også innføre begrensninger knyttet til bruk av tjenesten eller deler av tjenesten, uten varsel og uten at erstatningsansvar inntrer overfor deg. Opprette en konto For å kunne bruke tjenestene må du først opprette en konto på portalen. Du må ved registrering kun gi riktige og fullstendige opplysninger om deg selv. Gjennom å fullføre registreringen bekrefter du samtidig at opplysningene er sanne og korrekte. Du kan også registrere deg med Facebook kontoen din. Etter innlogging har du som utleier anledning til å legge inn informasjon om ditt eventsted. Du samtykker at din kontoinformasjon alltid vil være komplett, nøyaktig og oppdatert. Det er ditt ansvar å holde kontopassord og påloggingsinformasjon konfidensielt til enhver tid. Du er ene og alene ansvarlig overfor Eventum for all aktivitet som forekommer på din konto. Hvis du blir oppmerksom på noen uautorisert bruk av din konto eller kontoinformasjon, eller noen andre sikkerhetsbrudd, samtykker du i å varsle Eventum umiddelbart ved å kontakte kundestøtte på Eventum kan til enhver tid og av hvilke som helst årsaker kreve at du endrer din kontoinformasjon eller deler av din kontoinformasjon. Avslutte brukerkonto Opphør ved deg Du kan når som helst avslutte bruken av tjenesten ved å deaktivere dine annonser. For å slette brukerkontoen din permanent, vennligst send en mail til Avslutningen av din konto løser deg ikke fra forpliktelser til å betale eventuelle akkumulerte avgifter og kostnader. Opphør ved Eventum Eventum kan når som helst si opp avtalen med deg hvis; (a) Du har brutt noen av vilkårene; (b) Eventum har besluttet å avbryte tjenestene; eller (c) Det har vært en lengre periode uten aktivitet på din konto. Du samtykker i at alle oppsigelser kan gjøres etter Eventum eget skjønn, og at Eventum ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for oppsigelser av din konto (og påfølgende sletting av din kontoinformasjon) eller for manglende tilgang til tjenestene og materiell, inkludert ditt materiell. Opprette og vedlikeholde en annonse Som en utleier kan du registrere ditt eventsted ved å opprette en annonse gjennom våre tjenester. Under registreringen vil du bli spurt om å beskrive eventstedet ditt med blant annet adresse, kapasitet, 3

4 størrelse, funksjoner, tilgjengelighet, priser og økonomiske betingelser. Hvis du oppretter og / eller endrer en annonse med bistand fra en Eventum representant, forstår og godtar du at bistand fra Eventum er utført på vegne av deg og dine ønsker, og at du er ansvarlig for all informasjon som finnes i dine annonser. Andre brukere vil ha mulighet til å søke på informasjon om eventstedet ditt, vise interesse og bestille det. Du samtykker i å holde informasjonen i Annonsen din oppdatert. Dette inkluderer blant annet tilgjengelighet (kalender), priser, bilder osv. Vær oppmerksom på at Eventum forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å fjerne eller deaktivere tilgang til en hvilken som helst annonse på portalen som anses for å være støtende, i strid med vilkårene eller på noen måte er skadelig for våre tjenester. Du samtykker i å svare på henvendelser angående eventstedet innen én arbeidsdag. Du forstår og godtar at; (i) (ii) (iii) når et pristilbud er gitt til en bruker så kan dette ikke endres, du er ansvarlig for å gjennomføre befaringer du har avtalt via tjenestene, og etter at en bestilling er bekreftet, er du ansvarlig for å følge opp bestillingen i samsvar med de vilkår og betingelser som inngår i en slik bekreftelse eller i en eventuell avtale, skriftlig eller muntlig, som du har inngått med gjeldende bruker. Din avtale med en bruker Du forstår og godtar at hvis en bruker gjør en bestilling på eventstedet ditt, vil enhver avtale du inngår, enten muntlig eller skriftlig, være mellom deg og brukeren. Eventum vil ikke være en part i avtalen. Du erkjenner og samtykker at du, og ikke Eventum, vil være ansvarlig for å utføre de forpliktelser det er i en slik avtale. Eventum fraskriver seg alt ansvar som følger av eller er relatert til en slik avtale. Eventum utfører ikke eierskap, salg, videresalg, møblering, leie, administrasjon eller drift av eventsteder eller andre type eiendommer. Bestillinger og økonomiske betingelser Det er kostnadsfritt å lage en annonse og å publisere denne på portalen. Eventum tar kun betalt fra utleier (provisjon) når en bruker faktisk bestiller et eventsted gjennom portalen. Provisjonen er beregnet fra provisjonssatsen og totalprisen utleier og leietaker har avtalt. Ved bestilling av eventstedet kan brukeren betale, med bankkort, beløpet for arrangementet gjennom portalen. Eventum vil løse ut betalingen til utleier når;! (i) arrangementet har blitt gjennomført! (ii) utleier har fakturert Eventum den summen som er avtalt med bruker, fratrukket Eventums provisjon (korrekt beløp og annen relevant informasjon vil bli formidlet av Eventum) I de tilfeller hvor utleieren fakturerer leietagere direkte må Eventum få en kopi av sluttfaktura og vil da fakturere utleier for provisjonen, etter at arrangementet er gjennomført. Vær oppmerksom på at det er du, og ikke Eventum, som bestemmer prisen for ditt eventsted og relaterte tjenester. Alle priser som vises på portalen til bruker er inkludert merverdiavgift. Den totale kostnaden ved bestillingen vil fremkomme før bestilling og vil inkludere alle utgifter forbundet med bestillingen. 4

5 Eventum tar en provisjon av prisen du blir enig med bruker om. Når en bruker har bestilt vil vi varsle deg via e- post om bestillingen med dato, klokkeslett og annen informasjon som er relatert til bestillingen. Du samtykker i at henvendelser og bestillinger fra brukere initiert gjennom portalen vil fortsette via våre tjenester, og du vil følge god forretningsskikk ved ikke omgå eller bryte denne prosessen ved for eksempel å ta direkte betalt av bruker eller avlyse en bestilling for deretter å ta kontakt med bruker. Hvis en arrangør tar kontakt på grunn av markedsføring gjennom eventum.no, men utfører en booking utenfor systemet, vil Eventum fortsatt ha krav på provisjonssatsen av totalbeløpet. Vi oppfordrer til å be arrangøren bruke systemet til å utføre bookingen og betalingen. Misbruk og brudd på denne prosessen vil føre til umiddelbar stengning av din konto og tilhørende annonser. Betalingssikkerhet Eventum har sine aktiva plassert hos DNB Bank ASA. For å håndtere betalingstransaksjonene samarbeider vi med Teller og Quickpay som sikrer personlige detaljer og kredittkortinformasjon. Kanselleringer Ved kanselering gjelder Eventum sine kanseleringsbetingelser så fremt ikke annet er avtalt mellom leietaker og utleier. Kanselering ved utleier Vi har innført en 24 timers gjensidig kanselleringsfrist der leietaker får full refusjon hvis enten utleier eller leietaker kansellerer innen 24 timer fra bestillingstidspunktet. Etter 24 timer gjelder vanlige kanselleringsbetingelser som beskrevet under. Som utleier har du ikke anledning til å kansellere en bestilling med mindre det er av ekstraordinære årsaker som er utenfor din kontroll (force majeure), for eksempel naturkatastrofer. I slike tilfeller vil brukeren få utbetalt det innbetalte beløpet i sin helhet av Eventum. Du vil da bli fakturert et administrasjonsgebyr av Eventum på 4% av totalbeløpet brukeren har innbetalt. Dette gebyret skal dekke transaksjonskostnadene forbundet med våre betalingsløsninger. Hvis du som utleier mot formodning må kansellere en bestilling grunnet andre årsaker, vil du være ansvarlig for å tilbakebetale totalbeløpet en leietaker har innbetalt. Du vil fortsatt måtte betale provisjon for bestillingen til Eventum. Provisjonen beregnes fra totalbeløpet en leietaker har innbetalt. Det vil si at du som utleier må dekke differansen som oppstår, slik at leietakeren får tilbake hele sitt innbetalte beløp. Du er ansvarlig for å kommunisere eventuelle kanselleringer direkte til leietaker, og å føre all kommunikasjon videre. Kanselering ved leietaker Hvis en leietaker kansellerer en bestilling, vil du få melding om dette umiddelbart fra Eventum. En slik kansellering vil være underlagt avbestillingsreglene beskrevet i brukervilkårene. Utdrag fra brukervilkårene: Hvis en leietaker må kansellere bestillingen av et eventsted vil leietakeren måtte betale et gebyr avhengig av hvor lenge det er igjen til eventet:! 24 timer gjensidig kanselleringsfrist = Full refusjon! 1 uke eller mindre til eventet = Ingen refusjon 5

6 ! 3 uker eller mindre til eventet = 50% av innbetalt beløp! Mer enn 3 uker til eventet = 5% av innbetalt beløp Vær oppmerksom på at Eventum ikke er ansvarlig for å løse eventuelle tvister som kan oppstå mellom utleiere og leietakere som følge av en kansellering initiert av deg eller en leietaker. Forsikring Du forstår og godtar at det er ditt eget ansvar å skaffe forsikringer til eventstedet du har listet opp i annonsen. Eventum fraskriver seg alt ansvar som er tilknyttet utleie av ditt eventsted, dette innebærer blant annet eventuelle skader, tap og mislighold av eventstedet. Eventuelle tvister må løses mellom utleier og leietaker. Overholdelse av loven / Jurisdiksjon og gjeldende lov Du samtykker i å innhente og opprettholde alle tillatelser og lisenser som kreves for å drive eventstedet ditt, og du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til dette i henhold til norsk lov. Tvister som springer ut av disse vilkårene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler og av norsk rett. Du samtykker i at alle dine eventuelle krav mot eller konflikter med Eventum, må løses med Oslo tingrett som verneting, med mindre annet er avtalt mellom partene. Digitalt innhold (Copyright) Alt digitalt innhold på portalen er beskyttet av norsk lov og internasjonal immateriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Eventum. Brudd på dette inkluderer blant annet nedlastning av innhold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innhold. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar. Vi tillater utleier å laste opp, skrive, publisere, sende eller overføre innhold til sine annonser. Ved å publisere innhold på portalen, gir du herved til Eventum en royalty- fri lisens som er verdensomspennende, ugjenkallelig, vedvarende, ikke- eksklusiv og overførbar, og som gir rett til å viderelisensiere for å bruke, kopiere, tilpasse, endre formatering, distribuere, lisensiere, selge, overdra, vise offentlig, sende, streame, kringkaste, vise, og ellers anvende innhold publisert på portalen, for å fremme Eventum. Du godtar at du alene er ansvarlig for alt ditt digitale innhold. Du bekrefter og garanterer at: (a) du eier innholdet som du publiserer på portalen (b) du har alle rettigheter, lisenser, samtykker og utgivelser, uttrykt eller underforstått, som er nødvendige for å bruke tjenestene og for å gi rettighetene til Eventum (c) innhold du laster opp ikke vil krenke en tredjeparts immaterielle rettigheter, privatliv, eller er i strid med gjeldende lover og forskrifter. En bruker skal ikke forsøke å omgå Eventums sikkerhetssystem, eksempelvis å prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av websiden eller system som utgjør tjenesten. Brukeren skal heller ikke 6

7 forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar fra Eventum. Linker til tredjepartsnettsteder Tjenestene kan inneholde lenker til andre nettsteder og tjenester som ikke drives av Eventum. Vi har disse lenkene kun som en ekstra service, men er ikke ansvarlige for innholdet eller koblinger som vises på slike nettsteder. Du er selv ansvarlig for bruk av tredjepartsnettsteder, og du samtykker at vi ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av, eller innholdet på, nettsider som vi ikke styrer. Tilbakemeldinger og spørsmål Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, kommentarer og forslag til forbedringer i Tjenestene, og du kan sende inn spørsmål til Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning Du forstår og samtykker i at så langt det er adgang etter gjeldende lov, er nettstedet, tjenestene og materialene på eventum.no "som de er", uten garanti av noe slag (uttrykt, implisitt, lovbestemt eller på annen måte), inkludert implisitte garantier på tittel, ikke- overtredelse, innblanding, salg eller egnethet for et spesielt formål. Uten begrensninger av det foregående gir Eventum og lisensgiverne deres ingen garanti for at: (a) nettstedet, tjenestene eller materialene vil innfri dine krav eller være konstant tilgjengelige, uavbrutte, betimelige, sikre eller feilfrie; (b) resultatene som kan oppnås gjennom bruk av nettstedet, tjenestene eller materialene, vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (c) kvaliteten på nettstedet, tjenestene eller materialene vil innfri dine forventninger; eller at (d) feil eller defekter på nettstedet, tjenestene eller materialene vil bli korrigert. Ingen råd eller informasjon, hvorvidt muntlig eller skriftlig fra Eventum gir noen form for garantier som ikke er uttrykkelig angitt i vilkårene. Eventum frasier seg spesifikt alt ansvar med hensyn til alle handlinger som er et resultat av din bruk av tjenestene. Eventum eller dens ledere, ansatte, partnere, lisensgivere eller leverandører er ikke på noen måte ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen spesielle, tilfeldige, indirekte, betydelige eller straffende skader, som har sitt utspring fra eller på annen måte er knyttet til: (a) din tilgang til eller bruk av tjenestene, (b) ditt innhold, eller (c) en interaksjon med en annen bruker. 7

8 Tjenestene leveres av Eventum Norge AS, organisasjonsnummer NO MVA. Postboks 2318 Solli, 0201 Oslo. 8

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer