UNIBLUE PARTNERAVTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIBLUE PARTNERAVTALE"

Transkript

1 Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara, BKR9037, Malta ("Uniblue" eller "Vi") og deg som enkeltperson eller enheten som du representerer ("Partner", "Deg" eller "Din/Dine") Denne avtalen inneholder betingelsene og vilkårene som gjelder for dine aktiviteter som salgspartner for Uniblue- produktene Produkter ) gjennom oppretting av en eller flere henvisningskoblinger (definert under). Dette partnerprogrammet administreres av cleverbridge AG ("Faktureringssamarbeidspartner") som du allerede har inngått eller vil bli bedt om å inngå en separat avtale med som regulerer deres forhold til deg ("Avtale med faktureringssamarbeidspartner") Ved å merke av for "Jeg har lest og samtykker til denne partneravtalen", samtykker du i at du har lest og forstått betingelsene i denne avtalen og eventuelle Uniblue- retningslinjer som det er referert til, og at du samtykker i å overholde betingelsene når ditt partnerregistreringsskjema har blitt godkjent. Godkjenningen av ditt partnerregistreringsskjema skjer etter Uniblues eget skjønn og denne avtalen er ikke bindende med mindre du har blitt varslet om Uniblues godkjenning. 2. Partnerregistreringsskjema 2.1 Du må kontrollere at informasjonen du oppga i partnerregistreringsskjemaet er riktig og fullstendig og holdes oppdatert til enhver tid. Du kan også måtte oppgi ytterligere informasjon til Uniblue fra tid til annen som gjelder dine aktiviteter i tilknytning til denne avtalen og du samtykker i å gjøre dette innen rimelig tid etter forespørsel. 3. Henvisningskoblinger 3.1. En "Henvisningskobling" er en kobling som inneholder den spesifikke sporingsinformasjonen som er oppgitt til deg av faktureringssamarbeidspartneren i forbindelse med denne avtalen, som du har lagt til et nettsted, en e- post eller en annen elektronisk plassering. Henvisningskoblingens sporingsverktøy vil spore dine henvisninger som fører til et kjøp av et produkt fra Uniblues nettbutikk som drives av faktureringssamarbeidspartneren, som følger navigasjonen til kjøperen gjennom henvisningskoblingen (en "Henvisning") Du er selv ansvarlig for stedet der en henvisningskobling plasseres, og du skal ikke plassere en henvisningskobling på upassende steder som på et nettsted eller en side som: promoterer eller inneholder seksuelt eksplisitt eller ærekrenkende materiell; promoterer vold eller inneholder voldelig materiell; promoterer diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder; promoterer eller driver ulovlige aktiviteter; inkluderer varemerker for Uniblue, eller en variant av eller feilstaving av Uniblue i et domenenavn, f.eks. "unibleu.com"; eller på annen måte bryter åndsverksloven. Du skal heller ikke plassere henvisningskoblinger i nyhetsgrupper, på meldingsfora, i uoppfordret e- post eller på andre steder eller på måter som kan (med eller uten hensikt) villede en kunde eller potensiell kunde. Når henvisningskoblingen er plassert på en slik måte at den materielle tilknytningen du har med Uniblue ikke rimelig kan forventes av kunden, må du sørge for å avdekke din materielle ordning med Uniblue. Du må holde Uniblue informert om de primære domenene hvor du plasserer henvisningskoblinger. 4. Henvisningskostnader 4.1. Uniblue vil instruere faktureringssamarbeidspartneren til å betale deg en bestemt prosentandel av de samlede nettoinntektene ("Provisjonsprosent") som er mottatt fra henvisninger ("Henvisningskostnader"). "Nettoinntekter" skal bety det inntektsbeløpet som faktisk innhentes av faktureringssamarbeidspartneren fra henvisninger, ekskludert eventuell tilbakeføring, tilbakebetaling, MVA, salgsskatt, forsendelse, ekspedisjon, eller andre skatter, avgifter eller fortollingsgebyr "Tilbakeføring" betyr at midler returneres til kundens bankkonto, kassekreditt eller kredittkort, fremtvunget av den utstedende banken (f.eks. som følge av en tvist).

2 4.2. Uniblue forbeholder seg retten til å endre provisjonsprosenten når som helst. Uniblue kan heller ikke garantere produktprising, og prisene kan endres uten forvarsel Alle henvisninger blir sporet og henvisningskostnader beregnes av faktureringssamarbeidspartneren som betaler deg i samsvar med vilkårene i Avtale med faktureringssamarbeidspartner. Uniblue skal på ingen måte holdes ansvarlig for faktureringssamarbeidspartnerens feil eller ansvar, eller noe som gjelder beregning eller rapportering av slike henvisningskostnader. 5. Konfidensialitet 5.1. I tilknytning til aktivitetene som er vurdert i denne avtalen, kan du skaffe konfidensiell, patentert, teknisk eller bedriftsmessig informasjon som tilhører Uniblue ("Konfidensiell informasjon") som du bare kan bruke til formålene i denne avtalen. Du kan ikke avdekke slik konfidensiell informasjon til noen tredjepart unntatt (i) til dine representanter og ansatte ved opplysningsbehov (og du skal sørge for at slik informasjon holdes konfidensiell) (ii) i den grad det er nødvendig for å overholde lover og regler, en rettskjennelse eller annen juridisk eller offentlig instans (iii) for å iverksette eller utøve dine rettigheter under denne avtalen, eller (iv) i den grad informasjon har kommet i offentlighetens lys uten at det er din skyld Du skal ikke komme med en pressemelding eller utføre noen annen offentlig kommunikasjon når det gjelder denne avtalen eller ditt forhold til Uniblue uten Uniblues skriftlige samtykke på forhånd. 6. Forsikringer og garantier 6.1 Herved forsikrer og garanterer du at: (a) Du er eldre enn 18 år (hvis du er en privatperson), og du har full tillatelse og autoritet til å inngå denne avtalen og utføre dine plikter i henhold til den; (b) Du skal overholde alle gjeldende lover, regler, prinsipper og forskrifter når du utfører dine aktiviteter under denne avtalen. (c) Du ikke skal feilrepresentere ditt forhold til Uniblue eller komme med bedragerske eller ubegrunnede krav som gjelder produktene, og du skal overholde Uniblues retningslinjer som gjelder promotering av deres produkter. (d) Du skal bare bruke betal- per- klikk- reklamer ("PPC") på produktene med Uniblues skriftlige samtykke på forhånd og strengt i samsvar med Uniblues PPC- retningslinjer. (e) Du skal ikke knytte produktene sammen med andre produkter med mindre du får skriftlig samtykke til å gjøre dette fra Uniblue på forhånd. (f) Du skal ikke registrere noen domener som består av eller inkluderer merker som er identiske med eller forvirrende like de som brukes av Uniblue i handel, uansett om de er registrert eller ikke. (g) Du skal ha eneansvar for driften av og nøyaktigheten og egnetheten til alt materiell som legges ut på nettstedet ditt og for å sikre at slikt materiell, dine aktiviteter og kommunikasjoner ikke er ærekrenkende, i brudd med opphavsrettslover eller på andre måter ulovlig. (h) Du skal ikke opprette eller forsøke å opprette en erstatning av eller lignende tjenester eller produkter som Uniblues produkter gjennom bruk av eller tilgang til partnerprogrammet eller konfidensiell informasjon som tilhører Uniblue. (i) Du skal ikke endre innhold Uniblue gjør tilgjengelig for deg for promotering av produktene. 7. Erstatning 7.1 Du skal forsvare, beskytte og holde Uniblue og dets direktører, styremedlemmer, ansatte og representanter skadesløse mot alle krav, erstatningskrav, forpliktelser, tap, skader, kostnader og utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader) som er et resultat av (direkte eller indirekte): (a) at du bryter denne avtalen; (b) dine skjødesløse eller overlagte handlinger eller forsømmelser; (c) at du faktisk eller etter påstand bryter en person eller enhets åndsverk eller personvernrettigheter; eller (d) ditt nettsted eller materiell som vises på ditt nettsted. 8. Forbeholdte rettigheter 8.1. I tillegg til andre rettigheter i det følgende har Uniblue også rett til:

3 (a) (b) (c) å be deg fjerne en henvisningskobling som er plassert på et sted eller på en måte som Uniblue ser på som upassende, etter Uniblues eget skjønn, og du samtykker i å følge opp slike forespørsler umiddelbart. å be deg slutte å promotere produktene på en måte som Uniblue ser på som upassende, etter Uniblues eget skjønn, og du samtykker i å følge opp slike forespørsler umiddelbart. å endre og/eller avslutte innhold, produkter og/eller et språk som produktet er tilgjengelig på, når som helst. 9. Ansvarsfraskrivelse 9.1 Uniblue fraskriver seg uttrykkelig i den grad det er tillatt av lov, alle underforståtte betingelser eller garantier, inkludert omsettelighet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et spesielt formål, ikke- krenkelse, kutymer eller bruk av handel når det gjelder alle Uniblues nettsteder og alt innhold, informasjon, tjenester og produkter som er tilgjengelige på disse eller innhold eller materiell som kan gjøres tilgjengelig for deg og generelt alle forhold som kan oppstå som en følge av denne avtalen. Uten å begrense ovennevnte skal ikke Uniblue holdes ansvarlig for konsekvensene av avbrytelser, nedetid eller feil som oppstår som en følge av dette, og skal heller ikke holdes ansvarlig for aktiviteter som gjennomføres av faktureringssamarbeidspartneren i forbindelse med denne avtalen, inkludert og uten begrensninger sporing, beregning eller betaling av beløp som skyldes under denne avtalen. 10. Ansvarsbegrensning 10.1 UANSETT HVA SOM STÅR BESKREVET I DENNE AVTALEN, SKAL IKKE UNIBLUE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, SPESIELLE, TYPISKE, TILFELDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, GOODWILL, TAP AV FORRETNINGER, INNTEKTER, FORTJENESTE (DIREKTE ELLER INDIREKTE), BRUK, DATA ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELER UNDER NOE SØKSMÅLSGRUNNLAG SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, UANSETT FORVOLDT SKADE (HERUNDER UAKTSOMHET), KONTRAKT ELLER BRUDD PÅ LOVBESTEMTE PLIKTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, KRAV SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV FEILFUNKSJON ELLER FEIL PÅ PRODUKT(ER), AVBRYTELSER, NEDETID ELLER FEIL ELLER AKTIVITETER SOM UTFØRES AV FAKTURERINGSSAMARBEIDSPARTNEREN UNDERLAGT KLAUSUL 10.3 SKAL UNIBLUES TOTALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR NÅR DET GJELDER ALLE KRAV, TAP ELLER SKADER, UANSETT OM DET ER ET RESULTAT AV SKADE (HERUNDER UAKTSOMHET), BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER I TILKNYTNING TIL DENNE AVTALEN, VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET SOM BLE BETALT TIL PARTNEREN I DE TOLV MÅNEDENE FØR KRAVET INGENTING I DENNE AVTALEN SKAL EKSKLUDERE UNIBLUES ERSTATNINGSANSVAR ELLER PERSONSKADER SOM FORÅRSAKES AV UAKTSOMHET, SVINDEL ELLER BEDRAGERSK FEILTOLKNING, ELLER NOE ANNET SOM IKKE KAN BEGRENSES AV LOV ELLER UTELUKKE ERSTATNINGSANSVAR. 11. Åndsverksrettigheter 11.1 Uniblue gir deg herved i perioden (som defineres under) en ikke- eksklusiv, ikke- overførbar, avgiftsfri lisens: (a) til å opprette hyperkoblinger mellom ditt/dine og Uniblues nettsted(er); og (b) til å bruke Uniblues merkenavn, logoer, varemerker og innhold som gjøres tilgjengelig for deg, kun på ditt nettsted i den grad det er nødvendig for å opprette og promotere henvisningskoblingene og på andre måter utføre dine forpliktelser under denne avtalen og bare i den form som tilbys deg av Uniblue for slike begrensede formål og at du skal gjøre dette helt i samsvar med Uniblues retningslinjer. Unntatt som spesifikt beskrevet over forbeholder hver part seg sine respektive rettigheter i det patenterte materiellet som tilhører parten. Du samtykker i at eventuell goodwill som genereres gjennom din bruk av Uniblues varemerker osv. bare skal være til Uniblues fordel. 12. Innstilling og opphør Denne avtaleperioden begynner ved varsel fra Uniblue om deres godkjenning av ditt partnerregistreringsskjema og slutter når den avsluttes av en av partene ("Perioden"). Begge parter kan avslutte denne avtalen når som helst, med eller uten en oppgitt grunn, gjennom skriftlig varsel.

4 12.2. Ved avslutting av denne avtalen, uansett grunn, opphører alle lisenser som er gitt under avtalen og du må øyeblikkelig avslutte bruken av henvisningskoblingene og slutte å bruke Uniblues varemerker, logoer eller andre åndsverksrettigheter eller annet materiell som er gitt av Uniblue i forbindelse med denne avtalen Uten innvirkning på Uniblues rett til å avslutte denne avtalen, kan Uniblue, dersom de identifiserer brudd på en bestemmelse i denne avtalen eller tilknyttede retningslinjer, avslutte din deltakelse i partnerprogrammet og redusere din provisjonsprosent til null fra datoen for bruddet frem til du har foretatt deg tilfredsstillende handling (etter Uniblues eget skjønn) for å rette opp bruddet Rettigheter og forpliktelser under denne avtalen som er ment å overleve avslutning, inkludert uten begrensning klausul 5 (Konfidensialitet), 7 (Erstatning), 10 (Ansvarsbegrensning), 11 (Åndsverksrettigheter) og 12 (Innstilling og opphør), gjelder fortsatt etter avslutning av denne avtalen uansett hvordan den avsluttes. 13. Informasjon om nettstedet ditt Herved samtykker du i at Uniblue kan: (a) overvåke, registrere, bruke og avdekke informasjon om ditt nettsted og besøkende på nettstedet ditt som Uniblue innhenter i forbindelse med dine henvisningskoblinger (f.eks. at en bestemt kunde klikket gjennom en henvisningskobling fra ditt nettsted før kunden kjøpte et produkt) i samsvar med vilkårene i Uniblues personvernerklæring, som du finner [her] (b) overvåke, krype og på andre måter undersøke ditt nettsted for å bekrefte samsvar med denne avtalen eller Uniblue- retningslinjer. (c) sende deg e- poster, inkludert, men ikke begrenset til e- poster som inneholder reklameressurser, nyhetsbrev og annen korrespondanse (d) avdekke dine kontaktopplysninger og annen informasjon som blir forespurt i reklame eller andre regulatorer i forbindelse med dine reklamer, kampanjer eller nettsteder Du skal selv være ansvarlig for at ditt nettsted er nøyaktig og tilfredsstillende avdekket, enten gjennom en personvernerklæring eller på annen måte, hvordan du innhenter, bruker, oppbevarer og avdekker data som er innhentet fra besøkende, inkludert der det gjelder, at tredjeparter (inkludert Uniblue) kan innhente informasjon direkte fra besøkende og plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler på besøkendes nettlesere. 14. Generelt Uavhengige leverandører. Ingenting i denne avtalen eller i dokumenter som det henvises til, skal opprette et partnerskap eller samarbeid mellom partene eller gjøre en part til agent eller ansatt av den andre, og ingen part skal utgi seg for dette og dersom det ikke er uttrykkelig oppgitt i denne avtalen skal ingen part inngå eller ha autoritet til å inngå avtaler, eller forsikre eller garantere noe på vegne av eller på annen måte binde den andre parten. Du samtykker i at du selv skal være ansvarlig for å betale alle kostnader du selv pådrar deg. Du forstår at alle rettigheter du har under denne avtalen er ikke- eksklusive Ikke- overdragelse. Du kan ikke overdra rettigheter eller delegere plikter under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Uniblue på forhånd Force Majeure. Ingen av partene skal holdes ansvarlig for denne avtalen i den grad utførelsen av pliktene forsinkes eller forhindres av grunner som er utenfor partens kontroll Gjeldende lov. Denne avtalen og eventuelle uenigheter eller forpliktelser (uansett om de er bundet av kontrakt eller ikke) som oppstår som en følge av eller i forbindelse med den, skal reguleres av og tolkes i henhold til lovverket på Malta uten hensyn til konfliktene i lovregler. Eventuelle uenigheter som oppstår i tilknytning til denne avtalen, skal løses gjennom megling i samsvar med reglene til Maltas meglingsorgan. Meglingen skal foregå på Malta. Uniblue forbeholder seg retten til, etter eget skjønn og til egen fordel, å anlegge sak om eller relatert til denne avtalen, ved domstolene i det landet der du er bosatt Ikke- fraskrivelse. Enhver uttrykkelig fraskrivelse eller manglende evne til å gjennomføre rettigheter under denne avtalen i rett tid, skaper ingen kontinuerlig fraskrivelse eller forventning om manglende håndhevelse av denne eller andre rettigheter.

5 14.6. Utskillelse. Når det er mulig skal hver bestemmelse i denne avtalen tolkes på en slik måte at den er gjeldende og gyldig under gjeldende lover, men hvis en bestemmelse i avtalen er ugyldig, ulovlig eller ikke tvangskraftig på noen måte, blir denne bestemmelsen bare ugyldig i den grad ugyldigheten gjelder, eller den ikke er tvangskraftig, uten å begrense resten av avtalen eller andre bestemmelser i den Hele avtalen. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Uniblue når det gjelder innhold og går foran eventuelle tidligere muntlige eller skriftlige avtaler. Du forstår og samtykker i at Uniblue har rett til å endre denne avtalen og tilknyttede Uniblue- retningslinjer når som helst etter eget skjønn, og du samtykker i at slike endringer gjelder for deg fra den datoen du blir varslet. Varsel om endringer skal sendes på e- post til den nyligste e- postadressen som du har registrert hos Uniblue, og Uniblue skal også forsøke å publisere slike varsler på nettstedet sitt. Det er ditt ansvar å varsle Uniblue skriftlig om endringer av e- postadresse, å sjekke e- postene dine jevnlig og å sørge for at e- postinnstillingene dine ikke filtrerer ut meldinger fra Uniblue. E- postvarsler blir sett på som levert når de sendes, med mindre avsenderen får en automatisk rapport om manglende levering som angir det motsatte. HVIS EN ENDRING ER UAKSEPTABEL FOR DEG, KAN DU BARE AVSLUTTE DENNE AVTALEN SKRIFTLIG. Når du fortsetter å delta i programmet etter at Uniblue har varslet om endringene, utgjør det en bindende godkjenning av endringen.

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Avtalen for ditt arkiv. Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS

STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS STANDARDVILKÅR FOR PROFESJONELL BRUK AV TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START AS AVTALENS VIRKEOMRÅDE Back to Start AS utvikler og tilbyr treningskonsepter. Disse Standardvilkårene gjelder for alle tilbydere

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene»

«Vi vil sikre dine opplysninger og gi deg full åpenhet om og kontroll over opplysningene» Norsk Wavin AS Adresse Karihaugveien 89 1086 Oslo Norge Telephone +47(0)22 30 92 00 Internet www.wasdfdfavin.no E-mail wavin.no@wavin.com WAVINS PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING «Vi vil sikre

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 17/04/2012

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 17/04/2012 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 17/04/2012 1. Innledning Velkommen til Uniblue.com. Når du bruker og/eller besøker Uniblues nettsted, samtykker du automatisk i (i) å overholde disse Vilkår for bruk; (ii)

Detaljer

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår

DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår DeLavals programvare og nettjeneste Brukervilkår Disse brukervilkårene («vilkårene») regulerer rettighetene til og bruken av hver enkelt DeLaval-programvare (herunder, men ikke begrenset til, mobile applikasjoner)

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

mellom Kunden Conexus AS

mellom Kunden Conexus AS Generelle betingelser og avtalevilkår vedrørende Relemo mellom Kunden og Conexus AS #206667/1 1 Definisjoner og fortolkning Lisensavtale er denne avtale som er inngått mellom Conexus og Kunden, som er

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for kjøp av Mercedes me connect-tjenester som tilbys mot betaling

Generelle vilkår og betingelser for kjøp av Mercedes me connect-tjenester som tilbys mot betaling Mercedes-Benz Accessories GmbH A Daimler Company Generelle vilkår og betingelser for kjøp av Mercedes me connect-tjenester som tilbys mot betaling A. Avtalens gjenstand, gyldighetsområde for betingelsene,

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Leveringsvilkår for EU (unntatt Italia) og Norge

Leveringsvilkår for EU (unntatt Italia) og Norge Leveringsvilkår for EU (unntatt Italia) og Norge Denne siden (sammen med dokumentene det refereres til på den) angir vilkårene og betingelsene for levering av alle produkter («produktene») som er vist

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom

Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå. Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Avtale bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå Rammeavtale om kjøp av reklamebyråtjenester mellom Norsk Tipping AS og (reklamebyråets navn) Avtalereferanse

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser. AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for vareleveranser AVTALE OM LEVERING AV [Tittel] mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen [fyll inn enhet] Oppdragsgiver Dokumentets dato:

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser

Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser Lenovo Connect-tjenesten vilkår og betingelser Lenovo Connect-tjenesten ( Tjenesten ) gjør at du kan bruke og nyte høyhastighets, lavkostnads mobil datatilkobling på ulike GSM-mobilnett med Lenovo-enheter

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer