E-post hosting betingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-post hosting betingelser"

Transkript

1 E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en egen skriftlig avtale med Smart IT & Secure Systems gjelder ikke disse betingelsene. Ved bestilling og betaling av faktura godtas automatisk disse betingelsene. Godtar du ikke betingelse gjelder bare betaling for medgått tid dere har brukt tjenesten, samt kostnader med eventuell migrering av epost og arbeid med å opprette, samt slette kundeforholdet fra våre servere. Dette avregens per time. Hvis kunden opplever problemer med serveren er dette Smart IT & Secure Systems ansvar. Hvis kunde opplever problemer med egen PC, annet eget utstyr eller nettverk så er det deres eget ansvar. Ønsker man bistand kan leverandøren kontaktes på eller Vi kan hjelpe dere via fjernsupport eller telefon. Denne avtalen utgjør hele avtalegrunnlaget mellom partene. Disse forretningsvilkårene regulerer betingelsene for bruk av tjenester fra Smart IT & Secure Systems (heretter Leverandøren) tilbyr. Kunder og abonnenter av Leverandøren må gjøre seg kjent med innholdet i denne avtalen. Før kjøp eller bruk av tjenester fra Leverandøren skal kunden lese avtalen, forstå den, og ved signatur på kontrakt bekrefte at kunden plikter å følge betingelsene. 1. Generelt Avtalen mellom Leverandøren og Kunden kan ikke overdras uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren. 2. Avgifter og betaling 2.1. Kunden betaler for de tjenester denne benytter seg av etter den til enhver tid gjeldende prisliste for tjenester og produkter, eller en annen avtalt pris. Eventuell etableringsavgiften betales ved første faktura. Tjenestene faktureres forskuddsvis per kvartal. Support tilknyttet epost tjenesten avregens per 0,5 timer Hvor betaling ikke skjer til forfall påløper et varslingsgebyr. Inkassoloven og lov om morarenter kommer til anvendelse i den utstrekning denne avtalen ikke regulerer forhold omfattet av lovene Leverandøren kan stenge tjenesten uten ytterligere varsel dersom kunden ikke har betalt det han skylder innen betalingsfrist i inkassovarselet (minimum 30 dager). Kunden skal først motta 2 varsler.

2 2.4 Reetablering/gjenåpning av stengt tjeneste belastes med 50 % av månedskostnad, dog aldri mindre enn kroner 450,-. 3. Annullering av bestilling Ved annullering av bestilling der tjenesten ennå ikke har blitt aktivert eller levert, skal kunden betale alle de relevante etableringsavgifter for de tjenester og produkter annulleringen gjelder. 4. Tjenesteleveranse 4.1. Leverandøren har rett til å nekte levering etter kredittprøving og etter kontroll i private og offentlige registre Leverandøren leverer og evt. installerer etter nærmere avtale med Kunden. Leverandøren vil, dersom ikke uforutsette forhold oppstår, foreta leveranse innen avtalt frist Dersom tjenestelevering ikke kan gjennomføres grunnet forhold utenfor Leverandørens kontroll, står Leverandøren fritt til å annulere bestilling. 5. Kundens rettigheter og plikter 5.1. Kunden er forpliktet til å være kjent med de til enhver tid gjeldende regler og betingelser i forbindelse med de Tjenester og Produkter Leverandøren leverer. Denne informasjonen finnes tilgjengelig til enhver tid på våre hjemmesider, eller ved å kontakte 5.5. Kunden er ansvarlig for at alle kundeopplysninger som er gitt til Leverandøren er korrekte. 6. Leverandørens rettigheter og plikter 6.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor sin kontroll, force majeure eller lignende Leverandøren garanterer en oppetid på mer enn 99,7 % målt over en måned (oppetidsgaranti). Dersom Leverandøren ikke overholder denne garantien, reduseres prisen til Kunden med et forholdsmessig prisavslag. Varslet vedlikehold samt standard vedlikeholdsvindu faller utenfor oppetidsgarantien Leverandøren er kun ansvarlig for tap som følge av kontraktsbrudd som skyldes forsettlig eller grovt uaktsom opptreden. Kunden kan som følge av dette kreve dekket et direkte tap på inntil NOK 2500.

3 6.4. Leverandørens ansvar begrenser seg til de tjenester som teknisk drives av Leverandøren. Tjenesten inkluderer ikke router/firewall i kundens nett med mindre annet er spesifisert. 7. Oppsigelse / heving av avtale 7.1. Kunden kan si opp abonnementet skriftlig med 6 måneders varsel før hovedforfall. Oppsigelse kan kun gjøres av prokuraansvarlig hos kunden. Sies ikke avtalen opp fornyes den automatisk for 12 nye måneder. De første 24 måneder av kontrakten, kan ikke abonnementet sies opp Abonnementet, fakturering og innkrevelse av betaling fortsetter som normalt i oppsigelsesperioden. Etableringsavgifter refunderes ikke Leverandøren kan si opp avtalen med Kunden en måned etter at skriftlig varsel er sendt Leverandøren har ved vesentlig mislighold rett til å stenge tjeneste med øyeblikkelig virkning, og er ikke ansvarlig for det tap Kunden måtte bli påført som følge av dette. Mislighold av betalingsplikten er fra dag en å regne som vesentlig mislighold. Kunden er forpliktet til å betale leie for det som er levert frem til hevingstidspunktet. 8. Ansvar for informasjon og elektroniske meldinger 8.1. Kunden er ansvarlig for innholdet i egen datatrafikk og for innholdet i elektroniske meldinger. Innholdet skal ikke være i strid med norsk lov, herunder immateriell lovgivning, god skikk eller sedvane Ved utsendelse av virus, spam, trojanere, eller lignende, tilsiktet eller ikke, står Leverandøren fritt til å gjøre det som er nødvendig for å hindre dette. Ved tvil om berettigelsen kan Leverandøren stenge abonnementet inntil Kunden klart har synliggjort berettigelsen. Leverandøren er i så fall ikke ansvarlig for det økonomiske tapet som måtte oppstå i perioden E-post løsningen skal ikke benyttes til utsendelse av store mengder reklame (herunder nyhetsbrev og eller kommunikasjon som for mottaker kan oppfattes som spam) Kunden er ansvarlig for det direkte og indirekte tapet Leverandøren måtte pådra seg som følge av brudd på punkt 8: "Ansvar for informasjon og elektroniske meldinger". Slike brudd betraktes som vesentlige kontraktsbrudd Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av informasjon, elektroniske meldinger eller data som følge av at Kunden ikke har sin egen backup.

4 8.6. Enhver sak som måtte bli ført mot Leverandøren fra tredjepart side som følge av brudd på punkt om "Ansvar for informasjon og elektroniske meldinger", plikter Kunden å føre for Leverandøren, og for egen regning. Mot særskilt vederlag kan Leverandøren bistå Kunden under føringen av saken Leverandøren tar intet ansvar for skade, misforståelser eller feilsendte data i forbindelse med bruk av Leverandørens Tjenester og Produkter. Leverandøren tar intet ansvar hvis tredjepart bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til abonnentens ressurser Kunden er selv ansvarlig for den informasjon kunden utnytter, formidler eller sprer ved hjelp av tjenesten. Dette ansvaret omfatter bl.a. en plikt til å iaktta gjeldende rettsregler forsåvidt gjelder ytringsfrihet og immaterialrett (f.eks. lisens- og opphavsrettigheter). 9. Misbruk 9.1. Kunden har ikke rett til å kopiere, selge eller på annen måte videreformidle eventuell kommunikasjonsprogramvare som Leverandøren stiller til rådighet Kunden har ikke rett til å videreformidle, gratis eller gjennom salg, de Tjenester og Produkter denne avtalen omfatter. Slike brudd betraktes som vesentlige kontraktsbrudd. Eventuelle tap Leverandøren har som følge av dette dekkes av Kunden Kunden må ikke forsøke å forsere elektroniske sperrer, låser eller koder eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til tjenesten eller til andre tjenester eller tilknyttede nett. Kunden må ikke forsøke å skaffe seg uberettiget tilgang til, eller manipulere innholdet i, systemer, filer eller data som ikke er ment for Kunden Kunden må heller ikke benytte, utnytte eller spre informasjon som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til Blir Kunden gjort kjent med at noen bryter de gjeldende forskrifter eller lover, plikter vedkommende å rapportere dette til Leverandøren umiddelbart. 10. Reklamasjon 10.1 Kunden plikter å reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved tjenesten. Dette skal skje til Leverandørens kundesenter, enten gjennom telefon eller epost 10.2 Før feil meldes til Leverandøren er Kunden forpliktet til å undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Leverandøren kan kreve dekket omkostninger forbundet med Leverandørens feilsøkning

5 dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Leverandørens ansvarsområde og Kunden burde ha forstått dette. En FAQ (Frequently Asked Questions) / OSS (Ofte Stilte Spørsmål) finnes på support.smartit.no, der Kunden kan finne informasjon om aktuelle problemstillinger og kjente feilløsninger Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp Selv om Kunden har en reklamasjonssak til behandling hos Leverandøren, forfaller regningsbeløpet til betaling som normalt.

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm)

Alarm leveransedato avtales i etterkant av befaring Beskrivelse - 24 mnd avtaletid Etablering per mnd Alarmpakken (Brann og innbruddsalarm) Beboerkontraktforprivatkunderiboligsammenslutninger Din boligsammenslutning har inngått kollektiv avtale på leveranse av digitale tjenester til alle beboerne. Før tjenestene aktiveres i din bolig må denne

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Lisensavtale Pindena AS

Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS Lisensavtale Pindena AS 2 Innhold INNHOLD AVTALEN GJELDER: DEFINISJONER BAKGRUNN BESKRIVELSE AV STANDARD PD LISENSTYPER PINDENA FORPLIKTELSER KUNDE ER FORPLIKTET TIL Å PINDENA AS

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer