GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku"

Transkript

1 GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr , Holbergsgate 21, N-0166 Oslo, ( Nutricia ) som tjenesteleverandør ved anvendelsen av tjenesten mypku, ("Tjenesten") 1. GENERELT 1.1 Applikasjonen er et verktøy for å registrere og lagre opplysninger om antall enheter man tar, registrere sine blodverdier (FA-nivåer) og inntak av proteinerstatning, for lettere å kunne se på disse opplysningene sammen med helsepersonell. Rådgivning om behandling gis alltid av helsepersonell. Denne Applikasjonen er ikke et medisinskteknisk produkt og oppfyller ikke kravene for å overvåke, behandle eller lindre din sykdom. 1.2 Ved å laste ned mypku-applikasjonen ("Applikasjonen") og godkjenning av disse Vilkår, inngår du en avtale med Nutricia og godtar at disse Vilkår gjelder inntil videre mellom deg og Nutricia. 1.3 Ved å akseptere disse Vilkår, bekrefter du følgende: (iii) (iv) (v) du har lest og akseptert, samt binder deg til å overholde disse Vilkår; du har fylt 18 år eller har foresattes tillatelse til å akseptere disse Vilkår; du forstår at tjenesten er strengt personlig og kun for personer diagnostisert med PKU som mottar medisinsk rådgivning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog; du forstår at tjenesten kun er en tjeneste for sammenfatning og håndtering av din informasjon og må aldri erstatte råd fra helsepersonell; og du forstår at du alltid må rådføre med din lege eller klinisk ernæringsfysiolog for å avgjøre egnetheten av informasjonen i Tjenesten for dine individuelle behov og for spørsmål tilknyttet håndteringen av din PKU-diagnose. 1.4 Ved godkjennelse anses du som Bruker under disse Vilkår. Om du ikke velger å akseptere disse Vilkår innehar du ikke mulighet til å melde deg på og anvende Tjenesten. 2. ENDRINGER Tjenesten er under stadig utvikling. Nutricia forbeholder seg retten til fra tid til annen uten forvarsel å gjøre endringer i Tjenesten, Applikasjonen, disse Vilkår og de tekniske krav for Applikasjonen og Tjenesten. De til enhver tid gjeldende Vilkår er publisert i Applikasjonen. Større endringer i Vilkårene gjennomføres først etter forhåndsvarsel om dette i Applikasjonen, minst 1 måned før endringen trer i kraft. Godtar ikke Brukeren endringen, har Brukeren da mulighet til å si opp disse Vilkår i henhold til punkt 10.2 nedenfor. Brukeren skal kontinuerlig holde seg informert om de til enhver tid publiserte Vilkår, samt øvrig publisert informasjon og krav.

2 3. NÆRMERE OM TJENESTEN 3.1 Registrering og begrensning Ved å akseptere disse Vilkår, kan Brukeren registrere seg for Tjenesten i Applikasjonen og gjøre bruk av Tjenesten. Har Brukeren vært inaktiv i en sammenhengende periode på 12 måneder anses dette som om Brukeren har sagt opp disse Vilkår med virkning fra utløpet av det nærmeste kalenderkvartalet Applikasjonen er tilgjengelig for operativsystemet ios. Bruk av Tjenesten er begrenset i samsvar med det som følger av punkt 1.2 ovenfor. 3.2 Bruk av tjenesten Tjenesten har følgende hovedsakelige anvendelsesområder: (iii) (iv) (v) Tjenesten gir Brukeren et verktøy i form av en dagbok der Brukeren har mulighet til å dokumentere og følge sitt proteininntak, blodverdier (FA-nivåer) og inntaket av proteinerstatninger. Videre har Brukeren mulighet til å oppgi sine anbefalte daglige nivåer av protein, det daglige anbefalte antall proteinerstatningsprodukter som Brukeren bør ta og opplysninger om når disse erstatningsproduktene bør tas, noe som skal samsvare med den anbefaling Brukeren har mottatt i samråd med klinisk ernæringsfysiolog og/eller lege. Brukeren har i Applikasjonen også mulighet til å legge inn merknader før besøk hos lege eller klinisk ernæringsfysiolog, og gjennom funksjon i Applikasjonen skrive ut og dele rapporter om Brukerens dokumentasjon med tredjeparter. Dersom Brukeren aktiverer slik funksjon i Applikasjonen har Brukeren også mulighet til å anvende påminnelsesfunksjoner, bl.a. i form av varsel, som finnes i Tjenesten. Brukeren er også gitt mulighet til å velge fra en liste av proteinerstatninger som finnes i Applikasjonen. Listen med proteinerstatninger oppdateres årlig av Nutricia. 3.3 Retten til å sperre tjenesten Nutricia har rett til å sperre Brukerens tilgang til og bruk av Tjenesten dersom Nutricia har grunn til å mistenke at: Tjenesten på grunn av Brukerens registrerte opplysninger eller på grunn av tekniske årsaker, ikke kan brukes på en betryggende måte; eller Applikasjonen eller Tjenesten anvendes på en slik måte som strider mot disse Vilkår, gjeldende lov eller god skikk. 4. BETALING 4.1 Nutricia tar på nåværende tidspunkt ikke noen form for betaling for bruk av Tjenesten. Nutricia forbeholder seg i midlertid retten til i fremtiden å kunne ta betaling for bruk av Tjenesten. Brukeren vil i et slikt tilfelle motta forvarsel gjennom Applikasjonen. 4.2 Bruk av Tjenesten vil kunne medføre trafikkostnader, f eks ved bruk av mobilnett for dataoverføring. Brukeren står ansvarlig for alle slike kostnader.

3 5. TJENESTENS TILGJENGLIGHET 5.1 Nutricia tilbyr Tjenesten døgnet rundt, hver dag. Nutricia kan ikke garantere at Tjenesten til enhver tid vil fungere. Funksjoner og tjenester kan for eksempel tidvis stenges for vedlikehold eller service og/eller være av andre grunner ute av funksjon. 5.2 Applikasjonen og Tjenesten er levert som den er. Bruken av Tjenesten er avhengig av en rekke faktorer, bl.a. ytelsen til brukerutstyret (for eksempel mobiltelefon eller nettbrett) som Tjenesten anvendes gjennom ("Utstyret"), internettkapasitet og den aktuelle trafikkbelastningen over Internett. Det er Brukerens ansvar å sikre at Brukerens Utstyr og nettforbindelse etc. oppfyller de krav som er nødvendige for at Tjenesten skal fungere. 5.3 Ved tekniske problemer med Tjenesten bes Brukeren om å kontakte Nutricias kundeservice, 6. ANSVAR 6.1 Brukeren forplikter å anvende Applikasjonen og Tjenesten kun på den måten som er angitt i disse Vilkår samt det som følger av de øvrige vilkår som angis i Applikasjonen. Brukeren har ansvar for at anvendelsen ikke strider i mot gjeldende lov eller god skikk. 6.2 All bruk av Applikasjonen og Tjenesten skjer på Brukerens eget ansvar og risiko. Brukeren har det fulle ansvar for alle handlinger utført gjennom bruk av Tjenesten. Brukeren er i forhold til Nutricia alene ansvarlig for den informasjon som Brukeren oppgir i Tjenesten, at informasjonen er sann og fullstendig, samt for anvendelsen av informasjonen, bl.a. da den legges til grunn for varsling til Brukeren eller da den deles med tredjepart gjennom Tjenestens funksjon for dette. Brukeren forplikter seg til å oppdatere opplysningene som er registrert i Tjenesten. Brukeren er ansvarlig for å rådføre seg med lege eller klinisk ernæringsfysiolog, som er aktuelt for å avgjøre egnetheten av informasjonen i Tjenesten for sine egne individuelle behov og for spørsmål som berører håndteringen av Brukerens PKUdiagnose. 6.3 Nutricia er kun ansvarlig for Tjenesten i overenstemmelse med det som fremgår av punkt. 5 ovenfor, og er ikke under noen omstendighet ansvarlig for den informasjon som Brukeren registrerer i Tjenesten eller informasjon gitt i en annen forbindelse med Tjenesten. Nutricia er på ingen måte ansvarlig for at slik informasjon er korrekt. Nutricia foretar heller ingen kontroll av informasjonen. 6.4 Nutricia tar ikke ansvar for avbrudd, leveranseforstyrrelse eller forsinkelser som beror på Brukeres feil eller mangler ved Utstyret eller Internett- eller telekommunikasjon. Nutricia svarer ikke for feil eller skade, tyveri eller ødeleggelse, uautorisert tilkobling til eller endring, forårsaket i eller av Utstyret eller kommunikasjon. 6.5 Med mindre annet uttrykkelig fremgår disse Vilkår, eller følger av preseptorisk lovgiving svarer Nutricia på ingen måte for indirekte skader eller tap eller følgeskader som følge av feil eller mangler ved Tjenesten, eller som ellers er forårsaket ved bruk av Tjenesten. Nutricia er ikke ansvarlig under noen omstendighet for skader i form av datafeil eller tap av data.

4 7. OPPHAVSRETTIGHETER Nutricia eier eller har rett til å lisensiere alle rettigheter til Applikasjonen og Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter slik som patent, varemerke og opphavsrettigheter. Ingen slike rettigheter overføres til Brukeren i henhold til disse Vilkår. Brukeren kan ikke kopiere, endre, overføre eller gjøre slike rettigheter tilgjengelig for tredjeparter eller på annen måte utnytte slike rettigheter på annen måte enn det som er angitt i disse Vilkår. 8. PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERN 8.1 Personopplysninger er bl.a. kontaktinformasjon og informasjon som inneholder opplysninger om Brukerens identitet og øvrige opplysninger som knyttes til Brukeren. 8.2 Ved registering og bruk av Tjenesten gir Brukeren personlige opplysninger til Nutricia. Nutricia behandler disse personopplysningene, inkludert men ikke begrenset til navn, alder, e-post og helseinformasjon, som beskrevet i disse Vilkår og i Applikasjonen. Nutricia vil også automatisk samle visse andre opplysninger om Brukerens bruk av og innlogging i Tjenesten, forbrukermønstre og IP-adresser. 8.3 Nutricia behandler de nødvendige opplysningene for følgende formål: (iii) (iv) for at Nutricia og deres samarbeidspartnere skal være i stand til å yte service til Brukeren, via Applikasjonen; for å oppfylle Nutricias avtale med Brukeren for Tjenesten (for eksempel for å muliggjøre kundetjenesten), samt å oppfylle sine forpliktelser overfor Brukere og utøve sine rettigheter og for øvrig oppfylle Nutricias forpliktelser etter lov, forskrifter og myndighetsbeslutninger; for å gjennomføre analyser og utvikle Applikasjonen og Tjenesten, for utvikling av andre produkter og tjenester levert av Nutricia og for statistiske formål; samt for direkte markedsføring, gjennom at det via e-post tilsendes Brukeren de nyhetsbrev Brukeren har valgt å abonnere på, og etter eksplisitt samtykke fra Brukeren, gjennom informasjon og tilbud i posten og e-post om andre produkter og tjenester som Nutricia tilbyr. 8.4 Brukeren har alltid rett til å tilbakekalle samtykke for direkte markedsføring, herunder å motta nyhetsbrev og tilbud fra Nutricia. Slikt tilbakekall av samtykke kan gjøres gjennom henvendelse til Nutricias kundeservice eller gjennom funksjonen i hver e-postmelding. 8.5 Brukerens personopplysninger vil bli lagret så lenge Brukeren har applikasjonen installert på Utstyret og for noen tid etter i den grad det er nødvendig for at Nutricia skal kunne oppfylle sine utestående forpliktelser overfor Brukeren, eller utøve sine rettigheter, i den grad det følger av gjeldende lov. 8.6 Nutricia ivaretar Brukerens personvern. Personopplysninger behandles under høy sikkerhet. Informasjon i Tjenesten overføres under kryptering. Nutricia følger gjeldende lover og regler for behandling av personopplysninger. Kun personer med særskilt tillatelse, som er bundet av konfidensialitetsavtale, og som har behov for tilgang til opplysningene for de formål som er angitt ovenfor, har tilgang til personopplysningene som behandles.

5 8.7 Brukeren har rett til uten kostnad å få informasjon om Nutricias behandling av personopplysninger som berører ham eller henne (såkalte registerutdrag) ved å be om slik informasjon. Brukeren kan når som helst be om at feilaktige personopplysninger om Brukeren skal rettes eller slettes. Forespørsel om innsyn sendes sammen med kopi av pass eller annen gyldig identifikasjon til: Nutricia Norge AS Holbergsgate Oslo, Norge 8.8 For spørsmål og behandling av personopplysninger kontakt Nutricias kundeservice, 8.9 I og med at Brukeren godkjenner disse Vilkår gir Brukeren uttrykkelig samtykke til at personopplysninger behandles av Nutricia i samsvar med punkt. 8 og at Nutricia kan overføre personopplysninger til sine samarbeidspartnere for levering av tjenester tilknyttet med Tjenesten (for disse samarbeidspartnerne gjelder samme behandlingsmåte av personopplysninger som for Nutricia, angitt ovenfor) og til at Brukerens utvalgte personopplysninger overføres/frigjøres når Brukeren benytter Applikasjonens funksjonalitet til å skrive ut eller dele rapporter med tredjeparter. 9. ANGRERETT Brukeren har rett til å trekke seg fra disse Vilkår i samsvar med lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) gjennom varsel til Nutricias kundeservice, innen 14 dager fra den dag Brukeren godkjente disse Vilkår. Hvis Brukeren påbegynner bruk av Tjenesten under angreretten gjelder ikke angreretten etter punkt 9, hvilket aksepteres av Brukeren. For ytterligere informasjon om angreretten, se: Forbrukerrådet, 10. AVTALETID 10.1 Disse Vilkår trer i kraft når de godkjennes av Brukeren, og er gyldig inntil videre Brukeren har rett til og når som helst å si opp disse Vilkår for med umiddelbar virkning Nutricia har rett til med etterlevelse av 1 måneds oppsigelsestid når som helst mot Brukeren å si opp disse Vilkår til oppsigelse. Nutricia har videre rett til å si opp disse Vilkår med umiddelbar virkning dersom Brukeren vesentlig har misligholdt sine forpliktelser i henhold til disse Vilkår Brukerens mulighet til å anvende Tjenesten opphører når disse Vilkår opphører mellom Brukeren og Nutricia og Applikasjonen skal da avinstalleres fra Utstyret. Nutricia har rett med umiddelbar virkning knyttet til opphøret å kansellere Brukerens tilgang til Tjenesten og fjerne Brukerens informasjon i Applikasjonen og Tjenesten. Brukerens opplysninger håndteres deretter i samsvar med det som følger av punkt 8.5 ovenfor. 11. OVERDRAGELSE Nutricia har rett til helt eller delvis- å overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkår uten forutgående samtykke fra Brukeren. Brukerens mulighet til å anvende Tjenesten

6 er personlig og Brukeren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkår. 12. TVISTELØSNING 12.1 Norsk rett skal gjelde for disse Vilkår Enhver tvist om tolkning og anvendelsen av disse Vilkår, som ikke kan løses mellom partene, skal avgjøres i en norsk domstol. Videre kan tvist angående tolkning og anvendelse av disse Vilkår også henvises til Forbrukerrådet. 13. KUNDESERVICE, INFORMASJON, SPØRSMÅL OG KONTAKT 13.1 Ved spørsmål vedrørende disse Vilkår eller annet behov for kontakt som måtte oppstå er Brukeren velkommen til å henvende seg til Nutricias kundeservice, Senest oppdatert: Nina Syverssen

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer