Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker."

Transkript

1 Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi tilbyr en enkel og sikker innlogging og mulighet for betaling på tvers av ulike nettjenester. Etter å ha opprettet en brukerkonto kan du enkelt logge inn med samme brukernavn og passord. Våre vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen, og vi vil varsle deg dersom endringene krever et nytt samtykke fra deg. Disse vilkårene kan suppleres av særvilkår for enkelte typer tjenester. Slike vilkår vil i så fall bli presentert for deg på en tydelig måte. Ved motstrid mellom disse vilkårene og slike særskilte vilkår for enkelte tjenester, vil de særskilte vilkårene for enkelte tjenester ha forrang. Vilkår for bruk av Vita Univers Om opprettelse av brukerprofil i Vita Univers Leverandør Vår betalingsløsning leveres av Dibs og Teller. Mer informasjon finner du på deres hjemmesider. Registrering Ved registrering må du oppgi visse personalia for å opprette en konto. Personalia vil senere kunne bli automatisk oppdatert med informasjon som du registrerer ved bruk av en av våre tjenester. (adresseendringer m.v.). Når du logger inn på en tjeneste med din brukerkonto vil denne tjenesten få tilgang til de personalia som er registrert på din profil. All informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekt og skal oppdateres så raskt som mulig ved endringer. Du kan endre registrerte opplysninger på dine kontosider i Vita Univers. Kun fysiske personer kan registrere en konto hos Vita Univers. Vår aldersgrense er 18 år. Oppbevaring av innloggingsinformasjon Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på din konto. Dersom noen andre får tilgang til innloggingsinformasjonen din kan de bestille tjenester eller produkter i ditt navn. Du må derfor passe på at ditt brukernavn og passord oppbevares på en betryggende måte og at opplysningene ikke blir kjent for uvedkommende.

2 Om du vet eller har mistanke om at din innloggingsinformasjon er på avveie bør du gjøre endringer via dine kontosider i Vita Univers. Bruk av vår betalingsløsning Lovlig bruk Du er ansvarlig for at all bruk av Vita Univers skjer i overensstemmelse med våre vilkår, eventuelle særskilte vilkår for enkelttjenester, lover, forskrifter, og alminnelig aksepterte normer. Tilgjengelighet Vita Univers kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vita Univers vil i den grad det er praktisk gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vita Univers er uansett ikke ansvarlig for eventuelle tap eller andre konsekvenser som følge av at Vita Univers ikke kan benyttes som forutsatt. Vita Univers kan brukes i sammenheng med kommunikasjonstjenester som krever innlogging. I så fall forplikter du deg til å overholde de lover og regler som gjelder for slike kommunikasjonstjenester, samt eventuelle særskilte vilkår for den enkelte tjeneste. Bruk av Vita Univers sin betalingsløsning Din Vita Univers konto kan benyttes til å betale for tilgang til tjenester og varer som krever betaling. Vita Univers benytter tredjepartsleverandør(er) til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Når du gjennomfører et kjøp med Vita Univers kontoen din vil dine kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart. Ved utløpet av gyldighetsperioden på kortet du har registrert vil du motta en e-post som oppfordrer deg til å legge inn ny kortinformasjon. Personvern Vi behandler personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning. Ved å akseptere disse vilkårene samtykker du til at dine personopplysninger kan behandles i tråd med følgende retningslinjer, vår personvernerklæring, vilkår, og personvernerklæringer fra de enkelte Vita Universtilknyttede tjenestene. Vita Univers lagrer opplysninger du har oppgitt om deg selv i profilen på din i Vita Univers. I tillegg vil vi kunne lagre informasjon om bruk av våre betalingstjenester, herunder besøk på våre nettsider, innlogginger og kjøp som du gjør gjennom Vita Univers-kontoen din. Vi lagrer også IP-adresser og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

3 Formålet med behandlingen Vita Univers behandler opplysningene for å gjennomføre avtalen med deg, forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, få større kunnskap om den enkelte bruker slik at vi kan gi anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster, og analysere og forstå markedstrendene. Opplysningene nevnt ovenfor vil ikke bli utlevert til andre selskaper med mindre annet er bestemt i de tjenestespesifikke vilkårene. Vi kan utlevere opplysninger til en databehandler som utfører oppgaver på våre vegne, eller i lovbestemte tilfeller. Innsyn, retting og sletting Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere tjenester du har bestilt og fremdeles ønsker levert. Sikring av personopplysninger Personopplysninger som samles inn lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven 13;. Behandlingsansvarlig Vita Univers er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av dette punktet (punkt 3). Dersom du har spørsmål knyttet til denne behandlingen av personopplysninger kan du kontakte Vita Univers på Vi henviser for øvrig til vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi. Dersom du ønsker å reservere deg mot lagring og behandling av personopplysninger ut over det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du sende en e-post til Oppsigelse/ varighet Denne avtalen løper til den sies opp av en av partene. Du kan ikke ha noen aktive tjenester eller produkter om du ønsker å avslutte Vita Univers kontoen din. Din Vita Univers konto kan brukes til å administrere og si opp aktive tjenester og produkter. Oppsigelsen av din Vita Univers konto får først virkning når samtlige tjenester du benytter og som krever innlogging og/eller betaling med Vita Universkontoen din har opphørt.

4 Vita Univers kan uten varsel og med umiddelbar virkning stenge eller suspendere din tilgang til tjenesten dersom det avdekkes eller er mistanke om at tjenesten benyttes i strid med denne avtalen, herunder forutsatt bruksmåte, eventuelle særskilte vilkår for enkelttjenester, lover, forskrifter, og alminnelig aksepterte normer for bruk. I tillegg til oppsigelse eller suspensjon ved mislighold, kan Vita Univers si opp denne avtalen dersom Vita Univers beslutter å avvikle sin betalingstjeneste eller det for øvrig foreligger saklig grunn til oppsigelse. Oppsigelse fra Vita Univers skjer ved at du får melding til din registrerte e-postadresse. Immaterielle rettigheter Alt materiale vedrørende Vita Univers, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører Vitam AS eller dets lisensgivere. Du har ikke rett til å bruke slikt materiale på annen måte enn slik som avtalt med Vitam AS gjennom denne avtalen. Du er selv ansvarlig for at materiale (tekst/bilder/film/musikk osv.) du laster opp på ulike tjenester ved innlogging i Vita Univers ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter slik som opphavsrett eller varemerkerett. Overdragelse Vitam AS har rett til å overdra denne avtalen helt eller delvis, herunder sitt kundeforhold til deg, til tredjepart. Eventuell overdragelse i henhold til dette punktet innebærer ingen overdragelse av ditt kundeforhold som bruker av Vita Univers sine tilknyttede tjenester. Lovvalg og verneting Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter som partene ikke løser i minnelighet skal forelegges Kristiansand tingrett til avgjørelse med mindre annet følger av ufravikelig lov. Vilkår for bruk av Vita Univers sine tjenester Disse vilkårene regulerer bruk av alle tjenester som tilbys av Vitam AS. Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten Vita Univers. Enkelte tjenester kan ha egne, spesifikke vilkår som i noen tilfeller kan overstyre vilkår som er oppgitt her. Disse vil det opplyses om ved førstegangsinnlogging. Abonnements- og betalingstjenester i Vita Univers Bestilling og betaling Når du oppretter en konto hos Vita Univers kan du inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder og produktpakker. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Alle priser inkluderer mva. Aldersgrensen for bestilling av betalingstjenester 18 år. Vita Univers forbeholder seg retten til å endre medlemsavgifter og priser på våre tjenester med en måneds varsel. Prisendringene kan varsles gjennom e-post/sms eller elektroniske kunngjøringer i de aktuelle tjenestene.

5 Tilgang til tjenesten er personlig og kan ikke benyttes av andre i samme husstand så fremt ikke produktpakken som er valgt åpner for dette. Varighet og oppsigelse Tilgangen din til Vita Univers sine betalingstjenester gjelder i den tidsperioden som er angitt i bestillingen. Tilgangen til tjenestene fornyes til oppgitte perioder inntil du eventuelt sier opp abonnementet eller skrur av autofornying. Tjenestene er tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for, og det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløpet av til enhver tid gjeldende avtaleperiode. Angrerett I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom eller dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven 19 bokstav b. Ved bruk av angreretten må du gi melding til vårt supportteam innen angrefristen merk brevet/eposten med Angrerett. Eventuell innbetalt avgift vil bli tilbakebetalt innen 30 dager. Du finner mer om angrerettloven her Behandling av personopplysninger Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Vita Univers kan handle i tråd med følgende vilkår og vår personvernerklæring. Hvis du ønsker å endre personvernsinnstillingene dine, kan dette gjøres i innstillingene i din Vita Univers konto. Informasjon som lagres Vi henter opplysninger du har oppgitt om deg selv i profilen på din Vita Univers konto. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internetttilkobling. Opplysningene vil kunne bli supplert med tilgjengelig informasjon fra informasjonskapsler og lignende teknologier, Vita Univers sine tilknyttede tjenester og tredjepartsaktører. Formålet med lagringen Vi behandler opplysningene for å levere de tjenester som du har bestilt av oss, forbedre og videreutvikle våre tjenester, begrense misbruk, få større kunnskap om den enkelte bruker slik at vi kan gi anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset deg og ditt bruksmønster, og analysere og forstå markedstrendene. Opplysninger kan videre bli utlevert til underleverandører som utfører oppdrag for oss (såkalte databehandlere) - disse underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til egne formål.

6 Opplysningene vil ellers kun bli utlevert til andre tredjeparter i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre Avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller. Innsyn, retting og sletting Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre Avtalen med deg. Sikring av personopplysninger Personopplysninger som samles inn lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven 13. Behandlingsansvarlig Vita Univers er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av ovennevnte. Behandlingsansvaret for opplysninger knyttet til bruk av din Vita Univers konto (personalia, pålogginger og kjøp) ligger hos Vitam AS. Dersom vi har registrert opplysninger om deg som ikke er korrekte kan du foreta endringer direkte i din Vita Univers brukerprofil. Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post Vi henviser for øvrig til vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, samt bruk av informasjonskapsler og lignende teknologi. Opphavsrett- Rettigheter til innhold All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Vita Univers sine tjenester innehas av Vitam AS og våre samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale med Vitam AS. Dersom du poster eller sender stoff i form av f.eks. tekst, bilder eller video til Vita Univers, samtykker du til at Vita Univers har rett, men ikke plikt, til å publisere materialet og kan bruke og redigere det slik vi ønsker på alle Vita Univers sine plattformer. Vita Univers har ingen plikt til å returnere fysisk innsendt materiale tilbake til deg. Ansvar for egne innlegg Ved å delta med innlegg, informasjon og publisering i Vita Univers aksepterer du de regler og vilkår som til en hver tid er gjeldende for alle fora tilhørende Vita Univers.

7 Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer, og vil holde Vita Univers skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg. Det er ikke tillatt å trakassere eller støte andre personer. Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte strider med norsk lov. Du forplikter deg til å ikke krenke privatlivets fred. Vita Univers gransker ikke slike meddelelser før de gjøres tilgjengelig for andre, og de omfattes ikke av det eller de redaktøransvar som gjelder i Vita Univers. Dette innebærer at du selv er ansvarlig for slike innlegg og meddelelser samt at du kan stilles til ansvar for dem. Innlegg i kommentarfelt og debattfora kan bli publisert uten redaksjonell forhåndsvurdering og godkjennelse. Vita Univers forbeholder seg retten til når som helst å redigere eller fjerne innlegg vi mener er i strid med våre grunnregler, eller ikke holder seg til temaet i den debattgruppen det postes i. Vi forbeholder oss også retten til uten forvarsel å nekte brukere som ikke overholder reglene, adgang til å poste nye innlegg. Omgåelse av sikkerhetssystemer Du kan ikke forsøke å omgå Vita Univers sine sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger, eller gi dine medlemsopplysninger til andre. Forsøk på brudd mot våre sikkerhetsmekanismer eller datainntrengning kan være straffbart. Vita Univers vil undersøke inntrengning og forsøk på inntrengning, og kan ved behov involvere myndighetene for å håndtere denne typen lovbrudd. Kommersiell utnyttelse av Vita Univers Vita Univers sine tjenester kan kun benyttes på en ikke-kommersiell måte uten særskilt skriftlig avtale med Vitam AS. Det er ikke tillatt å poste innlegg eller opprette grupper som inneholder reklame, forsøk på å selge varer og lignende. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer Vita Univers sine tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vita Univers vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vita Univers er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt. Ved kortvarige utilgjengelighet som ikke er varslet på forhånd (inntil seks timer) vil det ikke bli gitt refusjon av betaling. Ved utilgjengelighet over seks timer vil det bli gitt en forholdsmessig refusjon.

8 Fraskrivelse og begrensning av ansvar Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv. på våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vita Univers og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inklusive direkte eller indirekte skader) forårsaket ved bruk av våre tjenester. Dette gjelder dog ikke dersom Vita Univers eller samarbeidspartnere har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov. Vita Univers er ingen medisinsk organisasjon. Våre medarbeidere kan ikke gi deg medisinske råd eller diagnoser, kun råd og hjelp om slanking og livsstilsendring. Vita Univers oppmuntrer deg til å konsultere lege før du tar fatt på en vektreduksjon. Vi anbefaler deg særlig å drøfte med lege om du kan være medlem hos oss hvis du er blitt anbefalt en viss diett for å behandle sykdom eller du tar legemidler eller preparat som er skrevet ut av leger. Samtykke til markedsføring Så lenge du har et aktivt kundeforhold i Vita Univers vil vi kunne sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og Vita Univers. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet kan du gi beskjed til oss om dette til vårt kundesenter, eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar. Brudd på våre vilkår Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle aktuelle betalingstransaksjoner, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse allmenne vilkår, eller om vi med god grunn mistenker at så er tilfelle. Kontakt oss: E-post:

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO

PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO PERSONVERNERKLÆRING- LINIO.NO Dato: [31.7.2014 ] 1. Om SPiD og LINIO.NO LINIO.NO er en markedsplass hvor ulike selgere kan markedsføre og selge sine varer. SPiD er en tjeneste som tilbyr innloggings- og

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer