Betingelser og vilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betingelser og vilkår"

Transkript

1 Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt i de engelske vilkårene. VELKOMMEN TIL ELECTROLUX ("ELECTROLUX") SITT NETTSTED. LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ( NETTSTEDET ). DETTE NETTSTEDET KAN KUN BRUKES FOR INFORMASJONSFORMÅL. VED Å GI SAMTYKKE TIL OG BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER LASTE NED MATERIALE FRA NETTSTEDET SAMTYKKER DU I Å FØLGE DE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ( BRUKSVILKÅR ) SLIK DE FRAMKOMMER I DETTE DOKUMENTET. HVIS DU IKKE ØNSKER Å FØLGE DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE MÅ DU IKKE SAMTYKKE I ELLER BRUKE ELLER LASTE NED MATERIAL FRA DETTE NETTSTEDET. Cookies AB Electrolux (publ.) bruker cookie -teknologi for å forbedre og legge til rette for ditt besøk på Electrolux sitt nettsted. Cookie -filene sendes til din PC og identifiserer deg som unik bruker og lagrer dine personlige preferanser og teknisk informasjon. Vi bruker: a) Permanente cookies (det vil si de blir værende i PC-en din til du sletter dem), og b) Midlertidige "cookies" (det vil si cookies som varer til du lukker nettleseren din). Cookies inneholder ikke eller avslører ingen personlig informasjon i seg selv. Hvis du sender personlig informasjon via Electrolux sitt nettsted kan informasjonen bli linket til de dataene som er lagret i cookie-ene. Hvis du ikke aksepterer Electrolux (publ.) sin bruk av cookies kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at nettleseren ikke aksepterer cookies (instruksjoner om hvordan du endrer nettleserens cookie-innstillinger finner du i hjelpseksjonen i nettleseren.) Hvis du endrer innstillingene kan det hende at du ikke får tilgang til spesielle deler av Electrolux sitt nettsted. Lisens I henhold til de vilkårene og betingelsene som framgår av denne Avtalen gir ELECTROLUX deg en ikke-eksklusiv, ikke overførbar og begrenset rett til å gå inn på, bruke og vise dette Nettstedet og materialet det inneholder. Du samtykker i ikke å avbryte eller forsøke å avbryte driften av Nettstedet på noen måte. ELECTROLUX gir deg tillatelse til å se på og laste ned informasjonen ( Materialet ) på Nettstedet kun for eget, ikke-kommersielt bruk. Denne tillatelsen utgjør ikke en overføring av eiendomsretten

2 til Materialet og kopier av Materialet og er underlagt følgende restriksjoner: På alle kopier av Materialet som du laster ned må du opprettholde alle merknader om copyright og andre merknader om eiendomsrett som finnes på Materialet; 2) du må ikke modifisere Materialet på noen måte eller reprodusere eller vise, framvise eller distribuere eller på annen måte kommunisere det offentlig for noe offentlig eller kommersielt formål; og 3) du må ikke overføre Materialet til noen annen person hvis du ikke gir dem informasjon om, og de samtykker i å akseptere, de forpliktelsene som gjelder i henhold til disse vilkårene og betingelsene for bruk. Du samtykker i å overholde alle ytterligere restriksjoner som vises på Nettstedet slik de måtte bli oppdatert til enhver tid. Dette Nettstedet, inkludert alt Materiale, er beskyttet av copyright og copyrightlover og bestemmelser i overenskomster som gjelder over hele verden. Du samtykker i å overholde alle verdensomspennende copyrightlover i din bruk av Nettstedet og forhindre all uautorisert kopiering av Materialet. Bortsett fra slik det er uttrykkelig fastslått i dette dokumentet gir ikke ELECTROLUX noen uttrykkelig eller implisitt rett til deg i henhold til noe lovgivning knyttet til patent, varemerke, copyright eller forretningshemmeligheter. Brukerkontoer Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til spesielle begrensede deler av Nettstedet. I slike tilfeller må du gjennomføre registreringsprosessen ved å gi oss fullstendig og nøyaktig informasjon slik det framgår det aktuelle registreringsskjemaet. Du vil også måtte velge et passord. Du er fullstendig ansvarlig for å holde informasjon knyttet til passordet og kontoen din fortrolig. I tillegg er du fullstendig ansvarlig for all aktivitet som foregår innenfor den samme kontoen. Du samtykker i å varsle ELECTROLUX umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoen din eller noe annet brudd på sikkerheten. ELECTROLUX er ikke ansvarlig for noe tap du måtte pådra deg som resultat av at noen andre bruker ditt passord eller konto. Brukergaranti Du erklærer og garanterer at du vil bruke dette Nettstedet i samsvar med denne Avtalen inkludert lovene og bestemmelsene i denne Avtalen og å overholde alle eksisterende og framtidige retningslinjer og regler for Nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet til å: Sende spam eller uoppfordret kommunikasjon; (b) forestille å være ELECTROLUX eller noen annen; (c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til noe innhold som sendes gjennom Nettstedet; (d) framstille din tilknytning med en person eller enhet feilaktig; (e handle på en måte som påvirker andre brukeres mulighet til å bruke Nettstedet på en negativ måte; (f) delta i aktiviteter som vil bryte gjeldende lov, (g) vise eller sende noe materiale som bryter eller krenker på noen måte rettighetene til andre som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, vulgær eller på annen måte upassende eller som inneholder annonsering eller oppfordringer med hensyn til produkter eller tjenester; (h) samle inn eller lagre personlig informasjon om brukerne såfremt dette ikke skjer med uttrykkelig tillatelse fra slike brukere, eller (i) ikke samtykke i å trekke slik tillatelse som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder det som er nevnt over kan du ikke bruker Nettstedet; ELECTROLUX vil ikke være juridisk bundet av denne Avtalen og forbeholder seg alle juridiske rettigheter i forhold til slik mangel på overholdelse. Hvis du bryter Vilkårene for bruk er du erstatningsansvarlig og kan komme til å måtte betale kompensasjon for skader som måtte være påført og selskapets tilknyttede parter som følge av dine handlinger. Endringer ELECTROLUX forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne enhver del av denne Avtalen helt eller delvis, når som helst. Endringer i denne Avtalen trer i kraft når melding om slik endring er kunngjort på Nettstedet. Din fortsatte bruk av Nettstedet etter en endring av denne Avtalen er kunngjort vil bli sett på som en aksept av disse endringene. ELECTROLUX kan avslutte, endre, korrigere eventuelle feil eller utelatelser på alle deler av Nettstedet, foreta andre endringer på Nettstedet, materialet og produktene, programmer, tjenester og priser (hvis aktuelt) som er beskrevet på Nettstedet, innstille eller ikke viderefører ethvert aspekt av dette Nettstedet, inkludert tilgjengelighet av enhver funksjon på Nettstedet, når som helst og

3 uten forvarsel. ELECTROLUX kan også pålegge begrensninger på enkelte funksjoner og tjenester eller avgrense din tilgang til deler eller hele Nettstedet uten varsel eller erstatningsansvar. ELECTROLUX kan avslutte tillatelsen, rettigheten og lisensen som er gitt når som helst og ved slikt opphør skal du umiddelbart ødelegge alt Materiale. Erkjennelse av åndsverkrettigheter Du erkjenner at alle åndsverkrettigheter (inkludert, men ikke avgrenset til, copyright, patenter, know-how konfidensiell informasjon, databaserettigheter og rettigheter til varemerker og design (enten de er registrert eller uregistrert) på Nettstedet er ELECTROLUX eller selskapets lisensgiveres eiendom. All goodwill og åndsverkrettigheter som måtte oppstå av slike åndsverkrettigheter som er ELECTROLUX sin eiendom skal tjene til beste for ELECTROLUX. Deling av personlig informasjon med Electrolux Når du deler personlig identifiserbar informasjon med oss setter du oss i stand til å tilby deg en rekke fordeler. Når du bruker din personlige konto eller annen registrering vil det gjøre det enklere og mer hensiktsmessig for deg å: Registrere dine kjøp slik at du kan motta alle fordelene som ditt kjøp gir deg rett til Be om informasjon som er spesifikk for ditt produkt og interesser Motta personlige meldinger om spesialtilbud og invitasjoner Forenkle utsjekking når du kjøper tilbehør og reservedeler fra Electrolux online Motta varsling og informasjon om arrangementer og tilbudskampanjer du har registrert deg for Det vil også gi oss mulighet til å foreta markeds- og statistiske undersøkelser for å hjelpe oss med å utvikle bedre produkter, å forbedre våre nettsteder og å bli bedre kjent med kundene våre. Du kan velge å dele personlig informasjon med oss på en rekke ulike måter online, som å fylle ut et registreringsskjema for å bli medlem i My Pages (Min Side), bestille service eller installasjon, melde deg på konkurranser, delta i et arrangement, registrere et kjøp, kjøpe i nettbutikken eller delta i et tilbudskampanje eller abonnere på et nyhetsbrev. Vær oppmerksom på at den personlig identifiserbare informasjonen vil bli lagret i en sentral Electrolux-database og kan bli overført fra ditt hjemland til andre Electrolux-selskaper rundt om i verden som kan kommunisere med deg om våre produkter eller spesialtilbud. Hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud kan du melde fra til oss ved ikke å akseptere slik tillatelse på registreringsskjemaet. Informasjonen kan bli administrert og håndtert av nøye utvalgte deler av Electrolux. Bortsett fra det som står over vil ikke disse opplysningene bli overført til noen tredje part bortsett fra i slike tilfeller du har gitt oss tillatelse til å gjøre det. Hvis du vil at vi skal stanse utsending av personlige tilbud eller informasjon kan du melde fra til oss ved å bruke avbestillingsfunksjonene som finnes i e-posten eller på din kontoside. Hvis du vil at vi skal slette dine personlige opplysninger kan du varsle oss ved å deaktivere kontoen din. Vær oppmerksom på at den personlige identifiserbare informasjonen du oppgir for nettbutikkbestillinger eller forespørsel om tjenester vil bare, såfremt du ikke også oppretter en konto eller abonnerer på tilbudskampanjer, bli brukt for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Informasjon du har oppgitt All personlig identifiserbar informasjon du måtte oppgi til ELECTROLUX via dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lover.. Du bør likevel ikke sende konfidensiell eller privat informasjon til ELECTROLUX via dette Nettstedet. Du samtykker i at all informasjon eller materiale som du eller personer som handler på dine vegne oppgir til ELECTROLUX ikke vil bli betraktet som konfidensiell eller privat. Ved å oppgi slik informasjon eller materiale til ELECTROLUX overdrar og overfører du alle åndsverkrettigheter til slik informasjon og materialer til ELECTROLUX og ELECTROLUX er dermed fri til å bruke, reprodusere, vise, vise offentlig, sende, distribuere,

4 modifisere, overdra og lisensiere slik informasjon og materialer og du samtykker ytterligere at ELECTROLUX er fri til å bruke alle ideer, konsepter eller know-how som du eller personer som handler på dine vegne oppgir til ELECTROLUX. Du garanterer ytterligere at du ikke vil oppgi noen informasjon eller materialer til ELECTROLUX som er ærekrenkende, truende, obskøn, plagsom eller på annen måte ulovlig i henhold til enhver gjeldende lov, eller som omfatter materiale som tilhører andre. ELECTROLUX forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å fjerne all informasjon du måtte oppgi fra Nettstedet. Sikkerhet Du kan ikke: Bruke noe utstyr eller programvare som er i stand til å blande deg inn i driften av Nettstedet; eller (b) utføre handlinger som påfører infrastrukturen i Nettstedet en uforholdsmessig stor belastning (som å sende masse-e-poster spamming ), eller (c) blande deg inn i eller foreta deg handlinger i forhold til programvaren for Nettstedet eller funksjonaliteten av det. Dette omfatter å legge inn materiale på Nettstedet som er infisert med virus, Trojanske hester, tidsbomber eller ande elementer som kan skade eller interferere med programmeringsstrukturen til Nettstedet. Tredje parters nettsteder ELECTROLUX tar ikke på seg noe ansvar for å overvåke eller gjennomgå Innholdet i Tredjeparts Nettsteder og ELECTROLUX er heller ikke ansvarlig for riktigheten eller påliteligheten i slike tredje parts nettsteder. I tillegg kan ELECTROLUX legge inn linker på dette Nettstedet til Nettsteder som drives av andre enheter. Hvis du bruker disse Nettstedene forlater du dette Nettstedet. Hvis du besøker et linket Nettsted gjør du det på egen risiko og det er ditt ansvar å sette i verk beskyttelsestiltak mot virus og andre destruktive elementer. ELECTROLUX gir ingen garanti eller ansvar med hensyn til linkede Nettsteder eller informasjonen som framkommer på disse eller noen av produktene eller tjenestene som er beskrevet på dem. Lenker innebærer ikke at ELECTROLUX eller dette Nettstedet støtter, godkjenner, er tilknyttet eller assosiert med, eller er juridisk bemyndiget til å bruke noen varemerker, handelsnavn, logo eller copyrightsymbol som vises i eller er tilgjengelige i lenkene, eller at noen av de lenkede Nettstedene har tillatelse til å bruke noen varemerker, handelsnavn, logo eller copyrightsymbol som tilhører ELECTROLUX eller noen av selskapets tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Eksterne lenker til Nettstedet Alle lenker til Nettstedet må være skriftlig godkjent av ELECTROLUX, bortsett fra slike tilfeller der ELECTROLUX samtykker til lenker der: Lenken er bare en tekstlenke som bare inneholder navnet ELECTROLUX og ikke inneholder noen av ELECTROLUX eller selskapets lisensgiveres egne varemerker; (ii) lenken peker bare til og ikke til dypere sider; (iii) lenken, når den aktiveres av brukeren, viser denne siden i fullskjerm i et funksjonelt og navigerbart nettleservindu og ikke i en ramme på det lenkede Nettstedet; og (iv) utseendet, posisjonen og andre sider av lenken ikke verken skaper et falsk uttrykk om at en enhet eller dens aktiviteter eller produkter er knyttet til navnet og varemerket til ELECTROLUX eller selskapets Tilknyttede selskaper. ELECTROLUX forbeholder seg retten til å tilbakekalle denne tillatelsen når som helst etter eget skjønn. Utelukkelse av inneforståtte garantier Selv om det er satset mye på å sikre at informasjonen på dette Nettstedet er korrekt påtar ikke ELECTROLUX seg noe ansvar for denne informasjonen. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV MATERIALET ELLER PÅLITELIGHETEN KNYTTET TIL NOE RÅD, ERKLÆRING ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES GJENNOM NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT ALL TILLIT TIL SLIK MENING, RÅD, UTTALELSE, MEMO ELLER INFORMASJON ER PÅ DIN EGEN RISIKO. ALT INNHOLDET SOM PRESENTERES ER SOM FOREVIST OG SLIK DET ER PRESENTERT. ELECTROLUX

5 FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FRAMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER INNEFORSTÅTT, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING GARANTIER FOR OMSETTELIGHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, KRENKING AV VAREMERKER ELLER RETTIGHET, ELLER TIL DRIFTEN AV DENNE SIDEN ELLER INNHOLDET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE ELLER FOREGIR IKKE NOE I FORHOLD TIL SIKKERHETEN I DETTE NETTSTEDET. DU ERKJENNER AT ALL INFORMASJON SOM SENDES KAN BLI OPPFANGET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR DETTE NETTSTEDET TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISK INFORMASJON SOM SENDES AV ELECTROLUX ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ALLE SLIKE FRAMSTILLINGER, GARANTIER OG VILKÅR UTELUKKES BORTSETT FRA I DEN UTSTREKNING LOVEN FORBYR SLIK UTELUKKELSE. Avgrensing av erstatningsansvar IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ER ELECTROLUX ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN SKADER, VERKEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER (INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING, ERSTATNING FOR TAP AV FORRETNINGSVIRKSOMHET, KONTRAKT, INNTEKTER, DATA, INFORMASJON ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM MÅTTE VÆRE FØLGE AV, OPPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET ELLER UT FRA ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SELV OM ELECTROLUX HAR VÆRT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I TILLEGG TIL VILKÅRENE SOM FRAMKOMMER I DETTE DOKUMENTET SKAL IKKE ELECTROLUX UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE FEIL ELLER UPASSENDE ELEMENTER ELLER UEKTHET KNYTTET TIL NOEN INFORMASJON SOM FINNES PÅ DETTE NETTSTEDET. Plikt til å formilde tap Uten hensyn til avgrensningene i forhold til erstatningsansvar slik de framkommer i dette dokumentet skal du sette i verk alle rimelige tiltak for mildne ditt tap i forhold til noe krav eller sak (enten for uaktsomhet, kontraktsbrudd eller på annen måte) som du måtte ønske å føre mot ELECTROLUX. Varsling Alle referanser til skriftlig, varsler og varsling og alle lignende uttrykk skal dekke elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) forutsatt at partene som er avhengig av kommunikasjonen får rimelig bevis på at kommunikasjonen er sendt og mottatt. Tidsbegrensning og avgrenset ugyldighet Alle saksgrunnlag du vil ønske å sette i verk med tanke på din bruk av dette Nettstedet må være igangsatt innen et (1) år etter at kravet eller saksgrunnlaget oppsto. Hvis en domstol av en eller annen årsak finner at en bestemmelse i Avtalen eller en del av den ikke er gyldig skal denne bestemmelsen være gyldig i den utstrekning det lar seg gjøre slik at den bevirker Avtalens hensikt og at den resterende delen av Avtalen skal ha full gyldighet og virkning. Tilgang fra territorier og steder utenfor Norge ELECTROLUX foregir ikke at materialet på dette Nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder utenfor Norge og tilgang til det fra territorier der innholdet er ulovlig er forbudt. Hvis du går inn på Nettstedet fra steder utenfor Norge er du ansvarlig for samsvar med alle lokale lover. Gjeldende lov. Din bruk av dette Nettstedet og disse Vilkårene for bruk skal styres av lovene i kongedømmet Norge uten hensyn lovens bestemmelser om lovkonflikt. Eierskap for Nettstedet er AB Electrolux. Disse betingelser er oversatt til norsk og refererer til vår moder-site som er gjeldende.

6 Service; Vår servicereparasjoner består av forberedelse til servicebesøket (f.eks. avtale om tid for service besøk), reparasjon og etterbehandling (f.eks. spørreskjema om forbrukernes tilfredshet med vår servicetjeneste). For forberedelse og etterbehandling vill vi og/eller våre servicepartnere ta kontakt med forbrukeren som har bestilt servicebesøk via post, e-post, faks eller telefon. Personopplysninger mottatt fra kunden i forbindelse med et service besøk vil bli behandlet i tråd med den norske Personopplysningsloven. Etterbehandling er en integrert del av vår servicekontrakter for å sikre at servicen oppfyller alle relevante krav og for å kunne ta ytterligere hjelpetiltak hvis og dersom vi anser dette for å være hensiktsmessig basert på kundenes tilbakemeldinger.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon.

Vilkår og betingelser. Vår tjeneste. Godtakelse av vilkårene. Tilbakekalling og suspensjon. Registrering og klargjøring av informasjon. Vilkår og betingelser DET ER VIKTIG AT BRUKERE ( DU ) NØYE LESER FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK ( VILKÅR OG BETINGELSER ) FORSIKTIG FØR DU REGISTRERER DEG FOR VIELIFES NETTJENESTER ( TJENESTE

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer